Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 6.64 6.69 6.72 6.76 6.8 6.87
Indeks Giełdowy 1005.96 1004 992 980 967 943
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Inflacja 1.20 0.9 1.3 1.2 1.5 1.4
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Bilans Handlowy 4480.80 7400 6600 1700 2800 800
Saldo Obrotów Bieżących 11990.00 16400 10200 12000 8000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Dług Publiczny do PKB 34.10 33.8 33.8 33.8 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
Koniunktura w przemyśle -5.00 -8 -6 -7 -4 -4
Optymizm Konsumentów 3.80 1 -2 -1 -3 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
PKB 324.87 340 340 340 360 360
Pkb W Cenach Stałych 515903.00 509344 512941 524157 523642 533592
Produkt Narodowy Brutto 529677.00 516621 527555 538152 537622 547839
Środki Trwałe Brutto 107123.00 122029 107596 108837 108730 110796
Pkb Per Capita 61582.17 63200 63200 63200 64700 64700
Pkb Per Capita Ppp 46682.51 47000 47000 47000 47350 47350
Rolnictwo w PKB 5623.00 5825 5369 5713 5707 5816
Budownictwo w PKB 26117.00 25158 25405 26535 26509 27012
Przemysł w PKB 64672.00 63835 61745 65707 65642 66889
Górnictwo w PKB 6211.00 6054 5915 6310 6304 6424
Administracja Publiczna w PKB 98072.00 100114 98473 99641 99543 101435
Transport w PKB 92643.00 89964 89075 94125 94033 95820
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 40953.70 42171 42371 41800 41800 42200
Wynagrodzenia w Przemyśle 140.40 145 144 150 150 155
Populacja 5.78 5.82 5.82 5.82 5.88 5.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.20 0.9 1.3 1.2 1.5 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.10 103 103 103 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 113 112 112 105 113
Inflacja Żywności 1.70 1.9 2.2 2 1.8 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.3 1.1 1.8 1.6 1.4
Cpi Transport 102.40 104 104 103 104 104
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Stopa Międzybankowa -0.34 -0.32 -0.32 -0.17 0.08 0.38
Rezerwy Walutowe 454100.00 467361 467360 467360 467360 467360
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4480.80 7400 6600 1700 2800 800
Saldo Obrotów Bieżących 11990.00 16400 10200 12000 8000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Import 50817.60 54100 51800 49500 54200 53200
Eksport 55298.40 61500 58400 51200 57000 54000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 33.8 33.8 33.8 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
Wydatki Rządowe 130914.00 130938 130273 133009 132878 135403
Wydatków Rządowych W Pkb 51.90 49.7 49.7 49.7 48.4 48.4
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -5.00 -8 -6 -7 -4 -4
Produkcja Przemysłowa 3.60 3.1 2.8 0.5 3.3 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 0.7 -1.6 0.7 0.1 0.8
Przemysłowy PMI 56.08 55.1 54.5 54 54.3 55
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 3.80 1 -2 -1 -3 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 2.1 2.5 0.9 1.1 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 233101.00 233176 233937 236831 236598 241094
Cena Benzyny 1.85 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.