Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 661 2019-02
Indeks Giełdowy 27194 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.4 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-09
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Inflacja 1.8 2019-01
Stopa Procentowa 3 2019-01
Bilans Handlowy 1031 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3395 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 23.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 50.67 2019-01
Optymizm Konsumentów 44.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 34.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-09
PKB 277 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 38419 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 141634 2017-12
Środki Trwałe Brutto 8214 2018-09
Pkb Per Capita 15060 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 22767 2017-12
Rolnictwo w PKB 566 2018-09
Budownictwo w PKB 2278 2018-09
Przemysł w PKB 3669 2018-09
Górnictwo w PKB 3791 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 1762 2018-09
Usługi w PKB 3640 2018-09
Transport w PKB 1922 2018-09
Media w PKB 1009 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Pracujący 8466 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 611 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.6 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.7 2018-12
Wolne Etaty 25.7 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 4762 2018-11
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 18.37 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-01
Inflacja Bazowa 1.9 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 93 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 87.12 2018-09
Inflacja Żywności 1.1 2019-01
Cpi Transport 101 2019-01
Deflator Pkb 123 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-01
Stopa Międzybankowa 3.2 2019-02
Podaż Pieniądza M1 35513 2019-01
Podaż Pieniądza M2 136936 2019-01
Podaż Pieniądza M3 234937 2019-01
Bilans Banków 145066 2018-11
Rezerwy Walutowe 38927 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 101085 2018-12
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Bilans Banku Centralnego 26574 2019-01
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1031 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3395 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2017-12
Eksport 6671 2019-01
Import 5639 2019-01
Dług Zagraniczny 183642 2018-12
Rachunek kapitałowy -5011 2018-09
Rezerwy Złota 0.25 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -307 2018-09
Terms of Trade 97.92 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.45 2017-12
Przyjazdy Turystów 387217 2018-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2017-12
Bilans Budżetu -1640786 2018-12
Wydatki Rządowe 5458 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 4429922 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 6070708 2018-12
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 4805 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.67 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2018-12
Zmiany Zapasów 442 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 34981 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.6 2018-12
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 561 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2018-12
Produkcja w Górnictwie 1.3 2018-12
Produkcja Stali 94 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 44.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 34.1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 24145 2018-09
Kredyt Konsumencki 25793 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 157470 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.28 2019-01
Cena Benzyny 1.25 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.1 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 191 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 10923 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.