Ostatni Poprzedni
Waluta 1.04 1.04
Indeks Giełdowy 3726 3746 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 5.7 Procent
Stopa Bezrobocia 5.7 5.6 Procent
Inflacja 9.65 8.97 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 0.77 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -2797 1284 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -6249 2317 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 0.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 108 113 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.5 -9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -1.8 1.8 Punkty
Optymizm Konsumentów -11 -13 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 0.9 Procent
Pozwolenia Na Budowę 2440 2549
Podatek Dochodowy Firmy 25 29 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 5.7 Procent
PKB 515 533 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 114330 113713 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 133379 130314 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 27250 27361 W Mln Eur
PKB Per Capita 39960 42888 USD
PKB Per Capita PPP 48210 51743 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 6.1 -5.7 Procent
Rolnictwo w PKB 532 363 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 5076 5668 W Mln Eur
Przemysł w PKB 17481 17682 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 13852 14672 W Mln Eur
Usługi w PKB 17951 18337 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.7 5.6 Procent
Pracujący 4270 4243 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 271398 268215
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.3 71 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2.6 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.5 13.5 Procent
Koszty Pracy 113 112 Punkty
Wolne Etaty 205877 196140
Płaca Minimalna 1658 1626 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 3.3 Procent
Populacja 11.52 11.46 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.62 0.37 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 66.2 66.4 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 3696 3679 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 1180 1194 Tysiąc
Wydajność 100 100 Punkty
Wynagrodzenia w Przemyśle 131 97.7 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 9.65 8.97 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 0.77 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 121 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 112 Punkty
Inflacja Bazowa 3.4 3.3 Procent
Deflator Pkb 120 116 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 174 171 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 173 164 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 178 179 Punkty
Inflacja Żywności 8.6 6.6 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.8 0.3 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 9.9 9.3 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 137 137 Punkty
Cpi Transport 127 124 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122 121 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 40.6 39.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 220 220 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 25645285 25643085 dawki
Zakażenia Koronawirusem 4225222 4225211 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 31903 31898 Osoby
Łóżka szpitalne 5.54 5.57 na 1000 osób
Szpitale 14.15 14.27 na jeden milion osób
Pielęgniarki 13.02 12.84 na 1000 osób
Łóżka OIOM 4.97 5 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.45 Procent
Podaż Pieniądza M0 54713 54273 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 308800 303400 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 648100 645800 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 683200 679900 W Mln Eur
Bilans Banków 1229491 1225795 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 38480 39198 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 375939 373568 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 287 252 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2797 1284 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -6249 2317 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 0.3 Procent Pkb
Eksport 45368 53430 W Mln Eur
Import 48165 52147 W Mln Eur
Terms of Trade 97.24 91.43 Punkty
Rachunek kapitałowy 3397 5118 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 4860 4236 W Mln Eur
Rezerwy Złota 227 227 Ton
Crude Oil Imports from Russia 874 756 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 140298 102521 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 32089 15794 Teradżul
Dług Zagraniczny 1305868 1255501 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14105 4146 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 3.04 3.64
Przyjazdy Turystów 786457 947894
Sprzedaż Broni 53 53 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 108 113 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.5 -9 Procent Pkb
Bilans Budżetu -42318 -9079 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 26889 27110 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 60 52.1 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 228251 239022 W Mln Eur
Dług Publiczny 651173 652777 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 270569 248101 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 1885 2210 Osoby
Rating Kredytowy 86
Wydatki Wojskowe 5330 4761 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 29 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 40.57 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 27.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -1.8 1.8 Punkty
Produkcja Przemysłowa -0.2 4.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 0.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 7.8 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 81.5 77.8 Procent
Bankructwa 943 620 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 29025 28402
Szybkość Internetu 16276 15931 KBps
Adresy IP 4372220 4315399 IP
Zmiany Zapasów 8284 4195 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 76.38 76.61 Punkty
Ranking Konkurencyjności 22 21
Indeks Percepcji Korupcji 73 76 Punkty
Ranking Korupcji 18 15
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 45
Produkcja Energii Elektrycznej 7483 7692 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -16.6 -5.1 Procent
Produkcja Stali 359 450 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -11 -13 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 0.9 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.9 -3.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 58097 57654 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 107680 104194 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.5 14.3 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.49 1.57 Procent
Kredyt Konsumencki 7081282 7141664 Eur-Tysiąc
Cena Benzyny 2.24 2.08 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 63.3 64.3 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 106 104 Procent
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 2440 2549
Produkcja Budowlana 3.1 -2.3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 129 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.1 71.3 Procent
Stosunek ceny do czynszu 117 117


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.