Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.62 2021-01
Indeks Giełdowy 466 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.2 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.7 2020-11
Inflacja 0.4 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-11
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy -830 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -124 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 24.4 2020-11
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 12.4 2020-12
Optymizm Konsumentów -37.7 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 211736 2021-01
Śmierć koronawirusa 8474 2021-01
Odzyskany koronawirus 150370 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.2 2020-09
PKB 67.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 26677 2020-09
Środki Trwałe Brutto 4790 2020-09
Pkb Per Capita 9026 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 23091 2019-12
Rolnictwo w PKB 1780 2020-09
Budownictwo w PKB 1588 2020-09
Przemysł w PKB 5912 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 4161 2020-09
Usługi w PKB 5007 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2020-11
Pracujący 3173 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 219 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.9 2020-11
Koszty Pracy 122 2020-09
Wolne Etaty 15573 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1397 2020-09
Płaca Minimalna 312 2020-09
Populacja 7 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 53.5 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3015 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.2 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 58.2 2020-09
Wydajność 109 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1233 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7136 2020-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-11
Inflacja Bazowa 1.1 2020-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 98 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 96 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 16039 2020-11
Cpi Transport 7052 2020-11
Inflacja Żywności 2.9 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Podaż Pieniądza M0 18758 2020-11
Podaż Pieniądza M1 80870 2020-11
Podaż Pieniądza M2 110426 2020-11
Podaż Pieniądza M3 110426 2020-11
Rezerwy Walutowe 60334 2020-12
Stopa Depozytowa 0.02 2019-12
Bilans Banku Centralnego 9356 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 35588768 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -830 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -124 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Eksport 4847 2020-11
Import 5677 2020-11
Dług Zagraniczny 37327 2020-10
Rachunek kapitałowy -564 2020-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13.1 2020-09
Przyjazdy Turystów 283287 2020-11
Rezerwy Złota 40.83 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 269 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.17 2019-12
Bronie Sprzedaży 14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.4 2020-11
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Bilans Budżetu -840 2020-11
Wydatków Rządowych W Pkb 36.3 2019-12
Dług Publiczny 29054 2020-11
Wnioski o Azyl 405 2020-08
Rating Kredytowy 60 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 3909 2020-11
Dochody Budżetu Państwa 3156 2020-11
Wydatki Rządowe 2062 2020-09
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12.4 2020-12
Produkcja Przemysłowa -5 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.7 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 70.4 2020-12
Zmiany Zapasów 791 2020-09
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2704 2020-10
Produkcja w Górnictwie -18.1 2020-11
Produkcja Stali 40 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -37.7 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.4 2020-11
Kredyt Konsumencki 25476 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 19526 2020-09
Cena Benzyny 1.14 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.1 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 1362 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 979 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 211736 2021-01
Śmierć koronawirusa 8474 2021-01
Odzyskany koronawirus 150370 2021-01
Łóżka OIOM 595 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.