Ostatni Poprzedni
Waluta 7.25 7.14
Indeks Giełdowy 1657 1660 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 6.7 Procent
Stopa Bezrobocia 2.5 2.5 Procent
Inflacja 7.4 6.7 Procent
Stopa Procentowa -0.6 -0.6 Procent
Bilans Handlowy 13644 20944 Dkk Million
Saldo Obrotów Bieżących 19100 25300 Dkk Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 8.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 36.7 42.1 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 2.3 -0.2 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -10 -4 Punkty
Optymizm Konsumentów -24.8 -22.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 1.1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 22 22 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 55.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 6.7 Procent
PKB 356 348 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 565725 555074 Dkk Million
Produkt Narodowy Brutto 577737 584192 Dkk Million
Środki Trwałe Brutto 129784 121254 Dkk Million
PKB Per Capita 56202 57553 USD
PKB Per Capita PPP 55938 57678 USD
Rolnictwo w PKB 5906 6129 Dkk Million
Budownictwo w PKB 25220 26833 Dkk Million
Przemysł w PKB 82878 81983 Dkk Million
Górnictwo w PKB 2751 2788 Dkk Million
Administracja Publiczna w PKB 98995 100656 Dkk Million
Transport w PKB 90649 99255 Dkk Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 2.5 2.5 Procent
Pracujący 2930 2946 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 71321 70525
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 0.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.8 8.2 Procent
Koszty Pracy 108 110 Punkty
Wydajność 113 111 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 43577 42592 DKK / miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 151 151 Punkty
Populacja 5.82 5.81 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 66
Zmiana Zatrudnienia 1.1 1.6 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 67.3 67.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2152 2119 Tysiąc
Wolne Etaty 62756 61672
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.9 70.7 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 692 684 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.4 6.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 112 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 112 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 112 Punkty
Inflacja Bazowa 4.37 3.6 Procent
Deflator Pkb 119 116 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 149 147 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 132 128 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 116 Punkty
Inflacja Żywności 10.1 7.1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.1 1.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 8.2 7.4 Procent
Cpi Transport 119 116 Punkty
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 1.6 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.8 8.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 228 228 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13227724 13227056 dawki
Zakażenia Koronawirusem 3173556 3171766 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 6471 6469 Osoby
Łóżka szpitalne 2.57 2.59 na 1000 osób
Lekarze 4.45 4.36 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.45 11.32 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.47 2.49 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa -0.6 -0.6 Procent
Stopa Międzybankowa 0.09 0.09 Procent
Podaż Pieniądza M0 71875 71470 Dkk Million
Podaż Pieniądza M1 1504466 1512256 Dkk Million
Podaż Pieniądza M2 1590626 1586767 Dkk Million
Podaż Pieniądza M3 1690429 1680687 Dkk Million
Bilans Banków 4849686 4956439 Dkk Million
Rezerwy Walutowe 533800 534000 Dkk Million
Kredyty dla Sektora prywatnego 435 443 Eur - Miliard
Bilans Banku Centralnego 569 571 Eur - Miliard
Stopa Pożyczkowa -0.45 -0.45 Procent
Prywatny dług do PKB 263 280 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 13644 20944 Dkk Million
Saldo Obrotów Bieżących 19100 25300 Dkk Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 8.9 Procent Pkb
Eksport 145780 149361 Dkk Million
Import 132136 128418 Dkk Million
Dług Zagraniczny 17448 17450 Dkk Million
Terms of Trade 113 111 Punkty
Rachunek kapitałowy 352 614 Dkk Million
Rezerwy Złota 66.55 66.55 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 69.18 65.83 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4.9 14.2 Eur - Miliard
Indeks Terroryzmu 1.48 0.96
Sprzedaż Broni 4 31 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 36.7 42.1 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 2.3 -0.2 Procent Pkb
Bilans Budżetu 3994 20940 Dkk Million
Wydatki Rządowe 132622 136481 Dkk Million
Wydatków Rządowych W Pkb 54 49.2 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 336179 322789 Dkk Million
Dług Publiczny 668 671 Eur - Miliard
Wydatki Budżetu Państwa 332185 301849 Dkk Million
Wnioski o Azyl 185 130 Osoby
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4838 4557 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 22 22 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 55.9 Procent
Podatek od Towarów i Usług 25 25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 0 0 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 0 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 0 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -10 -4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 17 13.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 4.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.9 13.1 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 85.9 84.9 Procent
Nowe Zamówienia 4 11 Punkty
Zmiany Zapasów 10260 7702 Dkk Million
Bankructwa 833 729 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 13644 11152
Szybkość Internetu 20106 20708 KBps
Adresy IP 2624652 2545183 IP
Index Konkurencyjności 81.17 80.62 Punkty
Ranking Konkurencyjności 10 10
Indeks Percepcji Korupcji 88 88 Punkty
Ranking Korupcji 1 1
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 3
Produkcja Energii Elektrycznej 2719 3085 Gigawatogodzina
Przemysłowy PMI 71.3 61.2 Punkty
Produkcja w Górnictwie 6 -10.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -24.8 -22.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 1.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7 1.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 248850 246504 Dkk Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1233035 1172507 Dkk Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.17 10.88 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych -0.45 -0.45 Procent
Kredyt Konsumencki 447 448 Eur - Miliard
Cena Benzyny 2.67 2.4 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 108 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 205 214 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 9.2 5.1 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 139 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.3 60.8 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 3499 3281
Stosunek ceny do czynszu 126 129


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.