Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 6.75 6.74 6.76 6.78 6.8 6.84

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.90 3 6.5 4 4 1.7
Stopa Bezrobocia 4.00 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
Inflacja 0.80 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Bilans Handlowy 31.60 720 860 1275 1275 1113
Saldo Obrotów Bieżących -250.10 200 200 150 150 150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Dług Publiczny do PKB 63.20 67 67 67 67 63
Budżet Państwa do PKB -2.40 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.90 3 6.5 4 4 1.7
PKB 24.10 24 24 27 27 25.5
Pkb Per Capita 15105.10 15100 15100 15100 15100 15250
Pkb Per Capita Ppp 26176.00 25500 25500 25500 25500 26300
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.00 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
Populacja 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38
Bezrobotni Zarejestrowani 25.10 32 31 31 31 28.9

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.80 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
Cpi Transport 107.30 108 108 114 108 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.80 110 110 114 111 113
Inflacja Żywności 2.30 3 2.5 2 1.8 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 621.40 608 608 608 608 609

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Banków 156789.00 149000 149000 153000 153000 155000
Rezerwy Walutowe 6704.40 7200 7290 7350 7350 7350

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 31.60 720 860 1275 1275 1113
Saldo Obrotów Bieżących -250.10 200 200 150 150 150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Import 1288.80 1520 1550 1550 1550 1587
Eksport 1320.50 2400 2500 2700 2700 2700
Dług Zagraniczny 31257.30 30000 30000 30000 30000 30000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 63.20 67 67 67 67 63
Budżet Państwa do PKB -2.40 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Wydatki Budżetu Państwa 3559.10 4900 4800 4600 4600 4000
Wydatki Wojskowe 165.00 210 210 210 220 220
Bilans Budżetu 1707.70 700 -2400 700 700 700
Dług Publiczny 101569.00 103000 102100 101500 101500 101500
Dochody Budżetu Państwa 4666.10 3000 3100 3200 3200 4000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Utylizacji Surowców 60.40 65 65 67.5 67.5 67.5
Produkcja Cementu 52511.00 62300 63500 64000 64000 65000
Produkcja Przemysłowa 1.10 1.5 8.5 2.1 2.1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.10 1.9 1.3 1.1 1.1 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Kredyt Konsumencki 37255.50 35980 36895 36251 36251 37419
Cena Benzyny 0.51 0.32 0.31 0.31 0.28 0.26
Kredyt dla Sectora Prywatnego 66262.30 64836 66077 67736 70114 67429


Trynidad i Tobago - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.