Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 771.07 764 771 779 786 801
Indeks Giełdowy 24113.09 23674 23367 23062 22762 22175
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.20 3.19 3.26 3.34 3.42 3.59
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1.2 1.5 1.3 1.5 2.5
Stopa Bezrobocia 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
Inflacja 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Bilans Handlowy 1460.00 300 200 100 100 500
Saldo Obrotów Bieżących -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Dług Publiczny do PKB 25.60 30 30 30 30 28
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Koniunktura w Przemyśle 32.53 37 40 43 46 51
Optymizm Konsumentów 29.40 29 32 33 34 40
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 10 -2 -3 26 30
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1.2 1.5 1.3 1.5 2.5
PKB 298.20 306 306 306 306 311
Pkb W Cenach Stałych 39473.16 39153 39479 39730 39868 40865
Produkt Narodowy Brutto 147343.25 148227 148448 148301 148817 152537
Środki Trwałe Brutto 8266.50 7697 8259 8320 8349 8558
Pkb Per Capita 15130.20 16500 16500 16500 16500 17000
Pkb Per Capita Ppp 22873.81 24500 24500 24500 24500 24500
Rolnictwo w PKB 555.26 1940 932 559 561 575
Budownictwo w PKB 2367.50 2216 2382 2383 2391 2451
Przemysł w PKB 3906.62 4003 4088 3932 3946 4044
Górnictwo w PKB 3842.67 3622 3754 3868 3881 3978
Administracja Publiczna w PKB 1803.78 1772 1796 1816 1822 1867
Usługi w PKB 3786.67 3640 3931 3811 3825 3920
Transport w PKB 2017.43 1978 1995 2031 2038 2089
Media w PKB 1058.78 1073 1047 1066 1069 1096
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
Pracujący 8532.26 8439 8500 8540 8580 8600
Bezrobotni Zarejestrowani 630.44 665 665 660 675 655
Wskaźnik Zatrudnienia 55.14 54.5 54.8 55 55.2 55.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.22 59.6 59.7 59.5 59.8 59.6
Przeciętne Wynagrodzenia 4958.57 5000 5000 5000 5300 5300
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.63 110 110 110 112 112
Płaca Minimalna 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
Populacja 18.75 18.73 18.94 18.73 19.51 19.89
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 599700.00 620000 620000 620000 640000 640000
Koszty Utrzymania 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1191000 1211346
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700.00 374000 374000 374000 383498 390243
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.66 105 105 106 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.11 104 105 106 126 130
Inflacja Bazowa 2.50 2.7 2.9 3 2.9 2.6
Inflacja Żywności 3.70 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.04 118 118 119 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.00 2.3 3.5 4 4.5 4
Cpi Transport 103.59 103 104 104 105 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Stopa Międzybankowa 1.99 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Rezerwy Walutowe 40557.80 39700 39900 40100 40300 41700
Bilans Banków 154798.00 155000 156000 157000 158000 162000
Stopa Depozytowa 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 189.10 184 184 184 184 184
Bilans Banku Centralnego 27801.00 26689 26900 26850 26850 26991
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 1460.00 300 200 100 100 500
Saldo Obrotów Bieżących -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Import 5183.66 6000 6200 5900 6200 6100
Eksport 6644.04 6300 6400 6000 6300 6600
Dług Zagraniczny 197702.82 202000 205000 208000 211000 223000
Rachunek kapitałowy -3695.67 -2864 -1400 -1400 -1400 -2205
Przyjazdy Turystów 238301.00 340000 280000 290000 290000 307500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -988.61 -1000 -800 -700 -600 -500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 25.60 30 30 30 30 28
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Bilans Budżetu -664074.80 -296142 -300000 -300000 -298071 -285724
Wydatki Rządowe 5574.06 4472 5597 5610 5630 5771
Dochody Budżetu Państwa 3422133.49 3296909 3300000 3300000 3300000 3296774
Wydatki Budżetu Państwa 4086208.24 3593050 3600000 3600000 3600000 3582498
Wydatki Wojskowe 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 32.53 37 40 43 46 51
Produkcja Przemysłowa -1.80 2.5 3.5 2.1 3.4 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.60 0.2 0.6 0.1 1.3 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.20 -0.5 0.6 1.1 2.2 2.2
Zmiany Zapasów 148.09 1500 800 600 -300 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 28038.00 34500 32800 38000 36000 38000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.30 1 1.5 2.1 2.5 3.2
Produkcja w Górnictwie -7.20 0.8 1.5 1.8 2.2 3.7
Produkcja Miedzi 504.40 680 685 690 700 725
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 29.40 29 32 33 34 40
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 10 -2 -3 26 30
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.80 2.5 3.9 3.7 1.3 3.9
Wydatki Konsumpcyjne 25237.00 24947 25385 25401 25489 26127
Kredyt Konsumencki 27236.00 26250 26575 26892 27095 27773
Kredyt dla Sectora Prywatnego 170367.33 161796 165512 170498 172071 176373
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 46.30 47 47.4 47.4 47.9 49.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.17 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Cena Benzyny 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200.00 195 195 197 197 199
Pozwolenia Na Budowę 14352.00 12500 12800 11000 12000 13000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.