Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2019-02
Indeks Giełdowy 9242 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-01
Inflacja 0.6 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-01
Stopa Procentowa -0.75 2019-01
Bilans Handlowy 1787 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 14596 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Koniunktura w przemyśle 95 2019-01
Przemysłowy PMI 54.3 2019-01
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-09
PKB 679 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 175106 2018-09
Środki Trwałe Brutto 43116 2018-09
Pkb Per Capita 76667 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 57410 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-01
Pracujący 5080 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 123962 2019-01
Wydajność 104 2018-09
Wolne Etaty 33488 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 6260 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2017-12
Populacja 8.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 80.5 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2841 2018-09
Oferty Pracy 72133 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2018-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5070 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1669 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 2.4 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-01
Inflacja Bazowa 0.5 2019-01
Deflator Pkb 98.8 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 99.5 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-01
Inflacja Żywności 0.8 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-01
Cpi Transport 102 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 0.78 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.75 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.72 2019-02
Podaż Pieniądza M0 562276 2019-01
Podaż Pieniądza M1 670700 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1015537 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1062575 2018-12
Bilans Banków 1997570 2018-11
Rezerwy Walutowe 741474 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1450527 2018-11
Stopa Depozytowa -0.32 2018-12
Bilans Banku Centralnego 817069 2018-12
Prywatna długu do PKB 239 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1787 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 14596 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.8 2017-12
Eksport 18571 2018-12
Import 16784 2018-12
Dług Zagraniczny 1841937 2018-09
Terms of Trade 117 2018-12
Rachunek kapitałowy 20070 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1088433 2017-12
Przyjazdy Turystów 1118 2018-11
Rezerwy Złota 1040 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.13 2017-12
Dochody z Turystyki 4963 2018-09
Bronie Sprzedaży 186 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.2 2017-12
Bilans Budżetu 2176 2019-12
Wydatki Rządowe 19865 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 33 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 227553 2019-12
Dług Publiczny 192446 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 224309 2019-12
Wnioski o Azyl 1230 2018-07
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 4604 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.7 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.46 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.23 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 95 2019-01
Przemysłowy PMI 54.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.4 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.6 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 84.29 2019-03
Zamówienia W Przemyśle 11.4 2018-03
Zmiany Zapasów 2083 2018-09
Bankructwa 13257 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 24.77 2018-11
Szybkość Internetu 21683 2017-03
Adresy IP 3855605 2017-03
Index Konkurencyjności 82.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2018-12
Produkcja w Górnictwie -4.7 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -44 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 92700 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 869783 2018-11
Cena Benzyny 1.58 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 129 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 182 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2018-12
Produkcja Budowlana -0.3 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 42.5 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwajcaria - Wskaźniki ekonomiczne.