Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
Indeks Giełdowy 24455.41 23778 23138 22517 21911 20699
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.58

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 2.2 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 1.7 1.5 3.5 2.8 2.5
Stopa Bezrobocia 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5
Inflacja -2.30 1.9 2.5 2.1 3.5 2.5
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Bilans Handlowy -29816.00 -5000 -59000 -6000 -39000 -82000
Saldo Obrotów Bieżących -9028.00 -7000 -5000 12500 25100 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.20 -3.9 -3.9 4.3 4.3 4.3
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40 40.5 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 -5 1.3 1.3 1.3
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -280 -22 -10 2 6
Przemysłowy PMI 44.00 49 50 51 51.6 51.8
Optymizm Konsumentów 75.00 82 95 95 103 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 2.2 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 1.7 1.5 3.5 2.8 2.5
PKB 366.03 275 275 320 320 320
Pkb W Cenach Stałych 617392.00 702170 734646 659435 654975 753012
Produkt Narodowy Brutto 651248.00 718242 731088 674042 669483 749365
Środki Trwałe Brutto 107026.00 133251 132028 122562 121733 135329
Pkb Per Capita 37957.10 36060 36060 37191 37191 37191
Pkb Per Capita Ppp 59892.90 57260 57260 58190 58190 58190
Rolnictwo w PKB 427.00 409 430 442 439 441
Budownictwo w PKB 28799.00 30697 31579 29807 29605 32368
Przemysł w PKB 6201.00 7312 7108 6418 6375 7286
Administracja Publiczna w PKB 119315.00 125301 127063 123491 122656 130239
Usługi w PKB 561621.00 612589 646758 581278 577346 662927
Transport w PKB 25743.00 36986 36492 26644 26464 37405
Media w PKB 6920.00 10163 7752 7162 7114 7945

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 248.30 112 112 112 112 114
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.70 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
Wydajność 106.50 98 98 103 103 103
Przeciętne Wynagrodzenia 16955.00 17900 18000 18000 18000 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15484.00 15900 16100 16100 16100 16500
Płaca Minimalna 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.50 7.57 7.62 7.62 7.62 7.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.40 6 4.9 4.9 4.9 5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -2.30 1.9 2.5 2.1 3.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.20 113 114 114 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.50 110 110 113 113 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) -2.50 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Inflacja Żywności 0.80 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Cpi Transport 104.70 110 110 110 111 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Stopa Międzybankowa 0.60 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Rezerwy Walutowe 450000.00 450300 451854 453383 453383 457969

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -29816.00 -5000 -59000 -6000 -39000 -82000
Saldo Obrotów Bieżących -9028.00 -7000 -5000 12500 25100 32300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.20 -3.9 -3.9 4.3 4.3 4.3
Import 358282.00 335000 355000 365000 380000 390000
Eksport 328466.00 330000 346000 359000 341000 368000
Rachunek kapitałowy 38249.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
Przyjazdy Turystów 20568.00 17000 20000 58000 350000 6055400
Rezerwy Złota 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16071.27 14000 14000 16000 16000 16000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 38.40 40 40 40.5 40.5 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -5 -5 1.3 1.3 1.3
Bilans Budżetu -99181.00 -54000 -40000 -40000 -40000 48648
Wydatki Rządowe 76948.00 74512 76449 85469 84891 78360
Wydatki Budżetu Państwa 158693.00 180000 130000 130000 130000 104771

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -280 -22 -10 2 6
Przemysłowy PMI 44.00 49 50 51 51.6 51.8
Produkcja Przemysłowa -5.10 2 3.4 3.4 3.4 3.4
Rejestracje nowych samochodów 2715.00 3000 3000 3000 3000 3150

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 75.00 82 95 95 103 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -23.90 3.2 4.4 4.4 4.4 4.4
Wydatki Konsumpcyjne 423107.00 457287 495148 446053 443036 507527
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.00 5 5 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 1.8 0.7 0.7 0.7 2.7

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 176.34 190 195 190 190 200


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.