Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 704.16 705 712 719 726 740
Indeks Giełdowy 25162.87 24252 23604 22974 22361 21135
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.62 3.71 3.8 3.9 3.99 4.19

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.80 -0.6 1.4 0.6 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 9 6.5 6.2 1.8 3.5
Stopa Bezrobocia 10.30 11.9 11.6 11.3 10.9 9
Inflacja 2.90 2.1 2.4 2.8 2.6 2.9
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1
Bilans Handlowy 535.00 1550 700 500 700 700
Saldo Obrotów Bieżących 503.18 -600 -900 -1200 -2000 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 37 37 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 55.88 52 54 52 48 51
Optymizm Konsumentów 29.20 27.5 29.3 29.6 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.40 2.5 1.5 10 3 20
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.80 -0.6 1.4 0.6 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 9 6.5 6.2 1.8 3.5
PKB 282.30 270 270 270 270 280
Pkb W Cenach Stałych 37780.58 36684 37678 40123 38461 41527
Produkt Narodowy Brutto 139178.75 162250 158528 147808 141684 152981
Środki Trwałe Brutto 9027.11 7175 7285 9587 9190 9922
Pkb Per Capita 15091.50 15000 15000 15000 15000 15200
Pkb Per Capita Ppp 24226.15 24080 24080 24080 24080 24080
Rolnictwo w PKB 1063.62 929 537 1130 1083 1169
Budownictwo w PKB 2559.24 2050 1764 2718 2605 2813
Przemysł w PKB 4173.49 3879 3935 4432 4249 4587
Górnictwo w PKB 4053.79 4004 4151 4305 4127 4456
Administracja Publiczna w PKB 1885.72 1998 1985 2003 1920 2073
Usługi w PKB 3848.24 3849 3751 4087 3918 4230
Transport w PKB 1798.70 1425 1530 1910 1831 1977
Media w PKB 1122.00 1050 1088 1192 1142 1233

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.30 11.9 11.6 11.3 10.9 9
Pracujący 8167.62 7600 7800 8200 8500 8800
Bezrobotni Zarejestrowani 938.32 1010 1000 880 840 760
Wskaźnik Zatrudnienia 50.80 48.7 51.7 52 51.4 52.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.60 57.1 56.8 57.3 57 57.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5275.76 5270 5170 5180 5200 5200
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.72 123 123 123 122 122
Płaca Minimalna 320500.00 340000 340000 340000 360000 360000
Populacja 19.11 19.51 19.51 19.89 19.89 20.27
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.90 2.1 2.4 2.8 2.6 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.09 107 108 110 110 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.95 104 106 130 109 112
Inflacja Bazowa 2.60 1.4 1.8 2.6 2.3 2.8
Inflacja Żywności 5.20 6.8 6.5 6 5.4 4.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139.59 128 134 137 143 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.50 8 6 3 2.5 3
Cpi Transport 105.95 105 104 105 108 108

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1
Stopa Międzybankowa 0.26 0.25 0.25 3.54 0.25 0.5
Podaż Pieniądza M1 68577.64 68700 66500 64000 57000 52000
Podaż Pieniądza M2 160365.43 164100 159000 155000 152000 151500
Podaż Pieniądza M3 267298.17 275000 268000 265000 262000 260000
Rezerwy Walutowe 40220.60 38700 39200 38600 39100 38800
Bilans Banków 165279.00 170000 168000 166000 162000 160000
Stopa Depozytowa 2.53 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Prywatna długu do PKB 205.50 207 207 207 205 205
Bilans Banku Centralnego 49532.00 48000 44000 42000 40000 36000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 535.00 1550 700 500 700 700
Saldo Obrotów Bieżących 503.18 -600 -900 -1200 -2000 -1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Import 6859.00 5300 5500 5800 5400 5800
Eksport 7394.00 6000 6200 6500 6250 6500
Dług Zagraniczny 210898.10 220000 215000 221000 220700 222000
Rachunek kapitałowy 1657.04 -1900 -2050 -2050 -1800 -2200
Przyjazdy Turystów 0.00 10000 15000 23000 50000 70000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2844.98 -1000 1800 -500 -1300 -150

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 33.00 37 37 37 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -538564.30 -910000 -1010000 -285717 -1120000 -693226
Wydatki Rządowe 5695.45 5597 5683 6049 5798 6260
Dochody Budżetu Państwa 3557846.30 3590000 3600000 3430000 3500000 3556774
Wydatki Budżetu Państwa 4096410.60 4600000 4580000 4550000 4200000 4250000
Wydatki Wojskowe 5562.00 5100 5100 5100 5300 5300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 27.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 55.88 52 54 52 48 51
Produkcja Przemysłowa -3.40 1.7 2.3 2.7 1.4 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.8 2 0.5 0.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.60 6 3.5 2.2 1.7 2.4
Zmiany Zapasów -2460.10 -300 -300 -200 -200 -200
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 24492.00 19000 26000 28000 25700 30000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.20 3 6.5 4.5 3.2 3.7
Produkcja w Górnictwie -0.40 2.4 2.8 3.7 1.8 3.5
Produkcja Miedzi 430.10 480 490 550 540 570

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 29.20 27.5 29.3 29.6 28.4 31
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.40 2.5 1.5 10 3 20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 16 6.5 2.5 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 26611.12 21642 24256 28261 27090 29250
Kredyt Konsumencki 23130.00 27533 25343 25203 23546 26086
Kredyt dla Sectora Prywatnego 180714.39 201744 194966 190953 183967 197636
Cena Benzyny 1.09 0.98 0.93 0.95 0.84 0.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.20 48.2 48.5 48.9 48.9 48.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.80 5.8 5.8 7.03 5.8 6.05

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 209.30 206 208 208 204 206
Pozwolenia Na Budowę 6598.00 8100 9300 10100 7800 11600


Chile - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.