Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 878.57 887 872 858 844 816
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 2.12 2.23 2.34 2.45 2.7
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.2 1.9 2 2.4
Stopa Bezrobocia 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Inflacja -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Saldo Obrotów Bieżących 886.60 -920 -1100 1250 1690 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 181.20 175 170 170 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.00 1.2 1 1 1 1
Koniunktura w Przemyśle 107.00 105 104 103 106 108
Przemysłowy PMI 54.10 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Optymizm Konsumentów -6.80 -22 -20 -23 -21 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 29 29 28 28 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.2 1.9 2 2.4
PKB 218.03 222 229 229 229 229
Pkb W Cenach Stałych 52844.10 48816 44792 49773 49822 49988
Środki Trwałe Brutto 5325.57 5195 5640 5758 5764 5320
Pkb Per Capita 23558.10 23800 24500 24500 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 25140.70 25900 26200 26200 26200 26200
Rolnictwo w PKB 1847.46 1987 1760 1906 1907 2035
Budownictwo w PKB 1491.13 2432 1120 1572 1573 2490
Górnictwo w PKB 5129.53 5035 4932 5205 5210 5156
Administracja Publiczna w PKB 8750.65 9362 9135 9307 9317 9587
Usługi w PKB 12822.64 8773 7673 10195 10205 8984
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Bezrobocie Długoterminowe 12.00 13 12.5 12.2 11.9 11.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.10 33.5 33 32.7 32.4 32
Koszty Pracy 91.90 96.2 89.4 91 79.2 96.6
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.74 10.77 10.67 10.67 10.67 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.30 52.3 52.4 52.3 52.5 52.4
Koszty Utrzymania Rodziny 1070.00 1070 1200 1200 1200 1200
Koszty Utrzymania 595.00 620 650 650 650 650
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510.00 1600 1650 1650 1650 1650
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717.00 800 840 840 840 840
Zmiana Zatrudnienia 0.70 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.67 107 108 108 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.20 99.9 100 101 101 101
Inflacja Bazowa 0.20 -0.1 0.4 0.6 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.80 105 108 108 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.60 -0.2 0.5 0.8 0.7 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.1 1 0.7 1 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119.96 121 122 119 121 122
Cpi Transport 126.90 123 126 129 127 124
Inflacja Żywności -1.60 0.1 0.4 0.7 1.2 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Bilans Banków 317277.35 307000 312000 317000 322000 325000
Kredyty dla Sektora prywatnego 74429.74 84322 79947 76974 76286 86346
Tempo Wzrostu Kredytów -0.80 0.6 0.9 1 0.9 1.5
Prywatna długu do PKB 123.10 119 115 115 115 115
Bilans Banku Centralnego 105851.00 111000 117000 121000 126000 132000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Saldo Obrotów Bieżących 886.60 -920 -1100 1250 1690 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
Import 4719.90 4520 5050 4340 4320 4680
Eksport 2835.70 2910 2950 2850 3020 3050
Dług Zagraniczny 423049.04 409000 410000 410000 414000 416000
Dochody z Turystyki 2846.90 285 348 2770 2990 320
Przyjazdy Turystów 3063126.00 433000 386000 2881000 2999000 465000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 100.70 360 710 750 420 400
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 181.20 175 170 170 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.00 1.2 1 1 1 1
Wydatki Rządowe 9521.80 11346 9430 10293 10303 11618
Wydatków Rządowych W Pkb 46.70 46.7 45.8 45.8 45.8 45.8
Dług Publiczny 353850.25 362000 364000 364000 366000 369000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 29 29 28 28 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 40.06 40.06 41.06 41.06 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 24.06 24.06 25.06 25.06 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16.00 16 16 16 16 16
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 107.00 105 104 103 106 108
Przemysłowy PMI 54.10 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Produkcja Przemysłowa 1.20 0.4 1 0.9 1.2 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 1.4 -0.7 1.4 -1.6 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.50 0.1 0.7 1 0.9 0.8
Rejestracje nowych samochodów 7276.00 6240 10100 14500 5100 7650
Produkcja w Górnictwie -1.90 2.5 1.5 1.1 1.2 1.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -6.80 -22 -20 -23 -21 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.10 1.7 2 2.2 1.9 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 33453.10 33007 31732 33746 33779 33799
Kredyt dla Sectora Prywatnego 156502.08 173745 168516 164192 162972 177915
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.25 4.68 4.93 4.23 4.23 4.93
Kredyt Konsumencki 17028.97 18896 18720 18484 18414 19349
Cena Benzyny 1.76 1.61 1.57 1.52 1.48 1.39
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.80 52.5 51.9 51.9 51.9 51.9
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 64.40 64 64.5 65 65.5 66
Pozwolenia Na Budowę 1300.00 1250 1450 1320 1175 1290
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72.7 72.4 72.4 72.4 72.4


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.