Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2297 2019-10
Indeks Giełdowy 1916 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Inflacja 3.4 2019-09
Stopa Procentowa 7 2019-07
Bilans Handlowy -1091 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -860 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.6 2019-03
PKB 57.44 2018-12
Środki Trwałe Brutto 46636421 2018-12
Pkb Per Capita 957 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2809 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 30019412 2019-03
Rolnictwo w PKB 8182587 2019-03
Budownictwo w PKB 4193881 2019-03
Przemysł w PKB 2280570 2019-03
Górnictwo w PKB 1159804 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1307326 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Populacja 54.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 762800 2018-12
Koszty Utrzymania 332400 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 362400 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.7 2014-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2019-09
Inflacja Żywności 4 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-09
Inflacja Bazowa 2.7 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-07
Bilans Banków 35615347 2019-06
Stopa Depozytowa 7.15 2019-03
Bilans Banku Centralnego 17308467 2019-06
Podaż Pieniądza M0 7126 2019-08
Podaż Pieniądza M1 12817 2019-08
Podaż Pieniądza M2 20533 2019-08
Podaż Pieniądza M3 27163 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1091 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -860 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2017-12
Eksport 1048 2019-06
Import 2127 2018-12
Rachunek kapitałowy -284 2019-03
Dług Zagraniczny 21755 2019-08
Terms of Trade 102 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.37 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Rating Kredytowy 15
Dług Publiczny 6148 2019-08
Wydatki Wojskowe 665 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Index Konkurencyjności 48.19 2019-12
Ranking Konkurencyjności 117 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 144 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19020 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.31 2019-08
Cena Benzyny 0.97 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tanzania - Wskaźniki ekonomiczne.