Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.92 2021-03
Indeks Giełdowy 10845 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.2 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-01
Inflacja -0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Stopa Procentowa -0.75 2020-12
Bilans Handlowy 3584 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 8778 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 103 2021-02
Przemysłowy PMI 61.3 2021-02
Optymizm Konsumentów -14.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.3 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 552290 2021-02
Śmierć koronawirusa 9219 2021-02
Odzyskany koronawirus 34400 2021-03
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-12
PKB 703 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 180629 2020-12
Środki Trwałe Brutto 46942 2020-12
Pkb Per Capita 79407 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 68628 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-01
Pracujący 5114 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 169753 2021-01
Wydajność 104 2020-12
Wolne Etaty 33394 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 6304 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-12
Populacja 8.54 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 79.7 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2784 2020-09
Oferty Pracy 65403 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2020-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5135 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1719 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.4 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.84 2021-01
Inflacja Bazowa -0.4 2020-12
Deflator Pkb 98.8 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 99.9 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.96 2021-01
Inflacja Żywności -0.3 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-01
Cpi Transport 101 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2020-12
Oczekiwania inflacyjne -0.19 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2020-12
Stopa Międzybankowa -0.75 2021-03
Podaż Pieniądza M0 722539 2021-01
Podaż Pieniądza M1 736435 2021-01
Podaż Pieniądza M2 1078074 2021-01
Podaż Pieniądza M3 1146429 2021-01
Bilans Banków 2220863 2020-12
Rezerwy Walutowe 896149 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1577836 2020-12
Stopa Depozytowa -0.43 2020-12
Bilans Banku Centralnego 997785 2021-01
Prywatna długu do PKB 250 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3584 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 8778 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.9 2019-12
Eksport 18863 2021-01
Import 15279 2021-01
Dług Zagraniczny 2008376 2020-09
Terms of Trade 118 2021-01
Rachunek kapitałowy 12731 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1369627 2019-12
Przyjazdy Turystów 422 2020-11
Rezerwy Złota 1040 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.29 2019-12
Dochody z Turystyki 2386 2020-09
Bronie Sprzedaży 243 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 8097 2019-12
Wydatki Rządowe 20748 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 32.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-03
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 103 2021-02
Przemysłowy PMI 61.3 2021-02
Produkcja Przemysłowa -3.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 80.86 2021-03
Zmiany Zapasów -2552 2020-12
Bankructwa 13840 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 15.25 2021-01
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2020-12
Produkcja w Górnictwie -0.8 2020-12
PMI dla Usług 49.1 2021-01
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 55.5 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.3 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.5 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 90675 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 927441 2020-12
Cena Benzyny 1.73 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 129 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 177 2020-12
Produkcja Budowlana 0.2 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 552290 2021-02
Śmierć koronawirusa 9219 2021-02
Odzyskany koronawirus 34400 2021-03
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.