Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.76 1.86 1.86 1.86 1.86 1.94
Indeks Giełdowy 564.22 566 562 557 553 544
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.45 0.45 0.48 0.51 0.54 0.6
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Inflacja 2.30 2.9 2.6 2 1.6 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 59.10 -1420 -150 -340 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 1249.00 -190 60 390 410 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 20.30 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Koniunktura w Przemyśle 21.80 26 20 18 20 22
Optymizm Konsumentów -25.00 -25.8 -27 -25 -26 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
PKB 65.13 67.3 71.5 71.5 71.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 22873.57 25942 25842 19891 23674 26902
Środki Trwałe Brutto 4955.38 5451 5430 3266 5129 5653
Pkb Per Capita 8651.10 9400 10000 10000 10000 10000
Pkb Per Capita Ppp 19320.76 20000 20300 20300 20300 20300
Rolnictwo w PKB 942.01 805 802 493 975 835
Budownictwo w PKB 1218.27 822 819 946 1261 852
Przemysł w PKB 5839.94 5462 5441 5435 6044 5664
Administracja Publiczna w PKB 3890.14 3972 3957 3750 4026 4119
Usługi w PKB 5358.82 6875 6848 4066 5546 7129
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 1253.00 1300 1330 1350 1365 1400
Płaca Minimalna 286.33 286 340 320 320 320
Populacja 7.05 7.07 7.02 7.02 7.02 7.02
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25 64.25
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280.00 1360 1360 1360 1360 1400
Wynagrodzenia w Przemyśle 1116.00 1080 1080 1080 1080 1150
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600.00 680 680 680 680 700
Koszty Utrzymania Rodziny 1080.00 1097 1097 1097 1097 1097
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.30 2.9 2.6 2 1.6 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7017.37 7058 7115 7162 7123 7206
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.55 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 1.20 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.60 113 115 115 111 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.50 4.1 3.2 3.3 3.5 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15860.94 15889 15944 16040 15906 16223
Cpi Transport 7844.69 7793 7718 7939 8054 7956
Inflacja Żywności 4.20 4.6 4.1 3.8 3.5 3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Stopa Depozytowa 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 59.10 -1420 -150 -340 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 1249.00 -190 60 390 410 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 4671.60 5740 5040 5680 5360 5950
Eksport 4761.00 4320 4890 5340 5150 4650
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 20.30 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Wydatków Rządowych W Pkb 34.80 37 36.6 36.6 36.6 36.6
Wydatki Rządowe 1852.11 2358 2349 1763 1917 2445
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.4 32.8 32.8 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.06 19.02 19.02 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.34 13.78 13.78 13.34
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 21.80 26 20 18 20 22
Produkcja Przemysłowa -1.30 -1 0.8 1.5 1.9 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -25.00 -25.8 -27 -25 -26 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.00 5.2 2.5 2.8 3 3.2
Cena Benzyny 1.24 1.12 1.1 1.08 1.04 1.1
Wydatki Konsumpcyjne 16568.56 19482 19406 16390 17148 20202
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 3.40 3.2 3.6 4.2 4 2.9


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.