Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2295 2019-06
Indeks Giełdowy 1902 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
Stopa Bezrobocia 10.3 2014-12
Inflacja 3.5 2019-05
Stopa Procentowa 7 2019-03
Bilans Handlowy -1039 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -532 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
PKB 52.09 2017-12
Środki Trwałe Brutto 20802637 2017-12
Pkb Per Capita 901 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 2683 2017-12
Rolnictwo w PKB 5360479 2018-09
Budownictwo w PKB 3492895 2018-09
Przemysł w PKB 2532462 2018-09
Górnictwo w PKB 1166716 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 1328438 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.3 2014-12
Populacja 52.55 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 762800 2018-12
Koszty Utrzymania 332400 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 362400 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.7 2014-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2019-05
Inflacja Żywności 0.9 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-05
Inflacja Bazowa 3.5 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 2019-05
Cpi Transport 106 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 102 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-03
Bilans Banków 32847633 2018-12
Stopa Depozytowa 7.15 2019-03
Bilans Banku Centralnego 18050357 2018-12
Podaż Pieniądza M0 6688 2019-03
Podaż Pieniądza M1 11595 2019-03
Podaż Pieniądza M2 18985 2019-03
Podaż Pieniądza M3 25703 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1039 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -532 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2017-12
Eksport 1154 2018-12
Import -2193 2018-12
Rachunek kapitałowy -358 2018-12
Dług Zagraniczny 21530 2019-03
Terms of Trade 101 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.37 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2017-12
Rating Kredytowy 15
Dług Publiczny 6162 2019-03
Wydatki Wojskowe 665 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Index Konkurencyjności 47.21 2018-12
Ranking Konkurencyjności 116 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 144 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18436 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.62 2019-03
Cena Benzyny 0.97 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tanzania - Wskaźniki ekonomiczne.