Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 23074.00 23074 23074 23074 23074 23074
Indeks Giełdowy 1268.28 1244 1220 1197 1174 1128
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.34 2.36 2.39 2.42 2.45 2.51

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 8.5 4.5 6.5 6.3 6.5
Stopa Bezrobocia 2.37 3 3.1 3.2 2.9 3.3
Inflacja 1.16 2.8 3.2 3.6 3.4 3.5
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4.25 4.25 4.75
Bilans Handlowy 4.00 1 2.1 1600 1.1 1.8
Saldo Obrotów Bieżących 8368.00 2500 2650 2650 1500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1.5 1.5 1.5 1 1
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 47 47 46
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Przemysłowy PMI 53.60 54 55 53 53 53
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 8.5 4.5 6.5 6.3 6.5
PKB 261.92 290 250 290 310 310
Pkb W Cenach Stałych 1189216.00 748242 1729642 4009339 4097249 4363570
Produkt Narodowy Brutto 5686985.00 6016830 6170379 5468694 6056639 6450321
Środki Trwałe Brutto 1462994.00 1547848 1587348 1366296 1558089 1659364
Pkb Per Capita 2082.20 2030 2030 2030 2070 2070
Pkb Per Capita Ppp 8041.20 7800 7800 7800 7800 8200
Rolnictwo w PKB 125510.00 76606 250548 574496 558407 594704
Budownictwo w PKB 65949.00 37916 97280 257615 278439 296537
Przemysł w PKB 280485.00 155688 348657 734719 802946 855138
Górnictwo w PKB 41016.00 39978 91558 238472 211547 225298
Administracja Publiczna w PKB 20470.00 20811 49160 108130 111055 118274
Usługi w PKB 508697.00 302550 650257 1554886 1584322 1687303
Transport w PKB 67264.00 22721 49132 117465 116706 124292
Media w PKB 6288.00 4960 11075 23613 24904 26523

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.37 3 3.1 3.2 2.9 3.3
Pracujący 53.15 54 54 54 54 55
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4420 4420 4650 4650
Populacja 97.58 98.7 98.7 98.7 99.7 99.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.6 77 77 77 77.8
Przeciętne Wynagrodzenia 6340.00 6500 6890 7150 7500 7340
Wynagrodzenia w Przemyśle 6154.00 6320 6890 6950 7400 7250
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.98 7.2 7.2 7 7 7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.16 2.8 3.2 3.6 3.4 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.56 106 106 107 108 111
Inflacja Bazowa 0.73 1.9 2.2 2 1.5 2
Deflator Pkb 161.49 166 167 167 167 173
Wskaźnik Cen Importowych 108.40 110 110 110 115 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.80 108 108 108 110 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.27 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Cpi Transport 97.36 79.76 92.81 85.1 101 88.08
Inflacja Żywności 6.49 3.5 4.5 4.5 2.5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.27 110 110 105 104 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4.25 4.25 4.75
Podaż Pieniądza M0 1198095.00 1418723 1418723 1418723 1528454 1528454
Podaż Pieniądza M1 2456665.00 2908079 2908079 2908079 3072013 3072013
Stopa Międzybankowa 1.31 1.35 1.35 3.48 1.6 2.1
Podaż Pieniądza M2 10573725.00 13044221 13044221 13044221 14315724 14315724
Rezerwy Walutowe 88351.20 100894 105074 109254 113435 125975
Stopa Depozytowa 4.78 4.78 4.78 4.78 5.03 5.53

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 4.00 1 2.1 1600 1.1 1.8
Saldo Obrotów Bieżących 8368.00 2500 2650 2650 1500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.00 1.5 1.5 1.5 1 1
Import 28.20 23.4 23.3 22.5 23.1 23.6
Eksport 28.60 25.5 25.4 23.6 23.9 25.4
Dług Zagraniczny 108118.10 130000 130000 130000 110000 110000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4.10 10 15 22 5 25
Wydobycie Ropy Naftowej 195.48 200 210 210 210 200
Rachunek kapitałowy 309.00 2100 2000 1500 1100 1500
Przyjazdy Turystów 19.42 250 450 650 900 1100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 46.70 47 47 47 47 46
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -203441.00 -241029 -241029 -241029 -239474 -239474
Wydatki Rządowe 390051.00 412674 423205 373922 415404 442406
Dochody Budżetu Państwa 1551074.00 1700746 1700746 1700746 1804401 1804401
Wydatki Budżetu Państwa 1754515.00 1994895 1994895 1994895 2118237 2118237
Wydatki Wojskowe 5451.00 5500 5500 5500 5500 5600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Przemysłowy PMI 53.60 54 55 53 53 53
Produkcja Przemysłowa 3.90 7.5 6.5 6.5 5.5 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.90 11 9.5 9.8 5.5 8.7
Zmiany Zapasów 157662.00 145500 159000 159000 160000 160000
Rejestracje nowych samochodów 29036.00 23000 27000 27000 29500 32500
Produkcja Energii Elektrycznej 20700.00 20500 21000 21500 21500 21500
Produkcja w Górnictwie -23.00 6.5 4.5 3.5 2.5 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.20 6.5 7.7 7.7 3.5 5
Wydatki Konsumpcyjne 4115186.00 4353867 4464977 3908745 4382673 4667547
Optymizm Konsumentów 117.00 121 123 120 121 120
Cena Benzyny 0.77 0.67 0.64 0.63 0.58 0.55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.40 3.5 0.5 0.5 1.5 2.3


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.