Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 596 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-12
Inflacja 2.4 2019-09
Stopa Procentowa 3.5 2019-11
Bilans Handlowy -43.2 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -730 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-06
PKB 38.5 2018-12
Pkb Per Capita 1498 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3352 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4328 2019-06
Rolnictwo w PKB 347 2019-06
Budownictwo w PKB 273 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 491 2019-06
Transport w PKB 253 2019-06
Środki Trwałe Brutto 1192 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-12
Populacja 25.22 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117 2019-09
Cpi Transport 124 2019-09
Inflacja Żywności 3.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43.2 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -730 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Eksport 205 2019-06
Import 248 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 69 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.62 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 30 2020-01
Wydatki Rządowe 522 2019-06
Wydatki Wojskowe 405 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 6.1 2019-06
Szybkość Internetu 2292 2017-03
Adresy IP 25141 2017-03
Zmiany Zapasów 15.4 2019-06
Index Konkurencyjności 46.02 2019-12
Ranking Konkurencyjności 123 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 167 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.9 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2996 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kamerun - Wskaźniki ekonomiczne.