Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 1230764.63 1103546 962011 838579 730971 515756
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
Stopa Bezrobocia 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Inflacja 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Stopa Inflacji (Miesięczny) 27.90 25 27 24 21 27
Stopa Procentowa 38.76 36 37 37 38 39
Bilans Handlowy 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Optymizm Konsumentów 66.00 62 60 59 58 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
PKB 482.36 250 240 240 240 240
Środki Trwałe Brutto 347.00 2191 208 226 222 1950
Pkb Per Capita 14025.36 10000 9500 9500 9500 9500

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Pracujący 15011108.00 13800000 13600000 13400000 13100000 12800000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1200000 1200000 1228000 1280000 1350000
Płaca Minimalna 400000.00 450000 550000 550000 550000 750000
Populacja 32.22 32.63 32.63 32.63 32.63 33.03
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 92.2 92 91.7 91.3 91

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Stopa Inflacji (Miesięczny) 27.90 25 27 24 21 27
Indeks Cen Konsumenta Cpi 79061685127.00 9900 9900 9900 9900 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
Inflacja Bazowa 60.30 2700 3000 3100 3300 3300
Inflacja Żywności 1692.50 2400 2560 2700 2800 3300
Cpi Transport 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 38.76 36 37 37 38 39
Rezerwy Walutowe 6429.00 6700 6800 6900 7000 7100
Bilans Banków 1830451445.50 1860000000 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000
Stopa Depozytowa 24.00 18 21.02 22.02 22.02 23.02
Bilans Banku Centralnego 19285269.44 12000000 11900000 11700000 11500000 11300000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2500 2500 2800 3000 3100
Eksport 8627.00 7000 7300 7500 7700 7900
Wydobycie Ropy Naftowej 397.00 450 800 750 850 900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -4000 -4000 -4500 -4300 -4100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Wydatki Rządowe 1286.00 1870 772 836 823 1664
Wydatki Wojskowe 465.00 700 700 700 700 650

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -20.60 -50 -48 -44 -41 -38
Zmiany Zapasów -543.00 -550 -650 -720 -800 -900

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 66.00 62 60 59 58 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -72 -69 -62 -55 -50
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 6965 2291 2482 2444 6198
Kredyt dla Sectora Prywatnego 59180415.50 59300000 59100000 58800000 58500000 57800000


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.