Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 6.71 6.74 6.76 6.79 6.81 6.87
Indeks Giełdowy 1630.79 1596 1577 1558 1540 1503
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.28 1.48 1.54 1.6 1.67 1.79

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
Stopa Bezrobocia 9.50 12.2 13 13.5 12 11
Inflacja -0.60 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Bilans Handlowy -3786.00 -4650 -4350 -6400 -5800 -4400
Saldo Obrotów Bieżących -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Dług Publiczny do PKB 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.50 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
PKB 61.35 64.7 64.7 67.9 67.9 67.9
Pkb W Cenach Stałych 86023.00 100091 86114 79141 102367 94554
Środki Trwałe Brutto 20315.00 19663 18277 18690 24175 20068
Pkb Per Capita 15870.30 16800 16800 17500 17500 17500
Pkb Per Capita Ppp 23636.79 24600 24600 24600 22007 25500
Rolnictwo w PKB 2218.00 2815 3030 2041 2639 3326
Budownictwo w PKB 4320.00 3960 3897 3974 5141 4279
Przemysł w PKB 11201.00 11129 11026 10305 13329 12106
Administracja Publiczna w PKB 11836.00 10928 10706 10889 14085 11756
Usługi w PKB 13688.00 24115 15228 12593 16289 16721

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.50 12.2 13 13.5 12 11
Koszty Pracy 99.70 86.74 93.64 103 103 95.98
Przeciętne Wynagrodzenia 6622.00 6604 6749 6908 6814 6918
Wynagrodzenia w Przemyśle 6021.00 6024 6117 6316 6196 6270
Płaca Minimalna 546.07 525 525 525 525 555
Populacja 4.08 4.06 4.03 3.99 3.99 3.99
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 6.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.60 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40 103 103 103 103 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.60 105 105 105 106 106
Inflacja Bazowa 1.40 1.1 1 1 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.10 102 102 99.88 96.53 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.60 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
Cpi Transport 93.50 102 103 98.59 94.34 104
Inflacja Żywności 2.50 1.1 1.2 1.2 1.2 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.58 103 107 107 107 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2.25
Stopa Międzybankowa 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Stopa Depozytowa 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.96 10 10 10 10 10

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -3786.00 -4650 -4350 -6400 -5800 -4400
Saldo Obrotów Bieżących -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Import 10937.00 14000 13000 15200 14800 13200
Eksport 7151.00 9350 8650 8800 9000 8800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu 2190.40 -132 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 18172.00 17104 17295 16718 21625 18990
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 53.8 53.8 50.1 50.1 50.1

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -12.40 -8 -4.5 2.8 3.5 4
Koniunktura w Przemyśle -17.30 -18 -16 -14 -13 -10

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.50 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.80 -6.5 -3.5 2 5.2 5.8
Wydatki Konsumpcyjne 53906.00 49971 54882 49594 64148 60260
Kredyt Konsumencki 72924.00 65398 66118 67775 86780 72598
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.93 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
Optymizm Konsumentów -15.80 -12 -9.5 -7.3 -6.5 -5.5
Cena Benzyny 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.