WIETNAM - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.79 2018-06
Stopa Bezrobocia 2.01 2017-12
Inflacja 3.98 2018-09
Stopa Procentowa 6.25 2018-09
Bilans Handlowy 1610 2018-09
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23347 2018-10
Indeks Giełdowy 958 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.09 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.79 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.88 % 2018-09
PKB 224 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 892393 Vnd Billion 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 4764958 Vnd Billion 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 Vnd Billion 2017-12
Pkb Per Capita 1835 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 122448 Vnd Billion 2018-09
Budownictwo w PKB 57511 Vnd Billion 2018-09
Przemysł w PKB 168156 Vnd Billion 2018-09
Górnictwo w PKB 44517 Vnd Billion 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 22428 Vnd Billion 2018-09
Usługi w PKB 357168 Vnd Billion 2018-09
Transport w PKB 26694 Vnd Billion 2018-09
Media w PKB 5380 Vnd Billion 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.01 % 2017-12
Pracujący 54.1 Milion 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1.11 Milion 2017-12
Płaca Minimalna 3980 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2018-01
Populacja 95.5 Milion 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.9 % 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 7475300 VND / miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 4131400 VND / miesiąc 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5066 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 11409900 VND / miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4999 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4851300 VND / miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 % 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.98 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.61 % 2018-09
Deflator Pkb 153 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 Punkty Indeksowe 2017-12
Cpi Transport 94.72 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 3.71 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.59 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 4.48 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 977907 Vnd Billion 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 Vnd Billion 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 Vnd Billion 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 W Mln Usd 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1610 W Mln Usd 2018-09
Eksport 21125 W Mln Usd 2018-09
Import 19513 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 1244 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 86952 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13.25 W Mld Usd 2018-09
Rachunek kapitałowy 2295 W Mln Usd 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 234 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Przyjazdy Turystów 1213 Tysiąc 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.5 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -174300 Vnd Billion 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 Vnd Billion 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 Vnd Billion 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 Vnd Billion 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 4962 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.5 2018-09
Produkcja Przemysłowa 9.1 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16 % 2018-08
Zmiany Zapasów 140220 Vnd Billion 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 24018 2018-09
Szybkość Internetu 9504 KBps 2017-03
Adresy IP 8616202 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 107 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 17800 Gigawatogodzina 2018-09
Produkcja w Górnictwie 2.4 % 2018-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.5 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 3405750 Vnd Billion 2017-12
Optymizm Konsumentów 120 Punkty Indeksowe 2018-06
Cena Benzyny 0.87 Usd / Litr 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 % 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 93.32 mm 2015-12
Temperatura 22.08 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.