Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 763 2020-09
Indeks Giełdowy 18902 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.68 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 13.1 2020-07
Inflacja 2.4 2020-08
Stopa Procentowa 0.5 2020-09
Bilans Handlowy 904 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1154 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 42.51 2020-08
Optymizm Konsumentów 21.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 441150 2020-09
Śmierć koronawirusa 12040 2020-09
Odzyskany koronawirus 413928 2020-09
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.1 2020-06
PKB 282 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 33825 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 148853 2019-12
Środki Trwałe Brutto 6938 2020-06
Pkb Per Capita 15092 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 24226 2019-12
Rolnictwo w PKB 837 2020-06
Budownictwo w PKB 1886 2020-06
Przemysł w PKB 3659 2020-06
Górnictwo w PKB 3892 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1832 2020-06
Usługi w PKB 3496 2020-06
Transport w PKB 1265 2020-06
Media w PKB 988 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.1 2020-07
Pracujący 7073 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1065 2020-07
Wskaźnik Zatrudnienia 45 2020-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2020-07
Wolne Etaty 2.2 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 5060 2020-05
Płaca Minimalna 320500 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 2020-07
Populacja 19.11 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Inflacja Bazowa 2 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 86.3 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 78.21 2020-06
Inflacja Żywności 6.3 2020-08
Cpi Transport 101 2020-08
Deflator Pkb 136 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.25 2020-09
Podaż Pieniądza M1 58361 2020-08
Podaż Pieniądza M2 152641 2020-08
Podaż Pieniądza M3 266320 2020-08
Bilans Banków 164944 2020-04
Rezerwy Walutowe 37714 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 120722 2020-07
Stopa Depozytowa 2.53 2019-12
Bilans Banku Centralnego 37143 2020-06
Prywatna długu do PKB 206 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 904 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1154 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2019-12
Eksport 5421 2020-08
Import 4517 2020-08
Dług Zagraniczny 213163 2020-07
Rachunek kapitałowy 1162 2020-06
Rezerwy Złota 0.25 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2423 2020-06
Terms of Trade 101 2020-06
Indeks Terroryzmu 4.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 0 2020-05

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -1279822 2020-07
Wydatki Rządowe 5277 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 3257323 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 4537145 2020-07
Rating Kredytowy 78 2020-09
Wydatki Wojskowe 5382 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 42.51 2020-08
Produkcja Przemysłowa -3.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.2 2020-07
Zmiany Zapasów 516 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8971 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.7 2020-07
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 33 2019-12
Produkcja Miedzi 468 2020-07
Indeks Percepcji Korupcji 67 2019-12
Ranking Korupcji 26 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.2 2020-07
Produkcja Stali 65 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 21.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.4 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 19781 2020-06
Kredyt Konsumencki 24790 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 185087 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.5 2020-08
Cena Benzyny 0.94 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 10869 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 441150 2020-09
Śmierć koronawirusa 12040 2020-09
Odzyskany koronawirus 413928 2020-09
Łóżka szpitalne 2.11 2017-12
Szpitale 19.48 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.