Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 792.06 834 820 806 792 764
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.57 2.13 2.22 2.32 2.42 2.63
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
Stopa Bezrobocia 17.20 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Inflacja 0.00 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1526.50 -1380 -1610 -2100 -1490 -1630
Saldo Obrotów Bieżących 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 181.10 175 175 170 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Koniunktura w przemyśle 105.30 101 102 104 103 105
Przemysłowy PMI 54.60 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Optymizm Konsumentów -20.20 -28 -22 -20 -23 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 29 29 29 28 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
PKB 218.03 222 222 229 229 229
Pkb W Cenach Stałych 43999.00 51992 48912 48864 44659 49841
Środki Trwałe Brutto 5488.00 5220 5096 5091 5570 5193
Pkb Per Capita 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
Rolnictwo w PKB 1722.49 1949 1991 1989 1748 2029
Budownictwo w PKB 1085.79 1305 2436 2434 1102 2483
Górnictwo w PKB 4801.01 5203 5045 5040 4873 5141
Administracja Publiczna w PKB 9016.11 9053 9381 9371 9151 9559
Usługi w PKB 7499.95 12454 8790 8782 7612 8957
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 17.20 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Wskaźnik Zatrudnienia 83.26 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
Bezrobocie Długoterminowe 12.50 12 11.5 11 10.7 10.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.60 35.4 34.4 33.6 39.3 30.6
Koszty Pracy 93.20 78.6 96.2 89.4 91 96.6
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.80 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
Koszty Utrzymania Rodziny 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
Koszty Utrzymania 595.00 620 620 650 650 650
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717.00 800 800 840 840 840
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.00 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.89 109 108 106 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.60 101 101 98.38 100 102
Inflacja Bazowa 0.10 0.4 0.4 0.5 0.7 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.30 110 105 108 109 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.80 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.59 121 122 122 122 124
Cpi Transport 130.61 127 123 122 126 125
Inflacja Żywności -1.40 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Bilans Banków 299862.97 295000 302000 306000 312000 325000
Kredyty dla Sektora prywatnego 75538.95 87796 95700 83909 79400 101000
Tempo Wzrostu Kredytów -0.50 0.7 0.6 0.9 1 1.5
Prywatna długu do PKB 131.90 125 125 119 119 119
Bilans Banku Centralnego 103008.00 107000 111000 117000 121000 132000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1526.50 -1380 -1610 -2100 -1490 -1630
Saldo Obrotów Bieżących 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Import 4289.30 4250 4520 5050 4340 4680
Eksport 2762.80 2870 2910 2950 2850 3050
Dług Zagraniczny 404104.62 420000 426000 430000 409462 436000
Dochody z Turystyki 1605.10 2850 275 238 2570 320
Przyjazdy Turystów 495608.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
Wydobycie Ropy Naftowej 5.00 5 5 5 5 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 694.70 300 360 710 750 400
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 181.10 175 175 170 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 8979.00 9663 11368 11357 9114 11584
Wydatków Rządowych W Pkb 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
Dług Publiczny 357693.75 361000 362000 364000 364000 369000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 29 29 29 28 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16.00 16 16 16 16 16
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 105.30 101 102 104 103 105
Przemysłowy PMI 54.60 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Produkcja Przemysłowa 0.30 0.5 0.4 1 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.00 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
Rejestracje nowych samochodów 8818.00 7500 7840 12100 11100 8650
Produkcja w Górnictwie -0.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -20.20 -28 -22 -20 -23 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.40 2.1 1.7 2 2.2 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 31026.00 33617 33072 33040 31491 33700
Kredyt dla Sectora Prywatnego 161130.82 181413 201000 172894 167362 215000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.19 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
Kredyt Konsumencki 18139.28 20976 18933 18811 18591 19292
Cena Benzyny 1.80 1.77 1.73 1.68 1.64 1.64
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 61.60 64 64 64.5 65 66
Pozwolenia Na Budowę 1453.00 1150 1250 1450 1320 1290
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.