Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.76 1.86 1.86 1.86 1.86 1.94
Indeks Giełdowy 544.03 542 538 534 530 522
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.42 0.45 0.48 0.5 0.57
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
Stopa Bezrobocia 5.60 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Inflacja 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 718.00 -190 60 390 410 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Koniunktura w Przemyśle 21.10 26 20 18 20 22
Optymizm Konsumentów -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
PKB 65.13 67.3 71.5 71.5 71.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 27825.07 28080 21750 26031 28715 29035
Środki Trwałe Brutto 4747.32 5747 3498 5494 4899 5942
Pkb Per Capita 8651.10 9400 10000 10000 10000 10000
Pkb Per Capita Ppp 19320.76 20000 20300 20300 20300 20300
Rolnictwo w PKB 1669.59 742 463 916 1723 767
Budownictwo w PKB 1445.80 802 941 1254 1492 829
Przemysł w PKB 5940.19 5086 5160 5739 6130 5259
Administracja Publiczna w PKB 3474.30 4044 3893 4180 3585 4182
Usługi w PKB 6187.33 7024 4236 5779 6385 7263
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 1266.00 1300 1330 1350 1365 1400
Płaca Minimalna 286.33 286 340 320 320 320
Populacja 7.05 7.07 7.02 7.02 7.02 7.02
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25 64.25
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280.00 1360 1360 1360 1360 1400
Wynagrodzenia w Przemyśle 1140.00 1080 1080 1080 1080 1150
Płace Nisko Wykwalifikowanych 600.00 680 680 680 680 700
Koszty Utrzymania Rodziny 1080.00 1097 1097 1097 1097 1097
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7073.56 7058 7162 7123 7130 7156
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.16 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 1.50 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.10 113 115 111 114 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 15889.19 15889 16040 15906 16115 16112
Cpi Transport 7793.73 7793 7939 8054 7970 7902
Inflacja Żywności 4.70 4.6 4.1 3.8 3.5 3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 4.1 3.2 3.3 3.5 3.6
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Stopa Depozytowa 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
Saldo Obrotów Bieżących 718.00 -190 60 390 410 -210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 4814.50 5740 5040 5680 5360 5950
Eksport 4728.50 4320 4890 5340 5150 4650
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Wydatków Rządowych W Pkb 34.80 37 36.6 36.6 36.6 36.6
Wydatki Rządowe 2046.18 2579 1974 2147 2112 2667
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.4 32.8 32.8 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.06 19.02 19.02 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.34 13.78 13.78 13.34
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 21.10 26 20 18 20 22
Produkcja Przemysłowa -0.10 -1 0.8 1.5 1.9 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 5.2 2.5 2.8 3 3.2
Cena Benzyny 1.25 1.14 1.11 1.08 1.05 0.99
Wydatki Konsumpcyjne 18082.73 20152 17556 18546 18661 20837
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 6.90 3.2 3.6 4.2 4 2.9


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.