Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.91 2020-04
Indeks Giełdowy 1083 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.18 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Inflacja 0.8 2020-02
Stopa Procentowa -0.6 2020-03
Bilans Handlowy 8299 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 15347 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-03
Optymizm Konsumentów 0.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Przypadki koronawirusa 3672 2020-04
Śmierć koronawirusa 139 2020-04
Odzyskany koronawirus 1193 2020-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 352 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 536018 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 552463 2019-12
Środki Trwałe Brutto 115043 2019-12
Pkb Per Capita 62889 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47673 2018-12
Rolnictwo w PKB 5594 2019-12
Budownictwo w PKB 27317 2019-12
Przemysł w PKB 67787 2019-12
Górnictwo w PKB 3907 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 98478 2019-12
Transport w PKB 98133 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Pracujący 2798 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 103923 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2020-02
Koszty Pracy 102 2019-12
Wydajność 112 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 144 2019-12
Populacja 5.81 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.1 2020-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 2110 2019-09
Wolne Etaty 36830 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.5 2020-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 686 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Inflacja Bazowa 1 2020-02
Deflator Pkb 109 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 121 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2020-01
Inflacja Żywności 0.4 2020-02
Cpi Transport 104 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.6 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.12 2020-04
Podaż Pieniądza M0 62006 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1324480 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1413821 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1536194 2020-02
Bilans Banków 4450117 2020-02
Rezerwy Walutowe 372100 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 361 2020-02
Bilans Banku Centralnego 482 2019-11
Prywatna długu do PKB 269 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8299 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 15347 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 63860 2020-01
Import 55560 2020-01
Dług Zagraniczny 507 2019-11
Terms of Trade 105 2019-12
Rachunek kapitałowy 50 2019-11
Rezerwy Złota 66.55 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 84 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu 9920 2019-09
Wydatki Rządowe 132434 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 296995 2019-09
Dług Publiczny 620 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 287075 2019-09
Wnioski o Azyl 190 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-03
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.5 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 80 2020-03
Nowe Zamówienia 12 2019-09
Zmiany Zapasów -1268 2019-12
Bankructwa 466 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 15060 2020-02
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 282297 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3368 2019-12
Przemysłowy PMI 46.83 2020-03
Produkcja w Górnictwie -18.2 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 240767 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.29 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2020-02
Kredyt Konsumencki 457 2020-02
Cena Benzyny 1.82 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 114 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.9 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2662 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3672 2020-04
Śmierć koronawirusa 139 2020-04
Odzyskany koronawirus 1193 2020-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.