Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19126 2019-10
Indeks Giełdowy 49011 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 7.3 2016-04
Inflacja 282973 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.8 2019-04
Stopa Procentowa 31.83 2019-08
Bilans Handlowy 4616 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1687 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -20 2015-12
Optymizm Konsumentów 80 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.22 2013-09
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.5 2018-09
PKB 482 2014-12
Środki Trwałe Brutto 467 2018-09
Pkb Per Capita 14025 2014-12
Pkb Per Capita Ppp 17131 2014-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2016-04
Pracujący 13089081 2016-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1035238 2016-04
Płaca Minimalna 4000000000 2019-04
Populacja 31.83 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.67 2016-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 282973 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.8 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1268517191 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594 2013-12
Inflacja Bazowa 60.3 2013-12
Inflacja Żywności 276776 2019-04
Cpi Transport 692742986 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 31.83 2019-08
Podaż Pieniądza M0 10660125 2019-08
Podaż Pieniądza M1 12748454 2019-08
Podaż Pieniądza M2 12809250 2019-08
Podaż Pieniądza M3 12809250 2019-08
Bilans Banków 45364633769 2018-12
Rezerwy Walutowe 8314 2019-08
Stopa Depozytowa 24 2019-10
Bilans Banku Centralnego 27157994937 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4616 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1687 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6 2018-12
Eksport 8257 2018-12
Import 3641 2018-12
Dług Zagraniczny 0 2019-03
Rezerwy Złota 161 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 749 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.67 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2017-12
Budżet Państwa do PKB -20 2015-12
Wydatki Rządowe 2040 2018-09
Rating Kredytowy 5.08
Wydatki Wojskowe 465 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -20.6 2019-01
Zmiany Zapasów 557 2018-09
Szybkość Internetu 1827 2017-03
Adresy IP 2571911 2017-03
Index Konkurencyjności 41.83 2019-12
Ranking Konkurencyjności 133 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 18 2018-12
Ranking Korupcji 168 2018-12
Platformy wiertnicze 23 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 188 2018-12
Produkcja Stali 10 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.22 2013-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.55 2013-09
Wydatki Konsumpcyjne 5038 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 43691030528 2018-12
Cena Benzyny 0 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wenezuela - Wskaźniki ekonomiczne.