Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 3510 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Inflacja 1.42 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -98.3 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 869 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -5 2019-07
Optymizm Konsumentów -9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2432 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 110396 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 115575 2019-03
Środki Trwałe Brutto 26780 2019-03
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 629 2019-03
Budownictwo w PKB 4972 2019-03
Przemysł w PKB 16163 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 13994 2019-03
Usługi w PKB 18547 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Pracujący 4100 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 303791 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.8 2019-06
Koszty Pracy 113 2019-03
Wolne Etaty 147698 2019-03
Płaca Minimalna 1594 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 2018-12
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.38 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.5 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3551 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3489 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.42 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-07
Inflacja Bazowa 1.8 2019-07
Deflator Pkb 104 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 122 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 130 2019-04
Inflacja Żywności 1.07 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-07
Cpi Transport 108 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-06
Podaż Pieniądza M0 42872 2019-06
Podaż Pieniądza M1 229000 2019-06
Podaż Pieniądza M2 565500 2019-06
Podaż Pieniądza M3 592000 2019-06
Bilans Banków 1050629 2019-02
Rezerwy Walutowe 24794 2019-06
Bilans Banku Centralnego 183332 2019-07
Prywatna długu do PKB 259 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -98.3 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 869 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 30367 2019-06
Import 30466 2019-06
Terms of Trade 94.01 2019-04
Rachunek kapitałowy -1919 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2462 2018-12
Rezerwy Złota 227 2019-06
Dług Zagraniczny 1128538 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15323 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 1710189 2019-04
Bronie Sprzedaży 16 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25204 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 2017-12
Dług Publiczny 570548 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 228976 2017-12
Wnioski o Azyl 1625 2019-06
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -5 2019-07
Produkcja Przemysłowa 5.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2019-09
Bankructwa 1014 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 45110 2019-07
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1264 2019-03
Index Konkurencyjności 76.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6780 2019-06
Produkcja w Górnictwie -3.9 2019-05
Produkcja Stali 720 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 55660 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 91742 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 2019-06
Kredyt Konsumencki 7681560 2019-07
Cena Benzyny 1.65 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.8 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2432 2019-04
Produkcja Budowlana -0.3 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.