Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 3402.37 3258 3186 3115 3046 2907
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.60 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
Stopa Bezrobocia 5.40 6.9 7.2 7.5 7 6.5
Inflacja 0.60 0.5 0.6 1 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 0.2 0.3 0.2 0 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 2071.30 3750 1500 100 2500 1500
Saldo Obrotów Bieżących 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 98.60 114 114 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -22.90 -21 -20 -17 -13 -12
Optymizm Konsumentów -19.00 -17 -16 -13 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.20 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.60 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
PKB 532.00 551 551 572 572 572
Pkb W Cenach Stałych 107561.00 108891 107444 109927 122082 110882
Produkt Narodowy Brutto 117111.80 114488 112779 119688 132922 116388
Środki Trwałe Brutto 26141.00 26475 26140 26716 29670 26976
Pkb Per Capita 46683.20 47400 47400 47900 47900 47900
Pkb Per Capita Ppp 43217.95 43500 43500 43500 41954 42685
Rolnictwo w PKB 333.00 437 260 340 378 268
Budownictwo w PKB 4896.00 4861 5591 5004 5557 5770
Przemysł w PKB 15374.00 14973 15363 15712 17449 15854
Administracja Publiczna w PKB 13901.00 13091 14330 14207 15778 14789
Usługi w PKB 17090.00 17720 18401 17466 19397 18990

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.40 6.9 7.2 7.5 7 6.5
Koszty Pracy 107.80 108 107 109 109 109
Płaca Minimalna 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2
Populacja 11.46 11.53 11.53 11.59 11.59 11.59
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 129.20 99.17 131 131 131 133

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.60 0.5 0.6 1 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 0.2 0.3 0.2 0 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.52 109 110 111 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.74 108 109 109 110 111
Inflacja Bazowa 1.30 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.20 116 119 114 110 121
Inflacja Żywności 3.97 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.12 108 109 109 110 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.80 -0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
Cpi Transport 106.07 108 109 108 108 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 2071.30 3750 1500 100 2500 1500
Saldo Obrotów Bieżących 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
Import 23894.80 29050 29000 32000 31000 29500
Eksport 25966.10 32800 30500 32100 33500 31000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 98.60 114 114 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Wydatki Rządowe 24832.00 25011 24686 25378 28184 25475
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 59.3 59.3 54.5 54.5 54.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -22.90 -21 -20 -17 -13 -12
Produkcja Przemysłowa -23.90 -7.4 -5 3.5 4.8 5.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -15.50 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -19.00 -17 -16 -13 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.20 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.10 0.5 0.8 1.2 1.4 1.3
Wydatki Konsumpcyjne 53677.00 56029 55298 54858 60923 57068
Rozporządzalny Dochód Osobisty 93127.90 91200 89682 95177 105700 92552
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Cena Benzyny 1.58 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
Kredyt Konsumencki 7524651.00 7519153 7308586 7756676 8540479 7542461

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -39.00 -2 -1 18 7 0.5


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.