Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 191984.67 167353 145889 127171 110852 78215
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -30 -31 -33 -35 -37
Stopa Bezrobocia 6.40 8.1 9 9.8 10.3 10.5
Inflacja 9585.50 52000 57000 59000 62000 72000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 31.50 35 38 40 45 70
Stopa Procentowa 23.15 20 20 19.5 19 18.5
Bilans Handlowy 5680.00 4700 5000 5300 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1700 1500 1300 1300 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 50 60 60
Budżet Państwa do PKB -20.00 -40 -40 -40 -50 -50
Optymizm Konsumentów 75.00 57 60 62 60 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -30 -33 -35 -35 -28
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -30 -31 -33 -35 -37
PKB 280.00 294 300 300 270 270
Środki Trwałe Brutto 347.00 243 239 232 226 146
Pkb Per Capita 16054.49 10000 10000 10000 9500 9500
Pkb Per Capita Ppp 17131.39 16299 16299 4500 16299 4000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.40 8.1 9 9.8 10.3 10.5
Pracujący 15011108.00 14300000 14000000 13800000 13800000 12800000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1160000 1180000 1200000 1200000 1350000
Płaca Minimalna 250000.00 250000 350000 450000 550000 950000
Populacja 32.22 32.23 32.23 32.63 32.63 33.03
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 92.6 92.4 92.2 92.2 90

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 9585.50 52000 57000 59000 62000 72000
Stopa Inflacji (Miesięczny) 31.50 35 38 40 45 70
Indeks Cen Konsumenta Cpi 16609707862.70 9000 9000 9900 9900 9900
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Inflacja Bazowa 60.30 3700000 3800000 4000000 4000000 1200000
Inflacja Żywności 7981.40 50000 53000 55000 60000 76000
Cpi Transport 8482329827.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 23.15 20 20 19.5 19 18.5
Rezerwy Walutowe 7018.00 8000 8000 7900 7900 7600
Stopa Depozytowa 24.00 23.73 22.23 18 21.73 21.23

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 5680.00 4700 5000 5300 5300 5200
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1700 1500 1300 1300 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2
Import 2497.00 3000 2900 2600 2600 2500
Eksport 8627.00 7700 7900 7900 7900 7700
Wydobycie Ropy Naftowej 865.00 1100 1200 1100 1000 1250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -3200 -3500 -4000 -4000 -4000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 23.00 50 50 50 60 60
Budżet Państwa do PKB -20.00 -40 -40 -40 -50 -50
Wydatki Rządowe 1286.00 900 887 862 836 543
Wydatki Wojskowe 465.00 700 700 700 700 650

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -20.60 -45 -48 -50 -50 -45
Zmiany Zapasów -543.00 450 450 450 450 268

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 75.00 57 60 62 60 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -30 -33 -35 -35 -28
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -65 -70 -72 -72 -75
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 2673 2635 2559 2482 1612
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8258245.20 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.