Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-05
Indeks Giełdowy 3245 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.5 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-03
Inflacja 0.48 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.07 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-04
Bilans Handlowy 1739 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -2003 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -34.4 2020-05
Optymizm Konsumentów -23 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.5 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 2597 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Przypadki koronawirusa 57849 2020-05
Śmierć koronawirusa 9388 2020-05
Odzyskany koronawirus 15572 2020-05
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.5 2020-03
PKB 532 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 111572 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 117112 2019-12
Środki Trwałe Brutto 27083 2019-12
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 272 2019-12
Budownictwo w PKB 5805 2019-12
Przemysł w PKB 15879 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 14851 2019-12
Usługi w PKB 19261 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-03
Pracujący 4178 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 297977 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.9 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.5 2020-03
Koszty Pracy 106 2019-12
Wolne Etaty 139420 2019-12
Płaca Minimalna 1594 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-12
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.34 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65.3 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3578 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1201 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 129 2019-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.48 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.07 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-04
Inflacja Bazowa 1.4 2020-04
Deflator Pkb 108 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 135 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 138 2020-02
Inflacja Żywności 3.97 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-04
Cpi Transport 105 2020-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.9 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M0 45527 2020-03
Podaż Pieniądza M1 239500 2020-03
Podaż Pieniądza M2 579800 2020-03
Podaż Pieniądza M3 610100 2020-03
Bilans Banków 1116832 2020-02
Rezerwy Walutowe 28381 2020-04
Bilans Banku Centralnego 226013 2020-04
Prywatna długu do PKB 259 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1739 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -2003 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 31370 2020-03
Import 29631 2020-03
Terms of Trade 97.89 2020-02
Rachunek kapitałowy 853 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2908 2019-12
Rezerwy Złota 227 2020-03
Dług Zagraniczny 1174047 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11956 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 986562 2020-01
Bronie Sprzedaży 16 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 25718 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 575449 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 2070 2019-11
Rating Kredytowy 86 2020-05
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -34.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa -12.6 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -12.5 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 73.2 2020-06
Bankructwa 298 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 5297 2020-04
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1872 2019-12
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8406 2019-12
Produkcja w Górnictwie 6.2 2020-01
Produkcja Stali 540 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.1 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 57414 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 93128 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.3 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 2020-03
Kredyt Konsumencki 7556011 2020-04
Cena Benzyny 1.49 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2597 2020-01
Produkcja Budowlana -23.2 2020-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 57849 2020-05
Śmierć koronawirusa 9388 2020-05
Odzyskany koronawirus 15572 2020-05
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.