Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23065 2021-04
Indeks Giełdowy 1232 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.36 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2021-03
Stopa Bezrobocia 2.37 2020-12
Inflacja 1.16 2021-03
Stopa Procentowa 4 2021-02
Bilans Handlowy 4 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8368 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 53.6 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 2683 2021-04
Śmierć koronawirusa 35 2021-04
Odzyskany koronawirus 2429 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2021-03
PKB 262 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1189216 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 5686985 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1462994 2019-12
Pkb Per Capita 2082 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8041 2019-12
Rolnictwo w PKB 125510 2021-03
Budownictwo w PKB 65949 2021-03
Przemysł w PKB 280485 2021-03
Górnictwo w PKB 41016 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 20470 2021-03
Usługi w PKB 508697 2021-03
Transport w PKB 67264 2021-03
Media w PKB 6288 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.37 2020-12
Pracujący 53.15 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2019-12
Płaca Minimalna 4420 2021-01
Populacja 97.58 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6340 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 6154 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.98 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.16 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-03
Inflacja Bazowa 0.73 2021-03
Deflator Pkb 161 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 108 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-12
Cpi Transport 97.36 2021-03
Inflacja Żywności 6.49 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.27 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-02
Stopa Międzybankowa 1.26 2021-04
Podaż Pieniądza M0 1198095 2019-12
Podaż Pieniądza M1 2456665 2019-12
Podaż Pieniądza M2 10573725 2019-12
Rezerwy Walutowe 88351 2020-09
Stopa Depozytowa 4.78 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8368 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Eksport 28.6 2021-03
Import 28.2 2021-03
Dług Zagraniczny 108118 2019-12
Terms of Trade 102 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4.1 2021-03
Rachunek kapitałowy 309 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 188 2020-11
Indeks Terroryzmu 0.42 2019-12
Przyjazdy Turystów 19.42 2021-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -203441 2019-12
Wydatki Rządowe 390051 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1551074 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1754515 2019-12
Rating Kredytowy 43 2021-04
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 53.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa 3.9 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.9 2020-11
Zmiany Zapasów 157662 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 12939 2021-02
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20700 2021-03
Produkcja w Górnictwie -23 2021-02

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.2 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 4115186 2019-12
Optymizm Konsumentów 117 2020-06
Cena Benzyny 0.77 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2683 2021-04
Śmierć koronawirusa 35 2021-04
Odzyskany koronawirus 2429 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.