Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 3479.20 3483 3440 3398 3357 3276
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.31 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.2 1.3 1.1 1.2 0.9
Stopa Bezrobocia 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
Inflacja 1.42 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -98.30 1495 980 980 580 1090
Saldo Obrotów Bieżących 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 100 100 100
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Koniunktura w przemyśle -5.80 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
Optymizm Konsumentów -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 34 34 34 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.2 1.3 1.1 1.2 0.9
PKB 531.77 532 532 554 554 554
Pkb W Cenach Stałych 110396.00 110992 111512 111610 111721 112516
Produkt Narodowy Brutto 115575.30 115385 116996 116847 116962 118049
Środki Trwałe Brutto 26780.00 26109 27032 27075 27101 27275
Pkb Per Capita 46683.20 46550 46550 48000 48000 48000
Pkb Per Capita Ppp 43217.95 43300 43300 43500 43500 43500
Rolnictwo w PKB 629.00 804 593 636 637 598
Budownictwo w PKB 4972.00 4693 5401 5027 5032 5450
Przemysł w PKB 16163.00 15839 16581 16341 16357 16730
Administracja Publiczna w PKB 13994.00 13470 15132 14148 14162 15268
Usługi w PKB 18547.00 18486 19450 18751 18770 19625
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
Płaca Minimalna 1593.81 1594 1594 1595 1595 1595
Populacja 11.41 11.47 11.47 11.53 11.53 11.53
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1647 1627 1627 1627 1676
Przeciętne Wynagrodzenia 3489.00 3546 3548 3548 3548 3654
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3180 3141 3141 3141 3235
Wynagrodzenia w Przemyśle 124.50 96.74 96.81 96.81 96.81 99.7
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1925 1947 1947 1947 2005
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.42 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.96 109 110 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.40 106 107 107 108 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.80 118 120 120 119 123
Inflacja Żywności 1.07 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 0.9 1.3 1.6 2 2.5
Cpi Transport 108.10 108 108 108 109 109
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -98.30 1495 980 980 580 1090
Saldo Obrotów Bieżących 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Import 30465.50 31150 32620 33620 33500 33310
Eksport 30367.20 34600 33600 34200 33500 34400
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 100 100 100
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 25204.00 25439 25486 25481 25506 25715
Wydatków Rządowych W Pkb 52.40 52.3 52.3 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 34 34 34 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -5.80 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
Produkcja Przemysłowa 5.60 6.3 10.6 5.5 5.8 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.40 -0.5 0.2 0.2 0.1 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.00 1.5 1.9 0.5 1 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55660.00 56170 56230 56272 56328 56736
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Cena Benzyny 1.65 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.