PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2018-12
PKB 17278 2017-12
Środki Trwałe Brutto 776966 2018-09
Pkb W Cenach Stałych 3640508 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Pkb Per Capita 36593 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 37205 2017-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 16306 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2018-09
Koszty Pracy 110 2018-09
Pracujący 232070 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 183369 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 42492 2018-09
Populacja 513 2018-12
Wydajność 106 2018-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.6 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.9 2018-12
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2018-12
Inflacja Bazowa 1.1 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2018-12
Cpi Transport 106 2018-12
Inflacja Żywności 1.3 2018-12
Deflator Pkb 110 2018-09
Inflacja 1.7 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2018-12
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2017-12
Eksport 153884 2018-12
Import 153205 2018-12
Bilans Handlowy 679 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 81.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Wnioski o Azyl 6400 2018-08
Dług Publiczny 12504712 2017-12
Wydatki Rządowe 735678 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 45.8 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0.6 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2019-03
Zmiany Zapasów 28006 2018-09
Produkcja Przemysłowa -2.7 2018-12
Produkcja w Górnictwie 1.6 2018-12
Produkcja Stali 13176 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.8 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 2003328 2018-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 106 2019-01
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.21 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2018-09
Produkcja Budowlana 1.8 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.2 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.