Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 699.00 715 721 727 733 745
Indeks Giełdowy 25706.91 25152 24954 24756 24561 24176
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.48 3.76 3.8 3.84 3.87 3.94
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.8 1 1 0.7 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.5 2.7 3.3 3.2 3
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
Inflacja 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
Bilans Handlowy 370.80 470 900 1380 300 100
Saldo Obrotów Bieżących -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 27 27 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
Koniunktura w przemyśle 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
Optymizm Konsumentów 42.30 46 48 51 50 52
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.8 1 1 0.7 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.5 2.7 3.3 3.2 3
PKB 277.08 300 300 300 306 306
Pkb W Cenach Stałych 38919.60 38866 38966 40231 40192 41438
Produkt Narodowy Brutto 147343.25 143392 143534 152206 152058 156772
Środki Trwałe Brutto 7631.42 7885 7914 9907 9897 10204
Pkb Per Capita 15059.53 16000 16000 16000 16500 16500
Pkb Per Capita Ppp 22767.04 23400 23400 23400 24500 24500
Rolnictwo w PKB 1942.03 986 573 1112 1111 1146
Budownictwo w PKB 2200.08 2293 2267 2966 2963 3055
Przemysł w PKB 3973.55 4151 3842 4264 4260 4392
Górnictwo w PKB 3622.50 3767 3839 4380 4376 4512
Administracja Publiczna w PKB 1759.77 1770 1792 1847 1846 1903
Usługi w PKB 3617.31 3843 3681 4006 4002 4126
Transport w PKB 1970.16 1927 1957 2145 2143 2209
Media w PKB 1066.08 1045 1069 1169 1168 1204
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 625.80 680 685 665 665 675
Przeciętne Wynagrodzenia 4866.76 4840 5007 5000 5000 5300
Wynagrodzenia w Przemyśle 114.40 109 111 110 110 112
Płaca Minimalna 301000.00 301000 301000 301000 320000 320000
Populacja 18.75 18.7 18.7 18.55 18.73 18.73
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Koszty Utrzymania 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.15 120 120 122 122 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.76 122 122 123 104 126
Inflacja Bazowa 1.90 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9
Inflacja Żywności 2.20 1.8 2.3 2.8 3 3.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.03 118 117 118 119 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.70 2.3 2.9 3.4 3.5 4.5
Cpi Transport 101.03 102 104 104 102 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
Stopa Międzybankowa 2.69 3.13 3.13 3.13 3.13 3.63
Bilans Banków 145090.00 142000 143000 142000 142000 144000
Stopa Depozytowa 2.90 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 189.10 193 193 193 184 184
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 370.80 470 900 1380 300 100
Saldo Obrotów Bieżących -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
Import 5982.27 5330 5350 5600 6000 6200
Eksport 6353.07 5800 5900 6500 6300 6300
Dług Zagraniczny 189584.70 192000 180028 194000 194000 195000
Przyjazdy Turystów 406399.00 210000 295000 370000 340000 307500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -299.68 -700 -1440 -1000 -1000 -600
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 27 27 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 4407.29 5521 5544 6043 6037 6224
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
Produkcja Przemysłowa 0.70 2.5 3.2 -0.3 2.5 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 0.2 0.4 0.5 0.2 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.40 -1.1 -4.2 -1.7 -0.5 2.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 32716.00 33000 36600 34500 33000 36000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.10 3.3 3.2 3.1 3.3 3
Produkcja w Górnictwie 2.60 -6 -3 2.5 3.5 3.5
Produkcja Miedzi 462.00 484 500 650 680 700
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 42.30 46 48 51 50 52
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.80 2.5 3.3 3.8 2.5 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 24790.40 24910 24833 27319 27292 28138
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.40 44.28 44.21 45.4 45.4 45.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.15
Cena Benzyny 1.22 1.07 1.05 1.02 1 1
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Pozwolenia Na Budowę 11152.00 12000 7000 11000 12500 12000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.