Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 17.00 17.23 17.46 17.7 17.94 18.42
Obligacje Rządowe 10-letnie 26.01 26.75 27.77 28.84 29.95 32.29

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 3 3.6 3.5 4 3.6
Stopa Bezrobocia 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
Inflacja 11.50 14 13.5 13.2 10 8
Stopa Procentowa 9.00 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Bilans Handlowy 6523.00 5500 4400 6000 6200 8500
Saldo Obrotów Bieżących 388.60 75 150 -140 -140 -340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.20 5 5 5 5 3.6
Dług Publiczny do PKB 96.00 120 120 120 120 113
Budżet Państwa do PKB -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 3 3.6 3.5 4 3.6
PKB 19.32 24 24 27 27 27
Pkb W Cenach Stałych 424269.00 365042 367169 439118 441240 454927
PKB Per Capita 1270.86 1280 1280 1280 1280 1300
PKB Per Capita PPP 3270.04 3410 3410 3500 3500 3500

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
Populacja 17.88 18.4 18.4 18.93 18.93 18.93

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 11.50 14 13.5 13.2 10 8
Inflacja Żywności 14.10 14 14 13 12 10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 1 0.7 0.4 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 366.47 400 404 406 401 439
Cpi Transport 450.18 455 458 460 461 463
Indeks Cen Konsumenta Cpi 356.02 376 375 381 389 411

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 9.00 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Stopa Depozytowa 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
Podaż Pieniądza M3 110907963.19 118300000 117300000 117000000 117000000 105000000
Rezerwy Walutowe 2630.98 2680 2740 2710 2670 2800

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 6523.00 5500 4400 6000 6200 8500
Saldo Obrotów Bieżących 388.60 75 150 -140 -140 -340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.20 5 5 5 5 3.6
Import 12701.00 13100 12500 12500 12500 10500
Eksport 18684.00 17500 18500 18700 18700 19000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 170.20 150 300 125 125 125
Dług Zagraniczny 16445.00 17700 17700 17700 17700 18500
Rachunek kapitałowy -1050.90 -100 230 170 170 400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 96.00 120 120 120 120 113
Budżet Państwa do PKB -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
Wydatki Wojskowe 262.00 415 415 415 415 415
Dług Publiczny 12738.30 14500 14500 14500 14500 14500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.50 50.6 49.8 52 51.4 51.8


Zambia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.