Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.69 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Inflacja 8 2019-12
Stopa Procentowa 12.25 2019-12
Bilans Handlowy -185 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -117863 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2019-09
PKB 7.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 75969 2019-10
Pkb Per Capita 1073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3061 2018-12
Rolnictwo w PKB 12874 2018-12
Budownictwo w PKB 6678 2018-12
Przemysł w PKB 11858 2018-12
Usługi w PKB 12733 2018-12
Transport w PKB 7435 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2018-09
Pracujący 2238 2016-12
Bezrobotni Zarejestrowani 50.5 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1327 2019-10
Populacja 9.1 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1574 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-10
Inflacja Żywności 10.6 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.25 2019-12
Podaż Pieniądza M0 15332 2019-12
Podaż Pieniądza M1 16697 2019-12
Podaż Pieniądza M2 18937 2019-12
Stopa Depozytowa 3.6 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -185 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -117863 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 111 2019-11
Import 295 2019-11
Rezerwy Złota 22.33 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2019-08
Indeks Terroryzmu 3.95 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 16757 2019-09
Rating Kredytowy 25 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 17111 2019-09
Bilans Budżetu -354 2019-09
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12 2019-10
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2019-12
Ranking Korupcji 153 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 106 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.