Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.19 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 3246.45 3131 3062 2994 2927 2794
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.34 0.03 0.07 0.11 0.15 0.24

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.10 2.7 1.2 0.9 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.40 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
Stopa Bezrobocia 5.10 7.2 7.5 7 7 6.5
Inflacja 0.90 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.37 0.3 0.2 0 0 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 3046.40 1090 1090 100 2500 1090
Saldo Obrotów Bieżących 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 98.60 114 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -8.50 -9 -6 -5 -4 -3
Optymizm Konsumentów -17.00 -23 -13 -8 -9 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.60 -1.5 1.9 0.7 -0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 53.7

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.10 2.7 1.2 0.9 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.40 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
PKB 529.61 495 512 512 512 512
Pkb W Cenach Stałych 94660.00 113352 107444 109927 107439 115166
Produkt Narodowy Brutto 110364.70 117463 112779 112793 125264 119342
Środki Trwałe Brutto 21331.00 27016 26140 26716 24211 27448
Pkb Per Capita 47540.90 46000 47400 47400 47400 47400
Pkb Per Capita Ppp 51707.80 50600 51500 51500 51500 51500
Rolnictwo w PKB 463.00 611 260 340 526 621
Budownictwo w PKB 4667.00 5482 5591 5004 5297 5570
Przemysł w PKB 13428.00 16766 15363 15712 15241 17034
Administracja Publiczna w PKB 14404.00 15364 14330 14207 16349 15610
Usługi w PKB 13837.00 19775 18401 17466 15705 20092

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 5.10 7.2 7.5 7 7 6.5
Koszty Pracy 111.70 120 107 109 109 123
Płaca Minimalna 1625.72 1595 1595 1595 1595 1615
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Populacja 11.46 11.53 11.59 11.59 11.59 11.59
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.90 99.7 131 131 131 103

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.90 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.37 0.3 0.2 0 0 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.42 110 110 111 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.87 108 109 109 110 110
Inflacja Bazowa 1.40 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.70 128 119 114 112 135
Inflacja Żywności 3.51 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.21 109 109 110 110 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
Cpi Transport 107.03 109 107 108 109 111

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 3046.40 1090 1090 100 2500 1090
Saldo Obrotów Bieżących 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Import 25271.90 29000 32000 31000 31000 29500
Eksport 28318.30 30500 32100 33500 33500 31000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 98.60 114 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Wydatki Rządowe 22682.00 25959 24686 25378 25744 26374
Wydatków Rządowych W Pkb 52.20 59.3 54.5 54.5 54.5 54.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 53.7 50 50 50 53.7
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.50 32.5 27.5 27.5 27.5 32.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -8.50 -9 -6 -5 -4 -3
Produkcja Przemysłowa -6.40 -3.9 3.5 9.5 6.1 5.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -17.00 -23 -13 -8 -9 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.60 -1.5 1.9 0.7 -0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.90 -3.3 1.2 8.5 3.7 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 46950.00 56809 55298 54858 53288 57718
Rozporządzalny Dochód Osobisty 85654.60 93377 89682 87539 97218 94871
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 1.84 1.58 1.58 1.58 2.34
Cena Benzyny 1.66 1.45 1.43 1.35 1.29 1.38
Kredyt Konsumencki 7480645.00 8236521 7308586 7756676 8517113 8368306

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -0.10 -1 18 7 7 0.5


Belgia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.