Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 542.00 550 557 563 570 584

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 1.8 2.2 2.4 2.6 4.3
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Inflacja 2.15 2.7 3 2.8 2.8 3
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy -149.35 -9 -9 -9 -460 -30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.9
Dług Publiczny do PKB 42.70 46 46 46 46 42
Budżet Państwa do PKB -2.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 1.8 2.2 2.4 2.6 4.3
PKB 38.76 37.5 37.5 37.5 37.5 38.7
Pkb Per Capita 1522.70 1460 1460 1460 1460 1525
Pkb Per Capita Ppp 3652.70 3180 3180 3180 3180 3270

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Populacja 24.35 27.4 27.4 27.4 27.17 27.82

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.15 2.7 3 2.8 2.8 3
Inflacja Żywności 3.70 2.5 2.7 3.1 3 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.80 117 119 120 118 118

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -149.35 -9 -9 -9 -460 -30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.9
Import 412.00 249 249 249 260 260
Eksport 262.65 240 240 240 230 230

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 42.70 46 46 46 46 42
Budżet Państwa do PKB -2.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Podatek od Towarów i Usług 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Składki Ubezpieczeniowe 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.