Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 90.30 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.00 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.20 1.5 14 8 5 2.3
Stopa Bezrobocia 6.30 8 8 8 8 7.5
Inflacja -0.10 0.1 0.3 0.5 0.9 1.5
Stopa Procentowa 3.90 3.9 4 4.2 4.2 4.2
Bilans Handlowy -550.24 -556 -475 -475 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących 100.15 -280 -200 -290 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -3 -3 -3 -3 -3.8
Dług Publiczny do PKB 73.30 88 88 88 88 86
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.00 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.20 1.5 14 8 5 2.3
PKB 27.02 25.6 25.6 25.6 25.6 26.8
Pkb W Cenach Stałych 5975.90 6773 6558 6617 6908 6908
Środki Trwałe Brutto 5162.80 4016 4776 5240 4096 4096
Pkb Per Capita 3572.40 3400 3400 3400 3400 3600
Pkb Per Capita Ppp 8775.99 8490 8490 8490 8490 8780
Rolnictwo w PKB 348.78 328 322 265 335 335
Budownictwo w PKB 315.16 359 388 382 366 366
Administracja Publiczna w PKB 500.54 450 524 460 459 459
Transport w PKB 246.97 291 306 291 297 297
Media w PKB 165.63 172 164 185 176 176

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.30 8 8 8 8 7.5
Populacja 6.45 6.48 6.48 6.48 6.51 6.54

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.10 0.1 0.3 0.5 0.9 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.20 112 113 112 120 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.48 120 116 116 122 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Inflacja Żywności 0.40 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1
Inflacja Bazowa 0.78 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 131.97 132 132 130 148 135
Cpi Transport 103.64 107 103 104 116 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 0.3 0.6 0.6 1 1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.90 3.9 4 4.2 4.2 4.2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -550.24 -556 -475 -475 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących 100.15 -280 -200 -290 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -3 -3 -3 -3 -3.8
Import 1085.12 900 900 900 915 915
Eksport 499.20 425 425 425 432 432
Rachunek kapitałowy -1028.96 -200 -100 -50 20 20
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 283.36 290 290 290 350 350

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 73.30 88 88 88 88 86
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
Bilans Budżetu -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63 -0.63
Wydatki Rządowe 4312.40 4098 3989 4377 4180 4180
Wydatki Wojskowe 263.00 260 260 260 260 260

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10.5 10 10 10.5 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.00 7.5 7 7 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -6.80 0.5 10 5 2.6 3.4
Zmiany Zapasów 354.00 265 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -8.10 0.3 12.5 5.5 3.5 2.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 22437.40 21910 20755 22774 22348 22348
Cena Benzyny 0.69 0.67 0.57 0.54 0.64 0.64


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.