Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 3513.07 3387 3347 3307 3268 3191
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.3 0.32 0.34 0.35 0.39
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Inflacja 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -506.30 2820 1495 980 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 100 100
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Koniunktura w przemyśle -3.60 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Optymizm Konsumentów -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
PKB 492.68 498 498 498 500 500
Pkb W Cenach Stałych 110396.00 110808 110992 111622 112052 112738
Produkt Narodowy Brutto 115494.90 113155 114473 117112 117227 118283
Środki Trwałe Brutto 26780.00 25688 25662 26590 26616 26856
Pkb Per Capita 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
Pkb Per Capita Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
Rolnictwo w PKB 629.00 822 814 601 602 607
Budownictwo w PKB 4972.00 5257 4639 5395 5401 5449
Przemysł w PKB 16163.00 16092 15689 16502 16518 16667
Administracja Publiczna w PKB 13994.00 14560 13381 15122 15137 15273
Usługi w PKB 18547.00 19137 18380 19464 19483 19658
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Płaca Minimalna 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
Populacja 11.41 11.51 11.51 11.47 11.53 11.53
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
Przeciętne Wynagrodzenia 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
Wynagrodzenia w Przemyśle 124.50 113 96.74 96.81 96.81 99.7
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
Zmiana Zatrudnienia 0.38 0.36 0.34 0.6 0.6 0.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.93 109 111 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.34 106 107 107 108 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.60 118 120 122 124 128
Inflacja Żywności 0.71 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.00 2 2.2 3.1 4.5 5
Cpi Transport 107.97 108 110 109 109 112
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -506.30 2820 1495 980 980 1090
Saldo Obrotów Bieżących -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Import 32551.40 31780 31150 32620 32620 33310
Eksport 32045.10 34600 32645 33600 33600 34400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 102.00 101 101 101 100 100
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 25204.00 25321 25340 25550 25575 25805
Wydatków Rządowych W Pkb 52.40 52.3 52.3 52.3 52.5 52.5
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -3.60 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Produkcja Przemysłowa -0.80 2.9 -0.35 2.7 2.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.50 -0.3 0.23 0.6 0.6 0.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 55660.00 56153 55971 55914 56495 56473
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 104.61 105 105 105 105 105
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.56 1.59 1.59 1.59 1.84 1.84
Cena Benzyny 1.76 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.