Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 5695.74 -1077 197 -35.85 6.46 0.22
Waluta 4033688.25 4140179 4251455 4365956 4483279 4727618
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
Stopa Bezrobocia 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Inflacja 2719.50 1900 1500 980 950 750
Stopa Inflacji (Miesięczny) 28.50 21 27 27 25 32
Stopa Procentowa 54.06 52 49 45 41 35
Bilans Handlowy 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 350.00 380 380 365 360 365
Budżet Państwa do PKB -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Optymizm Konsumentów 66.00 58 58 61 60 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
PKB 482.36 240 240 240 240 230
Środki Trwałe Brutto 347.00 312 1950 295 330 280
Pkb Per Capita 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Pracujący 15011108.00 13100000 12800000 13200000 13200000 13000000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1280000 1350000 1400000 1400000 1300000
Płaca Minimalna 400000.00 550000 750000 950000 950000 950000
Populacja 32.60 32.63 33.03 33.03 33.03 33.43
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 91.3 91 90.7 90.7 91

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2719.50 1900 1500 980 950 750
Stopa Inflacji (Miesięczny) 28.50 21 27 27 25 32
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1195583.00 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
Inflacja Żywności 2190.00 2400 1800 2400 2400 1800
Cpi Transport 1195053805.30 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 54.06 52 49 45 41 35
Podaż Pieniądza M0 1248273160.01 495000000 515000000 505000000 505000000 494000000
Podaż Pieniądza M1 2143301478.75 775000000 775000000 680000000 680000000 640000000
Podaż Pieniądza M2 2147800530.29 925498936 925498936 117649621 117649621 120686442
Podaż Pieniądza M3 2147800530.29 925591131 925591131 105000000 105000000 125778685
Rezerwy Walutowe 6178.00 6400 6400 6500 6500 6500
Bilans Banków 18616574349.00 1760000000 1700000000 1400000000 1400000000 1300000000
Stopa Depozytowa 36.00 33.94 30.94 26.94 22.94 21.94
Bilans Banku Centralnego 137006399.71 41500000 31300000 32000000 32000000 28000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 3000 3100 2900 2900 3400
Eksport 8627.00 7700 7900 7400 7400 8100
Dług Zagraniczny 0.00 421 421 421 421 421
Wydobycie Ropy Naftowej 641.00 850 900 900 900 875
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -4300 -4100 -5000 -5000 -4700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 350.00 380 380 365 360 365
Budżet Państwa do PKB -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Wydatki Rządowe 1286.00 1157 1664 1093 1222 1038
Wydatki Wojskowe 0.41 700 650 650 650 650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6 5.5 6 6 6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa -20.60 -41 -38 -26 -26 -35
Zmiany Zapasów -543.00 -800 -900 -900 -900 -700

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 66.00 58 58 61 60 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -55 -50 -43 -43 -35
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 3437 6198 3246 3628 3084
Kredyt dla Sectora Prywatnego 867194220.00 58500000 57800000 46700000 46700000 54000000


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.