Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78
Indeks Giełdowy 24510.98 24071 23290 22531 21800 20407
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.15 1.14 1.2 1.25 1.31 1.44

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.5 1 0.5 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5.5 3.5 3 2.5 3.5
Stopa Bezrobocia 4.70 4.6 4.5 4.5 4.3 4
Inflacja 1.60 3.2 2.5 1.8 1.5 1.5
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Bilans Handlowy -34981.00 -27000 -82000 -25000 -25000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 68499.00 50000 40000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
Dług Publiczny do PKB 38.40 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 -6 -6 0.1 0.1 0.1
Koniunktura w Przemyśle 6.00 2 6 6 8 8
Przemysłowy PMI 53.30 53 52 51 51 52
Optymizm Konsumentów 65.70 103 99 99 99 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.5 1 0.5 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5.5 3.5 3 2.5 3.5
PKB 346.59 320 320 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 675187.00 709828 738754 718970 692067 764610
Produkt Narodowy Brutto 762504.00 759159 761628 744958 781567 788284
Środki Trwałe Brutto 127609.00 124315 155420 123541 130799 139431
Pkb Per Capita 35587.56 37191 37191 38523 38523 38523
Pkb Per Capita Ppp 56154.00 58190 58190 59770 59770 59770
Rolnictwo w PKB 528.00 486 472 544 541 537
Budownictwo w PKB 27947.00 26017 32663 28785 28646 28323
Przemysł w PKB 6744.00 7084 7492 6946 6913 7036
Administracja Publiczna w PKB 126084.00 135774 127498 129867 129236 136325
Usługi w PKB 610981.00 627607 690041 629310 626256 677378
Transport w PKB 24363.00 21264 43439 25094 24972 23624
Media w PKB 6624.00 9818 8265 6823 6790 7448

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.70 4.6 4.5 4.5 4.3 4
Bezrobotni Zarejestrowani 187.70 230 230 210 210 200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 60.5 60.5 61 61 61
Wydajność 107.40 103 103 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 16841.00 17500 17500 17500 17500 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15453.00 16000 16000 16500 16500 16500
Płaca Minimalna 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.47 7.62 7.69 7.76 7.76 7.76
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.70 10 9 8.5 8.5 8
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.60 3.2 2.5 1.8 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.50 101 102 103 103 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.90 113 114 114 118 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.70 1.2 3.8 2.6 2.6 2.8
Cpi Transport 104.00 101 100 100 104 102
Inflacja Żywności 2.80 2.5 3.1 2.1 2.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 1.1 0.5 0.3 0.3 0.3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Stopa Międzybankowa 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Rezerwy Walutowe 497000.00 533137 549009 564882 564882 612500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -34981.00 -27000 -82000 -25000 -25000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 68499.00 50000 40000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
Import 451935.00 410000 405000 400000 400000 400000
Eksport 416953.00 383000 390000 375000 375000 375000
Rachunek kapitałowy -97917.00 -45000 -40000 -40000 -40000 -40000
Przyjazdy Turystów 8666.00 300000 900000 1000000 1000000 2000000
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16596.15 14000 14000 16000 16000 16000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 38.40 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 -6 -6 0.1 0.1 0.1
Bilans Budżetu -47720.00 -60000 -55000 -120000 -120000 36500
Wydatki Rządowe 82854.00 83725 72170 95862 84925 89163
Wydatki Budżetu Państwa 124907.00 130000 130000 110000 110000 110000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 6.00 2 6 6 8 8
Przemysłowy PMI 53.30 53 52 51 51 52
Produkcja Przemysłowa 5.60 5.5 4 3.1 3.1 3.4
Rejestracje nowych samochodów 3557.00 3000 3150 3150 3150 3150

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 65.70 103 99 99 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 10 5.5 8.5 5.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 467229.00 440467 515227 463680 478910 501389
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.00 5 5 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.40 0.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183.15 190 200 200 200 213


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.