Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 97.61 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 1.2 0.5 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.4 1.7 2.4 2.2 2
Inflacja 0.80 1.6 2 2.1 2 2.3
Stopa Procentowa 4.31 4.25 4.3 4.4 4.5 4.5
Bilans Handlowy -522.28 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -306.21 -110 -260 -230 -230 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 74.07 77 77 77 75 75
Budżet Państwa do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 1.2 0.5 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.4 1.7 2.4 2.2 2
PKB 24.81 26 26 26 27 27
Pkb W Cenach Stałych 6903.90 6606 6505 7070 7056 7211
Środki Trwałe Brutto 4288.00 3926 3913 4391 4382 4479
Pkb Per Capita 3463.54 3650 3650 3650 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7292.46 7400 7400 7400 7600 7600
Rolnictwo w PKB 314.17 384 338 322 321 328
Budownictwo w PKB 369.10 354 330 378 377 386
Administracja Publiczna w PKB 573.40 485 491 587 586 599
Transport w PKB 326.30 346 320 334 333 341
Media w PKB 189.70 202 203 194 194 198
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Populacja 6.38 6.44 6.44 6.42 6.46 6.46
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831.00 820 820 790 790 830
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291.00 296 297 345 345 370
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 504 495 486 486 515
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.80 1.6 2 2.1 2 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.87 114 115 115 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.14 117 117 118 118 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.68 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Inflacja Żywności 1.70 1.4 1.7 1.5 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 136.16 138 140 141 140 144
Cpi Transport 111.01 114 114 111 111 113
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.31 4.25 4.3 4.4 4.5 4.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -522.28 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -306.21 -110 -260 -230 -230 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 72.90 150 45 120 120 100
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 74.07 77 77 77 75 75
Budżet Państwa do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 4203.30 4104 4090 4304 4296 4390
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 1.38 -0.9 1.6 2.2 2.2 2.4
Zmiany Zapasów 344.85 -80 -80 -80 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.30 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 21664.20 21092 21019 22184 22141 22628
Cena Benzyny 0.89 0.73 0.71 0.69 0.67 0.67


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.