SZWAJCARIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-09
Inflacja 1 2018-09
Stopa Procentowa -0.75 2018-09
Bilans Handlowy 1447 2018-09
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2018-10
Indeks Giełdowy 8872 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 % 2018-06
PKB 679 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 175638 Chf Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 43515 Chf Million 2018-06
Pkb Per Capita 76667 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 57410 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 % 2018-09
Pracujący 5046 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 106586 2018-09
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 33132 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 6260 CHF / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 Punkty Indeksowe 2017-12
Populacja 8.48 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 79.9 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2798 Tysiąc 2018-03
Oferty Pracy 70578 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 % 2018-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5048 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1650 Tysiąc 2018-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.8 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.5 % 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.4 % 2018-09
Deflator Pkb 98.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 1.5 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-08
Oczekiwania inflacyjne 0.7 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.74 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 552562 Chf Million 2018-09
Podaż Pieniądza M1 655363 Chf Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1000964 Chf Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1050579 Chf Million 2018-08
Bilans Banków 2020448 Chf Million 2018-07
Rezerwy Walutowe 739701 Chf Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1426882 Chf Million 2018-07
Stopa Depozytowa -0.32 % 2018-08
Bilans Banku Centralnego 803259 Chf Million 2018-08
Prywatna długu do PKB 239 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1447 Chf Million 2018-09
Eksport 17827 Chf Million 2018-09
Import 16380 Chf Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 22144 Chf Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 1838035 Chf Million 2018-06
Terms of Trade 117 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 11301 Chf Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 965478 Chf Million 2016-12
Przyjazdy Turystów 2217 Tysiąc 2018-07
Rezerwy Złota 1040 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 0.27 2016-12
Dochody z Turystyki 4121 Chf Million 2018-06
Bronie Sprzedaży 186 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1373 Chf Million 2018-12
Wydatki Rządowe 19858 Chf Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 33 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 223705 Chf Million 2018-12
Dług Publiczny 197684 Chf Million 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 221715 Chf Million 2018-12
Wnioski o Azyl 1230 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4604 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 59.7 2018-09
Produkcja Przemysłowa 8.3 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.8 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.22 % 2018-09
Zamówienia W Przemyśle 11.4 % 2018-03
Zmiany Zapasów -632 Chf Million 2018-06
Bankructwa 13257 firm i osób prywatnych 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 32.2 Tysiąc 2018-07
Szybkość Internetu 21683 KBps 2017-03
Adresy IP 3855605 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 82.59 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2017-12
Produkcja w Górnictwie -2.7 % 2018-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -30.8 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 92768 Chf Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 864191 Chf Million 2018-07
Cena Benzyny 1.76 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 128 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Budowlana 4.3 % 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.46 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.23 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 18.41 mm 2015-12
Temperatura 1.88 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.