Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 92.89 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2020-03
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Inflacja -0.2 2020-06
Stopa Procentowa 4.22 2020-05
Bilans Handlowy -494 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -37.33 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 18262 2020-08
Śmierć koronawirusa 513 2020-08
Odzyskany koronawirus 9236 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2020-03
PKB 27.02 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6519 2020-03
Środki Trwałe Brutto 5163 2019-12
Pkb Per Capita 3572 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8776 2019-12
Rolnictwo w PKB 261 2020-03
Budownictwo w PKB 377 2020-03
Przemysł w PKB 1092 2020-03
Górnictwo w PKB 26.89 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 453 2020-03
Usługi w PKB 710 2020-03
Transport w PKB 286 2020-03
Media w PKB 182 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 196747 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.45 2019-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.31 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-05
Inflacja Bazowa 0.17 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 2020-06
Cpi Transport 103 2020-06
Inflacja Żywności 2.9 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.58 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.22 2020-05
Podaż Pieniądza M0 1.9 2020-06
Podaż Pieniądza M1 4332 2020-05
Podaż Pieniądza M2 15014 2020-05
Podaż Pieniądza M3 16147 2020-05
Rezerwy Walutowe 3104 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 13985 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -494 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -37.33 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 294 2020-06
Import 787 2020-06
Rachunek kapitałowy -345 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 508 2020-06
Rezerwy Złota 1.37 2019-12
Dług Zagraniczny 17494 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 48.1 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -436 2019-12
Wydatki Rządowe 4312 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5121 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5557 2019-12
Rating Kredytowy 25 2020-08
Wydatki Wojskowe 263 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -24.9 2020-05
Zmiany Zapasów 354 2019-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -18 2020-04
Produkcja Stali 5 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 22437 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14924 2020-05
Cena Benzyny 0.68 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 18262 2020-08
Śmierć koronawirusa 513 2020-08
Odzyskany koronawirus 9236 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.