Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.17 2021-04
Indeks Giełdowy 1544 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.6 2021-02
Inflacja 1 2021-03
Stopa Procentowa -0.5 2021-03
Bilans Handlowy 13989 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 16480 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1 2021-03
Optymizm Konsumentów -1.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 2021-12
Przypadki koronawirusa 244065 2021-04
Śmierć koronawirusa 2463 2021-04
Odzyskany koronawirus 232899 2021-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
PKB 348 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 527062 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 550551 2020-12
Środki Trwałe Brutto 118891 2020-12
Pkb Per Capita 65147 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57184 2019-12
Rolnictwo w PKB 6131 2020-12
Budownictwo w PKB 26879 2020-12
Przemysł w PKB 69051 2020-12
Górnictwo w PKB 3448 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 100088 2020-12
Transport w PKB 90781 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2021-02
Pracujący 2768 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 131665 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 2021-02
Koszty Pracy 106 2020-12
Wydajność 112 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 42592 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 147 2020-12
Populacja 5.82 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 64.6 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 2128 2020-12
Wolne Etaty 33635 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.8 2021-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 638 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-03
Inflacja Bazowa 0.8 2021-03
Deflator Pkb 111 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 111 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2021-02
Inflacja Żywności -1 2021-03
Cpi Transport 104 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 27.91 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1616555 2021-04
Przypadki koronawirusa 244065 2021-04
Śmierć koronawirusa 2463 2021-04
Odzyskany koronawirus 232899 2021-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12
Łóżka OIOM 246 2015-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.5 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.21 2021-04
Podaż Pieniądza M0 69265 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1459599 2021-02
Podaż Pieniądza M2 1528537 2021-02
Podaż Pieniądza M3 1668653 2021-02
Bilans Banków 4573349 2021-02
Rezerwy Walutowe 446500 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 347 2021-02
Bilans Banku Centralnego 475 2021-01
Prywatna długu do PKB 286 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13989 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 16480 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Eksport 109862 2021-02
Import 95873 2021-02
Dług Zagraniczny 72156 2021-02
Terms of Trade 107 2021-02
Rachunek kapitałowy 6 2021-02
Rezerwy Złota 66.55 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 61 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -10.7 2020-12
Indeks Terroryzmu 1.48 2019-12
Bronie Sprzedaży 4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2020-12
Bilans Budżetu -19746 2020-12
Wydatki Rządowe 137289 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 328009 2020-12
Dług Publiczny 806 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 347755 2020-12
Wnioski o Azyl 145 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-04
Wydatki Wojskowe 4751 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1 2021-03
Produkcja Przemysłowa -1.8 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 79.2 2021-03
Nowe Zamówienia 7 2021-03
Zmiany Zapasów 1589 2020-12
Bankructwa 866 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 23879 2021-03
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 321991 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2020-12
Ranking Korupcji 1 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3259 2021-01
Przemysłowy PMI 65.4 2021-03
Produkcja w Górnictwie -17.8 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.9 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 234772 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1175218 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.18 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych -0.35 2021-03
Kredyt Konsumencki 438 2021-02
Cena Benzyny 1.94 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 112 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 214 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.5 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.8 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2795 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.