Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 22.82 22.47 22.6 22.74 22.87 23.13
Indeks Giełdowy 1057.73 1033 1024 1016 1007 990
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.47 1.55 1.59 1.62 1.65 1.72
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.5 2.6 2.4 2.4 2.3
Stopa Bezrobocia 2.60 2.7 2.9 3.2 3.4 4
Inflacja 2.70 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy 52301.00 40000 10000 54000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w przemyśle 93.10 96.5 95.5 95 94 93.5
Przemysłowy PMI 45.90 51 50 49 50 49
Optymizm Konsumentów 105.10 107 107 109 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.5 2.6 2.4 2.4 2.3
PKB 244.11 247 247 260 260 260
Pkb W Cenach Stałych 1205.21 1203 1235 1232 1230 1274
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4886796 4867854 4858384 4848913 5023626
Środki Trwałe Brutto 323.61 334 339 338 337 349
Pkb Per Capita 23344.20 23500 23500 24500 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 33414.46 34100 34100 34800 34800 34800
Rolnictwo w PKB 16296.00 17470 17784 17750 17715 18354
Budownictwo w PKB 60482.00 60917 62428 62307 62185 64426
Przemysł w PKB 295607.00 291308 300976 300390 299805 310607
Administracja Publiczna w PKB 145589.00 145818 149303 149012 148722 154080
Usługi w PKB 208147.00 205538 212498 212084 211671 219298
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.60 2.7 2.9 3.2 3.4 4
Przeciętne Wynagrodzenia 32466.00 33205 34821 34821 33505 35692
Wynagrodzenia w Przemyśle 31798.00 32722 34484 34484 32816 35346
Płaca Minimalna 518.97 519 519 519 525 525
Populacja 10.61 10.63 10.63 10.65 10.65 10.65
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67
Koszty Utrzymania Rodziny 20500.00 22020 21094 21094 21156 21622
Wzrost Wynagrodzeń 4.60 4.5 3.9 3.2 2.8 2.5
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700.00 15383 16155 16155 16202 16559
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400.00 33926 36427 36427 36533 37337
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.70 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.50 109 109 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.49 110 110 111 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.00 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 2.1 2 1.9 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.90 109 111 112 113 113
Cpi Transport 106.10 108 108 107 108 110
Inflacja Żywności 2.70 1.7 1.9 2 2.5 2.2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
Stopa Depozytowa 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Stopa Pożyczkowa 3.00 3 3 3 3.25 3.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 52301.00 40000 10000 54000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Import 343419.00 337000 318000 332000 356000 329000
Eksport 395720.00 377000 328000 386000 394000 336000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 227.61 229 233 232 232 240
Wydatków Rządowych W Pkb 40.80 41.5 41.5 41.9 41.9 41.9
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 93.10 96.5 95.5 95 94 93.5
Przemysłowy PMI 45.90 51 50 49 50 49
Produkcja Przemysłowa 3.20 3.6 3.2 3 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 1.4 0.2 0.6 0.8 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 105.10 107 107 109 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 7.9 6.5 6.8 5.5 5.2
Wydatki Konsumpcyjne 571.97 568 579 578 577 598
Cena Benzyny 1.51 1.3 1.27 1.24 1.35 1.24
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 0.20 2.3 3.2 2.9 2.5 3.6


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.