Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 6.45 6.5 6.53 6.56 6.59 6.66
Indeks Giełdowy 2052.11 2019 1991 1963 1936 1882
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.48 0.44 0.46 0.48 0.5 0.55

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2.5 0.5 0.2 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.10 10.3 8.8 7.5 5.3 4
Stopa Bezrobocia 7.00 8.3 8.2 6.9 6.4 7.4
Inflacja 3.30 3 2 1.6 1.1 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75
Bilans Handlowy -6600.00 -4400 -6900 -6900 -6900 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -802.30 -800 -770 -770 -770 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -2.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 88.70 86.1 83.5 83.5 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB -7.40 -4.1 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 0.3 0.6 0.6 0.6 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2.5 0.5 0.2 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.10 10.3 8.8 7.5 5.3 4
PKB 55.97 65.1 70.62 70.62 70.62 70.62
Pkb W Cenach Stałych 96068.00 95500 96730 93646 103273 100599
Środki Trwałe Brutto 22698.00 20773 23595 23466 24400 24539
Pkb Per Capita 15204.35 16300 16300 16300 16300 16500
Pkb Per Capita Ppp 26465.13 28400 28400 28400 28400 28800
Rolnictwo w PKB 2680.00 3312 4048 2655 2881 4210
Budownictwo w PKB 5150.00 4331 5104 5325 5536 5308
Przemysł w PKB 12588.00 11867 13411 12884 13532 13948
Administracja Publiczna w PKB 12179.00 12679 12966 13215 13092 13484
Usługi w PKB 17674.00 15834 15014 14429 19000 15615

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 7.00 8.3 8.2 6.9 6.4 7.4
Koszty Pracy 103.90 89.58 106 109 106 109
Przeciętne Wynagrodzenia 7046.00 6816 7174 7316 7354 7353
Wynagrodzenia w Przemyśle 6524.00 6200 6551 6692 6807 6715
Płaca Minimalna 567.32 563 580 580 580 580
Populacja 4.06 3.99 3.99 3.99 3.99 3.95
Wiek Emerytalny Kobiet 62.75 62.75 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 4.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 3.30 3 2 1.6 1.1 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.00 105 106 106 107 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.20 106 107 108 107 108
Inflacja Bazowa 2.10 2.8 2.7 2.7 1.9 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.40 107 107 108 110 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.10 9.2 5.7 4.6 2.4 2.3
Cpi Transport 107.80 108 108 109 109 109
Inflacja Żywności 2.90 3.5 2.9 2.2 1.8 1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.80 109 109 109 109 109

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.43 0.43
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0.25 0.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -6600.00 -4400 -6900 -6900 -6900 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -802.30 -800 -770 -770 -770 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -2.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 16400.00 13200 16100 16100 16100 13400
Eksport 9800.00 8800 9200 9200 9200 9200

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 88.70 86.1 83.5 83.5 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB -7.40 -4.1 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -4409.00 -131 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 20252.00 19689 21725 20304 21771 22594
Wydatków Rządowych W Pkb 55.40 50.1 50.1 50.1 50.1 48.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 5.20 2.1 1.6 1.3 1.3 1.1
Koniunktura w Przemyśle 11.10 -3 -3 -3 -3 3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 0.3 0.6 0.6 0.6 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 18.30 5.8 5.8 5.8 5.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 57275.00 57784 63248 58434 61571 65778
Kredyt Konsumencki 77502.60 82678 82083 82432 81610 85985
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.02 3.02 3.02 3.02 3.27 3.27
Optymizm Konsumentów -11.00 -8.7 -6 -5 -7 -6
Cena Benzyny 1.70 1.62 1.53 1.46 1.38 1.31


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.