Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 7.13 7.17 7.21 7.26 7.3 7.38
Indeks Giełdowy 2081.62 2038 1995 1953 1912 1833
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.05 3.36 3.69 4.06 4.47 5.41

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 2 1.5 1 0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.70 3.5 4 5 5.3 2.9
Stopa Bezrobocia 7.00 6.9 6.4 7.4 7.4 6.8
Inflacja 9.40 6.1 5.7 5.2 4.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.60 1.6 0.5 0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy -7604.47 -6900 -6900 -4200 -4200 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -451.40 -610 3250 -350 -1450 -420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Dług Publiczny do PKB 79.80 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 2 1.5 1 0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.70 3.5 4 5 5.3 2.9
PKB 55.97 70.62 70.62 70.62 70.62 75.85
Pkb W Cenach Stałych 98363.00 99430 99911 103281 103576 106276
Środki Trwałe Brutto 20322.00 23492 23606 21338 21399 21957
PKB Per Capita 12694.38 16300 16300 16500 16500 16500
PKB Per Capita PPP 26465.13 28400 28400 28800 28800 28800
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 10.40 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4
Rolnictwo w PKB 3852.00 2790 3713 4045 4056 4162
Budownictwo w PKB 4741.00 5157 5010 4978 4992 5122
Przemysł w PKB 13094.00 13192 13127 13749 13788 14147
Administracja Publiczna w PKB 13085.00 13602 13529 13739 13779 14138
Usługi w PKB 17575.00 19055 29049 18454 18506 18989

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 7.00 6.9 6.4 7.4 7.4 6.8
Koszty Pracy 100.17 109 106 90 103 105
Przeciętne Wynagrodzenia 7607.00 7354 7286 7462 7797 7649
Wynagrodzenia w Przemyśle 7163.00 6807 6736 6777 7342 6947
Płaca Minimalna 623.70 580 580 580 580 600
Populacja 4.06 3.99 3.99 3.95 3.95 3.95
Wiek Emerytalny Kobiet 62.75 63 63 63 63 63.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 6.57 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.40 6.1 5.7 5.2 4.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.60 1.6 0.5 0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.30 111 112 113 116 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.00 108 108 110 113 110
Inflacja Bazowa 6.70 2.7 1.9 1.5 1.5 0.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.20 121 126 133 143 158
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.90 17.2 17.4 17.6 17.8 18
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114.94 109 109 109 109 109
Inflacja Żywności 12.80 2.2 2.2 1 1 1
Cpi Transport 120.40 122 123 123 123 123

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Stopa Międzybankowa 0.18 0.18 0.43 0.43 0.43 0.43
Stopa Depozytowa 0.00 0 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -7604.47 -6900 -6900 -4200 -4200 -4200
Saldo Obrotów Bieżących -451.40 -610 3250 -350 -1450 -420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Import 20952.40 16100 16100 13400 13400 13400
Eksport 13347.93 9200 9200 9200 9200 9200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 79.80 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Budżet Państwa do PKB -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Bilans Budżetu -7304.00 -131 -131 -131 -131 -131
Wydatki Rządowe 23478.00 20961 21062 24652 24722 25367
Wydatków Rządowych W Pkb 55.40 50.1 50.1 48.5 48.5 48.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -1.90 4.2 4.7 4.5 6.7 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.60 0.1 0.3 -0.1 0.2 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.20 6.2 3.5 1.8 8 6
Produkcja w Górnictwie -1.30 -0.1 0.2 0.8 3.5 4.5
Koniunktura w Przemyśle 10.10 4 -3 3 3 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 5.8 5.8 3.4 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 62537.00 59280 59566 65664 65851 67568
Kredyt Konsumencki 76870.10 79364 80942 80958 80944 83306
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.61 2.61 2.86 2.86 2.86 2.86
Cena Benzyny 1.67 1.73 1.79 1.85 1.91 1.91
Optymizm Konsumentów -19.50 -5 -7 -6 -6 -6


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.