Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-01
Indeks Giełdowy 3743 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.3 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Inflacja 0.41 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy 1975 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -2586 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -8.4 2020-12
Optymizm Konsumentów -10 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.9 2020-11
Pozwolenia Na Budowę 2330 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 684256 2021-01
Śmierć koronawirusa 20572 2021-01
Odzyskany koronawirus 47723 2021-01
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-09
PKB 530 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 106220 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 115133 2020-09
Środki Trwałe Brutto 23685 2020-09
Pkb Per Capita 47541 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 51708 2019-12
Rolnictwo w PKB 805 2020-09
Budownictwo w PKB 4925 2020-09
Przemysł w PKB 14840 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 13313 2020-09
Usługi w PKB 16265 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Pracujący 4138 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 313149 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.6 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.3 2020-09
Koszty Pracy 111 2020-09
Wolne Etaty 131378 2020-09
Płaca Minimalna 1626 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2020-03
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.23 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.1 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3612 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1150 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.41 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-12
Inflacja Bazowa 1.3 2020-12
Deflator Pkb 108 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 121 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2020-10
Inflacja Żywności 1.61 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-12
Cpi Transport 108 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-12
Podaż Pieniądza M0 48526 2020-11
Podaż Pieniądza M1 261000 2020-11
Podaż Pieniądza M2 610400 2020-11
Podaż Pieniądza M3 638900 2020-11
Bilans Banków 1139251 2020-09
Rezerwy Walutowe 26534 2020-11
Bilans Banku Centralnego 298308 2020-12
Prywatna długu do PKB 259 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1975 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -2586 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 31748 2020-11
Import 29773 2020-11
Terms of Trade 96.49 2020-10
Rachunek kapitałowy -1147 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2746 2020-06
Rezerwy Złota 227 2020-09
Dług Zagraniczny 1182406 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5728 2020-03
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Przyjazdy Turystów 1168307 2020-08
Bronie Sprzedaży 42 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 25676 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 641163 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 1070 2020-08
Rating Kredytowy 86 2021-01
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.57 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8.4 2020-12
Produkcja Przemysłowa -0.4 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.5 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.5 2020-10
Stopa Utylizacji Surowców 78 2020-12
Bankructwa 595 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 30078 2020-12
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 220 2020-09
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6785 2020-10
Produkcja w Górnictwie 1.7 2020-10
Produkcja Stali 530 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.9 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.7 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 55531 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 90240 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.1 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2020-11
Kredyt Konsumencki 7436151 2020-11
Cena Benzyny 1.72 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.3 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2330 2020-09
Produkcja Budowlana -9.2 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 684256 2021-01
Śmierć koronawirusa 20572 2021-01
Odzyskany koronawirus 47723 2021-01
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.