Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 6.34 6.36 6.39 6.41 6.44 6.49
Indeks Giełdowy 1305.03 1252 1222 1194 1166 1110
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.37 0.04 0.08 0.12 0.17 0.27

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 8 3 0.7 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -5.5 -3.7 0.7 12.8 2.9
Stopa Bezrobocia 5.50 6.2 6.3 6.5 6 5.1
Inflacja 0.30 0.3 0.4 0.6 1.7 1.5
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
Bilans Handlowy 8059.10 6200 800 14000 9500 3500
Saldo Obrotów Bieżących 17379.00 13000 12000 500 17000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.9 44.9 44.7 44.7 44.7
Budżet Państwa do PKB 3.70 -7.6 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -12 -9 -7 -6 -7
Optymizm Konsumentów -2.90 -1.9 -1.2 -1 1 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -1 0.6 0.6 0.6 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 8 3 0.7 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -5.5 -3.7 0.7 12.8 2.9
PKB 348.08 320 320 325 325 325
Pkb W Cenach Stałych 525935.00 523335 516185 529617 593255 531155
Produkt Narodowy Brutto 541776.00 538956 532022 545568 611123 547451
Środki Trwałe Brutto 115364.00 106662 110786 116172 130131 113999
Pkb Per Capita 65147.40 62200 62200 63500 63500 63500
Pkb Per Capita Ppp 57184.20 54500 54500 56500 56500 56500
Rolnictwo w PKB 5220.00 5153 5387 5257 5888 5543
Budownictwo w PKB 22996.00 24324 26306 23157 25939 27069
Przemysł w PKB 65188.00 68256 65279 65644 73532 67172
Górnictwo w PKB 3756.00 5179 3762 3782 4237 3872
Administracja Publiczna w PKB 96340.00 94776 94834 97014 108672 97585
Transport w PKB 85994.00 93092 94502 86596 97001 97243

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 6.2 6.3 6.5 6 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 144.90 150 155 155 155 155
Populacja 5.81 5.84 5.84 5.89 5.89 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.30 0.3 0.4 0.6 1.7 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.20 103 103 104 105 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.60 103 106 103 104 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.90 104 104 105 105 106
Inflacja Bazowa 0.90 0.8 1.1 1.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40 105 105 104 103 107
Inflacja Żywności 0.80 0.9 1.5 2 2 2.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
Cpi Transport 102.00 103 104 102 102 105

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
Stopa Międzybankowa -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
Rezerwy Walutowe 455800.00 432550 433360 433360 433360 443360

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 8059.10 6200 800 14000 9500 3500
Saldo Obrotów Bieżących 17379.00 13000 12000 500 17000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8
Import 45670.40 51000 48500 48500 51000 49200
Eksport 53729.50 57200 49000 62500 60500 53000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.9 44.9 44.7 44.7 44.7
Budżet Państwa do PKB 3.70 -7.6 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu 17309.00 -104 -2033 -2033 -2033 -3320
Wydatki Rządowe 130850.00 127911 127534 131766 147599 131232
Wydatków Rządowych W Pkb 49.60 59.5 59.5 53.9 53.9 53.9

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -12 -9 -7 -6 -7
Produkcja Przemysłowa -19.00 -12 -9 -2 1.5 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.00 -0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Przemysłowy PMI 57.43 54.5 55 55.2 55.5 55.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -2.90 -1.9 -1.2 -1 1 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -1 0.6 0.6 0.6 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.60 2.8 3 3.5 1.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 233890.00 232134 231859 235527 263828 238583
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1127877.48 1107203 1086146 1135773 1272246 1117644
Kredyt Konsumencki 453.14 470 450 466 511 464
Cena Benzyny 1.67 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.