Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 6.99 7.04 7.07 7.1 7.13 7.18
Indeks Giełdowy 1596.93 1563 1544 1526 1508 1472
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 1.3 1.35 1.4 1.46 1.57

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5 -3 0.6 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 -10.5 -7.2 -4 -2 0.8
Stopa Bezrobocia 8.30 10.5 12.2 15 17 13.5
Inflacja 1.50 1.6 1.3 1.5 1.7 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.1 0.7 -0.4 0.5 -0.2
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Bilans Handlowy -5702.37 -6510 -5850 -4550 -4550 -4210
Saldo Obrotów Bieżących -592.10 250 3300 -650 -650 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 74.10 78 78 78 80 80
Budżet Państwa do PKB 0.20 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2 -6.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5 -3 0.6 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 -10.5 -7.2 -4 -2 0.8
PKB 61.35 64.7 64.7 64.7 67.9 67.9
Pkb W Cenach Stałych 94114.00 91094 103472 90349 92232 91072
Środki Trwałe Brutto 19975.00 20864 20327 19176 19576 19329
Pkb Per Capita 15870.30 16800 16800 16800 17500 17500
Pkb Per Capita Ppp 23636.79 24600 24600 24600 22007 25500
Rolnictwo w PKB 3311.00 2392 2910 3179 3245 3204
Budownictwo w PKB 4259.00 4028 4094 4089 4174 4121
Przemysł w PKB 12050.00 11530 11505 11568 11809 11661
Administracja Publiczna w PKB 11701.00 11068 11297 11233 11467 11323
Usługi w PKB 16643.00 18212 24930 15977 16310 16105

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.30 10.5 12.2 15 17 13.5
Koszty Pracy 91.00 100 86.74 93.64 93.64 95.98
Przeciętne Wynagrodzenia 6796.00 6664 6604 6749 6993 6918
Wynagrodzenia w Przemyśle 6209.00 6103 6024 6117 6389 6270
Płaca Minimalna 546.07 525 525 525 525 555
Populacja 4.08 4.06 4.06 4.03 3.99 3.99
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 10500.00 10815 10805 10805 10805 11075
Koszty Utrzymania 7020.00 7231 7224 7224 7224 7404
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3740.00 3852 3848 3848 3848 3945
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 7340.00 7560 7553 7553 7553 7742
Wzrost Wynagrodzeń 4.70 3 2.9 2.9 2.9 2.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.50 1.6 1.3 1.5 1.7 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.1 0.7 -0.4 0.5 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 104 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.00 104 105 105 104 106
Inflacja Bazowa 1.60 1 1.1 1 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.10 103 102 102 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 2.2 1.7 1.5 1.5 2.2
Cpi Transport 101.10 105 103 104 103 106
Inflacja Żywności 2.90 1 1.1 1.2 1.2 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.65 103 103 107 107 109

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Stopa Międzybankowa 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Stopa Depozytowa 0.00 -0.25 -0.5 0.5 -0.5 1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -5702.37 -6510 -5850 -4550 -4550 -4210
Saldo Obrotów Bieżących -592.10 250 3300 -650 -650 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
Import 12978.54 15800 15200 13200 13200 13400
Eksport 8831.63 9290 9350 8650 8650 9190

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 74.10 78 78 78 80 80
Budżet Państwa do PKB 0.20 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu 2190.40 -132 -132 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 18902.00 17937 17682 18146 18524 18291
Wydatków Rządowych W Pkb 46.40 47 47 47 47 46.9

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -2.00 2.5 2.3 2.2 2.2 2
Koniunktura w Przemyśle -1.60 -20 -18 -16 -14 -10

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.90 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 59980.00 49405 51749 57581 58780 58041
Kredyt Konsumencki 73606.30 65208 67607 69370 71431 69925
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.23 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
Optymizm Konsumentów -8.30 -22 -30 -18 -15.5 -14
Cena Benzyny 1.25 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.