Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 11.31 11.34 11.36 11.39 11.41 11.47

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Bezrobocia 2.10 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6
Inflacja 10.10 7.5 8 7.4 7 6.8
Stopa Procentowa 12.00 11 11 11 11 11.5
Bilans Handlowy -197.70 -210 -187 -220 -220 -210
Saldo Obrotów Bieżących -66849.60 4600 4600 4600 4600 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6
Dług Publiczny do PKB 47.77 53.5 53.5 53.5 53.5 50
Budżet Państwa do PKB -0.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
PKB 8.12 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
Pkb W Cenach Stałych 24432.70 53037 75317 56378 56378 56378
Pkb Per Capita 1121.10 1070 1070 1070 1070 1100
Pkb Per Capita Ppp 3379.70 3185 3185 3185 3096 3182
Rolnictwo w PKB 15295.00 14493 13067 15406 15406 15406
Budownictwo w PKB 6833.30 6696 6778 7118 7118 7118
Przemysł w PKB 13488.40 11749 12036 12489 12489 12489
Usługi w PKB 14025.60 9363 12924 9953 9953 9953
Transport w PKB 8023.40 8303 7547 8826 8826 8826

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.10 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6
Bezrobotni Zarejestrowani 51.00 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1479.10 1700 1700 1700 1700 1700
Populacja 9.30 9.54 9.54 9.76 9.76 9.98
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wynagrodzenia w Przemyśle 1574.14 1600 1600 1600 1600 1600

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 10.10 7.5 8 7.4 7 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 112 106 118 108 115
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Inflacja Żywności 13.70 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 12.00 11 11 11 11 11.5
Podaż Pieniądza M2 22956.35 16300 16300 16300 16300 16300
Stopa Depozytowa 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -197.70 -210 -187 -220 -220 -210
Saldo Obrotów Bieżących -66849.60 4600 4600 4600 4600 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.6
Eksport 89.40 151 151 151 151 182
Import 287.10 338 338 361 361 393
Rezerwy Złota 7.99 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 47.77 53.5 53.5 53.5 53.5 50
Budżet Państwa do PKB -0.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.1
Bilans Budżetu -283.40 520 520 520 520 520

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 13.60 10 10 10 10 10


Tadżykistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.