Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-03
Indeks Giełdowy 792 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.7 2020-09
Stopa Bezrobocia 16.2 2020-11
Inflacja -2 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy -1460 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -654 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 91.9 2021-02
Przemysłowy PMI 49.4 2021-02
Optymizm Konsumentów -46.2 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Przypadki koronawirusa 189831 2021-02
Śmierć koronawirusa 6468 2021-02
Odzyskany koronawirus 3804 2021-02
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.7 2020-09
PKB 210 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 45240 2020-09
Środki Trwałe Brutto 4708 2020-09
Pkb Per Capita 24024 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30315 2019-12
Rolnictwo w PKB 1866 2020-09
Budownictwo w PKB 710 2020-09
Górnictwo w PKB 6063 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 7715 2020-09
Usługi w PKB 10166 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.2 2020-11
Pracujący 3829 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 759 2020-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 3607 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 320 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 83.46 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 10.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34 2020-11
Koszty Pracy 89.7 2020-09
Wolne Etaty 5594 2020-06
Płaca Minimalna 758 2021-03
Populacja 10.72 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.2 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.6 2020-09
Wydajność 91.8 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.2 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 94.7 2021-01
Inflacja Bazowa -1.3 2021-01
Deflator Pkb 99.9 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.4 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.4 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-01
Cpi Transport 118 2021-01
Inflacja Żywności -0.4 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-12
Podaż Pieniądza M0 31591 2021-01
Podaż Pieniądza M1 156986 2021-01
Podaż Pieniądza M2 206552 2021-01
Podaż Pieniądza M3 207302 2021-01
Bilans Banków 334524 2021-01
Rezerwy Walutowe 9672 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 72435 2021-01
Bilans Banku Centralnego 183830 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 15.8 2021-01
Prywatna długu do PKB 123 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1460 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -654 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Eksport 2980 2020-12
Import 4440 2020-12
Dług Zagraniczny 488707 2020-09
Rachunek kapitałowy 240 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 161 2020-12
Rezerwy Złota 114 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 352 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12
Dochody z Turystyki 33.52 2020-12
Przyjazdy Turystów 732195 2020-10

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu -1561 2021-01
Wydatki Rządowe 8641 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3848 2021-01
Dług Publiczny 374006 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 5409 2021-01
Wnioski o Azyl 4705 2020-07
Rating Kredytowy 37 2021-02
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 91.9 2021-02
Przemysłowy PMI 49.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa 3.3 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.2 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.8 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 74.2 2020-12
Nowe Zamówienia -21 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 7767 2021-01
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 527 2020-09
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2020-12
Ranking Korupcji 59 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4386 2020-12
Produkcja w Górnictwie 2.1 2020-11
Produkcja Stali 110 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -46.2 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 32573 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 140888 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.61 2020-12
Kredyt Konsumencki 14116 2021-01
Cena Benzyny 1.8 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.4 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 1585 2020-11
Produkcja Budowlana -3 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 189831 2021-02
Śmierć koronawirusa 6468 2021-02
Odzyskany koronawirus 3804 2021-02
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.