Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 4925.01 4312 3759 3276 2856 2015
Waluta 3105260.00 3244287 3381554 3524423 3673518 3971707
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
Stopa Bezrobocia 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
Inflacja 2940.80 2800 1900 1500 980 750
Stopa Inflacji (Miesięczny) 16.10 24 21 27 27 32
Stopa Procentowa 58.67 45 40 40 35 30
Bilans Handlowy 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 350.00 380 380 380 365 365
Budżet Państwa do PKB -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
Optymizm Konsumentów 66.00 59 58 58 61 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
PKB 482.36 240 240 240 240 230
Środki Trwałe Brutto 347.00 260 285 1950 312 294
Pkb Per Capita 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
Pracujący 15011108.00 13400000 13100000 12800000 13200000 13000000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1228000 1280000 1350000 1400000 1300000
Płaca Minimalna 400000.00 550000 550000 750000 950000 950000
Populacja 32.60 32.63 32.63 33.03 33.03 33.43
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 91.7 91.3 91 90.7 91

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2940.80 2800 1900 1500 980 750
Stopa Inflacji (Miesięczny) 16.10 24 21 27 27 32
Indeks Cen Konsumenta Cpi 930306.19 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 15452 13075 10697 9212 69087
Inflacja Bazowa 60.30 2100 1700 1450 800 650
Inflacja Żywności 2795.00 2900 2400 1800 2400 1800
Cpi Transport 913915208.77 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 58.67 45 40 40 35 30
Podaż Pieniądza M0 767331220.25 485000000 495000000 515000000 505000000 494000000
Podaż Pieniądza M1 1263814402.92 775000000 775000000 70800000 680000000 640000000
Podaż Pieniądza M2 1266215149.31 925498936 925498936 125649622 117649621 120686442
Podaż Pieniądza M3 1266215149.31 925591131 925591131 125741860 105000000 125778685
Rezerwy Walutowe 6249.00 6200 6400 6400 6500 6500
Bilans Banków 11654379070.00 2300000000 1760000000 1700000000 1400000000 1300000000
Stopa Depozytowa 36.00 22.33 17.33 17.33 12.33 7.33
Bilans Banku Centralnego 87154828.66 51700000 41500000 31300000 32000000 28000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
Import 2497.00 2800 3000 3100 2900 3400
Eksport 8627.00 7500 7700 7900 7400 8100
Dług Zagraniczny 0.00 421 421 421 421 421
Wydobycie Ropy Naftowej 582.00 750 850 900 900 875
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -4500 -4300 -4100 -5000 -4700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 350.00 380 380 380 365 365
Budżet Państwa do PKB -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
Wydatki Rządowe 1286.00 965 1055 1664 1157 1088
Wydatki Wojskowe 0.41 700 700 650 650 650

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -20.60 -44 -41 -38 -26 -35
Zmiany Zapasów -543.00 -720 -800 -900 -900 -700

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 66.00 59 58 58 61 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -62 -55 -50 -43 -35
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 2864 3132 6198 3437 3231
Kredyt dla Sectora Prywatnego 589972095.00 58800000 58500000 57800000 46700000 54000000


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.