Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 7.85 7.86 7.86 7.87 7.88 7.89
Indeks Giełdowy 21912.94 20726 19780 18876 18014 16405
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.09 3.21 3.34 3.48 3.62 3.92

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
Stopa Bezrobocia 5.10 4.7 4.2 4 3.9 3.9
Inflacja 1.20 2.5 2.1 2.1 1.6 1.1
Stopa Procentowa 2.00 2 2.5 3 3.5 3.75
Bilans Handlowy -36675.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
Saldo Obrotów Bieżących 78508.00 30000 30000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 38.40 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Koniunktura w Przemyśle -8.00 -11 8 8 8 8
Przemysłowy PMI 54.90 51 51 51 51 52
Optymizm Konsumentów 70.60 99 99 99 99 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
PKB 346.59 365 365 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 672617.00 692586 732249 771523 696159 789268
Produkt Narodowy Brutto 692415.00 782701 808211 811311 716650 829971
Środki Trwałe Brutto 107840.00 130929 133225 133621 111614 136694
PKB Per Capita 41644.32 38523 38523 38523 38523 38523
PKB Per Capita PPP 56154.00 59770 59770 59770 59770 59770
Rolnictwo w PKB 609.00 587 514 490 630 501
Budownictwo w PKB 28573.00 26347 24777 27055 29573 27677
Przemysł w PKB 6152.00 7577 7825 7619 6367 7794
Administracja Publiczna w PKB 126813.00 141807 143696 142776 131251 146060
Usługi w PKB 594316.00 615428 653956 697913 615117 713965
Transport w PKB 25494.00 19842 24133 25563 26386 26151
Media w PKB 7922.00 8535 9252 6938 8199 7097

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.10 4.7 4.2 4 3.9 3.9
Bezrobotni Zarejestrowani 191.40 210 210 200 200 200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.10 61 61 61 61 61
Wydajność 107.40 110 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 17216.00 17500 17500 17500 17500 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15761.00 16500 16500 16500 16500 16500
Płaca Minimalna 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.47 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.70 8.5 8.5 8 8 6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 1.20 2.5 2.1 2.1 1.6 1.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 104 101 104 105 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.10 118 114 115 117 118
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Inflacja Żywności 4.00 2.1 2.1 3 3 3
Cpi Transport 104.20 104 104 105 105 105

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.00 2 2.5 3 3.5 3.75
Stopa Międzybankowa 1.74 1.74 2.24 2.74 3.24 3.24
Rezerwy Walutowe 465000.00 564882 564882 612500 612500 676503

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -36675.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
Saldo Obrotów Bieżących 78508.00 30000 30000 30000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
Import 424812.00 400000 400000 400000 400000 400000
Eksport 388137.00 375000 375000 375000 375000 368000
Rachunek kapitałowy -49515.00 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
Przyjazdy Turystów 4692.00 1000000 1000000 2000000 2000000 2000000
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16836.60 16000 16000 16000 16000 17000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 38.40 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Budżetu 2033.00 -120000 -120000 36500 36500 36500
Wydatki Rządowe 100575.00 85064 89211 89108 104095 91158
Wydatki Budżetu Państwa 179019.00 110000 110000 110000 110000 110000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -8.00 -11 8 8 8 8
Przemysłowy PMI 54.90 51 51 51 51 52
Produkcja Przemysłowa -1.20 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
Rejestracje nowych samochodów 1929.00 3150 3150 3150 3150 3150

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 70.60 99 99 99 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 425929.00 480989 466166 510377 440837 522116
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.00 5 5.5 6 6.5 6.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 178.34 200 200 213 213 213


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.