Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.7 2019-12
Indeks Giełdowy 1995 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-10
Inflacja 0.6 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Stopa Procentowa 2.5 2019-10
Bilans Handlowy -5080 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -512 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
PKB 60.81 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 91935 2019-06
Środki Trwałe Brutto 22029 2019-06
Pkb Per Capita 15870 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 23637 2018-12
Rolnictwo w PKB 2306 2019-06
Budownictwo w PKB 4292 2019-06
Przemysł w PKB 10993 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 11934 2019-06
Usługi w PKB 17385 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-10
Pracujący 1678 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 121597 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.7 2019-09
Koszty Pracy 97.2 2019-06
Wydajność 104 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 6418 2019-09
Płaca Minimalna 506 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 5854 2019-09
Populacja 4.11 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 61.8 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1566 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.7 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 10500 2018-12
Koszty Utrzymania 7020 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 78 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Inflacja Bazowa 0.9 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-10
Cpi Transport 102 2019-10
Inflacja Żywności 0.1 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-10
Stopa Międzybankowa 0.21 2019-12
Podaż Pieniądza M0 30912 2019-10
Podaż Pieniądza M1 133327 2019-10
Bilans Banków 432075 2019-09
Rezerwy Walutowe 20668 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 30986 2019-10
Stopa Depozytowa 0 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-10
Bilans Banku Centralnego 155356 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5080 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -512 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 9613 2019-09
Import 14693 2019-09
Dług Zagraniczny 49048 2019-08
Rachunek kapitałowy 992 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 840 2019-06
Przyjazdy Turystów 1994946 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -27.7 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Bilans Budżetu 2272 2019-08
Wydatki Rządowe 18877 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12854 2019-09
Dług Publiczny 297068 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 10671 2019-09
Wnioski o Azyl 180 2019-08
Rating Kredytowy 50 2019-12
Wydatki Wojskowe 827 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 2019-10
Zmiany Zapasów 4114 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 4081 2019-10
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 9.2 2019-11
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2018-12
Ranking Korupcji 60 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 772 2019-09
Produkcja w Górnictwie -10.9 2019-10
Produkcja Stali 5 2019-10
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 52142 2019-06
Kredyt Konsumencki 70894 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.96 2019-10
Optymizm Konsumentów -3.3 2019-11
Cena Benzyny 1.49 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 909 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.