Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 719 2019-08
Indeks Giełdowy 23638 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.67 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-06
Inflacja 2.2 2019-07
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Bilans Handlowy -30 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2929 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 50.36 2019-07
Optymizm Konsumentów 37.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.6 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
PKB 298 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 39229 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 147343 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8162 2019-06
Pkb Per Capita 15130 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 22874 2018-12
Rolnictwo w PKB 926 2019-06
Budownictwo w PKB 2360 2019-06
Przemysł w PKB 4053 2019-06
Górnictwo w PKB 3728 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1791 2019-06
Usługi w PKB 3917 2019-06
Transport w PKB 1973 2019-06
Media w PKB 1039 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-06
Pracujący 8470 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 648 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.4 2019-06
Wolne Etaty 15.2 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 4871 2019-06
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-06
Populacja 18.75 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-07
Inflacja Bazowa 0.8 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 90.3 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 85.54 2019-06
Inflacja Żywności 2.2 2019-07
Cpi Transport 101 2019-07
Deflator Pkb 126 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.5 2019-08
Podaż Pieniądza M1 36908 2019-07
Podaż Pieniądza M2 140975 2019-07
Podaż Pieniądza M3 247012 2019-07
Bilans Banków 149867 2019-06
Rezerwy Walutowe 40233 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 104199 2019-06
Stopa Depozytowa 2.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 27623 2019-06
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -30 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2929 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 5770 2019-07
Import 5799 2019-07
Dług Zagraniczny 193993 2019-06
Rachunek kapitałowy -4007 2019-06
Rezerwy Złota 0.25 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3116 2019-06
Terms of Trade 96.79 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.45 2017-12
Przyjazdy Turystów 263280 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Bilans Budżetu -899424 2019-06
Wydatki Rządowe 5571 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 2956388 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 3855812 2019-06
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.36 2019-07
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.4 2019-06
Zmiany Zapasów 689 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 28446 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.3 2019-06
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 475 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0 2019-06
Produkcja Stali 75 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 25165 2019-06
Kredyt Konsumencki 26377 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 164280 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.6 2019-07
Cena Benzyny 1.16 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.4 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 12380 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.