Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 664 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.77 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-09
Stopa Bezrobocia 18.5 2018-11
Inflacja 0.4 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -1697 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1417 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 179 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 99.6 2019-01
Przemysłowy PMI 53.7 2019-01
Optymizm Konsumentów -28.3 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.8 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-09
PKB 200 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 51452 2018-09
Środki Trwałe Brutto 5171 2018-09
Pkb Per Capita 23027 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24574 2017-12
Rolnictwo w PKB 1946 2018-09
Budownictwo w PKB 1292 2018-09
Górnictwo w PKB 5152 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 8970 2018-09
Usługi w PKB 12300 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.5 2018-11
Pracujący 3794 2018-11
Bezrobotni Zarejestrowani 914 2018-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 3557 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 337 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 80.58 2018-11
Bezrobocie Długoterminowe 13.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.1 2018-11
Koszty Pracy 78.3 2018-09
Wolne Etaty 14466 2018-06
Płaca Minimalna 758 2019-02
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 98.5 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.1 2018-11
Inflacja Bazowa 0.1 2018-11
Deflator Pkb 95 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.08 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2019-01
Cpi Transport 119 2019-01
Inflacja Żywności 1.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M0 31761 2018-12
Podaż Pieniądza M1 123517 2018-12
Podaż Pieniądza M2 177746 2018-12
Podaż Pieniądza M3 178441 2018-12
Bilans Banków 292589 2018-12
Rezerwy Walutowe 6586 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 82588 2018-12
Bilans Banku Centralnego 109964 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów -1.8 2018-11
Prywatna długu do PKB 132 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1697 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1417 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Eksport 2570 2018-12
Import 4267 2018-12
Dług Zagraniczny 397352 2018-09
Rachunek kapitałowy -330 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2018-11
Rezerwy Złota 113 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 382 2018-11
Indeks Terroryzmu 4.29 2017-12
Dochody z Turystyki 326 2018-11
Przyjazdy Turystów 448274 2018-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 179 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2017-12
Bilans Budżetu -4879 2018-12
Wydatki Rządowe 9607 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 53598 2018-12
Dług Publiczny 356034 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 55990 2018-12
Wnioski o Azyl 5585 2018-06
Rating Kredytowy 9.78
Wydatki Wojskowe 4959 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.06 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.06 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 99.6 2019-01
Przemysłowy PMI 53.7 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.1 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 71.5 2018-12
Nowe Zamówienia -17 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 9198 2019-01
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 1321 2018-09
Index Konkurencyjności 62.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 57 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4805 2018-12
Produkcja w Górnictwie -4.2 2018-12
Produkcja Stali 85 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -28.3 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.8 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 32998 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 170171 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.44 2018-12
Kredyt Konsumencki 18507 2018-12
Cena Benzyny 1.7 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.3 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 60.3 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 1562 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.