Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.02 2019-04
Indeks Giełdowy 9571 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.38 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Inflacja 0.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-03
Stopa Procentowa -0.75 2019-03
Bilans Handlowy 2494 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 15182 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-03
Przemysłowy PMI 50.3 2019-03
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2018-12
PKB 679 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 175308 2018-12
Środki Trwałe Brutto 42669 2018-12
Pkb Per Capita 76667 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 57410 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Pracujący 5065 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 112341 2019-03
Wydajność 102 2018-12
Wolne Etaty 36325 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 6260 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2017-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 80.5 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2841 2018-09
Oferty Pracy 72133 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2018-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5068 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1669 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.1 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-03
Inflacja Bazowa 0.5 2019-03
Deflator Pkb 98.9 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 99.3 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2019-03
Inflacja Żywności 1 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-03
Cpi Transport 104 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 0.78 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-03
Stopa Międzybankowa -0.72 2019-04
Podaż Pieniądza M0 568415 2019-03
Podaż Pieniądza M1 674449 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1020399 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1073068 2019-02
Bilans Banków 2012322 2019-01
Rezerwy Walutowe 756012 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1462029 2019-01
Stopa Depozytowa -0.31 2019-02
Bilans Banku Centralnego 809762 2019-02
Prywatna długu do PKB 247 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2494 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 15182 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 19405 2019-03
Import 16911 2019-03
Dług Zagraniczny 1827386 2018-12
Terms of Trade 116 2019-03
Rachunek kapitałowy 20969 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 1222 2019-01
Rezerwy Złota 1040 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.13 2017-12
Dochody z Turystyki 3611 2018-12
Bronie Sprzedaży 186 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 19877 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 33 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1045 2019-01
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4604 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.46 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.23 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-03
Przemysłowy PMI 50.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa 5.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.7 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 84.29 2019-03
Zamówienia W Przemyśle 11.4 2018-03
Zmiany Zapasów -2642 2018-12
Bankructwa 13257 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 24.77 2018-11
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2018-12
Produkcja w Górnictwie -6 2018-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -26.9 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.2 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 93004 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 872300 2019-01
Cena Benzyny 1.58 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 129 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2018-12
Produkcja Budowlana -2.5 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.