Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 772.75 783 790 798 806 821
Indeks Giełdowy 18685.64 18232 17745 17271 16810 15889
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.73 2.81 2.88 2.95 3.02 3.17

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.20 2 1.5 0.6 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.10 -6 -1 9 6.5 4.5
Stopa Bezrobocia 12.90 12.5 12.1 11.9 11.6 11.3
Inflacja 3.10 2.7 2.9 3.1 3 3
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy 886.00 100 800 800 700 500
Saldo Obrotów Bieżących 1154.00 500 -200 -600 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 32 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 49.81 42.5 43 43.5 44 45
Optymizm Konsumentów 25.50 24 24.5 25 28 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.90 10 4.5 2.5 1.5 10
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.20 2 1.5 0.6 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.10 -6 -1 9 6.5 4.5
PKB 282.30 255 270 270 270 270
Pkb W Cenach Stałych 33824.52 41519 36335 38585 36869 42847
Produkt Narodowy Brutto 148852.82 157076 142899 147364 162250 162103
Środki Trwałe Brutto 6937.97 10264 9474 7607 7562 10592
Pkb Per Capita 15091.50 14650 15000 15000 15000 15000
Pkb Per Capita Ppp 24226.15 23430 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 837.01 1148 978 1831 912 1185
Budownictwo w PKB 1885.82 3061 2852 2283 2056 3159
Przemysł w PKB 3659.34 4417 3959 3987 3989 4559
Górnictwo w PKB 3892.09 4538 3828 3710 4242 4683
Administracja Publiczna w PKB 1831.91 1906 1753 1816 1997 1967
Usługi w PKB 3495.62 4134 3744 3640 3810 4266
Transport w PKB 1265.28 2222 1888 1854 1379 2293
Media w PKB 987.76 1206 1045 1047 1077 1245

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 12.90 12.5 12.1 11.9 11.6 11.3
Pracujący 7192.21 7250 7400 7600 7800 8200
Bezrobotni Zarejestrowani 1067.68 1050 1030 1010 1000 880
Wskaźnik Zatrudnienia 45.70 46 46.5 47 47.5 48
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.50 53.4 53.8 54.2 54.8 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5105.85 5090 5100 5120 5140 5180
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.02 119 118 117 119 120
Płaca Minimalna 320500.00 320500 340000 340000 340000 340000
Populacja 19.11 19.51 19.51 19.51 19.51 19.89
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.10 2.7 2.9 3.1 3 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.80 122 106 108 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.84 126 105 107 107 130
Inflacja Bazowa 2.20 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6
Inflacja Żywności 8.30 5.9 5.6 5.5 5.1 4.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126.86 123 130 123 123 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.30 7.5 5 4 3.7 3
Cpi Transport 101.53 107 106 108 106 110

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Międzybankowa 0.25 3.29 0.25 0.25 0.25 3.54
Rezerwy Walutowe 37821.40 40300 40300 40300 40300 41700
Bilans Banków 167071.00 169000 170000 169000 168000 166000
Stopa Depozytowa 2.53 2.3 2.5 2.5 2.5 3.3
Prywatna długu do PKB 205.50 210 207 207 207 207
Bilans Banku Centralnego 48446.00 47000 46000 45000 44000 42000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 886.00 100 800 800 700 500
Saldo Obrotów Bieżących 1154.00 500 -200 -600 -900 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4.1 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4
Import 4576.78 4900 5100 5300 5500 5800
Eksport 5462.78 5700 5900 6000 6200 6500
Dług Zagraniczny 209504.82 218000 219000 220000 222000 223000
Rachunek kapitałowy 1161.77 -1500 -1700 -1900 -2050 -2205
Przyjazdy Turystów 0.00 5100 7000 10000 15000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2423.34 -1000 -800 -800 -500 -500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 27.90 30 32 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -2936043.10 -285724 -1320000 -1310000 -1210000 -285717
Wydatki Rządowe 5276.97 6236 5322 4334 5752 6435
Dochody Budżetu Państwa 2861965.61 3270000 3330000 3390000 3410000 3430000
Wydatki Budżetu Państwa 5798008.68 4620000 4640000 4600000 4580000 4550000
Wydatki Wojskowe 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 49.81 42.5 43 43.5 44 45
Produkcja Przemysłowa -4.80 -1.3 0.8 1.7 2.3 2.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.5 0.2 0.6 0.8 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.20 -3 -0.8 6 3.5 2.2
Zmiany Zapasów 516.04 -300 -300 -300 -300 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 19037.00 25000 29000 31000 33000 35000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -11.30 -2.5 1.3 8 6.5 4.5
Produkcja w Górnictwie -2.00 1.5 1.5 2.4 2.8 3.7
Produkcja Miedzi 489.50 510 490 480 490 550

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 25.50 24 24.5 25 28 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.90 10 4.5 2.5 1.5 10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.80 -0.6 9 16 6.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 19781.48 28302 24456 24051 21562 29208
Kredyt Konsumencki 24150.00 27497 26429 26781 27533 28377
Kredyt dla Sectora Prywatnego 182915.23 162621 167224 179847 200771 174749
Cena Benzyny 0.94 1 0.88 0.84 0.8 0.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.30 47.9 48 48.2 48.5 48.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.44 6.78 4.82 4.82 4.82 7.03

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 200.50 201 201 201 202 2002
Pozwolenia Na Budowę 5476.00 6800 7500 8100 9300 10100


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.