Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.99 2019-09
Indeks Giełdowy 10009 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.62 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-09
Inflacja 0.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Stopa Procentowa -0.75 2019-09
Bilans Handlowy 2881 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 21273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 93.2 2019-09
Przemysłowy PMI 44.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-06
PKB 706 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 177200 2019-06
Środki Trwałe Brutto 42517 2019-06
Pkb Per Capita 78816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 59019 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-09
Pracujący 5098 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 99098 2019-09
Wydajność 102 2019-06
Wolne Etaty 36043 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 80.6 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2805 2019-06
Oferty Pracy 83600 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5109 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1730 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.4 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-09
Inflacja Bazowa 0.4 2019-09
Deflator Pkb 98.5 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 99 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-08
Inflacja Żywności -0.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-09
Cpi Transport 103 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 0.39 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.78 2019-10
Podaż Pieniądza M0 553007 2019-08
Podaż Pieniądza M1 681494 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1029519 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1078290 2019-08
Bilans Banków 2019456 2019-07
Rezerwy Walutowe 776946 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1504945 2019-07
Stopa Depozytowa -0.41 2019-08
Bilans Banku Centralnego 846073 2019-08
Prywatna długu do PKB 246 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2881 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 21273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 20276 2019-09
Import 17395 2019-09
Dług Zagraniczny 1839892 2019-06
Terms of Trade 121 2019-08
Rachunek kapitałowy 5849 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 2278 2019-07
Rezerwy Złota 1040 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.13 2017-12
Dochody z Turystyki 4302 2019-06
Bronie Sprzedaży 243 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 19989 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 32.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2019-08
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 93.2 2019-09
Przemysłowy PMI 44.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa 4.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 79.89 2019-09
Zmiany Zapasów -2966 2019-06
Bankructwa 13971 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 24.07 2019-09
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-06
Produkcja w Górnictwie -1 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -15.4 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 93516 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 886470 2019-07
Cena Benzyny 1.65 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 130 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2019-06
Produkcja Budowlana -2.2 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 41.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.