Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 118248.50 85102 77835 71191 65106 54461
Waluta 73516.83 248521 248521 248521 248521 248521
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -28 -30 -31 -33 -20
Stopa Bezrobocia 6.40 7.2 7.4 7.6 7.8 8.5
Inflacja 39113.80 49000 52000 57000 59000 72000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 52.20 110 115 98 80 70
Stopa Procentowa 21.77 21.5 20 20 19.5 18.5
Bilans Handlowy 5680.00 4900 4700 5000 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2000 1700 1500 1300 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 50 50 60
Budżet Państwa do PKB -20.00 -40 -40 -40 -40 -50
Optymizm Konsumentów 75.00 68 66 64 62 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -26 -30 -33 -35 -28
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -28 -30 -31 -33 -20
PKB 482.36 300 300 300 300 270
Środki Trwałe Brutto 347.00 250 243 239 232 186
Pkb Per Capita 16054.49 10000 10000 10000 10000 9500
Pkb Per Capita Ppp 17131.39 4500 4500 4500 4500 4000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 7.2 7.4 7.6 7.8 8.5
Pracujący 15011108.00 14500000 14300000 14000000 13800000 12800000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1120000 1160000 1180000 1200000 1350000
Płaca Minimalna 150000.00 6000000 6000000 95000000 95000000 95000000
Populacja 31.83 32.23 32.23 32.23 32.63 33.03
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 92.8 92.6 92.4 92.2 90
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 39113.80 49000 52000 57000 59000 72000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 52.20 110 115 98 80 70
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7881012857.50 9000 9000 9000 9900 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Inflacja Bazowa 60.30 3600000 3700000 3800000 4000000 1200000
Inflacja Żywności 37852.80 45000 50000 53000 55000 76000
Cpi Transport 3714282307.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 21.77 21.5 20 20 19.5 18.5
Rezerwy Walutowe 7465.00 8200 8000 8000 7900 7600
Stopa Depozytowa 24.00 23.73 22.23 22.23 21.73 21.23
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 5680.00 4900 4700 5000 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 2000 1700 1500 1300 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2
Import 2497.00 3100 3000 2900 2600 2500
Eksport 8627.00 8000 7700 7900 7900 7700
Wydobycie Ropy Naftowej 912.00 800 800 800 850 1250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -3000 -3200 -3500 -4000 -4000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 50 50 60
Budżet Państwa do PKB -20.00 -40 -40 -40 -40 -50
Wydatki Rządowe 1286.00 926 900 887 862 689
Wydatki Wojskowe 465.00 700 700 700 700 650
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -20.60 -40 -45 -48 -50 -45
Zmiany Zapasów -543.00 450 450 450 450 268
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 75.00 68 66 64 62 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -26 -30 -33 -35 -28
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -63 -65 -70 -72 -75
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 2750 2673 2635 2559 2047
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5338270.70 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Cena Benzyny 0.00 0 0 0 0 0


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.