Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 23.34 23.72 23.85 23.98 24.11 24.37
Indeks Giełdowy 1050.17 1029 1020 1011 1003 986
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.40 1.09 1.12 1.15 1.18 1.24
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.5 1.9 2 2.2 2.7
Stopa Bezrobocia 2.70 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Inflacja 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy 34180.39 40000 10000 54000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1319.00 -1000 500 2550 200 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.5 31.5 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w przemyśle 93.60 94 94.5 95 95.5 96.5
Przemysłowy PMI 44.90 47.2 49.5 50 51.5 53
Optymizm Konsumentów 105.10 107 107 109 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.5 1.9 2 2.2 2.7
PKB 244.11 247 247 260 260 260
Pkb W Cenach Stałych 1214.74 1218 1221 1229 1232 1254
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4853649 5127522 5132554 5142618 5265966
Środki Trwałe Brutto 315.54 338 336 330 331 345
Pkb Per Capita 23344.20 23500 23500 24500 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 33414.46 34100 34100 34800 34800 34800
Rolnictwo w PKB 18738.00 17718 17639 16622 16655 18115
Budownictwo w PKB 60616.00 61782 61880 61692 61813 63551
Przemysł w PKB 285481.00 295451 298378 301519 302110 306435
Administracja Publiczna w PKB 146824.00 147508 146667 148501 148792 150627
Usługi w PKB 212497.00 208514 210544 212310 212726 216228
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.70 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Przeciętne Wynagrodzenia 34105.00 32934 35397 33667 33537 36565
Wynagrodzenia w Przemyśle 34364.00 32455 35054 32975 32847 36210
Płaca Minimalna 518.97 519 519 519 525 525
Populacja 10.61 10.65 10.65 10.67 10.67 10.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67
Koszty Utrzymania Rodziny 20500.00 21841 21443 21259 21177 22151
Wzrost Wynagrodzeń 4.30 4.5 4.6 3.7 3.3 3.3
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700.00 15257 16422 16281 16218 16964
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400.00 33649 37028 36710 36568 38250
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.00 109 109 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.08 110 110 111 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.20 104 103 105 105 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 2.1 2 1.9 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.40 109 111 112 114 113
Cpi Transport 105.70 108 108 107 109 110
Inflacja Żywności 3.90 1.7 1.9 2 2.5 2.2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
Stopa Depozytowa 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Stopa Pożyczkowa 3.00 3 3 3 3.25 3.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 34180.39 40000 10000 54000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1319.00 -1000 500 2550 200 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Import 329701.07 337000 318000 332000 356000 329000
Eksport 363881.45 377000 328000 386000 394000 336000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.5 31.5 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 229.98 232 231 232 233 237
Wydatków Rządowych W Pkb 40.80 41.5 41.5 41.9 41.9 41.9
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 93.60 94 94.5 95 95.5 96.5
Przemysłowy PMI 44.90 47.2 49.5 50 51.5 53
Produkcja Przemysłowa 5.60 -3.2 -0.4 3 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 1.4 0.2 0.6 0.8 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 105.10 107 107 109 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.00 7.9 6.5 6.8 5.5 5.2
Wydatki Konsumpcyjne 575.17 576 574 583 585 589
Cena Benzyny 1.43 1.39 1.35 1.32 1.28 1.28
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 6.50 1 3.2 2.9 2.5 3.6


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.