Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 711 2019-10
Indeks Giełdowy 26043 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.97 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-08
Inflacja 2.1 2019-09
Stopa Procentowa 2 2019-09
Bilans Handlowy -20 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2929 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 50.74 2019-09
Optymizm Konsumentów 39.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
PKB 298 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 39229 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 147343 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8162 2019-06
Pkb Per Capita 15130 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 22874 2018-12
Rolnictwo w PKB 926 2019-06
Budownictwo w PKB 2360 2019-06
Przemysł w PKB 4053 2019-06
Górnictwo w PKB 3728 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1791 2019-06
Usługi w PKB 3917 2019-06
Transport w PKB 1973 2019-06
Media w PKB 1039 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-08
Pracujący 8461 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 655 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 54.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.2 2019-08
Wolne Etaty 16.6 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 4894 2019-07
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2019-08
Populacja 18.75 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 2.3 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 90.3 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 85.54 2019-06
Inflacja Żywności 2.4 2019-09
Cpi Transport 101 2019-09
Deflator Pkb 126 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.98 2019-10
Podaż Pieniądza M1 38300 2019-09
Podaż Pieniądza M2 144942 2019-09
Podaż Pieniądza M3 248879 2019-09
Bilans Banków 150965 2019-07
Rezerwy Walutowe 38925 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 106857 2019-08
Stopa Depozytowa 2.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 26832 2019-08
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -20 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2929 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 5205 2019-09
Import 5224 2019-09
Dług Zagraniczny 197566 2019-08
Rachunek kapitałowy -4007 2019-06
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3116 2019-06
Terms of Trade 96.79 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.45 2017-12
Przyjazdy Turystów 263280 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Bilans Budżetu -191580 2019-08
Wydatki Rządowe 5571 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 3434191 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 3625771 2019-08
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.74 2019-09
Produkcja Przemysłowa 1.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 2019-08
Zmiany Zapasów 689 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 33059 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.7 2019-08
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 518 2019-08
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2018-12
Produkcja w Górnictwie 5.3 2019-08
Produkcja Stali 95 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 25165 2019-06
Kredyt Konsumencki 26714 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 165501 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.99 2019-09
Cena Benzyny 1.12 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 9727 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.