Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.76 2019-08
Indeks Giełdowy 580 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.17 2019-06
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-08
Bilans Handlowy 104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 880 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 24.7 2019-07
Optymizm Konsumentów -25 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-06
PKB 65.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19237 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3159 2019-03
Pkb Per Capita 8651 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 19321 2018-12
Rolnictwo w PKB 477 2019-03
Budownictwo w PKB 915 2019-03
Przemysł w PKB 5256 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 3627 2019-03
Usługi w PKB 3932 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.17 2019-06
Pracujący 3263 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 170 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12 2019-06
Koszty Pracy 165 2019-03
Wolne Etaty 22594 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1253 2019-06
Płaca Minimalna 286 2019-06
Populacja 7.05 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3008 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1080 2018-12
Koszty Utrzymania 675 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 54.4 2019-03
Wydajność 109 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7037 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-07
Inflacja Bazowa 2.4 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15784 2019-07
Cpi Transport 7925 2019-07
Inflacja Żywności 4.8 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-08
Stopa Międzybankowa -0.23 2019-08
Podaż Pieniądza M0 15948 2019-06
Podaż Pieniądza M1 55768 2019-06
Podaż Pieniądza M2 95821 2019-06
Podaż Pieniądza M3 95821 2019-06
Rezerwy Walutowe 49891 2019-07
Stopa Depozytowa 0.05 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7888 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 33533714 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 880 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Eksport 4524 2019-06
Import 4420 2019-06
Dług Zagraniczny 33798 2019-05
Rachunek kapitałowy 349 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 120 2019-05
Przyjazdy Turystów 1537033 2019-06
Rezerwy Złota 40.4 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2.8 2019-05
Indeks Terroryzmu 0.32 2017-12
Bronie Sprzedaży 7 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu 260 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 34.8 2018-12
Dług Publiczny 11691 2019-06
Wnioski o Azyl 265 2019-05
Rating Kredytowy 52.55
Wydatki Budżetu Państwa 2967 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 3317 2019-06
Wydatki Rządowe 1705 2019-03
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 24.7 2019-07
Produkcja Przemysłowa -3.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.9 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.9 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 77.6 2019-09
Zmiany Zapasów 272 2019-03
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 63.56 2018-12
Ranking Konkurencyjności 51 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2018-12
Ranking Korupcji 77 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3055 2019-06
Produkcja w Górnictwie 9.7 2019-05
Produkcja Stali 50 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.1 2019-06
Kredyt Konsumencki 22741 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 15851 2019-03
Cena Benzyny 1.26 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.71 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.5 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1591 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1203 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.