Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 43542 2019-12
Indeks Giełdowy 66209 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja 39114 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 52.2 2019-09
Stopa Procentowa 27.95 2019-10
Bilans Handlowy 5680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2533 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -20 2015-12
Optymizm Konsumentów 80 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.6 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.8 2019-03
PKB 482 2014-12
Środki Trwałe Brutto 347 2019-03
Pkb Per Capita 14025 2014-12
Pkb Per Capita Ppp 17131 2014-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Pracujący 15011108 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421 2018-12
Płaca Minimalna 150000 2019-10
Populacja 31.83 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 39114 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 52.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7881012858 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594 2013-12
Inflacja Bazowa 60.3 2013-12
Inflacja Żywności 37853 2019-09
Cpi Transport 3714282307 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 27.95 2019-10
Podaż Pieniądza M0 17452049 2019-10
Podaż Pieniądza M1 22844031 2019-10
Podaż Pieniądza M2 22917361 2019-10
Podaż Pieniądza M3 22917361 2019-10
Bilans Banków 123004567 2019-09
Rezerwy Walutowe 7976 2019-10
Stopa Depozytowa 24 2019-12
Bilans Banku Centralnego 1139381 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2533 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6 2018-12
Eksport 8627 2019-03
Import 2497 2019-03
Dług Zagraniczny 0 2019-09
Rezerwy Złota 161 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 761 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.1 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -20 2015-12
Wydatki Rządowe 1286 2019-03
Rating Kredytowy 11 2019-12
Wydatki Wojskowe 465 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -20.6 2019-01
Zmiany Zapasów -543 2019-03
Szybkość Internetu 1827 2017-03
Adresy IP 2571911 2017-03
Index Konkurencyjności 41.83 2019-12
Ranking Konkurencyjności 133 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 18 2018-12
Ranking Korupcji 168 2018-12
Platformy wiertnicze 23 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 188 2019-12
Produkcja Stali 10 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.6 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.5 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 3819 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5338271 2019-09
Cena Benzyny 0 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wenezuela - Wskaźniki ekonomiczne.