Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 3757.78 3667 3621 3575 3529 3440
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.08 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
Stopa Bezrobocia 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Inflacja 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 1446.10 980 980 580 1000 1090
Saldo Obrotów Bieżących -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Optymizm Konsumentów -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 34 34 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
PKB 531.77 532 554 554 554 554
Pkb W Cenach Stałych 110710.00 111567 111677 111674 112039 113352
Produkt Narodowy Brutto 115575.30 115613 115727 116847 116962 117463
Środki Trwałe Brutto 26768.00 26590 26616 27075 27089 27016
Pkb Per Capita 46683.20 46550 48000 48000 48000 48000
Pkb Per Capita Ppp 43217.95 43300 43500 43500 43500 43500
Rolnictwo w PKB 736.00 601 602 636 745 611
Budownictwo w PKB 5382.00 5395 5401 5027 5447 5482
Przemysł w PKB 16118.00 16502 16518 16341 16311 16766
Administracja Publiczna w PKB 14555.00 15122 15137 14148 14730 15364
Usługi w PKB 19116.00 19464 19483 18751 19345 19775
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Płaca Minimalna 1593.81 1594 1595 1595 1595 1595
Wzrost Wynagrodzeń 2.10 1.5 1.2 1 1.3 1.4
Populacja 11.41 11.45 11.49 11.49 11.49 11.49
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1627 1627 1599 1596 1676
Przeciętne Wynagrodzenia 3489.00 3548 3548 3531 3524 3654
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3141 3141 3087 3081 3235
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.80 96.81 96.81 104 104 99.7
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1947 1947 1913 1909 2005
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.44 111 111 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.40 107 107 108 108 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.50 122 123 120 119 128
Inflacja Żywności 0.14 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 0.5 1.6 2 2.2 2.5
Cpi Transport 107.29 109 109 108 109 112
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 1446.10 980 980 580 1000 1090
Saldo Obrotów Bieżących -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 26476.00 32620 33620 32500 32250 32900
Eksport 27922.10 33150 34200 33500 32800 33100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 25429.00 25550 25575 25481 25734 25959
Wydatków Rządowych W Pkb 52.40 52.3 52.5 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 34 34 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Produkcja Przemysłowa 2.40 10.6 5.5 5.8 4.7 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.50 0.2 0.2 0.1 -0.3 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.20 1.9 0.5 1 0.8 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55853.00 55914 55969 56272 56523 56809
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 1.59 1.84 1.57 1.57 1.84
Cena Benzyny 1.61 1.49 1.45 1.4 1.35 1.45


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.