Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23.4 2019-09
Indeks Giełdowy 1055 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.7 2019-08
Inflacja 2.9 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Stopa Procentowa 2 2019-08
Bilans Handlowy 34180 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 1319 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 93.6 2019-08
Przemysłowy PMI 44.9 2019-08
Optymizm Konsumentów 105 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
PKB 244 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1215 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 316 2019-06
Pkb Per Capita 23344 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33414 2018-12
Rolnictwo w PKB 18738 2019-06
Budownictwo w PKB 60616 2019-06
Przemysł w PKB 285481 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 146824 2019-06
Usługi w PKB 212497 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.7 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 204789 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7 2019-07
Koszty Pracy 122 2019-06
Wolne Etaty 350564 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 34105 2019-06
Płaca Minimalna 519 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 34364 2019-06
Populacja 10.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5296 2019-06
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4822 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.5 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 20500 2018-12
Koszty Utrzymania 15500 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 333 2019-03
Wydajność 111 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.3 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2019-08
Inflacja Bazowa 2.31 2019-08
Deflator Pkb 116 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 96.8 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-08
Cpi Transport 106 2019-08
Inflacja Żywności 3.9 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-08
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-09
Podaż Pieniądza M0 584848 2019-07
Podaż Pieniądza M1 4055117 2019-07
Podaż Pieniądza M2 4592289 2019-07
Bilans Banków 8063989 2019-07
Rezerwy Walutowe 144891 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1128698 2019-07
Stopa Depozytowa 1 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2019-08
Bilans Banku Centralnego 3358727 2019-07
Stopa Pożyczkowa 3 2019-06
Podaż Pieniądza M3 4732634 2019-07
Prywatna długu do PKB 139 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 34180 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 1319 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Eksport 363881 2019-07
Import 329701 2019-07
Dług Zagraniczny 169260 2019-03
Terms of Trade 101 2019-07
Rachunek kapitałowy -44202 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 114674 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 485 2019-03
Rezerwy Złota 8.15 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-05
Indeks Terroryzmu 1.56 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu -5706 2019-08
Wydatki Rządowe 230 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 40.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 106492 2019-08
Dług Publiczny 1749141 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 112198 2019-08
Wnioski o Azyl 135 2019-05
Rating Kredytowy 80.8
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 93.6 2019-08
Przemysłowy PMI 44.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa 5.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2019-07
Nowe Zamówienia 110 2019-07
Zmiany Zapasów -2.94 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 21902 2019-06
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 71.18 2018-12
Ranking Konkurencyjności 29 2018-12
Zyski Korporacji 323281 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5772 2019-07
Produkcja w Górnictwie -6.4 2019-07
Produkcja Stali 391 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 575 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.87 2019-03
Kredyt Konsumencki 253263 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3095108 2019-07
Cena Benzyny 1.43 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.3 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 56.64 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.5 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 7390 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9536 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.