Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.62 2021-06
Indeks Giełdowy 542 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 22.28 2021-06
Inflacja 2 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-04
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1548304 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy -288 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -331 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 23.4 2021-04
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 29.7 2021-05
Optymizm Konsumentów -30.9 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 10 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Przypadki koronawirusa 420294 2021-06
Śmierć koronawirusa 17898 2021-06
Odzyskany koronawirus 388585 2021-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
PKB 67.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 21390 2021-03
Środki Trwałe Brutto 3173 2021-03
Pkb Per Capita 9026 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 23091 2019-12
Rolnictwo w PKB 500 2021-03
Budownictwo w PKB 1073 2021-03
Przemysł w PKB 5060 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 4606 2021-03
Usługi w PKB 4084 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Pracujący 3029 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 200 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.1 2021-04
Koszty Pracy 151 2021-03
Wolne Etaty 14962 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1500 2021-03
Płaca Minimalna 332 2021-03
Populacja 6.95 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.33 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 51.4 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2982 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.9 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 47.5 2020-12
Wydajność 116 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1240 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 22.28 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1548304 2021-06
Przypadki koronawirusa 420294 2021-06
Śmierć koronawirusa 17898 2021-06
Odzyskany koronawirus 388585 2021-06
Łóżka OIOM 595 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7284 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-04
Inflacja Bazowa 1.2 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.7 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 16110 2021-04
Cpi Transport 7753 2021-04
Inflacja Żywności 0.6 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.8 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Podaż Pieniądza M0 20161 2021-04
Podaż Pieniądza M1 87005 2021-04
Podaż Pieniądza M2 117197 2021-04
Podaż Pieniądza M3 117197 2021-04
Rezerwy Walutowe 54257 2021-05
Stopa Depozytowa 0.02 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8778 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 36022175 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -288 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -331 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Eksport 5754 2021-04
Import 6042 2021-04
Dług Zagraniczny 37569 2021-03
Rachunek kapitałowy 312 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12.9 2021-02
Przyjazdy Turystów 282501 2021-04
Rezerwy Złota 40.83 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -8 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.17 2019-12
Bronie Sprzedaży 10 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.4 2021-04
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Bilans Budżetu 630 2021-04
Wydatków Rządowych W Pkb 42.9 2020-12
Dług Publiczny 29175 2021-04
Wnioski o Azyl 270 2021-03
Rating Kredytowy 61 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 4104 2021-04
Dochody Budżetu Państwa 4720 2021-04
Wydatki Rządowe 2156 2021-03
Wydatki Wojskowe 1210 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 29.7 2021-05
Produkcja Przemysłowa 22.8 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 26.2 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 74 2021-06
Zmiany Zapasów 357 2021-03
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3918 2021-03
Produkcja w Górnictwie 4.6 2021-04
Produkcja Stali 40 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -30.9 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.9 2021-04
Kredyt Konsumencki 26387 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 17443 2021-03
Cena Benzyny 1.32 2021-05

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 15.7 2021-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 1451 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.3 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1008 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.