Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 23489.00 23550 23550 23550 23550 23550
Indeks Giełdowy 760.33 751 736 722 708 681
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.16 3.19 3.23 3.27 3.31 3.39

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
Stopa Bezrobocia 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
Inflacja 4.90 5.5 6 4 3.4 5
Stopa Procentowa 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
Bilans Handlowy 880.00 500 1000 1000 1000 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 62 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
Przemysłowy PMI 41.90 46 49 51 52 50.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
PKB 255.00 265 265 265 289 289
Pkb W Cenach Stałych 707223.00 1593887 2582268 3848198 3981551 4098330
Produkt Narodowy Brutto 5154552.00 5247334 5275684 5305735 5489598 5650608
Środki Trwałe Brutto 1321905.90 1345700 1352971 1360677 1407830 1449121
Pkb Per Capita 1964.50 2185 2185 2185 2295 2295
Pkb Per Capita Ppp 6608.60 6785 6800 6800 6785 7010
Rolnictwo w PKB 72406.00 232552 360986 525609 543823 559773
Budownictwo w PKB 35837.00 87342 152391 252073 260808 268457
Przemysł w PKB 147153.00 311668 507318 733343 758756 781010
Górnictwo w PKB 37786.00 90808 137806 216637 224144 230718
Administracja Publiczna w PKB 19670.00 43523 67462 100994 104494 107558
Usługi w PKB 285964.00 606629 1000227 1496313 1548166 1593574
Transport w PKB 21475.00 47523 77244 114959 118942 122431
Media w PKB 4688.00 10014 16165 22813 23604 24296

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
Pracujący 55.03 56 55.2 55.6 55.6 55.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4420 4420 4650 4650
Populacja 96.48 97.6 97.6 97.6 98.7 98.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7800000 8000000
Koszty Utrzymania 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4300000 4300000
Przeciętne Wynagrodzenia 5981.00 6100 5900 6000 6400 6200
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12900000 14500000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874.00 5900 5800 5900 6400 6100
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 4.90 5.5 6 4 3.4 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.05 119 120 121 122 127
Inflacja Bazowa 2.94 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Deflator Pkb 158.65 167 168 165 164 173
Wskaźnik Cen Importowych 113.30 107 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.20 108 108 108 108 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.72 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Cpi Transport 86.85 98.98 97.74 96.72 94.4 102
Inflacja Żywności 0.88 2.5 1.9 3 2.5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.05 103 103 106 106 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
Podaż Pieniądza M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Podaż Pieniądza M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Stopa Międzybankowa 3.50 2.93 2.93 2.93 3.18 3.18
Podaż Pieniądza M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 77955.00 75838 78505 81172 83840 91841
Stopa Depozytowa 4.68 4.68 4.43 5.2 4.43 4.43

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 880.00 500 1000 1000 1000 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Import 10290.00 21600 22500 22700 22700 23800
Eksport 11180.00 22100 23500 23700 23700 25400
Dług Zagraniczny 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3.85 10.1 15.1 22.5 22.5 27
Rachunek kapitałowy 835.00 2500 2500 700 700 700
Wydobycie Ropy Naftowej 206.00 260 260 280 280 280
Przyjazdy Turystów 449.90 900 1100 1800 1400 1950

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 62 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
Bilans Budżetu -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Wydatki Rządowe 358592.00 365047 367019 369110 381900 393102
Dochody Budżetu Państwa 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Wydatki Budżetu Państwa 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Wydatki Wojskowe 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Przemysłowy PMI 41.90 46 49 51 52 50.9
Produkcja Przemysłowa 5.40 8 9.5 6.9 6.9 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.80 11 10.5 9.6 9.6 9.8
Zmiany Zapasów 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 16696.00 25000 26000 31200 31200 31200
Produkcja Energii Elektrycznej 20000.00 21000 19500 20500 20500 21500
Produkcja w Górnictwie -12.90 0.8 3.5 3.3 3.3 3.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.80 10 11.5 10.6 10.6 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3745063.00 3812474 3833072 3854906 3988492 4105475
Optymizm Konsumentów 125.00 112 115 116 116 120
Cena Benzyny 0.51 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 0.8 0.6 2.3 2.3 2.3


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.