DANIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
Stopa Bezrobocia 3.90 4 4.5 4.6 4.5 4.9
Inflacja 0.60 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1
Stopa Procentowa -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Bilans Handlowy 2877.50 3400 9500 7400 3210 3500
Dług Publiczny do PKB 36.40 36 35.7 35.7 35.7 35.4
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 6.48
6.51 6.55 6.58 6.62 6.78
Indeks Giełdowy 915.27
967 957 946 936 895
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38
0.45 0.48 0.52 0.56 0.75
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20
0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.60
3 2.4 2.3 2 2.1
PKB 324.87
320 340 340 340 348
Pkb W Cenach Stałych 502126.00
514485 513210 513675 512169 537371
Produkt Narodowy Brutto 514051.00
528491 526876 525874 524332 552000
Środki Trwałe Brutto 116638.00
109119 110675 119321 118971 113973
Pkb Per Capita 61582.17
62500 63200 63200 63200 64700
Pkb Per Capita Ppp 46682.51
46997 46106 46106 47155 47597
Rolnictwo w PKB 4864.00
6624 4863 4976 4961 6919
Budownictwo w PKB 23374.00
23709 21930 23912 23841 24763
Przemysł w PKB 66970.00
63062 61139 68510 68309 65867
Górnictwo w PKB 6277.00
6774 6140 6421 6403 7076
Administracja Publiczna w PKB 98514.00
101615 100678 100780 100484 106135
Transport w PKB 89895.00
90692 82108 91963 91693 94726
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 3.90
4 4.5 4.6 4.5 4.9
Pracujący 2795.00
2785 2776 2795 2787 2791
Bezrobotni Zarejestrowani 107041.30
105388 104481 103773 103224 101505
Bezrobocie Długoterminowe 1.20
1.15 1.12 1.11 1.12 1.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.90
9.81 9.87 9.87 9.88 9.88
Koszty Pracy 108.77
109 110 110 110 111
Wydajność 126.05
127 127 126 126 126
Przeciętne Wynagrodzenia 40101.77
41151 41800 41010 41155 42200
Wynagrodzenia w Przemyśle 141.50
143 145 145 144 155
Populacja 5.78
5.78 5.82 5.82 5.82 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wolne Etaty 32598.00
30643 32869 34716 32891 31696
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.10
69.06 69.06 69.05 69.06 69.05
Zatrudnienie na Pół Etatu 699.40
691 694 695 692 693
Zmiana Zatrudnienia 0.40
0.42 0.44 0.41 0.42 0.42
Wskaźnik Zatrudnienia 65.70
65.72 65.73 65.72 65.72 65.72
Zatrudnienie na Pełny Etat 2094.50
2109 2089 2112 2134 2124
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 0.60
1.6 1.8 1.9 2.1 2.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.00
103 103 104 104 107
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40
103 104 104 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.50
102 102 103 103 103
Inflacja Bazowa 0.40
0.39 0.4 0.4 0.4 0.4
Deflator Pkb 107.45
108 108 108 109 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.80
114 112 114 114 118
Wskaźnik Cen Importowych 116.20
117 117 117 117 117
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.40
117 117 117 117 117
Inflacja Żywności -0.80
-0.3 1.2 1.9 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30
0.23 0.05 0.09 0.07 0.07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20
3.6 3.1 2.6 2.5 1.5
Cpi Transport 103.00
102 102 105 105 107
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa -0.65
-0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Stopa Międzybankowa -0.31
-0.16 -0.16 -0.16 0.09 0.59
Podaż Pieniądza M0 62862.70
63085 63006 63016 63010 63012
Podaż Pieniądza M1 1251703.00
1252714 1251579 1253503 1252899 1253230
Podaż Pieniądza M2 1350410.00
1348059 1348050 1349823 1349754 1350246
Podaż Pieniądza M3 1527053.00
1509949 1508959 1507506 1507203 1506907
Bilans Banków 3786069.50
3760069 3773131 3754157 3771419 3754872
Rezerwy Walutowe 467900.00
467936 467937 467937 467937 467937
Kredyty dla Sektora prywatnego 353.54
352 352 351 351 351
Prywatna długu do PKB 275.62
277 277 276 276 275
Bilans Banku Centralnego 509.28
509 509 508 508 508
