Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 320322.60 279225 243413 212182 184954 130499
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
Stopa Bezrobocia 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Inflacja 2296.60 37000 42000 45000 47000 49000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 38.60 38 40 45 50 70
Stopa Procentowa 39.44 35 29 25 23 18.5
Bilans Handlowy 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Optymizm Konsumentów 74.00 60 62 60 59 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
PKB 280.00 250 250 240 240 240
Środki Trwałe Brutto 347.00 239 232 226 222 146
Pkb Per Capita 14025.36 10000 10000 9500 9500 9500

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Pracujący 15011108.00 14000000 13800000 13600000 13400000 12800000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1180000 1200000 1200000 1228000 1350000
Płaca Minimalna 250000.00 350000 450000 550000 550000 950000
Populacja 32.22 32.23 32.63 32.63 32.63 33.03
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 92.4 92.2 92 91.7 90

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2296.60 37000 42000 45000 47000 49000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 38.60 38 40 45 50 70
Indeks Cen Konsumenta Cpi 66382249099.50 9000 9900 9900 9900 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Inflacja Bazowa 60.30 3800000 4000000 4000000 4000000 1200000
Inflacja Żywności 2064.90 3000 4100 6000 7500 9000
Cpi Transport 29802090284.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 39.44 35 29 25 23 18.5
Rezerwy Walutowe 6479.00 8000 7900 7900 7900 7600
Bilans Banków 948548295.06 950000000 951000000 948000000 946000000 940000000
Stopa Depozytowa 24.00 22.22 18 13.22 9.22 4.72
Bilans Banku Centralnego 8767992.57 7910000 7930000 7920000 7900000 7880000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2900 2600 2600 2600 2500
Eksport 8627.00 7900 7900 7900 7900 7700
Wydobycie Ropy Naftowej 393.00 1200 1100 1000 1000 1250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -3500 -4000 -4000 -4000 -4000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Wydatki Rządowe 1286.00 887 862 836 823 543
Wydatki Wojskowe 465.00 700 700 700 700 650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -20.60 -52 -50 -48 -44 -45
Zmiany Zapasów -543.00 450 450 450 450 268

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 74.00 60 62 60 59 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -70 -72 -69 -67 -65
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 2635 2559 2482 2444 1612
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13141315.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.