SZWAJCARIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-03
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-07
Inflacja 1.2 2018-07
Stopa Procentowa -0.75 2018-07
Bilans Handlowy 1309 2018-06
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2018-08
Indeks Giełdowy 9014 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 % 2018-03
PKB 679 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 171856 Chf Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 43178 Chf Million 2018-03
Pkb Per Capita 76667 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 57410 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 % 2018-07
Pracujący 5025 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 106052 2018-07
Wydajność 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 15586 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 6260 CHF / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 Punkty Indeksowe 2017-12
Populacja 8.48 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 79.4 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2798 Tysiąc 2018-03
Oferty Pracy 70578 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 % 2018-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 4961 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1650 Tysiąc 2018-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.8 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.1 % 2018-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.5 % 2018-07
Deflator Pkb 99 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 99.9 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 1.5 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 0.74 % 2018-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.73 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 544623 Chf Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 646497 Chf Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 990489 Chf Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 1039143 Chf Million 2018-06
Bilans Banków 2014479 Chf Million 2018-05
Rezerwy Walutowe 749735 Chf Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1425352 Chf Million 2018-05
Stopa Depozytowa -0.32 % 2018-06
Bilans Banku Centralnego 836275 Chf Million 2018-06
Prywatna długu do PKB 239 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1309 Chf Million 2018-06
Eksport 18794 Chf Million 2018-06
Import 17485 Chf Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 18134 Chf Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 1829754 Chf Million 2018-03
Terms of Trade 117 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 11440 Chf Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 965478 Chf Million 2016-12
Przyjazdy Turystów 1558 Tysiąc 2018-05
Rezerwy Złota 1040 Ton 2018-06
Indeks Terroryzmu 0.27 2016-12
Dochody z Turystyki 4068 Chf Million 2018-03
Bronie Sprzedaży 186 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1373 Chf Million 2018-12
Wydatki Rządowe 19843 Chf Million 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 33 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 223705 Chf Million 2018-12
Dług Publiczny 197684 Chf Million 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 221715 Chf Million 2018-12
Wnioski o Azyl 1140 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4604 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 61.9 2018-07
Produkcja Przemysłowa 9 % 2018-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.6 % 2018-03
Stopa Utylizacji Surowców 84.22 % 2018-09
Zamówienia W Przemyśle 11.4 % 2018-03
Zmiany Zapasów 146 Chf Million 2018-03
Bankructwa 13257 firm i osób prywatnych 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 26.09 Tysiąc 2018-06
Szybkość Internetu 21683 KBps 2017-03
Adresy IP 3855605 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.86 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2017-12
Produkcja w Górnictwie -4.2 % 2018-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -4 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 92520 Chf Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.1 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 863696 Chf Million 2018-05
Cena Benzyny 1.72 Usd / Litr 2018-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 128 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Budowlana 2.9 % 2018-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.46 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.23 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 18.41 mm 2015-12
Temperatura 1.88 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.