Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 3568 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.67 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2018-12
Inflacja 1.99 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -1082 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -588 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Koniunktura w przemyśle -1.5 2019-01
Optymizm Konsumentów -6 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1831 2018-10
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
PKB 493 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 109678 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 114017 2018-09
Środki Trwałe Brutto 25526 2018-09
Pkb Per Capita 46079 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 42659 2017-12
Rolnictwo w PKB 816 2018-09
Budownictwo w PKB 4593 2018-09
Przemysł w PKB 15597 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 13329 2018-09
Usługi w PKB 18392 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2018-12
Pracujący 4069 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 299729 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 2018-12
Koszty Pracy 112 2018-09
Wolne Etaty 149180 2018-09
Płaca Minimalna 1563 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2018-09
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.38 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3562 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1175 2018-09
Wydajność 100 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3445 2015-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 94 2018-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.99 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2018-12
Inflacja Bazowa 1.4 2018-12
Deflator Pkb 103 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 119 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2018-11
Inflacja Żywności 1.47 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-01
Cpi Transport 105 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M0 41330 2018-12
Podaż Pieniądza M1 214800 2018-12
Podaż Pieniądza M2 539400 2018-12
Podaż Pieniądza M3 566700 2018-12
Bilans Banków 1055553 2018-11
Rezerwy Walutowe 23472 2018-12
Bilans Banku Centralnego 186692 2019-01
Prywatna długu do PKB 261 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1082 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -588 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2017-12
Eksport 27633 2018-12
Import 28716 2018-12
Terms of Trade 95.1 2018-11
Rachunek kapitałowy 409 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1887 2018-09
Rezerwy Złota 227 2019-03
Dług Zagraniczny 1119846 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2901 2018-09
Indeks Terroryzmu 4.06 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25275 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 2017-12
Dług Publiczny 541053 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 228976 2017-12
Wnioski o Azyl 1810 2018-07
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4290 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.5 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.5 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.7 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 79.5 2019-03
Bankructwa 854 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 51074 2019-01
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1327 2018-09
Index Konkurencyjności 76.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Zyski Korporacji 32107 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5691 2018-12
Produkcja w Górnictwie -3.9 2018-11
Produkcja Stali 620 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 55361 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 90637 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.4 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2018-12
Kredyt Konsumencki 7931529 2019-01
Cena Benzyny 1.56 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.7 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1831 2018-10
Produkcja Budowlana 2.5 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.