Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 23181.00 23179 23179 23179 23179 23179
Indeks Giełdowy 868.11 847 830 814 799 768
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.84 2.88 2.91 2.95 2.98 3.05

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
Stopa Bezrobocia 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Inflacja 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4 4.25
Bilans Handlowy 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
Saldo Obrotów Bieżących 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Przemysłowy PMI 51.10 49 51 52 51 50.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
PKB 261.92 210 210 250 250 250
Pkb W Cenach Stałych 1594140.00 2554515 3848198 753192 767337 4098330
Produkt Narodowy Brutto 5154552.00 5218984 5305735 5489598 5592689 5650608
Środki Trwałe Brutto 1321905.90 1338430 1360677 1407830 1434268 1449121
Pkb Per Capita 2082.20 1990 1990 2030 2030 2030
Pkb Per Capita Ppp 8041.20 7400 7400 7800 7800 7800
Rolnictwo w PKB 230920.00 357107 525609 77112 78561 559773
Budownictwo w PKB 89659.00 150753 252073 38166 38883 268457
Przemysł w PKB 321343.00 501866 733343 156718 159661 781010
Górnictwo w PKB 84385.00 136325 216637 40242 40998 230718
Administracja Publiczna w PKB 45309.00 66737 100994 20949 21342 107558
Usługi w PKB 599315.00 989477 1496313 304552 310271 1593574
Transport w PKB 45283.00 76413 114959 22871 23300 122431
Media w PKB 10207.00 15991 22813 4993 5086 24296

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Pracujący 55.03 55.2 55.6 55.6 55.6 55.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
Populacja 96.48 97.6 97.6 98.7 98.7 98.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.6 76.6 77.8 77.8 77.8
Przeciętne Wynagrodzenia 5981.00 5900 6000 6400 6400 6200
Wynagrodzenia w Przemyśle 5874.00 5800 5900 6400 6400 6100
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.96 118 121 121 124 127
Inflacja Bazowa 2.45 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
Deflator Pkb 158.65 165 165 164 169 173
Wskaźnik Cen Importowych 113.30 107 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.20 108 108 108 108 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Cpi Transport 77.59 95.99 96.72 89.8 82.63 102
Inflacja Żywności 5.34 1.9 3 2.5 2.5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.31 103 106 106 106 104

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4 4.25
Podaż Pieniądza M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Podaż Pieniądza M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Stopa Międzybankowa 2.01 1.55 1.55 1.55 1.55 1.8
Podaż Pieniądza M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 80741.00 78505 81172 83840 83840 91841
Stopa Depozytowa 4.98 4.48 4.48 4.48 4.48 4.73

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
Saldo Obrotów Bieżących 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
Import 20500.00 21500 21700 22000 22150 22900
Eksport 21000.00 22500 23700 23100 23500 25400
Dług Zagraniczny 108118.10 150000 150000 150000 150000 160000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.65 15.1 22.5 22.5 22.5 27
Rachunek kapitałowy 835.00 2500 700 700 700 700
Wydobycie Ropy Naftowej 199.00 260 280 280 280 280
Przyjazdy Turystów 8.80 550 1800 1400 1400 1950

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 57.50 62 62 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Wydatki Rządowe 358592.00 363074 369110 381900 389072 393102
Dochody Budżetu Państwa 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Wydatki Budżetu Państwa 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Wydatki Wojskowe 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 51.10 49 51 52 51 50.9
Produkcja Przemysłowa 7.00 9.5 6.9 6.9 6.9 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.30 10.5 9.6 9.6 9.6 9.8
Zmiany Zapasów 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 23324.00 26000 31200 31200 31200 31200
Produkcja Energii Elektrycznej 21000.00 19500 20500 20500 20500 21500
Produkcja w Górnictwie -10.70 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.30 11.5 10.6 10.6 10.6 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3745063.00 3791876 3854906 3988492 4063393 4105475
Optymizm Konsumentów 126.00 115 116 116 116 120
Cena Benzyny 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.10 0.6 2.3 2.3 2.3 2.3


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.