Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.98 2019-08
Indeks Giełdowy 9703 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.94 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-07
Inflacja 0.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Stopa Procentowa -0.75 2019-08
Bilans Handlowy 2671 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 17216 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Koniunktura w przemyśle 97.1 2019-07
Przemysłowy PMI 44.7 2019-07
Optymizm Konsumentów -8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 706 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 176652 2019-03
Środki Trwałe Brutto 43546 2019-03
Pkb Per Capita 78816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 59019 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2019-07
Pracujący 5098 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 97578 2019-07
Wydajność 103 2019-03
Wolne Etaty 36489 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 79.9 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2794 2019-03
Oferty Pracy 77273 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.3 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5071 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1699 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.1 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-07
Inflacja Bazowa 0.4 2019-07
Deflator Pkb 98.8 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.7 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 99.1 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2019-05
Inflacja Żywności -0.4 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-07
Cpi Transport 105 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 0.39 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-08
Stopa Międzybankowa -0.84 2019-08
Podaż Pieniądza M0 556805 2019-07
Podaż Pieniądza M1 681049 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1028773 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1077177 2019-07
Bilans Banków 2018683 2019-06
Rezerwy Walutowe 767899 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1502537 2019-06
Stopa Depozytowa -0.33 2019-06
Bilans Banku Centralnego 835056 2019-06
Prywatna długu do PKB 247 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2671 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 17216 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 19597 2019-07
Import 16926 2019-07
Dług Zagraniczny 1837568 2019-03
Terms of Trade 122 2019-07
Rachunek kapitałowy -3522 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 2003 2019-06
Rezerwy Złota 1040 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.13 2017-12
Dochody z Turystyki 3992 2019-03
Bronie Sprzedaży 243 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2018-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 19991 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 32.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1085 2019-05
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 97.1 2019-07
Przemysłowy PMI 44.7 2019-07
Produkcja Przemysłowa 4.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 79.89 2019-09
Zmiany Zapasów -2992 2019-03
Bankructwa 13971 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 25.04 2019-07
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-06
Produkcja w Górnictwie -1 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 93430 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 884577 2019-06
Cena Benzyny 1.69 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 129 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2019-06
Produkcja Budowlana -2.2 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.