Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 21.50 21.59 21.72 21.85 21.98 22.25
Indeks Giełdowy 1418.01 1418 1392 1367 1342 1294
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.23 3.23 3.31 3.39 3.47 3.65

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
Inflacja 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
Saldo Obrotów Bieżących -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
Dług Publiczny do PKB 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
Budżet Państwa do PKB -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 96.20 102 103 103 103 102
Przemysłowy PMI 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
Optymizm Konsumentów 92.30 97 103 107 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
PKB 245.35 230 230 230 243 243
Pkb W Cenach Stałych 1297.72 1315 1329 1344 1341 1368
Produkt Narodowy Brutto 5181108.00 5184382 5455707 5445345 5352085 5593032
Środki Trwałe Brutto 335.28 361 349 363 346 357
PKB Per Capita 18983.65 23100 23100 23100 23900 23900
PKB Per Capita PPP 38319.34 39800 39800 39800 40500 40500
Rolnictwo w PKB 30286.00 18941 33201 32069 31285 33559
Budownictwo w PKB 51857.00 66488 53482 54231 53568 54176
Przemysł w PKB 320627.00 320546 343935 347629 331208 351273
Administracja Publiczna w PKB 170778.00 159011 175223 176123 176414 182736
Usługi w PKB 212820.00 226315 201131 209040 219843 207933

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
Koszty Pracy 126.84 136 135 133 129 139
Przeciętne Wynagrodzenia 37499.00 39664 36061 38849 38061 40577
Wynagrodzenia w Przemyśle 35535.00 37587 34577 37102 36068 38451
Płaca Minimalna 596.36 595 595 595 600 615
Populacja 10.70 10.72 10.74 10.74 10.74 10.74
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 64 64 64 64 64.17
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 64 64 64 64 64.17
Wzrost Wynagrodzeń 1.50 2.2 1.5 1.5 2.3 2.3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.30 119 120 122 123 125
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117.00 108 108 108 108 108
Inflacja Bazowa 8.65 4.9 3.9 1.8 1.6 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.70 115 115 116 119 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.20 7.7 5.6 2.8 1.7 1.8
Inflacja Żywności 4.10 2 2.1 2.1 2.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119.60 120 121 124 123 126
Cpi Transport 121.20 121 122 122 122 123

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 0.17 0.92 1.17 1.17 1.17 1.17
Stopa Depozytowa 2.75 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75
Stopa Pożyczkowa 4.75 5.5 5.75 5.75 5.75 5.75
Podaż Pieniądza M3 5738977.63 5940670 6027219 6123314 6154607 6605584
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
Saldo Obrotów Bieżących -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
Import 374673.00 347000 330000 330000 309500 309500
Eksport 380422.00 369000 358000 358000 315000 321000
Dług Zagraniczny 169377.20 172500 174500 174500 177700 177700

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
Budżet Państwa do PKB -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Wydatki Rządowe 262.53 248 271 269 271 279
Wydatków Rządowych W Pkb 47.50 45 45 45 45 45

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 96.20 102 103 103 103 102
Przemysłowy PMI 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
Produkcja Przemysłowa 1.60 2.1 4 2.7 3.8 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.90 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 92.30 97 103 107 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.20 2.1 1.9 1.9 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 620.74 617 585 626 641 602
Kredyt Konsumencki 280668.90 277050 283179 284875 290492 300660
Cena Benzyny 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 3.70 2.5 1.5 2.2 2.8 2.8


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.