Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 845 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.96 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 17.2 2019-05
Inflacja 0 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -1526 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 874 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 105 2019-07
Przemysłowy PMI 54.6 2019-07
Optymizm Konsumentów -20.2 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 218 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 43999 2019-03
Środki Trwałe Brutto 5488 2019-03
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1722 2019-03
Budownictwo w PKB 1086 2019-03
Górnictwo w PKB 4801 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 9016 2019-03
Usługi w PKB 7500 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.2 2019-05
Pracujący 3958 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 796 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 3462 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 352 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 83.26 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 12.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.6 2019-03
Koszty Pracy 93.2 2019-03
Wolne Etaty 8288 2018-12
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 88.9 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.6 2019-05
Inflacja Bazowa 0.1 2019-05
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2019-07
Cpi Transport 131 2019-07
Inflacja Żywności -1.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.5 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-06
Podaż Pieniądza M0 27464 2019-06
Podaż Pieniądza M1 124904 2019-06
Podaż Pieniądza M2 180397 2019-06
Podaż Pieniądza M3 180978 2019-06
Bilans Banków 299863 2019-06
Rezerwy Walutowe 7000 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 75539 2019-06
Bilans Banku Centralnego 103008 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów -0.5 2019-03
Prywatna długu do PKB 132 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1526 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 874 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Eksport 2763 2019-06
Import 4289 2019-06
Dług Zagraniczny 404105 2019-03
Rachunek kapitałowy 951 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 114 2019-06
Rezerwy Złota 113 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 196 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.29 2017-12
Dochody z Turystyki 2620 2019-06
Przyjazdy Turystów 495608 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu -927 2019-06
Wydatki Rządowe 8979 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 28605 2019-07
Dług Publiczny 357694 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 30456 2019-07
Wnioski o Azyl 4455 2019-04
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 105 2019-07
Przemysłowy PMI 54.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 72.3 2019-06
Nowe Zamówienia -12 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 8818 2019-07
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 1135 2019-03
Index Konkurencyjności 62.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 57 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4165 2019-06
Produkcja w Górnictwie -0.4 2019-06
Produkcja Stali 125 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -20.2 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.4 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 31026 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 161131 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.19 2019-06
Kredyt Konsumencki 18139 2019-06
Cena Benzyny 1.8 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 61.6 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1453 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.