Ostatni Poprzedni
Waluta 21.39 21.52
Indeks Giełdowy 1438 1452 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 8.1 Procent
Stopa Bezrobocia 3.5 3.3 Procent
Inflacja 6.6 6 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.2 Procent
Stopa Procentowa 3.75 2.75 Procent
Bilans Handlowy 5700 -18200 Czk - Milion
Saldo Obrotów Bieżących -3007 807 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 38.1 30.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.2 0.3 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 96.2 96.2 Punkty
Przemysłowy PMI 59.1 57.1 Punkty
Optymizm Konsumentów 92.3 90.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 1.7 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 22 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 8.1 Procent
PKB 245 252 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 1298 1279 Czk Billion
Produkt Narodowy Brutto 5181108 5402231 Czk - Milion
Środki Trwałe Brutto 335 346 Czk Billion
PKB Per Capita 18984 20202 USD
PKB Per Capita PPP 38319 40696 USD
Rolnictwo w PKB 30286 30513 Czk - Milion
Budownictwo w PKB 51857 51599 Czk - Milion
Przemysł w PKB 320627 330760 Czk - Milion
Administracja Publiczna w PKB 170778 167577 Czk - Milion
Usługi w PKB 212820 198896 Czk - Milion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.5 3.3 Procent
Bezrobotni Zarejestrowani 258173 245549
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 0.7 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.5 7.8 Procent
Koszty Pracy 127 131 Punkty
Wolne Etaty 343148 344840
Przeciętne Wynagrodzenia 37499 38275 Czk / Miesiąc
Płaca Minimalna 596 579 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 35535 36554 Czk / Miesiąc
Populacja 10.7 10.68 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 63.67
Pracujący 5257 5171 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia 0.7 0.1 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 75 73.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 4826 4735 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.2 59.4 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 279 289 Tysiąc
Wydajność 107 108 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 8.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 6.6 6 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.2 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 119 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117 117 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 101 Punkty
Inflacja Bazowa 8.65 7.78 Procent
Deflator Pkb 119 118 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 117 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.2 13.5 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 109 108 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 106 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m -0.1 0.9 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 5.4 4.8 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -0.1 1.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 119 Punkty
Cpi Transport 121 120 Punkty
Inflacja Żywności 4.1 2 Procent
Oczekiwania inflacyjne 3.8 2.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 154 153 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16540016 16447702 dawki
Zakażenia Koronawirusem 2624121 2603851 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 36910 36899 Osoby
Łóżka OIOM 4.04 4.08 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 3.75 2.75 Procent
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 Procent
Podaż Pieniądza M0 693817 695921 Czk - Milion
Podaż Pieniądza M1 5149555 5180992 Czk - Milion
Podaż Pieniądza M2 5647837 5617152 Czk - Milion
Bilans Banków 9114933 9049818 Czk - Milion
Rezerwy Walutowe 172667 170361 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 1171369 1156203 Czk - Milion
Stopa Depozytowa 2.75 1.75 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2 Procent
Bilans Banku Centralnego 3715296 3620455 Czk - Milion
Stopa Pożyczkowa 4.75 3.75 Procent
Podaż Pieniądza M3 5738978 5716695 Czk - Milion
Prywatny dług do PKB 142 147 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 5700 -18200 Czk - Milion
Saldo Obrotów Bieżących -3007 807 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.3 Procent Pkb
Eksport 380422 331552 Czk - Milion
Import 374673 349793 Czk - Milion
Dług Zagraniczny 169377 164398 W Mln Eur
Terms of Trade 101 101 Punkty
Rachunek kapitałowy -26244 5028 Czk - Milion
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 146052 173747 Czk - Milion
Transfery Pieniężne od Emigrantów 643 540 W Mln Eur
Rezerwy Złota 10.16 9.86 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 1.7 2 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 0.32 0.87
Sprzedaż Broni 6 31 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 38.1 30.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.2 0.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu -18149 -66588 Czk - Milion
Wydatki Rządowe 263 256 Czk Billion
Wydatków Rządowych W Pkb 47.5 41.4 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 159438 124394 Czk - Milion
Dług Publiczny 2153032 1739932 Czk - Milion
Wydatki Budżetu Państwa 177587 190982 Czk - Milion
Wnioski o Azyl 255 75 Osoby
Rating Kredytowy 83
Wydatki Wojskowe 3187 2910 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 22 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 44.8 44.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 33.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 11 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 96.2 96.2 Punkty
Przemysłowy PMI 59.1 57.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 1.6 -4.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.9 1 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.8 -4.8 Procent
Nowe Zamówienia 112 95.96 Punkty
Zmiany Zapasów 79.5 37.94 Czk Billion
Rejestracje nowych samochodów 16174 12670
Szybkość Internetu 16938 17253 KBps
Adresy IP 1720644 1710120 IP
Index Konkurencyjności 70.85 71.18 Punkty
Ranking Konkurencyjności 32 29
Zyski Korporacji 319538 325845 Czk - Milion
Indeks Percepcji Korupcji 54 56 Punkty
Ranking Korupcji 49 44
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 35
Produkcja Energii Elektrycznej 7457 6315 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 7.9 7.8 Procent
Produkcja Stali 408 413 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 92.3 90.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 1.7 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.2 6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 621 595 Czk Billion
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.22 20.31 Procent
Kredyt Konsumencki 280669 277856 Czk - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3503024 3480584 Czk - Milion
Cena Benzyny 1.65 1.63 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34 34.2 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.92 58.87 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 3.7 3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 190 174 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 7675 7510 Jednostki
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.6 78.7 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 12096 11895 Jednostki


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.