Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1884462 2021-03
Indeks Giełdowy 2441750 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja 2665 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 46.6 2021-01
Stopa Procentowa 38.15 2020-11
Bilans Handlowy 5680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2533 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -29.9 2019-12
Optymizm Konsumentów 66 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.6 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2020-12
Przypadki koronawirusa 140960 2021-03
Śmierć koronawirusa 1358 2021-03
Odzyskany koronawirus 132503 2021-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.8 2019-03
PKB 482 2014-12
Środki Trwałe Brutto 347 2019-03
Pkb Per Capita 14025 2014-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Pracujący 15011108 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421 2018-12
Płaca Minimalna 400000 2020-05
Populacja 32.22 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2665 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 46.6 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 480553056 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594 2013-12
Inflacja Bazowa 60.3 2013-12
Inflacja Żywności 1692 2020-09
Cpi Transport 79988086540 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38.15 2020-11
Podaż Pieniądza M0 421704063 2020-12
Podaż Pieniądza M1 562092975 2020-12
Podaż Pieniądza M2 563245363 2020-12
Podaż Pieniądza M3 563245363 2020-12
Bilans Banków 1830451446 2020-08
Rezerwy Walutowe 6362 2021-01
Stopa Depozytowa 36 2021-03
Bilans Banku Centralnego 19285269 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2533 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 2019-12
Eksport 8627 2019-03
Import 2497 2019-03
Dług Zagraniczny 0 2020-12
Rezerwy Złota 161 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 484 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.66 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -29.9 2019-12
Wydatki Rządowe 1286 2019-03
Rating Kredytowy 11 2021-03
Wydatki Wojskowe 465 2017-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -20.6 2019-01
Zmiany Zapasów -543 2019-03
Szybkość Internetu 1827 2017-03
Adresy IP 2571911 2017-03
Index Konkurencyjności 41.83 2019-12
Ranking Konkurencyjności 133 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 15 2020-12
Ranking Korupcji 176 2020-12
Platformy wiertnicze 0 2021-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 188 2019-12
Produkcja Stali 2 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 66 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.6 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.5 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 3819 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 59180416 2020-08
Cena Benzyny 0.02 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 140960 2021-03
Śmierć koronawirusa 1358 2021-03
Odzyskany koronawirus 132503 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wenezuela - Wskaźniki ekonomiczne.