Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 6.30 6.31 6.34 6.36 6.39 6.44
Indeks Giełdowy 1878.71 1857 1835 1814 1792 1749
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.71 0.74 0.77 0.8 0.83 0.89

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 5.5 7.8 0.5 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.00 12 7.8 6 5.3 1.8
Stopa Bezrobocia 9.30 12 12 11 10.6 9
Inflacja 1.20 1.9 1.7 1.8 0.6 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 0.9 0.6 -0.2 0.5 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.75
Bilans Handlowy -5747.16 -6400 -5800 -4210 -4400 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -374.90 -300 -300 -800 -770 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -2.5 -2.5 -2.5 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 73.20 86.1 86.1 86.1 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB 0.40 -4.1 -4.1 -4.1 -2.8 -2.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.40 0.9 0.9 0.3 0.6 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 5.5 7.8 0.5 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.00 12 7.8 6 5.3 1.8
PKB 60.42 65.1 65.1 65.1 70.62 70.62
Pkb W Cenach Stałych 87892.00 80880 91642 95500 93166 94842
Środki Trwałe Brutto 21392.00 19379 21482 20773 22676 23084
Pkb Per Capita 16454.50 16300 16300 16300 16300 16500
Pkb Per Capita Ppp 28508.50 28400 28400 28400 28400 28800
Rolnictwo w PKB 3670.00 2167 2855 3312 3890 3960
Budownictwo w PKB 4627.00 4230 4974 4331 4905 4993
Przemysł w PKB 12159.00 10697 12445 11867 12889 13121
Administracja Publiczna w PKB 11755.00 11194 13452 12679 12460 12685
Usługi w PKB 13612.00 13043 14395 15834 14429 14688

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 9.30 12 12 11 10.6 9
Koszty Pracy 103.40 87.4 93.64 89.58 89.58 89.58
Przeciętne Wynagrodzenia 6979.00 6650 6749 6816 6816 6816
Wynagrodzenia w Przemyśle 6301.00 6049 6117 6200 6200 6200
Płaca Minimalna 562.77 563 563 563 580 580
Populacja 4.06 3.99 3.99 3.99 3.99 3.95
Wiek Emerytalny Kobiet 62.75 62.75 62.75 62.75 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.70 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.20 1.9 1.7 1.8 0.6 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 0.9 0.6 -0.2 0.5 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.70 103 104 108 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.20 105 106 104 107 109
Inflacja Bazowa 0.50 1.5 1.8 2 1.7 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.10 98.41 98.3 100 102 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.50 2.3 2.5 2.2 2.2 1.5
Cpi Transport 103.50 98.29 98.33 107 100 102
Inflacja Żywności -1.30 -1.2 1.5 2 1.8 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.34 107 107 109 109 109

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 0.18 1.25 0.18 0.43
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 1 0 0.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -5747.16 -6400 -5800 -4210 -4400 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -374.90 -300 -300 -800 -770 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -2.5 -2.5 -2.5 -1.3 -1.3
Import 15263.92 14800 14800 13200 16100 13400
Eksport 9516.76 9000 9000 8800 9200 9200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 73.20 86.1 86.1 86.1 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB 0.40 -4.1 -4.1 -4.1 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -3875.00 -131 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 19386.00 17250 21525 19689 20549 20919
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 50.1 50.1 50.1 50.1 48.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 36.5 37.2 37.2 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 16.5 17.2 17.2 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 4.90 3.5 1.5 2.1 1.6 1.1
Koniunktura w Przemyśle -3.60 -5 -4 -3 -3 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.40 0.9 0.9 0.3 0.6 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.80 5.2 5.2 5.8 5.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 57342.00 50691 54181 57784 60783 61877
Kredyt Konsumencki 74866.50 69248 82360 69896 79455 80885
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.90 2.85 2.85 4.14 2.85 3.1
Optymizm Konsumentów -14.90 -11 -12 -13 -13 -4.8
Cena Benzyny 1.58 1.45 1.38 1.29 1.25 1.18


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.