Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 821.85 324 324 324 324 324
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -6.5 4 4 4 4
Inflacja 353.00 300 125 85 51 32
Stopa Procentowa 70.00 70 70 70 70 70
Bilans Handlowy -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 78 78 78 78
Budżet Państwa do PKB -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 -6.5 4 4 4 4
PKB 31.00 29 32.8 32.8 32.8 32.8
Pkb Per Capita 1322.30 1380 1450 1450 1450 1450
Pkb Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koszty Utrzymania Rodziny 575.00 500 500 500 500 520
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 951.00 970 970 970 970 1000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 231.00 297 297 297 297 320
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 353.00 300 125 85 51 32
Inflacja Żywności 483.55 500 480 460 420 400
Cpi Transport 344.20 294 232 325 445 389
Indeks Cen Konsumenta Cpi 290.40 355 235 319 373 469
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 70.00 70 70 70 70 70
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 77.60 80 78 78 78 78
Budżet Państwa do PKB -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.37 25 25 25 25 25


Zimbabwe - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.