BELGIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-06
Stopa Bezrobocia 6 2018-06
Inflacja 2.17 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 2004 2018-06
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 3775 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.7 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 % 2018-06
PKB 493 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 106816 W Mln Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 110889 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 25199 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 46079 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 42659 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 540 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 4821 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 15481 W Mln Eur 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 14012 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 18051 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 % 2018-06
Pracujący 4031 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 308098 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.4 % 2018-06
Koszty Pracy 110 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 140685 2018-03
Płaca Minimalna 1563 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 % 2018-03
Populacja 11.41 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 63.9 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3519 Tysiąc 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1490 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1030 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1140 Tysiąc 2018-03
Wydajność 100 Punkty Indeksowe 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3445 Eur / Miesiąc 2015-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 Eur / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 100 Punkty Indeksowe 2018-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.17 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1.3 % 2018-06
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 117 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 2.4 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.14 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 39705 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M1 212200 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 532800 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 553100 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 1068339 W Mln Eur 2018-05
Rezerwy Walutowe 22541 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 182296 W Mln Eur 2018-07
Prywatna długu do PKB 260 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2004 W Mln Eur 2018-06
Eksport 33767 W Mln Eur 2018-06
Import 31763 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 891 W Mln Eur 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 % 2017-12
Terms of Trade 97.16 Punkty Indeksowe 2018-04
Rachunek kapitałowy 271 W Mln Eur 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1657 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 227 Ton 2018-06
Dług Zagraniczny 1111447 W Mln Eur 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3119 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 4.66 2016-12
Bronie Sprzedaży 12 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -4468 W Mln Eur 2017-12
Wydatki Rządowe 25093 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 224454 W Mln Eur 2017-12
Dług Publiczny 539714 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 228976 W Mln Eur 2017-12
Wnioski o Azyl 1345 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 88.19
Wydatki Wojskowe 4290 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa -0.1 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 80 % 2018-09
Bankructwa 852 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 42771 2018-07
Szybkość Internetu 16276 KBps 2017-03
Adresy IP 4372220 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 909 W Mln Eur 2018-03
Index Konkurencyjności 5.23 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Zyski Korporacji 24520 W Mln Eur 2015-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5289 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 4.5 % 2018-05
Produkcja Stali 670 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 Percentage Points 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 54485 W Mln Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 87874 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.62 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 8165204 Eur-Tysiąc 2018-06
Cena Benzyny 1.75 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.4 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1918 2017-12
Produkcja Budowlana 1.9 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 Punkty Indeksowe 2018-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.7 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.7 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 52.32 mm 2015-12
Temperatura 8.59 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Belgia - Wskaźniki ekonomiczne.