Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-09
Indeks Giełdowy 4151 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.76 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.9 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-09
Inflacja 2.73 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16414814 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 4381 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 2514 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 114 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 7.6 2021-08
Optymizm Konsumentów 5 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.5 2021-07
Pozwolenia Na Budowę 2614 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 1215114 2021-09
Śmierć koronawirusa 25486 2021-09
Odzyskany koronawirus 72744 2021-09
Łóżka szpitalne 5.54 2020-12
Szpitale 14.15 2020-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.9 2021-06
PKB 515 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 109446 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 118660 2021-03
Środki Trwałe Brutto 27800 2021-06
Pkb Per Capita 44361 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 48210 2020-12
Rolnictwo w PKB 919 2021-06
Budownictwo w PKB 5774 2021-06
Przemysł w PKB 16725 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 14477 2021-06
Usługi w PKB 17261 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2021-07
Pracujący 4188 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 278789 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.2 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.1 2021-06
Koszty Pracy 111 2021-06
Wolne Etaty 141565 2021-03
Płaca Minimalna 1626 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2021-03
Populacja 11.52 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 63.6 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3558 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1104 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16414814 2021-09
Przypadki koronawirusa 1215114 2021-09
Śmierć koronawirusa 25486 2021-09
Odzyskany koronawirus 72744 2021-09
Łóżka szpitalne 5.54 2020-12
Szpitale 14.15 2020-12
Pielęgniarki 12.66 2016-12
Łóżka OIOM 565 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.73 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-08
Inflacja Bazowa 3.2 2021-08
Deflator Pkb 112 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 140 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 140 2021-05
Inflacja Żywności 111 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2021-08
Cpi Transport 113 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.9 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 51688 2021-07
Podaż Pieniądza M1 273000 2021-07
Podaż Pieniądza M2 625800 2021-07
Podaż Pieniądza M3 654200 2021-07
Bilans Banków 1196657 2021-06
Rezerwy Walutowe 27274 2021-07
Bilans Banku Centralnego 329254 2021-08
Prywatna długu do PKB 287 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4381 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 2514 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2020-12
Eksport 35950 2021-07
Import 31569 2021-07
Terms of Trade 99.83 2021-05
Rachunek kapitałowy 4433 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2767 2021-03
Rezerwy Złota 227 2021-06
Dług Zagraniczny 1223223 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10578 2021-03
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Przyjazdy Turystów 640650 2021-04
Bronie Sprzedaży 53 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 114 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Bilans Budżetu -42318 2020-12
Wydatki Rządowe 27224 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 60 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 228251 2020-12
Dług Publiczny 643789 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 270569 2020-12
Wnioski o Azyl 1185 2021-04
Rating Kredytowy 86 2021-09
Wydatki Wojskowe 5330 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7.6 2021-08
Produkcja Przemysłowa 26.5 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.1 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2021-09
Bankructwa 428 2021-07
Rejestracje nowych samochodów 27026 2021-08
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1091 2021-06
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7318 2021-06
Produkcja w Górnictwie -8.1 2021-07
Produkcja Stali 359 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.5 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 54276 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 93248 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2021-07
Kredyt Konsumencki 7281137 2021-07
Cena Benzyny 1.94 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.7 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2614 2021-05
Produkcja Budowlana -3.8 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.3 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.