DANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-06
Inflacja 1.1 2018-07
Stopa Procentowa -0.65 2018-07
Bilans Handlowy 7150 2018-06
Dług Publiczny do PKB 36.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.54 2018-08
Indeks Giełdowy 1004 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.29 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 % 2018-03
PKB 325 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 501747 Dkk Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 514527 Dkk Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 104296 Dkk Million 2018-03
Pkb Per Capita 61582 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46683 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 5397 Dkk Million 2018-03
Budownictwo w PKB 20383 Dkk Million 2018-03
Przemysł w PKB 58839 Dkk Million 2018-03
Górnictwo w PKB 5987 Dkk Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 99856 Dkk Million 2018-03
Transport w PKB 80178 Dkk Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 % 2018-06
Pracujący 2750 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 107338 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 % 2018-06
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 128 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 40102 DKK / miesiąc 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 138 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 5.78 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2048 Tysiąc 2018-03
Wolne Etaty 32598 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.3 % 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 700 Tysiąc 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.7 % 2018-06
Deflator Pkb 107 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności -1 % 2018-07
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 % 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.3 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 63398 Dkk Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 1243069 Dkk Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 1334152 Dkk Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 1516343 Dkk Million 2018-06
Bilans Banków 3856619 Dkk Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 468100 Dkk Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 362 Eur - Miliard 2018-06
Bilans Banku Centralnego 506 Eur - Miliard 2018-06
Prywatna długu do PKB 274 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7150 Dkk Million 2018-06
Eksport 58306 Dkk Million 2018-06
Import 51156 Dkk Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 16281 Dkk Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 3271 Dkk Million 2018-03
Terms of Trade 101 Punkty Indeksowe 2018-05
Rachunek kapitałowy 169 Dkk Million 2018-06
Rezerwy Złota 66.5 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 114 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 685 Eur - Miliard 2016-12
Indeks Terroryzmu 1.51 2016-12
Bronie Sprzedaży 12 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -6348 Dkk Million 2018-03
Wydatki Rządowe 130806 Dkk Million 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 51.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 275242 Dkk Million 2018-03
Dług Publiczny 659 Eur - Miliard 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 281590 Dkk Million 2018-03
Wnioski o Azyl 260 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3701 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa -1.8 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 12 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 3312 Dkk Million 2018-03
Bankructwa 564 Firmy 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 22565 2018-06
Szybkość Internetu 20106 KBps 2017-03
Adresy IP 2624652 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.39 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Zyski Korporacji 269838 Dkk Million 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 2 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1630 Gigawatogodzina 2018-05
Przemysłowy PMI 55.3 2018-07
Produkcja w Górnictwie -24.9 % 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 225452 Dkk Million 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1055765 Dkk Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.38 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 18978 Dkk Million 2018-03
Cena Benzyny 2 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 116 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.8 % 2018-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 Punkty Indeksowe 2018-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.2 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura -3.78 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.