Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22.54 2020-09
Indeks Giełdowy 874 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-08
Inflacja 3.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Stopa Procentowa 0.25 2020-08
Bilans Handlowy 40800 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 278 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 85.5 2020-08
Przemysłowy PMI 49.1 2020-08
Optymizm Konsumentów 94.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 38896 2020-09
Śmierć koronawirusa 476 2020-09
Odzyskany koronawirus 23321 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11 2020-06
PKB 246 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1171 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 331 2020-06
Pkb Per Capita 23834 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40314 2019-12
Rolnictwo w PKB 27860 2020-06
Budownictwo w PKB 52422 2020-06
Przemysł w PKB 271595 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 158036 2020-06
Usługi w PKB 180284 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 279078 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2020-07
Koszty Pracy 128 2020-06
Wolne Etaty 340823 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 34271 2020-06
Płaca Minimalna 546 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 32707 2020-06
Populacja 10.68 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5213 2020-06
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.8 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4820 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 306 2020-03
Wydajność 106 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń -2.5 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2020-08
Inflacja Bazowa 2.42 2020-08
Deflator Pkb 113 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 98 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.5 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-08
Cpi Transport 106 2020-08
Inflacja Żywności 4.4 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-09
Podaż Pieniądza M0 643010 2020-07
Podaż Pieniądza M1 4621153 2020-07
Podaż Pieniądza M2 5059207 2020-07
Bilans Banków 8719181 2020-05
Rezerwy Walutowe 159060 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1177670 2020-05
Stopa Depozytowa 0.05 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-05
Bilans Banku Centralnego 3665387 2020-05
Stopa Pożyczkowa 1 2020-08
Podaż Pieniądza M3 5167099 2020-07
Prywatna długu do PKB 138 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 40800 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 278 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 364227 2020-07
Import 323457 2020-07
Dług Zagraniczny 164517 2020-03
Terms of Trade 104 2020-07
Rachunek kapitałowy 22176 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 173747 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 585 2020-03
Rezerwy Złota 9 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-05
Indeks Terroryzmu 0.87 2018-12
Bronie Sprzedaży 13 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -25197 2020-08
Wydatki Rządowe 246 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 112314 2020-08
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 137511 2020-08
Wnioski o Azyl 15 2020-04
Rating Kredytowy 83 2020-09
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 85.5 2020-08
Przemysłowy PMI 49.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa -5 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.7 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.8 2020-06
Nowe Zamówienia 96.44 2020-07
Zmiany Zapasów -21.6 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 20771 2020-06
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 325845 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7782 2019-12
Produkcja w Górnictwie -24.4 2020-06
Produkcja Stali 310 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 570 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.58 2020-03
Kredyt Konsumencki 263578 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3219398 2020-07
Cena Benzyny 1.31 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.2 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -10.4 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 7625 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9506 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 38896 2020-09
Śmierć koronawirusa 476 2020-09
Odzyskany koronawirus 23321 2020-09
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.