Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 3852 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.46 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-02
Inflacja 2.33 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 1664 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Koniunktura w przemyśle -0.7 2019-03
Optymizm Konsumentów -7 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-02
Pozwolenia Na Budowę 1978 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
PKB 493 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 110027 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 114017 2018-09
Środki Trwałe Brutto 26223 2018-12
Pkb Per Capita 46079 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 42659 2017-12
Rolnictwo w PKB 593 2018-12
Budownictwo w PKB 5321 2018-12
Przemysł w PKB 16274 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 14913 2018-12
Usługi w PKB 19195 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-02
Pracujący 4077 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 314266 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2018-12
Koszty Pracy 113 2018-12
Wolne Etaty 141730 2018-12
Płaca Minimalna 1594 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2018-09
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.28 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3600 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2018-12
Wydajność 100 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3489 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 94 2018-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.33 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-03
Inflacja Bazowa 1.6 2019-03
Deflator Pkb 104 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2019-01
Inflacja Żywności 1.47 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-03
Cpi Transport 107 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.22 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-03
Podaż Pieniądza M0 41904 2019-02
Podaż Pieniądza M1 216800 2019-02
Podaż Pieniądza M2 545200 2019-02
Podaż Pieniądza M3 573800 2019-02
Bilans Banków 1055553 2018-11
Rezerwy Walutowe 23870 2019-02
Bilans Banku Centralnego 184841 2019-03
Prywatna długu do PKB 261 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1664 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 30283 2019-02
Import 28619 2019-02
Terms of Trade 101 2019-01
Rachunek kapitałowy 409 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1887 2018-09
Rezerwy Złota 227 2019-03
Dług Zagraniczny 1087237 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2901 2018-09
Indeks Terroryzmu 4.06 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25197 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 2017-12
Dług Publiczny 542572 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 228976 2017-12
Wnioski o Azyl 1755 2019-03
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4290 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -0.7 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.7 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 79.5 2019-03
Bankructwa 909 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 54873 2019-03
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 1970 2018-12
Index Konkurencyjności 76.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Zyski Korporacji 32107 2016-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6663 2019-02
Produkcja w Górnictwie 0.8 2018-12
Produkcja Stali 515 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 55142 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 90637 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.4 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 2019-02
Kredyt Konsumencki 7712548 2019-03
Cena Benzyny 1.62 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.7 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1978 2018-12
Produkcja Budowlana 4.7 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.