Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 13 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.79 2017-12
Inflacja 8.6 2019-06
Stopa Procentowa 10.25 2019-07
Bilans Handlowy 501 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 19.4 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 59 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
PKB 26.72 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 279441 2018-12
Pkb Per Capita 1672 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3748 2018-12
Rolnictwo w PKB 2587 2019-03
Budownictwo w PKB 3335 2019-03
Przemysł w PKB 2646 2019-03
Górnictwo w PKB 3686 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1915 2019-03
Usługi w PKB 6868 2019-03
Transport w PKB 1207 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.79 2017-12
Populacja 17.2 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4090 2017-12
Koszty Utrzymania 2230 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.6 2019-06
Inflacja Żywności 9.2 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 229 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 244 2019-06
Cpi Transport 275 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10.25 2019-07
Stopa Depozytowa 8.26 2019-05
Podaż Pieniądza M3 64801115 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 501 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 19.4 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 2018-12
Eksport 8717 2019-05
Import 8215 2019-05
Rachunek kapitałowy 195 2019-03
Dług Zagraniczny 9145 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 314 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.6 2018-12
Rating Kredytowy 33.75
Dług Publiczny 10048 2018-12
Wydatki Wojskowe 386 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2018-09
Szybkość Internetu 2303 2017-03
Adresy IP 248931 2017-03
Index Konkurencyjności 46.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 118 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.6 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3702 2017-12
Produkcja Przemysłowa 6.4 2018-09
Produkcja w Górnictwie 7.9 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zambia - Wskaźniki ekonomiczne.