GRECJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 19 2018-07
Inflacja 1.1 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -1919 2018-08
Dług Publiczny do PKB 179 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2018-10
Indeks Giełdowy 634 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.4 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 % 2018-06
PKB 200 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 48178 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 5143 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 23027 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24574 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 1704 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 1061 W Mln Eur 2018-06
Górnictwo w PKB 5680 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 9197 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 9354 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19 % 2018-07
Pracujący 3885 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 877 Tysiąc 2018-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 3498 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 362 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 81.58 % 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 14.5 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 37.9 % 2018-07
Koszty Pracy 90 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 14351 2018-03
Płaca Minimalna 684 Eur / Miesiąc 2018-12
Populacja 10.74 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.1 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1020 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 580 Eur / Miesiąc 2017-12
Wydajność 93.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1060 Eur / Miesiąc 2018-02
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1600 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 747 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 98.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa -0.3 % 2018-07
Deflator Pkb 95 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.4 % 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 125 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 30882 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M1 119068 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 173875 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 174607 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 294499 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 6169 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 85408 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 107599 W Mln Eur 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów -2.5 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 132 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1919 W Mln Eur 2018-08
Eksport 2543 W Mln Eur 2018-08
Import 4462 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 1577 W Mln Eur 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 395304 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy 1174 W Mln Eur 2018-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 78.6 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Złota 113 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 4 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 267 W Mln Eur 2018-07
Indeks Terroryzmu 4.14 2016-12
Dochody z Turystyki 3384 W Mln Eur 2018-07
Przyjazdy Turystów 3672926 Osoby 2018-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 179 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 384 W Mln Eur 2018-08
Wydatki Rządowe 9681 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 31851 W Mln Eur 2018-08
Dług Publiczny 345379 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 33089 W Mln Eur 2018-08
Wnioski o Azyl 5585 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4959 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 53.6 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.4 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.9 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 69.6 % 2018-08
Nowe Zamówienia -3 % 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 4914 2018-09
Szybkość Internetu 7862 KBps 2017-03
Adresy IP 3133476 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 33.68 W Mln Eur 2018-06
Index Konkurencyjności 4.02 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 87 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 59 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4994 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 9.5 % 2018-08
Produkcja Stali 45 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -44.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 32619 W Mln Eur 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 177301 W Mln Eur 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.71 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 20856 W Mln Eur 2018-08
Cena Benzyny 1.91 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.7 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 59.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 1521 Jednostki 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.3 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.06 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.06 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 8.87 mm 2015-12
Temperatura 5.93 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.