Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 23242.00 23222 23222 23222 23222 23222
Indeks Giełdowy 933.09 928 920 912 903 887
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.88 3.2 3.24 3.28 3.32 3.4

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.97 4.4 4.6 5.7 6.4 6.5
Stopa Bezrobocia 2.15 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6
Inflacja 6.43 6.6 5.5 6 4 5
Stopa Procentowa 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Bilans Handlowy -280.00 2000 500 1000 1600 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Dług Publiczny do PKB 57.50 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Przemysłowy PMI 50.60 49 51.2 51.8 51 50.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.97 4.4 4.6 5.7 6.4 6.5
PKB 245.21 265 265 265 265 289
Pkb W Cenach Stałych 3738546.00 695992 1601715 2594883 3898070 4151444
Produkt Narodowy Brutto 5154552.00 5267952 5273107 5301457 5374497 5723839
Środki Trwałe Brutto 1321905.90 1350988 1352310 1359580 1378312 1467902
Pkb Per Capita 1964.50 2185 2185 2185 2185 2295
Pkb Per Capita Ppp 6608.60 6800 6800 6800 6800 6800
Rolnictwo w PKB 510632.00 73851 233694 362750 532421 567028
Budownictwo w PKB 244890.00 35091 87771 153135 255339 271937
Przemysł w PKB 712447.00 141441 313199 509797 742847 791132
Górnictwo w PKB 210464.00 39020 91254 138479 219444 233708
Administracja Publiczna w PKB 98116.00 19166 43736 67792 102303 108952
Usługi w PKB 1453677.00 283011 609609 1005113 1515705 1614226
Transport w PKB 111683.00 22132 47757 77621 116449 124018
Media w PKB 22163.00 4481 10063 16244 23109 24611

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 2.15 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6
Pracujący 55.03 55.2 56 55.2 55.6 55.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1.10 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
Płaca Minimalna 4420.00 4420 4420 4420 4420 4650
Populacja 96.48 97.6 97.6 97.6 97.6 98.7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 5622.00 6200 6100 5900 6000 6200
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12900000 14500000
Wynagrodzenia w Przemyśle 5524.00 6200 5900 5800 5900 6100
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5372100.00 4927000 4927000 4927000 5207510 5833800
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.31 6.4 6.2 6.2 6.5 6.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
Koszty Utrzymania Rodziny 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7800000 8000000
Koszty Utrzymania 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4300000 4300000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 6.43 6.6 5.5 6 4 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.09 119 119 120 121 127
Inflacja Bazowa 3.25 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7
Deflator Pkb 158.65 169 167 168 165 173
Wskaźnik Cen Importowych 113.30 107 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.20 108 108 108 108 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.52 102 103 103 106 104
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.23 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
Cpi Transport 93.64 95.08 98.98 97.74 96.72 102
Inflacja Żywności 1.10 2.7 2.5 1.9 3 3

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Podaż Pieniądza M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Podaż Pieniądza M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Stopa Międzybankowa 3.43 3.45 3.45 3.45 3.2 2.95
Podaż Pieniądza M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Rezerwy Walutowe 70131.80 73170 75838 78505 81172 91841
Stopa Depozytowa 4.68 4.18 4.18 4.18 3.93 3.68

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -280.00 2000 500 1000 1600 1600
Saldo Obrotów Bieżących 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Import 18600.00 22700 21600 22500 22700 23800
Eksport 18320.00 23600 22100 23500 23700 25400
Dług Zagraniczny 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1.60 5 10.1 15.1 22.5 27
Przyjazdy Turystów 1994.10 1300 1400 1550 1800 1950
Rachunek kapitałowy 835.00 3000 2500 2500 700 700
Wydobycie Ropy Naftowej 223.00 260 260 260 280 280

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 57.50 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Bilans Budżetu -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Wydatki Rządowe 358592.00 366481 366840 368812 373893 398196
Dochody Budżetu Państwa 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Wydatki Budżetu Państwa 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Wydatki Wojskowe 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Przemysłowy PMI 50.60 49 51.2 51.8 51 50.9
Produkcja Przemysłowa -5.50 7 8 9.5 6.9 6.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.80 9.5 11 10.5 9.6 9.8
Zmiany Zapasów 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Rejestracje nowych samochodów 15211.00 30500 25000 26000 31200 31200
Produkcja w Górnictwie -12.90 2.5 0.8 3.5 3.3 3.3
Produkcja Energii Elektrycznej 16800.00 19900 21000 19500 20500 21500

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.20 10.5 10 11.5 10.6 10.6
Wydatki Konsumpcyjne 3745063.00 3827454 3831199 3851797 3904865 4158681
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 2.5 0.8 0.6 2.3 2.3
Cena Benzyny 0.86 0.77 0.79 0.8 0.83 0.83
Optymizm Konsumentów 125.00 126 120 120 115 120


Wietnam - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.