Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 3927.05 3832 3747 3664 3582 3419
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.10 10.5 4.3 5.1 7.3 3
Stopa Bezrobocia 5.70 7 7.4 7.7 7.2 7
Inflacja 0.89 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 2491.10 1090 100 1090 1090 1090
Saldo Obrotów Bieżących -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 98.60 116 116 116 118 118
Budżet Państwa do PKB -10.60 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Koniunktura w Przemyśle -1.00 2 1.5 1 0.8 2.5
Optymizm Konsumentów -4.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.90 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.10 10.5 4.3 5.1 7.3 3
PKB 529.61 512 512 512 512 530
Pkb W Cenach Stałych 106254.00 102721 104599 115166 111673 115023
Produkt Narodowy Brutto 115133.20 105398 117181 119342 121005 124635
Środki Trwałe Brutto 26607.00 24965 23571 27448 27964 28803
Pkb Per Capita 47540.90 47400 47400 47400 47400 47800
Pkb Per Capita Ppp 51707.80 51500 51500 51500 51500 52000
Rolnictwo w PKB 398.00 318 512 621 418 431
Budownictwo w PKB 5883.00 4676 5157 5570 6183 6369
Przemysł w PKB 16101.00 14682 14838 17034 16922 17430
Administracja Publiczna w PKB 14568.00 13275 15916 15610 15311 15770
Usługi w PKB 16864.00 16321 15290 20092 17724 18256

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.70 7 7.4 7.7 7.2 7
Koszty Pracy 111.60 120 107 123 123 123
Płaca Minimalna 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Wzrost Wynagrodzeń -1.50 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
Populacja 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 127.10 99.7 131 103 103 103

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.89 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.51 110 111 117 112 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.49 108 109 110 110 110
Inflacja Bazowa 0.90 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.70 111 111 135 118 120
Inflacja Żywności 109.88 -0.5 0.1 0.8 1 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.07 109 110 116 112 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.60 1 1 2.2 2.2 1.8
Cpi Transport 110.05 107 108 115 111 112

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 2491.10 1090 100 1090 1090 1090
Saldo Obrotów Bieżących -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8
Import 27590.50 31000 31000 29500 29500 30000
Eksport 30081.60 33500 33500 31000 31000 31150

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 98.60 116 116 116 118 118
Budżet Państwa do PKB -10.60 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Bilans Budżetu -9279.00 2400 2400 3584 3584 3584
Wydatki Rządowe 25117.00 23715 25064 26374 26398 27190
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.50 32.5 27.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.00 2 1.5 1 0.8 2.5
Produkcja Przemysłowa 0.10 9.5 5.2 3.5 3.3 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -4.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.90 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.00 1.5 3.5 2.8 3.1 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 52137.00 51262 51880 57718 54796 56440
Rozporządzalny Dochód Osobisty 90240.50 81800 89081 94871 94843 97688
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Cena Benzyny 1.77 1.64 1.56 1.38 1.41 1.34
Kredyt Konsumencki 7401137.00 7248166 8291991 8368306 7801141 8035175

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 0.20 2.5 0.9 2.1 0.7 1.5


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.