Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 732.75 734 742 749 756 771
Indeks Giełdowy 22645.02 22019 21431 20858 20302 19189
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.85 2.95 3.03 3.1 3.18 3.33

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.20 1.5 0.6 0.8 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.10 -1 9 6.5 4.5 3.3
Stopa Bezrobocia 10.80 12.1 11.9 11.6 11.3 9
Inflacja 3.00 2.5 2.1 2 3 3
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Bilans Handlowy 1422.62 100 800 700 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -25.00 -200 -600 -900 -1200 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4 -4.5
Dług Publiczny do PKB 27.90 37 37 37 37 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.7
Koniunktura w Przemyśle 48.00 43 43.5 44 45 48
Optymizm Konsumentów 25.50 24.5 25 28 31 37
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.50 4.5 2.5 1.5 10 20
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.20 1.5 0.6 0.8 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.10 -1 9 6.5 4.5 3.3
PKB 282.30 270 270 270 270 280
Pkb W Cenach Stałych 35467.93 36335 38585 36869 42847 37970
Produkt Narodowy Brutto 148852.82 142899 147364 162250 162103 149329
Środki Trwałe Brutto 6690.74 9474 7607 7562 10592 9900
Pkb Per Capita 15091.50 15000 15000 15000 15000 15200
Pkb Per Capita Ppp 24226.15 24080 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 516.76 978 1831 912 1185 1022
Budownictwo w PKB 1678.97 2852 2283 2056 3159 2980
Przemysł w PKB 3768.56 3959 3987 3989 4559 4137
Górnictwo w PKB 3902.99 3828 3710 4242 4683 4001
Administracja Publiczna w PKB 1852.80 1753 1816 1997 1967 1832
Usługi w PKB 3513.92 3744 3640 3810 4266 3913
Transport w PKB 1423.01 1888 1854 1379 2293 1973
Media w PKB 1040.78 1045 1047 1077 1245 1092

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 10.80 12.1 11.9 11.6 11.3 9
Pracujący 7916.72 7400 7600 7800 8200 8800
Bezrobotni Zarejestrowani 954.35 1030 1010 1000 880 760
Wskaźnik Zatrudnienia 50.20 46.5 47 47.5 48 51
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.20 53.8 54.2 54.8 55.5 57.9
Przeciętne Wynagrodzenia 5105.85 5100 5120 5140 5180 5180
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.69 118 117 119 120 119
Płaca Minimalna 320500.00 340000 340000 340000 340000 360000
Populacja 19.11 19.51 19.51 19.51 19.89 20.27
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.00 2.5 2.1 2 3 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.74 107 108 107 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.78 126 107 107 130 130
Inflacja Bazowa 2.60 2.3 2.5 2.5 2.6 2.8
Inflacja Żywności 7.60 7.1 6.8 6.5 6 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133.32 123 123 132 134 138
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.20 5 4 3.7 3 3
Cpi Transport 102.51 106 108 105 110 110

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Międzybankowa 0.28 0.26 0.26 0.26 3.54 0.26
Rezerwy Walutowe 39165.70 40300 40300 40300 41700 41700
Bilans Banków 167071.00 170000 169000 168000 166000 160000
Stopa Depozytowa 2.53 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Prywatna długu do PKB 205.50 207 207 207 207 205
Bilans Banku Centralnego 48446.00 46000 45000 44000 42000 44000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1422.62 100 800 700 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -25.00 -200 -600 -900 -1200 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4 -4.5
Import 5720.59 5100 5300 5500 5800 5800
Eksport 7143.22 5900 6000 6200 6500 6500
Dług Zagraniczny 206728.82 219000 220000 222000 223000 227000
Rachunek kapitałowy -1285.21 -1700 -1900 -2050 -2050 -2205
Przyjazdy Turystów 0.00 7000 10000 15000 23000 70000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2876.18 -800 -800 -500 -500 -150

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 27.90 37 37 37 37 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.7
Bilans Budżetu -646779.20 -285724 -1320000 -1310000 -285717 -285717
Wydatki Rządowe 5366.01 5322 4334 5752 6435 5562
Dochody Budżetu Państwa 3630631.29 3330000 3390000 3410000 3430000 3396774
Wydatki Budżetu Państwa 4277410.52 4640000 4600000 4580000 4550000 4250000
Wydatki Wojskowe 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 48.00 43 43.5 44 45 48
Produkcja Przemysłowa -0.70 0.8 1.7 2.3 2.7 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.10 0.2 0.6 0.8 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.70 -0.8 6 3.5 2.2 2.8
Zmiany Zapasów -490.38 -300 -300 -300 -200 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19037.00 29000 31000 33000 35000 37000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 1.3 8 6.5 4.5 4.5
Produkcja w Górnictwie 0.60 1.5 2.4 2.8 3.7 3.5
Produkcja Miedzi 493.50 490 480 490 550 570

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 25.50 24.5 25 28 31 37
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.50 4.5 2.5 1.5 10 20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.00 9 16 6.5 2.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 22832.37 24456 24051 21562 29208 25557
Kredyt Konsumencki 23793.00 26429 26781 27533 28377 27618
Kredyt dla Sectora Prywatnego 181846.17 167224 179847 201744 194805 174749
Cena Benzyny 1.03 1 0.88 0.84 0.95 0.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.00 48 48.2 48.5 48.9 48.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 5.53 5.53 5.53 7.03 5.53

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 201.30 201 201 202 2002 2002
Pozwolenia Na Budowę 10895.00 7500 8100 9300 10100 10100


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.