Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.29 2020-11
Indeks Giełdowy 1396 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.47 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-09
Inflacja 0.4 2020-10
Stopa Procentowa -0.6 2020-09
Bilans Handlowy 8881 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 19134 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-10
Optymizm Konsumentów -7.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Przypadki koronawirusa 70485 2020-11
Śmierć koronawirusa 784 2020-11
Odzyskany koronawirus 56032 2020-11
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2020-06
PKB 348 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 489789 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 510856 2020-06
Środki Trwałe Brutto 106116 2020-06
Pkb Per Capita 65147 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57184 2019-12
Rolnictwo w PKB 5817 2020-06
Budownictwo w PKB 27148 2020-06
Przemysł w PKB 65723 2020-06
Górnictwo w PKB 3914 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 95956 2020-06
Transport w PKB 79998 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-09
Pracujący 2748 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 136261 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2020-09
Koszty Pracy 110 2020-06
Wydajność 105 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 41736 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 148 2020-06
Populacja 5.81 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -3.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.5 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2076 2020-06
Wolne Etaty 34750 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.7 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 655 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-10
Inflacja Bazowa 0.9 2020-10
Deflator Pkb 110 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-09
Inflacja Żywności 0.6 2020-10
Cpi Transport 102 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.6 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.23 2020-11
Podaż Pieniądza M0 65964 2020-09
Podaż Pieniądza M1 1413997 2020-09
Podaż Pieniądza M2 1482678 2020-09
Podaż Pieniądza M3 1596093 2020-09
Bilans Banków 4692852 2020-09
Rezerwy Walutowe 461400 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 351 2020-09
Bilans Banku Centralnego 500 2020-10
Prywatna długu do PKB 269 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8881 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 19134 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2019-12
Eksport 63268 2020-09
Import 54387 2020-09
Dług Zagraniczny 104099 2020-10
Terms of Trade 102 2020-09
Rachunek kapitałowy 62 2020-07
Rezerwy Złota 66.5 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 72 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2018-12
Bronie Sprzedaży 4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 3.7 2019-12
Bilans Budżetu -734 2020-03
Wydatki Rządowe 129225 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 293612 2020-03
Dług Publiczny 815 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 294346 2020-03
Wnioski o Azyl 145 2020-09
Rating Kredytowy 100 2020-11
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-10
Produkcja Przemysłowa -1.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.3 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 2020-12
Nowe Zamówienia 0 2020-03
Zmiany Zapasów 6257 2020-06
Bankructwa 413 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 15128 2020-10
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 370511 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3368 2019-12
Przemysłowy PMI 61.75 2020-10
Produkcja w Górnictwie -22.6 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 215860 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2020-10
Kredyt Konsumencki 453 2020-09
Cena Benzyny 1.77 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 111 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 214 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2817 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 70485 2020-11
Śmierć koronawirusa 784 2020-11
Odzyskany koronawirus 56032 2020-11
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12
Łóżka OIOM 246 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.