Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.66 2019-08
Indeks Giełdowy 1881 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-07
Inflacja 1.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Bilans Handlowy -5141 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2203 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-03
PKB 60.81 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 82735 2019-03
Środki Trwałe Brutto 19712 2019-03
Pkb Per Capita 15870 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 23637 2018-12
Rolnictwo w PKB 1974 2019-03
Budownictwo w PKB 4114 2019-03
Przemysł w PKB 10405 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 11751 2019-03
Usługi w PKB 12776 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-07
Pracujący 1661 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 114389 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.3 2019-06
Koszty Pracy 97.5 2019-03
Wydajność 103 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 6476 2019-05
Płaca Minimalna 506 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 6062 2019-05
Populacja 4.11 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 61.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1548 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 10500 2018-12
Koszty Utrzymania 7020 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 85.2 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.9 2019-02
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 0.9 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-07
Cpi Transport 103 2019-07
Inflacja Żywności 0.2 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 0.22 2019-08
Podaż Pieniądza M0 31039 2019-06
Podaż Pieniądza M1 127396 2019-06
Bilans Banków 414601 2019-06
Rezerwy Walutowe 19880 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 30392 2019-06
Stopa Depozytowa 0 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-03
Bilans Banku Centralnego 150512 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5141 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2203 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Eksport 8537 2019-06
Import 13677 2019-06
Dług Zagraniczny 44605 2019-04
Rachunek kapitałowy -1176 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 597 2019-03
Przyjazdy Turystów 2672923 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 405 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.01 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Bilans Budżetu -42.9 2019-06
Wydatki Rządowe 17290 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 11964 2019-05
Dług Publiczny 287011 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 12112 2019-05
Wnioski o Azyl 35 2019-04
Rating Kredytowy 45.11
Wydatki Wojskowe 827 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.8 2019-06
Zmiany Zapasów 7680 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 8232 2019-06
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w przemyśle 8.7 2019-07
Index Konkurencyjności 60.11 2018-12
Ranking Konkurencyjności 68 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2018-12
Ranking Korupcji 60 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 927 2019-06
Produkcja w Górnictwie -10.8 2019-06
Produkcja Stali 0 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.1 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 49603 2019-03
Kredyt Konsumencki 68821 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.27 2019-06
Optymizm Konsumentów -5.3 2019-07
Cena Benzyny 1.52 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.06 2015-12
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.