Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23.58 2020-07
Indeks Giełdowy 942 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.8 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-06
Inflacja 3.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-06
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Bilans Handlowy 14304 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2731 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 73.8 2020-06
Przemysłowy PMI 44.9 2020-06
Optymizm Konsumentów 93.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.6 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 13062 2020-07
Śmierć koronawirusa 352 2020-07
Odzyskany koronawirus 8208 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
PKB 246 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1182 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 302 2020-03
Pkb Per Capita 23834 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40314 2019-12
Rolnictwo w PKB 19516 2020-03
Budownictwo w PKB 61060 2020-03
Przemysł w PKB 276488 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 147207 2020-03
Usługi w PKB 200230 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 269637 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.2 2020-05
Koszty Pracy 128 2020-03
Wolne Etaty 334904 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 34077 2020-03
Płaca Minimalna 519 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 33123 2020-03
Populacja 10.68 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5277 2020-03
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.8 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4840 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 313 2019-12
Wydajność 107 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2020-06
Inflacja Bazowa 2.63 2020-06
Deflator Pkb 119 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.9 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-06
Cpi Transport 103 2020-06
Inflacja Żywności 5.4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-07
Podaż Pieniądza M0 639405 2020-05
Podaż Pieniądza M1 4500955 2020-05
Podaż Pieniądza M2 5004609 2020-05
Bilans Banków 8201519 2020-02
Rezerwy Walutowe 150885 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1136945 2020-02
Stopa Depozytowa 0.05 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-05
Bilans Banku Centralnego 3416563 2020-02
Stopa Pożyczkowa 1 2020-05
Podaż Pieniądza M3 5105562 2020-05
Prywatna długu do PKB 138 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 14304 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2731 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 294285 2020-05
Import 279981 2020-05
Dług Zagraniczny 164517 2020-03
Terms of Trade 104 2020-05
Rachunek kapitałowy -1816 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 173747 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 640 2019-12
Rezerwy Złota 7.8 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-02
Indeks Terroryzmu 0.87 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -37838 2020-06
Wydatki Rządowe 241 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 128038 2020-06
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 165876 2020-06
Wnioski o Azyl 40 2020-03
Rating Kredytowy 83 2020-07
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 73.8 2020-06
Przemysłowy PMI 44.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa -25.7 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 13.8 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -26.7 2020-05
Nowe Zamówienia 65.34 2020-05
Zmiany Zapasów 3.57 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 13385 2020-05
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 323281 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7782 2019-12
Produkcja w Górnictwie -20.4 2020-05
Produkcja Stali 365 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.6 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.7 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 571 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.65 2019-12
Kredyt Konsumencki 261116 2020-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3215384 2020-05
Cena Benzyny 1.21 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.2 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -7.6 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 6353 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9140 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 13062 2020-07
Śmierć koronawirusa 352 2020-07
Odzyskany koronawirus 8208 2020-07
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.