Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23072 2021-01
Indeks Giełdowy 1167 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.19 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2020-12
Stopa Bezrobocia 2.73 2020-06
Inflacja 0.19 2020-12
Stopa Procentowa 4 2020-11
Bilans Handlowy -1 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 8368 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 51.7 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 1544 2021-01
Śmierć koronawirusa 35 2021-01
Odzyskany koronawirus 1411 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2020-12
PKB 262 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3847182 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 5686985 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1462994 2019-12
Pkb Per Capita 2082 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8041 2019-12
Rolnictwo w PKB 524326 2020-12
Budownictwo w PKB 261445 2020-12
Przemysł w PKB 753940 2020-12
Górnictwo w PKB 198636 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 104277 2020-12
Usługi w PKB 1487626 2020-12
Transport w PKB 109583 2020-12
Media w PKB 23384 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.73 2020-06
Pracujący 53.15 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2019-12
Płaca Minimalna 4420 2020-12
Populacja 96.48 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6340 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 6154 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.98 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.19 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-12
Inflacja Bazowa 0.99 2020-12
Deflator Pkb 161 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 108 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-12
Cpi Transport 82.14 2020-12
Inflacja Żywności 6.07 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.22 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2020-11
Stopa Międzybankowa 1.23 2021-01
Podaż Pieniądza M0 1198095 2019-12
Podaż Pieniądza M1 2456665 2019-12
Podaż Pieniądza M2 10573725 2019-12
Rezerwy Walutowe 88351 2020-09
Stopa Depozytowa 4.78 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 8368 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Eksport 26.5 2020-12
Import 27.5 2020-12
Dług Zagraniczny 108118 2019-12
Terms of Trade 102 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20 2020-12
Rachunek kapitałowy 309 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 182 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.42 2019-12
Przyjazdy Turystów 16.28 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -203441 2019-12
Wydatki Rządowe 390051 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1551074 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1754515 2019-12
Rating Kredytowy 43 2021-01
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa 9.5 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 2020-09
Zmiany Zapasów 157662 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 44987 2020-12
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19100 2020-12
Produkcja w Górnictwie -5.2 2020-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.4 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 4115186 2019-12
Optymizm Konsumentów 117 2020-06
Cena Benzyny 0.67 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1544 2021-01
Śmierć koronawirusa 35 2021-01
Odzyskany koronawirus 1411 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.