Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79
Indeks Giełdowy 24230.30 24122 23305 22519 21757 20311
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.61 1.69 1.76 1.83 1.91 2.07

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.3 0.3 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 3 2.5 2 3.5 2.3
Stopa Bezrobocia 3.90 4.5 4.3 4 4 3.8
Inflacja 2.40 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Procentowa 0.86 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
Bilans Handlowy -11606.00 -15000 -25000 -25000 -25000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 96742.00 30000 30000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 38.40 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -3 8 8 8 8
Przemysłowy PMI 50.80 51 51 51 51 52
Optymizm Konsumentów 61.90 99 99 99 99 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.3 0.3 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 3 2.5 2 3.5 2.3
PKB 346.59 365 365 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 720472.00 718970 692586 734881 745689 762839
Produkt Narodowy Brutto 793700.00 744958 782701 809574 821480 840374
Środki Trwałe Brutto 127298.00 123541 130929 129844 131753 134784
PKB Per Capita 41644.32 38523 38523 38523 38523 38523
PKB Per Capita PPP 56154.00 59770 59770 59770 59770 59770
Rolnictwo w PKB 510.00 544 587 520 528 540
Budownictwo w PKB 25981.00 28728 26347 26501 26890 27509
Przemysł w PKB 7672.00 6949 7577 7825 7941 8123
Administracja Publiczna w PKB 140878.00 130213 141807 143696 145809 149162
Usługi w PKB 641133.00 629483 615428 653956 663573 678835
Transport w PKB 23660.00 25078 19842 24133 24488 25051
Media w PKB 9071.00 6826 8535 9252 9388 9604

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 3.90 4.5 4.3 4 4 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 143.30 210 210 210 200 200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.80 61 61 61 61 61
Wydajność 107.40 110 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 17182.00 17500 17500 17500 17500 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15250.00 16500 16500 16500 16500 16500
Płaca Minimalna 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.47 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.00 8.5 8.5 8.5 8 6

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 2.40 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 103 103 101 104 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.00 114 118 114 115 118
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Inflacja Żywności 3.00 2.1 2.1 2.1 3 3
Cpi Transport 102.10 102 103 103 103 104

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.86 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
Stopa Międzybankowa 0.31 0.7 0.95 0.95 1.2 1.7
Rezerwy Walutowe 496800.00 564882 564882 564882 612500 676503

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -11606.00 -15000 -25000 -25000 -25000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 96742.00 30000 30000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.5 4.5
Import 486023.00 400000 400000 400000 400000 400000
Eksport 474417.00 375000 375000 375000 375000 368000
Rachunek kapitałowy -64426.00 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
Przyjazdy Turystów 9492.00 1000000 1000000 1000000 2000000 2000000
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16633.04 16000 16000 16000 16000 17000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 38.40 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Budżetu -85764.00 -120000 -120000 -120000 36500 36500
Wydatki Rządowe 87299.00 95862 85064 89045 90354 92433
Wydatki Budżetu Państwa 152996.00 110000 110000 110000 110000 110000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -3 8 8 8 8
Przemysłowy PMI 50.80 51 51 51 51 52
Produkcja Przemysłowa 7.80 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
Rejestracje nowych samochodów 3921.00 3150 3150 3150 3150 3150

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 61.90 99 99 99 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.20 8.5 5.5 5.5 4.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 461895.00 463680 480989 471133 478061 489057
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.00 5.39 5.64 5.64 5.89 6.39
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.10 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 182.58 200 200 200 213 213


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.