Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6.58 6.56 6.6 6.64 6.68 6.76
Indeks Giełdowy 978.69 911 899 887 875 852
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.20 0.34 0.38 0.41 0.45 0.55
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.7 1.5 1.6 1.6 1.4
Stopa Bezrobocia 3.80 4.5 4.6 4.5 4.5 4.9
Inflacja 1.30 1.8 1.9 2.1 2.2 2.1
Stopa Procentowa -0.65 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25
Bilans Handlowy 1564.20 9500 7400 3210 1385 1566
Saldo Obrotów Bieżących 15894.00 5100 16400 10200 8500 6200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
Dług Publiczny do PKB 36.40 35.7 35.7 35.7 35.7 35.4
Budżet Państwa do PKB 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Koniunktura w przemyśle -5.00 4 2 2 -1 -2
Optymizm Konsumentów 3.30 2.5 1 -2 -1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55.8 55
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.7 1.5 1.6 1.6 1.4
PKB 324.87 340 340 340 340 348
Pkb W Cenach Stałych 510222.00 510086 510697 514304 521957 532918
Produkt Narodowy Brutto 524758.00 518643 517994 528956 536827 548101
Środki Trwałe Brutto 107026.00 113595 122353 107882 109488 111787
Pkb Per Capita 61582.17 63200 63200 63200 63200 64700
Pkb Per Capita Ppp 46682.51 47000 47000 47000 47000 47350
Rolnictwo w PKB 5341.00 5446 5840 5384 5464 5579
Budownictwo w PKB 25270.00 23774 25609 25876 25851 26394
Przemysł w PKB 61418.00 58916 64004 61909 62831 64150
Górnictwo w PKB 5884.00 6055 6163 6025 6019 6146
Administracja Publiczna w PKB 97951.00 101879 101907 100302 100204 102308
Transport w PKB 88603.00 81628 90203 89312 90641 92544
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 4.5 4.6 4.5 4.5 4.9
Przeciętne Wynagrodzenia 40953.70 41800 42171 42371 41800 42200
Wynagrodzenia w Przemyśle 140.50 145 145 144 150 155
Populacja 5.78 5.82 5.82 5.82 5.81 5.84
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.8 1.9 2.1 2.2 2.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 104 104 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.80 103 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.50 103 103 103 103 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.90 112 114 114 113 115
Inflacja Żywności 1.10 1.2 1.9 2.2 2.2 2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 2.2 1.3 1.1 1.8 1.4
Cpi Transport 101.20 102 105 105 105 107
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa -0.65 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.32 -0.13 -0.13 0.12 0.37 0.37
Rezerwy Walutowe 455500.00 467363 467361 467360 467360 467360
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 1564.20 9500 7400 3210 1385 1566
Saldo Obrotów Bieżących 15894.00 5100 16400 10200 8500 6200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
Import 48274.10 58500 54100 51847 52200 54500
Eksport 49838.30 68000 61500 56487 57000 58000
Terms of Trade 101.00 98.79 98.82 98.82 98.82 98.82
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 36.40 35.7 35.7 35.7 35.7 35.4
Budżet Państwa do PKB 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Bilans Budżetu -2989.00 -7248 699 -6904 -104 -2033
Wydatki Rządowe 129582.00 133537 133284 132692 132562 135346
Wydatków Rządowych W Pkb 51.90 49.7 49.7 49.7 49.7 48.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55.8 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle -5.00 4 2 2 -1 -2
Produkcja Przemysłowa 15.20 9.5 1.2 1.19 3.2 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.90 -0.6 0.7 -1.6 0.7 0.7
Przemysłowy PMI 51.14 55.4 55.1 54 54 54
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 3.30 2.5 1 -2 -1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 1.5 2.1 2.5 0.9 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 232697.00 232704 233796 234559 238049 243048
Cena Benzyny 1.79 1.75 1.71 1.67 1.63 1.63


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.