Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Indeks Giełdowy 851.20 837 807 779 751 699
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.56 3.66 3.84 4.02 4.22 4.63

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.70 2 2.8 2.6 2.8 2.7
Stopa Bezrobocia 12.20 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
Inflacja 10.20 7 6.4 4.5 2 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -2385.20 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Saldo Obrotów Bieżących -2123.00 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 193.30 202 202 202 191 191
Budżet Państwa do PKB -7.40 -1.2 -1.2 -1.2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 105.00 110 108 109 103 109
Przemysłowy PMI 54.80 54.7 54.3 54.6 54 54.6
Optymizm Konsumentów -55.30 -29 -26 -22 -21 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 44 44

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.70 2 2.8 2.6 2.8 2.7
PKB 189.41 245 245 245 245 304
Pkb W Cenach Stałych 45967.50 41890 46105 51490 47163 48436
Środki Trwałe Brutto 6044.00 5792 5819 6103 6201 6369
PKB Per Capita 17436.01 23900 23900 23900 23900 24600
PKB Per Capita PPP 27287.08 30000 30000 30000 30000 30700
Rolnictwo w PKB 1541.78 1860 1919 1561 1582 1625
Budownictwo w PKB 938.02 710 784 879 962 988
Górnictwo w PKB 6797.21 5938 6329 7326 6974 7162
Administracja Publiczna w PKB 7950.55 8413 8375 7819 8157 8378
Usługi w PKB 9889.94 7186 9515 14486 10147 10421

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 12.20 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
Pracujący 4142.57 4200 4250 4300 4300 4400
Bezrobotni Zarejestrowani 595.49 640 620 590 590 550
Wskaźnik Zatrudnienia 86.45 86.9 87 87.4 87.4 87.8
Bezrobocie Długoterminowe 0.90 2.9 2.8 2.3 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.20 29.2 29.1 28.6 28.9 28.9
Koszty Pracy 97.67 104 103 105 105 108
Płaca Minimalna 773.50 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.67 10.67 10.67 10.67 10.65
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.60 52.3 52.4 52.6 52.6 52.9
Wydajność 96.40 108 108 109 109 109
Zmiana Zatrudnienia 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 10.20 7 6.4 4.5 2 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.08 108 109 110 111 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.55 109 109 110 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.23 102 102 103 102 104
Inflacja Bazowa 1.85 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6
Deflator Pkb 101.01 106 105 106 103 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 151.60 118 122 129 155 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.20 10.3 6.7 2.5 2.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.10 0.5 2 0.4 0.6 0.4
Inflacja Żywności 10.90 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 137.68 109 110 123 135 125
Cpi Transport 118.78 119 122 122 123 123

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.56 -0.56 -0.31 -0.06 -0.06 0.19
Bilans Banków 322890.54 351000 352000 355000 355000 362000
Kredyty dla Sektora prywatnego 64118.40 70965 67434 66139 66811 67859
Tempo Wzrostu Kredytów 9.20 4 4.3 4.2 4.2 2.6
Prywatny dług do PKB 139.40 127 127 127 127 125
Bilans Banku Centralnego 248340.00 238000 236800 239000 239000 245000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -2385.20 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Saldo Obrotów Bieżących -2123.00 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
Import 6896.10 4500 4620 4700 4750 4870
Eksport 4510.90 3200 3180 3280 3310 3510
Dług Zagraniczny 556421.52 502900 501800 497000 497000 505000
Rachunek kapitałowy -1584.06 780 510 -760 -760 -760
Dochody z Turystyki 132.95 1950 2100 250 250 290
Przyjazdy Turystów 2346530.00 2950000 3680000 445000 445000 515000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1056.00 290 650 290 290 290

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 193.30 202 202 202 191 191
Budżet Państwa do PKB -7.40 -1.2 -1.2 -1.2 -2 -2
Bilans Budżetu -2973.70 -7000 -7300 30 30 2200
Wydatki Rządowe 9994.90 10200 9509 9980 10255 10500
Wydatków Rządowych W Pkb 60.70 52 52 52 52 50
Dochody Budżetu Państwa 11925.00 29200 42800 64430 64430 68100
Dług Publiczny 388337.41 383000 384000 385000 385000 388000
Wydatki Budżetu Państwa 15846.00 36200 50100 64400 64400 65900

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 44 44
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 105.00 110 108 109 103 109
Przemysłowy PMI 54.80 54.7 54.3 54.6 54 54.6
Produkcja Przemysłowa 7.90 4.7 3.8 3 2.8 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.00 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.90 5.1 4.2 3.2 3.2 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 74.30 79.9 80 81 81 81.8
Nowe Zamówienia -2.00 -8 -7 -6 -6 -8
Rejestracje nowych samochodów 9297.00 12500 8400 9550 9550 9780

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -55.30 -29 -26 -22 -21 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.80 4.5 5.2 4.2 3.9 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 33262.90 28877 32778 34903 34128 35049
Kredyt dla Sectora Prywatnego 108492.51 134345 123148 113112 113049 116052
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.90 57 57 57 57 55
Cena Benzyny 2.26 2.34 2.42 2.51 2.59 2.59
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.90 3.9 4.15 4.4 4.4 4.65
Kredyt Konsumencki 8705.57 12372 10603 9246 8949 9496

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 73.70 77 77.5 78 78 80
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.60 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4
Produkcja Budowlana 5.70 4.3 3.8 4.4 4.4 3
Pozwolenia Na Budowę 1522.00 2220 1980 2350 2350 2240


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.