Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.79 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Indeks Giełdowy 445.43 429 422 416 410 397
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.49

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -4 -0.5 0.7 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 -4.8 -3.2 -1.5 -0.9 2
Stopa Bezrobocia 6.20 7.2 8.5 9 9.5 8
Inflacja 3.70 3.2 2.5 1.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -401.50 -340 -210 -1300 -1300 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 115.20 390 410 -210 -210 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 5 5 5 4.4 4.4
Dług Publiczny do PKB 18.60 20.5 20.5 20.5 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 21.60 12 14 15 18 20
Optymizm Konsumentów -24.40 -39 -50 -37 -28 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -4 -0.5 0.7 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 -4.8 -3.2 -1.5 -0.9 2
PKB 67.30 71.5 71.5 71.5 76 76
Pkb W Cenach Stałych 28382.62 24748 27528 27957 28127 28516
Środki Trwałe Brutto 5960.34 5223 4697 5871 5907 5988
Pkb Per Capita 8651.10 10100 10100 10100 10600 10600
Pkb Per Capita Ppp 19320.76 20300 20300 20300 18863 19162
Rolnictwo w PKB 787.82 871 1652 776 781 792
Budownictwo w PKB 1093.61 1192 1430 1077 1084 1099
Przemysł w PKB 5579.39 5456 5877 5496 5529 5606
Administracja Publiczna w PKB 4564.47 3974 3437 4496 4523 4586
Usługi w PKB 6876.82 5494 6121 6774 6815 6909

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.20 7.2 8.5 9 9.5 8
Przeciętne Wynagrodzenia 1349.00 1350 1365 1400 1400 1500
Płaca Minimalna 286.33 320 320 320 370 370
Populacja 7.00 6.95 6.95 6.95 6.9 6.9
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Koszty Utrzymania Rodziny 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1280.00 1360 1360 1400 1400 1450
Wynagrodzenia w Przemyśle 1165.00 1080 1080 1150 1150 1150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.70 3.2 2.5 1.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.95 106 106 108 108 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7233.91 7206 7193 7298 7342 7444
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.03 104 104 106 105 108
Inflacja Bazowa 1.70 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.40 111 114 114 113 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
Inflacja Żywności 6.90 3.8 3.5 3 3 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 16001.25 16093 16257 16210 16241 16534
Cpi Transport 7850.17 8148 8041 8026 7968 8186

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Stopa Depozytowa 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.55

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -401.50 -340 -210 -1300 -1300 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 115.20 390 410 -210 -210 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 5 5 5 4.4 4.4
Eksport 4896.10 5340 5150 4650 4650 4950
Import 5297.60 5680 5360 5950 5950 5950
Przyjazdy Turystów 604553.00 580000 580000 680000 680000 700000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 18.60 20.5 20.5 20.5 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu 556.11 300 300 300 300 300
Wydatków Rządowych W Pkb 34.80 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8
Wydatki Rządowe 2687.94 2041 2024 2648 2664 2701

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 21.60 12 14 15 18 20
Produkcja Przemysłowa 0.10 1.5 1.9 2.2 2.2 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -24.40 -39 -50 -37 -28 -26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 2.8 3 3.2 3.2 4.5
Kredyt Konsumencki 24235.88 22377 23128 23549 24018 24020
Cena Benzyny 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Wydatki Konsumpcyjne 20928.58 17632 17890 20615 20740 21027

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -1.10 4.2 4 2.9 2.9 3


Bułgaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.