Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 90.52 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 14 8 4 2.7 2.8
Stopa Bezrobocia 6.30 8 8 8 7.5 7.5
Inflacja 2.59 3 1.8 1.5 1.6 2
Stopa Procentowa 3.87 4 4 4.1 4.1 4.5
Bilans Handlowy -673.61 -556 -475 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących 83.51 -200 -290 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 90.17 88 88 88 88 86
Budżet Państwa do PKB -9.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 14 8 4 2.7 2.8
PKB 27.02 25.6 25.6 25.6 25.6 26.8
Pkb W Cenach Stałych 6949.40 6048 6428 7227 7137 7430
Środki Trwałe Brutto 4411.86 5886 5576 5369 5302 5520
Pkb Per Capita 3572.40 3400 3400 3400 3400 3600
Pkb Per Capita Ppp 8775.99 8490 8490 8490 8490 8780
Rolnictwo w PKB 315.02 424 357 328 324 337
Budownictwo w PKB 389.56 286 350 405 400 416
Administracja Publiczna w PKB 622.11 555 538 647 639 665
Transport w PKB 293.25 268 249 305 301 314
Media w PKB 140.42 158 165 146 144 150

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.30 8 8 8 7.5 7.5
Populacja 6.49 6.48 6.48 6.51 6.51 6.54

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.59 3 1.8 1.5 1.6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.84 116 114 114 116 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.11 120 116 122 122 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności -0.87 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1
Inflacja Bazowa 1.24 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 136.74 136 131 134 137 137
Cpi Transport 111.72 106 105 105 111 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 0.6 0.6 1 1 1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.87 4 4 4.1 4.1 4.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -673.61 -556 -475 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących 83.51 -200 -290 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
Import 1217.67 900 900 915 915 915
Eksport 544.06 425 425 432 432 432
Rachunek kapitałowy -123.83 -100 -50 20 20 20
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -84.25 290 290 350 350 350

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 90.17 88 88 88 88 86
Budżet Państwa do PKB -9.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
Bilans Budżetu -2269.50 -68.11 -68.11 -0.63 -0.63 -0.63
Wydatki Rządowe 4755.69 4916 4657 4485 4429 4610
Wydatki Wojskowe 371.00 260 260 260 280 280

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.50 10.5 10 10.5 10.5 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.50 7.5 7 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 4.80 10 5 2.6 2.6 3.4
Zmiany Zapasów 130.17 265 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.90 12.5 5.5 3.5 3.5 2.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 19976.34 25579 24232 23335 23043 23988
Cena Benzyny 0.93 0.69 0.66 0.64 0.59 0.57


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.