Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 658.54 642 622 602 583 545
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 1.09 1.14 1.19 1.24 1.34

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.00 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.20 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
Stopa Bezrobocia 18.30 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Inflacja -1.90 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1561.60 -1900 -1630 -1270 -1300 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -1421.00 -1690 -1780 -650 -520 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 192 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 90.70 88 92 95 94 101
Przemysłowy PMI 49.40 47.4 52 51.5 52.9 54
Optymizm Konsumentów -35.00 -20 -23 -18 -22 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 -2.2 0.9 0.6 1 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 44 44 44 44

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.00 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.20 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
PKB 209.85 175 175 200 200 200
Pkb W Cenach Stałych 41813.80 50426 45765 42332 47634 48602
Środki Trwałe Brutto 5105.55 5120 5417 5079 5715 5753
Pkb Per Capita 24024.20 22500 22500 23200 23200 23200
Pkb Per Capita Ppp 30314.60 28200 28200 29100 29100 29100
Rolnictwo w PKB 1736.56 1803 1807 1613 1815 1920
Budownictwo w PKB 1962.03 1419 2081 1264 1422 2210
Górnictwo w PKB 4531.18 4915 4525 4619 5197 4805
Administracja Publiczna w PKB 9412.14 8357 8671 8864 9975 9208
Usługi w PKB 6440.44 12216 8319 6913 7779 8835

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 18.30 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Pracujący 3815.24 3740 3690 3700 3740 3820
Bezrobotni Zarejestrowani 805.45 850 1020 1050 1010 910
Wskaźnik Zatrudnienia 82.57 81 77 78.6 79.5 82.3
Bezrobocie Długoterminowe 11.40 13 13.1 12.6 11.9 11.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.30 34.5 34.6 34.1 33.4 32.6
Koszty Pracy 100.80 74 91.5 94.4 95 94
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.68 10.68 10.65 10.65 10.65
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.80 49.8 50.2 50.6 51.5 52.2
Wydajność 114.80 99 95.6 96.2 97 99
Zmiana Zatrudnienia -0.10 0.2 -1 0.6 0.3 0.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.90 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.45 102 105 101 101 106
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 106 106 106 105 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.60 101 101 100 101 102
Inflacja Bazowa -0.80 0.5 0.6 0.4 0.7 1
Deflator Pkb 96.54 95.64 95.19 95.28 96.15 97.09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.90 103 106 94.91 96.15 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.90 -3.6 -1.8 -0.2 1 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 -0.3 0.5 0.3 0.2 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.26 119 119 116 113 121
Cpi Transport 117.44 125 125 122 116 127
Inflacja Żywności 1.90 2.7 1.8 1.9 1.5 1.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 337241.87 322000 325000 332000 338000 340000
Kredyty dla Sektora prywatnego 73289.36 76446 77367 75656 75085 78605
Prywatna długu do PKB 123.10 132 132 130 130 130
Tempo Wzrostu Kredytów 8.20 5.1 4.9 4.2 2.5 1.6
Bilans Banku Centralnego 144769.00 151000 156000 162000 165000 166000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1561.60 -1900 -1630 -1270 -1300 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -1421.00 -1690 -1780 -650 -520 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Import 446.10 3480 3230 3460 3890 3890
Eksport 2884.50 2250 2100 2190 2590 2880
Dług Zagraniczny 455824.03 460000 465000 469000 474000 475000
Rachunek kapitałowy -1750.74 -890 -1200 -680 550 -800
Dochody z Turystyki 64.34 1150 120 220 1980 190
Przyjazdy Turystów 367378.00 1020000 225000 451000 2165000 308000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 355.80 -620 -440 -120 250 320

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 192 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -1684.00 -52050 -40640 5550 -6700 -16770
Wydatki Rządowe 10200.40 10500 11900 9980 10750 11820
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 54 54 49 49 49
Dochody Budżetu Państwa 28930.00 22950 41910 17500 27500 52430
Dług Publiczny 362871.42 366000 369000 372000 376000 370000
Wydatki Budżetu Państwa 39735.00 75000 82550 11950 34200 69200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 44 44 44 44
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 90.70 88 92 95 94 101
Przemysłowy PMI 49.40 47.4 52 51.5 52.9 54
Produkcja Przemysłowa -0.20 -4.3 -2.6 0.9 7.5 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.90 -1.6 -1.2 1.5 0.6 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.00 -4.8 -3.2 1.2 7.9 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 69.20 65 67 66 69 74
Nowe Zamówienia -43.00 -30 -20 -26 -18 -10
Rejestracje nowych samochodów 9516.00 3700 5500 4200 10200 7850
Produkcja w Górnictwie 5.00 1.2 1.4 1.4 1.4 1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -35.00 -20 -23 -18 -22 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 -2.2 0.9 0.6 1 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.30 -4.2 -3 2.2 7.5 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 29255.80 31844 31423 30027 33788 33371
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147379.75 161182 161712 153808 151233 164299
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.50 61 61 59 59 59
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.62 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
Kredyt Konsumencki 15093.93 16317 15477 14822 16510 16437
Cena Benzyny 1.71 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 66.90 62 63.4 65 66 66
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72.4 72.4 72 72 72
Pozwolenia Na Budowę 1747.00 750 1320 980 1250 1450


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.