Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.32 2020-12
Indeks Giełdowy 1699 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.75 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10 2020-09
Stopa Bezrobocia 9.1 2020-10
Inflacja -0.1 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-10
Stopa Procentowa 2.5 2020-09
Bilans Handlowy -4000 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -667 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 126612 2020-11
Śmierć koronawirusa 1712 2020-11
Odzyskany koronawirus 105199 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10 2020-09
PKB 60.42 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 96599 2020-09
Środki Trwałe Brutto 20973 2020-09
Pkb Per Capita 16454 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28508 2019-12
Rolnictwo w PKB 3330 2020-09
Budownictwo w PKB 4660 2020-09
Przemysł w PKB 11883 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 11760 2020-09
Usługi w PKB 19438 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 2020-10
Pracujący 1668 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 154168 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.6 2020-09
Koszty Pracy 112 2020-06
Wydajność 99 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 6747 2020-09
Płaca Minimalna 537 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 6269 2020-09
Populacja 4.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -2 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 62.2 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1567 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.8 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 69.6 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.4 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-10
Inflacja Bazowa 0.7 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.4 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99 2020-10
Cpi Transport 97.4 2020-10
Inflacja Żywności 0.9 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.6 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.18 2020-12
Podaż Pieniądza M0 34151 2020-09
Podaż Pieniądza M1 153584 2020-09
Bilans Banków 458918 2020-09
Rezerwy Walutowe 18313 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 32497 2020-09
Stopa Depozytowa 0 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9 2020-09
Bilans Banku Centralnego 165296 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4000 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -667 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Eksport 10400 2020-09
Import 14400 2020-09
Dług Zagraniczny 48856 2020-08
Rachunek kapitałowy 526 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 822 2020-06
Przyjazdy Turystów 5408605 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 236 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -3712 2020-03
Wydatki Rządowe 18789 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 41930 2020-03
Dług Publiczny 325866 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 45642 2020-03
Wnioski o Azyl 265 2020-07
Rating Kredytowy 51 2020-11
Wydatki Wojskowe 827 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.9 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.9 2020-10
Zmiany Zapasów -2530 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 3102 2020-10
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -13.9 2020-11
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2019-12
Ranking Korupcji 63 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1521 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.2 2020-10
Produkcja Stali 0 2020-10

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.5 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 49591 2020-09
Kredyt Konsumencki 74789 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.07 2020-09
Optymizm Konsumentów -18.8 2020-11
Cena Benzyny 1.4 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1031 2020-09
Produkcja Budowlana 3.4 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 126612 2020-11
Śmierć koronawirusa 1712 2020-11
Odzyskany koronawirus 105199 2020-11
Łóżka OIOM 399 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.