Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 6.16 6.2 6.23 6.25 6.28 6.32
Indeks Giełdowy 1539.11 1510 1475 1440 1406 1339
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.3 1.7 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 6.8 4.8 2.9 3 1.7
Stopa Bezrobocia 4.60 6 6 5.1 4.7 4.6
Inflacja 1.00 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5
Stopa Procentowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Bilans Handlowy 13989.00 9100 8700 3500 3500 14600
Saldo Obrotów Bieżących 16480.00 17000 17000 15000 15000 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
Dług Publiczny do PKB 42.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
Budżet Państwa do PKB -1.10 -2 -2 -2 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle 1.00 4.3 2.8 0.5 0.9 2.2
Optymizm Konsumentów -1.10 -3 -2.5 1 2 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.3 1.7 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 6.8 4.8 2.9 3 1.7
PKB 348.08 325 325 325 325 340
Pkb W Cenach Stałych 527062.00 525109 529096 542663 542347 551567
Produkt Narodowy Brutto 550551.00 533649 545594 557152 566517 576148
Środki Trwałe Brutto 118891.00 116126 120279 112680 122339 124419
Pkb Per Capita 65147.40 63500 63500 63500 63500 64200
Pkb Per Capita Ppp 57184.20 56500 56500 56500 56500 57200
Rolnictwo w PKB 6131.00 5526 6984 5915 6309 6416
Budownictwo w PKB 26879.00 22600 27417 27472 27658 28129
Przemysł w PKB 69051.00 69291 73286 68027 71053 72261
Górnictwo w PKB 3448.00 3862 4253 6533 3548 3608
Administracja Publiczna w PKB 100088.00 96144 102812 103159 102991 104741
Transport w PKB 90781.00 84524 85470 97448 93414 95002

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 6 6 5.1 4.7 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 42592.14 43200 43200 44000 44000 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 147.00 155 155 155 155 155
Populacja 5.82 5.85 5.85 5.85 5.87 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 66.50 66.5 66.5 66.5 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.50 66.5 66.5 66.5 67 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.00 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.30 104 105 109 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.60 103 104 108 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.60 104 104 106 106 106
Inflacja Bazowa 0.80 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.10 104 101 115 115 105
Inflacja Żywności -1.00 2 2 2.2 2.2 2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 0.5 0.9 1.3 1.3 1.3
Cpi Transport 104.20 102 104 108 103 105

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Międzybankowa -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
Rezerwy Walutowe 446500.00 433360 433360 443360 443360 443360

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 13989.00 9100 8700 3500 3500 14600
Saldo Obrotów Bieżących 16480.00 17000 17000 15000 15000 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
Import 95873.00 96400 96200 97000 97700 100500
Eksport 109862.00 105100 106300 104500 107900 115100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 42.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
Budżet Państwa do PKB -1.10 -2 -2 -2 -1.8 -1.8
Bilans Budżetu -19746.00 -2033 -2033 -3320 -3320 -3320
Wydatki Rządowe 137289.00 128813 137431 137705 141270 143672
Wydatków Rządowych W Pkb 49.60 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 0 0 8 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 8 0 0

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.00 4.3 2.8 0.5 0.9 2.2
Produkcja Przemysłowa -1.80 4.2 1.5 2.1 3.3 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
Przemysłowy PMI 65.40 55.5 55 55.3 55.3 54.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -1.10 -3 -2.5 1 2 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.90 1.5 2 2.8 2.8 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 234772.00 229972 235708 245192 241580 245687
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1175218.46 1157590 1255133 1152082 1209300 1229858
Kredyt Konsumencki 438.02 456 484 512 460 468
Cena Benzyny 1.94 1.77 1.68 1.54 1.52 1.44


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.