Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 588 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-03
Stopa Bezrobocia 1.8 2017-12
Inflacja 0.6 2019-07
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Bilans Handlowy -46 2017-05
Saldo Obrotów Bieżących -223 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 19.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-03
PKB 5.3 2018-12
Pkb Per Capita 672 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1566 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2017-12
Populacja 7.8 2017-12
Koszty Utrzymania 110200 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 196600 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 33300 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-07
Inflacja Żywności -1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.2 2019-06
Cpi Transport 96.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.2 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Stopa Depozytowa 6.49 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -46 2017-05
Saldo Obrotów Bieżących -223 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2017-12
Eksport 44.1 2017-05
Import 90.1 2017-05
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 98.4 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1388 2017-03
Adresy IP 9633 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 68.6 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 30 2018-12
Ranking Korupcji 129 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 137 2018-12
Produkcja Przemysłowa -8.1 2018-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2018-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Togo - Wskaźniki ekonomiczne.