Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 23.58 23.69 23.79 23.9 24.01 24.22
Indeks Giełdowy 941.73 926 912 897 882 853
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.98

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
Stopa Bezrobocia 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Inflacja 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Bilans Handlowy 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 73.80 77 79 82 84 86
Przemysłowy PMI 44.90 45.5 46 48 49 47.5
Optymizm Konsumentów 93.30 97.2 99.5 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
PKB 246.49 212 212 230 230 230
Pkb W Cenach Stałych 1182.35 1185 1144 1161 1298 1215
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4629363 4704841 4941342 5525044 4996542
Środki Trwałe Brutto 302.10 313 313 297 332 332
Pkb Per Capita 23833.50 22500 22500 23100 23100 23100
Pkb Per Capita Ppp 40314.20 38000 38000 39800 39800 39800
Rolnictwo w PKB 19516.00 18552 18120 19165 21429 19244
Budownictwo w PKB 61060.00 59069 56694 59961 67044 60209
Przemysł w PKB 276488.00 279794 266187 271511 303584 282691
Administracja Publiczna w PKB 147207.00 142530 138413 144557 161633 146994
Usługi w PKB 200230.00 205882 197899 196626 219853 210169

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Koszty Pracy 127.78 118 125 132 132 128
Przeciętne Wynagrodzenia 34077.00 34826 37337 35202 35202 38420
Wynagrodzenia w Przemyśle 33123.00 34020 36311 34216 34216 37364
Płaca Minimalna 518.97 525 525 525 525 525
Populacja 10.68 10.67 10.65 10.7 10.7 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 3.4 3.3 3.3 3.3 2.9

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.40 104 106 106 106 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.10 110 111 113 113 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.37 112 113 114 114 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 104 104 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 0.7 1 1.5 1.7 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.20 113 114 116 116 117
Cpi Transport 103.30 107 107 106 104 109
Inflacja Żywności 5.40 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Stopa Depozytowa 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Import 279981.35 350000 305000 330000 327000 307000
Eksport 294284.56 392000 325000 372000 364000 329000
Dług Zagraniczny 164517.40 173900 174000 174100 174200 174500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu -37837.64 6377 4416 4416 4416 4084
Wydatki Rządowe 240.70 225 214 236 264 227
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 48.8 48.8 46 46 46

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 73.80 77 79 82 84 86
Przemysłowy PMI 44.90 45.5 46 48 49 47.5
Produkcja Przemysłowa -25.70 -6.2 -3.4 3.7 16.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 13.80 -1.2 -0.2 1.1 0.8 0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 93.30 97.2 99.5 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.70 -2 -0.5 1.8 5.1 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 571.41 562 545 561 627 579
Kredyt Konsumencki 261116.40 251111 244987 258180 286354 260176
Cena Benzyny 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -7.60 -0.3 0.5 1.3 3.6 2.1


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.