Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 12.33 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2017-12
Stopa Bezrobocia 7.79 2017-12
Inflacja 7.5 2019-03
Stopa Procentowa 9.75 2019-04
Bilans Handlowy -309 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -328 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 55.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2017-12
PKB 25.81 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 279441 2018-12
Pkb Per Capita 1646 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 3689 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.79 2017-12
Populacja 17.2 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4090 2017-12
Koszty Utrzymania 2230 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.5 2019-03
Inflacja Żywności 8.2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 223 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 241 2019-03
Cpi Transport 254 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.75 2019-04
Stopa Depozytowa 7.61 2019-02
Podaż Pieniądza M3 61793125 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -309 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -328 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2017-12
Eksport 6986 2019-02
Import 7295 2019-02
Rachunek kapitałowy -63.9 2018-09
Dług Zagraniczny 8420 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 125 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2017-12
Rating Kredytowy 33.75
Dług Publiczny 8790 2017-12
Wydatki Wojskowe 291 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2017-09
Szybkość Internetu 2303 2017-03
Adresy IP 248931 2017-03
Index Konkurencyjności 46.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 118 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.1 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3702 2017-12
Produkcja Przemysłowa 6.4 2018-09
Produkcja w Górnictwie -1.4 2017-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zambia - Wskaźniki ekonomiczne.