Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 22730.00 22678 22678 22678 22678 22678
Indeks Giełdowy 1482.05 1440 1390 1341 1294 1204
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.04 2.05 2.09 2.13 2.17 2.25

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.17 3.5 2.3 3 3.2 3.5
Stopa Bezrobocia 3.72 3.2 2.9 2.9 2.8 3.3
Inflacja 2.10 2 2.2 2.8 3.3 3.5
Stopa Procentowa 4.00 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy 0.10 1600 0.8 1.8 1.2 1.8
Saldo Obrotów Bieżących -4596.00 2650 1500 1500 4800 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1.5 1 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 47 47 46
Budżet Państwa do PKB -5.80 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Przemysłowy PMI 52.20 45 47 50 51 52
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.17 3.5 2.3 3 3.2 3.5
PKB 271.16 290 310 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 3643802.00 4009339 1216568 2516483 3760404 4121198
Produkt Narodowy Brutto 5930690.00 5468694 6138264 6067096 6108611 6353103
Środki Trwałe Brutto 1533217.00 1366296 1586880 1568481 1579214 1642420
Pkb Per Capita 2655.77 2030 2070 2070 2070 2070
Pkb Per Capita Ppp 8200.33 7800 7800 7800 7800 8200
Rolnictwo w PKB 420887.00 574496 128397 272958 434355 561671
Budownictwo w PKB 228578.00 257615 67466 151046 235892 280066
Przemysł w PKB 872798.00 734719 286936 608814 900728 807639
Górnictwo w PKB 113057.00 238472 41959 77040 116675 212784
Administracja Publiczna w PKB 72693.00 108130 20941 48655 75019 111704
Usługi w PKB 1508521.00 1554886 520397 1058355 1556794 1593582
Transport w PKB 180024.00 117465 68811 128736 185785 117388
Media w PKB 20788.00 23613 6433 14133 21453 25050

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.72 3.2 2.9 2.9 2.8 3.3
Pracujący 53.37 54 54 54 54 55
Bezrobotni Zarejestrowani 1.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4650 4650 4650 4650
Populacja 97.58 98.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.50 77 77 77 77 77.8
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 7205.00 7150 7500 7500 7500 7340
Wynagrodzenia w Przemyśle 7139.00 6950 7400 7400 7400 7250
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.47 7 7 7 7 7

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.10 2 2.2 2.8 3.3 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.27 119 107 108 109 109
Inflacja Bazowa 0.58 2 1.5 1.5 1.5 2
Deflator Pkb 163.58 167 167 168 169 173
Wskaźnik Cen Importowych 107.00 110 115 115 115 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 103.60 108 110 110 110 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Cpi Transport 107.96 96.6 109 109 109 110
Inflacja Żywności 3.94 4.5 2.5 2.5 2.5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.71 105 104 104 104 104

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 4.00 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 1.59 1.84 1.84 2.09 2.09 2.34
Podaż Pieniądza M0 1280888.00 1418723 1528454 1528454 1528454 1528454
Podaż Pieniądza M1 2627819.00 2908079 3072013 3072013 3072013 3072013
Podaż Pieniądza M2 11485845.00 13044221 14315724 14315724 14315724 14315724
Rezerwy Walutowe 104967.50 109254 113435 113435 113435 125975
Stopa Depozytowa 4.12 4.12 4.37 4.37 4.62 4.87

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 0.10 1600 0.8 1.8 1.2 1.8
Saldo Obrotów Bieżących -4596.00 2650 1500 1500 4800 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1.5 1 1 1 1
Import 29.80 22.5 23.1 23.1 23.1 23.6
Eksport 29.90 23.6 23.9 23.9 23.9 25.4
Dług Zagraniczny 108118.10 130000 110000 110000 110000 110000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17.10 22 5 9 9 25
Rachunek kapitałowy 10844.00 1500 1100 1100 1100 1500
Wydobycie Ropy Naftowej 181.00 190 195 180 190 200
Przyjazdy Turystów 15.03 650 900 900 900 1100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 47 47 46
Budżet Państwa do PKB -5.80 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -280105.00 -241029 -239474 -239474 -239474 -239474
Wydatki Rządowe 422452.00 373922 437238 432168 435126 452541
Dochody Budżetu Państwa 1507845.00 1700746 1804401 1804401 1804401 1804401
Wydatki Budżetu Państwa 1787950.00 1994895 2118237 2118237 2118237 2118237
Wydatki Wojskowe 5603.00 5500 5500 5500 5500 5600

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Przemysłowy PMI 52.20 45 47 50 51 52
Produkcja Przemysłowa 5.60 -9.9 5.5 5.5 5.5 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.90 9.8 5.5 5.5 5.5 8.7
Zmiany Zapasów 166647.00 159000 160000 160000 160000 160000
Rejestracje nowych samochodów 27149.00 27000 29500 29500 29500 32500
Produkcja Energii Elektrycznej 20100.00 21500 21500 21500 21500 21500
Produkcja w Górnictwie -8.00 3.5 2.5 2.5 2.5 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.20 -30 3.5 5.5 5.5 5
Wydatki Konsumpcyjne 4270222.00 3908745 4419680 4368437 4398329 4574369
Optymizm Konsumentów 105.00 120 121 121 121 120
Cena Benzyny 1.01 0.63 0.91 0.87 0.82 0.78
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.20 0.5 1.5 1.5 1.5 2.3


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.