Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
Indeks Giełdowy 23063.06 22560 21953 21364 20789 19639
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.81 0.77 0.79 0.82 0.85 0.91

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.5 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -6.2 -2.7 1.5 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.3
Inflacja 2.20 2.5 2.2 2.5 2.1 2.5
Stopa Procentowa 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -38551.00 -55000 -35000 -59000 -59000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących 42792.00 17540 41000 32300 32300 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 4.9 4.9 4.9 4.3 4.3
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40 40 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 -5 -5 1.3 1.3
Koniunktura w Przemyśle -22.00 -36 -32 -28 -22 -14
Przemysłowy PMI 34.90 40 45.3 50 51 51.8
Optymizm Konsumentów 83.00 88 92 105 105 95
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.5 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -6.2 -2.7 1.5 2.5 2.5
PKB 365.10 369 369 369 378 378
Pkb W Cenach Stałych 699616.00 641071 667698 710110 717106 727863
Produkt Narodowy Brutto 714193.00 699437 707765 724906 732048 743029
Środki Trwałe Brutto 124572.00 127867 125361 126441 127686 129602
Pkb Per Capita 38784.80 40060 40060 40060 40791 40791
Pkb Per Capita Ppp 57322.50 56078 57760 57760 56078 58795
Rolnictwo w PKB 407.00 461 403 413 417 423
Budownictwo w PKB 30524.00 28796 30249 30982 31287 31756
Przemysł w PKB 7271.00 6827 7206 7380 7453 7565
Administracja Publiczna w PKB 124595.00 123042 123474 126464 127710 129626
Usługi w PKB 609135.00 572971 603653 618272 624363 633729
Transport w PKB 36777.00 34876 36446 37329 37696 38262
Media w PKB 10106.00 9083 10015 10258 10359 10514

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.3
Bezrobotni Zarejestrowani 134.10 112 112 112 112 114
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.70 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
Wydajność 107.20 110 110 110 110 115
Przeciętne Wynagrodzenia 16986.00 17900 17900 18000 18000 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15530.00 15700 15900 16100 16100 16500
Płaca Minimalna 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.50 7.57 7.57 7.62 7.62 7.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.90 5.9 6 4.9 4.9 5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.20 2.5 2.2 2.5 2.1 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.50 113 113 114 114 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.70 114 110 110 110 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Inflacja Żywności 6.20 4.6 3.8 3.7 3.7 4.2
Cpi Transport 108.10 110 110 110 110 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.8 2.2 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 1.93 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Rezerwy Walutowe 446100.00 448800 450300 451854 453383 457969

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -38551.00 -55000 -35000 -59000 -59000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących 42792.00 17540 41000 32300 32300 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 4.9 4.9 4.9 4.3 4.3
Import 277108.00 352000 405000 415000 415000 430000
Eksport 238558.00 297000 370000 356000 356000 368000
Rachunek kapitałowy -71658.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
Przyjazdy Turystów 3207802.00 2600000 3000000 3500000 5000000 6055400
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469.27 14000 14000 14000 14000 16000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40 40 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 -5 -5 1.3 1.3
Bilans Budżetu -14909.00 -95000 -54000 -40000 -40000 48648
Wydatki Rządowe 72889.00 66469 71156 73982 74711 75832
Wydatki Budżetu Państwa 111932.00 190000 180000 130000 130000 104771

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -22.00 -36 -32 -28 -22 -14
Przemysłowy PMI 34.90 40 45.3 50 51 51.8
Produkcja Przemysłowa -0.50 2 2 3.4 3.4 3.4
Rejestracje nowych samochodów 2323.00 3000 3000 3000 3000 3150

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 83.00 88 92 105 105 95
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -46.70 2.9 3.2 4.4 4.4 4.4
Wydatki Konsumpcyjne 473730.00 468129 436937 480836 485573 492857
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.00 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -41.30 2 1.8 0.7 0.7 2.7

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173.55 185 190 195 190 200


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.