Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 56925.12 18450 7128 2752 1061 158
Waluta 30010.64 248521 248521 248521 248521 248521
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
Stopa Bezrobocia 7.30 45 46 47 48 48
Inflacja 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.80 125 110 115 98 80
Stopa Procentowa 31.83 25 24 22 21.5 21
Bilans Handlowy 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Saldo Obrotów Bieżących 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 23.00 40 50 50 50 50
Budżet Państwa do PKB -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Optymizm Konsumentów 80.00 45 40 40 43 40
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
PKB 482.36 280 300 300 300 300
Środki Trwałe Brutto 347.00 2640 2704 336 327 2191
Pkb Per Capita 14025.36 5000 4500 4500 4500 4500
Pkb Per Capita Ppp 17131.39 6000 4500 4500 4500 4500
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 7.30 45 46 47 48 48
Bezrobotni Zarejestrowani 1035238.00 9000000 9000000 9300000 9400000 9500000
Płaca Minimalna 4000000000.00 6000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Populacja 31.83 31.96 32.09 32.09 32.09 32.09
Wskaźnik Zatrudnienia 92.67 65 63 60 59 58
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.80 125 110 115 98 80
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7881012857.50 9000 9000 9000 9000 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Inflacja Żywności 276776.00 3400000 3800000 4000000 4300000 4500000
Cpi Transport 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 31.83 25 24 22 21.5 21
Rezerwy Walutowe 8008.00 8300 8200 8000 8000 7900
Stopa Depozytowa 24.00 17.17 16.17 14.17 13.67 13.17
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Saldo Obrotów Bieżących 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7300 7200 7100 6200 7000
Eksport 8257.00 4350 4200 4300 4400 4250
Wydobycie Ropy Naftowej 761.00 800 800 800 800 850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197.00 -2800 -3000 -3200 -3500 -4000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 23.00 40 50 50 50 50
Budżet Państwa do PKB -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Wydatki Rządowe 1286.00 2253 2307 1469 1428 1870
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -20.60 -35 -40 -45 -48 -50
Zmiany Zapasów -543.00 450 450 450 450 268
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 80.00 45 40 40 43 40
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 8391 8596 3627 3527 6965
Kredyt dla Sectora Prywatnego 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Cena Benzyny 0.00 0 0 0 0 0


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.