Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 768 2020-11
Indeks Giełdowy 20593 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.89 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 11.6 2020-10
Inflacja 3 2020-10
Stopa Procentowa 0.5 2020-10
Bilans Handlowy 1208 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -25 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 51.68 2020-10
Optymizm Konsumentów 25.5 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 545662 2020-11
Śmierć koronawirusa 15235 2020-11
Odzyskany koronawirus 522259 2020-11
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
PKB 282 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 35468 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 148853 2019-12
Środki Trwałe Brutto 6691 2020-09
Pkb Per Capita 15092 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 24226 2019-12
Rolnictwo w PKB 517 2020-09
Budownictwo w PKB 1679 2020-09
Przemysł w PKB 3769 2020-09
Górnictwo w PKB 3903 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1853 2020-09
Usługi w PKB 3514 2020-09
Transport w PKB 1423 2020-09
Media w PKB 1041 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.6 2020-10
Pracujący 7668 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 1004 2020-10
Wskaźnik Zatrudnienia 48.6 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55 2020-10
Wolne Etaty 5.8 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 5106 2020-08
Płaca Minimalna 320500 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 121 2020-09
Populacja 19.11 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-10
Inflacja Bazowa 2.2 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 91 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 78.49 2020-09
Inflacja Żywności 8 2020-10
Cpi Transport 102 2020-10
Deflator Pkb 137 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.8 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.25 2020-11
Podaż Pieniądza M1 62163 2020-10
Podaż Pieniądza M2 155883 2020-10
Podaż Pieniądza M3 270605 2020-10
Bilans Banków 167071 2020-08
Rezerwy Walutowe 38260 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 121329 2020-09
Stopa Depozytowa 2.53 2019-12
Bilans Banku Centralnego 48446 2020-09
Prywatna długu do PKB 206 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1208 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -25 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Eksport 5983 2020-10
Import 4775 2020-10
Dług Zagraniczny 205520 2020-09
Rachunek kapitałowy -1285 2020-09
Rezerwy Złota 0.25 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2876 2020-09
Terms of Trade 106 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 0 2020-08

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -2107065 2020-09
Wydatki Rządowe 5366 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 3145882 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 5252947 2020-09
Rating Kredytowy 78 2020-11
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.68 2020-10
Produkcja Przemysłowa 1.9 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.3 2020-09
Zmiany Zapasów -490 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19037 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.3 2020-09
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 485 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 67 2019-12
Ranking Korupcji 26 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.8 2020-09
Produkcja Stali 105 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 25.5 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.5 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 22832 2020-09
Kredyt Konsumencki 23796 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 183067 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.11 2020-10
Cena Benzyny 0.93 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.3 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 201 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 11661 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 545662 2020-11
Śmierć koronawirusa 15235 2020-11
Odzyskany koronawirus 522259 2020-11
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.