Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 6.12 6.15 6.17 6.19 6.22 6.27
Indeks Giełdowy 1483.67 1429 1396 1363 1331 1267
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.41 0.04 0.08 0.13 0.19 0.3

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.20 1.1 1.2 0.9 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 0.7 6.8 4.8 2.9 1.7
Stopa Bezrobocia 4.50 6.5 6 6 5.1 4.6
Inflacja 0.50 0.6 1.7 1.3 1.2 2
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Handlowy 11727.00 9100 8700 10100 7500 14600
Saldo Obrotów Bieżących 15186.00 500 17000 17000 15000 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.8 6.8 6.8 6.8 7
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
Budżet Państwa do PKB 3.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.2
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -7 -6 -4 -7 -4
Optymizm Konsumentów -3.80 -3 2 1.5 1 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.20 1.1 1.2 0.9 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 0.7 6.8 4.8 2.9 1.7
PKB 348.08 325 325 325 325 340
Pkb W Cenach Stałych 519343.00 516185 529617 523095 542663 531155
Produkt Narodowy Brutto 536936.00 532022 545568 545594 557152 547451
Środki Trwałe Brutto 116362.00 110786 116172 113332 112680 113999
Pkb Per Capita 65147.40 63500 63500 63500 63500 64200
Pkb Per Capita Ppp 57184.20 56500 56500 56500 56500 57200
Rolnictwo w PKB 6674.00 5387 5257 6213 5915 5543
Budownictwo w PKB 23802.00 26306 23157 28994 27472 27069
Przemysł w PKB 65797.00 65279 65644 70192 68027 67172
Górnictwo w PKB 3996.00 3762 3782 4180 6533 3872
Administracja Publiczna w PKB 98601.00 94834 97014 102481 103159 97585
Transport w PKB 86533.00 94502 86596 85438 97448 97243

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 6.5 6 6 5.1 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 43200 43200 43200 44000 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 147.10 155 155 155 155 155
Populacja 5.81 5.89 5.89 5.89 5.87 5.9
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.50 0.6 1.7 1.3 1.2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.40 104 104 105 109 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.80 106 103 104 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.00 104 104 105 106 106
Inflacja Bazowa 1.00 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.00 104 101 103 115 105
Inflacja Żywności 0.20 2 2 2 2.2 2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 0.3 0.5 0.9 1.3 1.3
Cpi Transport 101.80 104 102 104 108 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Stopa Międzybankowa -0.23 0.38 -0.21 -0.21 0.88 0.88
Rezerwy Walutowe 439600.00 433360 433360 433360 443360 443360

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 11727.00 9100 8700 10100 7500 14600
Saldo Obrotów Bieżących 15186.00 500 17000 17000 15000 13000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 6.8 6.8 6.8 6.8 7
Import 93565.00 95100 96400 96200 97000 100500
Eksport 105292.00 104200 105100 106300 104500 115100

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
Budżet Państwa do PKB 3.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.2
Bilans Budżetu -734.00 -2033 -2033 -2033 -3320 -3320
Wydatki Rządowe 129926.00 127534 131766 138012 137705 131232
Wydatków Rządowych W Pkb 49.60 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -7 -6 -4 -7 -4
Produkcja Przemysłowa 1.10 1.5 1.5 16 7 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
Przemysłowy PMI 41.87 55.2 55.5 55 55.3 54.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -3.80 -3 2 1.5 1 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.20 3.5 1.5 2 2.8 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 228127.00 231859 235527 230538 245192 238583
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1175218.46 1131735 1183445 1255133 1152082 1164556
Kredyt Konsumencki 443.85 450 466 484 512 464
Cena Benzyny 1.86 1.63 1.41 1.34 1.54 1.54


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.