Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.67 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-06
Inflacja 0.3 2019-11
Stopa Procentowa 5 2019-12
Bilans Handlowy 597 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 216 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.9 2019-06
PKB 23.41 2018-12
Pkb Per Capita 15289 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28647 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-06
Populacja 1.39 2018-12
Pracujący 604 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.5 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 24 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-11
Cpi Transport 107 2019-11
Inflacja Żywności -1.1 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 608 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-12
Stopa Depozytowa 1.5 2018-12
Bilans Banków 141297 2019-08
Rezerwy Walutowe 6929 2019-12
Podaż Pieniądza M0 26383 2019-10
Podaż Pieniądza M2 87039 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 597 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 216 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Eksport 2016 2019-06
Import 1419 2019-06
Rezerwy Złota 1.94 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 59.26 2019-08
Dług Zagraniczny 26309 2019-10
Indeks Terroryzmu 0.02 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Rating Kredytowy 57 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 4789 2019-07
Bilans Budżetu -26.5 2019-07
Dług Publiczny 92699 2019-10
Dochody Budżetu Państwa 4762 2019-07
Wydatki Wojskowe 165 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 9570 2017-03
Adresy IP 175628 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 63.1 2019-06
Produkcja Cementu 47190 2019-12
Index Konkurencyjności 58.3 2019-12
Ranking Konkurencyjności 79 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 105 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.1 2019-03
Konsument Ostatni okres
Kredyt Konsumencki 36075 2019-10
Cena Benzyny 0.43 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 65836 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Trynidad i Tobago - Wskaźniki ekonomiczne.