Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 6.86 6.9 6.93 6.96 6.98 7.04
Indeks Giełdowy 1096.14 1066 1041 1016 992 945
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.10 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -2.7 -1.5 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -6.8 -5.5 -3 -1.5 1.2
Stopa Bezrobocia 3.70 5.4 6 6.3 6.5 5.1
Inflacja 0.80 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
Bilans Handlowy 8299.10 8400 6800 800 800 3500
Saldo Obrotów Bieżących 15347.00 17000 13000 11000 11000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
Dług Publiczny do PKB 34.10 36.2 36.2 36.2 37.8 37.8
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3 -3 -3 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -32 -22 -18 -12 -7
Optymizm Konsumentów 0.40 -12 -17 -14 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -2.7 -1.5 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -6.8 -5.5 -3 -1.5 1.2
PKB 351.50 365 365 365 375 375
Pkb W Cenach Stałych 536018.00 512265 523335 519937 527978 526177
Produkt Narodowy Brutto 552463.00 527516 538956 535889 544176 542320
Środki Trwałe Brutto 115043.00 109244 106662 111592 113317 112931
Pkb Per Capita 62888.70 64400 64400 64400 65200 65200
Pkb Per Capita Ppp 47672.96 48350 48350 48350 45190 48500
Rolnictwo w PKB 5594.00 6014 5153 5426 5510 5491
Budownictwo w PKB 27317.00 25482 24324 26497 26907 26815
Przemysł w PKB 67787.00 68572 68256 65753 66770 66542
Górnictwo w PKB 3907.00 6051 5179 3790 3848 3835
Administracja Publiczna w PKB 98478.00 97300 94776 95524 97001 96670
Transport w PKB 98133.00 91435 93092 95189 96661 96331

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.70 5.4 6 6.3 6.5 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 144.20 150 150 155 155 155
Populacja 5.81 5.84 5.84 5.84 5.89 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.80 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.60 104 104 104 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.00 104 104 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.90 104 104 104 105 106
Inflacja Bazowa 1.00 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.20 104 105 105 105 107
Inflacja Żywności 0.40 1.1 0.9 1.5 2 2.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4
Cpi Transport 103.70 105 104 105 105 106

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
Stopa Międzybankowa -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
Rezerwy Walutowe 372100.00 432500 432550 433360 433360 443360

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 8299.10 8400 6800 800 800 3500
Saldo Obrotów Bieżących 15347.00 17000 13000 11000 11000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
Import 55560.40 54800 53200 53200 53200 53200
Eksport 63859.50 63200 60000 54000 54000 54000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 34.10 36.2 36.2 36.2 37.8 37.8
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3 -3 -3 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu 9920.00 -104 -104 -2033 -2033 -3320
Wydatki Rządowe 132434.00 127874 127911 128461 130447 130003
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51.1

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -32 -22 -18 -12 -7
Produkcja Przemysłowa -1.20 -22 -12 -9 -2 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.9 -0.8 0.8 0.8 0.5
Przemysłowy PMI 46.83 33.8 37 47 51 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 0.40 -12 -17 -14 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 240767.00 228799 232134 233544 237155 236347
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877.48 1102309 1107203 1094041 1110959 1107170
Kredyt Konsumencki 456.91 471 470 454 450 459
Cena Benzyny 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.