Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 21.04 2021-05
Indeks Giełdowy 1106 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.81 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.1 2021-04
Inflacja 3.1 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-04
Stopa Procentowa 0.25 2021-05
Bilans Handlowy 18500 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 678 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 94.8 2021-04
Przemysłowy PMI 58.9 2021-04
Optymizm Konsumentów 93.9 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 1646981 2021-05
Śmierć koronawirusa 29749 2021-05
Odzyskany koronawirus 1583590 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2021-03
PKB 246 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1263 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 5395271 2019-12
Środki Trwałe Brutto 315 2020-12
Pkb Per Capita 23834 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40314 2019-12
Rolnictwo w PKB 31858 2020-12
Budownictwo w PKB 52975 2020-12
Przemysł w PKB 324966 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 165159 2020-12
Usługi w PKB 192082 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 297876 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2021-03
Koszty Pracy 130 2020-12
Wolne Etaty 343407 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 38525 2020-12
Płaca Minimalna 579 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 36569 2020-12
Populacja 10.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 2021-12
Pracujący 5195 2021-03
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 74.3 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 4789 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 280 2020-12
Wydajność 111 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.8 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 2021-03
Inflacja Bazowa 2.56 2021-03
Deflator Pkb 116 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 99 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.7 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2021-04
Cpi Transport 111 2021-04
Inflacja Żywności -0.1 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 34.84 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3731232 2021-05
Przypadki koronawirusa 1646981 2021-05
Śmierć koronawirusa 29749 2021-05
Odzyskany koronawirus 1583590 2021-05
Łóżka OIOM 425 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-05
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-05
Podaż Pieniądza M0 680744 2021-03
Podaż Pieniądza M1 5054309 2021-03
Podaż Pieniądza M2 5449478 2021-03
Bilans Banków 8734116 2021-02
Rezerwy Walutowe 166790 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1145281 2021-02
Stopa Depozytowa 0.05 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-03
Bilans Banku Centralnego 3607534 2021-02
Stopa Pożyczkowa 1 2021-03
Podaż Pieniądza M3 5568274 2021-03
Prywatna długu do PKB 142 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18500 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 678 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 374102 2021-03
Import 355594 2021-03
Dług Zagraniczny 163883 2020-12
Terms of Trade 103 2021-02
Rachunek kapitałowy 8651 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 146052 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 640 2020-12
Rezerwy Złota 9.48 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2021-01
Indeks Terroryzmu 0.32 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Bilans Budżetu -66791 2021-04
Wydatki Rządowe 257 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 102083 2021-04
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 168874 2021-04
Wnioski o Azyl 65 2020-08
Rating Kredytowy 83 2021-05
Wydatki Wojskowe 2994 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 94.8 2021-04
Przemysłowy PMI 58.9 2021-04
Produkcja Przemysłowa 14.9 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16 2021-03
Nowe Zamówienia 126 2021-03
Zmiany Zapasów -24.14 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 20053 2021-03
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 325845 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2020-12
Ranking Korupcji 49 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6778 2021-02
Produkcja w Górnictwie -2.7 2021-03
Produkcja Stali 408 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.9 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.6 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 571 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.86 2020-12
Kredyt Konsumencki 263105 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3287333 2021-03
Cena Benzyny 1.53 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.4 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.87 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.1 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 6144 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.6 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8451 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.