DANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-08
Inflacja 0.6 2018-09
Stopa Procentowa -0.65 2018-09
Bilans Handlowy 2878 2018-08
Dług Publiczny do PKB 36.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.48 2018-10
Indeks Giełdowy 917 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 % 2018-06
PKB 325 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 502126 Dkk Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 514051 Dkk Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 116638 Dkk Million 2018-06
Pkb Per Capita 61582 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4864 Dkk Million 2018-06
Budownictwo w PKB 23374 Dkk Million 2018-06
Przemysł w PKB 66970 Dkk Million 2018-06
Górnictwo w PKB 6277 Dkk Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 98514 Dkk Million 2018-06
Transport w PKB 89895 Dkk Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 % 2018-08
Pracujący 2795 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 107041 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 % 2018-08
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 126 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 40102 DKK / miesiąc 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 142 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 5.78 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.7 % 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 2094 Tysiąc 2018-06
Wolne Etaty 32598 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.1 % 2018-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 699 Tysiąc 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.4 % 2018-09
Deflator Pkb 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności -0.8 % 2018-09
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.31 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 62863 Dkk Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 1251703 Dkk Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1350410 Dkk Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1527053 Dkk Million 2018-08
Bilans Banków 3786070 Dkk Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 467900 Dkk Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 354 Eur - Miliard 2018-08
Bilans Banku Centralnego 509 Eur - Miliard 2018-09
Prywatna długu do PKB 276 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2878 Dkk Million 2018-08
Eksport 55616 Dkk Million 2018-08
Import 52739 Dkk Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 9118 Dkk Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 1554 Dkk Million 2018-07
Terms of Trade 99 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy 79 Dkk Million 2018-08
Rezerwy Złota 66.5 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 106 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 685 Eur - Miliard 2016-12
Indeks Terroryzmu 1.51 2016-12
Bronie Sprzedaży 12 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -6348 Dkk Million 2018-03
Wydatki Rządowe 128710 Dkk Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 51.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 275242 Dkk Million 2018-03
Dług Publiczny 669 Eur - Miliard 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 281590 Dkk Million 2018-03
Wnioski o Azyl 305 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3701 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -4.4 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.9 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 80.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 12 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 3792 Dkk Million 2018-06
Bankructwa 414 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 11990 2018-09
Szybkość Internetu 20106 KBps 2017-03
Adresy IP 2624652 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.39 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Zyski Korporacji 269838 Dkk Million 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 2 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1669 Gigawatogodzina 2018-08
Przemysłowy PMI 53.2 2018-09
Produkcja w Górnictwie -41.5 % 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 229300 Dkk Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1055765 Dkk Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.44 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 19631 Dkk Million 2018-06
Cena Benzyny 1.99 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 9 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.2 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura -3.78 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.