Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.73 2020-07
Indeks Giełdowy 445 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.8 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 9 2020-05
Inflacja 1.3 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy -4.3 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 186 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 21 2020-05
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 10.9 2020-06
Optymizm Konsumentów -41.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 6342 2020-07
Śmierć koronawirusa 259 2020-07
Odzyskany koronawirus 3166 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
PKB 67.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 21288 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3142 2020-03
Pkb Per Capita 9026 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 23091 2019-12
Rolnictwo w PKB 490 2020-03
Budownictwo w PKB 1088 2020-03
Przemysł w PKB 4970 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 4003 2020-03
Usługi w PKB 4143 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-05
Pracujący 3107 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 295 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.1 2020-05
Koszty Pracy 142 2020-03
Wolne Etaty 18721 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1321 2020-03
Płaca Minimalna 286 2019-12
Populacja 7 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 52.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2968 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 47.5 2020-03
Wydajność 114 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1165 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7119 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-04
Inflacja Bazowa 1.5 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 98.3 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.8 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15633 2020-05
Cpi Transport 6953 2020-05
Inflacja Żywności 6.4 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.2 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.23 2020-07
Podaż Pieniądza M0 17359 2020-05
Podaż Pieniądza M1 75597 2020-05
Podaż Pieniądza M2 104866 2020-05
Podaż Pieniądza M3 104866 2020-05
Rezerwy Walutowe 54841 2020-06
Stopa Depozytowa 0.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8596 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 34394154 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4.3 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 186 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Eksport 3769 2020-04
Import 3773 2020-04
Dług Zagraniczny 34173 2020-04
Rachunek kapitałowy 319 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 98.4 2020-02
Przyjazdy Turystów 120382 2020-05
Rezerwy Złota 40.8 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24.3 2020-02
Indeks Terroryzmu 0.37 2018-12
Bronie Sprzedaży 7 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21 2020-05
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Bilans Budżetu -323 2020-05
Wydatków Rządowych W Pkb 36.3 2019-12
Dług Publiczny 24613 2020-05
Wnioski o Azyl 70 2020-03
Rating Kredytowy 60 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 3070 2020-05
Dochody Budżetu Państwa 2798 2020-05
Wydatki Rządowe 2028 2020-03
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 10.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa -16.1 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 68.2 2020-06
Zmiany Zapasów 239 2020-03
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4070 2019-12
Produkcja w Górnictwie -8.5 2020-02
Produkcja Stali 50 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -41.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.4 2020-05
Kredyt Konsumencki 24335 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 16750 2020-03
Cena Benzyny 0.98 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -14.1 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1512 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 993 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6342 2020-07
Śmierć koronawirusa 259 2020-07
Odzyskany koronawirus 3166 2020-07
Łóżka OIOM 595 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.