Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-05
Indeks Giełdowy 895 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 15.8 2020-12
Inflacja -0.3 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -2090 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -840 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 206 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 97.9 2021-04
Przemysłowy PMI 54.4 2021-04
Optymizm Konsumentów -34.6 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Przypadki koronawirusa 363904 2021-05
Śmierć koronawirusa 11089 2021-05
Odzyskany koronawirus 3804 2021-05
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.9 2020-12
PKB 210 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 43178 2020-12
Środki Trwałe Brutto 4744 2020-12
Pkb Per Capita 24024 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30315 2019-12
Rolnictwo w PKB 1894 2020-12
Budownictwo w PKB 977 2020-12
Górnictwo w PKB 5657 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 8073 2020-12
Usługi w PKB 7961 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.8 2020-12
Pracujący 3817 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 746 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3576 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 302 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 83.65 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 10.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.2 2020-12
Koszty Pracy 103 2020-12
Wolne Etaty 9685 2020-09
Płaca Minimalna 758 2021-03
Populacja 10.72 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51 2020-12
Wydajność 103 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.53 2021-04
Inflacja Bazowa -1.6 2021-04
Deflator Pkb 98.44 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.1 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117 2021-04
Cpi Transport 123 2021-04
Inflacja Żywności -1.2 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 37.11 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3868356 2021-05
Przypadki koronawirusa 363904 2021-05
Śmierć koronawirusa 11089 2021-05
Odzyskany koronawirus 3804 2021-05
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 32094 2021-03
Podaż Pieniądza M1 161953 2021-03
Podaż Pieniądza M2 209358 2021-03
Podaż Pieniądza M3 210605 2021-03
Bilans Banków 334584 2021-03
Rezerwy Walutowe 9018 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 72409 2021-03
Bilans Banku Centralnego 183830 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 15.6 2021-03
Prywatna długu do PKB 123 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2090 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -840 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Eksport 3338 2021-03
Import 5428 2021-03
Dług Zagraniczny 494509 2020-12
Rachunek kapitałowy -550 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 109 2021-02
Rezerwy Złota 114 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 259 2021-02
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12
Dochody z Turystyki 23.43 2021-02
Przyjazdy Turystów 88101 2020-12
Bronie Sprzedaży 17 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 206 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Bilans Budżetu -2446 2021-03
Wydatki Rządowe 10005 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 11497 2021-03
Dług Publiczny 374006 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 17222 2021-03
Wnioski o Azyl 4705 2020-07
Rating Kredytowy 38 2021-05
Wydatki Wojskowe 5732 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 97.9 2021-04
Przemysłowy PMI 54.4 2021-04
Produkcja Przemysłowa 5.5 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 73.6 2021-02
Nowe Zamówienia -14 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 8984 2021-03
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 673 2020-12
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2020-12
Ranking Korupcji 59 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3909 2021-02
Produkcja w Górnictwie -4.3 2021-03
Produkcja Stali 110 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -34.6 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.8 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 30883 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 139647 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.84 2021-03
Kredyt Konsumencki 13564 2021-03
Cena Benzyny 1.88 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.2 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67.2 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 1453 2021-01
Produkcja Budowlana -1 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.4 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.