Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 2295.00 2303 2310 2318 2326 2341
Indeks Giełdowy 1916.56 1753 1627 1510 1401 1207
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
Stopa Bezrobocia 10.30 9 9 9 8 8
Inflacja 3.50 3.4 3.7 4 4.1 4.8
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 5 5
Bilans Handlowy -1038.60 3078 3102 3313 3313 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 43 43 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
PKB 52.09 59 59 59 62 62
Środki Trwałe Brutto 20802637.19 22217217 22196414 22321230 22134006 23839073
Pkb Per Capita 900.52 973 952 952 989 989
Pkb Per Capita Ppp 2683.30 2898 2838 2838 2946 2946
Rolnictwo w PKB 5360478.86 2507673 2505325 2519413 2498281 2690734
Budownictwo w PKB 3492895.10 1779017 1777352 1787346 1772354 1908886
Przemysł w PKB 2532462.25 983737 982816 988343 980053 1055550
Górnictwo w PKB 1166715.66 559308 558785 561927 557214 600138
Administracja Publiczna w PKB 1328437.86 791301 790560 795006 788337 849066
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 10.30 9 9 9 8 8
Przeciętne Wynagrodzenia 362400.00 359314 357864 390000 390000 400000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 884100.00 749322 762558 950800 950800 960500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 419500.00 377812 386897 490500 490500 500000
Koszty Utrzymania Rodziny 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.50 3.4 3.7 4 4.1 4.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.23 117 116 117 121 123
Inflacja Żywności 0.90 5.34 -0.68 5.5 5.5 5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.70 126 129 128 128 133
Cpi Transport 106.22 105 106 110 110 115
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 5 5
Stopa Depozytowa 7.15 7.59 7.59 7.59 5.59 5.59
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1038.60 3078 3102 3313 3313 3273
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 37.40 43 43 43 45 45
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Cena Benzyny 0.97 0.87 0.85 0.83 0.81 0.81
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.62 14.84 14.84 14.84 12.84 12.84


Tanzania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.