Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 829.86 845 854 864 873 893
Indeks Giełdowy 27031.91 25170 24199 23264 22366 20673
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.48 6.75 6.87 6.99 7.11 7.37

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 0.3 0.5 0.8 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 5.5 2.5 1.7 1.9 1.5
Stopa Bezrobocia 7.80 7.5 7.4 7.4 7.1 6.5
Inflacja 10.50 11 9.5 7.7 5.2 4
Stopa Procentowa 8.25 9 9.25 9.25 7.75 7.25
Bilans Handlowy 1071.00 741 627 591 355 221
Saldo Obrotów Bieżących -5575.19 -3900 -5500 -3000 -3500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 33.00 38 38 38 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1
Koniunktura w Przemyśle 47.47 55 58 58 55 50
Optymizm Konsumentów 37.90 37 37 39 41 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.10 -3.5 -1.5 -1 1.1 1
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 0.3 0.5 0.8 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 5.5 2.5 1.7 1.9 1.5
PKB 252.90 270 270 280 280 280
Pkb W Cenach Stałych 51587.98 51686 52392 52868 52568 53661
Produkt Narodowy Brutto 200424.85 146834 142658 203832 204233 206890
Środki Trwałe Brutto 12411.40 8385 9102 14072 12647 14283
PKB Per Capita 12954.41 15000 15000 15200 15200 15200
PKB Per Capita PPP 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 2400.00 1484 727 1585 2446 1609
Budownictwo w PKB 3245.47 3125 3256 3559 3307 3613
Przemysł w PKB 4640.80 4963 4760 4935 4729 5009
Górnictwo w PKB 3730.37 4328 4189 4473 3801 4540
Administracja Publiczna w PKB 2401.78 2599 2556 2534 2447 2572
Usługi w PKB 4892.52 4138 4358 5485 4985 5567
Transport w PKB 3025.30 1617 1876 3053 3083 3099
Media w PKB 1399.75 1129 1101 1542 1426 1565

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 7.80 7.5 7.4 7.4 7.1 6.5
Pracujący 8797.56 8500 8500 8800 8900 9100
Bezrobotni Zarejestrowani 744.04 730 730 720 710 700
Wskaźnik Zatrudnienia 54.90 54 55 55 56 56
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 59 59 60 60 60
Wolne Etaty 8.70 25.87 25.92 25.94 25.94 25.94
Przeciętne Wynagrodzenia 5646.00 5570 5600 5600 5600 5800
Wynagrodzenia w Przemyśle 135.63 135 140 145 150 150
Płaca Minimalna 337000.00 347000 347000 347000 347000 347000
Populacja 19.46 19.83 19.83 19.83 19.83 19.96
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 10.50 11 9.5 7.7 5.2 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.91 121 122 123 124 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.03 116 117 117 118 120
Inflacja Bazowa 8.30 8.4 6.9 4.3 2.7 2
Wskaźnik Cen Importowych 137.30 108 105 105 105 105
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.66 88.78 87.77 89 89 90
Inflacja Żywności 14.80 10 7 6 3 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.40 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 185.34 184 187 190 194 203
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.20 19 16 8.5 6.6 6.5
Cpi Transport 129.10 130 131 131 131 132

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 8.25 9 9.25 9.25 7.75 7.25
Stopa Międzybankowa 9.47 10.22 10.47 10.47 8.97 8.72
Podaż Pieniądza M1 70351.69 57000 57000 52000 52000 50000
Podaż Pieniądza M2 173579.32 152000 152000 151500 151500 150600
Podaż Pieniądza M3 300493.68 262000 262000 260000 260000 258000
Rezerwy Walutowe 48607.70 66000 69200 72200 72200 77900
Bilans Banków 176816.00 179098 180810 182521 184233 189368
Stopa Depozytowa 0.86 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Prywatny dług do PKB 219.90 205 205 205 205 205
Bilans Banku Centralnego 57331.00 57647 57963 58278 58594 59542

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 1071.00 741 627 591 355 221
Saldo Obrotów Bieżących -5575.19 -3900 -5500 -3000 -3500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Import 7356.00 7439 7596 7654 7711 7884
Eksport 8427.00 8180 8223 8245 8066 8105
Dług Zagraniczny 243513.08 237901 240889 243876 246863 255826
Rachunek kapitałowy -3898.57 -3000 -4500 -2300 -2300 -2200
Rezerwy Złota 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Przyjazdy Turystów 0.00 50000 50000 70000 70000 70000
Terms of Trade 112.14 109 105 100 100 95
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1126.34 -2000 -400 -970 -970 -1300
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00 5 5 5 5 5

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 33.00 38 38 38 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1
Bilans Budżetu -728286.00 -50000 950800 1550400 1550400 1850400
Wydatki Rządowe 6387.75 6538 5998 8726 6509 8857
Dochody Budżetu Państwa 5046386.65 4200000 5200800 5800400 5800400 6100400
Wydatki Budżetu Państwa 5774672.63 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Wydatki Wojskowe 5036.00 5300 5300 5300 5300 5400

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 23.50 23.5 23.5 24.6 24.6 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 17.6 17.6 18.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 47.47 55 58 58 55 50
Produkcja Przemysłowa 0.80 -1.9 0.2 -0.5 1.1 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 -0.5 0.7 0.9 1.5 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.30 -2.5 -3.4 -1.3 1.7 2
Zmiany Zapasów 2108.94 1100 800 -1000 -1000 -1200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41467.00 31000 35900 35200 35200 35200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.20 3.8 3.8 1.3 0.8 2
Produkcja w Górnictwie -5.70 -1.5 1.8 2.3 3.5 3.5
Produkcja Miedzi 462.40 448 454 506 456 509

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 37.90 37 37 39 41 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.10 -3.5 -1.5 -1 1.1 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.20 -5.5 -3.1 -2.8 1.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 33645.29 28017 29766 37063 34285 37619
Kredyt Konsumencki 26467.00 24584 24627 25891 26970 26279
Kredyt dla Sectora Prywatnego 198397.06 195267 196270 201269 202167 204288
Cena Benzyny 1.27 1.31 1.36 1.41 1.46 1.46
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.70 48.3 48.3 48.6 48.6 48.8
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 11.92 12.67 12.92 12.92 11.42 11.17

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 226.80 229 232 235 235 245
Pozwolenia Na Budowę 8602.00 9400 8500 12600 12600 13500


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.