Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11.29 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Inflacja 9.61 2021-01
Stopa Procentowa 11 2021-02
Bilans Handlowy -175 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 1006983 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2020-09
PKB 8.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 23892 2019-12
Pkb Per Capita 1121 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 3380 2019-12
Rolnictwo w PKB 15295 2019-12
Budownictwo w PKB 6833 2019-12
Przemysł w PKB 13488 2019-12
Usługi w PKB 14026 2019-12
Transport w PKB 8023 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Pracujący 2332 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 49.9 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1642 2020-12
Populacja 9.3 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1574 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.61 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-01
Inflacja Żywności 14 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2021-02
Podaż Pieniądza M0 16371 2020-11
Podaż Pieniądza M1 17876 2020-11
Podaż Pieniądza M2 20124 2020-11
Stopa Depozytowa 5.2 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -175 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 1006983 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 52.8 2020-07
Import 231 2020-06
Rezerwy Złota 7.99 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2020-10
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 20569 2019-11
Rating Kredytowy 25 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 20852 2019-11
Bilans Budżetu -283 2019-11

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.6 2019-12
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2020-12
Ranking Korupcji 149 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 106 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.