Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-06
Indeks Giełdowy 4139 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.12 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 5.3 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 84.12 2021-06
Inflacja 1.46 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9748714 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy 2819 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -306 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 114 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-05
Optymizm Konsumentów 8 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2021-04
Pozwolenia Na Budowę 2452 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 1079640 2021-06
Śmierć koronawirusa 25141 2021-06
Odzyskany koronawirus 72492 2021-06
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2021-03
PKB 530 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 107524 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 118401 2020-12
Środki Trwałe Brutto 27319 2021-03
Pkb Per Capita 47541 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 51708 2019-12
Rolnictwo w PKB 627 2021-03
Budownictwo w PKB 5193 2021-03
Przemysł w PKB 16380 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 13850 2021-03
Usługi w PKB 16471 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2021-04
Pracujący 4158 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 305034 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 2021-03
Koszty Pracy 110 2021-03
Wolne Etaty 141565 2021-03
Płaca Minimalna 1626 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń -1.5 2020-12
Populacja 11.52 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.07 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.5 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3589 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1142 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 127 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 84.12 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9748714 2021-06
Przypadki koronawirusa 1079640 2021-06
Śmierć koronawirusa 25141 2021-06
Odzyskany koronawirus 72492 2021-06
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.46 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2021-05
Inflacja Bazowa 1.1 2021-05
Deflator Pkb 110 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 132 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 136 2021-03
Inflacja Żywności -1.6 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-05
Cpi Transport 111 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 50237 2021-04
Podaż Pieniądza M1 264900 2021-04
Podaż Pieniądza M2 615400 2021-04
Podaż Pieniądza M3 641400 2021-04
Bilans Banków 1174834 2021-03
Rezerwy Walutowe 26289 2021-04
Bilans Banku Centralnego 324017 2021-05
Prywatna długu do PKB 287 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2819 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -306 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 36208 2021-04
Import 33388 2021-04
Terms of Trade 97.13 2021-03
Rachunek kapitałowy -4098 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2615 2020-12
Rezerwy Złota 227 2021-03
Dług Zagraniczny 1212068 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5237 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Przyjazdy Turystów 400556 2021-02
Bronie Sprzedaży 53 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 114 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Bilans Budżetu -9279 2019-12
Wydatki Rządowe 26441 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 60 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 238598 2019-12
Dług Publiczny 646799 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 247877 2019-12
Wnioski o Azyl 1135 2021-03
Rating Kredytowy 86 2021-06
Wydatki Wojskowe 5330 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-05
Produkcja Przemysłowa 3.6 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.4 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 2021-06
Bankructwa 486 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 34836 2021-05
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1900 2021-03
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8966 2021-03
Produkcja w Górnictwie 17.8 2021-04
Produkcja Stali 359 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 8 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 19 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 52320 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92778 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.3 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.54 2021-04
Kredyt Konsumencki 7339061 2021-05
Cena Benzyny 1.89 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.7 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2452 2021-02
Produkcja Budowlana 45.2 2021-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.3 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.