Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 756.20 770 777 785 793 810
Indeks Giełdowy 21238.31 20224 19500 18802 18128 16854
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.48 4.54 4.62 4.7 4.77 4.93

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.20 1.4 0.6 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 6.5 3.2 2.8 2.7 3.5
Stopa Bezrobocia 9.50 10.3 10.3 10.1 9.8 9
Inflacja 3.80 3.5 3.4 2.3 1.9 2.9
Stopa Procentowa 0.75 1 1.5 1.75 2 2.5
Bilans Handlowy 1095.00 1550 500 500 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -1554.00 -900 -1200 -2000 -1500 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 0.7 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 37 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 54.33 54 52 48 48 51
Optymizm Konsumentów 24.90 29.3 29.6 28.4 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.30 1.5 10 3 3 20
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.20 1.4 0.6 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 6.5 3.2 2.8 2.7 3.5
PKB 252.90 270 270 270 270 280
Pkb W Cenach Stałych 38997.71 37693 42847 38990 40090 40354
Produkt Narodowy Brutto 139178.75 166715 162103 143632 143076 148660
Środki Trwałe Brutto 7753.43 7372 10592 9316 7971 9642
Pkb Per Capita 14050.18 15000 15000 15000 15000 15200
Pkb Per Capita Ppp 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 1944.64 954 1185 1098 1999 1136
Budownictwo w PKB 1993.23 2107 3159 2641 2049 2734
Przemysł w PKB 4056.15 3985 4559 4307 4170 4458
Górnictwo w PKB 3602.48 4115 4683 4184 3703 4330
Administracja Publiczna w PKB 1872.42 2053 1967 1946 1925 2014
Usługi w PKB 3617.73 3955 4266 3971 3719 4110
Transport w PKB 1726.54 1465 2293 1856 1775 1921
Media w PKB 1059.70 1079 1245 1158 1089 1198

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 9.50 10.3 10.3 10.1 9.8 9
Pracujący 8041.19 8200 8300 8500 8500 8800
Bezrobotni Zarejestrowani 843.76 1000 880 840 840 760
Wskaźnik Zatrudnienia 50.60 51.7 52 51.4 51.4 52.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.30 56.8 57.3 57 57 57.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5387.33 5170 5180 5200 5200 5200
Wynagrodzenia w Przemyśle 125.41 123 123 122 122 122
Płaca Minimalna 337000.00 337000 337000 347000 347000 347000
Populacja 19.46 19.68 19.68 19.83 19.83 19.83
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.80 3.5 3.4 2.3 1.9 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.88 110 110 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.39 107 130 109 110 112
Inflacja Bazowa 3.10 1.8 2.6 2.3 2.3 2.8
Inflacja Żywności 4.60 6.5 6 5.4 5.4 4.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 154.66 156 148 149 157 152
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.40 23 11 2.5 1.5 3
Cpi Transport 108.90 105 106 108 111 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.75 1 1.5 1.75 2 2.5
Stopa Międzybankowa 0.94 1.19 1.69 1.94 2.19 2.44
Podaż Pieniądza M1 79243.54 66500 64000 57000 57000 52000
Podaż Pieniądza M2 166429.09 159000 155000 152000 152000 151500
Podaż Pieniądza M3 280147.32 268000 265000 262000 262000 260000
Rezerwy Walutowe 44952.30 39200 38600 39100 39100 38800
Bilans Banków 167376.00 169682 171333 172984 174636 177938
Stopa Depozytowa 0.86 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Prywatna długu do PKB 219.90 207 207 205 205 205
Bilans Banku Centralnego 64058.00 44000 42000 40000 40000 36000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 1095.00 1550 500 500 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -1554.00 -900 -1200 -2000 -1500 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 0.7 -1.2 -1.2 -1.2
Import 6350.00 5500 5800 5400 5400 5800
Eksport 7445.00 6200 6500 6250 6250 6500
Dług Zagraniczny 216183.75 215000 221000 220700 221000 222000
Rachunek kapitałowy -2348.43 -2050 -2050 -1800 -1800 -2200
Przyjazdy Turystów 0.00 15000 23000 50000 50000 70000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1331.05 1800 -500 -1300 -1300 -150

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 37 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -2277783.40 -980000 -1120000 -700000 -750000 -693226
Wydatki Rządowe 4477.19 5751 6435 5878 4603 6083
Dochody Budżetu Państwa 3713341.03 3600000 3430000 3500000 3500000 3556774
Wydatki Budżetu Państwa 5991124.39 4580000 4550000 4200000 4250000 4250000
Wydatki Wojskowe 5036.00 5100 5100 5300 5300 5300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 54.33 54 52 48 48 51
Produkcja Przemysłowa 6.00 2.3 2.7 1.4 1.5 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.20 2 0.5 0.7 0.4 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.60 3.5 2.2 1.7 1.5 2.4
Zmiany Zapasów 2694.25 -300 -200 -200 -200 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 27241.00 26000 28000 25700 29000 30000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 18.10 6.5 4.5 3.2 3.1 3.7
Produkcja w Górnictwie -1.40 2.8 3.7 1.8 1.8 3.5
Produkcja Miedzi 484.70 510 550 540 560 570

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 24.90 29.3 29.6 28.4 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.30 1.5 10 3 3 20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 65.60 6.5 2.5 3 2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 25253.71 22238 29208 27463 25961 28424
Kredyt Konsumencki 23202.00 25343 24491 24126 23828 25349
Kredyt dla Sectora Prywatnego 184048.81 194966 185559 187790 189018 192053
Cena Benzyny 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.20 48.5 48.9 48.9 48.9 48.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.19 5.44 5.94 6.19 6.44 6.69

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 221.10 208 208 204 204 206
Pozwolenia Na Budowę 9402.00 14000 9900 9700 15000 14000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.