Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 6.40 6.42 6.45 6.48 6.51 6.56
Indeks Giełdowy 1824.17 1773 1722 1672 1624 1532
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.16 0.16 0.18 0.2 0.22 0.26

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.80 2.9 3.6 3.7 3.3 3.2
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 4.1 4 4.1
Inflacja 2.20 1.4 1.3 1.2 1.2 1.5
Stopa Procentowa -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Bilans Handlowy 11040.30 4800 7000 5300 5300 3200
Saldo Obrotów Bieżących 14300.00 15000 15000 16500 16500 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9
Dług Publiczny do PKB 42.20 41 39.1 39.1 39.1 39.1
Budżet Państwa do PKB -3.50 -1.6 -1 -1 -1 -1
Koniunktura w Przemyśle 3.00 1 -2 -2 -2 -1
Optymizm Konsumentów 3.30 1 2 2.2 2.2 1.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.80 2.9 3.6 3.7 3.3 3.2
PKB 352.43 325 325 325 325 340
Pkb W Cenach Stałych 540134.00 542663 548369 547258 560119 565916
Produkt Narodowy Brutto 558334.00 557152 572774 565123 578992 591103
Środki Trwałe Brutto 126713.00 112680 130787 126607 131401 134972
Pkb Per Capita 63880.09 63500 63500 63500 63500 64200
Pkb Per Capita Ppp 55938.21 56500 56500 56500 56500 57200
Rolnictwo w PKB 6823.00 5915 5867 6334 7075 6055
Budownictwo w PKB 26463.00 27472 28066 24152 27442 28964
Przemysł w PKB 78599.00 68027 74009 78202 81507 76377
Górnictwo w PKB 3351.00 6533 2876 2602 3475 2968
Administracja Publiczna w PKB 99884.00 103159 100591 99896 103580 103810
Transport w PKB 91061.00 97448 95421 83941 94430 98475

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 4.1 4 4.1
Przeciętne Wynagrodzenia 42592.14 44000 44000 44000 44000 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 151.80 155 155 155 155 155
Populacja 5.82 5.85 5.85 5.87 5.87 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 66.50 66.5 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.50 66.5 67 67 67 67

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.20 1.4 1.3 1.2 1.2 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.80 105 106 106 107 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.40 108 105 106 107 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.60 106 107 107 108 108
Inflacja Bazowa 1.30 1.5 2.2 1.9 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.20 108 112 117 125 110
Inflacja Żywności 1.50 2 2.5 2.4 2.4 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.20 5.1 5.1 3.9 2.4 1.7
Cpi Transport 107.30 107 107 108 108 108

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Międzybankowa -0.27 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
Rezerwy Walutowe 501700.00 461100 462500 46300 46300 46280

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 11040.30 4800 7000 5300 5300 3200
Saldo Obrotów Bieżących 14300.00 15000 15000 16500 16500 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9
Import 106889.80 110200 110000 110200 110200 113000
Eksport 117930.10 115000 117000 115500 115500 116200

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 42.20 41 39.1 39.1 39.1 39.1
Budżet Państwa do PKB -3.50 -1.6 -1 -1 -1 -1
Wydatki Rządowe 135350.00 137705 138350 136737 140358 142777
Wydatków Rządowych W Pkb 54.00 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 8 8 8 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 8 8 8 0 0

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 3.00 1 -2 -2 -2 -1
Produkcja Przemysłowa 15.50 2.1 3.3 2.6 2.6 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.00 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Przemysłowy PMI 65.20 59 55 56 56 54

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 3.30 1 2 2.2 2.2 1.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 4.5 -3.2 2.1 2.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 240453.00 245192 250073 238660 249350 258075
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1172507.28 1152082 1206510 1214718 1215890 1245118
Kredyt Konsumencki 442.04 460 463 462 457 475
Cena Benzyny 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.