Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.15 2019-12
Inflacja 10.7 2019-10
Stopa Procentowa 10.25 2019-11
Bilans Handlowy -731 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -168 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 59 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
PKB 26.72 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 279441 2018-12
Pkb Per Capita 1672 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3748 2018-12
Rolnictwo w PKB 2030 2019-06
Budownictwo w PKB 3723 2019-06
Przemysł w PKB 3244 2019-06
Górnictwo w PKB 3393 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1925 2019-06
Usługi w PKB 7102 2019-06
Transport w PKB 1138 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.15 2019-12
Populacja 17.35 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4090 2017-12
Koszty Utrzymania 2230 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.7 2019-10
Inflacja Żywności 13.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 236 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 247 2019-10
Cpi Transport 282 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10.25 2019-11
Stopa Depozytowa 19.23 2019-09
Rezerwy Walutowe 1419 2019-08
Podaż Pieniądza M3 66159954 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -731 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -168 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 6566 2019-09
Import 7297 2019-09
Rachunek kapitałowy -230 2019-06
Dług Zagraniczny 9145 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 426 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.6 2018-12
Rating Kredytowy 33.75
Dług Publiczny 10048 2018-12
Wydatki Wojskowe 386 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2303 2017-03
Adresy IP 248931 2017-03
Index Konkurencyjności 46.51 2019-12
Ranking Konkurencyjności 120 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.3 2019-10
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 85 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3702 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zambia - Wskaźniki ekonomiczne.