Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.99 2019-09
Indeks Giełdowy 10391 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.62 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-11
Inflacja -0.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Stopa Procentowa -0.75 2019-11
Bilans Handlowy 2389 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 21273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 93 2019-11
Przemysłowy PMI 48.8 2019-11
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
PKB 706 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 177878 2019-09
Środki Trwałe Brutto 42822 2019-09
Pkb Per Capita 78816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 59019 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-11
Pracujący 5090 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 106330 2019-11
Wydajność 103 2019-09
Wolne Etaty 35479 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 80.6 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2805 2019-06
Oferty Pracy 79030 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5137 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1730 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.3 2019-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-11
Inflacja Bazowa 0.4 2019-11
Deflator Pkb 98.4 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 98.7 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-10
Inflacja Żywności -1.2 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-11
Cpi Transport 103 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2019-11
Oczekiwania inflacyjne 0.45 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.72 2019-12
Podaż Pieniądza M0 565103 2019-10
Podaż Pieniądza M1 675496 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1021016 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1073213 2019-10
Bilans Banków 2040893 2019-09
Rezerwy Walutowe 782866 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1491009 2019-09
Stopa Depozytowa -0.38 2019-10
Bilans Banku Centralnego 861533 2019-10
Prywatna długu do PKB 246 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2389 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 21273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 19341 2019-10
Import 16951 2019-10
Dług Zagraniczny 1839892 2019-06
Terms of Trade 120 2019-10
Rachunek kapitałowy 5849 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 1954 2019-09
Rezerwy Złota 1040 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 4302 2019-06
Bronie Sprzedaży 243 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 20085 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 32.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1065 2019-09
Rating Kredytowy 100 2019-12
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 93 2019-11
Przemysłowy PMI 48.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa 8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.42 2019-12
Zmiany Zapasów -2036 2019-09
Bankructwa 13971 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 25.73 2019-10
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-09
Produkcja w Górnictwie -1.7 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -3.9 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 93647 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 891393 2019-09
Cena Benzyny 1.64 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 130 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169 2019-09
Produkcja Budowlana -1.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.