Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 97.72 96.06 96.48 96.91 97.33 98
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 0.6 0.4 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.2 2 2.1 2.3 2.1
Stopa Bezrobocia 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Inflacja 0.01 0.9 1.3 1.5 1.7 1.3
Stopa Procentowa 4.25 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
Bilans Handlowy -452.72 -556 -450 -535 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -193.70 -200 -250 -310 -390 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8
Dług Publiczny do PKB 72.82 75 75 75 75 73
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 0.6 0.4 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.2 2 2.1 2.3 2.1
PKB 26.06 27 27 27 27 28
Pkb W Cenach Stałych 6665.20 6499 6783 6787 6871 7015
Środki Trwałe Brutto 4288.00 4335 4331 4333 4387 4479
Pkb Per Capita 3511.36 3700 3700 3700 3700 3900
Pkb Per Capita Ppp 7392.90 7600 7600 7600 7600 7600
Rolnictwo w PKB 336.92 249 375 376 380 388
Budownictwo w PKB 361.71 360 383 383 387 396
Administracja Publiczna w PKB 499.62 449 501 501 507 518
Transport w PKB 330.30 285 355 355 360 367
Media w PKB 209.30 214 199 199 202 206
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Populacja 6.42 6.46 6.44 6.44 6.48 6.51
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831.00 790 790 790 830 850
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291.00 345 345 345 370 390
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 504 495 486 515 530
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.01 0.9 1.3 1.5 1.7 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.31 114 114 114 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.06 117 117 118 118 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.04 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Inflacja Żywności 1.20 1.3 1.6 1.7 1.8 1.4
Inflacja Bazowa -0.03 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134.93 139 137 137 136 138
Cpi Transport 108.79 110 112 110 111 113
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -452.72 -556 -450 -535 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -193.70 -200 -250 -310 -390 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8
Eksport 448.52 430 530 465 425 432
Import 901.24 910 980 1000 900 915
Rachunek kapitałowy 320.71 50 80 120 30 80
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20.43 200 100 50 290 350
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 72.82 75 75 75 75 73
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
Bilans Budżetu -274.40 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63
Wydatki Rządowe 4203.30 4250 4245 4247 4300 4390
Wydatki Wojskowe 263.00 260 260 260 260 260
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 2.40 2.2 2.2 1.9 2.4 2.6
Zmiany Zapasów 1037.48 265 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.60 2.2 2.2 2 2.3 2.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 21664.20 21903 21881 21892 22162 22628
Cena Benzyny 0.78 0.87 0.89 0.91 0.93 0.93


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.