Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 3497 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-04
Inflacja 1.89 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -506 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4.9 2019-06
Optymizm Konsumentów -7 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-04
Pozwolenia Na Budowę 2036 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 493 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 110396 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 115495 2018-12
Środki Trwałe Brutto 26780 2019-03
Pkb Per Capita 46079 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 42659 2017-12
Rolnictwo w PKB 629 2019-03
Budownictwo w PKB 4972 2019-03
Przemysł w PKB 16163 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 13994 2019-03
Usługi w PKB 18547 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-04
Pracujący 4100 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 298450 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2019-03
Koszty Pracy 113 2019-03
Wolne Etaty 147698 2019-03
Płaca Minimalna 1594 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 2018-12
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.38 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.2 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3600 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3489 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.89 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-05
Inflacja Bazowa 1.5 2019-05
Deflator Pkb 104 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2019-03
Inflacja Żywności 0.71 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-04
Podaż Pieniądza M0 42523 2019-04
Podaż Pieniądza M1 226600 2019-04
Podaż Pieniądza M2 559100 2019-04
Podaż Pieniądza M3 583600 2019-04
Bilans Banków 1050629 2019-02
Rezerwy Walutowe 24480 2019-05
Bilans Banku Centralnego 184791 2019-05
Prywatna długu do PKB 259 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -506 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 32045 2019-04
Import 32551 2019-04
Terms of Trade 98.49 2019-03
Rachunek kapitałowy -4231 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2462 2018-12
Rezerwy Złota 227 2019-06
Dług Zagraniczny 1087237 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15323 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.06 2017-12
Bronie Sprzedaży 16 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25204 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 2017-12
Dług Publiczny 542572 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 228976 2017-12
Wnioski o Azyl 1755 2019-03
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 7.2 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.6 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 80.4 2019-06
Bankructwa 964 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 51081 2019-05
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1264 2019-03
Index Konkurencyjności 76.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7365 2019-04
Produkcja w Górnictwie -6.8 2019-04
Produkcja Stali 720 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 55660 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92059 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.56 2019-04
Kredyt Konsumencki 7696297 2019-05
Cena Benzyny 1.76 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.8 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2036 2019-02
Produkcja Budowlana -3.6 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.