Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 4047.55 4063 3980 3898 3817 3662
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.30 0.26 0.29 0.32 0.35 0.42

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.3 2.5 2 1.9 1.7
Stopa Bezrobocia 5.90 5.2 5 5 4.9 4.8
Inflacja 7.59 5.2 4.8 3.7 2.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.23 0.2 0.2 -0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Bilans Handlowy 1197.00 3000 1500 2200 1500 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5226.00 1900 -150 -200 -380 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Dług Publiczny do PKB 114.10 115 115 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 2.70 6.2 8 5.5 4.8 3.4
Optymizm Konsumentów -2.00 2 4 2 1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 0.3 -0.2 1 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 34 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 50

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.3 2.5 2 1.9 1.7
PKB 515.33 610 610 610 610 630
Pkb W Cenach Stałych 113110.00 112232 113622 115372 115259 117218
Produkt Narodowy Brutto 130314.00 123763 127450 132920 132790 135047
Środki Trwałe Brutto 28106.00 28549 28495 28668 28640 29127
PKB Per Capita 39959.53 47400 47400 47400 47800 47800
PKB Per Capita PPP 48210.03 52500 52500 52500 52500 53900
Rolnictwo w PKB 702.00 649 942 716 715 728
Budownictwo w PKB 4918.00 5433 5918 5016 5011 5097
Przemysł w PKB 16658.00 17130 17143 16991 16975 17263
Administracja Publiczna w PKB 13409.00 14430 14839 13677 13664 13896
Usługi w PKB 17432.00 17105 17693 17781 17763 18065

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.90 5.2 5 5 4.9 4.8
Koszty Pracy 109.00 112 110 113 110 113
Płaca Minimalna 1625.72 1695 1695 1695 1740 1790
Wzrost Wynagrodzeń 11.33 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Populacja 11.52 11.59 11.59 11.59 11.65 11.65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 116.40 103 104 118 118 130

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 7.59 5.2 4.8 3.7 2.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.23 0.2 0.2 -0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.74 116 117 117 119 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.82 111 112 112 114 115
Inflacja Bazowa 2.20 2.4 2.4 2.6 2.5 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 150.70 146 140 142 154 157
Inflacja Żywności 1.18 2 2.3 1 0.9 1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115.87 116 116 117 119 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.40 19.3 8.9 4.5 2.5 1.5
Cpi Transport 116.44 117 117 117 117 117

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.33 -0.08

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 1197.00 3000 1500 2200 1500 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5226.00 1900 -150 -200 -380 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Import 40501.80 36500 35500 35800 33500 34400
Eksport 41698.80 39500 37000 38000 35000 36000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 114.10 115 115 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
Bilans Budżetu -42318.10 3584 3584 3584 3584 3584
Wydatki Rządowe 27134.00 27433 27905 27677 27650 28120
Wydatków Rządowych W Pkb 60.00 54.5 54.5 54.5 54.2 54.2

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 34 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.70 6.2 8 5.5 4.8 3.4
Produkcja Przemysłowa 8.90 3.3 1.9 1.9 2.9 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -2.00 2 4 2 1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 0.3 -0.2 1 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.60 3.1 2.3 2.3 1.9 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 58155.00 54687 55633 59318 59260 60267
Rozporządzalny Dochód Osobisty 104194.30 97258 100774 106278 106174 107979
Cena Benzyny 1.98 1.88 1.79 1.7 1.61 1.53
Kredyt Konsumencki 7191322.00 7705225 7504147 7375406 7327957 7452532
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.57 1.57 1.57 1.67 1.82 2.07

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana -8.80 0.7 0.5 0.5 1.5 1.2


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.