Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 3572.82 3451 3411 3372 3332 3255
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.79 0.82 0.86 0.89 0.97
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
Stopa Bezrobocia 5.50 6.2 6 6.2 6 6.5
Inflacja 1.99 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -1082.50 2400 2820 1495 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -588.00 115 -670 -298 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
Koniunktura w przemyśle -1.70 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
Optymizm Konsumentów -7.00 1 -2 -1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
PKB 492.68 498 498 498 498 500
Pkb W Cenach Stałych 109678.00 107387 107821 110263 111213 112993
Produkt Narodowy Brutto 114016.90 111518 113306 113268 114245 116073
Środki Trwałe Brutto 25526.00 25267 25493 25662 25883 26297
Pkb Per Capita 46078.93 46900 46900 46900 46900 47000
Pkb Per Capita Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43300 43500
Rolnictwo w PKB 816.00 544 768 820 827 841
Budownictwo w PKB 4593.00 4901 5366 4666 4657 4732
Przemysł w PKB 15597.00 15565 15651 15680 15815 16068
Administracja Publiczna w PKB 13329.00 14203 14763 13542 13516 13732
Usługi w PKB 18392.00 18162 18818 18490 18649 18948
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 6.2 6 6.2 6 6.5
Płaca Minimalna 1562.59 1575 1575 1575 1575 1585
Populacja 11.41 11.51 11.51 11.51 11.47 11.53
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1550 1573 1570 1530 1550
Przeciętne Wynagrodzenia 3445.00 3650 3561 3581 3650 3700
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3200 3049 3054 3200 3250
Wynagrodzenia w Przemyśle 94.00 107 118 100 134 139
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1950 1877 1873 1950 2000
Zmiana Zatrudnienia 0.38 0.3 0.36 0.34 0.6 0.4
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.99 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.17 109 109 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.56 106 106 106 106 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.30 120 122 125 128 135
Inflacja Żywności 1.47 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.40 6.1 5.9 6.3 6.2 5.5
Cpi Transport 105.26 106 108 110 109 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.39 108 109 110 110 113
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1082.50 2400 2820 1495 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -588.00 115 -670 -298 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Import 28715.50 35400 31780 31150 32620 33310
Eksport 27633.00 37800 34600 32645 33600 34400
Terms of Trade 95.10 103 103 103 103 103
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
Bilans Budżetu -4468.00 -986 -447 91.37 630 2400
Wydatki Rządowe 25275.00 25423 25535 25679 25629 26039
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 51 51 51 51 50.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle -1.70 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
Produkcja Przemysłowa 2.50 2.8 2.9 -0.35 2.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.70 1.1 -0.3 0.23 0.6 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 1 -2 -1 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.20 1.1 2.2 1.5 1.9 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55361.00 54669 54713 55656 56136 57034
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104.61 105 105 105 105 105
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 1.6 1.6 1.65 1.7 1.7
Cena Benzyny 1.56 1.54 1.5 1.46 1.43 1.43


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.