Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 852 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.47 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 18.1 2019-03
Inflacja 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -1654 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-05
Przemysłowy PMI 54.2 2019-05
Optymizm Konsumentów -29.5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 200 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 43999 2019-03
Środki Trwałe Brutto 5488 2019-03
Pkb Per Capita 23027 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24574 2017-12
Rolnictwo w PKB 1722 2019-03
Budownictwo w PKB 1086 2019-03
Górnictwo w PKB 4801 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 9016 2019-03
Usługi w PKB 7500 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.1 2019-03
Pracujący 3846 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 844 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3462 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 352 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 82 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 13 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 40.4 2019-03
Koszty Pracy 93.2 2019-03
Wolne Etaty 8288 2018-12
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 88.9 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.6 2019-03
Inflacja Bazowa 0.3 2019-03
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2019-05
Cpi Transport 127 2019-05
Inflacja Żywności 0.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-04
Podaż Pieniądza M0 27120 2019-04
Podaż Pieniądza M1 121572 2019-04
Podaż Pieniądza M2 176838 2019-04
Podaż Pieniądza M3 177468 2019-04
Bilans Banków 286787 2019-04
Rezerwy Walutowe 6420 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 75151 2019-04
Bilans Banku Centralnego 103008 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów -0.5 2019-03
Prywatna długu do PKB 132 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1654 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Eksport 2931 2019-04
Import 4585 2019-04
Dług Zagraniczny 403411 2018-12
Rachunek kapitałowy -849 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 90.6 2019-03
Rezerwy Złota 113 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 277 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.29 2017-12
Dochody z Turystyki 537 2019-04
Przyjazdy Turystów 495608 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu -273 2019-04
Wydatki Rządowe 8979 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 20187 2019-05
Dług Publiczny 357694 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 21945 2019-05
Wnioski o Azyl 5300 2019-02
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-05
Przemysłowy PMI 54.2 2019-05
Produkcja Przemysłowa -0.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 70.3 2019-02
Nowe Zamówienia -17 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 13828 2019-05
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 1135 2019-03
Index Konkurencyjności 62.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 57 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1976 2019-04
Produkcja w Górnictwie -16.4 2019-04
Produkcja Stali 130 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -29.5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 31026 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 161366 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.58 2019-04
Kredyt Konsumencki 18261 2019-04
Cena Benzyny 1.85 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 61.6 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1156 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.