Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 23203 2019-04
Indeks Giełdowy 966 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.77 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-03
Inflacja 2.7 2019-03
Stopa Procentowa 6.25 2019-03
Bilans Handlowy 600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Przemysłowy PMI 51.9 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 2019-03
PKB 224 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 681010 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 4764958 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1190475 2017-12
Pkb Per Capita 1835 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6172 2017-12
Rolnictwo w PKB 72261 2019-03
Budownictwo w PKB 34336 2019-03
Przemysł w PKB 138396 2019-03
Górnictwo w PKB 38180 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 18753 2019-03
Usługi w PKB 276919 2019-03
Transport w PKB 21656 2019-03
Media w PKB 4385 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-03
Pracujący 54 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1.11 2018-03
Płaca Minimalna 4180 2019-01
Populacja 95.5 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.7 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600 2018-12
Koszty Utrzymania 4752300 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5622 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524 2018-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.27 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2019-03
Inflacja Bazowa 1.84 2019-03
Deflator Pkb 153 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 121 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2017-12
Cpi Transport 89.19 2019-03
Inflacja Żywności 0.24 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.21 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-03
Stopa Międzybankowa 4.53 2019-04
Podaż Pieniądza M0 977907 2017-12
Podaż Pieniądza M1 1982009 2017-12
Podaż Pieniądza M2 8192548 2017-12
Rezerwy Walutowe 49497 2017-12
Stopa Depozytowa 4.78 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1244 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 22400 2019-03
Import 21800 2019-03
Dług Zagraniczny 109179 2017-12
Terms of Trade 100 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4.12 2019-03
Rachunek kapitałowy 2295 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 236 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.66 2017-12
Przyjazdy Turystów 1410 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -174300 2017-12
Wydatki Rządowe 325804 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1288665 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 1462965 2017-12
Rating Kredytowy 29.31
Wydatki Wojskowe 4962 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.9 2019-03
Produkcja Przemysłowa 9.1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.8 2019-02
Zmiany Zapasów 140220 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 30055 2019-03
Szybkość Internetu 9504 2017-03
Adresy IP 8616202 2017-03
Index Konkurencyjności 58.05 2018-12
Ranking Konkurencyjności 77 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 18800 2019-03
Produkcja w Górnictwie -5 2019-02
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.1 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 3405750 2017-12
Optymizm Konsumentów 122 2018-12
Cena Benzyny 0.74 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2018-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wietnam - Wskaźniki ekonomiczne.