PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.8 2020-12
PKB 15593 2019-12
Środki Trwałe Brutto 678 2020-09
Pkb W Cenach Stałych 3172 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 54.8 2020-09
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-12
Pkb Per Capita 37104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 44370 2019-12

praca Ostatni okres
Bezrobotni Zarejestrowani 16000 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2020-09
Koszty Pracy 107 2020-09
Pracujący 191819 2020-09
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 157818 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 34501 2020-09
Populacja 447 2019-12
Wydajność 104 2020-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.5 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.8 2020-12

Ceny Ostatni okres
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-01
Inflacja Bazowa 0.7 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-01
Cpi Transport 105 2021-01
Inflacja Żywności 1 2020-12
Deflator Pkb 106 2020-09
Inflacja 0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2020-11

Handel Ostatni okres
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 174896 2020-12
Import 144788 2020-12
Bilans Handlowy 30108 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 79.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2019-12
Wnioski o Azyl 7090 2020-10
Rating Kredytowy 98 2021-03
Dług Publiczny 10837934 2019-12
Wydatki Rządowe 693 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.7 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20.9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.1 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -3.5 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 77.7 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 726491 2021-01
Zmiany Zapasów -29.05 2020-09
Produkcja Przemysłowa -0.4 2020-12
Produkcja w Górnictwie -3.7 2020-12
Produkcja Stali 12200 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15.7 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1711 2020-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 93.1 2021-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.11 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.1 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.4 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127 2020-09
Produkcja Budowlana -2.1 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Unia Europejska - Wskaźniki ekonomiczne.