Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 23.73 24.2 24.6 25 25 25.83
Indeks Giełdowy 1217.91 1216 1182 1148 1148 1084
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.69 5.47 5.63 5.79 5.79 6.13

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.5 0.7 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 0.5 0.2 0.5 2.2 4
Stopa Bezrobocia 3.20 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja 16.00 14 11.5 10.2 8 6.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 7.00 8 8.5 9.25 9.25 9.25
Bilans Handlowy -28400.00 28000 28000 5500 5500 11500
Saldo Obrotów Bieżących -316.50 -700 -200 1500 1500 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 1.2 1.2 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 42 42 42
Budżet Państwa do PKB -5.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 103.10 103 103 103 103 103
Przemysłowy PMI 49.00 50.6 51.4 52.1 52.7 52.9
Optymizm Konsumentów 74.70 95 100 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.8 1 1 1 1
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.5 0.7 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 0.5 0.2 0.5 2.2 4
PKB 245.35 230 243 243 243 243
Pkb W Cenach Stałych 1325.11 1307 1309 1316 1332 1368
Produkt Narodowy Brutto 5181108.00 5284730 5207014 5191470 5207014 5399129
Środki Trwałe Brutto 354.59 353 341 340 356 354
PKB Per Capita 18983.65 23100 23900 23900 23900 23900
PKB Per Capita PPP 38319.34 39800 40500 40500 40500 40500
Rolnictwo w PKB 31098.00 31032 30253 31173 31253 32420
Budownictwo w PKB 55982.00 52908 52961 52669 56262 54776
Przemysł w PKB 324769.00 337329 321533 315384 326393 327999
Administracja Publiczna w PKB 170445.00 170659 171478 174289 171297 181260
Usługi w PKB 215491.00 201496 213269 213667 216568 222214

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.20 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5
Koszty Pracy 133.30 133 129 136 136 140
Przeciętne Wynagrodzenia 37929.00 38849 38061 41058 38801 42002
Wynagrodzenia w Przemyśle 36266.00 37102 36068 38867 37100 39761
Płaca Minimalna 651.70 595 600 600 600 615
Populacja 10.70 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74
Wiek Emerytalny Kobiet 63.83 64 64 64 64 64.17
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.83 64 64 64 64 64.17
Wzrost Wynagrodzeń -3.60 1.5 2.3 2.3 2.3 2.3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 16.00 14 11.5 10.2 8 6.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.90 134 134 133 141 141
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 131.50 108 108 108 108 108
Inflacja Bazowa 13.87 1.8 1.6 1.6 1.6 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.60 115 116 119 135 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.90 2.8 1.7 1.7 1.7 1.8
Inflacja Żywności 15.10 2.1 2.2 2.2 2.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140.20 135 136 133 149 142
Cpi Transport 136.80 137 138 138 138 138

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 7.00 8 8.5 9.25 9.25 9.25
Stopa Międzybankowa 0.17 1.17 1.67 2.42 2.42 2.42
Stopa Depozytowa 4.75 4.75 5.75 6.25 7 7
Stopa Pożyczkowa 6.75 6.75 7.75 8.25 9 9
Podaż Pieniądza M3 5960530.73 6123314 6154607 6366390 6366390 6605584
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -28400.00 28000 28000 5500 5500 11500
Saldo Obrotów Bieżących -316.50 -700 -200 1500 1500 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 1.2 1.2 -1 -1 -1
Import 370265.00 330000 309500 309500 309500 309500
Eksport 341836.00 358000 315000 315000 315000 321000
Dług Zagraniczny 191297.80 174500 172000 172500 172500 173000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 42 42 42
Budżet Państwa do PKB -5.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -89167.14 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000
Wydatki Rządowe 259.98 257 269 261 261 271
Wydatków Rządowych W Pkb 47.50 45 45 45 45 45

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 22 22 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 103.10 103 103 103 103 103
Przemysłowy PMI 49.00 50.6 51.4 52.1 52.7 52.9
Produkcja Przemysłowa -3.79 2.7 3.8 3.8 3.8 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Zmiany Zapasów 89.95 60 62 62 65 65

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 74.70 95 100 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.8 1 1 1 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.00 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 604.39 610 625 612 607 636
Kredyt Konsumencki 281784.00 274826 277154 282164 287995 293451
Cena Benzyny 2.05 2.19 2.27 2.35 2.35 2.35

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Budowlana 4.00 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.