Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 736.92 713 691 669 648 606
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.81 0.84 0.88 0.91 0.99

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.00 -2.6 1.5 2.4 1.8 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
Stopa Bezrobocia 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
Inflacja -1.80 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1480.40 -1530 -1670 -1300 -1640 -1410
Saldo Obrotów Bieżących -499.00 -1780 -650 -520 -870 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 186 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 91.00 92 95 94 98 101
Przemysłowy PMI 48.70 52 51.5 51.5 53.2 54
Optymizm Konsumentów -48.30 -23 -18 -22 -23 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 24 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 44 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.00 -2.6 1.5 2.4 1.8 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
PKB 209.85 175 200 200 200 200
Pkb W Cenach Stałych 41813.80 45765 42332 47082 45243 48602
Środki Trwałe Brutto 5105.55 5417 5079 5749 5524 5753
Pkb Per Capita 24024.20 22500 23200 23200 23200 23200
Pkb Per Capita Ppp 30314.60 28200 29100 29100 29100 29100
Rolnictwo w PKB 1736.56 1807 1613 1955 1879 1920
Budownictwo w PKB 1962.03 2081 1264 2209 2123 2210
Górnictwo w PKB 4531.18 4525 4619 5102 4903 4805
Administracja Publiczna w PKB 9412.14 8671 8864 10598 10184 9208
Usługi w PKB 6440.44 8319 6913 7252 6969 8835

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
Pracujący 3847.71 3690 3700 3740 3790 3820
Bezrobotni Zarejestrowani 733.25 1020 1050 1010 980 910
Wskaźnik Zatrudnienia 83.99 77 78.6 79.5 82 82.3
Bezrobocie Długoterminowe 11.00 11.1 10.6 9.9 9.3 8.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.30 37.9 37.4 36.7 36.1 35.3
Koszty Pracy 100.80 91.5 94.4 95 79 94
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.68 10.65 10.65 10.65 10.65
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.80 50.2 50.6 51.5 52 52.2
Wydajność 114.80 95.6 96.2 97 97.5 99
Zmiana Zatrudnienia -3.20 -1 0.6 0.3 0.4 0.6

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -1.80 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.13 105 101 101 102 106
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.77 106 106 105 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.96 98.5 99.3 98.46 98.73 99.48
Inflacja Bazowa -1.40 -0.7 0.4 0.4 1.1 1
Deflator Pkb 96.54 95.19 95.28 96.15 97.51 97.09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.20 103 94.34 99.39 97.75 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.90 -2.7 -0.8 4.4 3 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.3 1.9 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.46 119 116 113 114 121
Cpi Transport 117.81 125 122 116 118 127
Inflacja Żywności 1.90 1.3 1.1 1.4 1.5 1.7

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Bilans Banków 337243.46 345000 342000 348000 347000 351000
Kredyty dla Sektora prywatnego 73646.79 77367 75656 75085 75118 78605
Prywatna długu do PKB 123.10 132 130 130 130 130
Tempo Wzrostu Kredytów 11.50 4.9 4.2 2.5 1.9 1.6
Bilans Banku Centralnego 169154.00 176000 172000 175000 174000 182000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -1480.40 -1530 -1670 -1300 -1640 -1410
Saldo Obrotów Bieżących -499.00 -1780 -650 -520 -870 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Import 4037.20 4030 3860 3890 4400 4290
Eksport 2556.80 2500 2190 2590 2760 2880
Dług Zagraniczny 472645.31 465000 469000 474000 473000 475000
Rachunek kapitałowy -267.96 -1200 -680 550 420 -800
Dochody z Turystyki 825.48 120 220 1980 1800 190
Przyjazdy Turystów 367378.00 225000 451000 2165000 2420000 308000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 133.50 -440 -120 250 560 320

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 186 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -1587.70 360 -40640 5550 -6700 90
Wydatki Rządowe 10200.40 11900 9980 10750 10280 11820
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 54 49 49 49 49
Dochody Budżetu Państwa 38403.00 41910 17500 27500 29100 52430
Dług Publiczny 364864.58 369000 372000 376000 377000 370000
Wydatki Budżetu Państwa 51845.00 82550 11950 34200 69000 69200

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 24 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 44 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 40.06 40.56 40.56 40.56 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 24.06 24.81 24.81 24.81 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 16 15.75 15.75 15.75 16

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 91.00 92 95 94 98 101
Przemysłowy PMI 48.70 52 51.5 51.5 53.2 54
Produkcja Przemysłowa -2.40 -2.6 0.9 7.5 3.6 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 -1.2 1.5 0.6 0.5 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.00 -3.2 1.2 7.9 4.2 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 73.80 67 66 69 72 74
Nowe Zamówienia -21.00 -20 -26 -18 -12 -10
Rejestracje nowych samochodów 6776.00 5500 4200 10200 5100 7850

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -48.30 -23 -18 -22 -23 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.50 -3 2.2 7.5 3.7 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 29255.80 31423 30027 32942 31655 33371
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147062.84 161712 153808 151233 150188 164299
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.50 61 59 59 59 59
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.57 4.93 3.62 3.62 3.62 5.43
Kredyt Konsumencki 14952.12 15477 14822 16991 16270 16437
Cena Benzyny 1.65 1.55 1.54 1.47 1.39 1.47

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67.00 63.4 65 65 65.9 66
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72.4 72 72 72 72
Pozwolenia Na Budowę 1294.00 1320 980 1250 1220 1450


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.