Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.61 2019-02
Indeks Giełdowy 981 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.23 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Inflacja 1.3 2019-01
Stopa Procentowa -0.65 2019-01
Bilans Handlowy 1564 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15894 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 36.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1 2017-12
Koniunktura w przemyśle -5 2019-01
Optymizm Konsumentów 3.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
PKB 325 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 510222 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 524758 2018-09
Środki Trwałe Brutto 107026 2018-09
Pkb Per Capita 61582 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 2017-12
Rolnictwo w PKB 5341 2018-09
Budownictwo w PKB 25270 2018-09
Przemysł w PKB 61418 2018-09
Górnictwo w PKB 5884 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 97951 2018-09
Transport w PKB 88603 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Pracujący 2801 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 104360 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.7 2018-12
Koszty Pracy 108 2018-09
Wydajność 128 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 40954 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 140 2018-09
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2141 2018-09
Wolne Etaty 36274 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.3 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 660 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 1.4 2019-01
Deflator Pkb 108 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 118 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2018-12
Inflacja Żywności 1.1 2019-01
Cpi Transport 101 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.32 2019-02
Podaż Pieniądza M0 63243 2018-12
Podaż Pieniądza M1 1224232 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1319860 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1439125 2018-12
Bilans Banków 3688127 2018-12
Rezerwy Walutowe 455500 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 357 2018-12
Bilans Banku Centralnego 496 2018-12
Prywatna długu do PKB 276 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1564 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15894 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 2017-12
Eksport 49838 2018-12
Import 48274 2018-12
Dług Zagraniczny 1289 2018-11
Terms of Trade 101 2018-11
Rachunek kapitałowy 63 2018-11
Rezerwy Złota 66.5 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 69 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.82 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1 2017-12
Bilans Budżetu -2989 2018-09
Wydatki Rządowe 129582 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 51.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 276932 2018-09
Dług Publiczny 618 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 279921 2018-09
Wnioski o Azyl 305 2018-07
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3701 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -5 2019-01
Produkcja Przemysłowa 15.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.9 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2019-03
Nowe Zamówienia 6 2018-12
Zmiany Zapasów 3219 2018-09
Bankructwa 686 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 21296 2019-01
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 80.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Zyski Korporacji 269838 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3241 2018-12
Przemysłowy PMI 51.14 2019-01
Produkcja w Górnictwie -3.9 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.4 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 232697 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.96 2018-09
Kredyt Konsumencki 487 2018-12
Cena Benzyny 1.79 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.7 2018-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.