Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 577.74 324 324 324 324 324
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
Inflacja 288.50 225 120 95 85 32
Stopa Procentowa 70.00 70 70 70 70 70
Bilans Handlowy -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 80 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
PKB 31.00 29 29 32.8 32.8 32.8
Pkb Per Capita 1322.30 1380 1380 1450 1450 1450
Pkb Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koszty Utrzymania Rodziny 575.00 575 500 500 500 520
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951.00 963 970 970 970 1000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231.00 314 297 297 297 320
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 288.50 225 120 95 85 32
Inflacja Żywności 393.12 298 251 201 175 50
Cpi Transport 294.60 152 162 201 229 214
Indeks Cen Konsumenta Cpi 246.70 208 195 204 319 258
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 70.00 70 70 70 70 70
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 80 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.37 19 25 25 25 25


Zimbabwe - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.