Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 4998.80 4730 4476 4236 4009 3554

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.50 -8 7 7 7 7
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
Inflacja 659.40 249 160 80 50 30
Stopa Procentowa 35.00 35 70 70 70 70
Bilans Handlowy 70.30 -300 20 -30 -200 -295
Saldo Obrotów Bieżących 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 53.40 120 95 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.72 50 50 50 50 50

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.50 -8 7 7 7 7
PKB 21.44 17 22 22 22 22
Pkb Per Capita 1183.10 950 800 800 800 800
Pkb Per Capita Ppp 2835.90 2500 2750 2750 2750 2750

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
Populacja 14.86 14.84 15.3 15.3 15.3 15.04

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 659.40 249 160 80 50 30
Inflacja Żywności 724.50 500 300 150 70 45
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.83 10 9.4 8 6 7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2205.20 184 1925 2107 2601 200
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 757.30 116 1202 1448 1148 116
Cpi Transport 2132.60 200 1864 1838 2257 219

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 35.00 35 70 70 70 70
Podaż Pieniądza M1 125187821.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
Podaż Pieniądza M2 131234975.00 10510000 10510000 10510000 10510000 10350000
Podaż Pieniądza M3 132259286.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
Bilans Banków 221668.60 194000 196000 198000 200000 200000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 70.30 -300 20 -30 -200 -295
Saldo Obrotów Bieżących 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
Import 418.80 380 350 460 435 400
Eksport 489.10 400 320 260 420 450
Przyjazdy Turystów 2294259.00 1950000 2150000 2150000 2150000 2150000
Dług Zagraniczny 14324.00 18000 20000 20000 20000 20000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 53.40 120 95 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
Wydatki Wojskowe 405.00 420 420 420 420 430

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.72 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 14.50 15 14.5 14.5 14.5 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.87 25 25 25 25 20


Zimbabwe - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.