Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 22.25 22.24 22.34 22.44 22.54 22.74
Indeks Giełdowy 1067.58 1041 1024 1008 992 959
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.79 1.87 1.93 2 2.07 2.2

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -1.5 2.1 3 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.70 -1.8 9.8 5.2 5 2.5
Stopa Bezrobocia 4.30 5.7 5.5 5 4.8 4.8
Inflacja 2.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.2 0.3 -0.1 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
Bilans Handlowy 17718.00 7000 42000 37000 11000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 2591.36 1800 100 -2200 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5
Dług Publiczny do PKB 30.80 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 90.60 82 84 85 86 89
Przemysłowy PMI 56.50 50.1 53 52.5 51 52.1
Optymizm Konsumentów 85.00 100 102 104 105 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 2.2 1 0.5 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -1.5 2.1 3 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.70 -1.8 9.8 5.2 5 2.5
PKB 246.49 230 230 230 230 243
Pkb W Cenach Stałych 1263.32 1260 1285 1320 1318 1351
Produkt Narodowy Brutto 5395271.00 5298156 5924008 5675825 5665035 5806660
Środki Trwałe Brutto 314.62 323 364 330 330 338
Pkb Per Capita 23833.50 23100 23100 23100 23100 23900
Pkb Per Capita Ppp 40314.20 39800 39800 39800 39800 40500
Rolnictwo w PKB 31858.00 28771 30590 31426 31367 32151
Budownictwo w PKB 52975.00 55408 57559 57264 57155 58584
Przemysł w PKB 324966.00 312778 298211 333642 333008 341333
Administracja Publiczna w PKB 165159.00 156721 173524 170652 170328 174586
Usługi w PKB 192082.00 214681 197952 215877 215466 220853

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.30 5.7 5.5 5 4.8 4.8
Koszty Pracy 129.79 129 130 122 122 124
Przeciętne Wynagrodzenia 35402.00 34520 34717 35898 35933 36472
Wynagrodzenia w Przemyśle 33643.00 33554 33132 34114 34148 34660
Płaca Minimalna 579.22 579 579 585 585 600
Populacja 10.68 10.72 10.72 10.72 10.72 10.74
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Wzrost Wynagrodzeń 3.80 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.2 0.3 -0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.40 113 114 114 114 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.42 112 113 114 114 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.40 104 105 106 106 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.00 0.5 2 2.5 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.60 116 116 117 117 119
Cpi Transport 107.00 106 105 108 109 111
Inflacja Żywności 0.60 1.8 1.7 1.5 1.6 2.2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
Stopa Depozytowa 0.05 0.5 0.5 0.5 0.75 1.25
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1.25 1.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 17718.00 7000 42000 37000 11000 11000
Saldo Obrotów Bieżących 2591.36 1800 100 -2200 -1100 -1100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5
Import 277049.00 330000 327000 354000 307000 312000
Eksport 294767.00 372000 364000 394000 329000 329000
Dług Zagraniczny 161316.40 174100 174200 174350 174500 174500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 30.80 40.2 40.2 40.2 40.2 40.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.1
Wydatki Rządowe 257.29 246 270 257 257 263
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 46 46 46 46 43.2

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 90.60 82 84 85 86 89
Przemysłowy PMI 56.50 50.1 53 52.5 51 52.1
Produkcja Przemysłowa 0.50 3.7 16.5 5.5 4 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 85.00 100 102 104 105 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 2.2 1 0.5 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 1.8 5.1 3.5 4.3 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 571.30 597 625 625 624 639
Kredyt Konsumencki 262001.90 258180 288133 278617 277715 284657
Cena Benzyny 1.40 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -12.40 2 9.5 5 4.8 1.4


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.