Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-10
Inflacja 0.8 2018-11
Stopa Procentowa -0.65 2018-11
Bilans Handlowy 6295 2018-10
Dług Publiczny do PKB 36.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.59 2018-12
Indeks Giełdowy 922 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 % 2018-09
PKB 325 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 510222 Dkk Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 524758 Dkk Million 2018-09
Środki Trwałe Brutto 107026 Dkk Million 2018-09
Pkb Per Capita 61582 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 5341 Dkk Million 2018-09
Budownictwo w PKB 25270 Dkk Million 2018-09
Przemysł w PKB 61418 Dkk Million 2018-09
Górnictwo w PKB 5884 Dkk Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 97951 Dkk Million 2018-09
Transport w PKB 88603 Dkk Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 % 2018-10
Pracujący 2801 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 106432 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 1 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9 % 2018-10
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wydajność 128 Punkty Indeksowe 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 40954 DKK / miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 142 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 5.78 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66 % 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 2094 Tysiąc 2018-06
Wolne Etaty 35171 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.3 % 2018-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 699 Tysiąc 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 0.6 % 2018-10
Deflator Pkb 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności -0.8 % 2018-11
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.3 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 62297 Dkk Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 1227565 Dkk Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 1330226 Dkk Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 1480266 Dkk Million 2018-10
Bilans Banków 3739277 Dkk Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 467300 Dkk Million 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 366 Eur - Miliard 2018-10
Bilans Banku Centralnego 509 Eur - Miliard 2018-09
Prywatna długu do PKB 276 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6295 Dkk Million 2018-10
Eksport 62904 Dkk Million 2018-10
Import 56609 Dkk Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 15529 Dkk Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 1404 Dkk Million 2018-09
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 61 Dkk Million 2018-10
Rezerwy Złota 66.5 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 69 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 685 Eur - Miliard 2016-12
Indeks Terroryzmu 1.51 2016-12
Bronie Sprzedaży 12 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 4005 Dkk Million 2018-06
Wydatki Rządowe 129582 Dkk Million 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 51.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 288998 Dkk Million 2018-06
Dług Publiczny 705 Eur - Miliard 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 284993 Dkk Million 2018-06
Wnioski o Azyl 305 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3701 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 6.8 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 % 2018-12
Nowe Zamówienia 12 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 3219 Dkk Million 2018-09
Bankructwa 1081 Firmy 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 16650 2018-10
Szybkość Internetu 20106 KBps 2017-03
Adresy IP 2624652 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 80.62 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Zyski Korporacji 269838 Dkk Million 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 2 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2225 Gigawatogodzina 2018-09
Przemysłowy PMI 58.2 2018-11
Produkcja w Górnictwie -22.7 % 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.3 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 232697 Dkk Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 Dkk Million 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.44 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 19631 Dkk Million 2018-06
Cena Benzyny 1.92 Usd / Litr 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.9 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.2 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura -3.78 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.