Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 1
Indeks Giełdowy 9476.67 9296 9132 8971 8813 8497
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.25 0.03 0.07 0.1 0.15 0.23

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5.2 -2.2 0.8 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 -8.7 -6.4 -3.2 1 1.2
Stopa Bezrobocia 2.90 4 4.5 4.4 4.3 3.7
Inflacja -0.50 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2018.01 3500 3040 2580 2580 2480
Saldo Obrotów Bieżących 25834.98 25900 19100 19500 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
Dług Publiczny do PKB 40.90 42.5 42.5 42.5 43.2 43.2
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.8 -3.8 -3.8 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle 92.90 73 76 82 85 89
Przemysłowy PMI 43.70 44 46 47 50.5 51
Optymizm Konsumentów -9.40 -21 -17 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -0.4 -1.2 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5.2 -2.2 0.8 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 -8.7 -6.4 -3.2 1 1.2
PKB 715.00 729 729 729 740 740
Pkb W Cenach Stałych 178550.84 169536 172297 172837 180336 174911
Środki Trwałe Brutto 43428.70 40788 41361 42039 43863 42543
Pkb Per Capita 78816.20 80200 80200 80200 81100 81100
Pkb Per Capita Ppp 59019.20 60900 60900 60900 57069 61700

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 2.90 4 4.5 4.4 4.3 3.7
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6354 6348 6360 6360 6462
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.40 114 113 114 114 115
Populacja 8.54 8.6 8.6 8.6 8.66 8.66
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5130.00 5065 5190 5150 5150 5100
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 1 0.9 1.1 1.1 1.6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja -0.50 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.69 103 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.83 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa -0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.80 101 102 101 100 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -0.6 0.4 0.7 0.7 1.1
Inflacja Żywności -0.30 0.2 0.3 0.5 0.5 1.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.50 104 104 104 104 105
Cpi Transport 102.25 106 103 103 104 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.70 102 102 101 101 102

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.61 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67
Stopa Depozytowa -0.40 -0.38 -0.38 -0.06 -0.06 0.44

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 2018.01 3500 3040 2580 2580 2480
Saldo Obrotów Bieżących 25834.98 25900 19100 19500 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
Import 16568.25 19420 19980 20620 20620 21420
Eksport 18586.26 22920 23020 23200 23200 23900
Przyjazdy Turystów 1151.00 800 1000 1200 1300 1800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 40.90 42.5 42.5 42.5 43.2 43.2
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.8 -3.8 -3.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu 2176.00 -294 -294 -294 -294 -868
Wydatki Rządowe 20204.85 19117 19456 19558 20407 19793
Wydatków Rządowych W Pkb 32.40 32.5 32.5 32.5 32.3 32.3

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6 6 6 6 6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 92.90 73 76 82 85 89
Przemysłowy PMI 43.70 44 46 47 50.5 51
Produkcja Przemysłowa 1.60 2 4 3.4 4.2 2.9
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -45.80 -42 -36 -28 -18 -14

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -9.40 -21 -17 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -0.4 -1.2 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.30 1 0.9 1.1 1.1 1.6
Wydatki Konsumpcyjne 94097.90 89487 90748 91087 95039 92180
Kredyt Konsumencki 900475.00 846098 862868 870289 909480 880733
Cena Benzyny 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.