Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.06 2019-10
Indeks Giełdowy 760 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2018-12
Inflacja 288 2019-08
Stopa Procentowa 70 2019-09
Bilans Handlowy -217 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -240 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -11.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
PKB 31 2018-12
Pkb Per Capita 1322 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2688 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2018-12
Populacja 14.44 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 575 2018-12
Koszty Utrzymania 305 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 288 2019-08
Inflacja Żywności 393 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 290 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 179 2019-09
Cpi Transport 344 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 17.7 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 70 2019-09
Podaż Pieniądza M1 15267021 2019-07
Podaż Pieniądza M2 16907867 2019-07
Podaż Pieniądza M3 17076036 2019-07
Bilans Banków 22963 2019-07
Stopa Pożyczkowa 35 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -217 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -240 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Eksport 240 2019-06
Import 457 2019-06
Dług Zagraniczny 13134 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.57 2017-12
Przyjazdy Turystów 2422930 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -11.1 2018-12
Rating Kredytowy 35
Wydatki Wojskowe 405 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3698 2017-03
Adresy IP 37456 2017-03
Index Konkurencyjności 44.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 127 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 22 2018-12
Ranking Korupcji 160 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 155 2018-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.37 2019-08
Cena Benzyny 0.77 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zimbabwe - Wskaźniki ekonomiczne.