PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
PKB 18749 2018-12
Środki Trwałe Brutto 781140 2019-06
Pkb W Cenach Stałych 3686598 2019-09
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Pkb Per Capita 37417 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38076 2018-12
praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 15635 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2019-06
Koszty Pracy 111 2019-06
Pracujący 230357 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 182601 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 43608 2019-06
Populacja 512 2018-12
Wydajność 106 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.5 2019-09
Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Inflacja Bazowa 1.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Inflacja Żywności 2 2019-09
Deflator Pkb 102 2019-06
Inflacja 1.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.7 2019-09
Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2018-12
Eksport 154205 2019-08
Import 166260 2019-08
Bilans Handlowy -12055 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 81.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Wnioski o Azyl 19305 2019-09
Dług Publiczny 12715249 2018-12
Wydatki Rządowe 749667 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 45.6 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2019-08
Koniunktura w Przemyśle -9.7 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-12
Zmiany Zapasów 6993 2019-06
Produkcja Przemysłowa -2 2019-08
Produkcja w Górnictwie -5.6 2019-08
Produkcja Stali 13386 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.3 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 2022368 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 99 2019-10
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.04 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-06
Produkcja Budowlana 1.9 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.3 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.