Ostatni Poprzedni
Waluta 23.72 23.57
Indeks Giełdowy 1218 1252 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 3.6 Procent
Stopa Bezrobocia 3.2 3.3 Procent
Inflacja 16 14.2 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 1.8 Procent
Stopa Procentowa 7 5.75 Procent
Bilans Handlowy -28400 -13791 Czk - Milion
Saldo Obrotów Bieżących -316 -2117 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 41.9 37.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -5.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 103 107 Punkty
Przemysłowy PMI 49 52.3 Punkty
Optymizm Konsumentów 74.7 75.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 0 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 22 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 3.6 Procent
PKB 245 252 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 1325 1313 Czk Billion
Produkt Narodowy Brutto 5181108 5402231 Czk - Milion
Środki Trwałe Brutto 355 339 Czk Billion
PKB Per Capita 18984 20202 USD
PKB Per Capita PPP 38319 40696 USD
Rolnictwo w PKB 31098 31111 Czk - Milion
Budownictwo w PKB 55982 52564 Czk - Milion
Przemysł w PKB 324769 314754 Czk - Milion
Administracja Publiczna w PKB 170445 173941 Czk - Milion
Usługi w PKB 215491 213241 Czk - Milion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.2 3.3 Procent
Bezrobotni Zarejestrowani 235468 243658
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 0.8 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.4 7.9 Procent
Koszty Pracy 133 127 Punkty
Wolne Etaty 337331 344350
Przeciętne Wynagrodzenia 37929 40135 Czk / Miesiąc
Płaca Minimalna 652 596 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 36266 37993 Czk / Miesiąc
Populacja 10.7 10.68 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 63.67
Pracujący 5141 5259 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia 0.1 0.4 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 75.3 75 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 4810 4826 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 60.2 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 301 279 Tysiąc
Wydajność 108 108 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń -3.6 -2 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 16 14.2 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 1.8 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 131 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 132 129 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 101 Punkty
Inflacja Bazowa 13.87 12.81 Procent
Deflator Pkb 123 121 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 136 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.9 26.6 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 115 114 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 117 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.9 1.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 15.2 13.2 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.9 2.3 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140 138 Punkty
Cpi Transport 137 135 Punkty
Inflacja Żywności 15.1 10.7 Procent
Oczekiwania inflacyjne 6 4.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 165 165 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 17675087 17672783 dawki
Zakażenia Koronawirusem 3933758 3932747 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 40318 40316 Osoby
Łóżka OIOM 4.04 4.08 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 7 5.75 Procent
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 Procent
Podaż Pieniądza M0 698853 704838 Czk - Milion
Podaż Pieniądza M1 5011404 4965830 Czk - Milion
Podaż Pieniądza M2 5822816 5741489 Czk - Milion
Bilans Banków 9551703 9532755 Czk - Milion
Rezerwy Walutowe 167170 169100 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 1234000 1252291 Czk - Milion
Stopa Depozytowa 4.75 4 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2 Procent
Bilans Banku Centralnego 3839019 3940417 Czk - Milion
Stopa Pożyczkowa 6.75 6 Procent
Podaż Pieniądza M3 5960531 5887508 Czk - Milion
Prywatny dług do PKB 142 147 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -28400 -13791 Czk - Milion
Saldo Obrotów Bieżących -316 -2117 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.3 Procent Pkb
Eksport 341836 389910 Czk - Milion
Import 370265 401987 Czk - Milion
Dług Zagraniczny 191298 179866 W Mln Eur
Terms of Trade 98.5 98 Punkty
Rachunek kapitałowy -25359 17852 Czk - Milion
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 146052 173747 Czk - Milion
Transfery Pieniężne od Emigrantów 688 596 W Mln Eur
Rezerwy Złota 10.92 10.58 Ton
Crude Oil Imports from Russia 270 301 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 115906 121461 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 1.6 1.7 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 0.32 0.87
Sprzedaż Broni 6 31 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 41.9 37.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -5.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu 6312 -89167 Czk - Milion
Wydatki Rządowe 260 260 Czk Billion
Wydatków Rządowych W Pkb 47.5 41.4 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 185235 122489 Czk - Milion
Dług Publiczny 2153032 1739932 Czk - Milion
Wydatki Budżetu Państwa 178923 211656 Czk - Milion
Wnioski o Azyl 130 70 Osoby
Rating Kredytowy 85
Wydatki Wojskowe 3187 2910 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 22 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 44.8 44.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 33.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 11 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 103 107 Punkty
Przemysłowy PMI 49 52.3 Punkty
Produkcja Przemysłowa -3.79 -1.31 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 1.8 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 -2.1 Procent
Nowe Zamówienia 101 103 Punkty
Zmiany Zapasów 89.95 80.13 Czk Billion
Rejestracje nowych samochodów 18073 14714
Szybkość Internetu 16938 17253 KBps
Adresy IP 1720644 1710120 IP
Index Konkurencyjności 70.85 71.18 Punkty
Ranking Konkurencyjności 32 29
Zyski Korporacji 244796 319538 Czk - Milion
Indeks Percepcji Korupcji 54 54 Punkty
Ranking Korupcji 49 49
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 35
Produkcja Energii Elektrycznej 6020 7572 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 0.1 6.7 Procent
Produkcja Stali 408 413 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 74.7 75.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 0 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5 5.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 604 610 Czk Billion
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.89 15.22 Procent
Kredyt Konsumencki 285633 281784 Czk - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3591558 3572946 Czk - Milion
Cena Benzyny 2.05 2 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.3 34 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.92 58.87 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 4 8.8 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 201 190 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 7910 6903 Jednostki
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.9 78.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 10832 12809 Jednostki
Stosunek ceny do czynszu 170 162


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czechy - Wskaźniki ekonomiczne.