Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 866 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.04 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 16.7 2019-08
Inflacja -0.7 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -1967 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 887 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2019-11
Przemysłowy PMI 54.1 2019-11
Optymizm Konsumentów -6.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
PKB 218 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 52844 2019-09
Środki Trwałe Brutto 5326 2019-09
Pkb Per Capita 23558 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25141 2018-12
Rolnictwo w PKB 1847 2019-09
Budownictwo w PKB 1491 2019-09
Górnictwo w PKB 5130 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 8751 2019-09
Usługi w PKB 12823 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.7 2019-08
Pracujący 3957 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 781 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 3594 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 362 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 83.52 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 12 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.1 2019-06
Koszty Pracy 77.7 2019-09
Wolne Etaty 14343 2019-06
Płaca Minimalna 758 2019-12
Populacja 10.74 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.3 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1070 2018-12
Koszty Utrzymania 595 2018-12
Wydajność 100 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-09
Inflacja Bazowa 0.2 2019-09
Deflator Pkb 96.8 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.6 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2019-10
Cpi Transport 127 2019-10
Inflacja Żywności -1.6 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-10
Podaż Pieniądza M0 27986 2019-10
Podaż Pieniądza M1 129204 2019-10
Podaż Pieniądza M2 183665 2019-10
Podaż Pieniądza M3 184249 2019-10
Bilans Banków 317277 2019-10
Rezerwy Walutowe 7295 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 74430 2019-10
Bilans Banku Centralnego 105851 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów -0.8 2019-10
Prywatna długu do PKB 123 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1967 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 887 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Eksport 2865 2019-10
Import 4832 2019-10
Dług Zagraniczny 423049 2019-06
Rachunek kapitałowy 933 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 140 2019-09
Rezerwy Złota 113 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 101 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.17 2018-12
Dochody z Turystyki 2847 2019-09
Przyjazdy Turystów 3063126 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 181 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1 2018-12
Bilans Budżetu 1024 2019-10
Wydatki Rządowe 9522 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53022 2019-10
Dług Publiczny 353850 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 56796 2019-10
Wnioski o Azyl 6735 2019-09
Rating Kredytowy 36 2019-12
Wydatki Wojskowe 4934 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2019-11
Przemysłowy PMI 54.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.7 2019-08
Nowe Zamówienia -9 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 7276 2019-10
Szybkość Internetu 7862 2017-03
Adresy IP 3133476 2017-03
Zmiany Zapasów 430 2019-09
Index Konkurencyjności 62.58 2019-12
Ranking Konkurencyjności 59 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 79 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4019 2019-09
Produkcja w Górnictwie -1.9 2019-09
Produkcja Stali 135 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 33453 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 156502 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.16 2019-10
Kredyt Konsumencki 17029 2019-10
Cena Benzyny 1.76 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.8 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 64.4 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1300 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Grecja - Wskaźniki ekonomiczne.