CHILE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 7.3 2018-08
Inflacja 3.1 2018-09
Stopa Procentowa 2.75 2018-10
Bilans Handlowy -120 2018-09
Dług Publiczny do PKB 23.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 682 2018-10
Indeks Giełdowy 26048 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.85 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 % 2018-06
PKB 277 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 38311 Clp Billion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 141634 Clp Billion 2017-12
Środki Trwałe Brutto 8085 Clp Billion 2018-06
Pkb Per Capita 15060 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 22767 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 956 Clp Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 2298 Clp Billion 2018-06
Przemysł w PKB 4085 Clp Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 3669 Clp Billion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 1742 Clp Billion 2018-06
Usługi w PKB 3745 Clp Billion 2018-06
Transport w PKB 1889 Clp Billion 2018-06
Media w PKB 1003 Clp Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 % 2018-08
Pracujący 8332 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 660 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 % 2018-08
Wolne Etaty 25.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 4681 CLP / godzina 2018-07
Płaca Minimalna 276000 Clp / Miesiąc 2018-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Populacja 18.37 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 622100 Clp / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 400300 Clp / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1161900 Clp / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 375500 Clp / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 2.3 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 96.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 88.59 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 3.7 % 2018-09
Cpi Transport 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 124 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 3.06 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 34100 Clp Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M2 133993 Clp Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M3 226311 Clp Billion 2018-09
Bilans Banków 138801 Clp Million 2018-07
Rezerwy Walutowe 37838 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 98668 Clp Billion 2018-08
Stopa Depozytowa 2.9 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 26833 Clp Million 2018-08
Prywatna długu do PKB 189 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -120 W Mln Usd 2018-09
Eksport 5534 W Mln Usd 2018-09
Import 5656 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -1846 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 178589 W Mln Usd 2018-08
Rachunek kapitałowy -786 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Złota 0.25 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1578 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 99.78 Punkty Indeksowe 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.25 2016-12
Przyjazdy Turystów 251518 Osoby 2018-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 133833 Clp Million 2018-08
Wydatki Rządowe 5376 Clp Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 3498419 Clp Million 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 3364586 Clp Million 2018-08
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 4805 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.75 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -1.8 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4 % 2018-08
Zmiany Zapasów 766 Clp Billion 2018-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 38729 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.2 % 2018-08
Szybkość Internetu 9259 KBps 2017-03
Adresy IP 3793061 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 70.26 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 466 Tysiące Ton 2018-08
Indeks Percepcji Korupcji 67 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 26 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2017-12
Produkcja w Górnictwie -7.6 % 2018-08
Produkcja Stali 95 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 46.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.1 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 24443 Clp Billion 2018-06
Kredyt Konsumencki 22395 Clp Billion 2018-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 151827 Clp Billion 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.98 % 2018-09
Cena Benzyny 1.28 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.7 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 10468 Jednostki 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 22.8 mm 2015-12
Temperatura 11.9 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.