Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.28 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Inflacja 10 2020-05
Stopa Procentowa 11.75 2020-05
Bilans Handlowy -185 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -15834 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-12
PKB 8.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 74204 2019-09
Pkb Per Capita 1121 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 3380 2019-12
Rolnictwo w PKB 12874 2018-12
Budownictwo w PKB 6678 2018-12
Przemysł w PKB 11858 2018-12
Usługi w PKB 12733 2018-12
Transport w PKB 7435 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Pracujący 2407 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 51.7 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 1363 2020-04
Populacja 9.13 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1574 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-12
Inflacja Żywności 17.3 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.75 2020-05
Podaż Pieniądza M0 14509 2020-04
Podaż Pieniądza M1 15912 2020-04
Podaż Pieniądza M2 18039 2020-04
Stopa Depozytowa 3.8 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -185 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -15834 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 111 2019-11
Import 295 2019-11
Rezerwy Złota 17.2 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2020-02
Indeks Terroryzmu 3.95 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 20569 2019-11
Rating Kredytowy 25 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 20852 2019-11
Bilans Budżetu -283 2019-11

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.6 2019-12
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2019-12
Ranking Korupcji 153 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 106 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.