Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 663 2019-04
Indeks Giełdowy 26648 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.09 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-02
Inflacja 2 2019-03
Stopa Procentowa 3 2019-03
Bilans Handlowy 607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3634 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 54.01 2019-03
Optymizm Konsumentów 42.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
PKB 277 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 38946 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 147343 2018-12
Środki Trwałe Brutto 9591 2018-12
Pkb Per Capita 15060 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 22767 2017-12
Rolnictwo w PKB 1077 2018-12
Budownictwo w PKB 2872 2018-12
Przemysł w PKB 4128 2018-12
Górnictwo w PKB 4240 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1788 2018-12
Usługi w PKB 3878 2018-12
Transport w PKB 2076 2018-12
Media w PKB 1132 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-02
Pracujący 8455 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 608 2019-02
Wskaźnik Zatrudnienia 55.4 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.4 2019-02
Wolne Etaty 16.6 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 4762 2018-11
Płaca Minimalna 301000 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-02
Populacja 18.37 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 599700 2018-12
Koszty Utrzymania 388600 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-02
Inflacja Bazowa 2 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 92.5 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.29 2018-12
Inflacja Żywności 1.9 2019-03
Cpi Transport 99.44 2019-03
Deflator Pkb 125 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-03
Stopa Międzybankowa 3.19 2019-04
Podaż Pieniądza M1 35249 2019-03
Podaż Pieniądza M2 136888 2019-03
Podaż Pieniądza M3 236649 2019-03
Bilans Banków 145066 2018-11
Rezerwy Walutowe 39712 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 100886 2019-02
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Bilans Banku Centralnego 26574 2019-01
Prywatna długu do PKB 189 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3634 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 6194 2019-03
Import 5587 2019-03
Dług Zagraniczny 186549 2019-02
Rachunek kapitałowy -2401 2018-12
Rezerwy Złota 0.25 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -41.8 2018-12
Terms of Trade 94.99 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.45 2017-12
Przyjazdy Turystów 383271 2019-02
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 25.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2017-12
Bilans Budżetu 236686 2019-02
Wydatki Rządowe 5850 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3396575 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 3159888 2019-02
Rating Kredytowy 78.14
Wydatki Wojskowe 4805 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.01 2019-03
Produkcja Przemysłowa -3.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2019-02
Zmiany Zapasów -646 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 27912 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.4 2019-02
Szybkość Internetu 9259 2017-03
Adresy IP 3793061 2017-03
Index Konkurencyjności 70.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 33 2018-12
Produkcja Miedzi 417 2019-02
Indeks Percepcji Korupcji 67 2018-12
Ranking Korupcji 27 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2018-12
Produkcja w Górnictwie -9.4 2019-02
Produkcja Stali 80 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 26446 2018-12
Kredyt Konsumencki 25899 2019-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 158976 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.8 2019-03
Cena Benzyny 1.11 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.7 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 191 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 9746 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chile - Wskaźniki ekonomiczne.