Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.7 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Inflacja 8.7 2019-06
Stopa Procentowa 13.25 2019-07
Bilans Handlowy -94.6 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -102497 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2019-03
PKB 7.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 70443 2019-03
Pkb Per Capita 1073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3061 2018-12
Rolnictwo w PKB 12874 2018-12
Budownictwo w PKB 6678 2018-12
Przemysł w PKB 10526 2017-12
Usługi w PKB 8389 2017-12
Transport w PKB 7439 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Pracujący 2238 2016-12
Bezrobotni Zarejestrowani 51.5 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 1305 2019-04
Populacja 8.9 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1558 2018-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.7 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.3 2018-09
Inflacja Żywności 13.5 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.7 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-07
Podaż Pieniądza M0 13028 2019-06
Podaż Pieniądza M1 14348 2019-06
Podaż Pieniądza M2 16229 2019-06
Stopa Depozytowa 3.6 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -94.6 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -102497 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 97.5 2018-05
Import 192 2018-05
Rezerwy Złota 20.4 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2019-04
Dług Zagraniczny 2274 2016-12
Indeks Terroryzmu 2.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 15582 2018-09
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 5835 2018-04
Bilans Budżetu -455 2018-09
Wydatki Wojskowe 79.7 2015-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 11.8 2018-05
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.18 2018-12
Ranking Konkurencyjności 102 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.