Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.69 2019-08
Indeks Giełdowy 1035 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.64 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-06
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Procentowa -0.65 2019-07
Bilans Handlowy 7175 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 16943 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -7 2019-07
Optymizm Konsumentów 6.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-03
PKB 351 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 519296 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 532806 2019-03
Środki Trwałe Brutto 109815 2019-03
Pkb Per Capita 62889 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47673 2018-12
Rolnictwo w PKB 4994 2019-03
Budownictwo w PKB 23898 2019-03
Przemysł w PKB 64356 2019-03
Górnictwo w PKB 5639 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 99538 2019-03
Transport w PKB 84885 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-06
Pracujący 2776 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 104289 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.1 2019-06
Koszty Pracy 109 2019-03
Wydajność 110 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 40954 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 141 2019-03
Populacja 5.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 66.5 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2088 2019-03
Wolne Etaty 34365 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.9 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 686 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-07
Inflacja Bazowa 0.3 2019-07
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 118 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-06
Inflacja Żywności 2.2 2019-07
Cpi Transport 104 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.65 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.43 2019-08
Podaż Pieniądza M0 63297 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1271340 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1369402 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1476047 2019-06
Bilans Banków 4300388 2019-06
Rezerwy Walutowe 448100 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 363 2019-06
Bilans Banku Centralnego 488 2019-07
Prywatna długu do PKB 276 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7175 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 16943 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2018-12
Eksport 57888 2019-06
Import 50714 2019-06
Dług Zagraniczny 721 2019-07
Terms of Trade 102 2019-05
Rachunek kapitałowy -132 2019-05
Rezerwy Złota 66.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 118 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.82 2017-12
Bronie Sprzedaży 27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Bilans Budżetu 7171 2019-03
Wydatki Rządowe 130445 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 51.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 294183 2019-03
Dług Publiczny 651 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 287012 2019-03
Wnioski o Azyl 160 2019-05
Rating Kredytowy 99.6
Wydatki Wojskowe 3971 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.8 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -7 2019-07
Produkcja Przemysłowa -0.5 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.9 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.2 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-09
Nowe Zamówienia 12 2019-03
Zmiany Zapasów 6749 2019-03
Bankructwa 636 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 16779 2019-07
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 80.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Zyski Korporacji 269838 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2018-12
Ranking Korupcji 1 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1467 2019-06
Przemysłowy PMI 49.5 2019-07
Produkcja w Górnictwie 19.8 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 234021 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1095270 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.44 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.05 2019-07
Kredyt Konsumencki 482 2019-06
Cena Benzyny 1.89 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 235 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.