09/12/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:30 PM
SV
Stopa Inflacji (Roczne) NOV -0.58% -0.87%
16/12/2019 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 PM
SV
Bilans Handlowy NOV $-591.1M
23/12/2019 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 AM
SV
Saldo Obrotów Bieżących Q3 $-104.2M
10:00 PM
SV
Wzrost PKB k/k Q3 0.3%
10:00 PM
SV
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q3 2.0%


ZBAWICIEL - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Zbawiciel - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.