Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 3588.73 3564 3524 3485 3446 3369
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.44 0.72 0.75 0.78 0.81 0.89
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
Stopa Bezrobocia 5.60 6.2 6 6.2 6 6.5
Inflacja 2.17 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.35 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy 470.80 2400 2820 1495 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -588.00 115 -670 -298 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
Koniunktura w przemyśle -1.70 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
Optymizm Konsumentów -6.00 -5 -2 -1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
PKB 492.68 498 498 498 498 500
Pkb W Cenach Stałych 110027.00 107387 107821 110263 111213 112993
Produkt Narodowy Brutto 114016.90 111518 113306 113268 114245 116073
Środki Trwałe Brutto 26223.00 25267 25493 25662 25883 26297
Pkb Per Capita 46078.93 46900 46900 46900 46900 47000
Pkb Per Capita Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43300 43500
Rolnictwo w PKB 593.00 544 768 820 827 841
Budownictwo w PKB 5321.00 4901 5366 4666 4657 4732
Przemysł w PKB 16274.00 15565 15651 15680 15815 16068
Administracja Publiczna w PKB 14913.00 14203 14763 13542 13516 13732
Usługi w PKB 19195.00 18162 18818 18490 18649 18948
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 6.2 6 6.2 6 6.5
Płaca Minimalna 1562.59 1575 1575 1575 1575 1585
Populacja 11.41 11.51 11.51 11.51 11.47 11.53
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1645 1645 1647 1627 1676
Przeciętne Wynagrodzenia 3445.00 3541 3542 3546 3548 3654
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3176 3177 3180 3141 3235
Wynagrodzenia w Przemyśle 94.00 103 113 96.74 96.81 99.7
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1922 1923 1925 1947 2005
Zmiana Zatrudnienia 0.28 0.3 0.36 0.34 0.6 0.4
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.17 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.35 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.52 109 109 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.03 106 106 106 106 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.30 120 122 125 128 135
Inflacja Żywności 1.47 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.10 3.3 2 2.2 3.1 5
Cpi Transport 106.13 106 108 110 109 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.39 108 109 110 110 113
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 470.80 2400 2820 1495 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -588.00 115 -670 -298 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Import 30483.10 35400 31780 31150 32620 33310
Eksport 30953.90 37800 34600 32645 33600 34400
Terms of Trade 92.45 103 103 103 103 103
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
Bilans Budżetu -4468.00 -986 -447 91.37 630 2400
Wydatki Rządowe 25197.00 25423 25535 25679 25629 26039
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 51 51 51 51 50.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle -1.70 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
Produkcja Przemysłowa 0.20 2.8 2.9 -0.35 2.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.70 1.1 -0.3 0.23 0.6 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -6.00 -5 -2 -1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 1.1 2.2 1.5 1.9 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55142.00 54669 54713 55656 56136 57034
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104.61 105 105 105 105 105
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 1.6 1.6 1.65 1.7 1.7
Cena Benzyny 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


Belgium Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne