Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 794.11 813 821 829 837 853
Indeks Giełdowy 20215.00 19597 19073 18564 18069 17078
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.49 2.47 2.53 2.59 2.66 2.79

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 9 -1 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -4.8 -2.5 1.5 2 3.5
Stopa Bezrobocia 12.20 11 10.8 10.3 9.8 9.3
Inflacja 2.50 3.1 3.1 3.2 3.1 3
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy 1170.00 1100 1100 1000 600 500
Saldo Obrotów Bieżących -969.04 -2500 -1000 -900 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 30 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 37.80 38 43 44 45 47
Optymizm Konsumentów 21.20 21 21.6 22 25 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 -3 -1 -25 -6 10
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 9 -1 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -4.8 -2.5 1.5 2 3.5
PKB 282.30 255 255 270 270 270
Pkb W Cenach Stałych 39017.23 38530 37237 39602 39798 38540
Produkt Narodowy Brutto 148852.82 143332 146371 151086 151830 151494
Środki Trwałe Brutto 7674.41 8015 9704 7790 7828 10044
Pkb Per Capita 15091.50 14650 14650 15000 15000 15000
Pkb Per Capita Ppp 24226.15 23430 23430 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 1893.07 521 1002 1921 1931 1037
Budownictwo w PKB 2300.11 2315 2921 2335 2346 3023
Przemysł w PKB 4041.73 3833 4055 4102 4123 4197
Górnictwo w PKB 3741.81 3847 3921 3798 3817 4059
Administracja Publiczna w PKB 1824.49 1766 1796 1852 1861 1858
Usługi w PKB 3666.39 3712 3835 3721 3740 3969
Transport w PKB 1870.65 1944 1934 1899 1908 2002
Media w PKB 1050.97 1022 1070 1067 1072 1108

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 12.20 11 10.8 10.3 9.8 9.3
Pracujący 7142.39 7440 7800 8100 8500 8600
Bezrobotni Zarejestrowani 996.91 930 900 870 860 750
Wskaźnik Zatrudnienia 45.60 47.4 47.9 50.5 51.5 55.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.90 53.4 53.8 54.5 55 61.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5060.35 5080 5090 5100 5120 5180
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.39 118 119 118 117 120
Płaca Minimalna 320500.00 320500 320500 340000 340000 340000
Populacja 19.11 18.73 19.51 19.51 19.51 19.89
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.50 3.1 3.1 3.2 3.1 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.99 106 107 108 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.25 106 126 107 107 130
Inflacja Bazowa 2.00 3 2.9 2.8 2.8 2.6
Inflacja Żywności 6.80 5.3 4.5 4 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.60 116 123 120 119 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 1.5 1.8 2.1 2.5 3
Cpi Transport 102.06 104 107 108 107 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Rezerwy Walutowe 36851.20 40100 40300 40300 40300 41700
Bilans Banków 164944.00 166000 168000 169000 167000 162000
Stopa Depozytowa 2.53 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 205.50 210 210 207 207 207
Bilans Banku Centralnego 37143.00 39000 40300 41000 40000 36000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1170.00 1100 1100 1000 600 500
Saldo Obrotów Bieżących -969.04 -2500 -1000 -900 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
Import 4667.92 5100 5200 5400 5600 6000
Eksport 5841.17 6200 6300 6400 6200 6500
Dług Zagraniczny 208107.74 208000 211000 211000 211000 223000
Rachunek kapitałowy -2928.26 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
Przyjazdy Turystów 0.00 50000 80000 100000 160000 230000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4448.68 -700 -600 -600 -600 -500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 30 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -1963624.90 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
Wydatki Rządowe 4387.36 5439 5452 4453 4475 5643
Dochody Budżetu Państwa 2249732.80 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
Wydatki Budżetu Państwa 4213357.65 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
Wydatki Wojskowe 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 37.80 38 43 44 45 47
Produkcja Przemysłowa -2.60 0.3 1.1 1.5 1.7 2.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 0.3 0.5 0.2 0.6 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.30 0.5 1.5 1.8 2 2.2
Zmiany Zapasów 1027.24 600 -300 -300 -300 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8971.00 16000 25000 29000 31000 35000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -12.40 -1.3 0.5 1.7 8 4.5
Produkcja w Górnictwie 2.10 1.8 2.2 2.2 2.4 3.7
Produkcja Miedzi 472.20 460 510 490 490 550

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 21.20 21 21.6 22 25 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 -3 -1 -25 -6 10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -24.00 -1 0.8 1.7 2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 24258.08 24446 25050 24622 24743 25927
Kredyt Konsumencki 25260.00 26077 27071 27458 26889 28019
Kredyt dla Sectora Prywatnego 184193.24 165332 171288 184389 186221 177283
Cena Benzyny 0.99 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.30 47.4 47.9 47.9 47.9 49.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.82 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 205.00 197 197 197 197 199
Pozwolenia Na Budowę 4241.00 11000 12000 12000 12000 13000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.