Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6.69 6.72 6.74 6.77 6.8 6.86
Indeks Giełdowy 2051.51 2018 2006 1995 1983 1960
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77 0.83
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 2.2 2.5 2.8 3 2
Stopa Bezrobocia 7.90 8 6.1 5.8 7.5 7
Inflacja 1.40 1.4 0.9 1.2 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.25 2 2 2.25
Bilans Handlowy -5200.00 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
Saldo Obrotów Bieżących 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Dług Publiczny do PKB 74.10 68 68 68 68 66
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 2.2 2.5 2.8 3 2
PKB 60.81 64.7 64.7 64.7 64.7 67.9
Pkb W Cenach Stałych 107336.00 83645 93084 108839 110556 112767
Środki Trwałe Brutto 21086.00 19929 22304 21381 21719 22153
Pkb Per Capita 15870.30 16800 16800 16800 16800 17500
Pkb Per Capita Ppp 23636.79 24600 24600 24600 24600 25500
Rolnictwo w PKB 3019.00 1996 2335 3061 3110 3172
Budownictwo w PKB 4247.00 4159 4346 4306 4374 4462
Przemysł w PKB 11935.00 10519 11130 12102 12293 12539
Administracja Publiczna w PKB 11719.00 11880 12083 11883 12071 12312
Usługi w PKB 25861.00 12917 17602 26223 26637 27170
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.90 8 6.1 5.8 7.5 7
Koszty Pracy 97.20 100 100 100 100 103
Przeciętne Wynagrodzenia 6496.00 6658 6664 6604 6684 6851
Wynagrodzenia w Przemyśle 5984.00 6090 6103 6024 6158 6311
Płaca Minimalna 505.90 525 525 525 525 555
Populacja 4.11 4.06 4.06 4.06 4.03 3.99
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 4.30 3 3 2.9 2.9 2.5
Koszty Utrzymania Rodziny 10500.00 10815 10815 10805 10805 11075
Koszty Utrzymania 7020.00 7231 7231 7224 7224 7404
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740.00 3852 3852 3848 3848 3945
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340.00 7560 7560 7553 7553 7742
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.40 1.4 0.9 1.2 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.70 104 104 104 105 107
Inflacja Bazowa 1.20 1.3 1 1.1 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.60 103 103 102 102 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 1.8 2.2 1.7 1.5 2.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.25 103 103 103 107 109
Inflacja Żywności 2.10 1.2 1 1.1 1.2 2
Cpi Transport 102.70 103 104 103 103 104
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.25 2 2 2.25
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 -0.08 -0.33 -0.33 -0.33
Stopa Depozytowa 0.00 0 -0.25 -0.5 -0.5 -0.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -5200.00 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
Saldo Obrotów Bieżących 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Import 14632.00 16580 15800 15200 13200 13400
Eksport 9432.00 8950 9290 9350 8650 9190
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 74.10 68 68 68 68 66
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Bilans Budżetu 2190.40 -132 -132 -132 -131 -131
Wydatki Rządowe 18342.00 17480 19113 18599 18892 19270
Wydatków Rządowych W Pkb 46.40 47 47 47 47 46.9
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -0.40 3.5 2.5 2.3 2.2 2
Koniunktura w Przemyśle 10.30 6.8 7.2 5.2 8 4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.50 4.1 3.7 3.6 3.5 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 53682.00 50149 52794 54434 55292 56398
Kredyt Konsumencki 71748.60 67346 69681 71113 73021 74481
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.13 2.96 2.71 2.46 2.46 2.46
Cena Benzyny 1.50 1.65 1.69 1.73 1.77 1.77
Optymizm Konsumentów -3.10 -5 -4.6 -4.8 -4 -1.5


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.