Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.59 2020-07
Indeks Giełdowy 1282 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-05
Inflacja 0.3 2020-06
Stopa Procentowa -0.6 2020-04
Bilans Handlowy 8059 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 17379 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -16 2020-06
Optymizm Konsumentów -3.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Przypadki koronawirusa 12900 2020-07
Śmierć koronawirusa 609 2020-07
Odzyskany koronawirus 12045 2020-07
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 348 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 525935 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 541776 2020-03
Środki Trwałe Brutto 115364 2020-03
Pkb Per Capita 65147 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57184 2019-12
Rolnictwo w PKB 5220 2020-03
Budownictwo w PKB 22996 2020-03
Przemysł w PKB 65188 2020-03
Górnictwo w PKB 3756 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 96340 2020-03
Transport w PKB 85994 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-05
Pracujący 2767 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 159354 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2020-05
Koszty Pracy 104 2020-03
Wydajność 112 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 145 2020-03
Populacja 5.81 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 2114 2020-03
Wolne Etaty 34487 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2020-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 652 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-05
Inflacja Bazowa 0.8 2020-04
Deflator Pkb 110 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.7 2020-04
Inflacja Żywności 0.8 2020-06
Cpi Transport 102 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.6 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.19 2020-07
Podaż Pieniądza M0 65659 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1402687 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1474037 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1582237 2020-05
Bilans Banków 4648005 2020-05
Rezerwy Walutowe 455800 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 354 2020-05
Bilans Banku Centralnego 515 2020-03
Prywatna długu do PKB 269 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8059 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 17379 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Eksport 53730 2020-05
Import 45670 2020-05
Dług Zagraniczny 391 2020-02
Terms of Trade 106 2020-04
Rachunek kapitałowy 548 2020-05
Rezerwy Złota 66.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 75 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Bilans Budżetu 17309 2019-12
Wydatki Rządowe 130850 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 49.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 311865 2019-12
Dług Publiczny 760 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 294555 2019-12
Wnioski o Azyl 35 2020-03
Rating Kredytowy 100 2020-07
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -16 2020-06
Produkcja Przemysłowa -19 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2020-06
Nowe Zamówienia 0 2020-03
Zmiany Zapasów 286 2020-03
Bankructwa 591 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 11552 2020-05
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 370511 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3368 2019-12
Przemysłowy PMI 52.22 2020-06
Produkcja w Górnictwie -47.7 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.3 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 233890 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.64 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2020-06
Kredyt Konsumencki 450 2020-05
Cena Benzyny 1.67 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 112 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -12.5 2020-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2771 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 12900 2020-07
Śmierć koronawirusa 609 2020-07
Odzyskany koronawirus 12045 2020-07
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12
Łóżka OIOM 246 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.