Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 22.65 22.89 23 23.11 23.22 23.44
Indeks Giełdowy 1132.99 1113 1104 1096 1087 1070
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.73 1.71 1.76 1.82 1.88 2.01
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2 2.2 2.5 2.7 1.5
Stopa Bezrobocia 2.90 3.2 3 3.1 3.4 3.5
Inflacja 3.20 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2.5
Bilans Handlowy 49040.00 54000 38000 32000 7000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 666.10 2550 200 -900 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Dług Publiczny do PKB 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Koniunktura w Przemyśle 91.60 95 95.5 96 96.5 93
Przemysłowy PMI 43.60 50 51.5 52.5 53 52.5
Optymizm Konsumentów 104.80 109 110 110 110 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2 2.2 2.5 2.7 1.5
PKB 244.11 260 260 260 260 272
Pkb W Cenach Stałych 1219.11 1215 1224 1229 1252 1271
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 5132554 5142618 5157714 5167778 5245294
Środki Trwałe Brutto 315.97 320 319 319 324 329
Pkb Per Capita 23344.20 24500 24500 24500 24500 25800
Pkb Per Capita Ppp 33414.46 34800 34800 34800 34800 34800
Rolnictwo w PKB 19119.00 18701 19160 19278 19635 19930
Budownictwo w PKB 60511.00 59875 60818 61015 62145 63077
Przemysł w PKB 286342.00 288229 287962 288727 294073 298484
Administracja Publiczna w PKB 146655.00 146698 148018 147877 150615 152874
Usługi w PKB 212508.00 212028 212600 214278 218246 221519
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.90 3.2 3 3.1 3.4 3.5
Koszty Pracy 114.36 125 121 118 118 122
Przeciętne Wynagrodzenia 33697.00 33667 35213 34826 34809 35818
Wynagrodzenia w Przemyśle 32917.00 32975 35481 34020 34003 34989
Płaca Minimalna 518.97 519 525 525 525 525
Populacja 10.61 10.67 10.67 10.67 10.65 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Koszty Utrzymania Rodziny 20500.00 21259 21166 21187 21177 21791
Koszty Utrzymania 15500.00 16074 16004 16019 16012 16476
Wzrost Wynagrodzeń 4.00 3.7 3.3 3.4 3.3 2.9
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700.00 16281 16210 16226 16218 16688
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400.00 36710 36551 36586 36568 37629
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.20 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.40 110 111 111 112 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.20 104 104 104 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.68 111 112 112 113 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 105 105 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 2.2 1.9 2 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.70 113 114 114 115 117
Cpi Transport 105.60 107 109 108 108 110
Inflacja Żywności 4.80 2 2.5 2.5 2.2 2.1
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Stopa Depozytowa 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Stopa Pożyczkowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 49040.00 54000 38000 32000 7000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 666.10 2550 200 -900 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Import 360396.00 332000 356000 350000 329000 338000
Eksport 409436.00 386000 394000 382000 336000 349000
Dług Zagraniczny 171465.90 172200 173000 173900 174000 174000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Bilans Budżetu 10109.93 6377 6377 6377 4416 4084
Wydatki Rządowe 232.57 229 232 235 239 242
Wydatków Rządowych W Pkb 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 91.60 95 95.5 96 96.5 93
Przemysłowy PMI 43.60 50 51.5 52.5 53 52.5
Produkcja Przemysłowa -3.20 3 3.4 3.2 3.4 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 0.6 0.8 1 0.4 0.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 104.80 109 110 110 110 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 6.8 5.5 5.4 5.2 4
Wydatki Konsumpcyjne 575.97 575 580 581 592 600
Kredyt Konsumencki 261142.20 247274 252536 260141 266643 270642
Cena Benzyny 1.44 1.58 1.62 1.66 1.7 1.7
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 4.50 2.9 2.5 3 3.6 2.7


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.