Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 593 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-12
Inflacja 2.3 2018-12
Stopa Procentowa 3.5 2019-09
Bilans Handlowy -1090 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -358 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-03
PKB 38.5 2018-12
Pkb Per Capita 1498 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3352 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3924 2019-03
Rolnictwo w PKB 213 2019-03
Budownictwo w PKB 231 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 453 2019-03
Transport w PKB 225 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1064 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-12
Populacja 25.22 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-06
Cpi Transport 124 2019-06
Inflacja Żywności 115 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-09
Stopa Depozytowa 2.45 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1090 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -358 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Eksport 1882 2017-12
Import 2971 2017-12
Rezerwy Złota 0 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 69 2019-06
Indeks Terroryzmu 6.62 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 463 2019-03
Wydatki Wojskowe 405 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.5 2019-03
Szybkość Internetu 2292 2017-03
Adresy IP 25141 2017-03
Zmiany Zapasów 20.6 2019-03
Index Konkurencyjności 46.02 2019-12
Ranking Konkurencyjności 123 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 166 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2699 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kamerun - Wskaźniki ekonomiczne.