Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-09
Indeks Giełdowy 659 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 18.3 2020-06
Inflacja -1.9 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -1562 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1421 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 90.7 2020-08
Przemysłowy PMI 49.4 2020-08
Optymizm Konsumentów -35 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Przypadki koronawirusa 14041 2020-09
Śmierć koronawirusa 316 2020-09
Odzyskany koronawirus 3804 2020-09
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.2 2020-06
PKB 210 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 41814 2020-06
Środki Trwałe Brutto 5106 2020-06
Pkb Per Capita 24024 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30315 2019-12
Rolnictwo w PKB 1737 2020-06
Budownictwo w PKB 1962 2020-06
Górnictwo w PKB 4531 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 9412 2020-06
Usługi w PKB 6440 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.3 2020-06
Pracujący 3815 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 805 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3487 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 366 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 82.57 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 11.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.3 2020-06
Koszty Pracy 101 2020-06
Wolne Etaty 9617 2020-03
Płaca Minimalna 758 2020-06
Populacja 10.72 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.6 2020-03
Wydajność 115 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.9 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.45 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.6 2020-07
Inflacja Bazowa -0.8 2020-07
Deflator Pkb 96.54 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.9 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.9 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2020-08
Cpi Transport 117 2020-08
Inflacja Żywności 1.9 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-08
Podaż Pieniądza M0 30331 2020-07
Podaż Pieniądza M1 142747 2020-07
Podaż Pieniądza M2 194876 2020-07
Podaż Pieniądza M3 195371 2020-07
Bilans Banków 337242 2020-07
Rezerwy Walutowe 9558 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 73289 2020-07
Bilans Banku Centralnego 144769 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 8.2 2020-07
Prywatna długu do PKB 123 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1562 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1421 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Eksport 2884 2020-07
Import 446 2020-07
Dług Zagraniczny 455824 2020-03
Rachunek kapitałowy -1751 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 104 2020-06
Rezerwy Złota 114 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 356 2020-06
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 64.34 2020-06
Przyjazdy Turystów 367378 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu -1684 2020-07
Wydatki Rządowe 10200 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 23106 2020-07
Dług Publiczny 362871 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 34757 2020-07
Wnioski o Azyl 0 2020-04
Rating Kredytowy 37 2020-09
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 90.7 2020-08
Przemysłowy PMI 49.4 2020-08
Produkcja Przemysłowa -0.2 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 69.2 2020-08
Nowe Zamówienia -43 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 9516 2020-07
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów -671 2020-06
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3844 2019-12
Produkcja w Górnictwie 5 2020-07
Produkcja Stali 75 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -35 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.3 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 29256 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147380 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.62 2020-07
Kredyt Konsumencki 15094 2020-07
Cena Benzyny 1.71 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 66.9 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 1747 2020-06
Produkcja Budowlana -26.6 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 14041 2020-09
Śmierć koronawirusa 316 2020-09
Odzyskany koronawirus 3804 2020-09
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.