Przegląd Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2018-09
Inflacja 3.46 2018-11
Stopa Procentowa 6.25 2018-10
Bilans Handlowy 400 2018-11
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23305 2018-12
Indeks Giełdowy 953 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.19 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.88 % 2018-09
PKB 224 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 892393 Vnd Billion 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 4764958 Vnd Billion 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 Vnd Billion 2017-12
Pkb Per Capita 1835 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 122448 Vnd Billion 2018-09
Budownictwo w PKB 57511 Vnd Billion 2018-09
Przemysł w PKB 168156 Vnd Billion 2018-09
Górnictwo w PKB 44517 Vnd Billion 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 22428 Vnd Billion 2018-09
Usługi w PKB 357168 Vnd Billion 2018-09
Transport w PKB 26694 Vnd Billion 2018-09
Media w PKB 5380 Vnd Billion 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 % 2018-09
Pracujący 54 Milion 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1.11 Milion 2018-03
Płaca Minimalna 3980 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2018-01
Populacja 95.5 Milion 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.7 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 VND / miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 VND / miesiąc 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5433 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 VND / miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5527 Vnd Tysięcy / Miesiąc 2018-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 VND / miesiąc 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.29 % 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.46 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 1.67 % 2018-10
Deflator Pkb 153 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 Punkty Indeksowe 2017-12
Cpi Transport 94.45 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Żywności 2.41 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.29 % 2018-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 5.07 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 977907 Vnd Billion 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 Vnd Billion 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 Vnd Billion 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 W Mln Usd 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 400 W Mln Usd 2018-11
Eksport 21600 W Mln Usd 2018-11
Import 22000 W Mln Usd 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących 1244 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 86952 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16.5 W Mld Usd 2018-11
Rachunek kapitałowy 2295 W Mln Usd 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 239 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Przyjazdy Turystów 1302 Tysiąc 2018-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.5 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -174300 Vnd Billion 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 Vnd Billion 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 Vnd Billion 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 Vnd Billion 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 4962 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 56.5 2018-11
Produkcja Przemysłowa 9.6 % 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.1 % 2018-10
Zmiany Zapasów 140220 Vnd Billion 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 28041 2018-10
Szybkość Internetu 9504 KBps 2017-03
Adresy IP 8616202 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 107 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 17100 Gigawatogodzina 2018-11
Produkcja w Górnictwie -9.5 % 2018-10
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.2 % 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 3405750 Vnd Billion 2017-12
Optymizm Konsumentów 120 Punkty Indeksowe 2018-06
Cena Benzyny 0.8 Usd / Litr 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 % 2018-10
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 93.32 mm 2015-12
Temperatura 22.08 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.