Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 776.40 710 698 687 676 654
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.33 4.21 4.35 4.49 4.63 4.94
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
Stopa Bezrobocia 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Inflacja 0.90 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -1653.40 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Saldo Obrotów Bieżących -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 181.10 174 174 174 172 172
Budżet Państwa do PKB 1.10 1.5 1.5 1.5 0.7 0.7
Koniunktura w przemyśle 101.30 100 101 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.70 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Optymizm Konsumentów -31.60 -34 -28 -22 -20 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
PKB 200.29 215 215 215 222 222
Pkb W Cenach Stałych 47811.90 48379 51992 48912 48864 49841
Środki Trwałe Brutto 4981.44 6099 5220 5096 5091 5193
Pkb Per Capita 23027.41 23800 23800 23800 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 24574.38 25900 25900 25900 26200 26200
Rolnictwo w PKB 1946.04 1966 1949 1991 1989 2029
Budownictwo w PKB 2381.65 1147 1305 2436 2434 2483
Górnictwo w PKB 4931.90 5112 5203 5045 5040 5141
Administracja Publiczna w PKB 9169.67 9251 9053 9381 9371 9559
Usługi w PKB 8592.63 9768 12454 8790 8782 8957
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Bezrobotni Zarejestrowani 924.89 750 780 790 750 710
Wskaźnik Zatrudnienia 80.37 82.7 82.9 83.2 83.4 83.6
Bezrobocie Długoterminowe 13.10 12.5 12 11.5 11 9.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.70 36.4 35.4 34.4 33.6 30.6
Koszty Pracy 93.50 90.2 78.6 96.2 89.4 96.6
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.74 10.69 10.69 10.71 10.68 10.68
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.70 52.8 52.8 52.9 53 53.2
Koszty Utrzymania Rodziny 1070.00 1070 1070 1070 1200 1200
Koszty Utrzymania 595.00 620 620 620 650 650
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510.00 1600 1600 1600 1650 1650
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717.00 800 800 800 840 840
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0.4 0.1 0.5 0.3 0.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.90 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.08 109 109 108 106 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 97.50 101 101 101 98.38 102
Inflacja Bazowa 0.20 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.10 108 110 105 108 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.10 0.5 1 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 0.8 1.6 0.1 1 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.84 120 121 122 122 124
Cpi Transport 125.44 130 127 123 122 125
Inflacja Żywności 1.40 1.8 1.8 2.2 2 2
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 172447.00 184000 177355 187000 187000 199000
Bilans Banków 287333.67 318000 278605 325000 325000 342000
Kredyty dla Sektora prywatnego 82766.84 91500 80878 95700 95700 101000
Tempo Wzrostu Kredytów -1.40 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
Prywatna długu do PKB 131.90 125 125 125 119 119
Bilans Banku Centralnego 109964.00 125000 107038 137000 137000 151000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1653.40 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Saldo Obrotów Bieżących -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Import 4303.80 4240 4250 4520 5050 4680
Eksport 2650.40 2770 2870 2910 2950 3050
Dług Zagraniczny 403410.77 418000 420000 426000 430000 436000
Dochody z Turystyki 209.08 2450 2850 275 238 320
Przyjazdy Turystów 448274.00 2791000 1848800 433000 386000 465000
Wydobycie Ropy Naftowej 5.00 5 5 5 5 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 301.60 690 300 360 710 400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 181.10 174 174 174 172 172
Budżet Państwa do PKB 1.10 1.5 1.5 1.5 0.7 0.7
Wydatki Rządowe 11112.20 9686 9663 11368 11357 11584
Wydatków Rządowych W Pkb 48.00 46 46 46 44 44
Dług Publiczny 358948.65 364000 365000 367000 367000 369000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16.00 16 16 16 16 16
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 101.30 100 101 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.70 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Produkcja Przemysłowa 2.30 2.4 1.5 2.5 2 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.70 1.8 -2 1.4 -0.7 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.10 2.2 1.7 2.4 2 1.7
Rejestracje nowych samochodów 9517.00 10900 7500 7840 12100 8650
Produkcja w Górnictwie 8.90 1.7 2 1.5 1.1 1.4
Produkcja Stali 120.00 130 127 130 130 136
Produkcja Energii Elektrycznej 3958.00 4400 4134 5200 5200 5150
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -31.60 -34 -28 -22 -20 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.90 1.7 2.1 1.7 2 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 32328.30 33318 33617 33072 33040 33700
Kredyt dla Sectora Prywatnego 169732.12 197000 166742 201000 201000 215000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.45 4.68 4.68 4.68 4.93 4.93
Kredyt Konsumencki 18406.35 21202 20976 18933 18811 19292
Cena Benzyny 1.78 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.60 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 60.50 63 64 64 64.5 66
Pozwolenia Na Budowę 853.00 1290 1150 1890 1450 2740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.30 72.7 72.7 72.7 72.4 72.4


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.