Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 825.02 791 766 742 719 672
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.97 1.01 1.05 1.1 1.15 1.24

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 -1.6 0.9 2.7 1.1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -7.6 12.6 8.2 4.2 3.2
Stopa Bezrobocia 16.20 19.5 18.8 18.2 17.4 16
Inflacja -2.00 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1460.00 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -653.84 -650 -520 -870 -920 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
Dług Publiczny do PKB 176.60 186 186 186 186 179
Budżet Państwa do PKB 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
Koniunktura w Przemyśle 91.90 95 94 98 101 105
Przemysłowy PMI 49.40 51.5 51.5 53.2 54 52.8
Optymizm Konsumentów -46.20 -18 -22 -23 -26 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 -1.6 0.9 2.7 1.1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -7.6 12.6 8.2 4.2 3.2
PKB 209.85 200 200 200 200 245
Pkb W Cenach Stałych 43178.20 37957 43598 48950 47140 48649
Środki Trwałe Brutto 4743.66 4275 5324 5094 4906 5063
Pkb Per Capita 24024.20 23200 23200 23200 23200 23900
Pkb Per Capita Ppp 30314.60 29100 29100 29100 29100 30000
Rolnictwo w PKB 1894.37 1644 2054 2019 1944 2006
Budownictwo w PKB 977.35 547 825 768 740 763
Górnictwo w PKB 5657.27 5047 5909 6560 6318 6520
Administracja Publiczna w PKB 8072.59 7189 8953 8348 8039 8296
Usługi w PKB 7961.44 7129 7535 10999 10592 10931

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 16.20 19.5 18.8 18.2 17.4 16
Pracujący 3829.45 3700 3740 3790 3820 4000
Bezrobotni Zarejestrowani 758.92 1050 1010 980 910 820
Wskaźnik Zatrudnienia 83.46 78.6 79.5 82 82.3 84.8
Bezrobocie Długoterminowe 10.20 12.3 14.4 13.7 9.2 12.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.00 34.3 36.4 35.7 27.5 34.3
Koszty Pracy 89.70 94.4 95 79 94 94
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.72 10.65 10.65 10.65 10.65 10.62
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.60 50.6 51.5 52 52.2 52.2
Wydajność 91.80 96.2 97 97.5 99 101
Zmiana Zatrudnienia 1.20 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -2.00 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.20 102 102 101 102 104
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.86 106 106 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 94.70 97.71 97.87 98.25 98.21 99.59
Inflacja Bazowa -1.30 -1.2 -0.2 0.6 1 1.4
Deflator Pkb 98.44 99.1 100 100 101 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.40 91.11 95.68 97.75 99.73 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.40 -4.2 0.5 3 2.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.30 0.3 0.3 1.9 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.14 116 113 114 117 119
Cpi Transport 117.57 123 117 117 118 120
Inflacja Żywności -0.40 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 334523.63 342000 348000 347000 351000 355000
Kredyty dla Sektora prywatnego 72435.29 75656 75085 75118 73799 75054
Prywatna długu do PKB 123.10 130 130 130 130 127
Tempo Wzrostu Kredytów 15.80 4.2 2.5 1.9 1.6 1.7
Bilans Banku Centralnego 183830.00 172000 175000 174000 182000 187000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1460.00 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
Saldo Obrotów Bieżących -653.84 -650 -520 -870 -920 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
Import 4439.80 3860 3890 4400 4290 4400
Eksport 2979.80 2190 2590 2760 2880 3280
Dług Zagraniczny 488706.82 469000 474000 473000 475000 477000
Rachunek kapitałowy 240.03 -680 550 420 -800 -800
Dochody z Turystyki 33.52 220 1980 1800 190 270
Przyjazdy Turystów 732195.00 451000 2165000 2420000 308000 445000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 351.70 -120 250 560 320 320

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 176.60 186 186 186 186 179
Budżet Państwa do PKB 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
Bilans Budżetu -1561.20 360 -40640 5550 90 90
Wydatki Rządowe 10004.80 9980 10750 10280 11820 12500
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 49 49 49 49 46
Dochody Budżetu Państwa 3848.00 17500 27500 29100 52430 62430
Dług Publiczny 374005.73 372000 376000 377000 370000 374000
Wydatki Budżetu Państwa 5409.00 11950 34200 69000 69200 64400

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 29 24 24 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 44.00 45 44 44 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 40.56 40.06 40.56 40.56 40.06 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.81 24.06 24.81 24.81 24.06 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.75 16 15.75 15.75 16 16

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 91.90 95 94 98 101 105
Przemysłowy PMI 49.40 51.5 51.5 53.2 54 52.8
Produkcja Przemysłowa 3.30 0.9 7.5 3.6 5.1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.20 1.5 0.6 0.5 1.1 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.80 1.2 7.9 4.2 5.5 2.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.20 66 69 72 74 74
Nowe Zamówienia -21.00 -26 -18 -12 -10 -10
Rejestracje nowych samochodów 7767.00 4200 10200 5100 7850 8550

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -46.20 -18 -22 -23 -26 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.00 2.2 7.5 3.7 5.6 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 30883.20 27403 31314 35244 33941 35027
Kredyt dla Sectora Prywatnego 140888.27 153808 151233 150188 143649 146091
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.20 59 59 59 59 57
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.65 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
Kredyt Konsumencki 14116.29 14061 16991 16270 14801 15274
Cena Benzyny 1.88 1.66 1.58 1.5 1.43 1.35

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 67.30 65 65 65.9 66 66
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72 72 72 72 72
Pozwolenia Na Budowę 1585.00 980 1250 1220 1450 1650


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.