Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 719.18 709 714 720 726 737
Indeks Giełdowy 23637.94 24265 24080 23894 23710 23348
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.67 2.92 2.95 2.99 3.03 3.1
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1 1 0.7 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 3.3 3 3.2 3.4 3.3
Stopa Bezrobocia 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Inflacja 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -30.00 900 1380 300 200 100
Saldo Obrotów Bieżących -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 27 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Koniunktura w przemyśle 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Optymizm Konsumentów 37.80 42 45 47 48 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.60 0.7 32 10 -2 26
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1 1 0.7 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 3.3 3 3.2 3.4 3.3
PKB 298.20 300 300 306 306 306
Pkb W Cenach Stałych 39228.51 39701 40096 40165 40243 41420
Produkt Narodowy Brutto 147343.25 146295 151764 152058 152353 156772
Środki Trwałe Brutto 8162.37 8067 9878 7876 7891 10204
Pkb Per Capita 15130.20 16000 16000 16500 16500 16500
Pkb Per Capita Ppp 22873.81 23400 23400 24500 24500 24500
Rolnictwo w PKB 925.56 584 1109 2004 2008 1146
Budownictwo w PKB 2360.48 2310 2958 2270 2275 3055
Przemysł w PKB 4053.39 3916 4252 4101 4109 4392
Górnictwo w PKB 3727.95 3913 4368 3738 3746 4512
Administracja Publiczna w PKB 1791.10 1826 1842 1816 1820 1903
Usługi w PKB 3917.49 3752 3994 3733 3740 4126
Transport w PKB 1973.45 1994 2138 2033 2037 2209
Media w PKB 1038.73 1090 1166 1100 1102 1204
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 647.60 685 665 665 665 675
Przeciętne Wynagrodzenia 4871.43 4840 5000 5000 5000 5300
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.24 109 110 110 110 112
Płaca Minimalna 301000.00 301000 301000 320000 320000 320000
Populacja 18.75 18.7 18.55 18.73 18.73 18.73
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Koszty Utrzymania 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.75 120 122 122 122 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.97 122 123 104 104 126
Inflacja Bazowa 0.80 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
Inflacja Żywności 2.20 2.3 2.8 3 3.3 3.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.03 117 118 119 118 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.9 3.4 3.5 3.8 4.5
Cpi Transport 100.90 103 104 102 104 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 2.50 2.47 2.47 2.72 2.72 2.72
Bilans Banków 149867.00 143000 142000 142000 142000 144000
Stopa Depozytowa 2.70 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 189.10 193 193 184 184 184
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -30.00 900 1380 300 200 100
Saldo Obrotów Bieżących -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Import 5799.00 5350 5600 6000 6200 6200
Eksport 5770.00 5900 6500 6300 6400 6300
Dług Zagraniczny 193992.73 186402 189151 192869 196266 195393
Przyjazdy Turystów 263280.00 295000 370000 340000 280000 307500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3116.00 -700 -1000 -1000 -800 -600
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 27 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 5570.80 5650 6025 4548 4557 6224
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Produkcja Przemysłowa -2.90 2 -0.3 2.5 3.5 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 0.4 0.5 0.2 0.6 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.40 -4.2 -1.7 -0.5 0.6 2.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 28446.00 36600 34500 34500 32800 36000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.30 3.2 3.1 3.3 3 3
Produkcja w Górnictwie 0.00 -3 2.5 3.5 3.3 3.5
Produkcja Miedzi 474.70 500 650 680 685 700
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 37.80 42 45 47 48 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.60 0.7 32 10 -2 26
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.90 3.3 3.8 2.5 3.9 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 25164.78 25311 27239 25584 25633 28138
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.40 44.28 45.4 45.4 45.4 45.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.60 5.41 5.41 5.66 5.66 5.66
Cena Benzyny 1.16 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Pozwolenia Na Budowę 12380.00 7000 11000 12500 12800 12000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.