Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.72 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 443.73 437 431 424 418 405
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.80 0.85 0.9 0.95 1.01 1.12

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 6.2 4.8 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -9.2 -5 -2.1 15 4.2
Stopa Bezrobocia 9.00 9.5 9.8 9.5 8.8 8
Inflacja 1.30 0.5 0.1 -0.3 0.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -305.50 -500 -1300 -650 -600 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 186.50 300 -210 10 450 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 3.5 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 21.00 25.3 25.5 25.6 25.7 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -3 -2.1 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 10.90 11.5 15 17 18 20
Optymizm Konsumentów -41.80 -37 -22 -23 -25 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 6.2 4.8 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -9.2 -5 -2.1 15 4.2
PKB 67.93 62 62 66 66 66
Pkb W Cenach Stałych 21287.90 26910 26963 20841 24481 28096
Środki Trwałe Brutto 3141.63 4602 5662 3076 3613 5900
Pkb Per Capita 9026.20 8500 8500 8900 8900 8900
Pkb Per Capita Ppp 23091.30 22000 22000 23000 23000 23000
Rolnictwo w PKB 490.43 1618 748 480 564 780
Budownictwo w PKB 1088.01 1401 1039 1065 1251 1083
Przemysł w PKB 4969.93 5650 5300 4866 5715 5523
Administracja Publiczna w PKB 4003.40 3368 4336 3919 4604 4518
Usługi w PKB 4143.16 5998 6533 4056 4765 6807

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.00 9.5 9.8 9.5 8.8 8
Przeciętne Wynagrodzenia 1321.00 1365 1400 1400 1400 1500
Płaca Minimalna 286.33 320 320 370 370 370
Populacja 7.00 6.95 6.95 6.9 6.9 6.9
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Wynagrodzenia w Przemyśle 1165.00 1080 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.30 0.5 0.1 -0.3 0.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.76 106 108 108 108 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7119.22 7052 7170 7167 7169 7313
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.24 104 106 105 105 108
Inflacja Bazowa 1.50 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.00 106 106 105 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.20 -4 -3.8 -1.5 -0.5 2
Inflacja Żywności 6.40 3.5 3 3 3 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15633.48 15940 15924 15937 15743 16242
Cpi Transport 6952.66 7884 7884 7613 7001 8042

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 0.02
Stopa Depozytowa 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.28

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -305.50 -500 -1300 -650 -600 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 186.50 300 -210 10 450 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 3.5 5.2 5.2 5.2
Eksport 3744.30 3800 3900 4500 4300 4000
Import 4049.80 4300 4750 5150 4900 4950
Przyjazdy Turystów 120382.00 900000 450000 490000 145000 590000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 21.00 25.3 25.5 25.6 25.7 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -3 -2.1 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu -323.09 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 36.30 42.5 42.5 41 41 41
Wydatki Rządowe 2028.36 1983 2554 1986 2333 2661

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 10.90 11.5 15 17 18 20
Produkcja Przemysłowa -16.10 -11 -8.5 -8.5 5.4 6.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -41.80 -37 -22 -23 -25 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.40 -5.5 -3.2 3.5 4.5 6
Kredyt Konsumencki 24334.73 22661 22713 23849 27985 23666
Cena Benzyny 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76
Wydatki Konsumpcyjne 16749.62 17918 19882 16398 19262 20717

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -14.10 -2 -0.9 1.5 2.3 3


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.