Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 12.47 12.62 12.77 12.93 13.08 13.4

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.20 7 6.8 7 7 6.5
Stopa Bezrobocia 7.50 3.6 3.6 3.6 3.6 2.2
Inflacja 7.30 7.5 6.5 5.8 5 6.8
Stopa Procentowa 13.25 14 14 14 14 12.5
Bilans Handlowy -154.60 -210 -210 -211 -211 -211
Saldo Obrotów Bieżących 264160.20 4600 4600 4600 4600 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -2 -2 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 53.67 50 50 50 50 50
Budżet Państwa do PKB 0.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.20 7 6.8 7 7 6.5
PKB 8.19 8.3 8.3 8.6 8.6 8.6
Pkb W Cenach Stałych 39897.80 56378 27308 18589 42691 29219
PKB Per Capita 1199.06 1070 1070 1100 1100 1100
PKB Per Capita PPP 3657.57 3182 3182 3182 3182 3182
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 9.20 -2 -2 -2 3 3
Rolnictwo w PKB 39769.40 39909 39835 42553 42553 45319
Budownictwo w PKB 8009.70 9484 9466 8570 8570 9127
Przemysł w PKB 17964.80 20877 20838 19222 19222 20472
Usługi w PKB 17212.60 13862 13836 18417 18417 19615
Transport w PKB 7982.20 5684 5673 8541 8541 9096

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 7.50 3.6 3.6 3.6 3.6 2.2
Bezrobotni Zarejestrowani 52.20 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1616.60 1700 1700 1700 1700 1700
Populacja 9.89 9.76 9.76 9.98 9.98 9.98
Wynagrodzenia w Przemyśle 1788.33 1600 1600 1600 1600 1600
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.30 7.5 6.5 5.8 5 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.70 107 107 106 107 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.10 102 105 109 103 112
Inflacja Żywności 7.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 13.25 14 14 14 14 12.5
Podaż Pieniądza M2 24108.11 16300 16300 16300 16300 16300
Stopa Depozytowa 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -154.60 -210 -210 -211 -211 -211
Saldo Obrotów Bieżących 264160.20 4600 4600 4600 4600 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -2 -2 -2 -2 -2
Import 344.60 361 361 393 393 393
Eksport 190.00 151 151 182 182 182
Rezerwy Złota 17.19 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Dług Zagraniczny 6589.70 2530 2530 2530 2530 2530

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 53.67 50 50 50 50 50
Budżet Państwa do PKB 0.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu 1106.00 520 520 520 520 520
Wydatki Wojskowe 80.00 79 79 79 79 79

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek od Towarów i Usług 15.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 12.40 10 10 10 10 10


Tadżykistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.