Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Indeks Giełdowy 15304.96 6020 2295 875 333 48.41
Waluta 6202.81 248521 248521 248521 248521 248521
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.50 -17 -17.5 -18 -16 -17
Stopa Bezrobocia 7.30 37 40 40 42 44
Inflacja 282972.80 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.80 125 100 125 110 80
Stopa Procentowa 28.31 30 28 26 24 21
Bilans Handlowy 4616.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Saldo Obrotów Bieżących 1687.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 23.00 40 40 40 50 50
Budżet Państwa do PKB -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Optymizm Konsumentów 72.00 55 50 45 40 42
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.50 -17 -17.5 -18 -16 -17
PKB 482.40 280 280 280 300 300
Środki Trwałe Brutto 467.00 2672 2656 2640 2704 2191
Pkb Per Capita 13709.04 5000 5000 5000 4500 4500
Pkb Per Capita Ppp 16745.02 6000 6000 6000 4500 4500
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 7.30 37 40 40 42 44
Bezrobotni Zarejestrowani 1035238.00 8500000 9000000 9000000 9000000 9500000
Płaca Minimalna 4000000000.00 4000000000 4000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Populacja 31.83 31.95 31.95 31.83 32.23 32.23
Wskaźnik Zatrudnienia 92.67 70 70 65 63 60
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 282972.80 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 33.80 125 100 125 110 80
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Inflacja Żywności 276776.00 2750000 3000000 3400000 3800000 4500000
Cpi Transport 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 28.31 30 28 26 24 21
Rezerwy Walutowe 8538.00 8300 8200 8300 8200 8100
Stopa Depozytowa 24.00 31.6 29.6 27.6 25.6 24.6
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4616.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Saldo Obrotów Bieżących 1687.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7250 7300 7300 7200 7000
Eksport 8257.00 4300 4360 4350 4200 4250
Wydobycie Ropy Naftowej 1050.00 900 880 800 800 850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197.00 -2800 -2800 -2800 -3000 -4000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 23.00 40 40 40 50 50
Budżet Państwa do PKB -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Wydatki Rządowe 2040.00 2280 2266 2253 2307 1870
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa -20.60 -5.7 -6.5 -6.4 -7 -7.5
Zmiany Zapasów 557.00 821 450 450 450 268
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 72.00 55 50 45 40 42
Wydatki Konsumpcyjne 5038.00 8493 8442 8391 8596 6965
Kredyt dla Sectora Prywatnego 43691030528.00 22158683741 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Cena Benzyny 0.00 0 0 0 0 0


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.