Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 6.69 6.78 6.81 6.85 6.88 6.95
Indeks Giełdowy 1034.51 988 976 963 951 927
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.64 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
Stopa Bezrobocia 3.80 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Inflacja 0.40 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65
Bilans Handlowy 7175.00 6600 1700 2800 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 16943.00 10200 12000 8000 17000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w przemyśle -7.00 -6 -5 -4 -2 2
Optymizm Konsumentów 6.30 3.2 2.1 1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55 55 55
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
PKB 351.30 352 352 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 519296.00 512941 524157 523642 527085 533592
Produkt Narodowy Brutto 532806.00 527555 538152 537622 537622 547839
Środki Trwałe Brutto 109815.00 107596 108837 108730 108730 110796
Pkb Per Capita 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
Pkb Per Capita Ppp 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
Rolnictwo w PKB 4994.00 5369 5713 5707 5069 5816
Budownictwo w PKB 23898.00 25405 26535 26509 24256 27012
Przemysł w PKB 64356.00 61745 65707 65642 65321 66889
Górnictwo w PKB 5639.00 5915 6310 6304 5724 6424
Administracja Publiczna w PKB 99538.00 98473 99641 99543 101031 101435
Transport w PKB 84885.00 89075 94125 94033 94033 95820
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 40953.70 42171 41800 41800 41800 42200
Wynagrodzenia w Przemyśle 140.90 145 150 150 150 155
Populacja 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.50 105 105 105 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.70 103 103 104 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.00 112 112 105 104 113
Inflacja Żywności 2.20 2.2 2 1.8 1.7 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.00 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
Cpi Transport 104.50 105 104 104 104 106
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65
Stopa Międzybankowa -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Rezerwy Walutowe 448100.00 452360 457360 460360 462500 463360
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 7175.00 6600 1700 2800 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 16943.00 10200 12000 8000 17000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Import 50713.50 51800 49500 54200 54800 53200
Eksport 57888.50 58400 51200 51200 63200 54000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 130445.00 130273 133009 132878 132878 135403
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -7.00 -6 -5 -4 -2 2
Produkcja Przemysłowa -0.50 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.90 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
Przemysłowy PMI 49.50 51.7 53.5 54.3 54.7 55.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 6.30 3.2 2.1 1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.40 1.2 1.3 0.3 0.5 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 234021.00 233937 236831 236598 236598 241094
Cena Benzyny 1.89 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.