Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.91 2020-11
Indeks Giełdowy 10466 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.42 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-10
Inflacja -0.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Stopa Procentowa -0.75 2020-09
Bilans Handlowy 2871 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 9878 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2020-10
Przemysłowy PMI 52.3 2020-10
Optymizm Konsumentów -12.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.6 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 289483 2020-11
Śmierć koronawirusa 3567 2020-11
Odzyskany koronawirus 34400 2020-11
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-06
PKB 703 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 160986 2020-06
Środki Trwałe Brutto 39179 2020-06
Pkb Per Capita 79407 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 68628 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-10
Pracujący 5067 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 149118 2020-10
Wydajność 94.78 2020-06
Wolne Etaty 31136 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 6304 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-12
Populacja 8.54 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 79.1 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2746 2020-06
Oferty Pracy 61101 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5095 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1721 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.9 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.3 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-10
Inflacja Bazowa -0.1 2020-10
Deflator Pkb 98 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.9 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 96.2 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.99 2020-10
Inflacja Żywności 0.8 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-10
Cpi Transport 99.18 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2020-10
Oczekiwania inflacyjne -0.19 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.77 2020-11
Podaż Pieniądza M0 719289 2020-10
Podaż Pieniądza M1 718062 2020-09
Podaż Pieniądza M2 1057806 2020-09
Podaż Pieniądza M3 1120798 2020-09
Bilans Banków 2262709 2020-08
Rezerwy Walutowe 871486 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1549670 2020-08
Stopa Depozytowa -0.39 2020-09
Bilans Banku Centralnego 975014 2020-09
Prywatna długu do PKB 250 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2871 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 9878 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2018-12
Eksport 17801 2020-10
Import 14930 2020-10
Dług Zagraniczny 1977691 2020-06
Terms of Trade 116 2020-10
Rachunek kapitałowy 8722 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1295914 2018-12
Przyjazdy Turystów 1540 2020-07
Rezerwy Złota 1040 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.19 2018-12
Dochody z Turystyki 886 2020-06
Bronie Sprzedaży 243 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 8097 2019-12
Wydatki Rządowe 20428 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 32.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1025 2020-09
Rating Kredytowy 100 2020-11
Wydatki Wojskowe 4713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2020-10
Przemysłowy PMI 52.3 2020-10
Produkcja Przemysłowa -5.1 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.7 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 78.11 2020-12
Zmiany Zapasów -3791 2020-06
Bankructwa 13840 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 20.91 2020-10
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 5 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5 2020-09
Produkcja w Górnictwie 0.6 2020-09
PMI dla Usług 51.7 2020-08
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 2.3 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.6 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 82030 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 913029 2020-08
Cena Benzyny 1.55 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 134 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173 2020-09
Produkcja Budowlana -0.4 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 289483 2020-11
Śmierć koronawirusa 3567 2020-11
Odzyskany koronawirus 34400 2020-11
Łóżka szpitalne 4.53 2017-12
Szpitale 33.25 2017-12
Lekarze 4.37 2017-12
Łóżka OIOM 375 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.