Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94
Indeks Giełdowy 12261.78 12037 11817 11601 11389 10975
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 0 0 0 0 0.01

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.2 0.8 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 5.6 3.8 5.1 3.6 3.6
Stopa Bezrobocia 2.60 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8
Inflacja 1.50 1.9 1.5 1.2 0.8 0.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 4217.00 4550 3910 3800 3880 2460
Saldo Obrotów Bieżących 24385.00 18700 16900 18900 16200 16700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 5 5 5 5 4
Dług Publiczny do PKB 42.90 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Budżet Państwa do PKB -2.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3
Koniunktura w Przemyśle 107.00 109 110 108 107 105
Przemysłowy PMI 62.70 56 56.5 55.8 55.1 55.1
Optymizm Konsumentów 3.80 2.5 5 3 1 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 0.9 0.5 -0.7 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.2 0.8 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 5.6 3.8 5.1 3.6 3.6
PKB 752.25 850 850 850 850 900
Pkb W Cenach Stałych 186463.09 184038 189772 189885 195973 194872
Środki Trwałe Brutto 46852.90 44794 49164 48850 49242 50484
PKB Per Capita 85681.97 83400 83400 83400 83400 84700
PKB Per Capita PPP 68393.31 71600 71600 71600 71600 72900

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 2.60 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8
Przeciętne Wynagrodzenia 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
Wynagrodzenia w Przemyśle 114.30 118 115 116 116 117
Populacja 8.61 8.72 8.72 8.72 8.72 8.78
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5213.00 5210 5200 5220 5270 5250
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8
Wzrost Wynagrodzeń -0.80 1.4 1.2 1.5 1.6 1.8

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 1.50 1.9 1.5 1.2 0.8 0.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.50 102 103 103 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.82 101 102 102 102 104
Inflacja Bazowa 0.80 0.8 1 1.1 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.10 105 107 107 108 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.10 4.6 3.8 3.2 2.5 1.5
Inflacja Żywności -1.40 0.6 1 0.9 1.1 1.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.53 102 103 103 102 103
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.60 103 103 103 103 104
Cpi Transport 107.20 108 108 108 108 109

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Depozytowa -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 4217.00 4550 3910 3800 3880 2460
Saldo Obrotów Bieżących 24385.00 18700 16900 18900 16200 16700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 5 5 5 5 4
Import 17584.00 18250 18690 19000 19520 22640
Eksport 21801.00 22800 22600 22800 23400 25100
Przyjazdy Turystów 1389.58 1320 1780 1750 1200 1500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 42.90 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Budżet Państwa do PKB -2.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3
Bilans Budżetu -16105.00 -450 -450 -450 -450 2400
Wydatki Rządowe 21619.77 22500 22608 23441 23000 23000
Wydatków Rządowych W Pkb 36.20 32.8 32.8 32.8 32.8 32.4
Dochody Budżetu Państwa 232361.00 247080 247080 247080 247080 256680
Wydatki Budżetu Państwa 248467.00 252590 252590 252590 252590 263390

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 107.00 109 110 108 107 105
Przemysłowy PMI 62.70 56 56.5 55.8 55.1 55.1
Produkcja Przemysłowa 8.30 6.2 5.5 4.8 4 3.6
PMI dla Usług 61.30 54.5 56 55.6 55.1 54
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 0.00 15 12 18 15 15

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 3.80 2.5 5 3 1 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 0.9 0.5 -0.7 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 5.6 5.1 4.4 4.6 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 93477.00 97635 92342 94453 98244 97467
Cena Benzyny 2.01 1.91 1.81 1.72 1.64 1.56
Kredyt Konsumencki 976462.00 991663 1001686 1022807 1011615 1048033


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.