Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23.08 2019-11
Indeks Giełdowy 1080 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.5 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.6 2019-10
Inflacja 2.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-10
Stopa Procentowa 2 2019-11
Bilans Handlowy 55228 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1319 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 91.6 2019-10
Przemysłowy PMI 45 2019-10
Optymizm Konsumentów 104 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
PKB 244 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1215 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 316 2019-06
Pkb Per Capita 23344 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33414 2018-12
Rolnictwo w PKB 18738 2019-06
Budownictwo w PKB 60616 2019-06
Przemysł w PKB 285481 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 146824 2019-06
Usługi w PKB 212497 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.6 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 196518 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.4 2019-09
Koszty Pracy 122 2019-06
Wolne Etaty 337453 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 34105 2019-06
Płaca Minimalna 519 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 34364 2019-06
Populacja 10.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5308 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4816 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 20500 2018-12
Koszty Utrzymania 15500 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 326 2019-06
Wydajność 111 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.3 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2019-10
Inflacja Bazowa 2.03 2019-10
Deflator Pkb 116 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 97.8 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.6 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-10
Cpi Transport 106 2019-10
Inflacja Żywności 2.8 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-11
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-11
Podaż Pieniądza M0 591501 2019-09
Podaż Pieniądza M1 4063239 2019-09
Podaż Pieniądza M2 4641362 2019-09
Bilans Banków 8094815 2019-09
Rezerwy Walutowe 147099 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1153356 2019-09
Stopa Depozytowa 1 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2019-11
Bilans Banku Centralnego 3432431 2019-09
Stopa Pożyczkowa 3 2019-11
Podaż Pieniądza M3 4768210 2019-09
Prywatna długu do PKB 138 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 55228 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1319 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Eksport 404797 2019-09
Import 349568 2019-09
Dług Zagraniczny 170630 2019-06
Terms of Trade 101 2019-09
Rachunek kapitałowy 20626 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 114674 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 485 2019-03
Rezerwy Złota 7.99 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-07
Indeks Terroryzmu 1.56 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu 1419 2019-10
Wydatki Rządowe 230 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 40.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 117815 2019-10
Dług Publiczny 1734720 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 116396 2019-10
Wnioski o Azyl 135 2019-07
Rating Kredytowy 80.8
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 91.6 2019-10
Przemysłowy PMI 45 2019-10
Produkcja Przemysłowa -0.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.3 2019-09
Nowe Zamówienia 103 2019-09
Zmiany Zapasów -2.94 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 15770 2019-09
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 323281 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6554 2019-08
Produkcja w Górnictwie -0.2 2019-09
Produkcja Stali 374 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.3 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 575 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.72 2019-06
Kredyt Konsumencki 257992 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3129532 2019-09
Cena Benzyny 1.43 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.9 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.2 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 7356 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10035 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.