Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 13.18 13.29 13.44 13.59 13.75 14.07
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2 2.6 2.6 2.6 2.6
Inflacja 10.50 9.7 8.4 8.5 8.6 8.6
Stopa Procentowa 10.25 10.75 10.75 11.25 11.25 11.25
Bilans Handlowy -451.90 -800 150 700 -200 50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2 2.6 2.6 2.6 2.6
PKB 26.72 30.8 32 32 32 32
Pkb W Cenach Stałych 279441.00 288383 287824 286706 286706 297035
Pkb Per Capita 1672.30 1690 1740 1740 1740 1740
Pkb Per Capita Ppp 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810.00 8900 8900 8900 8900 9100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1850 1850 1850 1850 1900
Koszty Utrzymania Rodziny 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 10.50 9.7 8.4 8.5 8.6 8.6
Inflacja Żywności 12.40 10 9.7 9.3 8.7 9.3
Cpi Transport 277.60 266 272 275 298 285
Indeks Cen Konsumenta Cpi 234.08 233 240 242 248 250
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 10.25 10.75 10.75 11.25 11.25 11.25
Stopa Depozytowa 8.26 8.19 8.19 8.19 8.69 8.69
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -451.90 -800 150 700 -200 50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 59.00 62 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.80 48.8 50 49.6 49.2 49.6


Zambia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.