Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23198 2019-08
Indeks Giełdowy 992 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.2 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.71 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.16 2019-06
Inflacja 2.44 2019-07
Stopa Procentowa 6.25 2019-07
Bilans Handlowy 200 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -616 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Przemysłowy PMI 52.6 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.71 2019-06
PKB 245 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1565704 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 5154552 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 2017-12
Pkb Per Capita 1964 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6609 2018-12
Rolnictwo w PKB 228440 2019-06
Budownictwo w PKB 85798 2019-06
Przemysł w PKB 306157 2019-06
Górnictwo w PKB 89202 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 42753 2019-06
Usługi w PKB 595903 2019-06
Transport w PKB 46683 2019-06
Media w PKB 9837 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.16 2019-06
Pracujący 54.36 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-06
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 94.67 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5622 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524 2018-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.44 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-07
Inflacja Bazowa 2.04 2019-07
Deflator Pkb 153 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2017-12
Cpi Transport 93.8 2019-07
Inflacja Żywności 0.41 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 4 2019-08
Podaż Pieniądza M0 977907 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 2017-12
Stopa Depozytowa 4.68 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 200 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -616 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 22600 2019-07
Import 22400 2019-07
Dług Zagraniczny 109179 2017-12
Terms of Trade 100 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10.55 2019-07
Rachunek kapitałowy -1268 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 233 2019-04
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Przyjazdy Turystów 1316 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -174300 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 52.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa 9.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.4 2019-07
Zmiany Zapasów 140220 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 25828 2019-07
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21100 2019-07
Produkcja w Górnictwie 4.4 2019-07
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.4 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 3745063 2018-12
Optymizm Konsumentów 129 2019-03
Cena Benzyny 0.87 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.