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy 2877.50
3400 9500 7400 3210 3500
Eksport 55616.30
54000 68000 61500 56439 58000
Import 52738.80
50600 58500 54100 53229 54500
Saldo Obrotów Bieżących 9118.00
10600 5100 16400 10200 6200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90
7.9 7.6 7.6 7.6 7
Dług Zagraniczny 1554.00
1642 1639 1638 1636 1627
Terms of Trade 99.00
99.85 99.82 99.84 99.85 99.85
Rachunek kapitałowy 79.00
80.67 80.67 80.63 80.63 80.63
Rezerwy Złota 66.50
66.48 66.46 66.46 66.46 66.42
Wydobycie Ropy Naftowej 106.00
113 113 113 113 113
Bronie Sprzedaży 12.00
18.22 19.89 21.56 23.23 27.54
Indeks Terroryzmu 1.51
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 684.90
713 717 721 725 747
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 36.40
36 35.7 35.7 35.7 35.4
Budżet Państwa do PKB 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Bilans Budżetu -6348.00
823 -8622 60.67 -8160 -4320
Wydatki Rządowe 128710.00
133267 132449 131670 131284 139195
Wydatków Rządowych W Pkb 51.90
51.5 51.1 51.1 51.9 51
Dochody Budżetu Państwa 275242.00
290923 277130 288951 278395 287403
Dług Publiczny 668.62
666 667 667 667 667
Wydatki Budżetu Państwa 281590.00
288456 285752 288890 286555 291723
Wydatki Wojskowe 3700.51
3656 3650 3644 3638 3627
Wnioski o Azyl 305.00
373 347 344 349 349
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle -1.00
3 4 2 2 -2
Produkcja Przemysłowa -4.40
4.5 9.5 1.2 0.4 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.90
1 -0.6 0.7 -1.6 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.30
1.96 1.78 1.81 1.81 1.81
Stopa Utylizacji Surowców 80.70
81.66 81.68 81.71 81.68 81.19
Nowe Zamówienia 12.00
11.74 14.59 12.06 14.59 12.1
Zmiany Zapasów 3792.00
3442 3474 3397 3349 3226
Bankructwa 414.00
590 541 545 549 547
Rejestracje nowych samochodów 11990.00
16484 18141 17694 17758 17791
Szybkość Internetu 20105.69
23699 24194 24684 25169 29344
Adresy IP 2624652.00
2633510 2633992 2632720 2633399 2633970
Przemysłowy PMI 53.20
56 55.4 55.1 55.52 54
Produkcja w Górnictwie -41.50
-9.88 -8.63 -8.55 -8.56 -8.56
Index Konkurencyjności 80.62
5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Ranking Konkurencyjności 10.00
12 12 12 12 12
Zyski Korporacji 269838.00
273197 275238 277279 279320 307367
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3.00
3 3 3 3 3
Produkcja Energii Elektrycznej 1669.00
3539 3161 2270 2431 2769
Indeks Percepcji Korupcji 88.00
88 88 88 88 88
Ranking Korupcji 2.00
2 2 2 2 2
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 6.90
9.1 7.8 7.7 7.5 5.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30
0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.50
1.1 1.5 2.1 2.5 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 229300.00
232986 233882 234574 233886 243350
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1055765.07
1085824 1093360 1100897 1108434 1206126
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.44
8.46 16.71 14.05 10.07 10.53
Kredyt Konsumencki 19631.00
19977 20104 20283 20353 20737
Cena Benzyny 1.99
1.74 1.64 1.55 1.44 1.22
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117.30
117 117 117 117 117
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 240.58
224 224 224 224 211
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Budowlana 9.00
3.96 3.97 4.04 4.04 4.04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.80
115 117 118 118 122
Odsetek Mieszkań Własnościowych 62.20
62.88 63.07 63.27 63.47 65
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00
22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00
25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00
8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00
0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00
8 8 8 8 8
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatura -3.78
-24.88 -29.55 -15.05 -18.87 -18.49