Ostatni Poprzedni
Waluta 6.65 6.71
Indeks Giełdowy 1985 2005 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.8 16.5 Procent
Stopa Bezrobocia 7.2 7 Procent
Inflacja 3.8 3.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 1 Procent
Stopa Procentowa 2.5 2.5 Procent
Bilans Handlowy -5310 -6600 Hrk Million
Saldo Obrotów Bieżących -802 -1298 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 88.7 72.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.4 0.3 Procent Pkb
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 1.8 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 18 18 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 36 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.8 16.5 Procent
PKB 55.97 60.75 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 96068 96068 Hrk Million
Środki Trwałe Brutto 22698 22698 Hrk Million
Pkb Per Capita 12694 13792 USD
Pkb Per Capita Ppp 26465 28754 USD
Rolnictwo w PKB 3570 2696 Hrk Million
Budownictwo w PKB 4817 4983 Hrk Million
Przemysł w PKB 12622 12746 Hrk Million
Administracja Publiczna w PKB 13009 13142 Hrk Million
Usługi w PKB 27932 18411 Hrk Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7.2 7 Procent
Pracujący 1686 1629 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 123445 119094
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 3.4 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.1 20.1 Procent
Koszty Pracy 104 106 Punkty
Wydajność 108 109 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 7108 7118 Hrk / Miesiąc
Płaca Minimalna 567 563 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 6572 6512 Hrk / Miesiąc
Populacja 4.06 4.08 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62.75 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.2 0.6 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 63.6 61.4 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 1579 1521 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 51.5 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 73.8 82.5 Tysiąc
Wzrost Wynagrodzeń 4.8 5.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.8 3.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 106 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 106 Punkty
Inflacja Bazowa 1.9 1.8 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 105 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 102 Punkty
Cpi Transport 109 108 Punkty
Inflacja Żywności 3.8 3.1 Procent
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 107 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.4 12.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 99.81 99.81 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4073744 4073744 dawki
Przypadki koronawirusa 589015 582769 Osoby
Śmierć koronawirusa 10569 10505 Osoby
Odzyskany koronawirus 351170 351113 Osoby
Łóżka OIOM 399 396 na 100 000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 2.5 2.5 Procent
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 Procent
Podaż Pieniądza M0 37361 38204 Hrk Million
Podaż Pieniądza M1 185356 185883 Hrk Million
Bilans Banków 500632 492266 Hrk Million
Rezerwy Walutowe 24351 24036 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 31139 31221 Hrk Million
Stopa Depozytowa 0 0 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9 9 Procent
Bilans Banku Centralnego 207140 194347 Hrk Million
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -5310 -6600 Hrk Million
Saldo Obrotów Bieżących -802 -1298 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 3 Procent Pkb
Eksport 12215 9900 Hrk Million
Import 18295 16558 Hrk Million
Dług Zagraniczny 52343 52637 W Mln Usd
Rachunek kapitałowy 512 -894 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 854 891 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 9952439 8386559
Wydobycie Ropy Naftowej 11 11.13 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 617 120 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 0 0
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 88.7 72.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.4 0.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu -4409 -7746 Hrk Million
Wydatki Rządowe 20252 20252 Hrk Million
Wydatków Rządowych W Pkb 55.4 47.2 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 45344 50288 Hrk Million
Dług Publiczny 340608 337464 Hrk Million
Wydatki Budżetu Państwa 49753 58034 Hrk Million
Wnioski o Azyl 195 220 Osoby
Rating Kredytowy 53
Wydatki Wojskowe 1031 1002 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 18 18 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 36 Procent
Podatek od Towarów i Usług 25 25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 36.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 16.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 20 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Przemysłowa 2.8 5.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 0.7 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 6.3 Procent
Zmiany Zapasów 4997 4997 Hrk Million
Rejestracje nowych samochodów 2812 2749
Szybkość Internetu 8592 8184 KBps
Adresy IP 1286714 1314460 IP
Koniunktura w Przemyśle 7.1 11.1 Punkty
Index Konkurencyjności 61.94 60.11 Punkty
Ranking Konkurencyjności 63 68
Indeks Percepcji Korupcji 47 47 Punkty
Ranking Korupcji 63 63
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 58
Produkcja Energii Elektrycznej 846 1000 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 11.9 -4.6 Procent
Produkcja Stali 15 17.41 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 1.8 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.5 18.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 57275 57275 Hrk Million
Kredyt Konsumencki 77829 77503 Hrk Million
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.99 3.02 Procent
Optymizm Konsumentów -14.3 -11 Punkty
Cena Benzyny 1.72 1.7 Usd / Litr
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 821 804 Jednostki
Produkcja Budowlana 21.5 11.3 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.7 90.1 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 134 Punkty


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.