Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11.33 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.5 2020-12
Inflacja 9.1 2021-07
Stopa Procentowa 13 2021-08
Bilans Handlowy -226 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -66850 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 2020-12
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2019-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 2021-06
PKB 8.19 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 39898 2021-06
Pkb Per Capita 1147 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 3658 2020-12
Rolnictwo w PKB 15295 2019-12
Budownictwo w PKB 6833 2019-12
Przemysł w PKB 13488 2019-12
Usługi w PKB 14026 2019-12
Transport w PKB 8023 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2020-12
Pracujący 2463 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 53.1 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1732 2021-06
Populacja 9.3 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2021-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1830 2021-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.1 2021-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2021-07
Inflacja Żywności 12.4 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13 2021-08
Podaż Pieniądza M0 19050 2021-07
Podaż Pieniądza M1 20440 2021-07
Podaż Pieniądza M2 23125 2021-07
Stopa Depozytowa 5.2 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -226 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -66850 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 2020-12
Eksport 92.6 2021-05
Import 318 2021-05
Rezerwy Złota 17.19 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0 2021-05
Dług Zagraniczny 6609 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13245 2021-06
Rating Kredytowy 25 2021-09
Wydatki Budżetu Państwa 12885 2021-06
Bilans Budżetu 360 2021-06
Wydatki Wojskowe 80 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 23.4 2021-06
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2020-12
Ranking Korupcji 149 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 106 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.