Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.98 2019-06
Indeks Giełdowy 9838 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.53 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-05
Inflacja 0.6 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Stopa Procentowa -0.75 2019-06
Bilans Handlowy 1654 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 17216 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Koniunktura w przemyśle 94.4 2019-05
Przemysłowy PMI 48.6 2019-05
Optymizm Konsumentów -6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 679 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 176652 2019-03
Środki Trwałe Brutto 43546 2019-03
Pkb Per Capita 76667 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 57410 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-05
Pracujący 5076 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 101370 2019-05
Wydajność 103 2019-03
Wolne Etaty 36526 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2017-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 80.6 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2794 2019-03
Oferty Pracy 77273 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.3 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5071 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1699 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 1.8 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.6 2019-05
Deflator Pkb 98.8 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 99.3 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2019-04
Inflacja Żywności 0.2 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-05
Cpi Transport 106 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 0.47 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.72 2019-06
Podaż Pieniądza M0 562252 2019-05
Podaż Pieniądza M1 682520 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1030195 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1079320 2019-05
Bilans Banków 2022133 2019-04
Rezerwy Walutowe 759913 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1494624 2019-04
Stopa Depozytowa -0.31 2019-04
Bilans Banku Centralnego 842894 2019-04
Prywatna długu do PKB 247 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1654 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 17216 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 18894 2019-05
Import 17241 2019-05
Dług Zagraniczny 1837568 2019-03
Terms of Trade 117 2019-05
Rachunek kapitałowy -3522 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 1371 2019-04
Rezerwy Złota 1040 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.13 2017-12
Dochody z Turystyki 3992 2019-03
Bronie Sprzedaży 243 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 19991 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 33 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1095 2019-03
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 94.4 2019-05
Przemysłowy PMI 48.6 2019-05
Produkcja Przemysłowa 4.3 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.82 2019-06
Zmiany Zapasów -2992 2019-03
Bankructwa 13257 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 27.84 2019-05
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2019-03
Produkcja w Górnictwie 1.4 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -30 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.7 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 93430 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 880102 2019-04
Cena Benzyny 1.64 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 129 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2019-03
Produkcja Budowlana 1.2 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.