Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 22.56 22.61 22.71 22.82 22.92 23.12
Indeks Giełdowy 873.66 869 855 841 828 801
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 0.95 0.98 1.02 1.05 1.12

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.70 6 2.5 1.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.00 -6.4 -6.5 -1.8 9.8 6.2
Stopa Bezrobocia 3.80 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Inflacja 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 40800.00 42000 7000 42000 37000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 278.50 -1500 -1300 1800 100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 85.50 77 79 82 84 86
Przemysłowy PMI 49.10 45.5 46 48 49 47.5
Optymizm Konsumentów 94.40 92.2 99.5 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.70 6 2.5 1.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.00 -6.4 -6.5 -1.8 9.8 6.2
PKB 246.49 212 212 230 230 230
Pkb W Cenach Stałych 1170.63 1191 1144 1161 1298 1215
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4924585 4704841 4941342 5525044 4996542
Środki Trwałe Brutto 331.45 314 313 297 332 332
Pkb Per Capita 23833.50 22500 22500 23100 23100 23100
Pkb Per Capita Ppp 40314.20 38000 38000 39800 39800 39800
Rolnictwo w PKB 27860.00 18653 18120 19165 21429 19244
Budownictwo w PKB 52422.00 59394 56694 59961 67044 60209
Przemysł w PKB 271595.00 281329 266187 271511 303584 282691
Administracja Publiczna w PKB 158036.00 143312 138413 144557 161633 146994
Usługi w PKB 180284.00 207011 197899 196626 219853 210169

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.80 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Koszty Pracy 128.23 116 122 130 130 125
Przeciętne Wynagrodzenia 34271.00 34068 36505 34588 34656 37418
Wynagrodzenia w Przemyśle 32707.00 33279 35503 33620 33686 36390
Płaca Minimalna 546.00 525 525 525 525 525
Populacja 10.68 10.67 10.65 10.7 10.7 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wzrost Wynagrodzeń -2.50 1.1 1 1.5 1.7 2.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.50 104 106 106 106 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.60 110 111 113 114 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.75 112 113 114 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.80 104 103 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 0.7 1 1.5 1.7 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.30 113 114 116 116 117
Cpi Transport 105.60 107 107 106 105 109
Inflacja Żywności 4.40 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42
Stopa Depozytowa 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 40800.00 42000 7000 42000 37000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 278.50 -1500 -1300 1800 100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Import 323456.64 350000 305000 330000 327000 307000
Eksport 364227.34 392000 325000 372000 364000 329000
Dług Zagraniczny 164517.40 173900 174000 174100 174200 174500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu -25196.92 6377 4416 4416 4416 4084
Wydatki Rządowe 246.35 227 214 236 264 227
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 48.8 48.8 46 46 46

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 85.50 77 79 82 84 86
Przemysłowy PMI 49.10 45.5 46 48 49 47.5
Produkcja Przemysłowa -5.00 -6.2 -3.4 3.7 16.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.70 -1.2 -0.2 1.1 0.8 0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 94.40 92.2 99.5 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 -2 -0.5 1.8 5.1 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 569.65 565 545 561 627 579
Kredyt Konsumencki 263577.80 252489 244987 258180 288133 260176
Cena Benzyny 1.31 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -10.40 -0.3 0.5 1.3 3.6 2.1


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.