Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 6.47 6.51 6.54 6.56 6.59 6.64
Indeks Giełdowy 1620.71 1600 1581 1562 1544 1507
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 0.82 0.85 0.88 0.92 0.99

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.90 1.8 4.5 3.1 3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.10 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
Stopa Bezrobocia 9.00 12.2 13 13.5 12 11
Inflacja -0.10 0.2 0.5 0.7 1.8 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Bilans Handlowy -4842.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
Saldo Obrotów Bieżących -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Dług Publiczny do PKB 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.90 1.8 4.5 3.1 3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.10 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
PKB 60.42 50.8 50.8 58.5 58.5 58.5
Pkb W Cenach Stałych 81591.00 100091 86114 79141 102367 94554
Środki Trwałe Brutto 18777.00 19663 18277 18690 24175 20068
Pkb Per Capita 16454.50 15200 15200 16300 16300 16300
Pkb Per Capita Ppp 28508.50 27200 27200 28400 28400 28400
Rolnictwo w PKB 2452.00 2815 3030 2041 2639 3326
Budownictwo w PKB 4263.00 3960 3897 3974 5141 4279
Przemysł w PKB 11036.00 11129 11026 10305 13329 12106
Administracja Publiczna w PKB 11936.00 10928 10706 10889 14085 11756
Usługi w PKB 12750.00 24115 15228 12593 16289 16721

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.00 12.2 13 13.5 12 11
Koszty Pracy 111.50 86.74 93.64 103 103 95.98
Przeciętne Wynagrodzenia 6722.00 6604 6749 6908 6814 6918
Wynagrodzenia w Przemyśle 6230.00 6024 6117 6316 6196 6270
Płaca Minimalna 536.60 525 525 525 525 555
Populacja 4.08 4.06 4.03 3.99 3.99 3.99
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.80 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.10 0.2 0.5 0.7 1.8 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 103 103 103 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.30 105 105 105 106 106
Inflacja Bazowa 1.10 1.1 1 1 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.30 102 102 99.88 97.64 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.10 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
Cpi Transport 97.20 102 103 98.59 98.24 104
Inflacja Żywności 1.50 1.1 1.2 1.2 1.2 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.27 103 107 107 107 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Stopa Międzybankowa 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Stopa Depozytowa 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -4842.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
Saldo Obrotów Bieżących -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Import 14782.00 14000 13000 15200 14800 13200
Eksport 9940.00 9350 8650 8800 9000 8800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -3712.00 -132 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 19060.00 17104 17295 16718 21625 18990
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 53.8 53.8 50.1 50.1 50.1

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -1.60 -8 -4.5 2.8 3.5 4
Koniunktura w Przemyśle -11.90 -11 -7 -6 -5 -3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.70 -6.5 -3.5 2 5.2 5.8
Wydatki Konsumpcyjne 48348.00 49971 54882 49594 64148 60260
Kredyt Konsumencki 74244.60 65398 66118 67775 87507 72598
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
Optymizm Konsumentów -14.80 -12 -9.5 -7.3 -6.5 -5.5
Cena Benzyny 1.45 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.