Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 14.83 14.73 14.86 15 15.13 15.41
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2 2.2 2.3 2.4 2.2
Inflacja 10.80 9.7 8.4 8.5 8.6 8.6
Stopa Procentowa 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 13.5
Bilans Handlowy 146.90 -800 150 700 -200 50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2 2.2 2.3 2.4 2.2
PKB 26.72 30.8 32 32 32 32
Pkb W Cenach Stałych 279441.00 285030 285589 285868 286148 291300
Pkb Per Capita 1672.30 1690 1740 1740 1740 1740
Pkb Per Capita Ppp 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810.00 8900 8900 8900 8900 9100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1850 1850 1850 1850 1900
Koszty Utrzymania Rodziny 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 10.80 9.7 8.4 8.5 8.6 8.6
Inflacja Żywności 13.50 10 9.7 9.3 8.7 9.3
Cpi Transport 285.07 272 275 298 301 295
Indeks Cen Konsumenta Cpi 238.64 238 242 248 254 259
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 13.5
Stopa Depozytowa 19.23 19.23 19.23 20.23 20.23 21.23
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 146.90 -800 150 700 -200 50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.70 48.2 50 49.6 49.2 49.6


Zambia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.