27/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Przyjazdy turystyczne r/r JUN 95.1% 203.7%
29/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Koniunktura w Przemyśle JUL 21.3
30/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Inflacja Producentów m/m JUN 1.9%
08:00 AM
BG
Inflacja Producentów r/r JUN 13.0%
02/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
BG
Decyzja o oprocentowaniu 0%
06/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Optymizm Konsumentów Q3 -30.9
10/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Produkcja Budowlana r/r JUN
08:00 AM
BG
Produkcja Przemysłowa r/r JUN 16.5%
08:00 AM
BG
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUN
08:00 AM
BG
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUN
08:00 AM
BG
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUN 23.9%
12/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Bilans Handlowy JUN BGN-906.6M
16/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Stopa Inflacji (Roczne) JUL 2.7%
17/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
BG
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q2
08:00 AM
BG
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q2 -1.8%
09:00 AM
BG
Saldo Obrotów Bieżących JUN €-98.9M


BUŁGARIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Bułgaria - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.