Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 6.67 6.72 6.76 6.79 6.83 6.9
Indeks Giełdowy 1024.79 959 948 936 925 902
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.20 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.7 1.6 1.3 1.5 1.8
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Inflacja 0.70 0.7 1.3 1.2 1.5 1.4
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Bilans Handlowy 7826.90 7400 6600 1700 2800 800
Saldo Obrotów Bieżących 15123.00 16400 10200 12000 8000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 33 33 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 0.4 -0.2 -0.2
Koniunktura w przemyśle -2.00 -8 -6 -7 -4 -4
Optymizm Konsumentów 5.90 4.5 -2 -1 -3 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.7 1.6 1.3 1.5 1.8
PKB 324.87 340 340 340 360 360
Pkb W Cenach Stałych 519296.00 514018 516122 524761 527085 534207
Produkt Narodowy Brutto 532806.00 516966 527555 536563 537622 546221
Środki Trwałe Brutto 109815.00 122110 107596 108516 108730 110469
Pkb Per Capita 61582.17 63200 63200 63200 64700 64700
Pkb Per Capita Ppp 46682.51 47000 47000 47000 47350 47350
Rolnictwo w PKB 4994.00 5830 5378 5587 5069 5687
Budownictwo w PKB 23898.00 26853 25745 27608 24256 28105
Przemysł w PKB 64356.00 64298 62445 66642 65321 67842
Górnictwo w PKB 5639.00 6058 5914 6297 5724 6410
Administracja Publiczna w PKB 99538.00 100964 98703 99334 101031 101122
Transport w PKB 84885.00 90024 89075 93847 94033 95537
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 40953.70 42171 42371 41800 41800 42200
Wynagrodzenia w Przemyśle 140.90 145 144 150 150 155
Populacja 5.78 5.82 5.82 5.82 5.88 5.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.70 0.7 1.3 1.2 1.5 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.10 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.20 103 103 103 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.90 113 112 112 105 113
Inflacja Żywności 1.30 1.5 2.2 2 1.8 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.3 1.1 1.8 1.6 1.4
Cpi Transport 104.20 104 104 103 104 104
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Stopa Międzybankowa -0.35 -0.32 -0.32 -0.17 0.08 0.38
Rezerwy Walutowe 451700.00 467361 467360 467360 467360 467360
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 7826.90 7400 6600 1700 2800 800
Saldo Obrotów Bieżących 15123.00 16400 10200 12000 8000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Import 50349.60 54100 51800 49500 54200 53200
Eksport 58176.50 61500 58400 51200 57000 54000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 33 33 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 0.4 0.4 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 130445.00 131026 130273 132616 132878 135003
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51 51 51 51.2 51.2
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -2.00 -8 -6 -7 -4 -4
Produkcja Przemysłowa 3.80 3.1 2.8 0.5 3.3 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.7 -1.6 0.7 0.1 0.8
Przemysłowy PMI 47.64 55.1 54.5 54 54.3 55
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 5.90 4.5 -2 -1 -3 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20 2.1 2.5 0.9 1.1 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 234021.00 233332 233937 236131 236598 240382
Cena Benzyny 1.97 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.