Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11.31 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Inflacja 10.1 2021-03
Stopa Procentowa 12 2021-04
Bilans Handlowy -198 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -66850 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2019-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2020-09
PKB 8.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 24433 2020-09
Pkb Per Capita 1121 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 3380 2019-12
Rolnictwo w PKB 15295 2019-12
Budownictwo w PKB 6833 2019-12
Przemysł w PKB 13488 2019-12
Usługi w PKB 14026 2019-12
Transport w PKB 8023 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-11
Pracujący 2332 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 51 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1479 2021-02
Populacja 9.3 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1574 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-03
Inflacja Żywności 13.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12 2021-04
Podaż Pieniądza M0 18511 2021-03
Podaż Pieniądza M1 20434 2021-03
Podaż Pieniądza M2 22956 2021-03
Stopa Depozytowa 5.2 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -198 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -66850 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 89.4 2021-01
Import 287 2021-01
Rezerwy Złota 7.99 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.18 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.18 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.77 2020-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 24325 2021-01
Rating Kredytowy 25 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 20852 2019-11
Bilans Budżetu -283 2019-11

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.6 2019-12
Szybkość Internetu 2589 2017-03
Adresy IP 9376 2017-03
Index Konkurencyjności 52.4 2019-12
Ranking Konkurencyjności 104 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2020-12
Ranking Korupcji 149 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 106 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Łóżka OIOM 425 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tadżykistan - Wskaźniki ekonomiczne.