Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 4150.92 4062 3950 3840 3734 3530
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.69 0.02 0.04 0.06 0.09 0.09

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.90 3.1 4 4.3 3.9 3
Stopa Bezrobocia 5.90 5.8 5.6 5.2 5 4.9
Inflacja 2.73 3 2.7 2.2 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 -0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4381.00 2600 2000 2000 1500 1500
Saldo Obrotów Bieżących 2514.00 -1900 -1500 -1500 -1500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 114.10 116 116 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7 -5.7
Koniunktura w Przemyśle 7.60 1.5 1 0.8 3.5 2.5
Optymizm Konsumentów 5.00 8 4 -1 -1 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.50 -0.5 0.4 1 1 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 29 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.90 3.1 4 4.3 3.9 3
PKB 515.33 512 512 512 512 530
Pkb W Cenach Stałych 109446.00 109513 110677 112232 113714 113997
Produkt Narodowy Brutto 118660.20 118702 122774 123763 123288 126457
Środki Trwałe Brutto 27800.00 24419 27711 28549 28884 28542
Pkb Per Capita 44361.25 47400 47400 47400 47400 47800
Pkb Per Capita Ppp 48210.03 51500 51500 51500 51500 52000
Rolnictwo w PKB 919.00 830 414 649 955 426
Budownictwo w PKB 5774.00 5078 6099 5433 5999 6282
Przemysł w PKB 16725.00 15300 16759 17130 17377 17261
Administracja Publiczna w PKB 14477.00 13726 15266 14430 15042 15724
Usługi w PKB 17261.00 16769 17518 17105 17934 18043

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.90 5.8 5.6 5.2 5 4.9
Koszty Pracy 111.20 112 112 110 113 113
Płaca Minimalna 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Populacja 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 106.40 98.56 103 108 108 133

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.73 3 2.7 2.2 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 -0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.83 113 112 113 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.77 110 110 110 111 112
Inflacja Bazowa 3.20 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132.30 129 135 125 131 120
Inflacja Żywności 111.39 0.1 0.8 1 1 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.59 111 112 112 113 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.90 15 2.2 2.2 2.2 1.8
Cpi Transport 113.01 110 111 112 113 112

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 0.44 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 4381.00 2600 2000 2000 1500 1500
Saldo Obrotów Bieżących 2514.00 -1900 -1500 -1500 -1500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5
Import 31568.70 35900 32500 37500 35500 33500
Eksport 35949.70 38500 34500 39500 37000 35000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 114.10 116 116 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7 -5.7
Bilans Budżetu -42318.10 2400 3584 3584 3584 3584
Wydatki Rządowe 27224.00 26472 27159 27433 28286 27973
Wydatków Rządowych W Pkb 60.00 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 29 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 7.60 1.5 1 0.8 3.5 2.5
Produkcja Przemysłowa 26.50 5.2 3.5 3.3 1.9 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.10 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 5.00 8 4 -1 -1 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.50 -0.5 0.4 1 1 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 3.5 2.8 3.1 2.3 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 54276.00 57252 53924 54687 56393 55542
Rozporządzalny Dochód Osobisty 93248.20 93038 96493 97258 96885 99388
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Cena Benzyny 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5
Kredyt Konsumencki 7281137.00 7712545 7719493 7705225 7606643 7951077

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana -3.80 0.9 2.1 0.7 0.5 1.5


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.