Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 779 2019-12
Indeks Giełdowy 23729 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.54 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 7 2019-10
Inflacja 2.7 2019-11
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Bilans Handlowy 110 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3145 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 36.58 2019-11
Optymizm Konsumentów 36.7 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
PKB 298 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 39473 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 147343 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8266 2019-09
Pkb Per Capita 15130 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 22874 2018-12
Rolnictwo w PKB 555 2019-09
Budownictwo w PKB 2368 2019-09
Przemysł w PKB 3907 2019-09
Górnictwo w PKB 3843 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1804 2019-09
Usługi w PKB 3787 2019-09
Transport w PKB 2017 2019-09
Media w PKB 1059 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7 2019-10
Pracujący 8484 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 640 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 54.92 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.06 2019-10
Wolne Etaty 17.5 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 4959 2019-09
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2019-10
Populacja 18.75 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-11
Inflacja Bazowa 2.5 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 87.3 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 83.41 2019-09
Inflacja Żywności 3.8 2019-11
Cpi Transport 102 2019-11
Deflator Pkb 126 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 2 2019-12
Podaż Pieniądza M1 38923 2019-10
Podaż Pieniądza M2 145548 2019-10
Podaż Pieniądza M3 251281 2019-10
Bilans Banków 154798 2019-09
Rezerwy Walutowe 39461 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 108210 2019-09
Stopa Depozytowa 2.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 27801 2019-10
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 110 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3145 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 5281 2019-11
Import 5171 2019-11
Dług Zagraniczny 195277 2019-09
Rachunek kapitałowy -3696 2019-09
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -989 2019-09
Terms of Trade 96.03 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 238301 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 2018-12
Bilans Budżetu -584564 2019-10
Wydatki Rządowe 5574 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 3272147 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 3856711 2019-10
Rating Kredytowy 80 2019-12
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 36.58 2019-11
Produkcja Przemysłowa -3.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.8 2019-10
Zmiany Zapasów 148 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 28038 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.4 2019-10
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 494 2019-10
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.7 2019-10
Produkcja Stali 95 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 36.7 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 25237 2019-09
Kredyt Konsumencki 26718 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 169397 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.9 2019-10
Cena Benzyny 1.03 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 10227 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.