Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.93 2021-09
Indeks Giełdowy 11953 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.22 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.74 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 115 2021-09
Inflacja 0.9 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10055192 2021-09
Stopa Procentowa -0.75 2021-08
Bilans Handlowy 4113 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 15928 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 42.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-08
Przemysłowy PMI 67.7 2021-08
Optymizm Konsumentów 7.8 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.8 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Przypadki koronawirusa 817472 2021-09
Śmierć koronawirusa 10611 2021-09
Odzyskany koronawirus 34400 2021-09
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.7 2021-06
PKB 748 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 182934 2021-06
Środki Trwałe Brutto 47061 2021-06
Pkb Per Capita 80132 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 68393 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-08
Pracujący 5052 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 126355 2021-08
Wydajność 107 2021-06
Wolne Etaty 53481 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 6354 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 2020-12
Populacja 8.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 80.5 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2815 2020-12
Oferty Pracy 71048 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2020-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5126 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1748 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.3 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 115 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10055192 2021-09
Przypadki koronawirusa 817472 2021-09
Śmierć koronawirusa 10611 2021-09
Odzyskany koronawirus 34400 2021-09
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-08
Inflacja Bazowa 0.2 2021-07
Deflator Pkb 100 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 102 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2021-08
Inflacja Żywności -1.2 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2021-08
Cpi Transport 105 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2021-07
Oczekiwania inflacyjne 1.13 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2021-08
Stopa Międzybankowa -0.76 2021-09
Podaż Pieniądza M0 726414 2021-08
Podaż Pieniądza M1 762449 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1091585 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1157827 2021-07
Bilans Banków 2275414 2021-06
Rezerwy Walutowe 929292 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1633024 2021-06
Stopa Depozytowa -0.43 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1023827 2021-07
Prywatna długu do PKB 272 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4113 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 15928 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.8 2020-12
Eksport 20315 2021-07
Import 16202 2021-07
Dług Zagraniczny 2097470 2021-03
Terms of Trade 116 2021-07
Rachunek kapitałowy 8436 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1369627 2019-12
Przyjazdy Turystów 1087 2021-06
Rezerwy Złota 1040 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.29 2019-12
Dochody z Turystyki 1516 2021-03
Bronie Sprzedaży 179 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2020-12
Bilans Budżetu -16105 2020-12
Wydatki Rządowe 22583 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36.2 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 232361 2020-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 248467 2020-12
Wnioski o Azyl 725 2021-04
Rating Kredytowy 100 2021-09
Wydatki Wojskowe 5428 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.4 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-08
Przemysłowy PMI 67.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa 15.7 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.8 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 83.92 2021-09
Zmiany Zapasów -1508 2021-06
Bankructwa 12912 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 16.38 2021-08
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2021-06
Produkcja w Górnictwie 13.9 2021-06
PMI dla Usług 64.4 2021-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -7.8 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7.8 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.8 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.6 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 90995 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.8 2019-12
Kredyt Konsumencki 968058 2021-06
Cena Benzyny 1.94 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 133 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183 2021-06
Produkcja Budowlana 6.5 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 41.6 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.