Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 93.82 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 2 0.8 0.8 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 24.10 9 2.7 1.5 2 2.8
Stopa Bezrobocia 6.90 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflacja 4.97 4.3 3.4 2.9 2.5 2.5
Stopa Procentowa 3.85 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5
Bilans Handlowy -677.74 -483 -483 -483 -483 -483
Saldo Obrotów Bieżących -160.51 -363 -382 -473 -473 -541
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 90.17 88 78 78 78 78
Budżet Państwa do PKB -9.20 -8.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 2 0.8 0.8 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 24.10 9 2.7 1.5 2 2.8
PKB 24.64 25.6 25.6 25.6 25.6 26.8
Pkb W Cenach Stałych 7059.80 7575 6942 7166 7201 7787
Środki Trwałe Brutto 4411.86 4096 4809 4531 4478 4944
Pkb Per Capita 3279.50 3370 3470 3470 3470 3470
Pkb Per Capita Ppp 8056.54 8360 8680 8680 8680 8680
Rolnictwo w PKB 393.07 343 260 399 401 352
Budownictwo w PKB 348.33 425 373 354 355 437
Administracja Publiczna w PKB 562.92 678 501 571 574 697
Transport w PKB 344.28 320 268 349 351 329
Media w PKB 184.96 153 164 188 189 157

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 6.90 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Populacja 6.49 6.51 6.51 6.51 6.51 6.54

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.97 4.3 3.4 2.9 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.10 117 118 119 120 120
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.86 122 124 126 127 127
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 2.11 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5
Inflacja Bazowa 2.50 3 3.5 3.2 3 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 141.93 138 140 141 145 141
Cpi Transport 112.13 113 113 113 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.00 5 5.3 5.5 5.2 4.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 3.85 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -677.74 -483 -483 -483 -483 -483
Saldo Obrotów Bieżących -160.51 -363 -382 -473 -473 -541
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 1246.79 915 915 915 915 915
Eksport 569.15 432 432 432 432 432
Rachunek kapitałowy -178.33 20 20 20 20 20
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135.07 350 350 350 350 350

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 90.17 88 78 78 78 78
Budżet Państwa do PKB -9.20 -8.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -2269.50 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
Wydatki Rządowe 4755.69 4180 5184 4884 4827 5329
Wydatki Wojskowe 371.00 260 280 280 280 280

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 8.68 5 4.4 4.2 3.6 2
Zmiany Zapasów 130.17 265 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 14.16 10.2 8.5 7 5 3.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 19976.34 22348 21774 20516 20276 22384
Cena Benzyny 0.99 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.