PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
PKB 18749 2018-12
Środki Trwałe Brutto 781140 2019-06
Pkb W Cenach Stałych 3668302 2019-06
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Pkb Per Capita 37417 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38076 2018-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 15613 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2019-03
Koszty Pracy 111 2019-06
Pracujący 230357 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 180946 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.9 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 43256 2019-03
Populacja 512 2018-12
Wydajność 106 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2019-07
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-08
Inflacja Bazowa 1.2 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-08
Cpi Transport 108 2019-08
Inflacja Żywności 2.6 2019-08
Deflator Pkb 111 2019-06
Inflacja 1.4 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-07
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2018-12
Eksport 181232 2019-07
Import 181342 2019-07
Bilans Handlowy -110 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Wnioski o Azyl 1965 2019-07
Dług Publiczny 12715249 2018-12
Wydatki Rządowe 749667 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 45.6 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2019-07
Koniunktura w przemyśle -6.4 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.6 2019-09
Zmiany Zapasów 6993 2019-06
Produkcja Przemysłowa -1.2 2019-07
Produkcja w Górnictwie -5.6 2019-07
Produkcja Stali 13641 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 2022368 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101 2019-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.35 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117 2019-03
Produkcja Budowlana 1.7 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.