Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 606 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Inflacja 2.3 2018-12
Stopa Procentowa 3.5 2019-05
Bilans Handlowy -1090 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -358 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-09
PKB 34.8 2017-12
Pkb Per Capita 1504 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 3365 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4202 2018-12
Rolnictwo w PKB 224 2018-12
Budownictwo w PKB 211 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 594 2018-12
Transport w PKB 233 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1183 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Populacja 24.5 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2018-12
Cpi Transport 123 2018-12
Inflacja Żywności 1.2 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-05
Stopa Depozytowa 2.45 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1090 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -358 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Eksport 1882 2017-12
Import 2971 2017-12
Rezerwy Złota 0 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 69 2019-02
Indeks Terroryzmu 6.62 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 563 2018-09
Wydatki Wojskowe 405 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 6.2 2018-09
Szybkość Internetu 2292 2017-03
Adresy IP 25141 2017-03
Zmiany Zapasów 281 2018-09
Index Konkurencyjności 45.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 121 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 166 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2783 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kamerun - Wskaźniki ekonomiczne.