Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.68 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 422.58 419 412 406 400 388
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.00 6.2 4.8 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.50 -9.2 -5 -2.1 15 4.2
Stopa Bezrobocia 7.90 9.5 9.8 9.5 8.8 8
Inflacja 1.20 0.5 0.1 -0.3 0.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -231.50 -500 -1300 -650 -600 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 309.60 300 -210 10 450 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 3.5 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 20.70 25.3 25.5 25.6 25.7 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -3 -2.1 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 11.20 15 17 20 21 23
Optymizm Konsumentów -38.50 -37 -22 -23 -25 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.00 6.2 4.8 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.50 -9.2 -5 -2.1 15 4.2
PKB 67.93 62 62 66 66 66
Pkb W Cenach Stałych 22917.46 26910 26963 20841 24481 28096
Środki Trwałe Brutto 4840.43 4602 5662 3076 3613 5900
Pkb Per Capita 9026.20 8500 8500 8900 8900 8900
Pkb Per Capita Ppp 23091.30 22000 22000 23000 23000 23000
Rolnictwo w PKB 864.94 1618 748 480 564 780
Budownictwo w PKB 1226.46 1401 1039 1065 1251 1083
Przemysł w PKB 5548.63 5650 5300 4866 5715 5523
Administracja Publiczna w PKB 4013.73 3368 4336 3919 4604 4518
Usługi w PKB 4314.47 5998 6533 4056 4765 6807

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.90 9.5 9.8 9.5 8.8 8
Przeciętne Wynagrodzenia 1355.00 1365 1400 1400 1400 1500
Płaca Minimalna 311.89 320 320 370 370 370
Populacja 7.00 6.95 6.95 6.9 6.9 6.9
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Wynagrodzenia w Przemyśle 1200.00 1080 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.20 0.5 0.1 -0.3 0.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.01 106 108 108 108 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7127.27 7052 7170 7167 7141 7313
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.62 104 106 105 105 108
Inflacja Bazowa 1.00 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.90 106 106 105 104 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -4 -3.8 -1.5 -0.5 2
Inflacja Żywności 4.50 3.5 3 3 3 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15918.69 15940 15924 15937 15734 16242
Cpi Transport 7166.92 7884 7884 7613 6965 8042

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Depozytowa 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.27

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -231.50 -500 -1300 -650 -600 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 309.60 300 -210 10 450 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 3.5 3.5 5.2 5.2 5.2
Eksport 4785.20 3800 3900 4500 4300 4000
Import 5016.70 4300 4750 5150 4900 4950
Przyjazdy Turystów 705599.00 643200 404000 363000 420000 490000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 20.70 25.3 25.5 25.6 25.7 25.6
Budżet Państwa do PKB 2.10 -3 -3 -2.1 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu 151.19 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 36.30 42.5 42.5 41 41 41
Wydatki Rządowe 2107.41 1983 2554 1986 2333 2661

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 11.20 15 17 20 21 23
Produkcja Przemysłowa -6.00 -11 -8.5 -8.5 5.4 6.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -38.50 -37 -22 -23 -25 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.50 -5.5 -3.2 3.5 4.5 6
Kredyt Konsumencki 24755.07 22661 22713 23849 28242 23666
Cena Benzyny 1.09 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76
Wydatki Konsumpcyjne 16985.80 17918 19882 16398 19262 20717

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -3.90 -2 -0.9 1.5 2.3 3


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.