Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23489 2020-04
Indeks Giełdowy 758 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.15 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.82 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Inflacja 4.9 2020-03
Stopa Procentowa 5 2020-03
Bilans Handlowy 880 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 5919 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przemysłowy PMI 41.9 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 255 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 128 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.82 2020-03
PKB 255 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 707223 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 5154552 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1321906 2018-12
Pkb Per Capita 1964 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6609 2018-12
Rolnictwo w PKB 72406 2020-03
Budownictwo w PKB 35837 2020-03
Przemysł w PKB 147153 2020-03
Górnictwo w PKB 37786 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 19670 2020-03
Usługi w PKB 285964 2020-03
Transport w PKB 21475 2020-03
Media w PKB 4688 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.15 2019-12
Pracujący 55.03 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-12
Płaca Minimalna 4420 2020-12
Populacja 96.48 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5981 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2020-03
Inflacja Bazowa 2.94 2020-02
Deflator Pkb 159 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2018-12
Cpi Transport 86.85 2020-03
Inflacja Żywności 0.88 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.72 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-03
Stopa Międzybankowa 3.35 2020-04
Podaż Pieniądza M0 1085018 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2174033 2018-12
Podaż Pieniądza M2 9211848 2018-12
Rezerwy Walutowe 77955 2019-12
Stopa Depozytowa 4.68 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 880 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 5919 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 11180 2020-03
Import 10290 2020-03
Dług Zagraniczny 112114 2018-12
Terms of Trade 102 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3.85 2020-03
Rachunek kapitałowy 835 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 206 2019-11
Indeks Terroryzmu 1 2018-12
Przyjazdy Turystów 450 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -191500 2018-12
Wydatki Rządowe 358592 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1424914 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1616414 2018-12
Rating Kredytowy 43 2020-04
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 41.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa 5.4 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.8 2020-01
Zmiany Zapasów 148644 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 16696 2020-02
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20000 2020-03
Produkcja w Górnictwie -12.9 2020-01

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.8 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 3745063 2018-12
Optymizm Konsumentów 125 2019-12
Cena Benzyny 0.51 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.6 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 255 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 128 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.