Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 595.71 590 596 603 610 623
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
Stopa Bezrobocia 3.40 4 4 4 4 4
Inflacja 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Bilans Handlowy -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
Dług Publiczny do PKB 34.00 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
PKB 38.50 39 39 39 39 39.3
Pkb Per Capita 1497.80 1550 1550 1550 1550 1575
Pkb Per Capita Ppp 3352.10 3400 3400 3400 3400 3450
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 4 4 4 4 4
Populacja 25.22 26.52 26.52 26.52 26.52 27.17
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8
Inflacja Żywności 3.20 2.9 2.8 3 3.1 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.30 116 116 117 117 119
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
Eksport 205.08 196 200 220 240 230
Import 248.28 248 250 253 249 260
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 34.00 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Składki Ubezpieczeniowe 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.