Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 769.95 813 820 827 834 848
Indeks Giełdowy 23566.99 22424 22147 21872 21600 21069
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.62 3.26 3.33 3.4 3.47 3.62
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -2.5 0.3 0.5 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1 1.2 1.5 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia 7.00 7.1 6.9 7 6.9 6.8
Inflacja 2.70 3 2.8 3 3.1 3.3
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 110.00 1380 300 200 100 100
Saldo Obrotów Bieżących -3145.00 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Koniunktura w Przemyśle 36.58 48 50.5 51.5 51.7 52
Optymizm Konsumentów 36.70 34 36 38 9 40
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.10 28 10 -2 -3 26
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -2.5 0.3 0.5 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1 1.2 1.5 1.3 1.5
PKB 298.20 300 306 306 300 306
Pkb W Cenach Stałych 39473.16 39192 39153 39479 39730 39780
Produkt Narodowy Brutto 147343.25 148326 148227 148448 148301 150551
Środki Trwałe Brutto 8266.50 9655 7697 8259 8320 9799
Pkb Per Capita 15130.20 16000 16500 16500 16500 16500
Pkb Per Capita Ppp 22873.81 23400 24500 24500 24500 24500
Rolnictwo w PKB 555.26 1084 1940 932 559 1100
Budownictwo w PKB 2367.50 2891 2216 2382 2383 2934
Przemysł w PKB 3906.62 4155 4003 4088 3932 4218
Górnictwo w PKB 3842.67 4269 3622 3754 3868 4333
Administracja Publiczna w PKB 1803.78 1800 1772 1796 1816 1827
Usługi w PKB 3786.67 3903 3640 3931 3811 3962
Transport w PKB 2017.43 2090 1978 1995 2031 2121
Media w PKB 1058.78 1139 1073 1047 1066 1156
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 7.00 7.1 6.9 7 6.9 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 639.59 665 665 665 660 675
Przeciętne Wynagrodzenia 4958.57 5000 5000 5000 5000 5300
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.80 110 110 110 110 112
Płaca Minimalna 301000.00 301000 320000 320000 320000 320000
Populacja 18.75 18.84 18.94 18.94 18.94 18.94
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Koszty Utrzymania 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.70 3 2.8 3 3.1 3.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.55 104 104 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.98 123 104 105 106 126
Inflacja Bazowa 2.50 2.5 2.7 2.9 3 2.9
Inflacja Żywności 3.80 2.8 3 3.3 3.3 3.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.33 116 118 118 119 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 1.6 2.3 3.5 4 4.5
Cpi Transport 101.83 104 102 104 104 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 2.00 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
Bilans Banków 154798.00 154000 155000 156000 157000 158000
Stopa Depozytowa 2.70 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Prywatna długu do PKB 189.10 193 184 184 184 184
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 110.00 1380 300 200 100 100
Saldo Obrotów Bieżących -3145.00 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 5171.00 5500 6000 6200 5900 6200
Eksport 5281.00 5300 6300 6400 6000 6300
Dług Zagraniczny 195277.35 199000 202000 205000 208000 211000
Przyjazdy Turystów 238301.00 370000 340000 280000 290000 307500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -988.61 -1000 -1000 -800 -700 -600
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 25.60 27 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 5574.06 5889 4472 5597 5610 5977
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 36.58 48 50.5 51.5 51.7 52
Produkcja Przemysłowa -3.40 -0.3 2.5 3.5 2.1 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.60 -1.5 0.2 0.6 0.1 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.80 -1.7 -0.5 0.6 1.1 2.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 28038.00 34500 34500 32800 38000 36000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.40 2 2.3 2.7 3.1 2.5
Produkcja w Górnictwie -1.70 1.5 1.7 1.9 2 2.2
Produkcja Miedzi 494.00 480 680 685 690 700
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 36.70 34 36 38 9 40
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.10 28 10 -2 -3 26
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.10 1.3 2.5 3.9 3.7 1.3
Wydatki Konsumpcyjne 25237.00 26622 24947 25385 25401 27022
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.60 46.6 47 47.4 47.4 47.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.90 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Cena Benzyny 1.03 0.94 0.92 0.89 0.86 0.82
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Pozwolenia Na Budowę 10227.00 11000 12500 12800 11000 12000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.