Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 3956 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.1 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-11
Inflacja 0.76 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 1619 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1287 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -2 2020-01
Optymizm Konsumentów -6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 2487 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
PKB 532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 111099 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 118049 2019-09
Środki Trwałe Brutto 27258 2019-09
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 446 2019-09
Budownictwo w PKB 4998 2019-09
Przemysł w PKB 15169 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 13317 2019-09
Usługi w PKB 18246 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-11
Pracujący 4153 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 294809 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.3 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2019-09
Koszty Pracy 106 2019-09
Wolne Etaty 140948 2019-09
Płaca Minimalna 1594 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3604 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1202 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.76 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-12
Inflacja Bazowa 1.4 2019-12
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 132 2019-10
Inflacja Żywności 0.44 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-12
Cpi Transport 108 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-12
Podaż Pieniądza M0 43739 2019-11
Podaż Pieniądza M1 232500 2019-11
Podaż Pieniądza M2 570100 2019-11
Podaż Pieniądza M3 591500 2019-11
Bilans Banków 1080076 2019-11
Rezerwy Walutowe 25791 2019-12
Bilans Banku Centralnego 181402 2019-12
Prywatna długu do PKB 259 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1619 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1287 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 31235 2019-11
Import 29615 2019-11
Terms of Trade 94.65 2019-10
Rachunek kapitałowy -3567 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2151 2019-06
Rezerwy Złota 227 2019-12
Dług Zagraniczny 1179179 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -13226 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 1561550 2019-09
Bronie Sprzedaży 16 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 25582 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 603674 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 2070 2019-11
Rating Kredytowy 88 2020-01
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2 2020-01
Produkcja Przemysłowa 4.8 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 2020-03
Bankructwa 1025 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 33467 2019-12
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 2003 2019-09
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8406 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.7 2019-10
Produkcja Stali 682 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 57162 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92998 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.4 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.56 2019-11
Kredyt Konsumencki 7589394 2019-12
Cena Benzyny 1.65 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.9 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2487 2019-09
Produkcja Budowlana 2.3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.