Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 9.70 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 7.4 7.3 6.9 6.8 6.5
Stopa Bezrobocia 2.30 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5
Inflacja 8.70 6.8 7.3 7.1 7 6.8
Stopa Procentowa 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
Bilans Handlowy -94.60 -208 -190 -190 -190 -220
Saldo Obrotów Bieżących -102496.90 -31700 -1240 -1240 -1240 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 47.90 53.7 53.7 55.3 55.3 55.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.2 -3.2 -1.4 -3.2 -1.4
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 7.4 7.3 6.9 6.8 6.5
PKB 7.52 8 8 8 8 8
Pkb W Cenach Stałych 70443.00 49846 49894 49656 75304 53037
Pkb Per Capita 1073.00 1085 1085 1187 1187 1187
Pkb Per Capita Ppp 3061.10 3015 3015 3185 3185 3185
Rolnictwo w PKB 12873.83 13621 13634 13569 13762 14493
Budownictwo w PKB 6677.87 6293 6299 6269 7139 6696
Przemysł w PKB 10526.20 11042 11053 11000 11253 11749
Usługi w PKB 8389.00 8800 8808 8767 8968 9363
Transport w PKB 7439.30 7804 7811 7774 7953 8303
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.30 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5
Bezrobotni Zarejestrowani 51.50 53.2 53.5 53.5 53.5 53.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1305.20 1540 1600 1600 1600 1700
Populacja 8.90 9.3 9.1 9.3 9.3 9.3
Wynagrodzenia w Przemyśle 1558.10 1520 1550 1550 1550 1600
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 8.70 6.8 7.3 7.1 7 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.40 107 106 106 106 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.30 103 102 102 102 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.70 3.5 3 3 2.8 2.7
Inflacja Żywności 13.50 5 6 6 6 5.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
Podaż Pieniądza M2 16228.81 15400 15700 15700 15700 16300
Stopa Depozytowa 3.60 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -94.60 -208 -190 -190 -190 -220
Saldo Obrotów Bieżących -102496.90 -31700 -1240 -1240 -1240 4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7 -3.7
Eksport 97.50 67 100 100 100 110
Import 192.00 275 290 290 290 330
Rezerwy Złota 20.40 16.4 16.6 16.6 16.6 16.9
Dług Zagraniczny 2274.10 2440 2440 2530 2431 2530
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 47.90 53.7 53.7 55.3 55.3 55.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.2 -3.2 -1.4 -3.2 -1.4
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 11.80 9.9 9.4 9.4 9.4 8.9


Tadżykistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.