Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 587.75 588 592 596 599 607
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.8 4.8 4.5 4.8 5.6
Stopa Bezrobocia 1.80 2 2 2 2 2
Inflacja 0.60 1.7 2.6 3.4 2.8 3
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3
Dług Publiczny do PKB 19.60 25 25 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.8 4.8 4.5 4.8 5.6
PKB 5.30 5.4 5.4 5.8 5.8 5.8
Pkb Per Capita 672.50 690 690 740 740 740
Pkb Per Capita Ppp 1565.50 1580 1580 1650 1650 1650
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 1.80 2 2 2 2 2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 196600.00 196600 198600 198600 198600 200000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 33300.00 33300 34300 34300 34300 35300
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.60 1.7 2.6 3.4 2.8 3
Inflacja Żywności -1.00 -2.2 2.5 2.8 3 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.30 104 107 108 109 110
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 6.49 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 19.60 25 25 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Togo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.