Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-04
Indeks Giełdowy 3942 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.04 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2021-02
Inflacja 0.89 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy 2491 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -306 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -10.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2021-03
Optymizm Konsumentów -4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2021-01
Pozwolenia Na Budowę 2383 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 917917 2021-04
Śmierć koronawirusa 23390 2021-04
Odzyskany koronawirus 60970 2021-04
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.1 2020-12
PKB 530 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 106254 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 115133 2020-09
Środki Trwałe Brutto 26607 2020-12
Pkb Per Capita 47541 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 51708 2019-12
Rolnictwo w PKB 398 2020-12
Budownictwo w PKB 5883 2020-12
Przemysł w PKB 16101 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 14568 2020-12
Usługi w PKB 16864 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2021-02
Pracujący 4146 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 315044 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 2020-12
Koszty Pracy 112 2020-12
Wolne Etaty 115553 2020-12
Płaca Minimalna 1626 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń -1.5 2020-12
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.35 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65.1 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3589 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1142 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 127 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.89 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-03
Inflacja Bazowa 0.9 2021-03
Deflator Pkb 109 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 121 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 131 2020-12
Inflacja Żywności 110 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2021-03
Cpi Transport 110 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 49557 2021-02
Podaż Pieniądza M1 261300 2021-02
Podaż Pieniądza M2 612300 2021-02
Podaż Pieniądza M3 642000 2021-02
Bilans Banków 1184412 2021-01
Rezerwy Walutowe 26308 2021-02
Bilans Banku Centralnego 315237 2021-03
Prywatna długu do PKB 250 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2491 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -306 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 30082 2021-01
Import 27590 2021-01
Terms of Trade 92.25 2020-12
Rachunek kapitałowy -4098 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2615 2020-12
Rezerwy Złota 227 2020-12
Dług Zagraniczny 1212068 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6428 2020-09
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Przyjazdy Turystów 264675 2020-12
Bronie Sprzedaży 53 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -10.6 2020-12
Bilans Budżetu -9279 2019-12
Wydatki Rządowe 25117 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 238598 2019-12
Dług Publiczny 641163 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 247877 2019-12
Wnioski o Azyl 1070 2020-08
Rating Kredytowy 86 2021-04
Wydatki Wojskowe 5003 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.57 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2021-03
Produkcja Przemysłowa 0.1 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.7 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 77.8 2021-03
Bankructwa 499 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 44966 2021-03
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 2944 2020-12
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8408 2021-01
Produkcja w Górnictwie -15.6 2021-02
Produkcja Stali 359 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 52137 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 90240 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.3 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2021-02
Kredyt Konsumencki 7401137 2021-02
Cena Benzyny 1.77 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.4 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2383 2020-12
Produkcja Budowlana 0.2 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.3 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 917917 2021-04
Śmierć koronawirusa 23390 2021-04
Odzyskany koronawirus 60970 2021-04
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.