Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 6.63 6.7 6.73 6.77 6.8 6.87
Indeks Giełdowy 1874.25 1889 1878 1867 1857 1835
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.79 1.16 1.18 1.21 1.23 1.29
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.5 3 2.7 3.2 2.3
Stopa Bezrobocia 7.20 6.9 7.8 8.5 7 7.3
Inflacja 1.10 1.2 1.5 1.6 1.8 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy -5140.54 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 71.5 68 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.30 0.6 1 0.7 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.5 3 2.7 3.2 2.3
PKB 60.81 61.35 61.35 64.7 64.7 64.7
Pkb W Cenach Stałych 82735.00 101588 90986 84969 85383 93079
Środki Trwałe Brutto 19712.00 20584 19791 20244 20343 20247
Pkb Per Capita 15870.30 16000 16000 16800 16800 16800
Pkb Per Capita Ppp 23636.79 24000 24000 24600 24600 24600
Rolnictwo w PKB 1974.00 2731 3156 2027 2037 3229
Budownictwo w PKB 4114.00 4113 4126 4225 4246 4221
Przemysł w PKB 10405.00 10847 11306 10686 10738 11566
Administracja Publiczna w PKB 11751.00 12016 12080 12068 12127 12358
Usługi w PKB 12776.00 22723 15085 13121 13185 15432
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.20 6.9 7.8 8.5 7 7.3
Przeciętne Wynagrodzenia 6470.00 6375 6462 6592 6592 6650
Wynagrodzenia w Przemyśle 5925.00 5803 5878 6013 6013 6049
Płaca Minimalna 505.90 506 506 525 525 525
Populacja 4.11 4.07 4.07 4.03 4.03 4.03
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62.25 62.5 62.5 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 3.90 2.9 3.2 3 3 2.9
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.10 1.2 1.5 1.6 1.8 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 103 103 104 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.50 103 103 102 104 104
Inflacja Bazowa 0.90 1 0.7 1.1 1.2 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.80 102 101 103 102 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 0.5 1.8 2.2 1.7 1.5
Inflacja Żywności 0.20 1.3 1.5 2 2.4 2.2
Cpi Transport 102.80 106 101 103 105 103
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Stopa Międzybankowa 0.22 0.75 0.75 0.75 0.49 0.75
Stopa Depozytowa 0.00 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -5140.54 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 13677.11 14570 12900 16580 15800 13200
Eksport 8536.57 9220 8450 8950 9290 8650
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 74.10 71.5 71.5 68 68 68
Budżet Państwa do PKB 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Wydatki Rządowe 17290.00 18222 18758 17757 17843 19190
Wydatków Rządowych W Pkb 46.40 46.7 46.7 47 47 47
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 36.50 37.2 37.2 37.2 36.5 37.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 17.2 17.2 17.2 16.5 17.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -5.60 1.9 4.5 3.5 2.5 2.2
Koniunktura w przemyśle 8.70 8 9.8 10 10.5 11
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.30 0.6 1 0.7 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.10 4.6 4.5 4.1 3.7 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 49603.00 49400 55052 50942 51190 56319
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.27 3.64 3.64 3.64 3.34 3.64
Cena Benzyny 1.52 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
Optymizm Konsumentów -5.30 -6.3 -6.7 -5 -4.6 -4


Chorwacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.