Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 778 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.31 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 18.5 2019-01
Inflacja 0.9 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -1653 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 179 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-03
Przemysłowy PMI 54.7 2019-03
Optymizm Konsumentów -31.6 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
PKB 200 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 47812 2018-12
Środki Trwałe Brutto 4981 2018-12
Pkb Per Capita 23027 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24574 2017-12
Rolnictwo w PKB 1946 2018-12
Budownictwo w PKB 2382 2018-12
Górnictwo w PKB 4932 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 9170 2018-12
Usługi w PKB 8593 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.5 2019-01
Pracujący 3786 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 925 2019-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 3481 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 353 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 80.37 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 13.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.7 2019-01
Koszty Pracy 93.5 2018-12
Wolne Etaty 13584 2018-09
Płaca Minimalna 758 2019-02
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.7 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 93.1 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.5 2019-01
Inflacja Bazowa 0.2 2019-01
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-03
Cpi Transport 125 2019-03
Inflacja Żywności 1.4 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-03
Podaż Pieniądza M0 27006 2019-02
Podaż Pieniądza M1 117862 2019-02
Podaż Pieniądza M2 172447 2019-02
Podaż Pieniądza M3 173104 2019-02
Bilans Banków 287334 2019-02
Rezerwy Walutowe 6517 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 82767 2019-02
Bilans Banku Centralnego 109964 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów -1.4 2019-01
Prywatna długu do PKB 132 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1653 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Eksport 2650 2019-02
Import 4304 2019-02
Dług Zagraniczny 403411 2018-12
Rachunek kapitałowy -615 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2018-11
Rezerwy Złota 113 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 5 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 302 2019-01
Indeks Terroryzmu 4.29 2017-12
Dochody z Turystyki 209 2019-02
Przyjazdy Turystów 448274 2018-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 179 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2017-12
Bilans Budżetu -694 2019-02
Wydatki Rządowe 11112 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 12003 2019-03
Dług Publiczny 358949 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 12754 2019-03
Wnioski o Azyl 5065 2018-12
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4959 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.06 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.06 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-03
Przemysłowy PMI 54.7 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.3 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 70.3 2019-02
Nowe Zamówienia -17 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 9517 2019-03
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 1075 2018-12
Index Konkurencyjności 62.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 57 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3958 2019-02
Produkcja w Górnictwie 8.9 2019-02
Produkcja Stali 120 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -31.6 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.9 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 32328 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 169732 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.45 2019-02
Kredyt Konsumencki 18406 2019-02
Cena Benzyny 1.78 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 60.5 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 853 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.