Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 776.85 800 808 816 823 839
Indeks Giełdowy 18859.49 18022 17540 17072 16616 15705
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.21 2.27 2.32 2.38 2.44 2.56

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 -6 -3 -1 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -4.5 -2.8 -2.5 1.5 3.5
Stopa Bezrobocia 9.00 9.5 10 10.5 9.8 9.3
Inflacja 3.40 3.2 3.1 3.1 3.2 3
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 1219.00 100 -300 100 100 500
Saldo Obrotów Bieżących -969.04 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.1 -4.1 -4.3 -2.4
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 30 30 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 31.74 33 38 43 44 47
Optymizm Konsumentów 32.70 27 29 31 33 36
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.20 -15 -3 -1 -25 10
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 -6 -3 -1 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -4.5 -2.8 -2.5 1.5 3.5
PKB 300.00 293 306 306 311 311
Pkb W Cenach Stałych 39017.23 38276 38925 37237 39602 38540
Produkt Narodowy Brutto 148852.82 143553 144801 146371 151086 151494
Środki Trwałe Brutto 7674.41 7986 8097 9704 7790 10044
Pkb Per Capita 15130.20 14804 16500 16500 17000 17000
Pkb Per Capita Ppp 22873.81 22380 24500 24500 22380 23258
Rolnictwo w PKB 1893.07 870 526 1002 1921 1037
Budownictwo w PKB 2300.11 2317 2339 2921 2335 3023
Przemysł w PKB 4041.73 4000 3872 4055 4102 4197
Górnictwo w PKB 3741.81 3746 3887 3921 3798 4059
Administracja Publiczna w PKB 1824.49 1749 1784 1796 1852 1858
Usługi w PKB 3666.39 3777 3750 3835 3721 3969
Transport w PKB 1870.65 1885 1964 1934 1899 2002
Media w PKB 1050.97 996 1033 1070 1067 1108

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 9.00 9.5 10 10.5 9.8 9.3
Pracujący 8942.42 8500 8440 8400 8480 8600
Bezrobotni Zarejestrowani 801.80 830 850 880 870 750
Wskaźnik Zatrudnienia 57.30 55 54.5 54 54.3 55.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 62.3 62.1 62 62.2 62.9
Przeciętne Wynagrodzenia 5043.30 5000 5000 5300 5300 5300
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.25 110 110 112 112 112
Płaca Minimalna 320500.00 320500 320500 320500 340000 340000
Populacja 19.11 18.73 18.73 19.51 19.51 19.89
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 599700.00 620000 620000 640000 640000 640000
Koszty Utrzymania 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700.00 1200000 1200000 1191000 1191000 1211346

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.40 3.2 3.1 3.1 3.2 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.01 105 106 107 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.12 105 106 126 107 130
Inflacja Bazowa 2.30 2.9 3 2.9 2.8 2.6
Inflacja Żywności 6.60 5.9 5.3 4.5 4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.06 115 116 123 120 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.80 1.1 1.5 1.8 2.1 3
Cpi Transport 104.23 104 104 107 108 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 0.45 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
Rezerwy Walutowe 36861.00 39900 40100 40300 40300 41700
Bilans Banków 163966.00 156000 157000 158000 158000 162000
Stopa Depozytowa 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 196.30 184 184 184 184 184
Bilans Banku Centralnego 22923.00 26900 26850 26850 26850 26991

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 1219.00 100 -300 100 100 500
Saldo Obrotów Bieżących -969.04 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.1 -4.1 -4.3 -2.4
Import 4135.06 5000 5900 6200 6200 6100
Eksport 5354.23 5100 5600 6300 6300 6600
Dług Zagraniczny 196549.58 205000 208000 211000 211000 223000
Rachunek kapitałowy -2928.26 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
Przyjazdy Turystów 338951.00 280000 290000 290000 305000 307500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4448.68 -800 -700 -600 -600 -500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 30 30 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu 240902.00 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
Wydatki Rządowe 4387.36 5830 5495 5452 4453 5643
Dochody Budżetu Państwa 4319719.00 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
Wydatki Budżetu Państwa 4078817.00 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
Wydatki Wojskowe 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 31.74 33 38 43 44 47
Produkcja Przemysłowa -3.80 -5 0.3 1.1 1.5 2.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 -4 -2 -0.5 1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.90 -6 0.5 1.5 1.8 2.2
Zmiany Zapasów 1027.24 800 600 -300 -300 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19177.00 23000 28000 36000 34000 38000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -14.10 -7 1.3 1.7 2.1 2.5
Produkcja w Górnictwie 2.30 1.5 1.8 2.2 2.2 3.7
Produkcja Miedzi 474.90 400 460 510 490 550

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 32.70 27 29 31 33 36
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -25.20 -15 -3 -1 -25 10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -31.30 -3 -1 0.8 1.7 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 24258.08 24924 24696 25050 24622 25927
Kredyt Konsumencki 27052.00 25784 26344 27071 27458 28019
Kredyt dla Sectora Prywatnego 181664.11 160584 167026 171288 179539 177283
Cena Benzyny 0.98 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.30 47.4 47.4 47.9 47.9 49.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.53 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 205.00 195 197 197 197 199
Pozwolenia Na Budowę 10298.00 12800 11000 12000 12000 13000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.