Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 872.31 841 810 781 752 698
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 0.86 0.9 0.95 1 1.1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 3.8 1.2 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.20 8.2 4.2 3.4 4 3.6
Stopa Bezrobocia 14.20 14.9 15 15.4 14.8 14.2
Inflacja 1.90 1.9 2.2 2.4 1.9 0.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -2119.40 -1640 -1610 -1740 -1300 -1420
Saldo Obrotów Bieżących 538.00 -870 -920 -880 750 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
Dług Publiczny do PKB 205.60 209 209 202 202 202
Budżet Państwa do PKB -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 113.00 114 111 110 110 109
Przemysłowy PMI 59.30 58.5 55.1 54.4 54.7 54.6
Optymizm Konsumentów -35.10 -36 -18 -14 -16 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 29 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 45 44 44 44

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 3.8 1.2 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.20 8.2 4.2 3.4 4 3.6
PKB 189.41 200 200 245 245 245
Pkb W Cenach Stałych 45201.40 49078 44992 41890 47009 46611
Środki Trwałe Brutto 5280.93 5094 5075 5234 5492 5257
Pkb Per Capita 21577.21 23200 23200 23900 23900 23900
Pkb Per Capita Ppp 27287.08 29100 29100 30000 30000 30000
Rolnictwo w PKB 1881.77 2019 1974 1860 1957 2045
Budownictwo w PKB 769.09 768 1018 710 800 1055
Górnictwo w PKB 6204.60 6560 5895 5938 6453 6107
Administracja Publiczna w PKB 8210.90 8348 8412 8413 8539 8714
Usługi w PKB 9328.70 10999 8296 7186 9702 8594

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 14.20 14.9 15 15.4 14.8 14.2
Pracujący 4091.15 3710 3780 3820 3860 3920
Bezrobotni Zarejestrowani 643.42 770 760 770 750 720
Wskaźnik Zatrudnienia 86.41 82 82.3 82.6 82.9 84.8
Bezrobocie Długoterminowe 10.00 9 9.1 9.5 8.9 8.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 37.60 36.6 36.7 37.1 36.5 36
Koszty Pracy 95.10 101 104 105 104 106
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.7 10.7 10.67 10.67 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.30 52 52.2 52 52.3 52.6
Wydajność 107.50 105 105 104 106 107
Zmiana Zatrudnienia -1.70 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.90 1.9 2.2 2.4 1.9 0.8
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.68 103 103 103 104 104
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.24 107 108 108 109 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 95.36 98.25 103 97.26 98.66 99.59
Inflacja Bazowa -0.50 0.6 1 1.2 1.1 1.4
Deflator Pkb 98.44 102 101 101 100 101
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.30 105 105 110 112 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.00 10.5 8.2 6.5 4.3 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 1.9 0.5 0.4 0.5 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.27 115 118 120 120 119
Cpi Transport 125.26 119 119 125 127 120
Inflacja Żywności 3.00 0.5 1 1.4 1.2 1.6

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 0.44 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 329872.80 334000 342000 347800 351000 355000
Kredyty dla Sektora prywatnego 65365.62 83080 78085 76899 70965 81364
Prywatna długu do PKB 139.40 130 130 127 127 127
Tempo Wzrostu Kredytów 13.50 12.7 7.5 6.2 4 4.2
Bilans Banku Centralnego 213076.00 211000 209000 212000 208000 209000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -2119.40 -1640 -1610 -1740 -1300 -1420
Saldo Obrotów Bieżących 538.00 -870 -920 -880 750 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
Import 5651.20 4400 4690 5190 4500 4700
Eksport 3530.20 2760 3080 3450 3200 3280
Dług Zagraniczny 503573.83 504000 501000 504200 502900 497000
Rachunek kapitałowy 398.46 420 -800 -570 780 -760
Dochody z Turystyki 2275.34 1800 190 295 1950 250
Przyjazdy Turystów 88101.00 2420000 308000 306200 2950000 445000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 578.80 560 320 -180 290 290

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 205.60 209 209 202 202 202
Budżet Państwa do PKB -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -293.50 -9900 -11670 -1300 -7000 30
Wydatki Rządowe 9322.70 10280 11820 10540 10200 9980
Wydatków Rządowych W Pkb 60.70 59 59 52 52 52
Dochody Budżetu Państwa 34682.00 38100 57430 17600 29200 64430
Dług Publiczny 387328.87 385000 387000 385000 383000 384000
Wydatki Budżetu Państwa 45205.00 48000 69100 18900 36200 64400

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 29 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 44 45 44 44 44
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 36.66 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.54 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.12 14.12 16 14.12 14.12 14.12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 113.00 114 111 110 110 109
Przemysłowy PMI 59.30 58.5 55.1 54.4 54.7 54.6
Produkcja Przemysłowa 7.80 3.6 5.1 4.2 4.7 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 0.5 1.1 0.7 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.20 4.2 5.5 4.3 5.1 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 79.60 75 75 75.6 77 76.2
Nowe Zamówienia 4.00 -8 -10 -7 -8 -6
Rejestracje nowych samochodów 6200.00 7200 7650 9150 12500 9550

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -35.10 -36 -18 -14 -16 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.80 3.7 5.6 4.5 5.1 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 32135.20 35133 32200 28877 33421 33360
Kredyt dla Sectora Prywatnego 121509.69 166106 151990 148306 134345 158374
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.30 59 59 57 57 57
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Kredyt Konsumencki 10984.76 16270 14801 14025 12615 15333
Cena Benzyny 2.00 1.9 1.81 1.71 1.63 1.55

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 68.90 71 74.5 76 77 78
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.60 72 72 71.8 71.8 71.8
Produkcja Budowlana 16.20 5.1 2.5 4 4.3 4.4
Pozwolenia Na Budowę 2082.00 1220 1450 1380 1420 1650


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.