Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.76 1.68 1.86 1.86 1.86 1.94
Indeks Giełdowy 579.56 575 570 566 562 553
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 0.48 0.5 0.53 0.56 0.62
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
Stopa Bezrobocia 5.17 5.1 5.4 5.7 4.9 5
Inflacja 2.90 3.6 3.6 2 2.2 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy 104.50 -40 -1420 -150 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 880.30 450 -190 60 390 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 19.80 20 20 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Koniunktura w przemyśle 24.70 24 26 20 18 22
Optymizm Konsumentów -25.00 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
PKB 65.13 67.3 67.3 71.5 71.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 19237.30 25168 25892 19891 19911 26773
Środki Trwałe Brutto 3158.51 4520 5440 3266 3269 5625
Pkb Per Capita 8651.10 9400 9400 10000 10000 10000
Pkb Per Capita Ppp 19320.76 20000 20000 20300 20300 20300
Rolnictwo w PKB 476.98 1949 803 493 494 831
Budownictwo w PKB 915.33 1375 820 946 947 848
Przemysł w PKB 5256.14 6077 5451 5435 5440 5637
Administracja Publiczna w PKB 3626.98 3163 3964 3750 3754 4099
Usługi w PKB 3931.98 6083 6861 4066 4070 7095
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.17 5.1 5.4 5.7 4.9 5
Przeciętne Wynagrodzenia 1253.00 1129 1300 1300 1300 1400
Płaca Minimalna 286.33 286 286 340 320 320
Populacja 7.05 7.02 7.02 6.95 6.95 6.95
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280.00 1056 1360 1360 1360 1400
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111.00 1082 1080 1080 1080 1150
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600.00 562 680 680 680 700
Koszty Utrzymania Rodziny 1080.00 1074 1097 1097 1097 1097
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.90 3.6 3.6 2 2.2 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7036.65 7106 7147 7120 7180 7319
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.36 103 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 2.40 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.80 113 113 115 113 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 4.5 4.7 3.2 3.8 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15783.88 15837 16091 15946 15942 16477
Cpi Transport 7924.56 8363 7892 7892 8127 8081
Inflacja Żywności 4.80 5.9 5.8 2.5 2.8 3
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Stopa Depozytowa 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 104.50 -40 -1420 -150 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 880.30 450 -190 60 390 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 4419.90 5020 5740 5040 5680 5950
Eksport 4524.40 4980 4320 4890 5340 4650
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 19.80 20 20 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Wydatków Rządowych W Pkb 34.80 37 37 36.6 36.6 36.6
Wydatki Rządowe 1704.87 1748 2353 1763 1765 2433
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.4 32.4 32.8 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.06 19.06 19.02 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.34 13.34 13.78 13.34
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 24.70 24 26 20 18 22
Produkcja Przemysłowa -3.60 2.9 4.8 4.2 3.7 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.90 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -25.00 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.10 -0.9 -1 2.5 2.8 3.2
Cena Benzyny 1.26 1.23 1.2 1.17 1.14 1.14
Wydatki Konsumpcyjne 15851.34 16943 19444 16390 16406 20105
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 1.50 3.7 3.2 3.6 4.2 2.9


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.