WIETNAM - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.38 2018-03
Stopa Bezrobocia 2.01 2017-12
Inflacja 4.46 2018-07
Stopa Procentowa 6.25 2018-07
Bilans Handlowy -300 2018-07
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23312 2018-08
Indeks Giełdowy 969 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.08 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.38 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 % 2018-06
PKB 224 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1466960 Vnd Billion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 4294560 Vnd Billion 2016-12
Środki Trwałe Brutto 1066160 Vnd Billion 2016-12
Pkb Per Capita 1835 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 223482 Vnd Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 79553 Vnd Billion 2018-06
Przemysł w PKB 275737 Vnd Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 87660 Vnd Billion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 42172 Vnd Billion 2018-06
Usługi w PKB 558608 Vnd Billion 2018-06
Transport w PKB 43219 Vnd Billion 2018-06
Media w PKB 9182 Vnd Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.01 % 2017-12
Pracujący 54.1 Milion 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1.11 Milion 2017-12
Płaca Minimalna 3980 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2018-01
Populacja 95.5 Milion 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.9 % 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 7475300 VND / miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 4131400 VND / miesiąc 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5066 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 11409900 VND / miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4999 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4851300 VND / miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 % 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.46 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.41 % 2018-07
Deflator Pkb 147 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Importowych 109 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 Punkty Indeksowe 2016-12
Cpi Transport 93.83 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 3.78 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 4.76 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 851441 Vnd Billion 2016-12
Podaż Pieniądza M1 1713832 Vnd Billion 2016-12
Podaż Pieniądza M2 7125801 Vnd Billion 2016-12
Rezerwy Walutowe 49497 W Mln Usd 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -300 W Mln Usd 2018-07
Eksport 19500 W Mln Usd 2018-07
Import 19800 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 4300 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 91208 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 103 Punkty Indeksowe 2016-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9678 W Mln Usd 2018-06
Rachunek kapitałowy 3000 W Mln Usd 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 247 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Przyjazdy Turystów 1189 Tysiąc 2018-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.5 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -186932 Vnd Billion 2016-12
Wydatki Rządowe 293106 Vnd Billion 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 1101377 Vnd Billion 2016-12
Wydatki Budżetu Państwa 1288309 Vnd Billion 2016-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 4962 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 54.9 2018-07
Produkcja Przemysłowa 14.3 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.3 % 2018-04
Zmiany Zapasów 130579 Vnd Billion 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 20044 2018-07
Szybkość Internetu 9504 KBps 2017-03
Adresy IP 8616202 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.36 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 55 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 107 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19100 Gigawatogodzina 2018-07
Produkcja w Górnictwie -5 % 2018-04
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.7 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 3086298 Vnd Billion 2016-12
Optymizm Konsumentów 124 Punkty Indeksowe 2018-03
Cena Benzyny 0.84 Usd / Litr 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 93.32 mm 2015-12
Temperatura 22.08 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.