Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 21.87 2021-10
Indeks Giełdowy 1362 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.45 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 111 2021-10
Inflacja 4.9 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11894838 2021-10
Stopa Procentowa 1.5 2021-09
Bilans Handlowy -28060 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1076 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 95.3 2021-09
Przemysłowy PMI 58 2021-09
Optymizm Konsumentów 101 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Przypadki koronawirusa 1705971 2021-10
Śmierć koronawirusa 30528 2021-10
Odzyskany koronawirus 1635579 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2021-06
PKB 244 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 1275 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 5181108 2020-12
Środki Trwałe Brutto 346 2021-06
Pkb Per Capita 22843 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 38319 2020-12
Rolnictwo w PKB 30540 2021-06
Budownictwo w PKB 51048 2021-06
Przemysł w PKB 330306 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 167782 2021-06
Usługi w PKB 197676 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2021-09
Bezrobotni Zarejestrowani 262142 2021-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.8 2021-08
Koszty Pracy 131 2021-06
Wolne Etaty 357911 2021-09
Przeciętne Wynagrodzenia 38275 2021-06
Płaca Minimalna 596 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 36554 2021-06
Populacja 10.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 2021-12
Pracujący 5171 2021-06
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.1 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4735 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 289 2021-06
Wydajność 108 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 8.2 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 111 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11894838 2021-10
Przypadki koronawirusa 1705971 2021-10
Śmierć koronawirusa 30528 2021-10
Odzyskany koronawirus 1635579 2021-10
Łóżka OIOM 425 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-09
Inflacja Bazowa 4.8 2021-08
Deflator Pkb 118 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.3 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2021-09
Cpi Transport 116 2021-09
Inflacja Żywności 1.9 2021-09
Oczekiwania inflacyjne 2.6 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-10
Podaż Pieniądza M0 689071 2021-08
Podaż Pieniądza M1 5211268 2021-08
Podaż Pieniądza M2 5585530 2021-08
Bilans Banków 8816954 2021-06
Rezerwy Walutowe 170398 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1148288 2021-06
Stopa Depozytowa 0.5 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-06
Bilans Banku Centralnego 3627063 2021-06
Stopa Pożyczkowa 2.5 2021-09
Podaż Pieniądza M3 5679148 2021-08
Prywatna długu do PKB 142 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -28060 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1076 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 277474 2021-08
Import 305534 2021-08
Dług Zagraniczny 164170 2021-06
Terms of Trade 103 2021-07
Rachunek kapitałowy -42292 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 146052 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 540 2021-03
Rezerwy Złota 9.86 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2021-05
Indeks Terroryzmu 0.32 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Bilans Budżetu -28191 2021-09
Wydatki Rządowe 256 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 47.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 132953 2021-09
Dług Publiczny 2153032 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 161144 2021-09
Wnioski o Azyl 65 2020-12
Rating Kredytowy 83 2021-10
Wydatki Wojskowe 3187 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95.3 2021-09
Przemysłowy PMI 58 2021-09
Produkcja Przemysłowa -1.4 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.2 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1 2021-08
Nowe Zamówienia 106 2021-08
Zmiany Zapasów 35.07 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 16449 2021-08
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 319538 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2020-12
Ranking Korupcji 49 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5736 2021-07
Produkcja w Górnictwie 10.2 2021-08
Produkcja Stali 408 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 591 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.67 2021-03
Kredyt Konsumencki 273922 2021-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3388824 2021-08
Cena Benzyny 1.6 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.2 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.92 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.2 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 8232 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.6 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11895 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.