Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 659 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.2 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 14.4 2020-03
Inflacja -1.1 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -1134 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -1133 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 87.6 2020-06
Przemysłowy PMI 49.4 2020-06
Optymizm Konsumentów -27.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.5 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-01
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 3409 2020-07
Śmierć koronawirusa 191 2020-06
Odzyskany koronawirus 1374 2020-07
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-03
PKB 222 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 43462 2020-03
Środki Trwałe Brutto 5215 2020-03
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1656 2020-03
Budownictwo w PKB 1298 2020-03
Górnictwo w PKB 4742 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 9101 2020-03
Usługi w PKB 7098 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.4 2020-03
Pracujący 3813 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 665 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3487 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 366 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 85.14 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 12.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.4 2020-03
Koszty Pracy 95 2020-03
Wolne Etaty 12897 2019-09
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.72 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.6 2020-03
Wydajność 103 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-03
Inflacja Bazowa 0.5 2020-03
Deflator Pkb 96.54 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.8 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -11.8 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.67 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-05
Cpi Transport 118 2020-05
Inflacja Żywności 1.5 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M0 29951 2020-05
Podaż Pieniądza M1 138559 2020-05
Podaż Pieniądza M2 191343 2020-05
Podaż Pieniądza M3 191828 2020-05
Bilans Banków 319942 2020-05
Rezerwy Walutowe 8652 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 73298 2020-05
Bilans Banku Centralnego 111151 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 4 2020-05
Prywatna długu do PKB 123 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1134 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -1133 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Eksport 2068 2020-04
Import 3202 2020-04
Dług Zagraniczny 443280 2019-12
Rachunek kapitałowy -368 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 112 2020-02
Rezerwy Złota 114 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 378 2020-02
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 7.28 2020-04
Przyjazdy Turystów 367378 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 177 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu -2250 2020-04
Wydatki Rządowe 9591 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 16078 2020-05
Dług Publiczny 361829 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 23523 2020-05
Wnioski o Azyl 2320 2020-03
Rating Kredytowy 37 2020-06
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-01
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 87.6 2020-06
Przemysłowy PMI 49.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa -9.9 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 67.1 2020-04
Nowe Zamówienia -10 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 4497 2020-05
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów -1276 2020-03
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3844 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.3 2020-03
Produkcja Stali 100 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -27.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.5 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -24.8 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 30828 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147801 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.91 2020-04
Kredyt Konsumencki 15064 2020-05
Cena Benzyny 1.51 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 65.6 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1305 2020-03
Produkcja Budowlana -10.3 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3409 2020-07
Śmierć koronawirusa 191 2020-06
Odzyskany koronawirus 1374 2020-07
Łóżka szpitalne 4.21 2017-12
Szpitale 25.76 2017-12
Łóżka OIOM 346 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.