Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23191 2020-09
Indeks Giełdowy 908 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.67 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2020-06
Stopa Bezrobocia 2.73 2020-06
Inflacja 3.18 2020-08
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Bilans Handlowy 4.98 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -323 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 45.7 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 1069 2020-09
Śmierć koronawirusa 35 2020-09
Odzyskany koronawirus 999 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2020-06
PKB 262 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1594140 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 5686985 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1462994 2019-12
Pkb Per Capita 2082 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8041 2019-12
Rolnictwo w PKB 230920 2020-06
Budownictwo w PKB 89659 2020-06
Przemysł w PKB 321343 2020-06
Górnictwo w PKB 84385 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 45309 2020-06
Usługi w PKB 599315 2020-06
Transport w PKB 45283 2020-06
Media w PKB 10207 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.73 2020-06
Pracujący 53.15 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2019-12
Płaca Minimalna 4420 2020-12
Populacja 96.48 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5981 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.98 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.18 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-08
Inflacja Bazowa 2.16 2020-08
Deflator Pkb 161 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 108 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-12
Cpi Transport 90.04 2020-08
Inflacja Żywności 5.38 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.07 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.31 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 1.32 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1198095 2019-12
Podaż Pieniądza M1 2456665 2019-12
Podaż Pieniądza M2 10573725 2019-12
Rezerwy Walutowe 83367 2020-06
Stopa Depozytowa 4.98 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4.98 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -323 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5 2019-12
Eksport 26.5 2020-08
Import 23 2020-08
Dług Zagraniczny 108118 2019-12
Terms of Trade 102 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13.76 2020-09
Rachunek kapitałowy 835 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 194 2020-05
Indeks Terroryzmu 1 2018-12
Przyjazdy Turystów 16.3 2020-08

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -203441 2019-12
Wydatki Rządowe 390051 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1551074 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1754515 2019-12
Rating Kredytowy 43 2020-09
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 45.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa -0.6 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.3 2020-06
Zmiany Zapasów 157662 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 19601 2020-08
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20200 2020-08
Produkcja w Górnictwie -8.9 2020-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 4115186 2019-12
Optymizm Konsumentów 117 2020-06
Cena Benzyny 0.62 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 18.5 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1069 2020-09
Śmierć koronawirusa 35 2020-09
Odzyskany koronawirus 999 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.