PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-03
PKB 18749 2018-12
Środki Trwałe Brutto 798800 2019-03
Pkb W Cenach Stałych 3659977 2019-03
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Pkb Per Capita 37417 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38076 2018-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 15653 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2018-12
Koszty Pracy 102 2019-03
Pracujący 230357 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 182090 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.1 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 43046 2018-12
Populacja 513 2018-12
Wydajność 106 2019-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-05
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2019-05
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 1.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Inflacja Żywności 1.8 2019-05
Deflator Pkb 111 2019-03
Inflacja 1.6 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-05
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2017-12
Eksport 171119 2019-04
Import 169671 2019-04
Bilans Handlowy 1448 2019-04
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Wnioski o Azyl 30890 2019-03
Dług Publiczny 12715249 2018-12
Wydatki Rządowe 741977 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 45.6 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.1 2019-05
Koniunktura w przemyśle -5.9 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 2019-06
Zmiany Zapasów 23662 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.4 2019-05
Produkcja w Górnictwie 0.2 2019-05
Produkcja Stali 14453 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 2022851 2019-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.16 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117 2019-03
Produkcja Budowlana 4.5 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.