Dania - Zaufanie konsumentów do oczekiwań ekonomicznych - PrognozyDania Konsument Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 6.9 9.2 9.1 7.8 7.7 5.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 3.2 1.1 1.5 2.1 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 229300 225484 232081 233882 234574 243592
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1055765 1079649 1085824 1093360 1100897 1206126
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.38 10.35 8.61 16.82 14.65 10.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 114 114 113 113 112
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 228 224 224 224 211
Kredyt Konsumencki 19631 19785 19977 20104 20283 20737
Cena Benzyny 1.99 2.03 1.92 1.81 1.71 1.35
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Bieżący 16 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań 13 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Dochodów 15.7 13.99 13.99 13.99 13.99 13.99
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Skłonność do Zakupów -3 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 17.4 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oszczędności 29.4 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Zatrudnienia -10.4 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28
[+]