Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.99 2019-09
Indeks Giełdowy 10782 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.75 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-12
Inflacja 0.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Stopa Procentowa -0.75 2019-12
Bilans Handlowy 1994 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 18091 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 96.4 2019-12
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
PKB 706 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 177878 2019-09
Środki Trwałe Brutto 42822 2019-09
Pkb Per Capita 78816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 59019 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-12
Pracujący 5090 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 117277 2019-12
Wydajność 103 2019-09
Wolne Etaty 36472 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 80.4 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2803 2019-09
Oferty Pracy 79030 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5137 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1719 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.4 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-12
Inflacja Bazowa 0.4 2019-12
Deflator Pkb 98.4 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 98 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-12
Inflacja Żywności -0.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 102 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 0.45 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-12
Stopa Międzybankowa -0.67 2020-01
Podaż Pieniądza M0 582185 2019-12
Podaż Pieniądza M1 675726 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1015943 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1071694 2019-12
Bilans Banków 2112783 2019-11
Rezerwy Walutowe 770804 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1506554 2019-11
Stopa Depozytowa -0.38 2019-11
Bilans Banku Centralnego 864601 2019-11
Prywatna długu do PKB 250 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1994 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 18091 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 18664 2019-12
Import 16670 2019-12
Dług Zagraniczny 1884598 2019-09
Terms of Trade 120 2019-11
Rachunek kapitałowy 10029 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1295914 2018-12
Przyjazdy Turystów 1151 2019-11
Rezerwy Złota 1040 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 5020 2019-09
Bronie Sprzedaży 243 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2018-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 20085 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 32.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-01
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.4 2019-12
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
Produkcja Przemysłowa 8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.42 2019-12
Zmiany Zapasów -2036 2019-09
Bankructwa 13971 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 24.1 2019-11
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-09
Produkcja w Górnictwie -1.7 2019-09
PMI dla Usług 50.6 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 12.5 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 93647 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 896424 2019-11
Cena Benzyny 1.66 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 131 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169 2019-12
Produkcja Budowlana -1.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.