Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 21.97 21.99 22.08 22.19 22.28 22.48
Indeks Giełdowy 965.09 951 936 921 906 876
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.24 1.29 1.33 1.38 1.42 1.51

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 6.20 -3.5 2.6 1.3 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -6 -1.8 9.8 5.2 5
Stopa Bezrobocia 3.70 5.5 5.7 5.5 5 4.8
Inflacja 2.90 1.8 1.5 1.8 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 68320.00 20000 42000 37000 40000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 278.50 -1300 1800 100 -2200 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 40.2 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 81.70 79 82 84 85 86
Przemysłowy PMI 51.90 48 49.5 49 50.5 50
Optymizm Konsumentów 83.10 85 100 102 104 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 2.2 1.5 1 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 6.20 -3.5 2.6 1.3 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -6 -1.8 9.8 5.2 5
PKB 246.49 212 230 230 230 230
Pkb W Cenach Stałych 1170.63 1247 1260 1285 1232 1309
Produkt Narodowy Brutto 5395271.00 5071555 5298156 5924008 5675825 5325132
Środki Trwałe Brutto 331.45 336 323 364 349 353
Pkb Per Capita 23833.50 22500 23100 23100 23100 23100
Pkb Per Capita Ppp 40314.20 38000 39800 39800 39800 39800
Rolnictwo w PKB 27860.00 28040 28771 30590 29309 29442
Budownictwo w PKB 52422.00 52479 55408 57559 55148 55103
Przemysł w PKB 271595.00 309864 312778 298211 285718 325358
Administracja Publiczna w PKB 158036.00 151908 156721 173524 166254 159503
Usługi w PKB 180284.00 211908 214681 197952 189659 222503

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.70 5.5 5.7 5.5 5 4.8
Koszty Pracy 128.23 127 119 129 130 130
Przeciętne Wynagrodzenia 34271.00 35692 35783 34520 34717 36584
Wynagrodzenia w Przemyśle 32707.00 35346 34799 33554 33132 36230
Płaca Minimalna 546.00 546 546 546 546 546
Populacja 10.68 10.7 10.72 10.72 10.72 10.72
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wzrost Wynagrodzeń -2.50 -1 1.3 1.3 1.4 1.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.90 1.8 1.5 1.8 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.10 111 113 114 114 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.99 112 113 114 114 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40 103 104 105 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 -1 0.5 2 2.5 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.60 115 116 116 117 117
Cpi Transport 106.10 108 106 105 108 110
Inflacja Żywności 3.40 4.6 4.3 4.6 5 5.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 -0.58
Stopa Depozytowa 0.50 1.25 0.05 0.05 0.05 1.25
Stopa Pożyczkowa 1.00 3.25 1 1 1 3.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 68320.00 20000 42000 37000 40000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 278.50 -1300 1800 100 -2200 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Import 344894.30 305000 330000 327000 354000 307000
Eksport 413213.87 325000 372000 364000 394000 329000
Dług Zagraniczny 164410.00 174000 174100 174200 174350 174500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 30.80 39.1 40.2 40.2 40.2 40.2
Budżet Państwa do PKB 0.30 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Wydatki Rządowe 246.35 231 246 270 259 242
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 48.8 46 46 46 46

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 81.70 79 82 84 85 86
Przemysłowy PMI 51.90 48 49.5 49 50.5 50
Produkcja Przemysłowa -1.50 -3.4 3.7 16.5 5.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.10 -0.2 1.1 0.8 0.6 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 83.10 85 100 102 104 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 2.2 1.5 1 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.40 -0.5 1.8 5.1 3.5 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 569.65 586 597 625 599 615
Kredyt Konsumencki 264844.80 246297 258180 288133 278114 258612
Cena Benzyny 1.24 1.24 1.09 1.04 0.99 1.18

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -8.20 -2.2 2 9.5 5 4.8


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.