CHILE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2018-03
Stopa Bezrobocia 7.2 2018-06
Inflacja 2.7 2018-07
Stopa Procentowa 2.5 2018-07
Bilans Handlowy 380 2018-07
Dług Publiczny do PKB 23.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 670 2018-08
Indeks Giełdowy 26583 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.82 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 % 2018-03
PKB 277 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 38044 Clp Billion 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 141634 Clp Billion 2017-12
Środki Trwałe Brutto 7615 Clp Billion 2018-03
Pkb Per Capita 15060 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 22767 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 1863 Clp Billion 2018-03
Budownictwo w PKB 2135 Clp Billion 2018-03
Przemysł w PKB 3923 Clp Billion 2018-03
Górnictwo w PKB 3684 Clp Billion 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 1761 Clp Billion 2018-03
Usługi w PKB 3454 Clp Billion 2018-03
Transport w PKB 3145 Clp Billion 2018-03
Media w PKB 1048 Clp Billion 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 % 2018-06
Pracujący 8382 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 645 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.6 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 % 2018-06
Wolne Etaty 21.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 4661 CLP / godzina 2018-05
Płaca Minimalna 276000 Clp / Miesiąc 2018-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 18.37 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 622100 Clp / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 400300 Clp / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1161900 Clp / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 375500 Clp / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 97 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 86.72 Punkty Indeksowe 2018-03
Inflacja Żywności 3.2 % 2018-07
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-07
Deflator Pkb 125 Punkty Indeksowe 2018-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.1 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 2.69 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 33639 Clp Billion 2018-07
Podaż Pieniądza M2 132029 Clp Billion 2018-07
Podaż Pieniądza M3 220550 Clp Billion 2018-07
Bilans Banków 141167 Clp Million 2018-05
Rezerwy Walutowe 37575 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 96797 Clp Billion 2018-06
Stopa Depozytowa 2.9 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 24850 Clp Million 2018-05
Prywatna długu do PKB 189 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 380 W Mln Usd 2018-07
Eksport 5421 W Mln Usd 2018-07
Import 5801 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących -269 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 177831 W Mln Usd 2018-06
Rachunek kapitałowy -1488 W Mln Usd 2018-03
Rezerwy Złota 0.25 Ton 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5210 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Indeks Terroryzmu 3.25 2016-12
Przyjazdy Turystów 220797 Osoby 2018-05
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -669817 Clp Million 2018-06
Wydatki Rządowe 4259 Clp Billion 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 3127147 Clp Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 3796964 Clp Million 2018-06
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 4805 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 52.16 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 5 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 % 2018-06
Zmiany Zapasów 1562 Clp Billion 2018-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 33228 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.9 % 2018-06
Szybkość Internetu 9259 KBps 2017-03
Adresy IP 3793061 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.71 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 479 Tysiące Ton 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 67 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 26 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2017-12
Produkcja w Górnictwie 3.4 % 2018-06
Produkcja Stali 80 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 50 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 23878 Clp Billion 2018-03
Kredyt Konsumencki 22056 Clp Billion 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 150189 Clp Billion 2018-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.23 % 2018-07
Cena Benzyny 1.27 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.7 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 12750 Jednostki 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 12750 Jednostki 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 22.8 mm 2015-12
Temperatura 11.9 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.