Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.94 2020-07
Indeks Giełdowy 10230 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.48 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-06
Inflacja -1.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-06
Stopa Procentowa -0.75 2020-06
Bilans Handlowy 2811 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 17360 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 59.4 2020-06
Przemysłowy PMI 41.9 2020-06
Optymizm Konsumentów -39.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 30.7 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 32605 2020-07
Śmierć koronawirusa 1685 2020-07
Odzyskany koronawirus 26800 2020-07
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.3 2020-03
PKB 703 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 174008 2020-03
Środki Trwałe Brutto 42521 2020-03
Pkb Per Capita 79407 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 68628 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-06
Pracujący 5129 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 150289 2020-06
Wydajność 99.96 2020-03
Wolne Etaty 28561 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 6291 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2018-12
Populacja 8.54 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 80.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2816 2020-03
Oferty Pracy 67306 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2020-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5102 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1722 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.9 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.3 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-06
Inflacja Bazowa -0.8 2020-06
Deflator Pkb 98.4 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.65 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.5 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 96.5 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.65 2020-05
Inflacja Żywności 1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-06
Cpi Transport 99.27 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-06
Oczekiwania inflacyjne 0.39 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.69 2020-07
Podaż Pieniądza M0 676933 2020-05
Podaż Pieniądza M1 706842 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1044199 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1108235 2020-05
Bilans Banków 2215317 2020-04
Rezerwy Walutowe 850107 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1531987 2020-04
Stopa Depozytowa -0.36 2020-05
Bilans Banku Centralnego 918647 2020-05
Prywatna długu do PKB 250 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2811 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 17360 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 16448 2020-05
Import 13637 2020-05
Dług Zagraniczny 1938247 2020-03
Terms of Trade 126 2020-05
Rachunek kapitałowy -1332 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1295914 2018-12
Przyjazdy Turystów 1343 2020-02
Rezerwy Złota 1040 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 3611 2020-03
Bronie Sprzedaży 243 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 8097 2019-12
Wydatki Rządowe 20390 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 32.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 375 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-07
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 59.4 2020-06
Przemysłowy PMI 41.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa 0.8 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.2 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.03 2020-06
Zmiany Zapasów -4120 2020-03
Bankructwa 13840 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 13.79 2020-05
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2020-03
Produkcja w Górnictwie -7.1 2020-03
PMI dla Usług 49.1 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 48.7 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -39.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 30.7 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 90950 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 902357 2020-04
Cena Benzyny 1.5 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 132 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169 2020-03
Produkcja Budowlana 4.1 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 32605 2020-07
Śmierć koronawirusa 1685 2020-07
Odzyskany koronawirus 26800 2020-07
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.