Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.64 2019-04
Indeks Giełdowy 1006 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.11 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-02
Inflacja 1.2 2019-03
Stopa Procentowa -0.65 2019-03
Bilans Handlowy 4481 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 11990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -5 2019-03
Optymizm Konsumentów 3.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2018-12
PKB 325 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 515903 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 529677 2018-12
Środki Trwałe Brutto 107123 2018-12
Pkb Per Capita 61582 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 2017-12
Rolnictwo w PKB 5623 2018-12
Budownictwo w PKB 26117 2018-12
Przemysł w PKB 64672 2018-12
Górnictwo w PKB 6211 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 98072 2018-12
Transport w PKB 92643 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-02
Pracujący 2799 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 103076 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2019-02
Koszty Pracy 108 2018-12
Wydajność 109 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 40954 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 140 2018-12
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 2100 2018-12
Wolne Etaty 33522 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.5 2019-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 698 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-03
Inflacja Bazowa 1.1 2019-03
Deflator Pkb 109 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-02
Inflacja Żywności 1.7 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 2019-03
Stopa Międzybankowa -0.34 2019-04
Podaż Pieniądza M0 61382 2019-02
Podaż Pieniądza M1 1245333 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1342124 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1481209 2019-02
Bilans Banków 3903913 2019-02
Rezerwy Walutowe 454100 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 356 2019-02
Bilans Banku Centralnego 492 2019-03
Prywatna długu do PKB 276 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4481 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 11990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 55298 2019-02
Import 50818 2019-02
Dług Zagraniczny 1102 2019-02
Terms of Trade 100 2019-01
Rachunek kapitałowy 9 2019-02
Rezerwy Złota 66.5 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 126 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.82 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu -2381 2018-12
Wydatki Rządowe 130914 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 51.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 290329 2018-12
Dług Publiczny 631 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 292710 2018-12
Wnioski o Azyl 175 2019-02
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3701 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -5 2019-03
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2019-03
Nowe Zamówienia 12 2019-03
Zmiany Zapasów 2680 2018-12
Bankructwa 1192 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 26195 2019-03
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 80.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Zyski Korporacji 269838 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3265 2019-01
Przemysłowy PMI 56.08 2019-03
Produkcja w Górnictwie -2.6 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 233101 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.39 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-03
Kredyt Konsumencki 478 2019-02
Cena Benzyny 1.85 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.8 2019-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.