Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.93 2020-09
Indeks Giełdowy 10211 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.51 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-08
Inflacja -0.9 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Stopa Procentowa -0.75 2020-09
Bilans Handlowy 3414 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 9878 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2020-08
Przemysłowy PMI 51.8 2020-08
Optymizm Konsumentów -12 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 50548 2020-09
Śmierć koronawirusa 1772 2020-09
Odzyskany koronawirus 34400 2020-09
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.3 2020-06
PKB 703 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 160986 2020-06
Środki Trwałe Brutto 39179 2020-06
Pkb Per Capita 79407 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 68628 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-08
Pracujący 5005 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 151111 2020-08
Wydajność 94.78 2020-06
Wolne Etaty 31345 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.54 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 79.1 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2746 2020-06
Oferty Pracy 61101 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5095 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1721 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.9 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.4 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-08
Inflacja Bazowa -0.4 2020-08
Deflator Pkb 98 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.5 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 96 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.55 2020-08
Inflacja Żywności 0.2 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-08
Cpi Transport 99.48 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-08
Oczekiwania inflacyjne -0.19 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.76 2020-09
Podaż Pieniądza M0 717930 2020-08
Podaż Pieniądza M1 714711 2020-07
Podaż Pieniądza M2 1053636 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1120805 2020-07
Bilans Banków 2211854 2020-06
Rezerwy Walutowe 848314 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1542272 2020-06
Stopa Depozytowa -0.37 2020-07
Bilans Banku Centralnego 949278 2020-07
Prywatna długu do PKB 250 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3414 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 9878 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 18328 2020-08
Import 14914 2020-08
Dług Zagraniczny 1938247 2020-03
Terms of Trade 118 2020-08
Rachunek kapitałowy 8722 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1295914 2018-12
Przyjazdy Turystów 716 2020-06
Rezerwy Złota 1040 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 3611 2020-03
Bronie Sprzedaży 243 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 8097 2019-12
Wydatki Rządowe 20428 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 32.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 310 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-09
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2020-08
Przemysłowy PMI 51.8 2020-08
Produkcja Przemysłowa -8.6 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.9 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 76.67 2020-09
Zmiany Zapasów -3791 2020-06
Bankructwa 13840 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 16.17 2020-08
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.3 2020-06
Produkcja w Górnictwie -6.4 2020-06
PMI dla Usług 51.7 2020-08
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 45.6 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 82030 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 907608 2020-06
Cena Benzyny 1.58 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 134 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 171 2020-06
Produkcja Budowlana -3 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 50548 2020-09
Śmierć koronawirusa 1772 2020-09
Odzyskany koronawirus 34400 2020-09
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.