Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
Indeks Giełdowy 26894.68 26257 25550 24865 24195 22857
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 0.72 0.74 0.77 0.79 0.85

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1.5 1 0.9 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.50 1.5 3.5 2.8 2.8 2.5
Stopa Bezrobocia 6.40 6 6 5.5 5.5 5
Inflacja -0.20 0.5 2.1 3.5 2.5 2.5
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Bilans Handlowy -36800.00 -59000 -6000 -39000 -39000 -82000
Saldo Obrotów Bieżących 60536.00 -5000 12500 25100 25100 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.20 -3.9 4.3 4.3 4.3 4.3
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40.5 40.5 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 1.3 1.3 1.3 1.3
Koniunktura w Przemyśle -8.00 -22 -10 2 2 6
Przemysłowy PMI 49.80 50 51 51.6 52 51.8
Optymizm Konsumentów 75.00 95 95 103 103 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 15 17 17 17 15

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1.5 1 0.9 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.50 1.5 3.5 2.8 2.8 2.5
PKB 366.03 275 320 320 320 320
Pkb W Cenach Stałych 673627.00 734646 657972 634679 634679 753012
Produkt Narodowy Brutto 674077.00 731088 674042 692951 692951 749365
Środki Trwałe Brutto 117834.00 132028 120460 110023 110023 135329
Pkb Per Capita 37957.10 36060 37191 37191 37191 37191
Pkb Per Capita Ppp 59892.90 57260 58190 58190 58190 58190
Rolnictwo w PKB 520.00 446 442 535 535 457
Budownictwo w PKB 25427.00 31579 29807 26139 26139 32368
Przemysł w PKB 6599.00 7108 6418 6784 6784 7286
Administracja Publiczna w PKB 127034.00 127063 123491 130591 130591 130239
Usługi w PKB 549456.00 646758 581278 564841 564841 662927
Transport w PKB 17233.00 36492 26644 17716 17716 37405
Media w PKB 8285.00 7752 7162 8517 8517 7945

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.40 6 6 5.5 5.5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 257.80 112 112 112 112 114
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
Wydajność 106.50 98 103 103 103 103
Przeciętne Wynagrodzenia 16967.00 18000 18000 18000 18000 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15772.00 16100 16100 16100 16100 16500
Płaca Minimalna 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.50 7.62 7.62 7.62 7.62 7.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.00 4.9 4.9 4.9 4.9 5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.20 0.5 2.1 3.5 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.90 112 114 115 113 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.90 119 110 113 113 123
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.30 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Inflacja Żywności 1.70 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2
Cpi Transport 105.30 108 110 111 108 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Stopa Międzybankowa 0.30 1.76 0.52 0.52 0.52 2.01
Rezerwy Walutowe 475000.00 453871 457129 460388 463647 466905

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -36800.00 -59000 -6000 -39000 -39000 -82000
Saldo Obrotów Bieżących 60536.00 -5000 12500 25100 25100 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.20 -3.9 4.3 4.3 4.3 4.3
Import 381400.00 355000 365000 380000 380000 390000
Eksport 344700.00 346000 359000 341000 341000 368000
Rachunek kapitałowy -88805.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
Przyjazdy Turystów 9132.00 20000 58000 350000 490000 6055400
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16071.27 14000 16000 16000 16000 16000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40.5 40.5 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 1.3 1.3 1.3 1.3
Bilans Budżetu -166250.00 -40000 -40000 -40000 -40000 48648
Wydatki Rządowe 79257.00 76449 85810 79103 79103 78360
Wydatki Budżetu Państwa 230448.00 130000 130000 130000 130000 104771

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 15 17 17 17 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -8.00 -22 -10 2 2 6
Przemysłowy PMI 49.80 50 51 51.6 52 51.8
Produkcja Przemysłowa -5.10 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Rejestracje nowych samochodów 3839.00 3000 3000 3000 3000 3150

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 75.00 95 95 103 103 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.40 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Wydatki Konsumpcyjne 417334.00 495148 443794 434954 434954 507527
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.00 5.13 5 5 5 5.38
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.70 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174.40 195 190 190 190 200


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.