Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 23200.00 23230 23230 23230 23230 23230
Indeks Giełdowy 997.26 964 952 941 930 908
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.26 4.43 4.46 4.49 4.51 4.57
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
Stopa Bezrobocia 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Inflacja 2.44 2.5 3.2 3 3.1 3.4
Stopa Procentowa 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
Bilans Handlowy 200.00 1000 -100 2000 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących -616.00 3030 2060 2500 1500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 60 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
Przemysłowy PMI 52.60 51.2 51 50.8 51.2 51
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
PKB 244.95 255 255 269 269 269
Pkb W Cenach Stałych 1565704.00 945044 3716977 719828 1661212 3954863
Produkt Narodowy Brutto 5154552.00 5046091 5069915 5036561 5055620 5394390
Środki Trwałe Brutto 1190474.59 1260713 1266665 1258332 1263094 1347732
Pkb Per Capita 1964.50 1990 1990 2100 2100 2100
Pkb Per Capita Ppp 6608.60 6500 6500 6800 6800 6800
Rolnictwo w PKB 228440.00 129672 532603 76380 242375 566690
Budownictwo w PKB 85798.00 60904 238830 36293 91032 254115
Przemysł w PKB 306157.00 178077 681143 146285 324833 724736
Górnictwo w PKB 89202.00 47144 221082 40356 94643 235231
Administracja Publiczna w PKB 42753.00 23751 100245 19822 45361 106660
Usługi w PKB 595903.00 378241 1441503 292703 632253 1533759
Transport w PKB 46683.00 28269 108899 22890 49531 115869
Media w PKB 9837.00 5697 21891 4635 10437 23292
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
Płaca Minimalna 4180.00 4180 4180 4360 4360 4360
Populacja 94.67 97.1 96.4 97.3 97.3 97.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 5622.00 5800 6400 6400 6200 6600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524.00 5500 6350 6340 6100 6550
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.40 7.1 7.3 7.4 7.2 6.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.7 76.6 76.6 76.6 77.8
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Koszty Utrzymania 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.44 2.5 3.2 3 3.1 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.61 114 114 115 116 118
Inflacja Bazowa 2.04 1.6 1.8 1.8 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.28 106 105 102 103 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2
Cpi Transport 93.80 97.09 92.71 91.87 96.73 95.87
Inflacja Żywności 0.41 2.1 3.9 3.7 2.5 4
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
Stopa Międzybankowa 3.99 4.23 4.23 3.73 3.41 3.73
Podaż Pieniądza M2 8192548.00 8290000 8290000 9150000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 49497.31 59600 59600 60000 60000 60000
Stopa Depozytowa 4.68 4.53 5 4.53 4.03 5.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 200.00 1000 -100 2000 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących -616.00 3030 2060 2500 1500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
Import 22400.00 21900 21500 22700 21600 22700
Eksport 22600.00 22900 21400 23600 22100 23700
Dług Zagraniczny 109178.60 115620 116166 115402 115838 123601
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10.55 14.1 20.5 5 10.4 22.5
Przyjazdy Turystów 1315.80 1350 1450 1500 1300 1600
Wydobycie Ropy Naftowej 233.00 254 260 260 260 280
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 60 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
Wydatki Rządowe 325803.97 345026 346655 344375 345678 368841
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 52.60 51.2 51 50.8 51.2 51
Produkcja Przemysłowa 9.70 8.3 7.7 7 8 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.40 11.1 9.2 9.5 11 7.7
Zmiany Zapasów 140219.87 142700 142700 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 25828.00 24400 33600 30500 24000 31200
Produkcja w Górnictwie 4.40 -3.8 -2.8 2.5 0.8 3.3
Produkcja Energii Elektrycznej 21100.00 19700 19900 19900 20000 20500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.40 11.5 10.1 9.5 10 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3745063.00 3606689 3623718 3599878 3613501 3855636
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 0.8 2.8 2.5 0.8 2.3
Cena Benzyny 0.87 0.85 0.83 0.8 0.78 0.78
Optymizm Konsumentów 129.00 120 114 116 120 115


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.