Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 2295.00 2302 2309 2317 2325 2340
Indeks Giełdowy 1938.94 1929 1910 1890 1871 1834
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
Stopa Bezrobocia 10.30 9 9 8 8 8
Inflacja 3.70 3.6 4 4.1 4.3 4.8
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 43 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
PKB 57.44 59 59 62 62 62
Środki Trwałe Brutto 46636420.57 22196414 22321230 22134006 22134006 23839073
Pkb Per Capita 957.10 980 980 1010 1010 1010
Pkb Per Capita Ppp 2809.07 2898 2838 2838 2946 2946
Rolnictwo w PKB 8182587.00 2505325 2519413 2498281 2498281 2690734
Budownictwo w PKB 4193881.00 1777352 1787346 1772354 1772354 1908886
Przemysł w PKB 2280570.00 982816 988343 980053 980053 1055550
Górnictwo w PKB 1159804.00 558785 561927 557214 557214 600138
Administracja Publiczna w PKB 1307326.00 790560 795006 788337 788337 849066
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.30 9 9 8 8 8
Przeciętne Wynagrodzenia 362400.00 359314 390000 390000 390000 400000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100.00 749322 950800 950800 950800 960500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500.00 377812 490500 490500 490500 500000
Koszty Utrzymania Rodziny 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.70 3.6 4 4.1 4.3 4.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116.61 116 117 121 122 123
Inflacja Żywności 2.90 5.34 5.5 5.5 5.5 5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.70 129 128 128 128 133
Cpi Transport 106.21 106 110 110 111 115
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 43 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Cena Benzyny 1.01 0.98 0.96 0.93 0.91 0.91
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41


Tanzania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.