Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.82 1.34 1.34 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 613.62 602 586 571 555 526
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.90 2.09 2.3 2.53 2.78 3.37

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.1 0.6 0.6 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 2.8 2 2 1.7 3.5
Stopa Bezrobocia 4.80 4.7 4.3 4.1 4.1 3.5
Inflacja 14.40 11 9 8.1 6.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.50 1 0.5 0.8 -0.1 1
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
Bilans Handlowy -856.10 -950 -950 -950 -950 -950
Saldo Obrotów Bieżących -374.40 -180 -180 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8
Dług Publiczny do PKB 21.10 26.3 26.3 26.7 26.7 27.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -3.9 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 18.50 17.8 23 23 23 23
Optymizm Konsumentów -41.40 -40 -26 -23 -23 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.1 0.6 0.6 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 2.8 2 2 1.7 3.5
PKB 69.11 84.32 84.32 84.32 84.32 90
Pkb W Cenach Stałych 28488.38 24616 28276 29058 28973 30075
Środki Trwałe Brutto 5507.55 4966 4429 5618 5601 5814
PKB Per Capita 8049.82 8900 8900 9300 9300 9300
PKB Per Capita PPP 22383.81 23000 23000 23300 23300 23300
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.20 2.5 2.5 2.5 4 4
Rolnictwo w PKB 1111.82 1011 2402 1134 1131 1174
Budownictwo w PKB 982.66 1455 1645 1002 999 1037
Przemysł w PKB 7894.07 6072 6768 8052 8028 8334
Administracja Publiczna w PKB 5586.21 5053 4707 5698 5681 5897
Usługi w PKB 7770.35 5432 6848 7926 7902 8203

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.80 4.7 4.3 4.1 4.1 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1668.00 1500 1500 1500 1500 1500
Płaca Minimalna 363.00 363 363 363 390 390
Populacja 6.95 6.9 6.9 6.85 6.85 6.85
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 61.83 61.83 61.83 61.83 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.33 64.42 64.42 64.42 64.42 64.5
Wynagrodzenia w Przemyśle 1443.00 1150 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 14.40 11 9 8.1 6.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.50 1 0.5 0.8 -0.1 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 8331.53 8080 8089 8355 8660 8731
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.03 107 107 108 109 111
Inflacja Bazowa 6.00 2.5 2.6 2.3 2.3 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 155.60 133 137 149 162 157
Inflacja Żywności 21.30 13.5 7.5 3 1 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 18647.52 17931 18440 19358 19523 20229
Cpi Transport 9967.94 10068 10118 10199 10189 10291
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 36.10 12.7 7.3 4.3 4.3 5.1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
Stopa Depozytowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -856.10 -950 -950 -950 -950 -950
Saldo Obrotów Bieżących -374.40 -180 -180 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8
Import 8942.60 4950 4950 5250 5250 5250
Eksport 8086.50 4000 4000 4300 4300 4300
Przyjazdy Turystów 646300.00 490000 490000 550000 550000 550000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 21.10 26.3 26.3 26.7 26.7 27.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -3.9 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -541.93 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 42.90 41 41 38.5 38.5 38.5
Wydatki Rządowe 2801.71 2186 2205 2858 2849 2958

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 18.50 17.8 23 23 23 23
Produkcja Przemysłowa 19.00 2.5 1.3 2.8 2.8 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -41.40 -40 -26 -23 -23 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 6 6 6 6 6
Kredyt Konsumencki 29765.78 27871 28656 29486 30272 30518
Cena Benzyny 1.60 1.66 1.71 1.77 1.84 1.84
Wydatki Konsumpcyjne 22474.16 18885 20676 22924 22856 23726

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 1.60 3 3 5 5 5


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.