Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 599.00 619 625 630 636 648
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 3.8 4.2 4 4.3 4.4
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4 4 4 4
Inflacja 2.30 1.6 2 1.3 1.5 1.7
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3 3 3 3
Bilans Handlowy -1089.50 -591 -586 -597 -597 -597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3.1 -3.1 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 34.00 28 28 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 3.8 4.2 4 4.3 4.4
PKB 38.50 38 38 39 39 39
Pkb Per Capita 1497.80 1520 1520 1550 1550 1550
Pkb Per Capita Ppp 3352.10 3380 3380 3400 3400 3400
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4 4 4 4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.30 1.6 2 1.3 1.5 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.60 114 116 115 115 118
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 2.45 2.2 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1089.50 -591 -586 -597 -597 -597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3.1 -3.1 -3 -3 -3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 34.00 28 28 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Składki Ubezpieczeniowe 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.