Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.76 2020-01
Indeks Giełdowy 2025 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.9 2019-12
Inflacja 1.4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Stopa Procentowa 2.5 2019-12
Bilans Handlowy -5200 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 4568 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
PKB 60.81 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 107336 2019-09
Środki Trwałe Brutto 21086 2019-09
Pkb Per Capita 15870 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 23637 2018-12
Rolnictwo w PKB 3019 2019-09
Budownictwo w PKB 4247 2019-09
Przemysł w PKB 11935 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 11719 2019-09
Usługi w PKB 25861 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2019-12
Pracujący 1704 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 131753 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17 2019-09
Koszty Pracy 84.3 2019-09
Wydajność 104 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 6536 2019-11
Płaca Minimalna 506 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 5982 2019-11
Populacja 4.11 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 63 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1592 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.4 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 10500 2018-12
Koszty Utrzymania 7020 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 81.7 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.3 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-12
Inflacja Bazowa 1.2 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-12
Cpi Transport 103 2019-12
Inflacja Żywności 2.1 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.18 2020-01
Podaż Pieniądza M0 30718 2019-11
Podaż Pieniądza M1 133850 2019-11
Bilans Banków 429940 2019-11
Rezerwy Walutowe 18523 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 31773 2019-11
Stopa Depozytowa 0 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-12
Bilans Banku Centralnego 141157 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5200 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 4568 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 9432 2019-11
Import 14632 2019-11
Dług Zagraniczny 47286 2019-09
Rachunek kapitałowy 3668 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 840 2019-06
Przyjazdy Turystów 256168 2019-11
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -27.7 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2018-12
Bilans Budżetu 2190 2019-09
Wydatki Rządowe 18342 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12101 2019-10
Dług Publiczny 296840 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 10432 2019-10
Wnioski o Azyl 140 2019-10
Rating Kredytowy 50 2020-01
Wydatki Wojskowe 827 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-11
Zmiany Zapasów -13121 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 4061 2019-12
Szybkość Internetu 8592 2017-03
Adresy IP 1286714 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 10.3 2019-12
Index Konkurencyjności 61.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 63 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2019-12
Ranking Korupcji 63 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1511 2019-11
Produkcja w Górnictwie -11.5 2019-11
Produkcja Stali 5 2019-11
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 53682 2019-09
Kredyt Konsumencki 71749 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.13 2019-11
Optymizm Konsumentów -3.1 2019-12
Cena Benzyny 1.47 2020-01
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 800 2019-11
Produkcja Budowlana 6.9 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chorwacja - Wskaźniki ekonomiczne.