Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.7 2019-10
Indeks Giełdowy 1028 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.54 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-08
Inflacja 0.5 2019-09
Stopa Procentowa -0.75 2019-09
Bilans Handlowy 8392 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 19051 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Optymizm Konsumentów 4.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-06
PKB 351 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 524147 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 539752 2019-06
Środki Trwałe Brutto 111778 2019-06
Pkb Per Capita 62889 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47673 2018-12
Rolnictwo w PKB 6153 2019-06
Budownictwo w PKB 26073 2019-06
Przemysł w PKB 70163 2019-06
Górnictwo w PKB 6191 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 99557 2019-06
Transport w PKB 93556 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-08
Pracujący 2781 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 104763 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2019-08
Koszty Pracy 107 2019-06
Wydajność 111 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 145 2019-06
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 2088 2019-03
Wolne Etaty 37670 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.5 2019-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 686 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 0.6 2019-08
Deflator Pkb 109 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 119 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-08
Inflacja Żywności 1.3 2019-09
Cpi Transport 103 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.43 2019-10
Podaż Pieniądza M0 62294 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1309507 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1402256 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1509490 2019-08
Bilans Banków 4577369 2019-08
Rezerwy Walutowe 445000 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 355 2019-08
Bilans Banku Centralnego 486 2019-09
Prywatna długu do PKB 269 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8392 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 19051 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 61082 2019-08
Import 52690 2019-08
Dług Zagraniczny 728 2019-08
Terms of Trade 105 2019-07
Rachunek kapitałowy 3 2019-07
Rezerwy Złota 66.55 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 111 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.82 2017-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu 17230 2019-06
Wydatki Rządowe 130840 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 302641 2019-06
Dług Publiczny 662 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 258412 2019-06
Wnioski o Azyl 185 2019-07
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.2 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.9 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-09
Nowe Zamówienia 12 2019-09
Zmiany Zapasów 2727 2019-06
Bankructwa 440 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 15953 2019-09
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 282297 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1643 2019-07
Przemysłowy PMI 50.2 2019-09
Produkcja w Górnictwie 16.6 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 234106 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.19 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-09
Kredyt Konsumencki 474 2019-08
Cena Benzyny 1.82 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.9 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.