Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 681 2019-06
Indeks Giełdowy 25834 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.34 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-04
Inflacja 2.3 2019-05
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Bilans Handlowy 371 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1023 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 50.56 2019-05
Optymizm Konsumentów 42.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.4 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
PKB 277 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 38920 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 147343 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7631 2019-03
Pkb Per Capita 15060 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 22767 2017-12
Rolnictwo w PKB 1942 2019-03
Budownictwo w PKB 2200 2019-03
Przemysł w PKB 3974 2019-03
Górnictwo w PKB 3622 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1760 2019-03
Usługi w PKB 3617 2019-03
Transport w PKB 1970 2019-03
Media w PKB 1066 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-04
Pracujący 8496 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 626 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 55.49 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.58 2019-04
Wolne Etaty 18.9 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 4867 2019-03
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 2019-04
Populacja 18.75 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-04
Inflacja Bazowa 1.9 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 93.8 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 85.68 2019-03
Inflacja Żywności 2.2 2019-05
Cpi Transport 101 2019-05
Deflator Pkb 129 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 2.73 2019-06
Podaż Pieniądza M1 36486 2019-05
Podaż Pieniądza M2 139863 2019-05
Podaż Pieniądza M3 241671 2019-05
Bilans Banków 145090 2019-02
Rezerwy Walutowe 38231 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 102593 2019-04
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Bilans Banku Centralnego 25901 2019-04
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 371 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1023 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 6353 2019-05
Import 5982 2019-05
Dług Zagraniczny 189585 2019-04
Rachunek kapitałowy 2.16 2019-03
Rezerwy Złota 0.25 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -300 2019-03
Terms of Trade 100 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.45 2017-12
Przyjazdy Turystów 406399 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Bilans Budżetu 2966238 2019-04
Wydatki Rządowe 4407 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 6511019 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 3544781 2019-04
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.56 2019-05
Produkcja Przemysłowa 0.7 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.4 2019-04
Zmiany Zapasów 1870 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 32716 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.1 2019-04
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 462 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.6 2019-04
Produkcja Stali 100 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.8 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 24790 2019-03
Kredyt Konsumencki 26348 2019-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 160831 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.65 2019-05
Cena Benzyny 1.22 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.4 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 194 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 11152 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.