Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.98 2020-04
Indeks Giełdowy 9434 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.5 2020-02
Inflacja -0.5 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Stopa Procentowa -0.75 2020-03
Bilans Handlowy 2018 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 25835 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 92.9 2020-03
Przemysłowy PMI 43.7 2020-03
Optymizm Konsumentów -9.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 21176 2020-04
Śmierć koronawirusa 724 2020-04
Odzyskany koronawirus 7298 2020-04
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
PKB 715 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 178551 2019-12
Środki Trwałe Brutto 43429 2019-12
Pkb Per Capita 78816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 59019 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2020-02
Pracujący 5107 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 117822 2020-02
Wydajność 103 2019-12
Wolne Etaty 36572 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.54 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 80.4 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2803 2019-09
Oferty Pracy 77989 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5130 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1719 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.3 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-03
Inflacja Bazowa -0.1 2020-03
Deflator Pkb 98.3 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.8 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 97.6 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-02
Inflacja Żywności -0.3 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-03
Cpi Transport 102 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 0.45 2019-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.61 2020-04
Podaż Pieniądza M0 584816 2020-02
Podaż Pieniądza M1 674223 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1012042 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1074658 2020-02
Bilans Banków 2116897 2020-01
Rezerwy Walutowe 769000 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1507368 2020-01
Stopa Depozytowa -0.4 2020-02
Bilans Banku Centralnego 851573 2020-02
Prywatna długu do PKB 250 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2018 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 25835 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 18586 2020-02
Import 16568 2020-02
Dług Zagraniczny 1883924 2019-12
Terms of Trade 124 2020-02
Rachunek kapitałowy 21844 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1295914 2018-12
Przyjazdy Turystów 1151 2019-11
Rezerwy Złota 1040 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 3709 2019-12
Bronie Sprzedaży 243 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2018-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 20205 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 32.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-04
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 92.9 2020-03
Przemysłowy PMI 43.7 2020-03
Produkcja Przemysłowa 1.6 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.34 2020-03
Zmiany Zapasów -3288 2019-12
Bankructwa 13971 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 19.04 2020-02
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.2 2019-12
PMI dla Usług 28.1 2020-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -45.8 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 94098 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 900475 2020-01
Cena Benzyny 1.65 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 132 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169 2019-12
Produkcja Budowlana -0.1 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 21176 2020-04
Śmierć koronawirusa 724 2020-04
Odzyskany koronawirus 7298 2020-04
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
ICU Beds 375 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.