Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 585.00 600 605 609 614 623
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
Stopa Bezrobocia 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflacja -0.30 1.4 2 1.8 2.1 2.1
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
Dług Publiczny do PKB 19.60 25 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
PKB 5.30 5.4 5.8 5.8 5.8 5.8
Pkb Per Capita 672.50 690 740 740 740 740
Pkb Per Capita Ppp 1565.50 1580 1650 1650 1650 1650
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 196600.00 198600 198600 198600 198600 200000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 33300.00 34300 34300 34300 34300 35300
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.30 1.4 2 1.8 2.1 2.1
Inflacja Żywności -3.40 -2 1.6 1.8 2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 105 106 108 105 108
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Stopa Depozytowa 6.49 6.49 6.24 6.24 5.99 5.99
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 19.60 25 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Togo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.