Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 4.77 4.8 4.84 4.88 4.92 5
Indeks Giełdowy 6048.00 5566 5251 4953 4673 4159
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -5 -5 -5 -5 2
Stopa Bezrobocia 6.40 10 10 10 10 9.7
Inflacja 222.30 350 300 250 200 150
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
Stopa Procentowa 56.18 50 35 35 25 25
Bilans Handlowy 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1100 1100 800 800 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 350.00 360 360 365 365 340
Budżet Państwa do PKB -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.80 -5 -5 -5 -5 2
PKB 106.36 150 150 150 200 200
PKB Per Capita 14025.36 9500 9500 9000 9000 9000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.40 10 10 10 10 9.7
Pracujący 15011108.00 13200000 13200000 13000000 13000000 13000000
Bezrobotni Zarejestrowani 1018421.00 1400000 1400000 1300000 1300000 1180000
Płaca Minimalna 12600000.00 12600000 12600000 12600000 12600000 12600000
Populacja 32.60 33.03 33.03 33.43 33.43 33.43
Wskaźnik Zatrudnienia 93.65 90.7 90.7 90.7 90.7 92

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 222.30 350 300 250 200 150
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2997960.56 6223673 8276111 9021279 8612107 22553197
Inflacja Żywności 192.90 350 250 250 150 150
Cpi Transport 3731895595.92 3862511942 3947487204 4022489461 4082826803 4205311607

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 56.18 50 35 35 25 25
Podaż Pieniądza M0 3.79 505000000 505000000 494000000 494000000 480000000
Podaż Pieniądza M1 6.37 680000000 680000000 640000000 640000000 70500000
Podaż Pieniądza M2 6379.82 117649621 117649621 120686442 120686442 111686497
Podaż Pieniądza M3 6379.82 105000000 105000000 105000000 105000000 115778740
Rezerwy Walutowe 10862.00 10958 11011 11064 11117 11277
Bilans Banków 30248191.00 30368364 30440469 30512573 30584677 30800989
Stopa Depozytowa 36.00 29.82 14.82 14.82 4.82 4.82
Bilans Banku Centralnego 210557058.33 224736297 226370391 228004484 229638577 234540857

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
Saldo Obrotów Bieżących 2533.00 1100 1100 800 800 800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 2900 2900 3400 3400 3400
Eksport 8627.00 7400 7400 8100 8100 8300
Dług Zagraniczny 0.00 421 421 421 421 421
Wydobycie Ropy Naftowej 728.00 1050 1200 1100 1100 1000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 -5000 -5000 -4700 -4700 -4700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 350.00 360 360 365 365 340
Budżet Państwa do PKB -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
Wydatki Wojskowe 0.41 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 5.5 5.5 6 6 6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -20.60 -26 -26 -35 -35 -35

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -53.50 -43 -43 -35 -35 -28
Wydatki Konsumpcyjne 3819.00 6198 6198 3246 3628 3084
Kredyt dla Sectora Prywatnego 24076.24 2316438 2686059 3055679 3425299 4657367


Wenezuela - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.