Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.76 2019-10
Indeks Giełdowy 564 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.45 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-08
Inflacja 2.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-10
Bilans Handlowy 59.1 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1249 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 20.3 2019-08
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 21.8 2019-09
Optymizm Konsumentów -25 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-06
PKB 65.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 22874 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4955 2019-06
Pkb Per Capita 8651 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 19321 2018-12
Rolnictwo w PKB 942 2019-06
Budownictwo w PKB 1218 2019-06
Przemysł w PKB 5840 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3890 2019-06
Usługi w PKB 5359 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-08
Pracujący 3263 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 173 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.2 2019-08
Koszty Pracy 153 2019-06
Wolne Etaty 20301 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1253 2019-06
Płaca Minimalna 286 2019-06
Populacja 7.05 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 54.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3096 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1080 2018-12
Koszty Utrzymania 675 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 68.7 2019-06
Wydajność 120 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1116 2019-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7017 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-08
Inflacja Bazowa 1.2 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15861 2019-09
Cpi Transport 7845 2019-09
Inflacja Żywności 4.2 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.5 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-10
Stopa Międzybankowa -0.23 2019-10
Podaż Pieniądza M0 16714 2019-08
Podaż Pieniądza M1 57985 2019-08
Podaż Pieniądza M2 98507 2019-08
Podaż Pieniądza M3 98507 2019-08
Rezerwy Walutowe 49400 2019-09
Stopa Depozytowa 0.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8642 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 33584967 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 59.1 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1249 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Eksport 4761 2019-08
Import 4672 2019-08
Dług Zagraniczny 34195 2019-07
Rachunek kapitałowy 763 2019-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 106 2019-07
Przyjazdy Turystów 2325187 2019-08
Rezerwy Złota 40.47 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5.1 2019-07
Indeks Terroryzmu 0.32 2017-12
Bronie Sprzedaży 7 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.3 2019-08
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu -2025 2019-08
Wydatków Rządowych W Pkb 34.8 2018-12
Dług Publiczny 11971 2019-08
Wnioski o Azyl 310 2019-08
Rating Kredytowy 52.55
Wydatki Budżetu Państwa 2962 2019-08
Dochody Budżetu Państwa 3102 2019-08
Wydatki Rządowe 1852 2019-06
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 21.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.3 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.6 2019-09
Zmiany Zapasów 270 2019-06
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2018-12
Ranking Korupcji 77 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3659 2019-08
Produkcja w Górnictwie 4.4 2019-07
Produkcja Stali 55 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2019-08
Kredyt Konsumencki 23213 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 16569 2019-06
Cena Benzyny 1.24 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.71 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.4 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1591 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1203 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.