Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 93.19 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-12
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 110 2021-09
Inflacja 4.3 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7184406 2021-09
Stopa Procentowa 3.87 2021-08
Bilans Handlowy -750 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -273 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 90.17 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 102024 2021-09
Śmierć koronawirusa 3125 2021-09
Odzyskany koronawirus 72572 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2021-03
PKB 24.64 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 6760 2021-03
Środki Trwałe Brutto 4412 2020-12
Pkb Per Capita 3280 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 8057 2020-12
Rolnictwo w PKB 253 2021-03
Budownictwo w PKB 363 2021-03
Przemysł w PKB 1120 2021-03
Górnictwo w PKB 30.39 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 488 2021-03
Usługi w PKB 755 2021-03
Transport w PKB 261 2021-03
Media w PKB 160 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 200943 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2020-12
Populacja 6.49 2020-12
Pracujący 2917617 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.16 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.7 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 110 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7184406 2021-09
Przypadki koronawirusa 102024 2021-09
Śmierć koronawirusa 3125 2021-09
Odzyskany koronawirus 72572 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.3 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2021-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2021-07
Inflacja Bazowa 2.06 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 2021-08
Cpi Transport 113 2021-08
Inflacja Żywności -0.07 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.03 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.87 2021-08
Podaż Pieniądza M0 1.5 2021-06
Podaż Pieniądza M1 4986 2021-06
Podaż Pieniądza M2 16529 2021-07
Podaż Pieniądza M3 17349 2021-07
Rezerwy Walutowe 3228 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 14720 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -750 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -273 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2020-12
Eksport 593 2021-07
Import 1343 2021-07
Rachunek kapitałowy -178 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 626 2021-07
Rezerwy Złota 1.37 2021-06
Dług Zagraniczny 17995 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135 2021-03
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.17 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -2270 2020-12
Wydatki Rządowe 4756 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 4894 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 7164 2020-12
Rating Kredytowy 25 2021-09
Wydatki Wojskowe 371 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 49.79 2021-05
Zmiany Zapasów 130 2020-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 21.5 2021-06
Produkcja Stali 8 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 19976 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15783 2021-07
Cena Benzyny 0.99 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.