Ostatni Poprzedni
Waluta 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 860 860 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.7 11.4 Procent
Stopa Bezrobocia 12.2 12.7 Procent
Inflacja 10.2 8.9 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -2385 -3513 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2330 -2123 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 -1.5 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 193 206 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.4 -10.2 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 105 112 Punkty
Przemysłowy PMI 54.8 54.6 Punkty
Optymizm Konsumentów -55.3 -46.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 0.8 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 44 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.7 11.4 Procent
PKB 189 205 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 45968 50088 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 6044 5937 W Mln Eur
PKB Per Capita 17436 18993 USD
PKB Per Capita PPP 27287 29723 USD
Rolnictwo w PKB 1542 1518 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 938 855 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 6797 7127 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 7951 7606 W Mln Eur
Usługi w PKB 9890 14092 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 12.2 12.7 Procent
Pracujący 4143 4096 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 595 642 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 3682 3783 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 371 335 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 87.43 86.45 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.2 31.1 Procent
Koszty Pracy 97.67 78.7 Punkty
Wolne Etaty 14713 15125
Płaca Minimalna 774 758 Eur / Miesiąc
Populacja 10.72 10.72 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2.6 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.6 15.8 Procent
Wydajność 96.4 104 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 10.2 8.9 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 109 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 108 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 101 Punkty
Inflacja Bazowa 1.85 1.81 Procent
Deflator Pkb 101 98.95 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 152 137 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.2 33.6 Procent
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 146 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 2.2 2.7 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 9.1 8 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 138 132 Punkty
Cpi Transport 119 118 Punkty
Inflacja Żywności 10.9 8.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.1 2.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 202 202 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 20985598 20984775 dawki
Zakażenia Koronawirusem 3410481 3406553 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 29642 29619 Osoby
Łóżka szpitalne 4.18 4.2 na 1000 osób
Szpitale 25.18 25.25 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 3.64 3.63 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.56 -0.56 Procent
Podaż Pieniądza M0 34749 34193 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 188713 190436 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 225828 228420 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 226646 229168 W Mln Eur
Bilans Banków 322891 324556 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 11541 13060 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 64118 63385 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 248340 245861 W Mln Eur
Tempo Wzrostu Kredytów 9.2 10.3 Procent
Prywatny dług do PKB 139 124 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2385 -3513 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2330 -2123 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 -1.5 Procent Pkb
Eksport 4511 3646 W Mln Eur
Import 6896 6774 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 556422 538118 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -2664 -1574 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 91.72 100 W Mln Eur
Rezerwy Złota 114 114 Ton
Crude Oil Imports from Russia 318 179 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 46408 51566 Teradżul
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1056 635 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 4.18 4.17
Dochody z Turystyki 197 133 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 2346530 3034064 Osoby
Sprzedaż Broni 17 30 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 193 206 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.4 -10.2 Procent Pkb
Bilans Budżetu -2974 289 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 9995 9161 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 60.7 47.9 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 17679 11925 W Mln Eur
Dług Publiczny 394547 388337 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 21007 15846 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 1630 1845 Osoby
Rating Kredytowy 43
Wydatki Wojskowe 5237 5472 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44 44 Procent
Podatek od Towarów i Usług 24 24 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 36.66 40.56 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.54 24.81 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.12 15.75 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 105 112 Punkty
Przemysłowy PMI 54.8 54.6 Punkty
Produkcja Przemysłowa 7.9 4.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2 -4.1 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.9 2.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 76.4 73.8 Procent
Nowe Zamówienia -8 4 Procent
Rejestracje nowych samochodów 9297 8418
Szybkość Internetu 7862 7493 KBps
Adresy IP 3133476 3041354 IP
Zmiany Zapasów 2973 3025 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 62.58 62.1 Punkty
Ranking Konkurencyjności 59 57
Indeks Percepcji Korupcji 49 50 Punkty
Ranking Korupcji 58 59
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 72
Produkcja Energii Elektrycznej 4901 3635 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -10.7 -21.2 Procent
Produkcja Stali 110 135 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -55.3 -46.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 0.8 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.8 8.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 33263 33952 W Mln Eur
Kredyt dla Sectora Prywatnego 108493 108139 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.9 3.77 Procent
Kredyt Konsumencki 8706 9001 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.26 2.09 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.9 58.7 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 73.7 73.3 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 1522 2170
Produkcja Budowlana 5.7 4.4 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.6 75.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.