Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 592.48 586 590 595 599 608
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
Stopa Bezrobocia 1.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflacja -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2
Dług Publiczny do PKB 19.60 27 27 27 27 30
Budżet Państwa do PKB -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
PKB 5.30 5.8 5.8 5.8 5.8 6
Pkb Per Capita 672.50 740 740 740 740 765
Pkb Per Capita Ppp 1565.50 1650 1650 1650 1650 1740
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Populacja 7.89 8.33 8.33 8.33 8.27 8.46
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 196600.00 198600 198600 198600 200000 210600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 33300.00 34300 34300 34300 35300 36300
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
Inflacja Żywności -3.20 1.4 1.8 2 2.2 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.50 104 107 104 106 108
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Stopa Depozytowa 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 5.99
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 19.60 27 27 27 27 30
Budżet Państwa do PKB -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
Wydatki Wojskowe 98.40 100 100 100 100 98
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Togo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.