Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 101 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja -0.39 2020-02
Stopa Procentowa 4.31 2020-02
Bilans Handlowy -414 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -63.65 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 56 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 0 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-12
PKB 26 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7090 2019-12
Środki Trwałe Brutto 5163 2019-12
Pkb Per Capita 3511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7393 2018-12
Rolnictwo w PKB 348 2019-12
Budownictwo w PKB 419 2019-12
Przemysł w PKB 1080 2019-12
Górnictwo w PKB 18.71 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 567 2019-12
Usługi w PKB 830 2019-12
Transport w PKB 331 2019-12
Media w PKB 177 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 190724 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.45 2019-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.24 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 325 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.39 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-01
Inflacja Bazowa 0.02 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 2020-02
Cpi Transport 108 2020-02
Inflacja Żywności 0.91 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.13 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.31 2020-02
Podaż Pieniądza M0 2.2 2019-11
Podaż Pieniądza M1 4290 2019-11
Podaż Pieniądza M2 14470 2019-11
Podaż Pieniądza M3 15606 2019-11
Rezerwy Walutowe 3868 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 13765 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -414 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -63.65 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Eksport 505 2020-02
Import 920 2020-02
Rachunek kapitałowy -287 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 449 2020-02
Rezerwy Złota 1.37 2019-06
Dług Zagraniczny 17410 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 283 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Bilans Budżetu -436 2019-12
Wydatki Rządowe 4312 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5121 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5557 2019-12
Rating Kredytowy 25 2020-04
Wydatki Wojskowe 263 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.4 2019-11
Zmiany Zapasów 354 2019-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1 2019-12
Produkcja Stali 10 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 22437 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14648 2020-02
Cena Benzyny 0.67 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 56 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 0 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.