Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 102.07 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.06 0.8 0.8 1 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 1.5 2 3 2.1 2.4
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
Inflacja 6.55 7.18 6.7 5.81 4.29 3
Stopa Procentowa 4.50 4.3 4.3 4.5 4.5 5
Bilans Handlowy -855.32 -769 -802 -822 -754 -842
Saldo Obrotów Bieżących -520.15 -473 -473 -541 -541 -675
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
Dług Publiczny do PKB 90.17 78 78 78 78 73
Budżet Państwa do PKB -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.06 0.8 0.8 1 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 1.5 2 3 2.1 2.4
PKB 24.64 25.6 25.6 26.8 26.8 26.8
Pkb W Cenach Stałych 7742.60 7166 7257 7975 7905 8166
Środki Trwałe Brutto 4411.86 4531 4478 4500 4544 4653
PKB Per Capita 3666.14 3470 3470 3470 3470 3560
PKB Per Capita PPP 8056.54 8680 8680 8680 8680 8800
Rolnictwo w PKB 365.95 260 399 353 357 365
Budownictwo w PKB 400.81 373 354 379 383 392
Administracja Publiczna w PKB 700.56 501 571 607 613 628
Transport w PKB 336.24 349 314 346 343 355
Media w PKB 199.39 188 203 205 204 210

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
Populacja 6.49 6.51 6.51 6.54 6.54 6.54

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.55 7.18 6.7 5.81 4.29 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.32 124 125 126 127 130
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125.12 126 127 127 129 130
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Inflacja Żywności 9.81 10 9.4 8.5 7 6
Inflacja Bazowa 4.72 3.2 3 2.6 2.6 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 141.07 147 151 149 147 154
Cpi Transport 117.52 118 119 119 119 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.93 5.5 5.2 4.2 4.2 1.9

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.50 4.3 4.3 4.5 4.5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -855.32 -769 -802 -822 -754 -842
Saldo Obrotów Bieżących -520.15 -473 -473 -541 -541 -675
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
Eksport 588.06 610 586 577 654 594
Import 1443.38 1379 1388 1399 1408 1436
Rachunek kapitałowy -515.89 20 20 20 20 20
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -80.64 350 350 350 350 350

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 90.17 78 78 78 78 73
Budżet Państwa do PKB -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
Bilans Budżetu -1416.80 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
Wydatki Rządowe 4755.69 4884 4827 4851 4898 5016
Wydatki Wojskowe 371.00 280 280 280 280 305

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -0.24 4.2 3.6 2 2 2.3
Zmiany Zapasów 130.17 265 265 265 265 265
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.70 7 5 3.5 3.5 3.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 19976.34 20516 20276 20376 20576 21069
Cena Benzyny 1.09 1.13 1.17 1.21 1.25 1.25


Zbawiciel - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.