Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.82 2020-03
Indeks Giełdowy 1458 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.2 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.3 2020-02
Inflacja 1.5 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-02
Stopa Procentowa 2.5 2020-02
Bilans Handlowy -5702 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 4568 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 495 2020-03
Śmierć koronawirusa 3 2020-03
Odzyskany koronawirus 22 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-12
PKB 61.35 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 94114 2019-12
Środki Trwałe Brutto 19975 2019-12
Pkb Per Capita 15870 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 23637 2018-12
Rolnictwo w PKB 3311 2019-12
Budownictwo w PKB 4259 2019-12
Przemysł w PKB 12050 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 11701 2019-12
Usługi w PKB 16643 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.3 2020-02
Pracujący 1675 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 137977 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.5 2019-12
Koszty Pracy 91 2019-12
Wydajność 96.3 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 6796 2020-01
Płaca Minimalna 546 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 6209 2020-01
Populacja 4.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 63 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1592 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.3 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 10500 2018-12
Koszty Utrzymania 7020 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 81.7 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 1.6 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-02
Cpi Transport 101 2020-02
Inflacja Żywności 2.9 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-02
Stopa Międzybankowa 0.18 2020-03
Podaż Pieniądza M0 30531 2020-01
Podaż Pieniądza M1 136516 2020-01
Bilans Banków 429176 2019-12
Rezerwy Walutowe 19072 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 31376 2020-01
Stopa Depozytowa 0 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-12
Bilans Banku Centralnego 144490 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5702 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 4568 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 8832 2019-12
Import 12979 2019-12
Dług Zagraniczny 45177 2019-11
Rachunek kapitałowy 3668 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 775 2019-09
Przyjazdy Turystów 122538 2020-01
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 441 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Bilans Budżetu 2190 2019-09
Wydatki Rządowe 18902 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 46.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12101 2019-10
Dług Publiczny 298099 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 10432 2019-10
Wnioski o Azyl 180 2019-11
Rating Kredytowy 50 2020-03
Wydatki Wojskowe 827 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.5 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2019-12
Zmiany Zapasów 4113 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 3576 2020-02
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 6.6 2020-02
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2019-12
Ranking Korupcji 63 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1521 2019-12
Produkcja w Górnictwie -10.6 2019-12
Produkcja Stali 5 2020-02

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.2 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 59980 2019-12
Kredyt Konsumencki 72888 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.13 2020-01
Optymizm Konsumentów -2.8 2020-02
Cena Benzyny 1.25 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 850 2019-12
Produkcja Budowlana 6.9 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 495 2020-03
Śmierć koronawirusa 3 2020-03
Odzyskany koronawirus 22 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.