Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.74 2019-12
Indeks Giełdowy 1119 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-10
Inflacja 0.7 2019-11
Stopa Procentowa -0.75 2019-11
Bilans Handlowy 7292 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 27441 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -6 2019-11
Optymizm Konsumentów 1.4 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
PKB 351 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 533107 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 549020 2019-09
Środki Trwałe Brutto 108654 2019-09
Pkb Per Capita 62889 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47673 2018-12
Rolnictwo w PKB 5249 2019-09
Budownictwo w PKB 24778 2019-09
Przemysł w PKB 69530 2019-09
Górnictwo w PKB 5276 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 96546 2019-09
Transport w PKB 94830 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-10
Pracujący 2797 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 103893 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2019-10
Koszty Pracy 102 2019-09
Wydajność 112 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 144 2019-09
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66.3 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 2108 2019-06
Wolne Etaty 37670 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.9 2019-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 672 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Inflacja Bazowa 0.8 2019-10
Deflator Pkb 109 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 119 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-09
Inflacja Żywności 1.2 2019-11
Cpi Transport 103 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.41 2019-12
Podaż Pieniądza M0 61912 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1309741 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1400399 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1508476 2019-10
Bilans Banków 4390682 2019-10
Rezerwy Walutowe 440700 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 362 2019-10
Bilans Banku Centralnego 486 2019-09
Prywatna długu do PKB 269 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7292 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 27441 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 65901 2019-10
Import 58609 2019-10
Dług Zagraniczny 571 2019-10
Terms of Trade 106 2019-08
Rachunek kapitałowy 50 2019-10
Rezerwy Złota 66.55 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 106 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu 17230 2019-06
Wydatki Rządowe 130299 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 302641 2019-06
Dług Publiczny 637 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 258412 2019-06
Wnioski o Azyl 230 2019-10
Rating Kredytowy 100 2019-12
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6 2019-11
Produkcja Przemysłowa 1.1 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.1 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.6 2019-12
Nowe Zamówienia 12 2019-09
Zmiany Zapasów 3875 2019-09
Bankructwa 932 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 18378 2019-10
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 282297 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2065 2019-09
Przemysłowy PMI 53 2019-11
Produkcja w Górnictwie -19.2 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.4 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 236468 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.19 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-11
Kredyt Konsumencki 469 2019-10
Cena Benzyny 1.84 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.1 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2607 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.