Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-09
Indeks Giełdowy 909 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.79 2021-09
1 Month Bill Yield -0.08 2021-09
20 Year bond Yield 0.87 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.2 2021-06
Stopa Bezrobocia 14.2 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 114 2021-09
Inflacja 1.9 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11789457 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -2119 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1338 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 206 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 113 2021-08
Przemysłowy PMI 59.3 2021-08
Optymizm Konsumentów -35.1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2021-12
Przypadki koronawirusa 622761 2021-09
Śmierć koronawirusa 14311 2021-09
Odzyskany koronawirus 3804 2021-09
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.2 2021-06
PKB 189 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 45201 2021-06
Środki Trwałe Brutto 5281 2021-06
Pkb Per Capita 21577 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 27287 2020-12
Rolnictwo w PKB 1882 2021-06
Budownictwo w PKB 769 2021-06
Górnictwo w PKB 6205 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 8211 2021-06
Usługi w PKB 9329 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.2 2021-07
Pracujący 4091 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 643 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 3342 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 283 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 85.91 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 10 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 37.6 2021-07
Koszty Pracy 95.1 2021-06
Wolne Etaty 6685 2021-03
Płaca Minimalna 758 2021-03
Populacja 10.72 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -1.7 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 48.2 2021-03
Wydajność 108 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 114 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11789457 2021-09
Przypadki koronawirusa 622761 2021-09
Śmierć koronawirusa 14311 2021-09
Odzyskany koronawirus 3804 2021-09
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2021-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 95.36 2021-07
Inflacja Bazowa -0.5 2021-07
Deflator Pkb 98.44 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-08
Cpi Transport 125 2021-08
Inflacja Żywności 3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 33043 2021-07
Podaż Pieniądza M1 175099 2021-07
Podaż Pieniądza M2 217805 2021-07
Podaż Pieniądza M3 218795 2021-07
Bilans Banków 329873 2021-07
Rezerwy Walutowe 12122 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 65366 2021-07
Bilans Banku Centralnego 213076 2021-07
Tempo Wzrostu Kredytów 13.8 2021-07
Prywatna długu do PKB 139 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2119 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1338 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Eksport 3530 2021-07
Import 5651 2021-07
Dług Zagraniczny 503574 2021-03
Rachunek kapitałowy -403 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 118 2021-06
Rezerwy Złota 114 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 579 2021-06
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12
Dochody z Turystyki 791 2021-06
Przyjazdy Turystów 88101 2020-12
Bronie Sprzedaży 17 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 206 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Bilans Budżetu -294 2021-07
Wydatki Rządowe 9323 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 60.7 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 26955 2021-07
Dług Publiczny 387329 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 39482 2021-07
Wnioski o Azyl 1380 2021-03
Rating Kredytowy 38 2021-09
Wydatki Wojskowe 5237 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.66 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.54 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 113 2021-08
Przemysłowy PMI 59.3 2021-08
Produkcja Przemysłowa 7.8 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2021-06
Nowe Zamówienia -7 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 6200 2021-08
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 2935 2021-06
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2020-12
Ranking Korupcji 59 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4013 2021-06
Produkcja w Górnictwie -6.1 2021-07
Produkcja Stali 110 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -35.1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.8 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 32135 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 121510 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.03 2021-07
Kredyt Konsumencki 10985 2021-07
Cena Benzyny 2 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.9 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 68.9 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 2222 2021-05
Produkcja Budowlana 16.2 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.6 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.