Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 0.96 0.97 0.98 0.99 1.01 1.03
Indeks Giełdowy 10870.66 10545 10274 10010 9753 9258
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.35 1.44 1.58 1.74 1.91 2.31

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 1 0.8 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 3.8 5.1 3.6 3.4 3.1
Stopa Bezrobocia 2.10 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8
Inflacja 2.90 3.1 2.7 2.1 1.3 -0.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 0 0 0.5 1
Bilans Handlowy 2023.00 3910 3800 3880 3900 2460
Saldo Obrotów Bieżących 19049.94 16900 18900 16200 16500 16700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 5 5 5 4 4
Dług Publiczny do PKB 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3
Koniunktura w Przemyśle 96.80 96.4 108 107 106 105
Przemysłowy PMI 60.00 65.3 62.3 60.8 56.8 55.1
Optymizm Konsumentów -18.50 -6.4 3 1 1.3 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.5 -0.7 0.6 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 1 0.8 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 3.8 5.1 3.6 3.4 3.1
PKB 752.25 850 850 850 850 900
Pkb W Cenach Stałych 188351.15 189885 195973 194254 194755 200276
Środki Trwałe Brutto 46945.30 48850 49242 49089 48541 50610
PKB Per Capita 85681.97 83400 83400 83400 83400 84700
PKB Per Capita PPP 68393.31 71600 71600 71600 71600 72900

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.10 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8
Przeciętne Wynagrodzenia 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
Wynagrodzenia w Przemyśle 114.30 118 115 116 116 117
Populacja 8.61 8.72 8.72 8.72 8.72 8.78
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Bezrobocie Długoterminowe 1.80 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5227.00 5200 5220 5270 5270 5250
Wzrost Wynagrodzeń 0.10 1.2 1.5 1.6 1.6 1.8

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.90 3.1 2.7 2.1 1.3 -0.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.96 104 104 104 104 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.23 102 102 102 103 104
Inflacja Bazowa 1.70 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.43 107 107 108 109 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.90 3.8 3.2 2.5 2 1.5
Inflacja Żywności 1.10 0.1 0.9 1.1 1.3 1.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.72 104 104 104 104 103
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.52 104 104 105 106 105
Cpi Transport 114.78 115 115 116 116 117

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 0 0 0.5 1
Stopa Międzybankowa -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 0 0.5
Stopa Depozytowa -0.45 -0.45 -0.2 -0.2 0.3 0.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 2023.00 3910 3800 3880 3900 2460
Saldo Obrotów Bieżących 19049.94 16900 18900 16200 16500 16700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 5 5 5 4 4
Import 19839.00 18690 19000 19520 19700 22640
Eksport 21867.00 22600 22800 23400 23600 25100
Przyjazdy Turystów 1116.85 1780 1750 1200 1200 1500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3
Bilans Budżetu -16105.00 -450 -450 -450 -450 2400
Wydatki Rządowe 21799.93 23441 22722 21961 22541 22642
Wydatków Rządowych W Pkb 36.20 32.8 32.8 32.8 32.8 32.4
Dochody Budżetu Państwa 232361.00 247080 247080 247080 247080 256680
Wydatki Budżetu Państwa 248467.00 252590 252590 252590 252590 263390

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 96.80 96.4 108 107 106 105
Przemysłowy PMI 60.00 65.3 62.3 60.8 56.8 55.1
Produkcja Przemysłowa 7.90 5.5 4.8 4 4 3.6
PMI dla Usług 60.15 56 55.6 55.1 54.9 54
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -52.60 -54.6 -15 15 15 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -18.50 -6.4 3 1 1.3 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.5 -0.7 0.6 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.00 5.1 4.4 4.6 4.6 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 94105.50 94453 98244 97209 97305 100222
Cena Benzyny 2.14 2.22 2.3 2.38 2.47 2.47
Kredyt Konsumencki 988560.00 1001686 1022807 1012139 1020022 1043515


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.