Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2020-11
Indeks Giełdowy 703 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.71 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 16.8 2020-08
Inflacja -1.8 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -1480 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -499 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 92.3 2020-10
Przemysłowy PMI 48.7 2020-10
Optymizm Konsumentów -45.5 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Przypadki koronawirusa 93006 2020-11
Śmierć koronawirusa 1714 2020-11
Odzyskany koronawirus 3804 2020-11
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.2 2020-06
PKB 210 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 41814 2020-06
Środki Trwałe Brutto 5106 2020-06
Pkb Per Capita 24024 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30315 2019-12
Rolnictwo w PKB 1737 2020-06
Budownictwo w PKB 1962 2020-06
Górnictwo w PKB 4531 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 9412 2020-06
Usługi w PKB 6440 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.8 2020-08
Pracujący 3848 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 733 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 3489 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 355 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 83.99 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 11 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.3 2020-08
Koszty Pracy 101 2020-06
Wolne Etaty 5594 2020-06
Płaca Minimalna 758 2020-06
Populacja 10.72 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -3.2 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.8 2020-06
Wydajność 115 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.8 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.96 2020-10
Inflacja Bazowa -1.4 2020-10
Deflator Pkb 96.54 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.9 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.6 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.68 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-10
Cpi Transport 118 2020-10
Inflacja Żywności 1.9 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-10
Podaż Pieniądza M0 30599 2020-09
Podaż Pieniądza M1 146488 2020-09
Podaż Pieniądza M2 198049 2020-09
Podaż Pieniądza M3 198553 2020-09
Bilans Banków 337831 2020-09
Rezerwy Walutowe 9693 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 73718 2020-09
Bilans Banku Centralnego 169154 2020-08
Tempo Wzrostu Kredytów 10.6 2020-09
Prywatna długu do PKB 123 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1480 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -499 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Eksport 2557 2020-09
Import 4037 2020-09
Dług Zagraniczny 472645 2020-06
Rachunek kapitałowy -268 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 112 2020-08
Rezerwy Złota 114 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 134 2020-08
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 825 2020-09
Przyjazdy Turystów 367378 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu -1588 2020-09
Wydatki Rządowe 10200 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 38403 2020-10
Dług Publiczny 364865 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 51845 2020-10
Wnioski o Azyl 4705 2020-07
Rating Kredytowy 37 2020-11
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 92.3 2020-10
Przemysłowy PMI 48.7 2020-10
Produkcja Przemysłowa -2.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 73.8 2020-10
Nowe Zamówienia -21 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 7107 2020-09
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów -671 2020-06
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3844 2019-12
Produkcja w Górnictwie 5 2020-07
Produkcja Stali 130 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -45.5 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 29256 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147388 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.57 2020-09
Kredyt Konsumencki 15037 2020-09
Cena Benzyny 1.65 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.5 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 1294 2020-08
Produkcja Budowlana -26.6 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 93006 2020-11
Śmierć koronawirusa 1714 2020-11
Odzyskany koronawirus 3804 2020-11
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.