Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23203 2019-10
Indeks Giełdowy 993 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.75 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.16 2019-06
Inflacja 1.98 2019-09
Stopa Procentowa 6 2019-09
Bilans Handlowy 500 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -107 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Przemysłowy PMI 50.5 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 2019-09
PKB 245 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2522978 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 5154552 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1321906 2018-12
Pkb Per Capita 1964 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6609 2018-12
Rolnictwo w PKB 352698 2019-09
Budownictwo w PKB 148892 2019-09
Przemysł w PKB 495670 2019-09
Górnictwo w PKB 134642 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 65913 2019-09
Usługi w PKB 977261 2019-09
Transport w PKB 75470 2019-09
Media w PKB 15794 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.16 2019-06
Pracujący 54.36 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-12
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 94.67 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5622 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524 2018-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.98 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-09
Inflacja Bazowa 1.96 2019-09
Deflator Pkb 159 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2018-12
Cpi Transport 92.21 2019-09
Inflacja Żywności 0.64 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-09
Stopa Międzybankowa 4.22 2019-10
Podaż Pieniądza M0 1085018 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2174033 2018-12
Podaż Pieniądza M2 9211848 2018-12
Rezerwy Walutowe 63900 2019-06
Stopa Depozytowa 4.68 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 500 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -107 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 23000 2019-09
Import 22500 2019-09
Dług Zagraniczny 104079 2017-12
Terms of Trade 102 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14.22 2019-09
Rachunek kapitałowy 835 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 231 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Przyjazdy Turystów 1561 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Bilans Budżetu -191500 2018-12
Wydatki Rządowe 358592 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1424914 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1616414 2018-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa 10.2 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.3 2019-09
Zmiany Zapasów 148644 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 27058 2019-09
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 61.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 67 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19500 2019-09
Produkcja w Górnictwie -6.6 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.7 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 3745063 2018-12
Optymizm Konsumentów 129 2019-03
Cena Benzyny 0.85 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.