Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 789 2020-07
Indeks Giełdowy 20395 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.5 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 11.2 2020-05
Inflacja 2.6 2020-06
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Bilans Handlowy 1390 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -969 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2020-06
Optymizm Konsumentów 21.2 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 306216 2020-07
Śmierć koronawirusa 6682 2020-07
Odzyskany koronawirus 274922 2020-07
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
PKB 282 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 39017 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 148853 2019-12
Środki Trwałe Brutto 7674 2020-03
Pkb Per Capita 15092 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 24226 2019-12
Rolnictwo w PKB 1893 2020-03
Budownictwo w PKB 2300 2020-03
Przemysł w PKB 4042 2020-03
Górnictwo w PKB 3742 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1824 2020-03
Usługi w PKB 3666 2020-03
Transport w PKB 1871 2020-03
Media w PKB 1051 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.2 2020-05
Pracujący 7451 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 940 2020-05
Wskaźnik Zatrudnienia 47.6 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.6 2020-05
Wolne Etaty 2 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 5043 2020-02
Płaca Minimalna 320500 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 2020-04
Populacja 19.11 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-06
Inflacja Bazowa 2 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 82.8 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 80.91 2020-03
Inflacja Żywności 6.4 2020-06
Cpi Transport 104 2020-05
Deflator Pkb 135 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.25 2020-07
Podaż Pieniądza M1 49232 2020-05
Podaż Pieniądza M2 154182 2020-05
Podaż Pieniądza M3 262921 2020-05
Bilans Banków 163966 2020-01
Rezerwy Walutowe 36814 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 120640 2020-04
Stopa Depozytowa 2.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 22923 2020-03
Prywatna długu do PKB 196 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1390 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -969 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Eksport 5414 2020-06
Import 4023 2020-06
Dług Zagraniczny 200267 2020-04
Rachunek kapitałowy -2928 2020-03
Rezerwy Złota 0.25 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4449 2020-03
Terms of Trade 93.82 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 338951 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -2738094 2020-05
Wydatki Rządowe 4387 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 1107648 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 3845742 2020-05
Rating Kredytowy 78 2020-07
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa -5.7 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13.3 2020-05
Zmiany Zapasów 1027 2020-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19177 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -15.3 2020-05
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 496 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 67 2019-12
Ranking Korupcji 26 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.1 2020-05
Produkcja Stali 90 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 21.2 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -28.7 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 24258 2020-03
Kredyt Konsumencki 26362 2020-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 182570 2020-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.81 2020-05
Cena Benzyny 0.98 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 205 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 10298 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 306216 2020-07
Śmierć koronawirusa 6682 2020-07
Odzyskany koronawirus 274922 2020-07
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.