Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 6.68 6.88 6.91 6.94 6.98 7.04
Indeks Giełdowy 1020.78 1021 1007 994 981 955
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.54 0.06 0.12 0.18 0.26 0.31
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
Stopa Bezrobocia 3.80 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Inflacja 0.50 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 8392.00 1700 2800 8400 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 19051.00 12000 8000 17000 13000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -5 -4 -2 1 2
Optymizm Konsumentów 4.30 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55 55 55 55
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
PKB 351.30 352 365 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 524147.00 524157 523642 527376 532533 533592
Produkt Narodowy Brutto 539752.00 538152 537622 541745 548388 547839
Środki Trwałe Brutto 111778.00 108837 108730 113759 113566 110796
Pkb Per Capita 62888.70 62500 64700 64700 64700 64700
Pkb Per Capita Ppp 47672.96 48000 48350 48350 48350 48350
Rolnictwo w PKB 6153.00 5713 5707 5536 6251 5816
Budownictwo w PKB 26073.00 26535 26509 24202 26490 27012
Przemysł w PKB 70163.00 65707 65642 65840 71286 66889
Górnictwo w PKB 6191.00 6310 6304 5717 6290 6424
Administracja Publiczna w PKB 99557.00 99641 99543 100994 101150 101435
Transport w PKB 93556.00 94125 94033 85900 95053 95820
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 42500 43200 43200 43200 43200
Wynagrodzenia w Przemyśle 144.70 150 150 150 150 155
Populacja 5.78 5.79 5.81 5.81 5.81 5.81
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.50 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.20 103 104 104 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.30 112 105 104 104 113
Inflacja Żywności 1.30 2 1.8 1.7 1.9 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4
Cpi Transport 103.10 102 104 105 105 104
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.43 -0.17 0.08 -0.44 -0.44 0.38
Rezerwy Walutowe 445000.00 457360 460360 462500 462550 463360
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 8392.00 1700 2800 8400 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 19051.00 12000 8000 17000 13000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Import 52690.50 49500 54200 54800 53200 53200
Eksport 61082.50 51200 51200 63200 60000 54000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 130840.00 133009 132878 132609 132933 135403
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51 51.2 51.2 51.2 51.2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -5 -4 -2 1 2
Produkcja Przemysłowa 3.60 0.5 3.3 4.2 4.5 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.20 0.7 0.1 0.9 -0.8 0.8
Przemysłowy PMI 50.20 53.5 54.3 54.7 54.9 55.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 4.30 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 1.3 0.3 0.5 0.7 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 234106.00 236831 236598 236546 237852 241094
Cena Benzyny 1.82 1.67 1.62 1.6 1.55 1.63


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.