Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 23.11 22.99 23.11 23.23 23.35 23.59
Indeks Giełdowy 1085.25 1042 1033 1024 1016 998
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.59 1.42 1.47 1.51 1.56 1.66
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
Stopa Bezrobocia 2.60 2.9 3.2 3 3.1 3.4
Inflacja 2.70 2.6 2.3 2.4 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Bilans Handlowy 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Koniunktura w Przemyśle 91.60 94.5 95 95.5 96 96.5
Przemysłowy PMI 45.00 49.5 50 51.5 52.5 53
Optymizm Konsumentów 103.60 107 109 110 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
PKB 244.11 247 260 260 260 260
Pkb W Cenach Stałych 1214.74 1235 1232 1229 1232 1274
Produkt Narodowy Brutto 5031916.00 4867854 4858384 5132554 5142618 5023626
Środki Trwałe Brutto 315.54 339 338 330 331 349
Pkb Per Capita 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
Pkb Per Capita Ppp 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
Rolnictwo w PKB 18738.00 17784 17750 16622 16655 18354
Budownictwo w PKB 60616.00 62428 62307 61692 61813 64426
Przemysł w PKB 285481.00 300976 300390 301519 302110 310607
Administracja Publiczna w PKB 146824.00 149303 149012 148501 148792 154080
Usługi w PKB 212497.00 212498 212084 212310 212726 219298
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.60 2.9 3.2 3 3.1 3.4
Przeciętne Wynagrodzenia 34105.00 34821 34821 33667 33537 35692
Wynagrodzenia w Przemyśle 34364.00 34484 34484 32975 32847 35346
Płaca Minimalna 518.97 519 519 525 525 525
Populacja 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
Koszty Utrzymania Rodziny 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
Wzrost Wynagrodzeń 4.30 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.70 2.6 2.3 2.4 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.90 109 110 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.92 110 111 111 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40 103 103 105 105 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 2 1.9 2.1 2 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.80 110 112 114 114 112
Cpi Transport 105.60 107 107 109 108 109
Inflacja Żywności 2.80 1.9 2 2.5 2.5 2.2
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.17
Stopa Depozytowa 1.00 0.75 1 1 1.25 1.25
Stopa Pożyczkowa 3.00 2.75 3 3 3.25 3.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
Saldo Obrotów Bieżących 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 349568.00 318000 332000 356000 350000 329000
Eksport 404797.00 328000 386000 394000 382000 336000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Wydatki Rządowe 229.98 233 232 232 233 240
Wydatków Rządowych W Pkb 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 91.60 94.5 95 95.5 96 96.5
Przemysłowy PMI 45.00 49.5 50 51.5 52.5 53
Produkcja Przemysłowa -0.60 1.5 3 3.4 3.2 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.2 0.6 0.8 1 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 103.60 107 109 110 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.30 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
Wydatki Konsumpcyjne 575.17 579 578 583 585 598
Cena Benzyny 1.43 1.27 1.23 1.2 1.16 1.09
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 0.20 3.2 2.9 2.5 3 3.6


Czechy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.