Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 6.62 6.64 6.68 6.72 6.75 6.83
Indeks Giełdowy 1876.53 1828 1817 1807 1796 1776
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.72 1.83 1.86 1.89 1.92 1.99
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.2 2.5 3 2.7 2.3
Stopa Bezrobocia 9.50 7.1 6.9 7.8 8.5 7.3
Inflacja 0.70 1.1 2.2 1.5 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0 0.9 -0.5 0.5 -0.4
Stopa Procentowa 2.50 3 3 3 3 3.5
Bilans Handlowy -6500.00 -6300 -5400 -4450 -7630 -4550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 2 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 71.5 71.5 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.5 0.6 1 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.2 2.5 3 2.7 2.3
PKB 54.85 57 57 57 58 58
Pkb W Cenach Stałych 88336.00 90439 99936 90986 90721 93079
Środki Trwałe Brutto 19215.00 20514 20249 19791 19734 20247
Pkb Per Capita 15219.88 16900 16900 16900 17800 17800
Pkb Per Capita Ppp 22669.80 23750 23750 23750 24000 24000
Rolnictwo w PKB 3064.00 2332 2686 3156 3147 3229
Budownictwo w PKB 4006.00 4017 4046 4126 4114 4221
Przemysł w PKB 10977.00 11187 10670 11306 11273 11566
Administracja Publiczna w PKB 11728.00 11816 11821 12080 12045 12358
Usługi w PKB 14646.00 16827 22354 15085 15041 15432
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 9.50 7.1 6.9 7.8 8.5 7.3
Przeciętne Wynagrodzenia 6369.00 6464 6375 6462 6592 6650
Wynagrodzenia w Przemyśle 5968.00 5967 5803 5878 6013 6049
Płaca Minimalna 505.90 506 506 506 525 525
Populacja 4.11 4.08 4.08 4.07 4.03 4.03
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62.25 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.70 1.1 2.2 1.5 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0 0.9 -0.5 0.5 -0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40 103 104 103 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.40 103 103 103 104 104
Inflacja Bazowa 0.90 0.9 1 0.7 1.1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.80 100 102 101 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.50 0.5 0.5 1.8 2.2 1.5
Inflacja Żywności -1.70 -1.5 1.3 1.5 2 2.2
Cpi Transport 103.20 106 107 101 103 103
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 2.50 3 3 3 3 3.5
Stopa Międzybankowa 0.25 0.74 0.74 0.74 0.74 0.99
Stopa Depozytowa 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -6500.00 -6300 -5400 -4450 -7630 -4550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 2 1.5 1.5
Import 16000.00 15400 14570 12900 16580 13200
Eksport 9500.00 9150 9220 8450 8950 8650
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 71.5 71.5 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Wydatki Rządowe 18212.00 18302 17926 18758 18704 19190
Wydatków Rządowych W Pkb 46.40 46.7 46.7 46.7 47 47
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 37.20 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.20 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 3.00 -1.5 3.8 4.5 3.5 2.2
Koniunktura w przemyśle 5.80 11.8 10.9 9.8 10 11
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.5 0.6 1 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.70 4.8 4.6 4.5 4.1 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 53449.00 51119 48596 55052 54892 56319
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.16 3.66 3.66 3.66 3.66 3.91
Cena Benzyny 1.54 1.46 1.42 1.39 1.36 1.36
Optymizm Konsumentów -3.40 -10 -12 -13 -14 -16


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.