24/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
03:15 PM
SV
Bilans Handlowy AUG $-435.6M
30/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 PM
SV
Saldo Obrotów Bieżących Q2 $-37.3M
10:00 PM
SV
Wzrost PKB k/k Q2 -0.8%
10:00 PM
SV
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q2 1%
08/10/2020 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
SV
Stopa Inflacji (Roczne) SEP -0.3%


ZBAWICIEL - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Zbawiciel - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.