Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Indeks Giełdowy 20427.78 19228 18535 17867 17225 16007
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.54 6.64 6.75 6.86 6.98 7.21

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.6 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.10 3.2 2.8 2.7 2.5 3.5
Stopa Bezrobocia 8.50 10.3 10.1 9.8 9.8 9
Inflacja 5.30 3.4 2.3 1.9 1.3 2.9
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3 3 3
Bilans Handlowy 79.00 700 850 850 850 700
Saldo Obrotów Bieżących -2638.00 -1200 -2000 -1500 -1500 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 60.68 52 48 48 48 51
Optymizm Konsumentów 39.30 29.6 28.4 28.4 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 10 3 3 3 20
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.6 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.10 3.2 2.8 2.7 2.5 3.5
PKB 252.90 270 270 270 270 280
Pkb W Cenach Stałych 39460.38 42847 38997 40153 40526 40362
Produkt Narodowy Brutto 139178.75 162103 143632 143076 142937 148660
Środki Trwałe Brutto 8218.00 10592 9316 8005 8440 9642
Pkb Per Capita 14050.18 15000 15000 15000 15000 15200
Pkb Per Capita Ppp 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 870.00 1185 1098 2030 893 1136
Budownictwo w PKB 2160.00 3159 2641 2055 2218 2734
Przemysł w PKB 4145.16 4559 4218 4261 4257 4365
Górnictwo w PKB 3775.00 4683 4184 3701 3877 4330
Administracja Publiczna w PKB 1904.00 1967 1946 1935 1955 2014
Usługi w PKB 3902.00 4266 3971 3731 4007 4110
Transport w PKB 1565.00 2293 1856 1762 1607 1921
Media w PKB 1074.00 1245 1158 1085 1103 1198

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 8.50 10.3 10.1 9.8 9.8 9
Pracujący 8258.78 8300 8500 8500 8500 8800
Bezrobotni Zarejestrowani 771.90 880 840 840 840 760
Wskaźnik Zatrudnienia 51.80 52 51.4 51.4 51.4 52.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.70 57.3 57 57 57 57.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5378.00 5180 5200 5200 5200 5200
Wynagrodzenia w Przemyśle 127.42 123 122 122 122 122
Płaca Minimalna 337000.00 337000 347000 347000 347000 347000
Populacja 19.46 19.68 19.83 19.83 19.83 19.83
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 5.30 3.4 2.3 1.9 1.3 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.45 110 111 111 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.43 109 109 110 112 112
Inflacja Bazowa 3.80 2.6 2.3 2.3 2.3 2.8
Inflacja Żywności 5.20 6 5.4 5.4 5.4 4.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 161.53 148 149 157 164 152
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.30 11 2.5 1.5 1.5 3
Cpi Transport 114.30 115 115 115 115 115

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.73 3.73 3.98 3.98 3.98 3.98
Podaż Pieniądza M1 79767.35 64000 57000 57000 57000 52000
Podaż Pieniądza M2 173193.71 155000 152000 152000 152000 151500
Podaż Pieniądza M3 295206.95 265000 262000 262000 262000 260000
Rezerwy Walutowe 53309.00 38600 39100 39100 39100 38800
Bilans Banków 172741.00 171333 172984 174636 174636 177938
Stopa Depozytowa 0.86 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Prywatna długu do PKB 219.90 207 205 205 205 205
Bilans Banku Centralnego 64058.00 42000 40000 40000 40000 36000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 79.00 700 850 850 850 700
Saldo Obrotów Bieżących -2638.00 -1200 -2000 -1500 -1500 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Import 7350.09 5800 5400 5400 5400 5800
Eksport 7428.82 6500 6250 6250 6250 6500
Dług Zagraniczny 229191.75 221000 220700 221000 221000 222000
Rachunek kapitałowy -4795.00 -2050 -1800 -1800 -1800 -2200
Przyjazdy Turystów 0.00 23000 50000 50000 50000 70000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3436.00 -500 -1300 -1300 -1300 -150

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -7.10 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -2053686.90 -1120000 -700000 -750000 -750000 -693226
Wydatki Rządowe 6197.00 6435 5878 4612 6364 6083
Dochody Budżetu Państwa 4630676.95 3430000 3500000 3500000 3500000 3556774
Wydatki Budżetu Państwa 6684363.90 4550000 4200000 4250000 4250000 4250000
Wydatki Wojskowe 5036.00 5100 5300 5300 5300 5300

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 60.68 52 48 48 48 51
Produkcja Przemysłowa 4.20 2.7 1.4 1.5 1.5 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 0.5 0.7 0.4 0.4 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.60 2.2 1.7 1.5 1.5 2.4
Zmiany Zapasów 942.70 -200 -200 -200 -200 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 37564.00 28000 25700 29000 29000 30000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 19.10 4.5 3.2 3.1 3.1 3.7
Produkcja w Górnictwie -2.00 3.7 1.8 1.8 1.8 3.5
Produkcja Miedzi 466.90 550 540 560 560 570

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 39.30 29.6 28.4 28.4 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 10 3 3 3 20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.10 2.5 3 2 2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 26556.00 29208 27463 26020 27273 28424
Kredyt Konsumencki 23851.00 24491 24126 23931 24447 25349
Kredyt dla Sectora Prywatnego 187511.33 200458 185559 187790 190084 192053
Cena Benzyny 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.80 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.98 5.98 6.23 6.23 6.23 6.23

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 221.10 208 204 204 204 206
Pozwolenia Na Budowę 12815.00 9900 9700 15000 15000 14000


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.