Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 25.49 2020-04
Indeks Giełdowy 781 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.44 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 3 2020-02
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Stopa Procentowa 1 2020-03
Bilans Handlowy 40500 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -909 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 93.1 2020-03
Przemysłowy PMI 41.3 2020-03
Optymizm Konsumentów 100 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 3869 2020-04
Śmierć koronawirusa 46 2020-04
Odzyskany koronawirus 71 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
PKB 247 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1220 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 331 2019-12
Pkb Per Capita 23344 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33414 2018-12
Rolnictwo w PKB 19370 2019-12
Budownictwo w PKB 60660 2019-12
Przemysł w PKB 284627 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 148367 2019-12
Usługi w PKB 211505 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 227369 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.3 2020-02
Koszty Pracy 121 2019-12
Wolne Etaty 351624 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 36144 2019-12
Płaca Minimalna 519 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 35151 2019-12
Populacja 10.68 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5305 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 75.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4834 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.5 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 20500 2018-12
Koszty Utrzymania 15500 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 320 2019-09
Wydajność 121 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2020-02
Inflacja Bazowa 2.84 2020-02
Deflator Pkb 118 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 95.5 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.9 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-02
Cpi Transport 106 2020-02
Inflacja Żywności 5.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-03
Podaż Pieniądza M0 596460 2020-02
Podaż Pieniądza M1 4197296 2020-02
Podaż Pieniądza M2 4809043 2020-02
Bilans Banków 8125079 2019-11
Rezerwy Walutowe 134600 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1158627 2019-11
Stopa Depozytowa 0.05 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-01
Bilans Banku Centralnego 3429902 2019-11
Stopa Pożyczkowa 2 2020-03
Podaż Pieniądza M3 4956652 2020-02
Prywatna długu do PKB 138 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 40500 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -909 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Eksport 377714 2020-01
Import 337225 2020-01
Dług Zagraniczny 172520 2019-12
Terms of Trade 101 2020-01
Rachunek kapitałowy 12833 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 114674 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 565 2019-09
Rezerwy Złota 7.99 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-11
Indeks Terroryzmu 0.87 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu -19419 2020-02
Wydatki Rządowe 230 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 40.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 105094 2020-02
Dług Publiczny 1734720 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 124513 2020-02
Wnioski o Azyl 115 2019-11
Rating Kredytowy 83 2020-03
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 93.1 2020-03
Przemysłowy PMI 41.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.4 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2020-01
Nowe Zamówienia 101 2020-01
Zmiany Zapasów 18.31 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 17377 2020-02
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 323281 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7782 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.9 2020-01
Produkcja Stali 382 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.9 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 583 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.48 2019-09
Kredyt Konsumencki 261942 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3157968 2020-01
Cena Benzyny 1.26 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.1 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 7265 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9540 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3869 2020-04
Śmierć koronawirusa 46 2020-04
Odzyskany koronawirus 71 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.