BELGIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.5 2018-08
Inflacja 2.35 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 416 2018-08
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 3510 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.88 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 % 2018-06
PKB 493 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 107213 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 110889 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 25349 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 46079 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 42659 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 764 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 5276 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 15563 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 14516 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 18712 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 % 2018-08
Pracujący 4056 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 313293 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.1 % 2018-06
Koszty Pracy 111 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 145757 2018-06
Płaca Minimalna 1563 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 % 2018-03
Populacja 11.41 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 63.7 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3519 Tysiąc 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1490 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1030 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1140 Tysiąc 2018-03
Wydajność 100 Punkty Indeksowe 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3445 Eur / Miesiąc 2015-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 Eur / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 100 Punkty Indeksowe 2018-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.35 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.3 % 2018-09
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 119 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2.39 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.4 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 40087 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M1 211100 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 533100 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 550800 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 1047834 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Walutowe 22344 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 182225 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 261 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 416 W Mln Eur 2018-08
Eksport 30524 W Mln Eur 2018-08
Import 30109 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -2388 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 % 2017-12
Terms of Trade 99.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -432 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1657 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 227 Ton 2018-09
Dług Zagraniczny 1137378 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3119 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 4.66 2016-12
Bronie Sprzedaży 12 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -4468 W Mln Eur 2017-12
Wydatki Rządowe 25108 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 W Mln Eur 2017-12
Dług Publiczny 539714 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 228976 W Mln Eur 2017-12
Wnioski o Azyl 1810 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4290 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1.2 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3.3 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 80 % 2018-09
Bankructwa 477 Firmy 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 27145 2018-09
Szybkość Internetu 16276 KBps 2017-03
Adresy IP 4372220 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 1981 W Mln Eur 2018-06
Index Konkurencyjności 76.61 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Zyski Korporacji 24520 W Mln Eur 2015-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5259 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 4.2 % 2018-07
Produkcja Stali 740 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1 Percentage Points 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 54405 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 87874 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.61 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 8072900 Eur-Tysiąc 2018-09
Cena Benzyny 1.79 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.6 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1918 2017-12
Produkcja Budowlana 1.3 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 52.32 mm 2015-12
Temperatura 8.59 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.