Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 4008.33 3936 3892 3849 3806 3722
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.03 0 0 0 0 0
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
Inflacja 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 1619.30 980 1000 550 1090 1090
Saldo Obrotów Bieżących -1287.00 0 0 0 -280 -460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
Koniunktura w Przemyśle -3.40 -6.8 -7.9 -8.2 -7.5 -5
Optymizm Konsumentów -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
PKB 531.77 551 551 551 551 572
Pkb W Cenach Stałych 111099.00 110666 111077 111469 112099 113444
Produkt Narodowy Brutto 118048.80 116986 119175 119095 119768 121206
Środki Trwałe Brutto 27258.00 26864 27276 27349 27503 27833
Pkb Per Capita 46683.20 47400 47400 47400 47400 47900
Pkb Per Capita Ppp 43217.95 43500 43500 43500 43500 43500
Rolnictwo w PKB 446.00 375 466 447 450 455
Budownictwo w PKB 4998.00 5053 5583 5015 5043 5103
Przemysł w PKB 15169.00 15688 15669 15220 15306 15489
Administracja Publiczna w PKB 13317.00 13857 14479 13361 13437 13598
Usługi w PKB 18246.00 18600 19082 18307 18410 18631
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
Koszty Pracy 106.30 106 107 108 108 109
Płaca Minimalna 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 1.2 1 1.3 1.4 1.2
Populacja 11.41 11.53 11.53 11.53 11.53 11.59
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1599 1596 1601 1602 1621
Koszty Utrzymania 1090.00 1103 1101 1104 1105 1119
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3087 3081 3090 3093 3130
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.80 104 104 104 104 105
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1913 1909 1915 1916 1939
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.04 110 111 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.09 108 108 108 108 110
Inflacja Bazowa 1.40 1.6 1.7 1.5 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.70 120 119 119 121 123
Inflacja Żywności 0.44 1.1 1.2 1.2 1.4 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.30 1.6 2 2.2 2.5 2.2
Cpi Transport 108.16 108 109 109 110 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.38 109 110 109 110 111
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 1619.30 980 1000 550 1090 1090
Saldo Obrotów Bieżących -1287.00 0 0 0 -280 -460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Import 29615.30 33620 32500 32250 32900 33100
Eksport 31234.60 34200 33500 32800 33100 33150
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
Bilans Budżetu -4468.00 2400 2400 2400 2400 3584
Wydatki Rządowe 25582.00 25377 25566 25667 25812 26122
Wydatków Rządowych W Pkb 52.40 52.5 52.5 52.5 52.5 52.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -3.40 -6.8 -7.9 -8.2 -7.5 -5
Produkcja Przemysłowa 4.80 5.5 5.8 4.7 4.2 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.80 0.2 0.1 -0.3 0.4 0.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 0.5 1 0.8 1.4 1.2
Wydatki Konsumpcyjne 57162.00 56773 57033 57352 57676 58369
Rozporządzalny Dochód Osobisty 92997.70 92810 94927 94864 95400 96545
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.56 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Kredyt Konsumencki 7605872.00 7740853 7713171 7693286 7674325 7766417
Cena Benzyny 1.64 1.8 1.84 1.89 1.94 1.94


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.