Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.69 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Inflacja 8.6 2019-08
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Bilans Handlowy -94.6 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -117863 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-06
PKB 7.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 72427 2019-06
Pkb Per Capita 1073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3061 2018-12
Rolnictwo w PKB 12874 2018-12
Budownictwo w PKB 6678 2018-12
Przemysł w PKB 10526 2017-12
Usługi w PKB 8389 2017-12
Transport w PKB 7435 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Pracujący 2238 2016-12
Bezrobotni Zarejestrowani 52.1 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1466 2019-07
Populacja 9.1 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1558 2018-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.6 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-08
Inflacja Żywności 14.6 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Podaż Pieniądza M0 14210 2019-09
Podaż Pieniądza M1 15316 2019-09
Podaż Pieniądza M2 17288 2019-09
Stopa Depozytowa 3.6 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -94.6 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -117863 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 97.5 2018-05
Import 192 2018-05
Rezerwy Złota 22.33 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2019-06
Dług Zagraniczny 2274 2016-12
Indeks Terroryzmu 2.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 11708 2019-07
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 12864 2019-07
Bilans Budżetu -1156 2019-07
Wydatki Wojskowe 79.7 2015-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.3 2019-08
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.