Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 897.01 881 854 827 801 748
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.01 1.04 1.09 1.13 1.18 1.28

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 0.9 2.7 1.1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
Stopa Bezrobocia 15.80 18.8 18.2 17.4 16.8 16
Inflacja -1.60 0.1 0.5 1.5 1.7 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -2090.30 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
Saldo Obrotów Bieżących -840.31 -520 -870 -920 -880 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 205.60 186 186 186 182 182
Budżet Państwa do PKB -9.70 -6.3 -6.3 -6.3 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 97.90 102 106 104 105 109
Przemysłowy PMI 54.40 52 53.2 54 54.4 54.6
Optymizm Konsumentów -34.60 -22 -16 -18 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.10 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 29 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 44 45 44 44

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 0.9 2.7 1.1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
PKB 209.85 200 200 200 245 245
Pkb W Cenach Stałych 43178.20 37962 43735 50888 44992 46611
Środki Trwałe Brutto 4743.66 4275 5324 5302 4943 5121
Pkb Per Capita 24024.20 23200 23200 23200 23900 23900
Pkb Per Capita Ppp 30314.60 29100 29100 29100 30000 30000
Rolnictwo w PKB 1894.37 1644 2054 2071 1974 2045
Budownictwo w PKB 977.35 547 825 2535 1018 1055
Górnictwo w PKB 5657.27 5047 5909 5249 5895 6107
Administracja Publiczna w PKB 8072.59 7189 8953 9760 8412 8714
Usługi w PKB 7961.44 7129 7535 9145 8296 8594

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 15.80 18.8 18.2 17.4 16.8 16
Pracujący 3817.26 3740 3790 3820 3860 3940
Bezrobotni Zarejestrowani 746.01 1010 980 910 870 820
Wskaźnik Zatrudnienia 83.65 81 82 82.3 82.6 84.8
Bezrobocie Długoterminowe 10.20 13.2 12.6 11.8 11.2 11.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.20 37.2 36.6 35.8 35.2 35.2
Koszty Pracy 103.20 102 101 104 105 106
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.7 10.7 10.7 10.67 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.00 51.5 52 52.2 52 52.6
Wydajność 102.70 102 105 102 101 104
Zmiana Zatrudnienia -0.10 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -1.60 0.1 0.5 1.5 1.7 1.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.43 102 101 102 102 104
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.33 106 106 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 96.11 97.71 97.87 103 98.21 99.59
Inflacja Bazowa -2.80 -0.2 0.6 1 1.2 1.4
Deflator Pkb 98.44 100 100 99.92 100 102
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.70 96.43 97.58 108 99.73 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.10 2.5 3 2.6 2.2 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.4 1.9 0.5 0.4 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.48 113 114 117 119 119
Cpi Transport 122.52 117 117 118 125 120
Inflacja Żywności -0.30 0.5 1.5 1.7 2 1.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 334584.07 348000 347000 351000 349800 355000
Kredyty dla Sektora prywatnego 72409.20 83860 79774 78509 75688 78715
Prywatna długu do PKB 123.10 130 130 130 127 127
Tempo Wzrostu Kredytów 15.60 8.9 6.5 4.2 3.6 4
Bilans Banku Centralnego 183830.00 187000 184000 186000 187000 191000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -2090.30 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
Saldo Obrotów Bieżących -840.31 -520 -870 -920 -880 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1 -1
Import 5428.40 3890 4400 4290 4390 4400
Eksport 3338.10 2590 2760 2880 2950 3280
Dług Zagraniczny 494508.60 499000 504000 501000 504200 497000
Rachunek kapitałowy -550.10 550 420 -800 -570 -760
Dochody z Turystyki 23.43 1980 1800 190 295 250
Przyjazdy Turystów 88101.00 2165000 2420000 308000 306200 445000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 259.30 250 560 320 -180 290

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 205.60 186 186 186 182 182
Budżet Państwa do PKB -9.70 -6.3 -6.3 -6.3 -4 -4
Bilans Budżetu -2446.00 2550 -6700 90 -16770 -5970
Wydatki Rządowe 10004.80 10750 10280 11820 10540 9980
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 49 49 49 47 47
Dochody Budżetu Państwa 11497.00 27500 29100 52430 22600 58430
Dług Publiczny 374005.73 376000 377000 370000 375000 382000
Wydatki Budżetu Państwa 17222.00 34200 69000 69200 12900 64400

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 29 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 44 45 44 44
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 40.56 40.56 40.06 40.56 40.56
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 24.81 24.81 24.06 24.81 24.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 15.75 15.75 16 15.75 15.75

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 97.90 102 106 104 105 109
Przemysłowy PMI 54.40 52 53.2 54 54.4 54.6
Produkcja Przemysłowa 5.50 7.5 3.6 5.1 4.2 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 0.6 0.5 1.1 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.70 7.9 4.2 5.5 4.3 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 73.60 71 72 73 74 74
Nowe Zamówienia -14.00 -10 -8 -10 -7 -6
Rejestracje nowych samochodów 8984.00 10200 5100 7850 4950 8550

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -34.60 -22 -16 -18 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.10 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.80 7.5 3.7 5.6 4.5 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 30883.20 27405 31310 34408 32180 33339
Kredyt dla Sectora Prywatnego 139647.40 170488 160676 156968 147325 153218
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.20 59 59 59 57 57
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.84 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
Kredyt Konsumencki 13563.67 14061 16991 19698 14801 15333
Cena Benzyny 1.88 1.66 1.58 1.47 1.43 1.35

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67.20 74 72 75 76 78
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.40 72 72 72 71.8 71.8
Pozwolenia Na Budowę 1453.00 1250 1220 1450 1380 1650


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.