Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77
Indeks Giełdowy 27718.67 27079 26350 25643 24953 23573
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.24 1.25 1.29 1.34 1.38 1.48

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.30 0.5 0.9 1 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.80 2.8 5.5 3.5 3 3.5
Stopa Bezrobocia 6.80 6.5 6 6 6 6
Inflacja 0.50 1.3 4.2 2.5 1.8 1.5
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Bilans Handlowy -26967.00 -21000 -14000 -82000 -82000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 30889.00 45000 50000 40000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
Dług Publiczny do PKB 38.40 45 45 45 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 -6 -6 -6 0.1 0.1
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 10 6 6 8
Przemysłowy PMI 50.30 52 53 52 51 52
Optymizm Konsumentów 62.40 103 103 99 99 99
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 15 17 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.30 0.5 0.9 1 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.80 2.8 5.5 3.5 3 3.5
PKB 366.03 320 320 320 365 365
Pkb W Cenach Stałych 701783.00 634711 709828 726345 722836 751767
Produkt Narodowy Brutto 719196.00 692951 759159 744368 740772 770421
Środki Trwałe Brutto 133513.00 110016 124315 138186 137518 143022
Pkb Per Capita 37957.10 37191 37191 37191 38523 38523
Pkb Per Capita Ppp 59892.90 58190 58190 58190 59770 59770
Rolnictwo w PKB 428.00 535 486 443 441 458
Budownictwo w PKB 26440.00 26139 26017 27365 27233 28323
Przemysł w PKB 6568.00 6784 7084 6798 6765 7036
Administracja Publiczna w PKB 127261.00 130591 135774 131715 131079 136325
Usługi w PKB 632340.00 564841 627607 654472 651310 677378
Transport w PKB 22053.00 17716 21264 22825 22715 23624
Media w PKB 6953.00 8517 9818 7196 7162 7448

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.80 6.5 6 6 6 6
Bezrobotni Zarejestrowani 259.80 240 230 230 210 200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.60 60 60.5 60.5 61 61
Wydajność 106.40 103 103 103 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 16884.00 17000 17500 17500 17500 18500
Wynagrodzenia w Przemyśle 15354.00 15500 16000 16000 16500 16500
Płaca Minimalna 37.50 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Populacja 7.47 7.62 7.62 7.69 7.76 7.76
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.30 10.3 10 9 8.5 8
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.50 1.3 4.2 2.5 1.8 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.90 112 113 113 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.90 112 113 123 114 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.90 0.7 1.2 3.8 2.6 2.8
Cpi Transport 105.70 109 110 108 108 110
Inflacja Żywności 1.60 1.5 2.5 3.1 2.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 1.1 0.5 0.3 0.3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Stopa Międzybankowa 0.17 0.24 0.24 2.01 0.24 0.24
Rezerwy Walutowe 490600.00 517264 533137 549009 564882 612500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -26967.00 -21000 -14000 -82000 -82000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących 30889.00 45000 50000 40000 30000 30000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
Import 436091.00 395000 410000 405000 400000 400000
Eksport 409124.00 381000 383000 390000 375000 375000
Rachunek kapitałowy -62781.00 -40000 -45000 -40000 -40000 -40000
Przyjazdy Turystów 6675.00 50000 300000 900000 1000000 2000000
Rezerwy Złota 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15665.13 14000 14000 14000 16000 16000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 38.40 45 45 45 43 43
Budżet Państwa do PKB -12.00 -6 -6 -6 0.1 0.1
Bilans Budżetu 2708.00 -100000 -60000 -55000 -120000 36500
Wydatki Rządowe 79518.00 79028 83725 82301 81904 85182
Wydatki Budżetu Państwa 172001.00 130000 130000 130000 110000 110000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 15 17 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 10 6 6 8
Przemysłowy PMI 50.30 52 53 52 51 52
Produkcja Przemysłowa -6.00 3.5 5.5 4 3.1 3.4
Rejestracje nowych samochodów 2517.00 3000 3000 3150 3150 3150

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 62.40 103 103 99 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 19.80 15 10 5.5 8.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 452707.00 434944 440467 468552 466288 484951
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.00 5 5 5.38 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.60 0.7 0.7 2.7 2.7 2.7

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173.24 190 190 200 200 213


Hongkong - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.