Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 21.87 22.13 22.28 22.42 22.57 22.87
Indeks Giełdowy 1361.78 1337 1309 1281 1254 1201
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.45 2.16 2.21 2.26 2.31 2.42

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1 1 0.8 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 4.3 5.3 5.1 3.3 3.5
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.6 3.3 3.3 3.5
Inflacja 4.90 3.3 2.5 2.5 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
Bilans Handlowy -28060.00 6000 22000 28000 28000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 1075.52 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 38.10 44.5 47.3 47.3 47.3 47.3
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 95.30 102 102 103 103 103
Przemysłowy PMI 58.00 56 54.8 54.2 54.2 53.5
Optymizm Konsumentów 100.70 110 112 112 112 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1 1 0.8 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 4.3 5.3 5.1 3.3 3.5
PKB 243.53 230 230 230 230 243
Pkb W Cenach Stałych 1275.08 1315 1322 1329 1340 1368
Produkt Narodowy Brutto 5181108.00 5184382 5403896 5455707 5445345 5593032
Środki Trwałe Brutto 345.70 361 345 349 363 357
Pkb Per Capita 22843.04 23100 23100 23100 23100 23900
Pkb Per Capita Ppp 38319.34 39800 39800 39800 39800 40500
Rolnictwo w PKB 30540.00 18941 32424 33201 32098 33559
Budownictwo w PKB 51048.00 66488 52344 53482 53651 54176
Przemysł w PKB 330306.00 320546 339394 343934 347152 351273
Administracja Publiczna w PKB 167782.00 159011 176557 175219 176339 182736
Usługi w PKB 197676.00 226315 200902 201134 207757 207933

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.6 3.3 3.3 3.5
Koszty Pracy 130.82 130 136 135 133 139
Przeciętne Wynagrodzenia 38275.00 36584 39664 36061 38849 40577
Wynagrodzenia w Przemyśle 36554.00 36230 37587 34577 37102 38451
Płaca Minimalna 596.36 585 595 595 595 600
Populacja 10.70 10.72 10.72 10.74 10.74 10.74
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 63.83 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 63.83 64 64 64 64
Wzrost Wynagrodzeń 8.20 2.8 2.2 1.5 1.5 2.3

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.90 3.3 2.5 2.5 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.40 116 117 118 120 118
Inflacja Bazowa 5.82 5.2 4.9 3.9 1.8 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.40 106 115 115 116 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.30 10.5 7.7 5.6 2.8 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119.70 118 118 119 123 120
Cpi Transport 115.60 116 116 116 117 117
Inflacja Żywności 1.90 1.6 2 2.1 2.1 2.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
Stopa Międzybankowa 0.17 0.42 0.67 0.67 0.92 0.92
Stopa Depozytowa 0.50 0.75 1 1 1.25 1.25
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.75 3 3 3.25 3.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -28060.00 6000 22000 28000 28000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 1075.52 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 305534.00 307000 347000 330000 330000 309500
Eksport 277474.00 313000 369000 358000 358000 315000
Dług Zagraniczny 164170.00 171500 172500 174500 174500 177700

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 38.10 44.5 47.3 47.3 47.3 47.3
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Wydatki Rządowe 256.50 248 270 271 270 279
Wydatków Rządowych W Pkb 47.50 48.1 45 45 45 45

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 95.30 102 102 103 103 103
Przemysłowy PMI 58.00 56 54.8 54.2 54.2 53.5
Produkcja Przemysłowa -1.40 3.2 2.1 4 2.7 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.20 0.5 0.5 0.2 0.4 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 100.70 110 112 112 112 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.10 1.5 2.1 1.9 1.9 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 591.46 617 582 585 622 602
Kredyt Konsumencki 273921.50 275863 277050 283179 282961 285518
Cena Benzyny 1.60 1.52 1.44 1.37 1.3 1.24

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Budowlana 1.20 10.8 2.5 1.5 2.2 2.8


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.