Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 2305.00 2300 2306 2313 2320 2333
Indeks Giełdowy 2089.76 2020 1980 1940 1902 1826
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.4 5.2 4.7 4.5 4.8
Stopa Bezrobocia 9.70 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3
Inflacja 3.80 3.3 3.5 3.6 3.6 5
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -755.80 -819 -829 -631 -750 -828
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -5
Dług Publiczny do PKB 37.40 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4 -4 -4 -4 -5.1
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.4 5.2 4.7 4.5 4.8
PKB 57.44 62 62 62 62 60
Środki Trwałe Brutto 46636420.57 49621151 49061514 48828332 48735059 51074342
Pkb Per Capita 957.10 995 995 995 995 1020
Pkb Per Capita Ppp 3227.03 3400 3400 3400 3400 3560
Rolnictwo w PKB 5573086.00 8711855 8451447 8411278 8395211 8798181
Budownictwo w PKB 4052741.00 4462289 4806408 4783564 4774426 5003599
Przemysł w PKB 2671779.00 2426526 2508001 2496080 2491312 2610895
Górnictwo w PKB 1290552.00 1234031 1392703 1386084 1383436 1449841
Administracja Publiczna w PKB 1317178.00 1390995 1357924 1351470 1348888 1413635
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.70 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3
Populacja 54.20 58.37 58.37 58.37 57.5 59.15
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100.00 950800 950800 950800 960500 1000500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500.00 490500 490500 490500 500000 520000
Koszty Utrzymania Rodziny 762800.00 762800 762800 762800 785000 798000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.80 3.3 3.5 3.6 3.6 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.10 120 121 120 121 127
Inflacja Żywności 6.30 6.5 6.5 5.5 5 5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.16 111 110 108 108 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.44 7.8 6.5 4.7 5 4.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3
Cpi Transport 106.33 109 110 109 109 115
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -755.80 -819 -829 -631 -750 -828
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -5
Import 2138.90 1950 1970 2000 2000 2150
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 37.40 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4 -4 -4 -4 -5.1
Wydatki Wojskowe 665.00 760 760 760 760 730
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Cena Benzyny 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 13.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62


Tanzania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.