Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-01
Indeks Giełdowy 940 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.03 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 16.6 2019-10
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy -1608 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1392 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2019-12
Przemysłowy PMI 53.9 2019-12
Optymizm Konsumentów -6.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
PKB 218 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 52844 2019-09
Środki Trwałe Brutto 5326 2019-09
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1847 2019-09
Budownictwo w PKB 1491 2019-09
Górnictwo w PKB 5130 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 8751 2019-09
Usługi w PKB 12823 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.6 2019-10
Pracujący 3929 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 764 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 3612 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 360 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 83.73 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 12.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 35.6 2019-10
Koszty Pracy 77.7 2019-09
Wolne Etaty 14343 2019-06
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 100 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.6 2019-11
Inflacja Bazowa 0.4 2019-11
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2019-12
Cpi Transport 126 2019-12
Inflacja Żywności 0.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-12
Podaż Pieniądza M0 27977 2019-11
Podaż Pieniądza M1 127873 2019-11
Podaż Pieniądza M2 182153 2019-11
Podaż Pieniądza M3 182707 2019-11
Bilans Banków 318846 2019-11
Rezerwy Walutowe 7571 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 74517 2019-11
Bilans Banku Centralnego 109016 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów -0.8 2019-11
Prywatna długu do PKB 123 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1608 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1392 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Eksport 2712 2019-11
Import 4320 2019-11
Dług Zagraniczny 445385 2019-09
Rachunek kapitałowy -524 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 135 2019-11
Rezerwy Złota 113 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 261 2019-11
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 314 2019-11
Przyjazdy Turystów 531055 2019-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Bilans Budżetu 1016 2019-11
Wydatki Rządowe 9522 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 55019 2019-12
Dług Publiczny 353850 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 55244 2019-12
Wnioski o Azyl 9490 2019-10
Rating Kredytowy 36 2020-01
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2019-12
Przemysłowy PMI 53.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa -8.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.9 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2019-12
Nowe Zamówienia -7 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 6597 2019-12
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 430 2019-09
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3727 2019-10
Produkcja w Górnictwie -9.4 2019-11
Produkcja Stali 120 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 33453 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 155396 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4 2019-11
Kredyt Konsumencki 16329 2019-11
Cena Benzyny 1.79 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.1 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 64.4 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1832 2019-10
Produkcja Budowlana -9.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.