Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22.65 2020-01
Indeks Giełdowy 1133 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.73 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-12
Inflacja 3.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 2 2019-12
Bilans Handlowy 49040 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 666 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 91.6 2019-12
Przemysłowy PMI 43.6 2019-12
Optymizm Konsumentów 105 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
PKB 244 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1219 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 5031916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 316 2019-09
Pkb Per Capita 23344 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33414 2018-12
Rolnictwo w PKB 19119 2019-09
Budownictwo w PKB 60511 2019-09
Przemysł w PKB 286342 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 146655 2019-09
Usługi w PKB 212508 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 215532 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.2 2019-11
Koszty Pracy 114 2019-09
Wolne Etaty 340957 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 33697 2019-09
Płaca Minimalna 519 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 32917 2019-09
Populacja 10.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5308 2019-09
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 75.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4816 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 20500 2018-12
Koszty Utrzymania 15500 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 326 2019-06
Wydajność 123 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 4 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2019-12
Inflacja Bazowa 2.38 2019-12
Deflator Pkb 116 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 96.5 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 96 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2019-12
Cpi Transport 106 2019-12
Inflacja Żywności 4.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-01
Podaż Pieniądza M0 597818 2019-11
Podaż Pieniądza M1 4117743 2019-11
Podaż Pieniądza M2 4725517 2019-11
Bilans Banków 8111939 2019-10
Rezerwy Walutowe 149713 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1158627 2019-11
Stopa Depozytowa 1 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-01
Bilans Banku Centralnego 3397031 2019-10
Stopa Pożyczkowa 3 2019-12
Podaż Pieniądza M3 4832980 2019-11
Prywatna długu do PKB 138 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 49040 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 666 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2018-12
Eksport 409436 2019-11
Import 360396 2019-11
Dług Zagraniczny 171466 2019-09
Terms of Trade 100 2019-11
Rachunek kapitałowy 8310 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 114674 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 485 2019-03
Rezerwy Złota 7.99 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-08
Indeks Terroryzmu 0.87 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu 10110 2019-12
Wydatki Rządowe 233 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 40.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 171710 2019-12
Dług Publiczny 1734720 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 161600 2019-12
Wnioski o Azyl 100 2019-10
Rating Kredytowy 83 2020-01
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 91.6 2019-12
Przemysłowy PMI 43.6 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.2 2019-11
Nowe Zamówienia 97.1 2019-11
Zmiany Zapasów 6.52 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 18707 2019-12
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 323281 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8013 2019-10
Produkcja w Górnictwie -8.2 2019-11
Produkcja Stali 260 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 576 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.72 2019-06
Kredyt Konsumencki 261142 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3152228 2019-11
Cena Benzyny 1.44 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.69 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.5 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 7535 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10035 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.