Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-03
Indeks Giełdowy 2863 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-01
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 711 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1287 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -10.9 2020-03
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2020-01
Pozwolenia Na Budowę 2183 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Przypadki koronawirusa 9134 2020-03
Śmierć koronawirusa 353 2020-03
Odzyskany koronawirus 1063 2020-03
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-12
PKB 532 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 111572 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 118049 2019-09
Środki Trwałe Brutto 27083 2019-12
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 272 2019-12
Budownictwo w PKB 5805 2019-12
Przemysł w PKB 15879 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 14851 2019-12
Usługi w PKB 19261 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-01
Pracujący 4178 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 301232 2020-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.6 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.6 2019-12
Koszty Pracy 106 2019-12
Wolne Etaty 139420 2019-12
Płaca Minimalna 1594 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2019-09
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.34 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3604 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1202 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 97.6 2019-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-02
Inflacja Bazowa 1.7 2020-02
Deflator Pkb 108 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2020-01
Wskaźnik Cen Importowych 127 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 131 2019-12
Inflacja Żywności 1.78 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-02
Cpi Transport 108 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-02
Podaż Pieniądza M0 44331 2020-02
Podaż Pieniądza M1 230200 2020-01
Podaż Pieniądza M2 570200 2020-01
Podaż Pieniądza M3 591900 2020-01
Bilans Banków 1080076 2019-11
Rezerwy Walutowe 27072 2020-02
Bilans Banku Centralnego 184254 2020-02
Prywatna długu do PKB 259 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 711 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1287 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 33042 2020-01
Import 32331 2020-01
Terms of Trade 97.35 2019-12
Rachunek kapitałowy -3626 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415 2019-09
Rezerwy Złota 227 2019-12
Dług Zagraniczny 1179179 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15883 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 1602082 2019-10
Bronie Sprzedaży 16 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 25718 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 603674 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 2070 2019-11
Rating Kredytowy 88 2020-03
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa 11.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.4 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.6 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 2020-03
Bankructwa 865 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 46775 2020-02
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1872 2019-12
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8406 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.3 2019-12
Produkcja Stali 475 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 57414 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92998 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.3 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2020-01
Kredyt Konsumencki 7618591 2020-02
Cena Benzyny 1.3 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.1 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2183 2019-11
Produkcja Budowlana 12.9 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 9134 2020-03
Śmierć koronawirusa 353 2020-03
Odzyskany koronawirus 1063 2020-03
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.