Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-10
Indeks Giełdowy 3188 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.33 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-08
Inflacja 0.9 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.37 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 3046 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 38 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10.8 2020-09
Optymizm Konsumentów -17 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.6 2020-08
Pozwolenia Na Budowę 2276 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 240066 2020-10
Śmierć koronawirusa 10489 2020-10
Odzyskany koronawirus 21138 2020-10
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.4 2020-06
PKB 530 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 94660 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 110365 2020-03
Środki Trwałe Brutto 21331 2020-06
Pkb Per Capita 47541 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 51708 2019-12
Rolnictwo w PKB 463 2020-06
Budownictwo w PKB 4667 2020-06
Przemysł w PKB 13428 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 14404 2020-06
Usługi w PKB 13837 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-08
Pracujący 4122 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 333852 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.6 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.7 2020-06
Koszty Pracy 112 2020-06
Wolne Etaty 124404 2020-06
Płaca Minimalna 1626 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2020-03
Populacja 11.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.93 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.2 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3576 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1127 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.37 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-09
Inflacja Bazowa 1.4 2020-09
Deflator Pkb 107 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 129 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2020-07
Inflacja Żywności 3.51 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-09
Cpi Transport 107 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.3 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-09
Podaż Pieniądza M0 46367 2020-08
Podaż Pieniądza M1 250500 2020-08
Podaż Pieniądza M2 599300 2020-08
Podaż Pieniądza M3 628500 2020-08
Bilans Banków 1130225 2020-05
Rezerwy Walutowe 27931 2020-09
Bilans Banku Centralnego 286232 2020-09
Prywatna długu do PKB 259 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3046 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 38 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2019-12
Eksport 28318 2020-08
Import 25272 2020-08
Terms of Trade 102 2020-07
Rachunek kapitałowy -1147 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2746 2020-06
Rezerwy Złota 227 2020-06
Dług Zagraniczny 1230210 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5728 2020-03
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 25901 2020-05
Bronie Sprzedaży 42 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -3402 2018-12
Wydatki Rządowe 22682 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 611215 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 1070 2020-08
Rating Kredytowy 86 2020-10
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.57 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa -6.4 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.4 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 73.5 2020-09
Bankructwa 729 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 36083 2020-09
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1067 2020-06
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2019-12
Ranking Korupcji 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8406 2019-12
Produkcja w Górnictwie 0.9 2020-08
Produkcja Stali 470 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -17 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.6 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.9 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 46950 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 85655 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.1 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2020-08
Kredyt Konsumencki 7480645 2020-09
Cena Benzyny 1.66 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.5 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2276 2020-06
Produkcja Budowlana -0.1 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 240066 2020-10
Śmierć koronawirusa 10489 2020-10
Odzyskany koronawirus 21138 2020-10
Łóżka szpitalne 5.64 2018-12
Szpitale 15.27 2018-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.