Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.67 2020-09
Indeks Giełdowy 426 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-07
Inflacja 1.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -232 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 310 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 20.7 2020-07
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 11.2 2020-08
Optymizm Konsumentów -38.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 19997 2020-09
Śmierć koronawirusa 789 2020-09
Odzyskany koronawirus 14176 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.5 2020-06
PKB 67.93 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 22917 2020-06
Środki Trwałe Brutto 4840 2020-06
Pkb Per Capita 9026 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 23091 2019-12
Rolnictwo w PKB 865 2020-06
Budownictwo w PKB 1226 2020-06
Przemysł w PKB 5549 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 4014 2020-06
Usługi w PKB 4314 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-07
Pracujący 3080 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 259 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.4 2020-07
Koszty Pracy 137 2020-06
Wolne Etaty 15573 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1355 2020-06
Płaca Minimalna 312 2020-09
Populacja 7 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 52 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2912 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.2 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 68 2020-06
Wydajność 114 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1200 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7127 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-08
Inflacja Bazowa 1 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 98.3 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.8 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15919 2020-08
Cpi Transport 7167 2020-08
Inflacja Żywności 4.5 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Podaż Pieniądza M0 18126 2020-08
Podaż Pieniądza M1 77527 2020-08
Podaż Pieniądza M2 107442 2020-08
Podaż Pieniądza M3 107442 2020-08
Rezerwy Walutowe 55380 2020-08
Stopa Depozytowa 0.02 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8799 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 34312756 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -232 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 310 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4 2019-12
Eksport 4785 2020-07
Import 5017 2020-07
Dług Zagraniczny 34104 2020-06
Rachunek kapitałowy -63.5 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13.7 2020-07
Przyjazdy Turystów 705599 2020-07
Rezerwy Złota 40.8 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 959 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.37 2018-12
Bronie Sprzedaży 14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.7 2020-07
Budżet Państwa do PKB 2.1 2019-12
Bilans Budżetu 151 2020-07
Wydatków Rządowych W Pkb 36.3 2019-12
Dług Publiczny 24266 2020-07
Wnioski o Azyl 90 2020-06
Rating Kredytowy 60 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 3395 2020-07
Dochody Budżetu Państwa 3520 2020-07
Wydatki Rządowe 2107 2020-06
Wydatki Wojskowe 1015 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 11.2 2020-08
Produkcja Przemysłowa -6 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.7 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 68.8 2020-09
Zmiany Zapasów -98.39 2020-06
Szybkość Internetu 15541 2017-03
Adresy IP 1705695 2017-03
Index Konkurencyjności 64.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 49 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4070 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.1 2020-07
Produkcja Stali 30 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -38.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.5 2020-07
Kredyt Konsumencki 24935 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 16986 2020-06
Cena Benzyny 1.09 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.9 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 1362 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 979 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 19997 2020-09
Śmierć koronawirusa 789 2020-09
Odzyskany koronawirus 14176 2020-09
Łóżka OIOM 595 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bułgaria - Wskaźniki ekonomiczne.