Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.99 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja -0.87 2019-10
Stopa Procentowa 4.36 2019-09
Bilans Handlowy -482 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 26.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6716 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4288 2018-12
Pkb Per Capita 3511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7393 2018-12
Rolnictwo w PKB 372 2019-06
Budownictwo w PKB 379 2019-06
Przemysł w PKB 1067 2019-06
Górnictwo w PKB 21.1 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 496 2019-06
Usługi w PKB 807 2019-06
Transport w PKB 352 2019-06
Media w PKB 197 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 190724 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.42 2018-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.24 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 325 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.87 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Inflacja Bazowa -0.01 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134 2019-10
Cpi Transport 109 2019-10
Inflacja Żywności 0.71 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.51 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.36 2019-09
Podaż Pieniądza M0 2.2 2019-10
Podaż Pieniądza M1 3942 2019-09
Podaż Pieniądza M2 13824 2019-09
Podaż Pieniądza M3 14988 2019-09
Rezerwy Walutowe 4861 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 13381 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -482 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Eksport 462 2019-09
Import 945 2019-09
Rachunek kapitałowy -165 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 483 2019-10
Rezerwy Złota 1.37 2019-06
Dług Zagraniczny 17114 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 176 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Bilans Budżetu -274 2018-12
Wydatki Rządowe 4203 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5027 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 5301 2018-12
Rating Kredytowy 41.25
Wydatki Wojskowe 263 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.9 2019-09
Zmiany Zapasów 1037 2018-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.4 2019-08
Produkcja Stali 10 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 21664 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14268 2019-09
Cena Benzyny 0.79 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.