Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23181 2020-07
Indeks Giełdowy 868 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.84 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2020-06
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Inflacja 3.17 2020-06
Stopa Procentowa 4.5 2020-06
Bilans Handlowy 500 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 4153 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 51.1 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 372 2020-07
Śmierć koronawirusa 0 2020-07
Odzyskany koronawirus 352 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2020-06
PKB 262 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1594140 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 5154552 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1321906 2018-12
Pkb Per Capita 2082 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8041 2019-12
Rolnictwo w PKB 230920 2020-06
Budownictwo w PKB 89659 2020-06
Przemysł w PKB 321343 2020-06
Górnictwo w PKB 84385 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 45309 2020-06
Usługi w PKB 599315 2020-06
Transport w PKB 45283 2020-06
Media w PKB 10207 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Pracujący 55.03 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-12
Płaca Minimalna 4420 2020-12
Populacja 96.48 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5981 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.17 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2020-06
Inflacja Bazowa 2.45 2020-06
Deflator Pkb 159 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2018-12
Cpi Transport 77.59 2020-06
Inflacja Żywności 5.34 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.31 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 2.01 2020-07
Podaż Pieniądza M0 1085018 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2174033 2018-12
Podaż Pieniądza M2 9211848 2018-12
Rezerwy Walutowe 80741 2020-02
Stopa Depozytowa 4.98 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 500 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 4153 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 21000 2020-06
Import 20500 2020-06
Dług Zagraniczny 108118 2019-12
Terms of Trade 102 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.65 2020-06
Rachunek kapitałowy 835 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 199 2020-03
Indeks Terroryzmu 1 2018-12
Przyjazdy Turystów 8.8 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -191500 2018-12
Wydatki Rządowe 358592 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1424914 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1616414 2018-12
Rating Kredytowy 43 2020-07
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.1 2020-06
Produkcja Przemysłowa 7 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.3 2020-04
Zmiany Zapasów 148644 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 23324 2020-06
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21000 2020-06
Produkcja w Górnictwie -10.7 2020-04

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.3 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 3745063 2018-12
Optymizm Konsumentów 126 2020-03
Cena Benzyny 0.61 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.1 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 372 2020-07
Śmierć koronawirusa 0 2020-07
Odzyskany koronawirus 352 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.