Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 21.44 2021-08
Indeks Giełdowy 1229 2021-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.68 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.8 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 97.28 2021-08
Inflacja 2.8 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10417444 2021-08
Stopa Procentowa 0.5 2021-06
Bilans Handlowy 6347 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 3075 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 99.3 2021-07
Przemysłowy PMI 62 2021-07
Optymizm Konsumentów 102 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Przypadki koronawirusa 1673769 2021-08
Śmierć koronawirusa 30374 2021-08
Odzyskany koronawirus 1635579 2021-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.8 2021-06
PKB 244 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 1258 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 5395271 2019-12
Środki Trwałe Brutto 318 2021-03
Pkb Per Capita 22843 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 38319 2020-12
Rolnictwo w PKB 31062 2021-03
Budownictwo w PKB 54326 2021-03
Przemysł w PKB 327934 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 163998 2021-03
Usługi w PKB 193561 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 273302 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.1 2021-06
Koszty Pracy 131 2021-03
Wolne Etaty 355612 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 35285 2021-03
Płaca Minimalna 596 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 33833 2021-03
Populacja 10.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 2021-12
Pracujący 5195 2021-03
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.3 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 4746 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 277 2021-03
Wydajność 107 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 1 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 97.28 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10417444 2021-08
Przypadki koronawirusa 1673769 2021-08
Śmierć koronawirusa 30374 2021-08
Odzyskany koronawirus 1635579 2021-08
Łóżka OIOM 425 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-06
Inflacja Bazowa 3.5 2021-06
Deflator Pkb 115 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.1 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 102 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.4 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-06
Cpi Transport 112 2021-06
Inflacja Żywności -1.3 2021-05
Oczekiwania inflacyjne 2.2 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-06
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-08
Podaż Pieniądza M0 692328 2021-06
Podaż Pieniądza M1 5163438 2021-06
Podaż Pieniądza M2 5533595 2021-06
Bilans Banków 9017361 2021-05
Rezerwy Walutowe 165939 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1155817 2021-05
Stopa Depozytowa 0.05 2021-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-05
Bilans Banku Centralnego 3585308 2021-05
Stopa Pożyczkowa 1.25 2021-06
Podaż Pieniądza M3 5638358 2021-06
Prywatna długu do PKB 142 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6347 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 3075 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 334264 2021-05
Import 327918 2021-05
Dług Zagraniczny 164770 2021-03
Terms of Trade 103 2021-05
Rachunek kapitałowy -8525 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 146052 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 640 2020-12
Rezerwy Złota 9.54 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.32 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Bilans Budżetu -10087 2021-06
Wydatki Rządowe 253 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 159805 2021-06
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 169892 2021-06
Wnioski o Azyl 65 2020-12
Rating Kredytowy 83 2021-08
Wydatki Wojskowe 3187 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 99.3 2021-07
Przemysłowy PMI 62 2021-07
Produkcja Przemysłowa 25.3 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.2 2021-05
Nowe Zamówienia 153 2021-05
Zmiany Zapasów 45.21 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 22561 2021-06
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 319538 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2020-12
Ranking Korupcji 49 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6029 2021-04
Produkcja w Górnictwie -0.3 2021-05
Produkcja Stali 408 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.1 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 570 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.67 2021-03
Kredyt Konsumencki 269438 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3333692 2021-06
Cena Benzyny 1.62 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.92 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.8 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 8777 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.6 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8451 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.