Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 23296.00 23410 23410 23410 23410 23410
Indeks Giełdowy 960.80 946 933 920 907 882
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.65 4.73 4.76 4.8 4.83 4.89
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
Stopa Bezrobocia 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Inflacja 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Stopa Procentowa 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Bilans Handlowy -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 60 60 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Przemysłowy PMI 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
PKB 223.78 255 255 255 269 269
Pkb W Cenach Stałych 681010.00 1511702 918719 3647109 719828 3880524
Produkt Narodowy Brutto 4764958.00 4910289 4905524 4974616 5036561 5292992
Środki Trwałe Brutto 1190474.59 1226784 1225594 1242855 1258332 1322398
Pkb Per Capita 1834.65 1990 1990 1990 2100 2100
Pkb Per Capita Ppp 6171.88 6500 6500 6500 6800 6800
Rolnictwo w PKB 72261.00 230298 126060 522592 76380 556038
Budownictwo w PKB 34336.00 81979 59208 234340 36293 249338
Przemysł w PKB 138396.00 284147 173117 668340 146285 711113
Górnictwo w PKB 38180.00 90334 45830 216926 40356 230810
Administracja Publiczna w PKB 18753.00 43458 23090 98360 19822 104656
Usługi w PKB 276919.00 575646 367704 1414407 292703 1504929
Transport w PKB 21656.00 44537 27481 106852 22890 113691
Media w PKB 4385.00 9462 5539 21479 4635 22854
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1 1.1 1.1 1.1 1.3
Płaca Minimalna 4180.00 4180 4180 4180 4360 4360
Populacja 94.67 97.1 97.1 96.4 97.3 97.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 5622.00 5900 5800 6400 6400 6600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524.00 5900 5500 6350 6340 6550
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.27 7.4 7.07 7.3 7.4 6.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.9 76.7 76.6 76.6 77.8
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Koszty Utrzymania 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.51 113 114 114 115 118
Inflacja Bazowa 1.90 1.3 1.6 1.8 1.8 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.45 102 106 105 102 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2
Cpi Transport 95.47 96.87 97.47 92.66 91.87 95.81
Inflacja Żywności -0.68 4.4 4.1 3.9 3.7 4
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Stopa Międzybankowa 4.16 4.23 4.23 4.23 3.73 3.73
Podaż Pieniądza M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 49497.31 59600 59600 59600 60000 60000
Stopa Depozytowa 4.78 4.53 4.53 5 5 5.2
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Import 22800.00 20400 21900 21500 22700 22700
Eksport 21500.00 20500 22900 21400 23600 23700
Dług Zagraniczny 109178.60 115838 115620 116166 115402 123601
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7.30 9.5 14.1 20.5 5 22.5
Przyjazdy Turystów 1326.70 1250 1350 1450 1420 1470
Wydobycie Ropy Naftowej 233.00 255 254 260 260 280
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 60 60 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Wydatki Rządowe 325803.97 335741 335415 340139 344375 361908
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Przemysłowy PMI 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
Produkcja Przemysłowa 10.00 9.1 8.3 7.7 7 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.60 12.9 11.1 9.2 7.5 7.7
Zmiany Zapasów 140219.87 142700 142700 142700 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 26094.00 23500 24400 25600 22500 27200
Produkcja w Górnictwie -1.50 -3.1 -3.8 -2.8 2.5 3.3
Produkcja Energii Elektrycznej 20300.00 19200 19700 19900 19900 20500
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.40 10.9 11.5 10.1 9.5 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3405750.02 3509625 3506220 3555603 3599878 3783162
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 1.4 0.8 2.8 2.5 2.3
Cena Benzyny 0.88 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64
Optymizm Konsumentów 129.00 115 110 114 116 115


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.