Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 658.55 638 618 598 579 541
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.18 1.23 1.28 1.34 1.4 1.51

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
Stopa Bezrobocia 14.40 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Inflacja -1.10 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1134.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 192 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 87.60 88 92 95 95 101
Przemysłowy PMI 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
Optymizm Konsumentów -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
PKB 209.85 175 175 200 200 200
Pkb W Cenach Stałych 43461.80 50426 45765 42332 47634 48602
Środki Trwałe Brutto 5214.75 5120 5417 5079 5715 5753
Pkb Per Capita 24024.20 22500 22500 23200 23200 23200
Pkb Per Capita Ppp 25140.70 26200 26200 26200 23689 21985
Rolnictwo w PKB 1655.84 1803 1807 1613 1815 1920
Budownictwo w PKB 1297.59 1419 2081 1264 1422 2210
Górnictwo w PKB 4742.13 4915 4525 4619 5197 4805
Administracja Publiczna w PKB 9100.98 8357 8671 8864 9975 9208
Usługi w PKB 7097.84 12216 8319 6913 7779 8835

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 14.40 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Pracujący 3813.04 4270 4340 4340 4340 4410
Bezrobotni Zarejestrowani 665.36 750 710 710 710 710
Zatrudnienie na Pół Etatu 365.90 370 368 368 368 382
Zatrudnienie na Pełny Etat 3486.70 3900 3972 3972 3972 4028
Wskaźnik Zatrudnienia 85.14 85.6 86 86 86 86.7
Bezrobocie Długoterminowe 12.10 13 13.1 12.6 11.9 11.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.40 33.3 33.4 32.9 32.2 32.2
Koszty Pracy 95.00 79.2 96.6 96.6 96.6 97
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.68 10.68 10.65 10.65 10.65
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.60 52.5 52.4 52.4 52.4 52.6
Wydajność 102.80 95 95.6 95.6 95.6 96.2
Zmiana Zatrudnienia -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.10 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.23 102 102 101 102 104
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.73 106 106 106 105 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.10 101 101 101 101 102
Inflacja Bazowa 0.50 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9
Deflator Pkb 96.54 95.64 95.19 95.28 96.15 97.09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.80 107 109 96.05 93.73 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -11.80 0.7 1 1 1 1.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.67 103 104 104 104 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.80 1 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.90 119 119 116 113 121
Cpi Transport 118.33 125 125 122 118 127
Inflacja Żywności 1.50 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 319941.56 322000 325000 325000 325000 325000
Kredyty dla Sektora prywatnego 73298.49 70930 70213 70718 80335 74566
Prywatna długu do PKB 123.10 115 115 115 115 111
Tempo Wzrostu Kredytów 4.00 0.5 1 1.4 1.4 1.5
Bilans Banku Centralnego 111151.00 126000 132000 132000 132000 144000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1134.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Import 3202.10 4920 4680 5190 5190 4750
Eksport 2068.10 3020 3050 3040 3040 3240
Dług Zagraniczny 455824.03 414000 416000 416000 416000 423000
Rachunek kapitałowy -368.17 -760 -360 -360 -360 -400
Transfery Pieniężne od Emigrantów 112.50 102 106 106 106 110
Dochody z Turystyki 7.28 2990 320 320 320 370
Przyjazdy Turystów 367378.00 2999000 465000 465000 465000 495000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 377.50 420 400 400 400 450

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 176.60 192 192 186 186 186
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -3422.40 450 360 360 360 90
Wydatki Rządowe 9591.30 9111 10433 9342 10512 11080
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 54 54 49 49 49
Dochody Budżetu Państwa 16078.00 12950 55910 55910 55910 56430
Dług Publiczny 361828.74 366000 369000 369000 369000 370000
Wydatki Budżetu Państwa 23523.00 12500 55550 55550 55550 56340

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16.00 16 16 16 16 16

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 87.60 88 92 95 95 101
Przemysłowy PMI 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
Produkcja Przemysłowa -9.90 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.80 -1.6 1.2 1.2 1.2 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 0.9 0.8 0.8 0.8 1.2
Stopa Utylizacji Surowców 67.10 73.4 74 74 74 75
Nowe Zamówienia -10.00 -10 -4 -4 -4 -6
Rejestracje nowych samochodów 4497.00 5100 7650 7650 7650 9150
Produkcja w Górnictwie -4.30 1.2 1.4 1.4 1.4 1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -24.80 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 30828.20 31844 31423 30027 33788 33371
Kredyt dla Sectora Prywatnego 147800.84 149551 146758 143770 161990 155857
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.30 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.81 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
Kredyt Konsumencki 15063.51 16317 15477 14822 16510 16437
Cena Benzyny 1.51 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 65.60 65.5 66 66 66 68
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
Pozwolenia Na Budowę 1305.00 1175 1290 1290 1290 1320


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.