Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.09 2020-04
Indeks Giełdowy 608 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.84 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
Stopa Bezrobocia 16.3 2019-12
Inflacja 0.2 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -1680 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1291 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 109 2020-03
Przemysłowy PMI 42.5 2020-03
Optymizm Konsumentów -16.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-01
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 1755 2020-04
Śmierć koronawirusa 79 2020-04
Odzyskany koronawirus 269 2020-04
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
PKB 222 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 48072 2019-12
Środki Trwałe Brutto 5771 2019-12
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1899 2019-12
Budownictwo w PKB 2186 2019-12
Górnictwo w PKB 4753 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 9108 2019-12
Usługi w PKB 8738 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.3 2019-12
Pracujący 3864 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 775 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3533 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 369 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 83.3 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 12.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.7 2019-12
Koszty Pracy 77.7 2019-09
Wolne Etaty 12897 2019-09
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.72 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.6 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 98.4 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.7 2020-01
Inflacja Bazowa 0.2 2020-01
Deflator Pkb 96.54 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2020-02
Cpi Transport 125 2020-02
Inflacja Żywności -0.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-03
Podaż Pieniądza M0 28270 2020-02
Podaż Pieniądza M1 130187 2020-02
Podaż Pieniądza M2 184846 2020-02
Podaż Pieniądza M3 185676 2020-02
Bilans Banków 314570 2020-02
Rezerwy Walutowe 7785 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 74235 2020-02
Bilans Banku Centralnego 109016 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów -0.9 2020-02
Prywatna długu do PKB 123 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1680 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1291 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Eksport 2635 2020-02
Import 4322 2020-02
Dług Zagraniczny 443280 2019-12
Rachunek kapitałowy -1685 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 134 2020-01
Rezerwy Złota 113 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 303 2020-01
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 287 2020-01
Przyjazdy Turystów 531055 2019-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Bilans Budżetu -339 2020-02
Wydatki Rządowe 10959 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 7549 2020-02
Dług Publiczny 356015 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 8644 2020-02
Wnioski o Azyl 8220 2019-12
Rating Kredytowy 36 2020-04
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-01
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 109 2020-03
Przemysłowy PMI 42.5 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.9 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 70.3 2020-02
Nowe Zamówienia -10 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 7862 2020-02
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów -246 2019-12
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3844 2019-12
Produkcja w Górnictwie 27.2 2020-01
Produkcja Stali 105 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -16.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.4 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 33007 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 153631 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.98 2020-02
Kredyt Konsumencki 16080 2020-02
Cena Benzyny 1.76 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.4 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 65.6 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1799 2019-12
Produkcja Budowlana -5.7 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1755 2020-04
Śmierć koronawirusa 79 2020-04
Odzyskany koronawirus 269 2020-04
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
ICU Beds 346 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.