Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 8.75 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.4 2.2 2 2.3
Inflacja -0.49 -0.3 0.3 0.9 1.3 1.7
Stopa Procentowa 4.31 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
Bilans Handlowy -517.69 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -224.65 -410 -380 -200 -250 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 72.82 77 77 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.4 2.2 2 2.3
PKB 26.06 26 26 27 27 27
Pkb W Cenach Stałych 6424.60 6585 7070 6566 6553 7232
Środki Trwałe Brutto 4288.00 3961 4391 4382 4374 4492
Pkb Per Capita 3511.36 3650 3650 3700 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7392.90 7400 7400 7600 7600 7600
Rolnictwo w PKB 243.79 342 322 249 249 329
Budownictwo w PKB 356.35 334 378 364 363 387
Administracja Publiczna w PKB 444.30 497 587 454 453 601
Transport w PKB 282.70 324 334 289 288 342
Media w PKB 211.40 206 194 216 216 199
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Populacja 6.42 6.44 6.42 6.46 6.46 6.46
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831.00 820 790 790 790 830
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291.00 296 345 345 345 370
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 504 495 486 486 515
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.49 -0.3 0.3 0.9 1.3 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.16 112 113 114 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.35 117 118 118 118 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.65 1.1 1.4 1.6 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.36 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Inflacja Żywności -0.02 0.6 1 1.3 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134.82 137 139 139 137 141
Cpi Transport 109.34 111 109 110 112 110
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.31 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -517.69 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -224.65 -410 -380 -200 -250 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 177.30 45 200 120 100 290
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 72.82 77 77 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -1.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 4203.30 4141 4304 4296 4287 4403
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10.5 10.5 10.5 10 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.00 7.5 7.5 7.5 7 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 3.80 1.6 2.2 2.2 2.2 2.4
Zmiany Zapasów 1037.48 -80 -80 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.00 1.7 2.2 2.2 2.2 2.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 21664.20 21280 22184 22141 22097 22694
Cena Benzyny 0.81 0.83 0.8 0.78 0.76 0.76


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.