Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 14.63 14.36 14.52 14.68 14.85 15.18
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.3 2.6 2.8 3 2.7
Stopa Bezrobocia 7.15 7.05 7.05 7.05 7.05 7
Inflacja 11.70 10 9.3 8.5 8.2 8.3
Stopa Procentowa 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
Bilans Handlowy 112.90 700 -200 -980 300 250
Saldo Obrotów Bieżących -92.40 -200 100 150 50 -140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
Dług Publiczny do PKB 59.00 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.3 2.6 2.8 3 2.7
PKB 26.72 32 32 32 32 34
Pkb W Cenach Stałych 279441.00 285868 286706 287265 287824 295595
Pkb Per Capita 1672.30 1740 1740 1740 1740 1760
Pkb Per Capita Ppp 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.15 7.05 7.05 7.05 7.05 7
Populacja 17.35 18.42 18.42 18.42 18.35 18.85
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8810.00 8900 8900 8900 9100 9300
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1850 1850 1850 1900 1970
Koszty Utrzymania Rodziny 4090.00 4090 4090 4090 5100 5200
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 11.70 10 9.3 8.5 8.2 8.3
Inflacja Żywności 15.20 9.7 9.3 8.7 9.3 9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.9 1 0.8 1 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 250.41 265 266 265 271 293
Cpi Transport 291.29 279 300 301 315 341
Indeks Cen Konsumenta Cpi 242.38 246 250 254 262 284
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
Stopa Depozytowa 8.85 19.23 19.23 20.23 20.23 21.23
Podaż Pieniądza M3 70900180.66 65938480 65000000 65000000 65000000 75325090
Rezerwy Walutowe 1351.59 1470 1445 1460 1480 1490
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 112.90 700 -200 -980 300 250
Saldo Obrotów Bieżących -92.40 -200 100 150 50 -140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
Import 8452.00 7200 8800 8660 8300 8450
Eksport 8565.30 7900 8600 7680 8600 8700
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 152.40 200 460 50 370 400
Dług Zagraniczny 9144.60 8700 8700 8700 8700 8650
Rachunek kapitałowy -238.70 -150 -400 -400 -170 -170
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 59.00 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
Wydatki Wojskowe 386.00 400 400 400 400 415
Dług Publiczny 10047.80 10200 10200 10200 10200 9800
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Energii Elektrycznej 3701.86 3636 3485 3485 3485 3652
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.90 50 49.6 49.2 49.6 50


Zambia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.