Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23335 2019-06
Indeks Giełdowy 944 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.66 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-03
Inflacja 2.88 2019-05
Stopa Procentowa 6.25 2019-05
Bilans Handlowy -1300 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Przemysłowy PMI 52 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 2019-03
PKB 224 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 681010 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 4764958 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 2017-12
Pkb Per Capita 1835 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 2017-12
Rolnictwo w PKB 72261 2019-03
Budownictwo w PKB 34336 2019-03
Przemysł w PKB 138396 2019-03
Górnictwo w PKB 38180 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 18753 2019-03
Usługi w PKB 276919 2019-03
Transport w PKB 21656 2019-03
Media w PKB 4385 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-03
Pracujący 54 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1.1 2018-06
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 94.67 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.6 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5622 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524 2018-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.27 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.88 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-05
Inflacja Bazowa 1.9 2019-05
Deflator Pkb 153 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2017-12
Cpi Transport 95.47 2019-05
Inflacja Żywności -0.68 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-05
Stopa Międzybankowa 4.18 2019-06
Podaż Pieniądza M0 977907 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1300 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 21500 2019-05
Import 22800 2019-05
Dług Zagraniczny 109179 2017-12
Terms of Trade 100 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7.3 2019-05
Rachunek kapitałowy 2295 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 233 2019-02
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Przyjazdy Turystów 1327 2019-05
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -174300 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 5451 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 52 2019-05
Produkcja Przemysłowa 10 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.6 2019-05
Zmiany Zapasów 140220 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 26094 2019-05
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20300 2019-05
Produkcja w Górnictwie -1.5 2019-05
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.4 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 3405750 2017-12
Optymizm Konsumentów 129 2019-03
Cena Benzyny 0.88 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.