Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.14 2021-05
Indeks Giełdowy 1952 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7 2020-12
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-03
Inflacja 2.1 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-04
Stopa Procentowa 2.5 2021-04
Bilans Handlowy -6088 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -375 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 88.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 18 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Przypadki koronawirusa 350997 2021-05
Śmierć koronawirusa 7765 2021-05
Odzyskany koronawirus 338361 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7 2020-12
PKB 60.42 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 87892 2020-12
Środki Trwałe Brutto 21392 2020-12
Pkb Per Capita 16454 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28508 2019-12
Rolnictwo w PKB 3670 2020-12
Budownictwo w PKB 4627 2020-12
Przemysł w PKB 12159 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 11755 2020-12
Usługi w PKB 13612 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-03
Pracujący 1634 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 155588 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.5 2021-03
Koszty Pracy 103 2020-12
Wydajność 106 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 7038 2021-02
Płaca Minimalna 563 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 6647 2021-02
Populacja 4.06 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.75 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1532 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.3 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 77 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-04
Inflacja Bazowa 0.7 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-04
Cpi Transport 103 2021-04
Inflacja Żywności -1 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.8 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 33.37 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1369969 2021-05
Przypadki koronawirusa 350997 2021-05
Śmierć koronawirusa 7765 2021-05
Odzyskany koronawirus 338361 2021-05
Łóżka OIOM 399 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.18 2021-05
Podaż Pieniądza M0 34572 2021-03
Podaż Pieniądza M1 165865 2021-03
Bilans Banków 467419 2021-02
Rezerwy Walutowe 21113 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 32085 2021-03
Stopa Depozytowa 0 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9 2021-03
Bilans Banku Centralnego 174200 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6088 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -375 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2019-12
Eksport 11949 2021-03
Import 18037 2021-03
Dług Zagraniczny 50367 2021-01
Rachunek kapitałowy 472 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1048 2020-12
Przyjazdy Turystów 81403 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 160 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 88.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Bilans Budżetu -3875 2020-09
Wydatki Rządowe 19386 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 55.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 45672 2020-09
Dług Publiczny 332329 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 49548 2020-09
Wnioski o Azyl 265 2020-07
Rating Kredytowy 51 2021-05
Wydatki Wojskowe 1054 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 9.9 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.4 2021-02
Zmiany Zapasów 135 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 4149 2021-03
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 5.2 2021-04
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2020-12
Ranking Korupcji 63 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1541 2021-02
Produkcja w Górnictwie -13.6 2021-02
Produkcja Stali 15 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.3 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 57342 2020-12
Kredyt Konsumencki 75444 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.85 2021-03
Optymizm Konsumentów -10.5 2021-04
Cena Benzyny 1.64 2021-04

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1120 2021-03
Produkcja Budowlana 3.8 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.7 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.