Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.69 2020-07
Indeks Giełdowy 1616 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.28 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 9.5 2020-05
Inflacja -0.6 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-05
Stopa Procentowa 2.5 2020-04
Bilans Handlowy -3786 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -1468 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.5 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 3151 2020-07
Śmierć koronawirusa 113 2020-07
Odzyskany koronawirus 2229 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
PKB 60.42 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 86023 2020-03
Środki Trwałe Brutto 20315 2020-03
Pkb Per Capita 16454 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28508 2019-12
Rolnictwo w PKB 2218 2020-03
Budownictwo w PKB 4320 2020-03
Przemysł w PKB 11201 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 11836 2020-03
Usługi w PKB 13688 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2020-05
Pracujący 1649 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 157839 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.4 2020-03
Koszty Pracy 99.7 2020-03
Wydajność 95.9 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 6622 2020-04
Płaca Minimalna 546 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 6021 2020-04
Populacja 4.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 62.2 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1577 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.4 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 70.4 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 6.6 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-05
Inflacja Bazowa 1.4 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.1 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99 2020-05
Cpi Transport 93.5 2020-05
Inflacja Żywności 2.5 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-04
Stopa Międzybankowa 0.18 2020-07
Podaż Pieniądza M0 33203 2020-05
Podaż Pieniądza M1 146188 2020-05
Bilans Banków 434077 2020-02
Rezerwy Walutowe 15740 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 33332 2020-05
Stopa Depozytowa 0 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.96 2020-03
Bilans Banku Centralnego 148948 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3786 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -1468 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Eksport 7151 2020-04
Import 10937 2020-04
Dług Zagraniczny 44769 2020-03
Rachunek kapitałowy -934 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 958 2019-12
Przyjazdy Turystów 356436 2020-04
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 291 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu 2190 2019-09
Wydatki Rządowe 18172 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 12101 2019-10
Dług Publiczny 293020 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 10432 2019-10
Wnioski o Azyl 80 2020-03
Rating Kredytowy 51 2020-07
Wydatki Wojskowe 827 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -12.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2020-03
Zmiany Zapasów 7498 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 2177 2020-05
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -17.3 2020-06
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2019-12
Ranking Korupcji 63 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1521 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.3 2020-03
Produkcja Stali 5 2020-02

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.5 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 53906 2020-03
Kredyt Konsumencki 73115 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.96 2020-05
Optymizm Konsumentów -15.8 2020-06
Cena Benzyny 1.33 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 734 2020-04
Produkcja Budowlana -4.7 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3151 2020-07
Śmierć koronawirusa 113 2020-07
Odzyskany koronawirus 2229 2020-07
Łóżka OIOM 399 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.