Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 90.23 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Inflacja 2.79 2021-04
Stopa Procentowa 3.87 2021-03
Bilans Handlowy -742 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 83.51 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 73.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 70255 2021-05
Śmierć koronawirusa 2143 2021-05
Odzyskany koronawirus 65531 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2020-12
PKB 27.02 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6949 2020-12
Środki Trwałe Brutto 5163 2019-12
Pkb Per Capita 3572 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8776 2019-12
Rolnictwo w PKB 315 2020-12
Budownictwo w PKB 390 2020-12
Przemysł w PKB 1033 2020-12
Górnictwo w PKB 17.79 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 622 2020-12
Usługi w PKB 849 2020-12
Transport w PKB 293 2020-12
Media w PKB 140 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 196747 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-12
Populacja 6.45 2019-12
Pracujący 2908119 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.31 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.79 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-03
Inflacja Bazowa 0.77 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2021-03
Cpi Transport 109 2021-03
Inflacja Żywności 1.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.78 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 16.47 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1068428 2021-05
Przypadki koronawirusa 70255 2021-05
Śmierć koronawirusa 2143 2021-05
Odzyskany koronawirus 65531 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.87 2021-03
Podaż Pieniądza M0 1.6 2021-03
Podaż Pieniądza M1 4895 2020-09
Podaż Pieniądza M2 15728 2020-09
Podaż Pieniądza M3 16749 2020-09
Rezerwy Walutowe 2447 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 14312 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -742 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 83.51 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2020-12
Eksport 574 2021-03
Import 1316 2021-03
Rachunek kapitałowy -1029 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 683 2021-03
Rezerwy Złota 1.37 2020-06
Dług Zagraniczny 18349 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 283 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -2270 2020-12
Wydatki Rządowe 4312 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4894 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 7164 2020-12
Rating Kredytowy 25 2021-05
Wydatki Wojskowe 317 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.9 2020-12
Zmiany Zapasów 354 2019-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.1 2021-01
Produkcja Stali 8 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 22437 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15397 2021-03
Cena Benzyny 0.9 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.