Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 98.35 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.6 0.6 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.4 2.2 2 2.1 2.3
Inflacja -0.87 0.3 0.9 1.3 1.5 1.7
Stopa Procentowa 4.39 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
Bilans Handlowy -482.48 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -104.18 -380 -200 -250 -310 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 72.82 77 75 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.6 0.6 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.4 2.2 2 2.1 2.3
PKB 26.06 26 27 27 27 27
Pkb W Cenach Stałych 6716.30 6640 6627 6566 6553 6773
Środki Trwałe Brutto 4288.00 3937 3929 4382 4374 4016
Pkb Per Capita 3511.36 3650 3700 3700 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7392.90 7400 7600 7600 7600 7600
Rolnictwo w PKB 371.63 322 321 249 249 328
Budownictwo w PKB 378.73 352 351 364 363 359
Administracja Publiczna w PKB 496.00 442 441 454 453 450
Transport w PKB 351.50 286 285 289 288 291
Media w PKB 197.30 169 168 216 216 172
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Populacja 6.42 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831.00 790 790 790 790 830
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291.00 345 345 345 345 370
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 504 495 486 486 515
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.87 0.3 0.9 1.3 1.5 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.04 113 114 114 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.54 118 118 118 118 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.71 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
Inflacja Żywności 0.71 1 1.3 1.6 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.85 139 139 137 137 141
Cpi Transport 109.05 109 110 112 110 110
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.39 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -482.48 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -104.18 -380 -200 -250 -310 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 176.47 200 200 100 50 290
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 72.82 77 75 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 4203.30 4018 4010 4296 4287 4098
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10.5 10.5 10.5 10 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.00 7.5 7.5 7.5 7 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 5.70 2.2 2.2 2.2 1.9 2.4
Zmiany Zapasów 1037.48 -80 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.20 2.2 2.2 2.2 2 2.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 21664.20 21480 21438 22141 22097 21910
Cena Benzyny 0.79 0.71 0.69 0.67 0.65 0.61


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.