Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.78 1.86 1.86 1.86 1.94 1.34
Indeks Giełdowy 576.51 562 557 553 549 540
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
Inflacja 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 410.30 60 390 410 -210 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 5 5 5 5 4.4
Dług Publiczny do PKB 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
Budżet Państwa do PKB 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Koniunktura w Przemyśle 21.80 20 18 20 22 21
Optymizm Konsumentów -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
PKB 65.13 71.5 71.5 71.5 71.5 76
Pkb W Cenach Stałych 27825.07 21273 25444 28122 28771 29692
Środki Trwałe Brutto 4747.32 3421 5370 4798 4909 5066
Pkb Per Capita 8651.10 10100 10100 10100 10100 10600
Pkb Per Capita Ppp 19320.76 20300 20300 20300 20300 20300
Rolnictwo w PKB 1669.59 453 895 1687 1726 1782
Budownictwo w PKB 1445.80 920 1225 1461 1495 1543
Przemysł w PKB 5940.19 5047 5610 6004 6142 6339
Administracja Publiczna w PKB 3474.30 3808 4086 3511 3592 3707
Usługi w PKB 6187.33 4143 5648 6253 6398 6602
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
Przeciętne Wynagrodzenia 1266.00 1330 1350 1365 1400 1500
Płaca Minimalna 286.33 340 320 320 320 370
Populacja 7.05 6.95 6.95 6.95 6.95 6.9
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280.00 1360 1360 1360 1400 1450
Wynagrodzenia w Przemyśle 1140.00 1080 1080 1080 1150 1150
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600.00 680 680 680 700 720
Koszty Utrzymania Rodziny 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7162.38 7134 7123 7130 7210 7368
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.41 106 106 106 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.35 104 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 1.80 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.20 112 111 114 114 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15907.95 15977 15906 16115 16145 16500
Cpi Transport 7876.08 7908 8054 7970 7901 8075
Inflacja Żywności 7.00 4.1 3.8 3.5 3 3.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.80 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Stopa Depozytowa 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.55
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 410.30 60 390 410 -210 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 5 5 5 5 4.4
Import 5163.60 5040 5680 5360 5950 5950
Eksport 5050.20 4890 5340 5150 4650 4950
Przyjazdy Turystów 673363.00 580000 580000 580000 680000 700000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
Budżet Państwa do PKB 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Bilans Budżetu 207.95 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 34.80 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8
Wydatki Rządowe 2046.18 1931 2098 2068 2116 2183
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 21.80 20 18 20 22 21
Produkcja Przemysłowa -0.40 0.8 1.5 1.9 2.2 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.50 2.5 2.8 3 3.2 4.5
Kredyt Konsumencki 23907.90 22421 23006 23627 24644 25433
Cena Benzyny 1.26 1.4 1.43 1.46 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 18082.73 17171 18128 18276 18698 19296
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 1.30 3.6 4.2 4 2.9 3


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.