Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 96.92 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.7 2.4 2.2 2 2
Inflacja 0.53 1 1.6 2 2.1 2.3
Stopa Procentowa 4.24 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -565.13 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -224.65 -260 -230 -230 -230 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 74.07 77 77 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.7 2.4 2.2 2 2
PKB 26.06 26 26 27 27 27
Pkb W Cenach Stałych 6424.60 6540 6640 6627 7056 6773
Środki Trwałe Brutto 4288.00 3877 3937 3929 4382 4016
Pkb Per Capita 3511.36 3650 3650 3700 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7392.90 7400 7400 7600 7600 7600
Rolnictwo w PKB 243.79 395 322 321 321 328
Budownictwo w PKB 356.35 347 352 351 377 359
Administracja Publiczna w PKB 444.30 435 442 441 586 450
Transport w PKB 282.70 281 286 285 333 291
Media w PKB 211.40 166 169 168 194 172
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Populacja 6.38 6.44 6.42 6.46 6.46 6.46
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 831.00 820 790 790 790 830
Płace Nisko Wykwalifikowanych 291.00 296 345 345 345 370
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 504 495 486 486 515
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.53 1 1.6 2 2.1 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.85 114 114 115 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.44 117 118 118 118 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.09 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.14 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Inflacja Żywności 2.81 1.7 1.5 1.5 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135.34 139 140 140 138 144
Cpi Transport 110.51 113 110 111 113 113
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.24 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -565.13 -556 -556 -556 -556 -556
Saldo Obrotów Bieżących -224.65 -260 -230 -230 -230 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 177.30 45 200 120 100 290
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 74.07 77 77 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 4203.30 3957 4018 4010 4296 4098
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10.5 10.5 10.5 10 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.00 7.5 7.5 7.5 7 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 3.30 1.6 2.2 2.2 2.2 2.4
Zmiany Zapasów 344.85 -80 -80 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.70 1.7 2.2 2.2 2.2 2.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 21664.20 21155 21480 21438 22141 21910
Cena Benzyny 0.83 0.71 0.69 0.67 0.74 0.67


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.