Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.48 2020-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja -0.08 2020-01
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Bilans Handlowy -492 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -194 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
PKB 26.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6665 2019-09
Środki Trwałe Brutto 4288 2018-12
Pkb Per Capita 3511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7393 2018-12
Rolnictwo w PKB 337 2019-09
Budownictwo w PKB 362 2019-09
Przemysł w PKB 1028 2019-09
Górnictwo w PKB 15.69 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 500 2019-09
Usługi w PKB 760 2019-09
Transport w PKB 330 2019-09
Media w PKB 209 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 190724 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.42 2018-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.24 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 325 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.08 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-11
Inflacja Bazowa -0.03 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2020-01
Cpi Transport 109 2020-01
Inflacja Żywności 1.28 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.12 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.04 2019-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Podaż Pieniądza M0 2.2 2019-11
Podaż Pieniądza M1 4290 2019-11
Podaż Pieniądza M2 14470 2019-11
Podaż Pieniądza M3 15606 2019-11
Rezerwy Walutowe 3948 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 13634 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -492 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -194 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Eksport 510 2020-01
Import 1002 2020-01
Rachunek kapitałowy 321 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 425 2020-01
Rezerwy Złota 1.37 2019-06
Dług Zagraniczny 17859 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20.43 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.82 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Bilans Budżetu -436 2019-12
Wydatki Rządowe 4203 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5121 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5557 2019-12
Rating Kredytowy 23 2020-02
Wydatki Wojskowe 263 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.4 2019-11
Zmiany Zapasów 1037 2018-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.57 2019-12
Ranking Konkurencyjności 103 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 91 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.6 2019-10
Produkcja Stali 10 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 21664 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14544 2019-12
Cena Benzyny 0.79 2020-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.