Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 867 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.37 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 16.9 2019-07
Inflacja -0.1 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -1729 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1874 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2019-09
Przemysłowy PMI 53.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -6.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
PKB 218 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 48845 2019-06
Środki Trwałe Brutto 5651 2019-06
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1870 2019-06
Budownictwo w PKB 1542 2019-06
Górnictwo w PKB 5108 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 9134 2019-06
Usługi w PKB 10005 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.9 2019-07
Pracujący 3918 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 785 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 3594 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 362 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 83.31 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 12.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33 2019-06
Koszty Pracy 91.9 2019-06
Wolne Etaty 14343 2019-06
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.3 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 91.7 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 98.4 2019-07
Inflacja Bazowa 0.2 2019-07
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-09
Cpi Transport 127 2019-09
Inflacja Żywności -2.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.1 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M0 27645 2019-08
Podaż Pieniądza M1 127435 2019-08
Podaż Pieniądza M2 183594 2019-08
Podaż Pieniądza M3 184143 2019-08
Bilans Banków 299893 2019-08
Rezerwy Walutowe 7537 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 74790 2019-08
Bilans Banku Centralnego 103699 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów -0.7 2019-08
Prywatna długu do PKB 123 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1729 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1874 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Eksport 2380 2019-08
Import 4109 2019-08
Dług Zagraniczny 423049 2019-06
Rachunek kapitałowy 979 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 129 2019-07
Rezerwy Złota 113 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-08
Indeks Terroryzmu 4.29 2017-12
Dochody z Turystyki 3645 2019-07
Przyjazdy Turystów 3881844 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu 280 2019-08
Wydatki Rządowe 10101 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 38531 2019-09
Dług Publiczny 356549 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 38644 2019-09
Wnioski o Azyl 4720 2019-05
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2019-09
Przemysłowy PMI 53.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 73.7 2019-08
Nowe Zamówienia -9 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 5899 2019-09
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 1106 2019-06
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4980 2019-08
Produkcja w Górnictwie -10.4 2019-07
Produkcja Stali 40 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 33116 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 159777 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.08 2019-08
Kredyt Konsumencki 18053 2019-08
Cena Benzyny 1.76 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.8 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 64.4 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1841 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.