Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.35 2021-03
Indeks Giełdowy 1830 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.65 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7 2020-12
Stopa Bezrobocia 9.8 2021-01
Inflacja -0.3 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Stopa Procentowa 2.5 2021-01
Bilans Handlowy -5200 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1927 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 244872 2021-03
Śmierć koronawirusa 5564 2021-03
Odzyskany koronawirus 235750 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7 2020-12
PKB 60.42 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 87892 2020-12
Środki Trwałe Brutto 21392 2020-12
Pkb Per Capita 16454 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28508 2019-12
Rolnictwo w PKB 3670 2020-12
Budownictwo w PKB 4627 2020-12
Przemysł w PKB 12159 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 11755 2020-12
Usługi w PKB 13612 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.8 2021-01
Pracujący 1678 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 165345 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.6 2020-12
Koszty Pracy 96.5 2020-09
Wydajność 100 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6999 2020-12
Płaca Minimalna 563 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 6391 2020-12
Populacja 4.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 63 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1581 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.7 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 71.9 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 5 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-01
Inflacja Bazowa -0.1 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.8 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 2021-01
Cpi Transport 99.8 2021-01
Inflacja Żywności -1.1 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.2 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.18 2021-03
Podaż Pieniądza M0 34155 2021-01
Podaż Pieniądza M1 162023 2021-01
Bilans Banków 464033 2020-12
Rezerwy Walutowe 19738 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 32221 2021-01
Stopa Depozytowa 0 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9 2021-01
Bilans Banku Centralnego 172992 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5200 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1927 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Eksport 10456 2020-11
Import 14112 2020-11
Dług Zagraniczny 49065 2020-11
Rachunek kapitałowy 1906 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 693 2020-09
Przyjazdy Turystów 5545279 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2020-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 446 2020-09
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -3875 2020-09
Wydatki Rządowe 19386 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 45672 2020-09
Dług Publiczny 325924 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 49548 2020-09
Wnioski o Azyl 265 2020-07
Rating Kredytowy 51 2021-03
Wydatki Wojskowe 827 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2021-01
Zmiany Zapasów 135 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 2898 2021-01
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -3.2 2021-02
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2020-12
Ranking Korupcji 63 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1725 2020-12
Produkcja w Górnictwie -12.7 2021-01
Produkcja Stali 15 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.2 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 57342 2020-12
Kredyt Konsumencki 74910 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.85 2021-01
Optymizm Konsumentów -19.8 2021-02
Cena Benzyny 1.58 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 851 2020-11
Produkcja Budowlana 4.2 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 244872 2021-03
Śmierć koronawirusa 5564 2021-03
Odzyskany koronawirus 235750 2021-03
Łóżka OIOM 399 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.