Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 23095.00 23086 23086 23086 23086 23086
Indeks Giełdowy 1171.95 1143 1105 1068 1032 964
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.34 3.48 3.55 3.62 3.69 3.84

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
Stopa Bezrobocia 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Inflacja 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Stopa Procentowa 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
Saldo Obrotów Bieżących 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1 1 1 1 0.5
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Przemysłowy PMI 51.70 50 50 52 52 51
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
PKB 271.16 310 310 310 310 340
Pkb W Cenach Stałych 1255312.00 2516483 4055552 5443217 1331886 5786139
Produkt Narodowy Brutto 5930690.00 6256878 6108611 6600858 6286531 6682583
Środki Trwałe Brutto 1533217.00 1617544 1579214 1706471 1625210 1727598
PKB Per Capita 2655.77 2070 2070 2070 2070 2070
PKB Per Capita PPP 8200.33 7800 7800 8200 8200 8200
Rolnictwo w PKB 130990.00 272958 468447 615372 138980 654140
Budownictwo w PKB 68401.00 151046 254407 360818 72573 383550
Przemysł w PKB 304815.00 608814 971424 1295690 323409 1377319
Górnictwo w PKB 37038.00 77040 125832 164902 39297 175291
Administracja Publiczna w PKB 21067.00 48655 80907 114867 22352 122104
Usługi w PKB 535754.00 1058355 1678984 2284336 568435 2428249
Transport w PKB 69373.00 128736 200367 272476 73605 289641
Media w PKB 7527.00 14133 23137 30340 7986 32251

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Pracujący 53.37 54 54 55 55 55
Bezrobotni Zarejestrowani 1.20 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Płaca Minimalna 4420.00 4650 4650 4650 4650 4650
Populacja 97.58 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 77 77 77 77 77.8
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 6400.00 7500 7500 7340 7340 7550
Wynagrodzenia w Przemyśle 7139.00 7400 7400 7250 7250 7500
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.78 7 7 7 7 7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.28 108 108 108 110 111
Inflacja Bazowa 1.47 1.5 1.5 2 2 2
Deflator Pkb 163.58 168 168 168 168 172
Wskaźnik Cen Importowych 107.00 115 115 115 115 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 103.60 110 110 110 110 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 0.3 0.1 0 0.5 0.3
Inflacja Żywności 2.05 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Cpi Transport 114.49 115 115 115 116 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.39 104 104 104 104 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 2.35 2.85 2.85 3.1 3.1 3.1
Podaż Pieniądza M0 1280888.00 1528454 1528454 1528454 1528454 1627189
Podaż Pieniądza M1 2627819.00 3072013 3072013 3072013 3072013 3143979
Podaż Pieniądza M2 11485845.00 14315724 14315724 14315724 14315724 15179361
Rezerwy Walutowe 108975.50 113435 113435 125975 125975 142741
Stopa Depozytowa 3.38 3.88 3.88 4.13 4.13 4.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
Saldo Obrotów Bieżących 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1 1 1 1 0.5
Import 32.47 23.1 23.1 23.6 23.6 23.6
Eksport 33.32 23.9 23.9 25.4 25.4 25.4
Dług Zagraniczny 130119.00 110000 110000 110000 110000 110000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5.92 9 9 25 25 25
Rachunek kapitałowy 6921.00 1100 1100 1500 1500 1500
Wydobycie Ropy Naftowej 183.00 180 170 166 160 160
Przyjazdy Turystów 101.37 28 35 355 355 650

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Bilans Budżetu -280105.00 -239474 -239474 -239474 -239474 -239474
Wydatki Rządowe 422452.00 445687 435126 470189 447799 476010
Dochody Budżetu Państwa 1507845.00 1804401 1804401 1804401 1804401 1804401
Wydatki Budżetu Państwa 1787950.00 2118237 2118237 2118237 2118237 2118237
Wydatki Wojskowe 5603.00 5500 5500 5600 5600 5600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 51.70 50 50 52 52 51
Produkcja Przemysłowa 9.40 3.1 5.5 5.5 5.5 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.60 5.5 5.5 8.7 8.7 8.7
Zmiany Zapasów 166647.00 160000 160000 160000 160000 160000
Rejestracje nowych samochodów 38134.00 29500 29500 32500 32500 32500
Produkcja Energii Elektrycznej 21600.00 21500 21500 21500 21500 21500
Produkcja w Górnictwie 2.70 2.5 2.5 4 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.10 5.5 5.5 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 4270222.00 4505084 4398329 4752757 4526435 4811601
Cena Benzyny 1.18 1.22 1.26 1.31 1.35 1.35
Optymizm Konsumentów 113.00 121 121 121 121 120


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.