Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23198 2019-02
Indeks Giełdowy 988 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.71 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.19 2018-12
Inflacja 2.56 2019-01
Stopa Procentowa 6.25 2019-01
Bilans Handlowy -816 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2017-12
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Przemysłowy PMI 51.9 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 2018-12
PKB 224 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3493399 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 4764958 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 2017-12
Pkb Per Capita 1835 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 2017-12
Rolnictwo w PKB 500567 2018-12
Budownictwo w PKB 224464 2018-12
Przemysł w PKB 640172 2018-12
Górnictwo w PKB 207784 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 94215 2018-12
Usługi w PKB 1354796 2018-12
Transport w PKB 102349 2018-12
Media w PKB 20574 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.19 2018-12
Pracujący 54 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1.11 2018-03
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 95.5 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.7 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5433 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5527 2018-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.29 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.56 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-01
Inflacja Bazowa 1.83 2019-01
Deflator Pkb 153 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2017-12
Cpi Transport 87.11 2019-01
Inflacja Żywności 2.06 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-01
Stopa Międzybankowa 4.77 2019-02
Podaż Pieniądza M0 977907 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -816 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2017-12
Eksport 22100 2019-01
Import 21300 2019-01
Dług Zagraniczny 86952 2016-12
Terms of Trade 100 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1.55 2019-01
Rachunek kapitałowy 2295 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 239 2018-08
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Przyjazdy Turystów 1502 2019-01
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Bilans Budżetu -174300 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 4962 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa 7.9 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.1 2019-01
Zmiany Zapasów 140220 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 31789 2019-01
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 17750 2019-01
Produkcja w Górnictwie -6.7 2019-01
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.2 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 3405750 2017-12
Optymizm Konsumentów 129 2018-09
Cena Benzyny 0.7 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2018-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.