Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 1690.91 1086 1060 1034 1010 960
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -10 -10 -10 -10 2
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Inflacja 521.20 225 85 65 50 25
Stopa Procentowa 35.00 35 35 35 35 25
Bilans Handlowy -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
Saldo Obrotów Bieżących -1412.50 -1500 -1500 -1500 -1500 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.4
Dług Publiczny do PKB 77.60 78 78 78 78 76
Budżet Państwa do PKB -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.72 50 50 50 50 50
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -10 -10 -10 -10 2
PKB 31.00 32.8 32.8 32.8 32.8 33
Pkb Per Capita 1322.30 1375 1375 1375 1375 1385
Pkb Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Populacja 14.44 15.05 15.05 15.05 14.84 15.04
Koszty Utrzymania Rodziny 575.00 500 500 500 520 560
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951.00 970 970 970 1000 1050
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231.00 297 297 297 320 350
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 521.20 225 85 65 50 25
Inflacja Żywności 719.23 480 460 420 400 270
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.23 9 10 7 7 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 344.40 332 231 295 517 646
Cpi Transport 534.10 335 325 568 801 1001
Indeks Cen Konsumenta Cpi 551.60 339 319 479 827 1034
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 35.00 35 35 35 35 25
Podaż Pieniądza M1 32851569.00 9396218 9480000 9480000 9480000 9505642
Podaż Pieniądza M2 34739494.00 10500000 10480000 10480000 10510000 10350000
Podaż Pieniądza M3 34983471.00 11155553 11310000 11310000 11310000 11395745
Bilans Banków 53718.30 13659 13600 16700 16700 17811
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
Saldo Obrotów Bieżących -1412.50 -1500 -1500 -1500 -1500 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.4
Import 403.70 450 500 650 560 580
Eksport 378.40 325 360 390 360 375
Dług Zagraniczny 13134.00 18000 18000 18000 18000 20000
Przyjazdy Turystów 2579974.00 2940000 2940000 2940000 2940000 3000000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 77.60 78 78 78 78 76
Budżet Państwa do PKB -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
Wydatki Wojskowe 405.00 420 420 420 420 430
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.72 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.08 25 25 25 25 20


Zimbabwe - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.