Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.81 2020-04
Indeks Giełdowy 423 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 6.2 2020-02
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-04
Bilans Handlowy -402 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 115 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2020-01
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 21.6 2020-03
Optymizm Konsumentów -24.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 485 2020-04
Śmierć koronawirusa 14 2020-04
Odzyskany koronawirus 30 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-12
PKB 67.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 28383 2019-12
Środki Trwałe Brutto 5960 2019-12
Pkb Per Capita 8651 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 19321 2018-12
Rolnictwo w PKB 788 2019-12
Budownictwo w PKB 1094 2019-12
Przemysł w PKB 5579 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 4564 2019-12
Usługi w PKB 6877 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 2020-02
Pracujący 3223 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 202 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2020-02
Koszty Pracy 115 2019-12
Wolne Etaty 20301 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1349 2019-12
Płaca Minimalna 286 2019-12
Populacja 7 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 54 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3134 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.4 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1080 2018-12
Koszty Utrzymania 675 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 60 2019-09
Wydajność 145 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1165 2019-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7234 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 1.7 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 16001 2020-02
Cpi Transport 7850 2020-02
Inflacja Żywności 6.9 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.23 2020-04
Podaż Pieniądza M0 16631 2020-02
Podaż Pieniądza M1 72285 2020-02
Podaż Pieniądza M2 102029 2020-02
Podaż Pieniądza M3 102029 2020-02
Rezerwy Walutowe 48492 2020-02
Stopa Depozytowa 0.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8562 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 34892507 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -402 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 115 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2018-12
Eksport 4896 2020-01
Import 5298 2020-01
Dług Zagraniczny 33797 2020-01
Rachunek kapitałowy 104 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 92.5 2019-12
Przyjazdy Turystów 604553 2020-01
Rezerwy Złota 40.47 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 125 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.37 2018-12
Bronie Sprzedaży 7 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2020-01
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu 698 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 34.8 2018-12
Dług Publiczny 23632 2020-01
Wnioski o Azyl 95 2019-11
Rating Kredytowy 58 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 2895 2020-01
Dochody Budżetu Państwa 3569 2020-01
Wydatki Rządowe 2688 2019-12
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 21.6 2020-03
Produkcja Przemysłowa -0.7 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.1 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 2020-03
Zmiany Zapasów -362 2019-12
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4070 2019-12
Produkcja w Górnictwie 4.6 2019-12
Produkcja Stali 45 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -24.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2020-01
Kredyt Konsumencki 24236 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 20929 2019-12
Cena Benzyny 1.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.7 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1512 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 993 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 485 2020-04
Śmierć koronawirusa 14 2020-04
Odzyskany koronawirus 30 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.