Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.61 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 429.25 420 414 408 402 389
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 -1.8 1.6 3.1 3.2 3.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.20 -5 -2.1 7.9 6.5 4.2
Stopa Bezrobocia 6.90 9.8 9.5 8.8 8.3 8
Inflacja 0.80 0.1 0.3 0.7 1.6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -455.60 -1300 -650 -600 -50 -1200
Saldo Obrotów Bieżących -183.50 -210 10 450 350 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 24.50 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 9.80 17 20 21 22 23
Optymizm Konsumentów -37.70 -35 -30 -25 -27 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 1.1 0.4 0.7 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 -1.8 1.6 3.1 3.2 3.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.20 -5 -2.1 7.9 6.5 4.2
PKB 67.93 62 66 66 66 66
Pkb W Cenach Stałych 26676.96 26963 20841 24728 24407 28096
Środki Trwałe Brutto 4789.62 5662 3076 5223 5155 5900
Pkb Per Capita 9026.20 8500 8900 8900 8900 8900
Pkb Per Capita Ppp 23091.30 22000 23000 23000 23000 23000
Rolnictwo w PKB 1779.66 748 480 933 921 780
Budownictwo w PKB 1588.05 1039 1065 1323 1306 1083
Przemysł w PKB 5912.16 5300 4866 5987 5909 5523
Administracja Publiczna w PKB 4161.37 4336 3919 4331 4275 4518
Usługi w PKB 5007.46 6533 4056 4655 4595 6807

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.90 9.8 9.5 8.8 8.3 8
Przeciętne Wynagrodzenia 1397.00 1400 1400 1400 1400 1500
Płaca Minimalna 311.89 320 370 370 370 370
Populacja 7.00 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Wynagrodzenia w Przemyśle 1233.00 1150 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.80 0.1 0.3 0.7 1.6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7127.81 7170 7210 7141 7196 7313
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.49 105 105 104 106 107
Inflacja Bazowa 1.30 1.6 1.8 1.8 2.4 2.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.80 109 108 106 109 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.70 -1.1 0.5 1.8 2 2.2
Inflacja Żywności 3.80 4.9 5.2 4.9 5.4 5.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15982.89 15924 16033 15734 16226 16242
Cpi Transport 7040.01 7884 7659 6965 7198 8042

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Depozytowa 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.55

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -455.60 -1300 -650 -600 -50 -1200
Saldo Obrotów Bieżących -183.50 -210 10 450 350 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Eksport 4833.10 3900 4500 4300 4650 4000
Import 5288.70 4750 5150 4900 4700 4950
Przyjazdy Turystów 419144.00 404000 363000 420000 712000 490000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 24.50 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu -209.21 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 36.30 42.5 41 41 41 41
Wydatki Rządowe 2061.71 2554 1986 2274 2244 2661

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.8 32.8 32.8 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.02 19.02 19.02 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.78 13.78 13.78 13.34

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 9.80 17 20 21 22 23
Produkcja Przemysłowa -2.60 -2.8 6.2 7.5 5.5 5.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -37.70 -35 -30 -25 -27 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 1.1 0.4 0.7 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.70 -5 9 16.5 17.3 6
Kredyt Konsumencki 25322.95 22713 23849 26499 26774 23666
Cena Benzyny 1.11 1.1 0.88 0.84 0.8 1.04
Wydatki Konsumpcyjne 19526.13 19882 16398 18328 18090 20717

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -1.70 -0.9 1.5 2.3 2.8 3


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.