Ostatni Poprzedni
Waluta 1.13 1.13
Indeks Giełdowy 892 878 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.4 16.6 Procent
Stopa Bezrobocia 13 13.9 Procent
Inflacja 3.4 2.2 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -2111 -2199 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -177 1413 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 -1.5 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 206 180 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -9.7 1.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 113 112 Punkty
Przemysłowy PMI 58.8 58.9 Punkty
Optymizm Konsumentów -40.8 -44.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 -1.6 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 44 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.4 16.6 Procent
PKB 189 205 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 45201 40512 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 5281 5062 W Mln Eur
Pkb Per Capita 17436 18993 USD
Pkb Per Capita Ppp 27287 29723 USD
Rolnictwo w PKB 1882 1799 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 769 687 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 6205 5743 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 8211 8136 W Mln Eur
Usługi w PKB 9329 6950 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 13 13.9 Procent
Pracujący 4157 4100 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 586 632 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 3596 3342 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 319 283 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 87.65 86.64 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 9.6 10 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.2 24.5 Procent
Koszty Pracy 95.1 96.6 Punkty
Wolne Etaty 12181 6685
Płaca Minimalna 758 758 Eur / Miesiąc
Populacja 10.72 10.72 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67
Zmiana Zatrudnienia 2.8 -3.1 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.3 48.2 Procent
Wydajność 104 108 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.4 2.2 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 108 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 103 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 98.16 97.77 Punkty
Inflacja Bazowa 0.2 0.1 Procent
Deflator Pkb 98.44 99.9 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 114 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.5 19.9 Procent
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 122 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 128 119 Punkty
Cpi Transport 129 126 Punkty
Inflacja Żywności 3 3.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 144 144 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 14908439 14908439 dawki
Przypadki koronawirusa 971148 966221 Osoby
Śmierć koronawirusa 18716 18595 Osoby
Odzyskany koronawirus 3804 1374 Osoby
Łóżka szpitalne 4.18 4.2 na 1000 osób
Szpitale 25.18 25.25 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 3.64 3.63 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.56 -0.56 Procent
Podaż Pieniądza M0 33323 33306 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 183762 181047 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 224059 222224 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 224744 223150 W Mln Eur
Bilans Banków 326526 329771 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 12270 12195 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 64726 64654 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 219924 213076 W Mln Eur
Tempo Wzrostu Kredytów 12.5 13.1 Procent
Prywatna długu do PKB 139 124 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2111 -2199 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -177 1413 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 -1.5 Procent Pkb
Eksport 3696 2795 W Mln Eur
Import 5808 4994 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 526463 503574 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 132 5654 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 112 95.94 W Mln Eur
Rezerwy Złota 114 114 Ton
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 579 640 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 4.18 4.17
Dochody z Turystyki 2176 3112 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 2346530 3034064 Osoby
Bronie Sprzedaży 17 30 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 206 180 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -9.7 1.1 Procent Pkb
Bilans Budżetu 369 1996 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 9323 8947 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 60.7 47.9 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 34682 26955 W Mln Eur
Dług Publiczny 386825 387329 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 45205 39482 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 2180 1615 Osoby
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 5237 5472 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 44 Procent
Podatek od Towarów i Usług 24 24 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 36.66 40.56 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.54 24.81 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.12 15.75 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 113 112 Punkty
Przemysłowy PMI 58.8 58.9 Punkty
Produkcja Przemysłowa 9.7 10 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 0.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.2 5.3 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 79.6 78.3 Procent
Nowe Zamówienia 4 1 Procent
Rejestracje nowych samochodów 6409 6612
Szybkość Internetu 7862 7493 KBps
Adresy IP 3133476 3041354 IP
Zmiany Zapasów 2935 -125 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 62.58 62.1 Punkty
Ranking Konkurencyjności 59 57
Indeks Percepcji Korupcji 50 48 Punkty
Ranking Korupcji 59 60
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 72
Produkcja Energii Elektrycznej 4415 5313 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 2.1 -6.5 Procent
Produkcja Stali 110 135 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -40.8 -44.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 -1.6 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.1 5.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 32135 27928 W Mln Eur
Kredyt dla Sectora Prywatnego 117989 118071 W Mln Eur
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.74 3.64 Procent
Kredyt Konsumencki 10283 10314 W Mln Eur
Cena Benzyny 1.99 2.06 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.3 59.4 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 70.2 69.1 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 1468 2289
Produkcja Budowlana 16.2 -5.6 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.6 75.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.