Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 3447 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.15 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-06
Inflacja 0.73 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2020-07
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy 592 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1545 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -13.9 2020-07
Optymizm Konsumentów -20 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.1 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 2140 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Przypadki koronawirusa 75554 2020-08
Śmierć koronawirusa 9900 2020-08
Odzyskany koronawirus 17884 2020-08
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.5 2020-06
PKB 530 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 107561 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 110365 2020-03
Środki Trwałe Brutto 26141 2020-03
Pkb Per Capita 47541 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 51708 2019-12
Rolnictwo w PKB 333 2020-03
Budownictwo w PKB 4896 2020-03
Przemysł w PKB 15374 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 13901 2020-03
Usługi w PKB 17090 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-06
Pracujący 4172 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 324022 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.9 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13 2020-06
Koszty Pracy 108 2020-03
Wolne Etaty 129170 2020-03
Płaca Minimalna 1594 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-12
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.24 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.1 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3562 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1203 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 129 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.73 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-07
Inflacja Bazowa 3.1 2020-07
Deflator Pkb 107 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 129 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2020-04
Inflacja Żywności 3.66 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-07
Cpi Transport 108 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.3 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M0 47196 2020-06
Podaż Pieniądza M1 254100 2020-06
Podaż Pieniądza M2 601900 2020-06
Podaż Pieniądza M3 634700 2020-06
Bilans Banków 1130225 2020-05
Rezerwy Walutowe 28124 2020-06
Bilans Banku Centralnego 277657 2020-07
Prywatna długu do PKB 259 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 592 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1545 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 25927 2020-05
Import 25335 2020-05
Terms of Trade 107 2020-04
Rachunek kapitałowy 853 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2908 2019-12
Rezerwy Złota 227 2020-03
Dług Zagraniczny 1207753 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11956 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 12802 2020-04
Bronie Sprzedaży 42 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 24832 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 611215 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 225 2020-05
Rating Kredytowy 86 2020-08
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -13.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -28 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.3 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -27.1 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 73.5 2020-09
Bankructwa 670 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 44532 2020-07
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 519 2020-03
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8406 2019-12
Produkcja w Górnictwie -26.2 2020-04
Produkcja Stali 580 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -20 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 53677 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 85655 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.8 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 2020-06
Kredyt Konsumencki 7504064 2020-06
Cena Benzyny 1.65 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2140 2020-04
Produkcja Budowlana -9.5 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 75554 2020-08
Śmierć koronawirusa 9900 2020-08
Odzyskany koronawirus 17884 2020-08
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.