Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.34 2021-09
Indeks Giełdowy 1770 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 150 2021-09
Inflacja 1.8 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 8727463 2021-09
Stopa Procentowa -0.5 2021-08
Bilans Handlowy 12567 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 16594 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 42.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 3 2021-08
Optymizm Konsumentów 4.4 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 2021-12
Przypadki koronawirusa 354645 2021-09
Śmierć koronawirusa 2628 2021-09
Odzyskany koronawirus 288222 2021-09
Łóżka szpitalne 2.57 2020-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.5 2021-06
PKB 352 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 540134 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 558334 2021-06
Środki Trwałe Brutto 126713 2021-06
Pkb Per Capita 63880 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 55938 2020-12
Rolnictwo w PKB 6823 2021-06
Budownictwo w PKB 26463 2021-06
Przemysł w PKB 78599 2021-06
Górnictwo w PKB 3351 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 99884 2021-06
Transport w PKB 91061 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2021-07
Pracujący 2792 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 108593 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.2 2021-07
Koszty Pracy 109 2021-06
Wydajność 113 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 42592 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 152 2021-06
Populacja 5.82 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 66.6 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 2092 2021-03
Wolne Etaty 39061 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.6 2021-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 628 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 150 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 8727463 2021-09
Przypadki koronawirusa 354645 2021-09
Śmierć koronawirusa 2628 2021-09
Odzyskany koronawirus 288222 2021-09
Łóżka szpitalne 2.57 2020-12
Lekarze 4.27 2016-12
Pielęgniarki 11.24 2016-12
Łóżka OIOM 246 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-08
Inflacja Bazowa 1 2021-08
Deflator Pkb 113 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 120 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-07
Inflacja Żywności 0.6 2021-08
Cpi Transport 107 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.5 2021-08
Stopa Międzybankowa -0.22 2021-09
Podaż Pieniądza M0 72043 2021-07
Podaż Pieniądza M1 1507800 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1576728 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1684169 2021-07
Bilans Banków 4490414 2021-07
Rezerwy Walutowe 483400 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 346 2021-07
Bilans Banku Centralnego 498 2021-07
Stopa Pożyczkowa -0.35 2021-09
Prywatna długu do PKB 286 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12567 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 16594 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Eksport 117416 2021-07
Import 104849 2021-07
Dług Zagraniczny 52056 2021-07
Terms of Trade 113 2021-07
Rachunek kapitałowy 329 2021-07
Rezerwy Złota 66.55 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 68.89 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24.4 2021-06
Indeks Terroryzmu 1.48 2019-12
Bronie Sprzedaży 4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2020-12
Bilans Budżetu -1566 2021-03
Wydatki Rządowe 135350 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 54 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 309768 2021-03
Dług Publiczny 787 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 311334 2021-03
Wnioski o Azyl 90 2021-04
Rating Kredytowy 100 2021-09
Wydatki Wojskowe 4838 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.9 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3 2021-08
Produkcja Przemysłowa 11 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 2021-09
Nowe Zamówienia 7 2021-03
Zmiany Zapasów 2027 2021-06
Bankructwa 194 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 15923 2021-08
Szybkość Internetu 20106 2017-03
Adresy IP 2624652 2017-03
Index Konkurencyjności 81.17 2019-12
Ranking Konkurencyjności 10 2019-12
Zyski Korporacji 321991 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 88 2020-12
Ranking Korupcji 1 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1561 2021-07
Przemysłowy PMI 67.32 2021-08
Produkcja w Górnictwie -2.8 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.4 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 240453 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1172507 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.86 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych -0.35 2021-08
Kredyt Konsumencki 445 2021-07
Cena Benzyny 2.1 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 112 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 214 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 9 2021-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.8 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3853 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dania - Wskaźniki ekonomiczne.