Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.36 2020-09
Indeks Giełdowy 1612 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.8 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 9 2020-08
Inflacja -0.1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 2.5 2020-05
Bilans Handlowy -4842 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1468 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 14513 2020-09
Śmierć koronawirusa 244 2020-09
Odzyskany koronawirus 12169 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.1 2020-06
PKB 60.42 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 81591 2020-06
Środki Trwałe Brutto 18777 2020-06
Pkb Per Capita 16454 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28508 2019-12
Rolnictwo w PKB 2452 2020-06
Budownictwo w PKB 4263 2020-06
Przemysł w PKB 11036 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 11936 2020-06
Usługi w PKB 12750 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-08
Pracujący 1649 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 151368 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24 2020-06
Koszty Pracy 112 2020-06
Wydajność 97.8 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 6722 2020-07
Płaca Minimalna 537 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 6230 2020-07
Populacja 4.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1544 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.4 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 77.3 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.8 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-08
Inflacja Bazowa 1.1 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.3 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.2 2020-08
Cpi Transport 97.2 2020-08
Inflacja Żywności 1.5 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-05
Stopa Międzybankowa 0.18 2020-09
Podaż Pieniądza M0 34007 2020-06
Podaż Pieniądza M1 153989 2020-07
Bilans Banków 448912 2020-05
Rezerwy Walutowe 18037 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 33043 2020-07
Stopa Depozytowa 0 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9 2020-05
Bilans Banku Centralnego 142443 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4842 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1468 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Eksport 9940 2020-07
Import 14782 2020-07
Dług Zagraniczny 44596 2020-05
Rachunek kapitałowy -934 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 958 2019-12
Przyjazdy Turystów 2997927 2020-07
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 291 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -3712 2020-03
Wydatki Rządowe 19060 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 41930 2020-03
Dług Publiczny 304937 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 45642 2020-03
Wnioski o Azyl 30 2020-04
Rating Kredytowy 51 2020-09
Wydatki Wojskowe 827 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.6 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.2 2020-07
Zmiany Zapasów 4656 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 2601 2020-08
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -11.9 2020-08
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2019-12
Ranking Korupcji 63 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1521 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.6 2020-07
Produkcja Stali 7.43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.7 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 48348 2020-06
Kredyt Konsumencki 74245 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2020-07
Optymizm Konsumentów -14.8 2020-08
Cena Benzyny 1.45 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 766 2020-05
Produkcja Budowlana -2.2 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 14513 2020-09
Śmierć koronawirusa 244 2020-09
Odzyskany koronawirus 12169 2020-09
Łóżka OIOM 399 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.