Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.56 2019-06
Indeks Giełdowy 1012 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-04
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Procentowa -0.65 2019-05
Bilans Handlowy 7827 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 15123 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -2 2019-05
Optymizm Konsumentów 5.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
PKB 325 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 519296 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 532806 2019-03
Środki Trwałe Brutto 109815 2019-03
Pkb Per Capita 61582 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 2017-12
Rolnictwo w PKB 4994 2019-03
Budownictwo w PKB 23898 2019-03
Przemysł w PKB 64356 2019-03
Górnictwo w PKB 5639 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 99538 2019-03
Transport w PKB 84885 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-04
Pracujący 2776 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 103038 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2019-04
Koszty Pracy 109 2019-03
Wydajność 110 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 40954 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 141 2019-03
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 2100 2018-12
Wolne Etaty 33522 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.7 2019-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 698 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-05
Inflacja Bazowa 0.8 2019-05
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 119 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-04
Inflacja Żywności 1.3 2019-05
Cpi Transport 104 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 2019-05
Stopa Międzybankowa -0.37 2019-06
Podaż Pieniądza M0 62453 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1251763 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1351843 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1472249 2019-04
Bilans Banków 4042414 2019-04
Rezerwy Walutowe 451700 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 365 2019-04
Bilans Banku Centralnego 492 2019-03
Prywatna długu do PKB 276 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7827 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 15123 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 58176 2019-04
Import 50350 2019-04
Dług Zagraniczny 976 2019-03
Terms of Trade 101 2019-03
Rachunek kapitałowy 40 2019-03
Rezerwy Złota 66.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 117 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.82 2017-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu -2381 2018-12
Wydatki Rządowe 130445 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 290329 2018-12
Dług Publiczny 627 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 292710 2018-12
Wnioski o Azyl 175 2019-03
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2 2019-05
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.4 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.3 2019-06
Nowe Zamówienia 12 2019-03
Zmiany Zapasów 6749 2019-03
Bankructwa 637 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 19147 2019-05
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 80.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Zyski Korporacji 269838 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2165 2019-04
Przemysłowy PMI 47.64 2019-05
Produkcja w Górnictwie 10.6 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 234021 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.39 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-05
Kredyt Konsumencki 478 2019-04
Cena Benzyny 1.97 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 13.7 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.