PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-03
PKB 17278 2017-12
Środki Trwałe Brutto 778314 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3658722 2019-03
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Pkb Per Capita 36593 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 37205 2017-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 15907 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2018-09
Koszty Pracy 110 2018-09
Pracujący 231343 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 183369 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 42492 2018-09
Populacja 513 2018-12
Wydajność 109 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.5 2019-03
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-04
Inflacja Bazowa 1.4 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-04
Cpi Transport 108 2019-04
Inflacja Żywności 1.7 2019-04
Deflator Pkb 110 2018-12
Inflacja 1.9 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2019-03
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2017-12
Eksport 173369 2019-03
Import 170429 2019-03
Bilans Handlowy 2940 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Wnioski o Azyl 30890 2019-03
Dług Publiczny 12715249 2018-12
Wydatki Rządowe 739661 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 45.6 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 2019-03
Koniunktura w przemyśle -3.7 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 2019-06
Zmiany Zapasów 20970 2018-12
Produkcja Przemysłowa 0.4 2019-03
Produkcja w Górnictwie 4.4 2019-03
Produkcja Stali 14994 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.7 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 2011289 2018-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-04
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.16 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2018-12
Produkcja Budowlana 5.8 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.