Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 3030.09 2904 2839 2776 2715 2591
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.24 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -2.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 -3.5 -2.8 -0.9 -0.2 1
Stopa Bezrobocia 5.20 6.3 6.9 7.2 7.5 6.5
Inflacja 0.62 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 711.00 1000 550 200 200 50
Saldo Obrotów Bieżących -2003.00 0 0 -280 -280 -460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 102.00 105 105 105 107 107
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -10.90 -28 -26 -20 -17 -12
Optymizm Konsumentów -9.00 -25 -22 -16 -13 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -2.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 -3.5 -2.8 -0.9 -0.2 1
PKB 532.00 551 551 551 572 572
Pkb W Cenach Stałych 111572.00 109343 110089 110568 111349 111674
Produkt Narodowy Brutto 118048.80 122835 116947 116986 117813 118156
Środki Trwałe Brutto 27083.00 26631 26811 26839 27029 27108
Pkb Per Capita 46683.20 47400 47400 47400 47900 47900
Pkb Per Capita Ppp 43217.95 43500 43500 43500 41954 42685
Rolnictwo w PKB 272.00 459 442 270 271 272
Budownictwo w PKB 5805.00 5496 4937 5753 5793 5810
Przemysł w PKB 15879.00 15425 15089 15736 15847 15893
Administracja Publiczna w PKB 14851.00 14253 13180 14717 14821 14865
Usługi w PKB 19261.00 18784 18014 19088 19222 19279

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.20 6.3 6.9 7.2 7.5 6.5
Koszty Pracy 106.00 107 108 107 107 109
Wzrost Wynagrodzeń 3.60 1 1.3 1.4 1.4 1.2
Płaca Minimalna 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
Populacja 11.46 11.53 11.53 11.53 11.59 11.59
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1596 1601 1602 1602 1621
Koszty Utrzymania 1090.00 1101 1104 1105 1105 1119
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3081 3090 3093 3093 3130
Wynagrodzenia w Przemyśle 97.60 115 98.87 98.97 98.97 100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1909 1915 1916 1916 1939

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.62 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.53 111 110 111 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.53 108 108 109 110 111
Inflacja Bazowa 1.50 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.60 119 119 121 120 124
Inflacja Żywności 2.34 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.74 110 109 110 110 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.10 2 2.2 2.5 2.5 2.2
Cpi Transport 106.59 109 109 110 108 112

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 711.00 1000 550 200 200 50
Saldo Obrotów Bieżących -2003.00 0 0 -280 -280 -460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -1
Import 32330.60 32500 32250 32900 32900 33100
Eksport 33041.60 33500 32800 33100 33100 33150

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 102.00 105 105 105 107 107
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Wydatki Rządowe 25718.00 25018 25192 25487 25667 25741
Wydatków Rządowych W Pkb 52.40 52.5 52.5 52.5 52.5 52.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -10.90 -28 -26 -20 -17 -12
Produkcja Przemysłowa -0.40 5.8 4.7 4.2 4.2 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.1 -0.3 0.4 0.4 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -9.00 -25 -22 -16 -13 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 1 0.8 1.4 1.4 1.2
Wydatki Konsumpcyjne 57414.00 56065 56604 56897 57299 57466
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92997.70 98855 92130 92161 92812 93082
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.55 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Cena Benzyny 1.30 1.24 1.17 1.11 1.06 1.01
Kredyt Konsumencki 7618591.00 7592558 7595983 7521089 7603354 7596300


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.