Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6.73 6.74 6.77 6.8 6.83 6.88
Indeks Giełdowy 1178.12 1112 1099 1086 1074 1049
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.20 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
Stopa Bezrobocia 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
Inflacja 0.80 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
Bilans Handlowy 9665.50 2800 8400 6800 800 3500
Saldo Obrotów Bieżących 24155.00 8000 17000 13000 11000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Dług Publiczny do PKB 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -4 -2 1 2 -1
Optymizm Konsumentów 2.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
PKB 351.30 365 365 365 365 375
Pkb W Cenach Stałych 533107.00 522180 526417 535597 542170 550845
Produkt Narodowy Brutto 549020.00 536408 542089 551584 558353 567287
Środki Trwałe Brutto 108654.00 112638 112262 109161 110501 112269
Pkb Per Capita 62888.70 64400 64400 64400 64400 65200
Pkb Per Capita Ppp 47672.96 48350 48350 48350 48350 48500
Rolnictwo w PKB 5249.00 5481 6180 5274 5338 5424
Budownictwo w PKB 24778.00 23963 26186 24894 25199 25602
Przemysł w PKB 69530.00 65191 70467 69855 70712 71843
Górnictwo w PKB 5276.00 5661 6218 5301 5366 5452
Administracja Publiczna w PKB 96546.00 99999 99988 96997 98187 99758
Transport w PKB 94830.00 85054 93961 95273 96442 97985
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 144.30 150 150 150 155 155
Populacja 5.78 5.84 5.84 5.84 5.84 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.80 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 104 104 104 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.40 104 104 104 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.00 104 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 0.80 0.7 0.8 0.8 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.80 104 104 105 105 106
Inflacja Żywności 0.90 1.8 1.7 1.9 2.1 1.9
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.70 1.6 1.5 1.3 1.4 1.4
Cpi Transport 103.10 104 105 104 104 106
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Rezerwy Walutowe 435400.00 460360 462500 462550 463360 463360
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 9665.50 2800 8400 6800 800 3500
Saldo Obrotów Bieżących 24155.00 8000 17000 13000 11000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Import 54550.60 54200 54800 53200 53200 53200
Eksport 64216.10 51200 63200 60000 54000 54000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Bilans Budżetu 17230.00 -104 -104 -104 -2033 -3320
Wydatki Rządowe 130299.00 131302 131407 130907 132514 134634
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51.1
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -4 -2 1 2 -1
Produkcja Przemysłowa -5.90 3.3 4.2 4.5 4.8 1.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.30 0.1 0.9 -0.8 0.8 0.5
Przemysłowy PMI 50.70 54.3 54.7 54.9 55.5 56
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 2.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.10 0.3 0.5 0.7 0.8 1.1
Wydatki Konsumpcyjne 236468.00 234215 235120 237572 240488 244336
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877.48 1133517 1132761 1133145 1147051 1165404
Kredyt Konsumencki 466.32 487 484 481 477 485
Cena Benzyny 1.89 2.08 2.13 2.18 2.23 2.23


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.