Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.78 2020-01
Indeks Giełdowy 1194 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.3 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-11
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Procentowa -0.75 2019-12
Bilans Handlowy 9666 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 24155 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-12
Optymizm Konsumentów 4.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
PKB 351 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 533107 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 549020 2019-09
Środki Trwałe Brutto 108654 2019-09
Pkb Per Capita 62889 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47673 2018-12
Rolnictwo w PKB 5249 2019-09
Budownictwo w PKB 24778 2019-09
Przemysł w PKB 69530 2019-09
Górnictwo w PKB 5276 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 96546 2019-09
Transport w PKB 94830 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-11
Pracujący 2797 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 104433 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.6 2019-11
Koszty Pracy 102 2019-09
Wydajność 112 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 144 2019-09
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66.8 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 2110 2019-09
Wolne Etaty 37670 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 686 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 0.8 2019-12
Deflator Pkb 109 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 123 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-11
Inflacja Żywności 0.9 2019-12
Cpi Transport 103 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.7 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-12
Stopa Międzybankowa -0.41 2020-01
Podaż Pieniądza M0 62244 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1320831 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1411573 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1515346 2019-11
Bilans Banków 4385197 2019-11
Rezerwy Walutowe 435400 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 364 2019-11
Bilans Banku Centralnego 482 2019-11
Prywatna długu do PKB 269 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 9666 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 24155 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 64216 2019-11
Import 54551 2019-11
Dług Zagraniczny 507 2019-11
Terms of Trade 103 2019-10
Rachunek kapitałowy 50 2019-11
Rezerwy Złota 66.55 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 88 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu 17230 2019-06
Wydatki Rządowe 130299 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 302641 2019-06
Dług Publiczny 612 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 258412 2019-06
Wnioski o Azyl 230 2019-10
Rating Kredytowy 100 2020-01
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-12
Produkcja Przemysłowa -5.9 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.3 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 80.6 2019-12
Nowe Zamówienia 12 2019-09
Zmiany Zapasów 3875 2019-09
Bankructwa 776 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 15473 2019-12
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 282297 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2610 2019-11
Przemysłowy PMI 50.7 2019-12
Produkcja w Górnictwie -42.4 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 236468 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.29 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-12
Kredyt Konsumencki 466 2019-11
Cena Benzyny 1.89 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.1 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2607 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.