Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 6.25 6.27 6.3 6.32 6.35 6.4
Indeks Giełdowy 1827.63 1800 1779 1758 1737 1696
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.87

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.90 1.4 3 2.3 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.00 -4 12 7.8 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 9.30 13.5 12 12 11 9
Inflacja -0.70 0.3 0.5 0.7 1 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -3655.63 -4550 -6400 -5800 -4210 -4210
Saldo Obrotów Bieżących 1926.60 -980 -300 -300 -800 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
Dług Publiczny do PKB 73.20 83.7 83.7 83.7 83.7 80.5
Budżet Państwa do PKB 0.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 1.2 0.9 0.9 0.3 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.90 1.4 3 2.3 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.00 -4 12 7.8 2.8 2.8
PKB 60.42 58.5 58.5 58.5 58.5 59.3
Pkb W Cenach Stałych 96599.00 89354 82601 91642 95500 91855
Środki Trwałe Brutto 20973.00 19404 19791 21482 20773 19947
Pkb Per Capita 16454.50 16300 16300 16300 16300 16500
Pkb Per Capita Ppp 28508.50 28400 28400 28400 28400 28800
Rolnictwo w PKB 3330.00 3129 2213 2855 3312 3217
Budownictwo w PKB 4660.00 4025 4320 4974 4331 4137
Przemysł w PKB 11883.00 11387 10925 12445 11867 11706
Administracja Publiczna w PKB 11760.00 11057 11433 13452 12679 11367
Usługi w PKB 19438.00 15728 13320 14395 15834 16168

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 9.30 13.5 12 12 11 9
Koszty Pracy 96.50 87.4 93.64 103 89.58 89.58
Przeciętne Wynagrodzenia 6756.00 6650 6749 6908 6816 6816
Wynagrodzenia w Przemyśle 6271.00 6049 6117 6316 6200 6200
Płaca Minimalna 536.60 525 525 525 555 555
Populacja 4.08 3.99 3.99 3.99 3.99 3.95
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 4.40 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.70 0.3 0.5 0.7 1 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 102 103 103 108 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.90 105 106 106 107 109
Inflacja Bazowa 0.60 1 1.5 1.8 2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.00 98.09 100 98.41 105 100
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.50 2 2.3 2.5 2.2 1.5
Cpi Transport 98.70 102 98.19 96.98 107 103
Inflacja Żywności -1.20 1.2 1.2 1.2 2 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.96 107 107 107 109 109

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 0.18 0.18 1.25 0.18
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 1 0
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -3655.63 -4550 -6400 -5800 -4210 -4210
Saldo Obrotów Bieżących 1926.60 -980 -300 -300 -800 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
Import 14111.60 15200 14800 14800 13200 13200
Eksport 10455.97 8800 9000 9000 8800 9000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 73.20 83.7 83.7 83.7 83.7 80.5
Budżet Państwa do PKB 0.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.1
Bilans Budżetu -3712.00 -131 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 18789.00 18029 17617 21525 19689 18534
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 50.1 50.1 50.1 50.1 48.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 36.5 36.5 37.2 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 16.5 16.5 17.2 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -1.70 2.8 3.5 3.2 3 3
Koniunktura w Przemyśle -9.00 -6 -5 -4 -3 3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 1.2 0.9 0.9 0.3 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.70 2 5.2 5.2 5.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 49591.00 56726 51770 54181 57784 58315
Kredyt Konsumencki 75331.80 68286 70722 82360 69896 70198
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.83 3.12 3.12 3.12 4.14 3.12
Optymizm Konsumentów -21.60 -16 -11 -12 -13 -4.8
Cena Benzyny 1.48 1.36 1.2 1.14 1.29 1.29


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.