Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 23203.00 23200 23200 23200 23200 23200
Indeks Giełdowy 983.56 985 973 962 951 929
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.65 4.08 4.11 4.14 4.17 4.23
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
Stopa Bezrobocia 2.16 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Inflacja 1.98 3.2 3 3.1 3.6 3.4
Stopa Procentowa 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Bilans Handlowy 500.00 -100 2000 2000 500 1600
Saldo Obrotów Bieżących -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Przemysłowy PMI 50.50 51 50.8 51.2 50.9 51
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
PKB 244.95 255 269 269 269 269
Pkb W Cenach Stałych 2522978.00 3633135 3692523 729362 1662465 3822058
Produkt Narodowy Brutto 5154552.00 4955556 5036561 5520525 5473103 5213245
Środki Trwałe Brutto 1321905.90 1238094 1258332 1415761 1403600 1302474
Pkb Per Capita 1964.50 1990 2100 2100 2100 2100
Pkb Per Capita Ppp 6608.60 6500 6800 6800 6800 6800
Rolnictwo w PKB 352698.00 520590 529099 77392 242558 547660
Budownictwo w PKB 148892.00 233443 237258 36774 91100 245582
Przemysł w PKB 495670.00 665779 676662 148222 325078 700399
Górnictwo w PKB 134642.00 216095 219628 40891 94715 227332
Administracja Publiczna w PKB 65913.00 97984 99585 20084 45395 103079
Usługi w PKB 977261.00 1408988 1432019 296580 632730 1482255
Transport w PKB 75470.00 106443 108183 23194 49568 111978
Media w PKB 15794.00 21397 21747 4696 10445 22510
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.16 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
Płaca Minimalna 4180.00 4180 4360 4360 4360 4360
Populacja 94.67 94.98 95.28 95.28 95.28 95.28
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 5622.00 6400 6400 6200 6000 6600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524.00 6350 6340 6100 5700 6550
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.40 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.6 76.6 76.6 76.6 77.8
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Koszty Utrzymania 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.98 3.2 3 3.1 3.6 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.28 114 115 116 117 118
Inflacja Bazowa 1.96 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.00 105 102 103 103 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2
Cpi Transport 92.21 92.71 91.87 96.73 95.53 95.87
Inflacja Żywności 0.64 2.9 2.7 2.5 1.9 3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Stopa Międzybankowa 4.10 4.23 3.73 3.35 3.35 3.73
Podaż Pieniądza M2 9211848.05 8290000 9150000 9150000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 63899.90 65200 66000 65000 65000 60000
Stopa Depozytowa 4.68 5 4.43 3.93 3.93 5.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 500.00 -100 2000 2000 500 1600
Saldo Obrotów Bieżących -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 22500.00 21500 22700 21600 22500 22700
Eksport 23000.00 21400 23600 22100 23500 23700
Dług Zagraniczny 104079.00 135000 150000 150000 150000 150000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14.22 22.5 5 10.8 17.2 25.5
Przyjazdy Turystów 1561.30 1450 1500 1300 1450 1600
Wydobycie Ropy Naftowej 231.00 260 260 260 260 280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 57.50 60 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Wydatki Rządowe 358592.00 338836 344375 384052 380753 356456
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 50.50 51 50.8 51.2 50.9 51
Produkcja Przemysłowa 10.20 7.7 7 8 9.5 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.30 9.2 9.5 11 10.5 9.6
Zmiany Zapasów 148644.00 142700 159000 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 27058.00 31600 30500 25000 26000 31200
Produkcja w Górnictwie -6.60 -2.8 2.5 0.8 3.5 3.3
Produkcja Energii Elektrycznej 19500.00 19900 19900 21000 19500 20500
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.70 12.1 10.5 10 11.5 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3745063.00 3541980 3599878 4010962 3976508 3726163
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 2.8 2.5 0.8 0.6 2.3
Cena Benzyny 0.85 0.68 0.66 0.72 0.7 0.66
Optymizm Konsumentów 129.00 124 126 120 120 115


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.