Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 23191.00 23191 23191 23191 23191 23191
Indeks Giełdowy 908.27 889 872 855 839 806
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.67 2.7 2.73 2.77 2.8 2.87

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
Stopa Bezrobocia 2.73 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Inflacja 3.18 2.9 2.2 2.5 3.5 4
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4 4.25
Bilans Handlowy 4.98 0.6 1600 1 2.1 1600
Saldo Obrotów Bieżących -323.00 1900 2300 2700 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 -0.5 -0.5 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Przemysłowy PMI 45.70 45 47 50 51 51
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
PKB 261.92 260 260 290 290 290
Pkb W Cenach Stałych 1594140.00 2554515 3848198 753192 1729642 4098330
Produkt Narodowy Brutto 5686985.00 5218984 5305735 5489598 5592689 5650608
Środki Trwałe Brutto 1462994.00 1338430 1505904 1558089 1587348 1603787
Pkb Per Capita 2082.20 1990 1990 2030 2030 2030
Pkb Per Capita Ppp 8041.20 7400 7400 7800 7800 7800
Rolnictwo w PKB 230920.00 357107 525609 77112 250548 559773
Budownictwo w PKB 89659.00 150753 252073 38166 97280 268457
Przemysł w PKB 321343.00 501866 733343 156718 348657 781010
Górnictwo w PKB 84385.00 136325 216637 40242 91558 230718
Administracja Publiczna w PKB 45309.00 66737 100994 20949 49160 107558
Usługi w PKB 599315.00 989477 1496313 304552 650257 1593574
Transport w PKB 45283.00 76413 114959 22871 49132 122431
Media w PKB 10207.00 15991 22813 4993 11075 24296

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.73 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Pracujący 53.15 53.2 53 53.5 54 54
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.7 1.7 1.3 1.3 1.3
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
Populacja 96.48 97.6 97.6 98.7 98.7 98.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 75.6 75.5 76 76.6 77.8
Przeciętne Wynagrodzenia 5981.00 5500 5700 5900 5900 6000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874.00 5400 5500 5500 5700 6000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.98 7.3 7.5 7.5 7.2 7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.18 2.9 2.2 2.5 3.5 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.89 103 106 106 106 110
Inflacja Bazowa 2.16 2 1.9 1.8 2.1 2
Deflator Pkb 161.49 163 165 166 167 172
Wskaźnik Cen Importowych 108.40 100 100 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.80 105 105 108 108 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.07 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Cpi Transport 90.04 94.88 95.05 89.02 80.31 98.85
Inflacja Żywności 5.38 5 4.5 3.5 2.3 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.31 98 99 100 105 104

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4 4.25
Podaż Pieniądza M0 1198095.00 1308991 1308991 1418723 1418723 1418723
Podaż Pieniądza M1 2456665.00 2744146 2744146 2908079 2908079 2908079
Stopa Międzybankowa 1.32 1.55 1.55 1.55 1.55 1.8
Podaż Pieniądza M2 10573725.00 11772717 11772717 13044221 13044221 13044221
Rezerwy Walutowe 83366.70 91590 97129 102668 108206 119284
Stopa Depozytowa 4.98 4.48 4.48 4.48 4.48 4.73

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4.98 0.6 1600 1 2.1 1600
Saldo Obrotów Bieżących -323.00 1900 2300 2700 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 -0.5 -0.5 1 1 1
Import 23.00 17.9 19.1 21.6 20.4 21.5
Eksport 26.50 18.5 20.6 22.6 22.5 22.6
Dług Zagraniczny 108118.10 150000 150000 130000 130000 130000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13.76 15.1 22.5 21 21.3 27
Rachunek kapitałowy 835.00 2500 1500 1700 2100 1500
Wydobycie Ropy Naftowej 194.00 200 190 210 220 250
Przyjazdy Turystów 16.30 20 30 550 990 1000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -203441.00 -222584 -222584 -241029 -241029 -241029
Wydatki Rządowe 390051.00 363074 401491 415404 423205 427588
Dochody Budżetu Państwa 1551074.00 1597091 1597091 1700746 1700746 1700746
Wydatki Budżetu Państwa 1754515.00 1871553 1871553 1994895 1994895 1994895
Wydatki Wojskowe 5451.00 5000 5000 5500 5500 5500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 45.70 45 47 50 51 51
Produkcja Przemysłowa -0.60 1.5 5.5 6.9 7.5 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.30 10 9.5 9.6 11 9.8
Zmiany Zapasów 157662.00 145500 145500 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 19601.00 20000 19500 21000 23000 31200
Produkcja Energii Elektrycznej 20200.00 19500 20500 20500 20500 21500
Produkcja w Górnictwie -8.90 3.5 1.5 3.3 6.5 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90 2.5 8.5 2 6.5 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 4115186.00 3791876 4235884 4382673 4464977 4511217
Optymizm Konsumentów 117.00 115 116 117 121 120
Cena Benzyny 0.62 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 18.50 1.5 2.3 2.8 3.5 2.3


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.