Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.61 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 544.70 534 526 518 510 495
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.31

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 1.7 3.5 2.3 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 7.9 6.5 7.2 7.5 1.2
Stopa Bezrobocia 6.10 8.8 8.3 8 7.5 7
Inflacja 2.00 2.3 2 2.6 2.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.1 0.6 0.6 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.5
Bilans Handlowy -288.30 -1300 -650 -1200 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących -330.80 450 350 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 23.40 24.2 25 25.5 25.9 26.7
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3.8 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 29.70 21 22 23 23 23
Optymizm Konsumentów -30.90 -18 -27 -26 -26 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 1.7 3.5 2.3 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 7.9 6.5 7.2 7.5 1.2
PKB 67.93 77.65 77.65 77.65 84.32 84.32
Pkb W Cenach Stałych 21390.45 24728 28411 29078 29159 29427
Środki Trwałe Brutto 3173.10 5223 5101 6593 6612 6672
Pkb Per Capita 9026.20 8900 8900 8900 8900 9300
Pkb Per Capita Ppp 23091.30 23000 23000 23000 23000 23300
Rolnictwo w PKB 499.73 933 1895 979 982 991
Budownictwo w PKB 1073.03 1323 1691 1141 1144 1154
Przemysł w PKB 5060.42 5987 6296 6235 6253 6310
Administracja Publiczna w PKB 4606.12 4331 4432 5797 5813 5867
Usługi w PKB 4084.15 4655 5333 6091 6108 6164

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.10 8.8 8.3 8 7.5 7
Przeciętne Wynagrodzenia 1500.00 1400 1400 1500 1500 1500
Płaca Minimalna 332.34 332 332 332 345 345
Populacja 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9 6.85
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 61.67 61.67 61.67 61.83 61.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.33 64.33 64.33 64.33 64.42 64.42
Wynagrodzenia w Przemyśle 1240.00 1150 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.00 2.3 2 2.6 2.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.1 0.6 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7284.40 7255 7224 7359 7407 7514
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.49 105 105 107 107 107
Inflacja Bazowa 1.20 1.8 2.4 2.7 2.7 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.60 114 116 123 120 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.80 9.5 8.5 7.5 5.1 4
Inflacja Żywności 0.60 0.4 1.4 2.8 3 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 16110.10 15984 16290 16461 16466 16807
Cpi Transport 7753.37 7076 7227 7323 7778 7476

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.5
Stopa Depozytowa 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.52

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -288.30 -1300 -650 -1200 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących -330.80 450 350 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
Eksport 5753.70 4300 4650 4000 4000 4300
Import 6042.00 4900 4700 4950 4950 5250
Przyjazdy Turystów 282501.00 420000 712000 490000 490000 550000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 23.40 24.2 25 25.5 25.9 26.7
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3.8 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu 630.08 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 42.90 41 41 41 41 38.5
Wydatki Rządowe 2156.48 2274 2196 3011 3019 3047

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.4 32.8 32.4 32.4 32.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.06 19.02 19.06 19.06 19.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.34 13.78 13.34 13.34 13.34

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 29.70 21 22 23 23 23
Produkcja Przemysłowa 22.80 7.5 5.5 5.3 5.3 5.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -30.90 -18 -27 -26 -26 -23
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.90 16.5 17.3 6 6 6
Kredyt Konsumencki 26387.01 26499 26774 27328 28042 27656
Cena Benzyny 1.32 1.1 1.05 1.04 0.95 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 17443.48 18328 20795 22198 22260 22464

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 15.70 2.3 2.8 3 3 5


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.