Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 98.47 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja -0.49 2019-08
Stopa Procentowa 4.31 2019-07
Bilans Handlowy -518 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
PKB 26.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6425 2019-03
Środki Trwałe Brutto 4288 2018-12
Pkb Per Capita 3511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7393 2018-12
Rolnictwo w PKB 244 2019-03
Budownictwo w PKB 356 2019-03
Przemysł w PKB 1124 2019-03
Górnictwo w PKB 25.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 444 2019-03
Usługi w PKB 718 2019-03
Transport w PKB 283 2019-03
Media w PKB 211 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 190724 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.42 2018-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.24 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 325 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.49 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Inflacja Bazowa 0.06 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-08
Cpi Transport 109 2019-08
Inflacja Żywności -0.02 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.36 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.65 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.31 2019-07
Podaż Pieniądza M0 2.2 2019-06
Podaż Pieniądza M1 3934 2019-07
Podaż Pieniądza M2 13675 2019-07
Podaż Pieniądza M3 14733 2019-07
Rezerwy Walutowe 4576 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 13293 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -518 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Eksport 557 2019-07
Import 1075 2019-07
Rachunek kapitałowy 366 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 485 2019-07
Rezerwy Złota 1.37 2019-06
Dług Zagraniczny 16809 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 177 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Bilans Budżetu -274 2018-12
Wydatki Rządowe 4203 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5027 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 5301 2018-12
Rating Kredytowy 41.25
Wydatki Wojskowe 263 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-06
Zmiany Zapasów 1037 2018-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.82 2018-12
Ranking Konkurencyjności 98 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 85 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1 2019-06
Produkcja Stali 10 2019-07
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 21664 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14190 2019-07
Cena Benzyny 0.81 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.