Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 724 2021-02
Indeks Giełdowy 23099 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.23 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-01
Inflacja 3.1 2021-01
Stopa Procentowa 0.5 2021-01
Bilans Handlowy 1740 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -25 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 54.38 2021-01
Optymizm Konsumentów 29.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -27.7 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 812344 2021-02
Śmierć koronawirusa 20310 2021-02
Odzyskany koronawirus 770190 2021-02
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
PKB 282 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 35468 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 148853 2019-12
Środki Trwałe Brutto 6691 2020-09
Pkb Per Capita 15092 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 24226 2019-12
Rolnictwo w PKB 517 2020-09
Budownictwo w PKB 1679 2020-09
Przemysł w PKB 3769 2020-09
Górnictwo w PKB 3903 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1853 2020-09
Usługi w PKB 3514 2020-09
Transport w PKB 1423 2020-09
Media w PKB 1041 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-01
Pracujący 8121 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 925 2021-01
Wskaźnik Zatrudnienia 50.8 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.6 2020-12
Wolne Etaty 6.3 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 5106 2020-08
Płaca Minimalna 320500 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-12
Populacja 19.11 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2021-01
Inflacja Bazowa 2.6 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 91 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 78.49 2020-09
Inflacja Żywności 7.8 2021-01
Cpi Transport 104 2021-01
Deflator Pkb 137 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.2 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.25 2021-02
Podaż Pieniądza M1 68760 2021-01
Podaż Pieniądza M2 163156 2021-01
Podaż Pieniądza M3 273562 2021-01
Bilans Banków 167071 2020-08
Rezerwy Walutowe 38998 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 115633 2020-12
Stopa Depozytowa 2.53 2019-12
Bilans Banku Centralnego 48446 2020-09
Prywatna długu do PKB 206 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1740 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -25 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Eksport 7038 2021-01
Import 5298 2021-01
Dług Zagraniczny 208434 2020-12
Rachunek kapitałowy -1285 2020-09
Rezerwy Złota 0.25 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2876 2020-09
Terms of Trade 106 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.03 2019-12
Przyjazdy Turystów 0 2020-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -1918625 2020-12
Wydatki Rządowe 5366 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 4336856 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 6255481 2020-12
Rating Kredytowy 78 2021-02
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 54.38 2021-01
Produkcja Przemysłowa -2.4 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.4 2021-01
Zmiany Zapasów -490 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19037 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2020-12
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 465 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 67 2020-12
Ranking Korupcji 25 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2021-01
Produkcja Stali 105 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 29.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -27.7 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 22832 2020-09
Kredyt Konsumencki 23732 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 179805 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.54 2021-01
Cena Benzyny 1.03 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 209 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 8712 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 812344 2021-02
Śmierć koronawirusa 20310 2021-02
Odzyskany koronawirus 770190 2021-02
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.