Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 864 2020-04
Indeks Giełdowy 18220 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.41 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-02
Inflacja 3.9 2020-02
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Bilans Handlowy 821 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -2363 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 40.7 2020-03
Optymizm Konsumentów 32.7 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 4471 2020-04
Śmierć koronawirusa 34 2020-04
Odzyskany koronawirus 618 2020-04
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2019-12
PKB 300 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 37841 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 148853 2019-12
Środki Trwałe Brutto 9869 2019-12
Pkb Per Capita 15130 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 22874 2018-12
Rolnictwo w PKB 1019 2019-12
Budownictwo w PKB 2971 2019-12
Przemysł w PKB 4124 2019-12
Górnictwo w PKB 3988 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1826 2019-12
Usługi w PKB 3900 2019-12
Transport w PKB 1967 2019-12
Media w PKB 1088 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-02
Pracujący 9063 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 768 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 58.2 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2020-02
Wolne Etaty 9.6 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 4944 2019-11
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 119 2020-01
Populacja 19.11 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Inflacja Bazowa 2.7 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 87.2 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 82.79 2019-12
Inflacja Żywności 6.1 2020-02
Cpi Transport 106 2020-02
Deflator Pkb 130 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.3 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.45 2020-04
Podaż Pieniądza M1 41993 2020-02
Podaż Pieniądza M2 150952 2020-02
Podaż Pieniądza M3 258302 2020-02
Bilans Banków 163367 2019-11
Rezerwy Walutowe 37252 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 113080 2020-01
Stopa Depozytowa 2.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 26083 2020-01
Prywatna długu do PKB 189 2017-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 821 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -2363 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Eksport 5134 2020-02
Import 4313 2020-02
Dług Zagraniczny 205992 2020-01
Rachunek kapitałowy 1258 2019-12
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 86.34 2019-12
Terms of Trade 96.61 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 289671 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Bilans Budżetu 93242 2020-02
Wydatki Rządowe 5544 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3641485 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 3548243 2020-02
Rating Kredytowy 78 2020-04
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 40.7 2020-03
Produkcja Przemysłowa 5.6 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.7 2020-02
Zmiany Zapasów -1653 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 31090 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2020-02
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 452 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 67 2019-12
Ranking Korupcji 26 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie 9.9 2020-02
Produkcja Stali 75 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 32.7 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 25475 2019-12
Kredyt Konsumencki 27455 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 175511 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.24 2020-02
Cena Benzyny 1.07 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 46.9 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 204 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 13764 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4471 2020-04
Śmierć koronawirusa 34 2020-04
Odzyskany koronawirus 618 2020-04
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.