Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 6.32 6.38 6.4 6.43 6.45 6.51
Indeks Giełdowy 1410.26 1385 1352 1320 1289 1227
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.49 0.05 0.1 0.16 0.23 0.36

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.80 2.7 1.1 0.9 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -3.7 0.7 12.8 4.8 2.9
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6 6 5.1
Inflacja 0.60 0.4 0.6 1.7 1.3 1.2
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Handlowy 2889.40 800 800 14000 9500 3500
Saldo Obrotów Bieżących 8177.00 12000 500 17000 17000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.5 6.8 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.9 44.7 44.7 44.7 44.7
Budżet Państwa do PKB 3.70 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -9 -7 -6 -4 -7
Optymizm Konsumentów -7.40 -9.5 -3 2 1.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.80 2.7 1.1 0.9 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -3.7 0.7 12.8 4.8 2.9
PKB 348.08 320 325 325 325 325
Pkb W Cenach Stałych 489789.00 533592 516185 529617 552482 542663
Produkt Narodowy Brutto 510856.00 547839 532022 545568 576246 557152
Środki Trwałe Brutto 106116.00 110796 110786 116172 119699 112680
Pkb Per Capita 65147.40 62200 63500 63500 63500 63500
Pkb Per Capita Ppp 57184.20 54500 56500 56500 56500 56500
Rolnictwo w PKB 5817.00 5816 5387 5257 6562 5915
Budownictwo w PKB 27148.00 27012 26306 23157 30623 27472
Przemysł w PKB 65723.00 66889 65279 65644 74136 68027
Górnictwo w PKB 3914.00 6424 3762 3782 4415 6533
Administracja Publiczna w PKB 95956.00 101435 94834 97014 108238 103159
Transport w PKB 79998.00 95820 94502 86596 90238 97448

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6 6 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 147.70 155 155 155 155 155
Populacja 5.81 5.84 5.89 5.89 5.89 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.60 0.4 0.6 1.7 1.3 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.50 103 104 105 105 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.90 106 103 104 104 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.20 104 104 105 105 106
Inflacja Bazowa 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.70 113 105 104 103 115
Inflacja Żywności 0.10 1.5 2 2 2 2.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Cpi Transport 102.30 104 102 104 104 105

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Stopa Międzybankowa -0.23 0.38 -0.21 -0.21 -0.21 0.88
Rezerwy Walutowe 455700.00 433360 433360 433360 433360 443360

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 2889.40 800 800 14000 9500 3500
Saldo Obrotów Bieżących 8177.00 12000 500 17000 17000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.5 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 49824.80 48500 48500 51000 51000 49200
Eksport 52714.20 49000 62500 60500 60500 53000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.9 44.7 44.7 44.7 44.7
Budżet Państwa do PKB 3.70 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -734.00 -2033 -2033 -2033 -2033 -3320
Wydatki Rządowe 129225.00 135403 127534 131766 145766 137705
Wydatków Rządowych W Pkb 49.60 59.5 53.9 53.9 53.9 53.9

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -9 -7 -6 -4 -7
Produkcja Przemysłowa -7.70 -9 1.5 1.5 16 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.70 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Przemysłowy PMI 54.40 55 55.2 55.5 55 55.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -7.40 -9.5 -3 2 1.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.00 3 3.5 1.5 2 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 215860.00 241094 231859 235527 243490 245192
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877.48 1132824 1086146 1135773 1272246 1152082
Kredyt Konsumencki 447.30 504 450 466 511 512
Cena Benzyny 1.83 1.63 1.41 1.34 1.27 1.54


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.