Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.72 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-12
Inflacja 1.2 2019-08
Stopa Procentowa 5 2019-09
Bilans Handlowy 756 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 487 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2019-03
PKB 23.41 2018-12
Pkb Per Capita 15289 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28647 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-12
Populacja 1.39 2018-12
Pracujący 596 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.3 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 27.3 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-08
Cpi Transport 108 2019-08
Inflacja Żywności 2 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 608 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-09
Stopa Depozytowa 1.5 2018-12
Bilans Banków 140695 2019-07
Rezerwy Walutowe 7046 2019-08
Podaż Pieniądza M0 25799 2019-07
Podaż Pieniądza M2 87029 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 756 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 487 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Eksport 2346 2019-03
Import 1589 2019-03
Rezerwy Złota 1.94 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 59.51 2019-06
Dług Zagraniczny 25764 2019-07
Indeks Terroryzmu 0.12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Rating Kredytowy 67.5
Wydatki Budżetu Państwa 4789 2019-07
Bilans Budżetu -26.5 2019-07
Dług Publiczny 90781 2019-07
Dochody Budżetu Państwa 4762 2019-07
Wydatki Wojskowe 165 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 9570 2017-03
Adresy IP 175628 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 63.5 2019-03
Produkcja Cementu 57319 2019-08
Index Konkurencyjności 58.3 2019-12
Ranking Konkurencyjności 79 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 105 2018-12
Produkcja Przemysłowa 1 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.1 2019-03
Konsument Ostatni okres
Kredyt Konsumencki 35224 2019-07
Cena Benzyny 0.45 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 65377 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Trynidad i Tobago - Wskaźniki ekonomiczne.