Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.9 2021-05
Indeks Giełdowy 11115 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.08 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2021-04
Inflacja 0.3 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-04
Stopa Procentowa -0.75 2021-04
Bilans Handlowy 3881 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2853 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 42.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 134 2021-04
Przemysłowy PMI 69.5 2021-04
Optymizm Konsumentów -7.1 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.1 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 679078 2021-05
Śmierć koronawirusa 10130 2021-05
Odzyskany koronawirus 34400 2021-05
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-12
PKB 703 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 180629 2020-12
Środki Trwałe Brutto 46942 2020-12
Pkb Per Capita 79407 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 68628 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2021-04
Pracujący 5114 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 151279 2021-04
Wydajność 104 2020-12
Wolne Etaty 49331 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 6304 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-12
Populacja 8.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 80.5 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2815 2020-12
Oferty Pracy 65403 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2020-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5135 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1748 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-04
Inflacja Bazowa 0 2021-04
Deflator Pkb 98.8 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.8 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 99.6 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-03
Inflacja Żywności -2 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-04
Cpi Transport 103 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2021-04
Oczekiwania inflacyjne 0.31 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 40.39 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3495727 2021-05
Przypadki koronawirusa 679078 2021-05
Śmierć koronawirusa 10130 2021-05
Odzyskany koronawirus 34400 2021-05
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.75 2021-05
Podaż Pieniądza M0 720351 2021-04
Podaż Pieniądza M1 748474 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1088347 2021-03
Podaż Pieniądza M3 1152174 2021-03
Bilans Banków 2283940 2021-02
Rezerwy Walutowe 914080 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1588633 2021-02
Stopa Depozytowa -0.4 2021-03
Bilans Banku Centralnego 1030534 2021-03
Prywatna długu do PKB 272 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3881 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2853 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.8 2020-12
Eksport 19891 2021-03
Import 16010 2021-03
Dług Zagraniczny 2000983 2020-12
Terms of Trade 120 2021-03
Rachunek kapitałowy 2593 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1369627 2019-12
Przyjazdy Turystów 801 2021-03
Rezerwy Złota 1040 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.29 2019-12
Dochody z Turystyki 1502 2020-12
Bronie Sprzedaży 179 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2020-12
Bilans Budżetu 8097 2019-12
Wydatki Rządowe 20748 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 36.2 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-05
Wydatki Wojskowe 5235 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 134 2021-04
Przemysłowy PMI 69.5 2021-04
Produkcja Przemysłowa -3.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 82.02 2021-06
Zmiany Zapasów -2552 2020-12
Bankructwa 13840 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 25.01 2021-03
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2020-12
Produkcja w Górnictwie -0.8 2020-12
PMI dla Usług 49.1 2021-01
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 68.3 2021-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.1 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 22.6 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 90675 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.8 2019-12
Kredyt Konsumencki 933217 2021-02
Cena Benzyny 1.76 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 131 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 180 2021-03
Produkcja Budowlana 0.2 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 41.6 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.