Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 6.66 6.83 6.86 6.89 6.93 6.99
Indeks Giełdowy 2013.05 1952 1940 1929 1918 1895
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.52 0.57 0.58 0.6 0.62 0.66
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 3 2.7 2.4 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia 6.80 7.8 8.5 7 6.8 7.5
Inflacja 0.80 1.3 1.4 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 -0.6 0.5 -0.1 0.7 -0.4
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2
Bilans Handlowy -5581.23 -4450 -7630 -6510 -6510 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -512.10 -500 -1500 250 3300 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 1 0.7 0.6 0.8 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 3 2.7 2.4 2.5 2.4
PKB 60.81 61.35 64.7 64.7 64.7 64.7
Pkb W Cenach Stałych 91935.00 90721 90544 84969 94141 93080
Środki Trwałe Brutto 22029.00 19734 19695 20244 22558 20247
Pkb Per Capita 15870.30 16000 16800 16800 16800 16800
Pkb Per Capita Ppp 23636.79 24000 24600 24600 24600 24600
Rolnictwo w PKB 2306.00 3147 3141 2027 2361 3229
Budownictwo w PKB 4292.00 4114 4106 4225 4395 4221
Przemysł w PKB 10993.00 11273 11251 10686 11257 11566
Administracja Publiczna w PKB 11934.00 12045 12021 12068 12220 12358
Usługi w PKB 17385.00 15041 15012 13121 17802 15433
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.80 7.8 8.5 7 6.8 7.5
Przeciętne Wynagrodzenia 6420.00 6462 6592 6658 6664 6650
Wynagrodzenia w Przemyśle 6007.00 5878 6013 6090 6103 6049
Płaca Minimalna 505.90 506 525 525 525 525
Populacja 4.11 4.12 4.08 4.08 4.08 4.08
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62.25 62.5 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 3.2 3 3 2.9 2.9
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.80 1.3 1.4 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 -0.6 0.5 -0.1 0.7 -0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 104 103 103 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.20 103 102 104 104 104
Inflacja Bazowa 0.70 1.2 1.3 1 1.1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.60 100 103 103 102 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 0.5 1.8 2.2 1.7 1.5
Inflacja Żywności 0.50 0.7 1.2 1 1.1 1.2
Cpi Transport 101.70 102 101 103 104 104
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2 2 2
Stopa Międzybankowa 0.21 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Stopa Depozytowa 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -5581.23 -4450 -7630 -6510 -6510 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -512.10 -500 -1500 250 3300 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 13119.69 12900 16580 15800 15200 13200
Eksport 7538.47 8450 8950 9290 9350 8650
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 18877.00 18704 18667 17757 19330 19190
Wydatków Rządowych W Pkb 46.40 46.7 47 47 47 47
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 37.2 36.5 36.5 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 17.2 16.5 16.5 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -1.70 4.5 3.5 2.5 2.3 2.2
Koniunktura w Przemyśle 8.20 6.2 6.8 7.2 5.2 8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 1 0.7 0.6 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 4.5 4.1 3.7 3.6 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 52142.00 54892 54785 50942 53393 56319
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.01 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
Cena Benzyny 1.49 1.39 1.36 1.29 1.25 1.36
Optymizm Konsumentów -3.40 -6.7 -5 -4.6 -4.8 -4


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.