Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 7.84 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
Indeks Giełdowy 26231.54 25709 25326 24950 24577 23849
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.07 1.68 1.72 1.76 1.81 1.9
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 -0.6 0.5 0.5 -0.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.5 1.5 2.6 2.7 2.9
Stopa Bezrobocia 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Inflacja 3.30 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -55200.00 -59000 -69500 -61000 -55000 -59000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
Dług Publiczny do PKB 38.40 32 32 31 31 31
Budżet Państwa do PKB 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Koniunktura w przemyśle -8.00 -3 5 6 7 7
Przemysłowy PMI 43.80 45.2 46.2 48 51 51.8
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 -0.6 0.5 0.5 -0.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.5 1.5 2.6 2.7 2.9
PKB 362.99 365 365 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 657429.00 699491 732511 692661 693336 753754
Produkt Narodowy Brutto 699293.00 743157 760450 718415 719116 782503
Środki Trwałe Brutto 131070.00 151316 152584 132072 132201 157009
Pkb Per Capita 38784.80 39066 39066 40120 40120 40120
Pkb Per Capita Ppp 57322.50 57406 57406 57760 57760 57760
Rolnictwo w PKB 406.00 421 429 417 417 442
Budownictwo w PKB 33759.00 31175 32964 34637 34670 33920
Przemysł w PKB 6517.00 7274 7144 6686 6693 7351
Administracja Publiczna w PKB 117824.00 122998 123168 120887 121005 126740
Usługi w PKB 598382.00 622879 664085 613940 614538 683344
Transport w PKB 39028.00 37836 40057 40043 40082 41219
Media w PKB 7936.00 9991 7847 8142 8150 8075
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 16928.00 16910 16900 16900 16900 17300
Wynagrodzenia w Przemyśle 223.40 225 218 218 218 220
Płaca Minimalna 34.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.30 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.70 110 111 111 113 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.20 116 114 114 117 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 1.4 2.5 3.5 2.8 2.8
Cpi Transport 108.70 108 109 109 110 111
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 2.30 2.22 2.22 1.97 1.97 2.22
Rezerwy Walutowe 448500.00 450000 459900 459900 460000 470000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -55200.00 -59000 -69500 -61000 -55000 -59000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 38.40 32 32 31 31 31
Budżet Państwa do PKB 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Wydatki Rządowe 67949.00 68083 69662 75919 75993 71683
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -8.00 -3 5 6 7 7
Przemysłowy PMI 43.80 45.2 46.2 48 51 51.8
Produkcja Przemysłowa 1.40 -1 -2 1.5 2 3.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.60 -8.5 -5.2 2.4 2.9 4.4
Wydatki Konsumpcyjne 478982.00 459827 496148 476441 476905 510537
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 5.13 5.13 4.88 4.88 5.13


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.