Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 3943 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-10
Inflacja 0.39 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 1293 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -3.9 2019-11
Optymizm Konsumentów -6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-10
Pozwolenia Na Budowę 2180 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
PKB 532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 111099 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 118700 2019-06
Środki Trwałe Brutto 27258 2019-09
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 446 2019-09
Budownictwo w PKB 4998 2019-09
Przemysł w PKB 15169 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 13317 2019-09
Usługi w PKB 18246 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-10
Pracujący 4153 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 287277 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.3 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.5 2019-09
Koszty Pracy 106 2019-09
Wolne Etaty 138968 2019-06
Płaca Minimalna 1594 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.6 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3606 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1182 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.39 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-11
Inflacja Bazowa 1.5 2019-11
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2019-08
Inflacja Żywności 0.21 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-11
Cpi Transport 108 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-10
Podaż Pieniądza M0 43522 2019-10
Podaż Pieniądza M1 230200 2019-10
Podaż Pieniądza M2 567500 2019-10
Podaż Pieniądza M3 590400 2019-10
Bilans Banków 1081029 2019-09
Rezerwy Walutowe 25971 2019-10
Bilans Banku Centralnego 180420 2019-11
Prywatna długu do PKB 259 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1293 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 31176 2019-09
Import 29883 2019-09
Terms of Trade 98.31 2019-08
Rachunek kapitałowy -3567 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2151 2019-06
Rezerwy Złota 227 2019-12
Dług Zagraniczny 1137456 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -13226 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.64 2018-12
Przyjazdy Turystów 1898854 2019-08
Bronie Sprzedaży 16 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25582 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 232880 2018-12
Dług Publiczny 583414 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 235976 2018-12
Wnioski o Azyl 2480 2019-10
Rating Kredytowy 88 2019-12
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3.9 2019-11
Produkcja Przemysłowa 6 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 80 2019-12
Bankructwa 930 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 34574 2019-11
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 2003 2019-09
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8641 2019-09
Produkcja w Górnictwie -3.5 2019-09
Produkcja Stali 620 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 57162 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 94549 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.4 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2019-10
Kredyt Konsumencki 7631783 2019-10
Cena Benzyny 1.61 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.3 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2180 2019-08
Produkcja Budowlana 2.8 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.