Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 25.49 25.59 25.71 25.83 25.94 26.17
Indeks Giełdowy 775.58 768 756 744 732 707
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 1.48 1.53 1.58 1.64 1.75

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -3.7 -1 0.6 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -5 -3.7 -2.2 -0.5 0.7
Stopa Bezrobocia 3.00 4.8 6.1 7 7.5 5.5
Inflacja 3.70 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0 0.2 0.2 0.1
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy 40500.00 38000 32000 7000 7000 11000
Saldo Obrotów Bieżących -908.81 200 -900 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
Dług Publiczny do PKB 32.70 34.5 34.5 34.5 37 37
Budżet Państwa do PKB 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3
Koniunktura w Przemyśle 93.10 75 77 79 82 86
Przemysłowy PMI 41.30 41.5 45.5 46 48 47.5
Optymizm Konsumentów 100.50 92 83 95 98 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -3.7 -1 0.6 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -5 -3.7 -2.2 -0.5 0.7
PKB 246.70 260 260 260 272 272
Pkb W Cenach Stałych 1220.17 1191 1201 1193 1214 1202
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4780320 4845735 4921214 5006756 4955662
Środki Trwałe Brutto 331.33 313 316 324 330 326
Pkb Per Capita 23344.20 24500 24500 24500 25800 25800
Pkb Per Capita Ppp 33414.46 34800 34800 34800 31845 32394
Rolnictwo w PKB 19370.00 18601 18825 18944 19273 19076
Budownictwo w PKB 60660.00 59517 59941 59325 60357 59741
Przemysł w PKB 284627.00 280614 283909 278365 283204 280314
Administracja Publiczna w PKB 148367.00 143774 144751 145103 147625 146119
Usługi w PKB 211505.00 206657 208602 206852 210447 208300

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.00 4.8 6.1 7 7.5 5.5
Koszty Pracy 120.66 121 118 125 125 128
Przeciętne Wynagrodzenia 36144.00 35213 34826 37337 37337 38420
Wynagrodzenia w Przemyśle 35151.00 35481 34020 36311 36311 37364
Płaca Minimalna 518.97 525 525 525 525 525
Populacja 10.68 10.67 10.67 10.65 10.7 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Koszty Utrzymania Rodziny 20500.00 21166 21187 21177 21177 21791
Koszty Utrzymania 15500.00 16004 16019 16012 16012 16476
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400.00 36551 36586 36568 36568 37629
Wzrost Wynagrodzeń 3.60 3.3 3.4 3.3 3.3 2.9
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700.00 16210 16226 16218 16218 16688

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.70 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0 0.2 0.2 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.70 104 104 106 106 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30 111 111 112 114 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.67 112 112 113 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.70 106 105 105 106 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 2.4 2 1.7 1.9 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.90 114 114 115 116 118
Cpi Transport 106.40 109 108 108 109 110
Inflacja Żywności 5.50 2.5 2.5 2.2 2.2 2.1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Stopa Depozytowa 0.05 0.05 0.05 1.25 0.05 1.25
Stopa Pożyczkowa 2.00 2 2 2 2 2
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 40500.00 38000 32000 7000 7000 11000
Saldo Obrotów Bieżących -908.81 200 -900 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
Import 337224.65 356000 350000 329000 329000 338000
Eksport 377714.07 394000 382000 336000 336000 349000
Dług Zagraniczny 172520.00 173000 173900 174000 174000 174000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 32.70 34.5 34.5 34.5 37 37
Budżet Państwa do PKB 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -19418.59 6377 6377 4416 4416 4084
Wydatki Rządowe 229.73 225 229 225 229 226
Wydatków Rządowych W Pkb 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 93.10 75 77 79 82 86
Przemysłowy PMI 41.30 41.5 45.5 46 48 47.5
Produkcja Przemysłowa -1.40 -25.5 -9.2 -3.4 1.5 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.8 1 0.4 0.4 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 100.50 92 83 95 98 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.90 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 582.61 566 570 570 580 574
Kredyt Konsumencki 261942.00 246520 254811 256254 260632 258047
Cena Benzyny 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03 0.97

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 6.00 -2.5 -3 -4.5 2 1.5


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.