Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2305 2020-01
Indeks Giełdowy 2090 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Inflacja 3.8 2019-12
Stopa Procentowa 7 2019-11
Bilans Handlowy -756 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -109 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2019-09
PKB 57.44 2018-12
Środki Trwałe Brutto 46636421 2018-12
Pkb Per Capita 957 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3227 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 28640136 2019-09
Rolnictwo w PKB 5573086 2019-09
Budownictwo w PKB 4052741 2019-09
Przemysł w PKB 2671779 2019-09
Górnictwo w PKB 1290552 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1317178 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Populacja 54.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 762800 2018-12
Koszty Utrzymania 332400 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2019-12
Inflacja Żywności 6.3 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-12
Inflacja Bazowa 2.2 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 139 2019-12
Cpi Transport 106 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 105 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.44 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-11
Bilans Banków 35542799 2019-09
Stopa Depozytowa 7.15 2019-03
Bilans Banku Centralnego 17918813 2019-09
Podaż Pieniądza M0 7411 2019-11
Podaż Pieniądza M1 13192 2019-11
Podaż Pieniądza M2 21068 2019-11
Podaż Pieniądza M3 28164 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -756 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -109 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2018-12
Eksport 1583 2019-09
Import 2139 2019-06
Rachunek kapitałowy -284 2019-03
Dług Zagraniczny 22281 2019-11
Terms of Trade 102 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.27 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Rating Kredytowy 15
Dług Publiczny 6314 2019-11
Wydatki Wojskowe 665 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Index Konkurencyjności 48.19 2019-12
Ranking Konkurencyjności 117 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 141 2019-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19384 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 13.62 2019-11
Cena Benzyny 0.91 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tanzania - Wskaźniki ekonomiczne.