Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 2297.00 2300 2308 2315 2323 2337
Indeks Giełdowy 1916.37 1916 1898 1880 1862 1828
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
Stopa Bezrobocia 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
Inflacja 3.40 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -1091.20 3313 3313 -581 -601 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -7 -7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
PKB 57.44 59 62 62 62 62
Środki Trwałe Brutto 46636420.57 22321230 22134006 49621151 49061514 23839073
Pkb Per Capita 957.10 980 1010 1010 1010 1010
Pkb Per Capita Ppp 2809.07 2898 2838 2838 2946 2946
Rolnictwo w PKB 8182587.00 2519413 2498281 8706273 8608082 2690734
Budownictwo w PKB 4193881.00 1787346 1772354 4462289 4411963 1908886
Przemysł w PKB 2280570.00 988343 980053 2426526 2399160 1055550
Górnictwo w PKB 1159804.00 561927 557214 1234031 1220114 600138
Administracja Publiczna w PKB 1307326.00 795006 788337 1390995 1375307 849066
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
Przeciętne Wynagrodzenia 362400.00 390000 390000 390000 390000 400000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100.00 950800 950800 950800 950800 960500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500.00 490500 490500 490500 490500 500000
Koszty Utrzymania Rodziny 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.40 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.92 117 120 121 120 121
Inflacja Żywności 4.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.70 128 128 128 128 133
Cpi Transport 105.67 109 109 110 109 113
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 7.15 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1091.20 3313 3313 -581 -601 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -7 -7 -7 -7
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Cena Benzyny 0.97 0.83 0.81 0.84 0.82 0.81
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.31 14.93 12.93 12.38 12.38 12.93


Tanzania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.