Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 6.75 6.81 6.84 6.87 6.89 6.95
Indeks Giełdowy 1117.14 1095 1082 1069 1056 1031
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 0.03 0.07 0.11 0.16 0.19
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1 1.5 1.3 1.4 1.7
Stopa Bezrobocia 3.70 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Inflacja 0.60 1 1.5 1.2 1.3 1.4
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 7292.10 0 2800 8400 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 27441.00 0 8000 17000 13000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -5 -4 -2 1 2
Optymizm Konsumentów 1.40 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55 55 55 55
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1 1.5 1.3 1.4 1.7
PKB 351.30 352 365 365 365 365
Pkb W Cenach Stałych 533107.00 523031 527376 530961 540570 531922
Produkt Narodowy Brutto 549020.00 537944 541745 546769 556706 547089
Środki Trwałe Brutto 108654.00 110987 113759 113231 110175 112874
Pkb Per Capita 62888.70 62500 64700 64700 64700 64700
Pkb Per Capita Ppp 47672.96 48000 48350 48350 48350 48350
Rolnictwo w PKB 5249.00 5455 5536 6233 5322 5548
Budownictwo w PKB 24778.00 27527 24202 26412 25125 27994
Przemysł w PKB 69530.00 66477 65840 71075 70503 67607
Górnictwo w PKB 5276.00 6279 5717 6271 5350 6386
Administracja Publiczna w PKB 96546.00 99877 100994 100851 97898 101575
Transport w PKB 94830.00 92071 85900 94772 96158 93636
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 41735.60 42500 43200 43200 43200 43200
Wynagrodzenia w Przemyśle 144.30 150 150 150 150 155
Populacja 5.78 5.79 5.81 5.81 5.81 5.81
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.60 1 1.5 1.2 1.3 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.50 103 104 104 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40 112 105 104 104 113
Inflacja Żywności 1.30 2 1.8 1.7 1.9 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4
Cpi Transport 103.70 102 104 105 104 104
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.17 0.08 -0.44 -0.44 0.38
Rezerwy Walutowe 440700.00 457360 460360 462500 462550 463360
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 7292.10 0 2800 8400 8400 800
Saldo Obrotów Bieżących 27441.00 0 8000 17000 13000 11000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Import 58608.80 49500 54200 54800 53200 53200
Eksport 65900.90 51200 51200 63200 60000 54000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 130299.00 132200 132609 132541 132123 134447
Wydatków Rządowych W Pkb 51.40 51 51.2 51.2 51.2 51.2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.80 55.8 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -5 -4 -2 1 2
Produkcja Przemysłowa 1.10 0.5 3.3 4.2 4.5 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.80 0.7 0.1 0.9 -0.8 0.8
Przemysłowy PMI 53.00 53.5 54.3 54.7 54.9 55.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 1.40 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 1.3 0.3 0.5 0.7 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 236468.00 234994 236546 237149 239779 238989
Cena Benzyny 1.84 1.7 1.65 1.61 1.56 1.47


Dania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.