Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22 2020-11
Indeks Giełdowy 963 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-10
Inflacja 2.9 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Stopa Procentowa 0.25 2020-11
Bilans Handlowy 68320 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 278 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 81.7 2020-11
Przemysłowy PMI 51.9 2020-10
Optymizm Konsumentów 83.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 502534 2020-11
Śmierć koronawirusa 7499 2020-11
Odzyskany koronawirus 416832 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
PKB 246 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1171 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 5395271 2019-12
Środki Trwałe Brutto 331 2020-06
Pkb Per Capita 23834 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40314 2019-12
Rolnictwo w PKB 27860 2020-06
Budownictwo w PKB 52422 2020-06
Przemysł w PKB 271595 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 158036 2020-06
Usługi w PKB 180284 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 271685 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.5 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.1 2020-09
Koszty Pracy 128 2020-06
Wolne Etaty 310730 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 34271 2020-06
Płaca Minimalna 546 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 32707 2020-06
Populacja 10.68 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5233 2020-09
Zmiana Zatrudnienia -1.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 74.1 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4778 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 286 2020-06
Wydajność 106 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń -2.5 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2020-10
Inflacja Bazowa 2.54 2020-10
Deflator Pkb 113 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 98.7 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.3 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-10
Cpi Transport 106 2020-10
Inflacja Żywności 3.4 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-11
Podaż Pieniądza M0 650316 2020-09
Podaż Pieniądza M1 4761420 2020-09
Podaż Pieniądza M2 5178059 2020-09
Bilans Banków 8550224 2020-09
Rezerwy Walutowe 157928 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1177534 2020-09
Stopa Depozytowa 0.5 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-05
Bilans Banku Centralnego 3684774 2020-09
Stopa Pożyczkowa 1 2020-09
Podaż Pieniądza M3 5292687 2020-09
Prywatna długu do PKB 138 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 68320 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 278 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 413214 2020-09
Import 344894 2020-09
Dług Zagraniczny 164410 2020-06
Terms of Trade 104 2020-09
Rachunek kapitałowy 62024 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 173747 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 585 2020-03
Rezerwy Złota 9 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.87 2018-12
Bronie Sprzedaży 13 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -21285 2020-10
Wydatki Rządowe 246 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 120459 2020-10
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 141744 2020-10
Wnioski o Azyl 65 2020-08
Rating Kredytowy 83 2020-11
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 81.7 2020-11
Przemysłowy PMI 51.9 2020-10
Produkcja Przemysłowa -1.5 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.1 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2020-09
Nowe Zamówienia 105 2020-09
Zmiany Zapasów -21.6 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 16835 2020-10
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 325845 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7782 2019-12
Produkcja w Górnictwie -19.6 2020-09
Produkcja Stali 373 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 570 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.65 2020-06
Kredyt Konsumencki 264845 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3267775 2020-09
Cena Benzyny 1.24 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.8 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.2 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 7433 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8510 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 502534 2020-11
Śmierć koronawirusa 7499 2020-11
Odzyskany koronawirus 416832 2020-11
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.