Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22.25 2021-03
Indeks Giełdowy 1068 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.79 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.3 2021-02
Inflacja 2.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Stopa Procentowa 0.25 2021-02
Bilans Handlowy 17718 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 2591 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 90.6 2021-02
Przemysłowy PMI 56.5 2021-02
Optymizm Konsumentów 85 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.3 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Przypadki koronawirusa 1321331 2021-03
Śmierć koronawirusa 21717 2021-03
Odzyskany koronawirus 1115172 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.7 2020-12
PKB 246 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1263 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 5395271 2019-12
Środki Trwałe Brutto 315 2020-12
Pkb Per Capita 23834 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40314 2019-12
Rolnictwo w PKB 31858 2020-12
Budownictwo w PKB 52975 2020-12
Przemysł w PKB 324966 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 165159 2020-12
Usługi w PKB 192082 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 311463 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 2021-01
Koszty Pracy 130 2020-12
Wolne Etaty 330735 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 35402 2020-09
Płaca Minimalna 579 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 33643 2020-09
Populacja 10.68 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 2018-12
Pracujący 5217 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 74.4 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4798 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 288 2020-09
Wydajność 111 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.8 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2021-01
Inflacja Bazowa 2.73 2021-01
Deflator Pkb 116 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 98.5 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 95 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2021-01
Cpi Transport 107 2021-01
Inflacja Żywności 0.6 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-02
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-03
Podaż Pieniądza M0 671041 2021-01
Podaż Pieniądza M1 4902545 2021-01
Podaż Pieniądza M2 5290483 2021-01
Bilans Banków 8018098 2020-12
Rezerwy Walutowe 164648 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1135201 2020-12
Stopa Depozytowa 0.05 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-01
Bilans Banku Centralnego 3578040 2020-12
Stopa Pożyczkowa 1 2021-01
Podaż Pieniądza M3 5409370 2021-01
Prywatna długu do PKB 138 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17718 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 2591 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2019-12
Eksport 294767 2020-12
Import 277049 2020-12
Dług Zagraniczny 161316 2020-09
Terms of Trade 104 2020-12
Rachunek kapitałowy 22954 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 173747 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 587 2020-09
Rezerwy Złota 9.48 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-10
Indeks Terroryzmu 0.32 2019-12
Bronie Sprzedaży 13 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -54644 2021-02
Wydatki Rządowe 257 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 96807 2021-02
Dług Publiczny 1740468 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 151451 2021-02
Wnioski o Azyl 65 2020-08
Rating Kredytowy 83 2021-03
Wydatki Wojskowe 2446 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 90.6 2021-02
Przemysłowy PMI 56.5 2021-02
Produkcja Przemysłowa 0.5 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2020-12
Nowe Zamówienia 111 2020-12
Zmiany Zapasów -24.14 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 14794 2021-01
Szybkość Internetu 16938 2017-03
Adresy IP 1720644 2017-03
Index Konkurencyjności 70.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 32 2019-12
Zyski Korporacji 325845 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2020-12
Ranking Korupcji 49 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7248 2020-12
Produkcja w Górnictwie -12.5 2020-12
Produkcja Stali 408 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 85 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.3 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 571 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.17 2020-09
Kredyt Konsumencki 262002 2021-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3258305 2021-01
Cena Benzyny 1.4 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.4 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.87 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -12.4 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 155 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 7311 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8101 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1321331 2021-03
Śmierć koronawirusa 21717 2021-03
Odzyskany koronawirus 1115172 2021-03
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.