07/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Produkcja Przemysłowa r/r JUN -2.0% -19%
06:00 AM
DK
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUN 3.8% -2.6% ®
10/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Bilans Handlowy JUN DKK8.1B
06:00 AM
DK
Saldo Obrotów Bieżących JUN DKK17.4B
06:00 AM
DK
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r JUL 0.2%
06:00 AM
DK
Stopa Inflacji (Roczne) JUL 0.3%
14/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q2 -2%
21/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Optymizm Konsumentów AUG -2.9
26/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL 1.4%
06:00 AM
DK
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL 6.6%
28/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Koniunktura w Przemyśle AUG -7
31/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
DK
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q2 -2%
06:00 AM
DK
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q2 -0.2%
06:00 AM
DK
Stopa Bezrobocia JUL 5.5%
02/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
DK
PMI dla Przemysłu wg DILF AUG 57.4
03/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
03:00 PM
DK
Rezerwy Walutowe AUG DKK455.6B


DANIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Dania - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.