Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 94.03 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -19 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Inflacja -0.4 2020-09
Stopa Procentowa 3.93 2020-09
Bilans Handlowy -411 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -118 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 73.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 33445 2020-10
Śmierć koronawirusa 971 2020-10
Odzyskany koronawirus 29186 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -19 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.4 2020-06
PKB 27.02 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5382 2020-06
Środki Trwałe Brutto 5163 2019-12
Pkb Per Capita 3572 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8776 2019-12
Rolnictwo w PKB 389 2020-06
Budownictwo w PKB 243 2020-06
Przemysł w PKB 681 2020-06
Górnictwo w PKB 15.19 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 486 2020-06
Usługi w PKB 524 2020-06
Transport w PKB 258 2020-06
Media w PKB 157 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 196747 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-12
Populacja 6.45 2019-12
Pracujący 2908119 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.31 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-09
Inflacja Bazowa 0.34 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129 2020-09
Cpi Transport 103 2020-09
Inflacja Żywności 1.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.23 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.93 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1.9 2020-07
Podaż Pieniądza M1 4422 2020-07
Podaż Pieniądza M2 15217 2020-07
Podaż Pieniądza M3 16270 2020-07
Rezerwy Walutowe 3810 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 13870 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -411 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -118 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 485 2020-09
Import 896 2020-09
Rachunek kapitałowy -1029 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 553 2020-09
Rezerwy Złota 1.37 2020-03
Dług Zagraniczny 18223 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 283 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -436 2019-12
Wydatki Rządowe 4312 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5121 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5557 2019-12
Rating Kredytowy 25 2020-10
Wydatki Wojskowe 263 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -15.7 2020-06
Zmiany Zapasów 354 2019-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -12.2 2020-06
Produkcja Stali 5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 22437 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14806 2020-09
Cena Benzyny 0.66 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 33445 2020-10
Śmierć koronawirusa 971 2020-10
Odzyskany koronawirus 29186 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.