Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22.76 2019-07
Indeks Giełdowy 1067 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.46 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.6 2019-06
Inflacja 2.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-06
Stopa Procentowa 2 2019-06
Bilans Handlowy 52301 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1731 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 93.1 2019-06
Przemysłowy PMI 45.9 2019-06
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
PKB 244 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1205 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 324 2019-03
Pkb Per Capita 23344 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33414 2018-12
Rolnictwo w PKB 16296 2019-03
Budownictwo w PKB 60482 2019-03
Przemysł w PKB 295607 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 145589 2019-03
Usługi w PKB 208147 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.6 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 195723 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.1 2019-05
Koszty Pracy 126 2019-03
Wolne Etaty 342510 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 32466 2019-03
Płaca Minimalna 519 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 31798 2019-03
Populacja 10.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5306 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 75 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4822 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 20500 2018-12
Koszty Utrzymania 15500 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 333 2019-03
Wydajność 102 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 4.6 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-06
Inflacja Bazowa 2.05 2019-06
Deflator Pkb 114 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 98 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.6 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-06
Cpi Transport 106 2019-06
Inflacja Żywności 2.7 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-06
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-07
Podaż Pieniądza M0 581434 2019-05
Podaż Pieniądza M1 4060078 2019-05
Podaż Pieniądza M2 4576807 2019-05
Bilans Banków 8007689 2019-05
Rezerwy Walutowe 146000 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1103091 2019-02
Stopa Depozytowa 1 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2019-04
Bilans Banku Centralnego 3333572 2019-05
Stopa Pożyczkowa 3 2019-06
Podaż Pieniądza M3 4719002 2019-05
Prywatna długu do PKB 139 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 52301 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1731 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Eksport 395720 2019-05
Import 343419 2019-05
Dług Zagraniczny 169260 2019-03
Terms of Trade 100 2019-05
Rachunek kapitałowy -1361 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 114674 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 528 2018-09
Rezerwy Złota 8.2 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.56 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu 30219 2019-06
Wydatki Rządowe 228 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 40.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 159671 2019-06
Dług Publiczny 1749141 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 129453 2019-06
Wnioski o Azyl 200 2019-02
Rating Kredytowy 80.8
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 93.1 2019-06
Przemysłowy PMI 45.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 3.2 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 2019-05
Nowe Zamówienia 104 2019-05
Zmiany Zapasów 4.83 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 21902 2019-06
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 71.18 2018-12
Ranking Konkurencyjności 29 2018-12
Zyski Korporacji 310627 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6172 2019-06
Produkcja w Górnictwie -6.1 2019-05
Produkcja Stali 401 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 572 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.38 2018-12
Kredyt Konsumencki 249788 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3064256 2019-05
Cena Benzyny 1.51 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.3 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 56.64 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.2 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 7851 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9566 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.