Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 13.10 13.02 13.18 13.35 13.53 13.88
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.2 3.2 3 3 3
Inflacja 8.80 8.2 8.4 8.1 8.5 8.3
Stopa Procentowa 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Bilans Handlowy 501.10 -800 -730 650 300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1 -1 -1.1 -1.1 -1.1
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 62 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.2 -7.2 -6.9 -6.9 -6.9
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.2 3.2 3 3 3
PKB 26.72 30.8 30.8 32 32 32
Pkb W Cenach Stałych 279441.00 254132 288383 287824 287824 297035
Pkb Per Capita 1672.30 1690 1690 1740 1740 1740
Pkb Per Capita Ppp 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koszty Utrzymania Rodziny 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810.00 8820 8900 8900 8900 9100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1520 1850 1850 1850 1900
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 8.80 8.2 8.4 8.1 8.5 8.3
Inflacja Żywności 9.30 6.8 5.8 5.4 5.4 5
Cpi Transport 275.91 248 269 274 298 291
Indeks Cen Konsumenta Cpi 229.48 229 235 241 248 255
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Stopa Depozytowa 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 501.10 -800 -730 650 300 -800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1 -1 -1.1 -1.1 -1.1
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 62 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.2 -7.2 -6.9 -6.9 -6.9
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.40 47.4 48.8 49.7 50 48


Zambia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.