Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 6.96 7.08 7.12 7.16 7.2 7.28
Indeks Giełdowy 1639.58 1609 1552 1496 1443 1342
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.30 1.43 1.58 1.73 1.91 2.31

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -0.5 0.1 0.3 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 3.2 2 -0.8 0.7 2.9
Stopa Bezrobocia 2.50 3.9 4.5 4.7 4.7 4.3
Inflacja 6.70 5.9 3.6 2.5 1.9 2
Stopa Procentowa -0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
Bilans Handlowy 24568.10 12300 11900 11900 11900 12500
Saldo Obrotów Bieżących 25300.00 14200 14500 14000 12900 14000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
Dług Publiczny do PKB 36.70 39.1 39.1 39.1 38.7 38.7
Budżet Państwa do PKB 2.30 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
Koniunktura w Przemyśle 4.00 -2 -2 1 1.3 1.6
Optymizm Konsumentów -22.40 -6.2 -2.2 1.8 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -0.5 0.1 0.3 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 3.2 2 -0.8 0.7 2.9
PKB 356.08 325 325 340 340 340
Pkb W Cenach Stałych 555074.00 557418 557843 550633 558960 566602
Produkt Narodowy Brutto 584192.00 576201 583691 579518 588281 596324
Środki Trwałe Brutto 121254.00 130768 127938 120284 122103 123772
PKB Per Capita 56202.17 63500 63500 64200 64200 64200
PKB Per Capita PPP 55938.21 56500 56500 57200 57200 57200
Rolnictwo w PKB 6129.00 7041 6632 6080 6172 6256
Budownictwo w PKB 26833.00 27310 25747 26618 27021 27390
Przemysł w PKB 81983.00 81114 79038 81327 82557 83686
Górnictwo w PKB 2788.00 3458 3367 2766 2808 2846
Administracja Publiczna w PKB 100656.00 103080 98877 99851 101361 102746
Transport w PKB 99255.00 93975 92923 98461 99950 101316

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.50 3.9 4.5 4.7 4.7 4.3
Przeciętne Wynagrodzenia 43576.98 44000 44000 44000 44000 44000
Wynagrodzenia w Przemyśle 150.80 155 155 155 155 155
Populacja 5.82 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87
Wiek Emerytalny Kobiet 66.50 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.50 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.70 5.9 3.6 2.5 1.9 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.70 111 110 109 112 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.80 111 109 109 112 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.80 107 108 108 110 108
Inflacja Bazowa 3.20 1.9 2 2 2 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 146.90 117 125 139 146 142
Inflacja Żywności 7.10 2.4 2.4 2.8 2.8 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.80 3.9 2.4 1.7 1.7 1.8
Cpi Transport 115.80 116 116 117 117 117

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa -0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
Stopa Międzybankowa -0.13 -0.03 0.07 0.07 0.17 0.17
Rezerwy Walutowe 535102.00 46300 46300 46280 46280 46350

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 24568.10 12300 11900 11900 11900 12500
Saldo Obrotów Bieżących 25300.00 14200 14500 14000 12900 14000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
Import 126213.60 110200 111600 112300 112300 114000
Eksport 150781.60 122500 123500 124200 124200 126500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 36.70 39.1 39.1 39.1 38.7 38.7
Budżet Państwa do PKB 2.30 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
Wydatki Rządowe 136481.00 139681 134896 135389 137436 139315
Wydatków Rządowych W Pkb 54.00 53.9 53.9 52.6 52.6 52.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 8 8 8 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 8 8 8 0 0

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 4.00 -2 -2 1 1.3 1.6
Produkcja Przemysłowa 14.40 2.6 2.6 1.5 1.5 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.70 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
Przemysłowy PMI 63.00 56 56 58 58 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -22.40 -6.2 -2.2 1.8 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.80 2.1 2.5 2.5 2.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 246504.00 248147 258008 244532 248230 251623
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1233034.86 1272492 1257696 1223171 1241666 1258643
Kredyt Konsumencki 447.85 460 457 440 451 453
Cena Benzyny 2.28 2.36 2.44 2.53 2.61 2.61


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.