Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.28 2020-09
Indeks Giełdowy 1345 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.39 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-07
Inflacja 0.5 2020-08
Stopa Procentowa -0.6 2020-06
Bilans Handlowy 7534 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 14945 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-08
Optymizm Konsumentów -5.5 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Przypadki koronawirusa 20571 2020-09
Śmierć koronawirusa 633 2020-09
Odzyskany koronawirus 16557 2020-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.2 2020-06
PKB 348 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 489789 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 510856 2020-06
Środki Trwałe Brutto 106116 2020-06
Pkb Per Capita 65147 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57184 2019-12
Rolnictwo w PKB 5817 2020-06
Budownictwo w PKB 27148 2020-06
Przemysł w PKB 65723 2020-06
Górnictwo w PKB 3914 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 95956 2020-06
Transport w PKB 79998 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-07
Pracujący 2733 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 148147 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.2 2020-07
Koszty Pracy 110 2020-06
Wydajność 105 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 148 2020-06
Populacja 5.81 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.3 2020-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 2114 2020-03
Wolne Etaty 34750 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.5 2020-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 652 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Inflacja Bazowa 0.9 2020-08
Deflator Pkb 110 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-07
Inflacja Żywności 0.7 2020-08
Cpi Transport 102 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.6 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.23 2020-09
Podaż Pieniądza M0 65757 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1442801 2020-07
Podaż Pieniądza M2 1518365 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1639587 2020-07
Bilans Banków 4787381 2020-07
Rezerwy Walutowe 455700 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 343 2020-07
Bilans Banku Centralnego 511 2020-06
Prywatna długu do PKB 269 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7534 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 14945 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Eksport 56572 2020-07
Import 49038 2020-07
Dług Zagraniczny 96853 2020-05
Terms of Trade 102 2020-07
Rachunek kapitałowy 548 2020-05
Rezerwy Złota 66.5 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 78 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Bilans Budżetu -734 2020-03
Wydatki Rządowe 129225 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 293612 2020-03
Dług Publiczny 806 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 294346 2020-03
Wnioski o Azyl 45 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-09
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-08
Produkcja Przemysłowa -14.6 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.7 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 76.2 2020-09
Nowe Zamówienia 0 2020-03
Zmiany Zapasów 6257 2020-06
Bankructwa 304 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 17680 2020-08
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 370511 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3368 2019-12
Przemysłowy PMI 52.3 2020-08
Produkcja w Górnictwie -41 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.5 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.8 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 215860 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.64 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2020-08
Kredyt Konsumencki 451 2020-07
Cena Benzyny 1.83 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 112 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.8 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2595 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 20571 2020-09
Śmierć koronawirusa 633 2020-09
Odzyskany koronawirus 16557 2020-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12
Łóżka OIOM 246 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.