Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 846.66 817 804 791 779 755
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.52 3 3.1 3.2 3.31 3.54
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.9 2 2.3 2.2 1.9
Stopa Bezrobocia 18.10 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Inflacja 0.20 0 0.6 1.1 1.2 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -1654.30 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 181.10 175 175 175 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Koniunktura w przemyśle 100.80 100 101 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.20 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Optymizm Konsumentów -29.50 -34 -28 -22 -20 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.9 2 2.3 2.2 1.9
PKB 200.29 215 215 215 222 222
Pkb W Cenach Stałych 43999.00 48379 51992 48912 48864 49841
Środki Trwałe Brutto 5488.00 6099 5220 5096 5091 5193
Pkb Per Capita 23027.41 23800 23800 23800 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 24574.38 25900 25900 25900 26200 26200
Rolnictwo w PKB 1722.49 1966 1949 1991 1989 2029
Budownictwo w PKB 1085.79 1147 1305 2436 2434 2483
Górnictwo w PKB 4801.01 5112 5203 5045 5040 5141
Administracja Publiczna w PKB 9016.11 9251 9053 9381 9371 9559
Usługi w PKB 7499.95 9768 12454 8790 8782 8957
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 18.10 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Bezrobotni Zarejestrowani 844.04 750 780 790 750 710
Wskaźnik Zatrudnienia 82.00 82.7 82.9 83.2 83.4 83.6
Bezrobocie Długoterminowe 13.00 12.5 12 11.5 11 9.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 40.40 36.4 35.4 34.4 33.6 30.6
Koszty Pracy 93.20 90.2 78.6 96.2 89.4 96.6
Płaca Minimalna 758.33 758 758 758 758 758
Populacja 10.74 10.69 10.69 10.71 10.68 10.68
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.80 52.8 52.8 52.9 53 53.2
Koszty Utrzymania Rodziny 1070.00 1070 1070 1070 1200 1200
Koszty Utrzymania 595.00 620 620 620 650 650
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1510.00 1600 1600 1600 1650 1650
Płace Nisko Wykwalifikowanych 717.00 800 800 800 840 840
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.4 0.1 0.5 0.3 0.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.20 0 0.6 1.1 1.2 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.95 108 109 108 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.60 101 101 101 100 102
Inflacja Bazowa 0.30 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50 108 110 105 108 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.60 0.5 1 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.10 0.8 1.6 0.1 1 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.53 119 121 122 122 124
Cpi Transport 127.22 129 126 123 127 125
Inflacja Żywności 0.50 1.8 1.8 2.2 2 2
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
Podaż Pieniądza M2 176838.00 184000 177355 187000 187000 199000
Bilans Banków 286786.51 318000 278605 325000 325000 342000
Kredyty dla Sektora prywatnego 75151.19 88142 86894 84487 79947 86092
Tempo Wzrostu Kredytów -0.50 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
Prywatna długu do PKB 131.90 125 125 125 119 119
Bilans Banku Centralnego 103008.00 125000 107038 137000 137000 151000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1654.30 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Import 4585.00 4240 4250 4520 5050 4680
Eksport 2930.70 2770 2870 2910 2950 3050
Dług Zagraniczny 403410.77 402815 405299 412689 412286 420530
Dochody z Turystyki 537.08 2450 2850 275 238 320
Przyjazdy Turystów 495608.00 2791000 1848800 433000 386000 465000
Wydobycie Ropy Naftowej 4.00 5 5 5 5 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 277.20 690 300 360 710 400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 181.10 175 175 175 170 170
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 8979.00 9686 9663 11368 11357 11584
Wydatków Rządowych W Pkb 46.70 46.7 46.7 46.7 45.8 45.8
Dług Publiczny 357693.75 364000 365000 367000 367000 369000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 41.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 16.00 16 16 16 16 16
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 100.80 100 101 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.20 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Produkcja Przemysłowa -0.80 2.4 1.5 2.5 2 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 1.8 -2 1.4 -0.7 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.20 2.2 1.7 2.4 2 1.7
Rejestracje nowych samochodów 13828.00 10900 7500 7840 12100 8650
Produkcja w Górnictwie -16.40 1.7 2 1.5 1.1 1.4
Produkcja Stali 130.00 130 127 130 130 136
Produkcja Energii Elektrycznej 1976.00 4400 4134 5200 5200 5150
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -29.50 -34 -28 -22 -20 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.60 1.7 2.1 1.7 2 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 31026.00 33318 33617 33072 33040 33700
Kredyt dla Sectora Prywatnego 161366.14 197000 166742 201000 201000 215000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.83
Kredyt Konsumencki 18261.44 21202 20976 18933 18811 19292
Cena Benzyny 1.85 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.60 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 61.60 63 64 64 64.5 66
Pozwolenia Na Budowę 1156.00 1290 1150 1890 1450 2740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.30 72.7 72.7 72.7 72.4 72.4


Grecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.