Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.71 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-12
Inflacja 1.1 2019-06
Stopa Procentowa 5 2019-07
Bilans Handlowy 690 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 68.3 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.1 2018-12
PKB 23.41 2018-12
Pkb Per Capita 15289 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28647 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-12
Populacja 1.39 2018-12
Pracujący 596 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.3 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 27.3 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-06
Cpi Transport 108 2019-06
Inflacja Żywności 1.4 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 604 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-07
Stopa Depozytowa 1.5 2018-12
Bilans Banków 138095 2019-04
Rezerwy Walutowe 6984 2019-06
Podaż Pieniądza M0 23457 2019-04
Podaż Pieniądza M2 87671 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 690 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 68.3 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2018-12
Eksport 2486 2018-09
Import 1796 2018-09
Rezerwy Złota 1.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 59 2019-04
Dług Zagraniczny 25848 2019-05
Indeks Terroryzmu 0.12 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Rating Kredytowy 67.5
Wydatki Budżetu Państwa 3668 2019-04
Bilans Budżetu 374 2019-04
Dług Publiczny 92346 2019-05
Dochody Budżetu Państwa 4042 2019-04
Wydatki Wojskowe 165 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 9570 2017-03
Adresy IP 175628 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 67.7 2018-12
Produkcja Cementu 51088 2019-06
Index Konkurencyjności 57.88 2018-12
Ranking Konkurencyjności 78 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 105 2018-12
Produkcja Przemysłowa 9.5 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15 2018-09
Konsument Ostatni okres
Kredyt Konsumencki 34869 2019-05
Cena Benzyny 0.45 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 64632 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Trynidad i Tobago - Wskaźniki ekonomiczne.