Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.04 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 3726.25 3581 3479 3380 3284 3100
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.14 2.27 2.5 2.75 3.02 3.65

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 2.5 0.5 0.4 0.5 3
Stopa Bezrobocia 5.70 5.6 5.6 5.7 5.8 6.3
Inflacja 9.65 9.7 8 5.2 2.5 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 1 -0.3 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -2796.90 1500 2200 1500 950 1600
Saldo Obrotów Bieżących -6249.00 550 -200 -380 -440 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -0.1
Dług Publiczny do PKB 108.20 107 107 107 108 108
Budżet Państwa do PKB -5.50 -4.9 -4.9 -4.9 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle -1.80 1.1 5.5 4.8 4.4 3.4
Optymizm Konsumentów -11.00 -16 2 1 2 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -0.2 1 0.3 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 34 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 50

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 2.5 0.5 0.4 0.5 3
PKB 515.33 610 610 610 610 630
Pkb W Cenach Stałych 114330.00 113622 113676 114168 114902 117593
Produkt Narodowy Brutto 133378.70 127450 130966 133912 134046 137930
Środki Trwałe Brutto 27250.00 28495 28247 27470 27386 28295
PKB Per Capita 39959.53 47400 47400 47800 47800 47800
PKB Per Capita PPP 48210.03 52500 52500 52500 52500 53900
Rolnictwo w PKB 532.00 942 706 364 535 375
Budownictwo w PKB 5076.00 5918 4943 5691 5101 5861
Przemysł w PKB 17481.00 17143 16741 17753 17568 18285
Administracja Publiczna w PKB 13852.00 14839 13476 14731 13921 15173
Usługi w PKB 17951.00 17693 17519 18410 18041 18963

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.70 5.6 5.6 5.7 5.8 6.3
Koszty Pracy 113.40 113 110 113 115 114
Płaca Minimalna 1658.23 1695 1695 1740 1740 1790
Wzrost Wynagrodzeń 3.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Populacja 11.52 11.59 11.59 11.65 11.65 11.65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 131.40 118 98.87 133 133 135

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.65 9.7 8 5.2 2.5 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 1 -0.3 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.04 122 122 122 123 124
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.62 112 112 114 115 115
Inflacja Bazowa 3.40 2.4 2.6 2.5 2.5 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 174.30 140 142 155 175 158
Inflacja Żywności 8.60 2.3 1 0.9 0.8 1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 121.55 122 121 122 123 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 40.60 8.9 4.5 2.5 2.5 1.5
Cpi Transport 127.19 128 128 128 129 129

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.39 0.36 0.86 1.11 1.11

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -2796.90 1500 2200 1500 950 1600
Saldo Obrotów Bieżących -6249.00 550 -200 -380 -440 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -0.1
Import 48165.10 35500 35800 33500 34550 34400
Eksport 45368.20 37000 38000 35000 35500 36000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 108.20 107 107 107 108 108
Budżet Państwa do PKB -5.50 -4.9 -4.9 -4.9 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu -42318.10 3584 3584 3584 3584 3584
Wydatki Rządowe 26889.00 27905 27270 27218 27023 28035
Wydatków Rządowych W Pkb 60.00 54.5 54.5 54.2 54.2 54.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 34 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -1.80 1.1 5.5 4.8 4.4 3.4
Produkcja Przemysłowa -0.20 3.9 3.9 2.9 2.5 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -11.00 -16 2 1 2 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -0.2 1 0.3 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.90 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 58097.00 55633 58446 57885 58387 59621
Rozporządzalny Dochód Osobisty 107679.50 100774 104715 108110 108218 111354
Cena Benzyny 2.24 2.32 2.4 2.49 2.58 2.58
Kredyt Konsumencki 7081282.00 7504147 7266944 7199906 7176471 7415903
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.49 1.49 2.24 2.74 2.99 2.99

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 3.10 0.5 0.5 1.5 0.6 1.2


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.