Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.77 2020-01
Indeks Giełdowy 583 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-11
Inflacja 3.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -113 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 410 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2019-11
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 21.8 2019-12
Optymizm Konsumentów -23.9 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
PKB 65.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 27825 2019-09
Środki Trwałe Brutto 4747 2019-09
Pkb Per Capita 8651 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 19321 2018-12
Rolnictwo w PKB 1670 2019-09
Budownictwo w PKB 1446 2019-09
Przemysł w PKB 5940 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 3474 2019-09
Usługi w PKB 6187 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-11
Pracujący 3299 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 189 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7 2019-11
Koszty Pracy 112 2019-09
Wolne Etaty 20301 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1266 2019-09
Płaca Minimalna 286 2019-12
Populacja 7.05 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 55.3 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3134 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.4 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1080 2018-12
Koszty Utrzymania 675 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 60 2019-09
Wydajność 136 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1140 2019-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7162 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 1.8 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 99.4 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.6 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15908 2019-12
Cpi Transport 7876 2019-12
Inflacja Żywności 7 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.8 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.23 2020-01
Podaż Pieniądza M0 16864 2019-11
Podaż Pieniądza M1 59777 2019-11
Podaż Pieniądza M2 100587 2019-11
Podaż Pieniądza M3 100587 2019-11
Rezerwy Walutowe 48574 2019-12
Stopa Depozytowa 0.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8303 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 34838444 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -113 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 410 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Eksport 5050 2019-11
Import 5164 2019-11
Dług Zagraniczny 34470 2019-10
Rachunek kapitałowy -306 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 96.6 2019-10
Przyjazdy Turystów 609650 2019-11
Rezerwy Złota 40.47 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17.3 2019-11
Indeks Terroryzmu 0.37 2018-12
Bronie Sprzedaży 7 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2019-11
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu 208 2019-11
Wydatków Rządowych W Pkb 34.8 2018-12
Dług Publiczny 12064 2019-11
Wnioski o Azyl 95 2019-11
Rating Kredytowy 58 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 3061 2019-11
Dochody Budżetu Państwa 3277 2019-11
Wydatki Rządowe 2046 2019-09
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 21.8 2019-12
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.4 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 2019-12
Zmiany Zapasów 466 2019-09
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3390 2019-10
Produkcja w Górnictwie 1.4 2019-11
Produkcja Stali 45 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23.9 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 2019-11
Kredyt Konsumencki 23834 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 18083 2019-09
Cena Benzyny 1.27 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1630 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1156 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.