Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 599.21 590 596 602 609 621
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
Stopa Bezrobocia 3.40 4 4 4 4 4
Inflacja 2.60 2 1.7 1.5 1.6 1.8
Stopa Procentowa 3.50 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -1089.50 -586 -597 -597 -597 -597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 34.00 28 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
PKB 38.50 38 39 39 39 39
Pkb Per Capita 1497.80 1520 1550 1550 1550 1550
Pkb Per Capita Ppp 3352.10 3380 3400 3400 3400 3400
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 4 4 4 4 4
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.60 2 1.7 1.5 1.6 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.70 116 116 116 117 118
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.50 3 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1089.50 -586 -597 -597 -597 -597
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 34.00 28 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Składki Ubezpieczeniowe 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.