Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23169 2020-01
Indeks Giełdowy 991 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.11 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.97 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Inflacja 5.23 2019-12
Stopa Procentowa 6 2019-12
Bilans Handlowy 259 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 5919 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 50.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.97 2019-12
PKB 245 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3738546 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 5154552 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1321906 2018-12
Pkb Per Capita 1964 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6609 2018-12
Rolnictwo w PKB 510632 2019-12
Budownictwo w PKB 244890 2019-12
Przemysł w PKB 712447 2019-12
Górnictwo w PKB 210464 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 98116 2019-12
Usługi w PKB 1453677 2019-12
Transport w PKB 111683 2019-12
Media w PKB 22163 2019-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Pracujący 55.03 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-12
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 96.48 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5622 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524 2018-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.23 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2019-12
Inflacja Bazowa 2.78 2019-12
Deflator Pkb 159 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2018-12
Cpi Transport 93 2019-12
Inflacja Żywności 0.82 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-12
Stopa Międzybankowa 3.9 2020-01
Podaż Pieniądza M0 1085018 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2174033 2018-12
Podaż Pieniądza M2 9211848 2018-12
Rezerwy Walutowe 68812 2019-09
Stopa Depozytowa 4.68 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 259 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 5919 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 22560 2019-12
Import 22300 2019-12
Dług Zagraniczny 112114 2018-12
Terms of Trade 102 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20.38 2019-12
Rachunek kapitałowy 835 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 223 2019-08
Indeks Terroryzmu 1 2018-12
Przyjazdy Turystów 1710 2019-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -191500 2018-12
Wydatki Rządowe 358592 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1424914 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1616414 2018-12
Rating Kredytowy 43 2020-01
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.8 2019-12
Produkcja Przemysłowa 6.2 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 2019-11
Zmiany Zapasów 148644 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 31425 2019-12
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 18400 2019-12
Produkcja w Górnictwie -5.3 2019-11
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 3745063 2018-12
Optymizm Konsumentów 125 2019-12
Cena Benzyny 0.86 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.