Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 21.03 21.2 21.3 21.39 21.49 21.68
Indeks Giełdowy 1105.93 1094 1076 1059 1042 1007
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.81 1.86 1.92 1.98 2.05 2.18

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.1 3 1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 9.8 5.2 5 5 2.5
Stopa Bezrobocia 4.10 5.5 5 4.8 4.5 4.1
Inflacja 3.10 2.6 2.4 3.3 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.5 1 1.5
Bilans Handlowy 18500.00 7000 42000 11000 11000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 678.28 100 -2200 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 1 1 1 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 38.10 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.9 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 94.80 84 85 86 86 89
Przemysłowy PMI 58.90 53 52.5 51 51 52.1
Optymizm Konsumentów 93.90 102 104 105 105 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 1 0.5 0.3 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.1 3 1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 9.8 5.2 5 5 2.5
PKB 246.49 230 230 230 230 243
Pkb W Cenach Stałych 1263.32 1287 1321 1326 1326 1360
Produkt Narodowy Brutto 5395271.00 5924008 5675825 5665035 5665035 5806660
Środki Trwałe Brutto 314.62 362 332 330 330 339
Pkb Per Capita 23833.50 23100 23100 23100 23100 23900
Pkb Per Capita Ppp 40314.20 39800 39800 39800 39800 40500
Rolnictwo w PKB 31858.00 31025 31466 33451 33451 34287
Budownictwo w PKB 52975.00 57773 56418 55624 55624 57014
Przemysł w PKB 324966.00 295660 334293 341214 341214 349745
Administracja Publiczna w PKB 165159.00 173890 171029 173417 173417 177752
Usługi w PKB 192082.00 198810 216304 201686 201686 206728

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.10 5.5 5 4.8 4.5 4.1
Koszty Pracy 129.79 129 130 130 122 124
Przeciętne Wynagrodzenia 38525.00 34520 34717 36584 35933 36472
Wynagrodzenia w Przemyśle 36569.00 33554 33132 36230 34148 34660
Płaca Minimalna 579.22 579 585 585 595 600
Populacja 10.70 10.72 10.72 10.72 10.72 10.74
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 63.83 63.83 63.83 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 63.83 63.83 63.83 64 64
Wzrost Wynagrodzeń 3.80 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.10 2.6 2.4 3.3 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.40 115 115 116 117 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.62 112 113 114 114 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.60 107 108 106 110 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 4 4.8 5.5 5.1 4.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.10 117 117 118 118 120
Cpi Transport 110.80 106 108 110 112 112
Inflacja Żywności -0.10 0.5 1.5 1.6 2 2.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.5 1 1.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.42 0.92 1.42
Stopa Depozytowa 0.05 0.05 0.05 0.3 0.8 1.3
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1.25 1.75 2.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 18500.00 7000 42000 11000 11000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 678.28 100 -2200 -1100 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 1 1 1 0.2 0.2
Import 355594.00 327000 354000 307000 307000 312000
Eksport 374102.00 364000 394000 329000 329000 329000
Dług Zagraniczny 163883.10 174200 174350 174500 174500 174500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 38.10 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.9 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5
Wydatki Rządowe 257.29 270 257 270 270 277
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 46 46 46 46 43.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 94.80 84 85 86 86 89
Przemysłowy PMI 58.90 53 52.5 51 51 52.1
Produkcja Przemysłowa 14.90 11.8 5.5 3.2 4.5 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.20 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 93.90 102 104 105 105 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 1 0.5 0.3 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.60 0.5 1.8 1.5 2.1 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 571.30 619 627 600 600 615
Kredyt Konsumencki 263105.40 288133 278617 277715 275321 284657
Cena Benzyny 1.53 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -3.10 9.5 5 4.8 4.8 1.4


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.