29/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:00 PM
SV
Bilans Handlowy MAY $-1715.7M
08:00 PM
SV
Saldo Obrotów Bieżących Q1 $-178.2M
10:00 PM
SV
Wzrost PKB k/k Q1 0.30%
10:00 PM
SV
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 2.45%
06/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:10 PM
SV
Stopa Inflacji (Roczne) JUN 0.83%


ZBAWICIEL - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Zbawiciel - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.