Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.22 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 7 2017-12
Inflacja 0.53 2019-06
Stopa Procentowa 4.24 2019-05
Bilans Handlowy -565 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 74.07 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
PKB 26.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6425 2019-03
Środki Trwałe Brutto 4288 2018-12
Pkb Per Capita 3511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7393 2018-12
Rolnictwo w PKB 244 2019-03
Budownictwo w PKB 356 2019-03
Przemysł w PKB 1124 2019-03
Górnictwo w PKB 25.8 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 444 2019-03
Usługi w PKB 718 2019-03
Transport w PKB 283 2019-03
Media w PKB 211 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 208694 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2017-12
Populacja 6.38 2017-12
Pracujący 275209 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 44.98 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 325 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.53 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-05
Inflacja Bazowa 0.24 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-06
Cpi Transport 111 2019-06
Inflacja Żywności 2.81 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.14 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.09 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.24 2019-05
Podaż Pieniądza M0 2.2 2019-06
Podaż Pieniądza M1 3975 2019-05
Podaż Pieniądza M2 13423 2019-05
Podaż Pieniądza M3 14507 2019-05
Rezerwy Walutowe 3757 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 13166 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -565 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2018-12
Eksport 558 2019-05
Import 1124 2019-05
Rachunek kapitałowy 366 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 505 2019-05
Rezerwy Złota 1.4 2019-03
Dług Zagraniczny 16809 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 177 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.07 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Bilans Budżetu -274 2018-12
Wydatki Rządowe 4203 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5027 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 5301 2018-12
Rating Kredytowy 41.25
Wydatki Wojskowe 263 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 3.3 2019-04
Zmiany Zapasów 345 2017-12
Szybkość Internetu 3029 2017-03
Adresy IP 185509 2017-03
Index Konkurencyjności 52.82 2018-12
Ranking Konkurencyjności 98 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 85 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.7 2019-04
Produkcja Stali 8 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 21664 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14025 2019-05
Cena Benzyny 0.83 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zbawiciel - Wskaźniki ekonomiczne.