PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
PKB 18749 2018-12
Środki Trwałe Brutto 804517 2019-09
Pkb W Cenach Stałych 3688706 2019-09
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Pkb Per Capita 37417 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38076 2018-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 15582 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2019-09
Koszty Pracy 106 2019-09
Pracujący 230357 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 182601 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 43608 2019-06
Populacja 512 2018-12
Wydajność 106 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-11
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2019-11
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 1.5 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 108 2019-12
Inflacja Żywności 2.4 2019-12
Deflator Pkb 102 2019-09
Inflacja 1.6 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2019-11
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2018-12
Eksport 172749 2019-11
Import 170136 2019-11
Bilans Handlowy 2613 2019-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 81.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Wnioski o Azyl 65500 2019-10
Rating Kredytowy 98 2020-01
Dług Publiczny 12715249 2018-12
Wydatki Rządowe 759889 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 45.6 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-11
Koniunktura w Przemyśle -10.1 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 1215076 2019-12
Zmiany Zapasów 2601 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.3 2019-11
Produkcja w Górnictwie -4.5 2019-11
Produkcja Stali 12789 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 2044069 2019-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 100 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.04 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-09
Produkcja Budowlana 1.4 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.3 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.