Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-10
Indeks Giełdowy 3714 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.16 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-08
Inflacja 0.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.46 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 2929 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -5.7 2019-09
Optymizm Konsumentów -11 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-08
Pozwolenia Na Budowę 2257 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 110710 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 115575 2019-03
Środki Trwałe Brutto 26768 2019-06
Pkb Per Capita 46683 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 43218 2018-12
Rolnictwo w PKB 736 2019-06
Budownictwo w PKB 5382 2019-06
Przemysł w PKB 16118 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 14555 2019-06
Usługi w PKB 19116 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-08
Pracujący 4116 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 302916 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.1 2019-06
Koszty Pracy 114 2019-06
Wolne Etaty 138968 2019-06
Płaca Minimalna 1594 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.1 2019-03
Populacja 11.41 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.37 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.6 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3551 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1580 2018-12
Koszty Utrzymania 1090 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3489 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.46 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Inflacja Bazowa 1.3 2019-09
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2019-06
Inflacja Żywności 0.14 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M0 43262 2019-08
Podaż Pieniądza M1 225100 2019-08
Podaż Pieniądza M2 563100 2019-08
Podaż Pieniądza M3 587600 2019-08
Bilans Banków 1053327 2019-07
Rezerwy Walutowe 26302 2019-08
Bilans Banku Centralnego 178689 2019-09
Prywatna długu do PKB 259 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2929 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 32189 2019-07
Import 29260 2019-07
Terms of Trade 98.74 2019-06
Rachunek kapitałowy -3567 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2151 2019-06
Rezerwy Złota 227 2019-09
Dług Zagraniczny 1137456 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6159 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 1640145 2019-06
Bronie Sprzedaży 16 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -4468 2017-12
Wydatki Rządowe 25429 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 2017-12
Dług Publiczny 570548 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 228976 2017-12
Wnioski o Azyl 1940 2019-08
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4614 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5.7 2019-09
Produkcja Przemysłowa 2.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.5 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2019-09
Bankructwa 459 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 35720 2019-09
Szybkość Internetu 16276 2017-03
Adresy IP 4372220 2017-03
Zmiany Zapasów 851 2019-06
Index Konkurencyjności 76.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 22 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2018-12
Ranking Korupcji 17 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7706 2019-07
Produkcja w Górnictwie 2.7 2019-07
Produkcja Stali 630 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 55853 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 91742 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.9 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 2019-08
Kredyt Konsumencki 7667676 2019-09
Cena Benzyny 1.61 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.3 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2257 2019-06
Produkcja Budowlana 1.9 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.