Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Indeks Giełdowy 534.24 324 324 324 324 324
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -5 -5 -5 2.9 2.9
Inflacja 75.86 64 51 32 22 12
Stopa Procentowa 9.47 9.5 9.5 9.5 9.5 9
Bilans Handlowy -198.00 -240 -215 -320 -280 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.9 -5.9 -5.9 -5.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 80 80 77 77
Budżet Państwa do PKB -11.10 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -5 -5 -5 2.9 2.9
PKB 17.85 20 20 20 22 22
Pkb Per Capita 927.40 943 933 933 942 942
Pkb Per Capita Ppp 1899.80 1930 1912 1912 1930 1930
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koszty Utrzymania Rodziny 575.00 575 575 500 500 520
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951.00 963 961 970 970 1000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231.00 314 332 297 297 320
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 75.86 64 51 32 22 12
Inflacja Żywności 92.40 70 57 38 28 17
Cpi Transport 106.60 76.1 70.82 97.15 126 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.10 103 96.79 117 127 131
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 9.47 9.5 9.5 9.5 9.5 9
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -198.00 -240 -215 -320 -280 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.9 -5.9 -5.9 -5.5 -5.5
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 80 80 77 77
Budżet Państwa do PKB -11.10 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15


Zimbabwe - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.