Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3852.30 3618 3577 3537 3497 3419
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.46 0.43 0.45 0.47 0.49 0.54
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Inflacja 2.33 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 1663.70 2820 1495 980 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 98.5 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Koniunktura w przemyśle -0.70 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Optymizm Konsumentów -7.00 -2 -1 -2 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6
PKB 492.68 498 498 498 500 500
Pkb W Cenach Stałych 110027.00 111213 111407 111567 111677 113352
Produkt Narodowy Brutto 114016.90 114583 115841 115613 115727 117463
Środki Trwałe Brutto 26223.00 26012 25969 26590 26616 27016
Pkb Per Capita 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
Pkb Per Capita Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
Rolnictwo w PKB 593.00 832 824 601 602 611
Budownictwo w PKB 5321.00 5323 4695 5395 5401 5482
Przemysł w PKB 16274.00 16295 15876 16502 16518 16766
Administracja Publiczna w PKB 14913.00 14743 13541 15122 15137 15364
Usługi w PKB 19195.00 19378 18600 19464 19483 19775
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Płaca Minimalna 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
Populacja 11.41 11.51 11.51 11.47 11.53 11.53
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
Przeciętne Wynagrodzenia 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
Wynagrodzenia w Przemyśle 94.00 113 96.74 96.81 96.81 99.7
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
Zmiana Zatrudnienia 0.28 0.36 0.34 0.6 0.6 0.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.33 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.85 109 111 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.03 106 106 107 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.90 118 120 122 123 128
Inflacja Żywności 1.47 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.22 2 2.2 3.1 4.5 5
Cpi Transport 106.60 108 110 109 109 112
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 1663.70 2820 1495 980 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Import 28619.40 31780 31150 32620 32620 33310
Eksport 30283.10 34600 32645 33600 33600 34400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 98.5 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 25197.00 25641 25643 25550 25575 25959
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 51 51 51 50.6 50.6
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -0.70 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Produkcja Przemysłowa 0.20 2.9 -0.35 2.7 2.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.70 -0.3 0.23 0.6 0.6 0.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 -2 -1 -2 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.10 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55142.00 56374 56192 55914 55969 56809
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104.61 105 105 105 105 105
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 1.59 1.59 1.59 1.84 1.84
Cena Benzyny 1.62 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.