Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.74 2020-01
Indeks Giełdowy 818 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2018-12
Inflacja 521 2019-12
Stopa Procentowa 35 2020-01
Bilans Handlowy -25.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -240 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -11.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
PKB 31 2018-12
Pkb Per Capita 1322 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2688 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2018-12
Populacja 14.44 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 575 2018-12
Koszty Utrzymania 305 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 521 2019-12
Inflacja Żywności 719 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 552 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 344 2019-12
Cpi Transport 534 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 16.55 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 35 2020-01
Podaż Pieniądza M1 21668884 2019-09
Podaż Pieniądza M2 23331840 2019-09
Podaż Pieniądza M3 23551730 2019-09
Bilans Banków 40886 2019-10
Stopa Pożyczkowa 35 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -25.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -240 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Eksport 378 2019-09
Import 404 2019-09
Dług Zagraniczny 13134 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.83 2018-12
Przyjazdy Turystów 2579974 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -11.1 2018-12
Rating Kredytowy 35
Wydatki Wojskowe 405 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3698 2017-03
Adresy IP 37456 2017-03
Index Konkurencyjności 44.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 127 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 24 2019-12
Ranking Korupcji 158 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 140 2019-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.64 2019-09
Cena Benzyny 1.07 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zimbabwe - Wskaźniki ekonomiczne.