Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94
Indeks Giełdowy 11944.55 11800 11592 11388 11187 10786
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.22 0.02 0.04 0.07 0.09 0.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 3.2 4.5 1.9 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 7.5 3.7 4.2 5.6 3.6
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3.6 3.4 3.2 3.2
Inflacja 0.60 0.7 1 1.1 0.8 0.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 4264.21 2700 2980 80 80 80
Saldo Obrotów Bieżących -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 4.5 4.5 4.5 5 5
Dług Publiczny do PKB 42.90 45.8 45.8 45.8 44.6 44.6
Budżet Państwa do PKB -2.60 -3.8 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2
Koniunktura w Przemyśle 143.20 115 109 110 106 105
Przemysłowy PMI 69.90 53.2 53 53.6 53.6 52
Optymizm Konsumentów -7.10 1.5 6 4.5 2.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.40 0.6 -1 -1 -1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 18 17.77 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 3.2 4.5 1.9 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 7.5 3.7 4.2 5.6 3.6
PKB 703.08 695 695 695 695 730
Pkb W Cenach Stałych 179689.20 179823 186726 188216 190745 194992
Środki Trwałe Brutto 46295.70 46180 48083 48913 49570 50674
Pkb Per Capita 79406.70 78200 78200 78200 78200 79500
Pkb Per Capita Ppp 68627.80 67500 67500 67500 67500 68200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3.6 3.4 3.2 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6304.00 6424 6317 6527 6527 6527
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.90 116 113 118 118 118
Populacja 8.61 8.66 8.66 8.66 8.72 8.72
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Bezrobocie Długoterminowe 1.60 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5101.00 5200 5150 5180 5210 5270
Wzrost Wynagrodzeń 1.30 1.1 1 1.2 1.2 1.7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.60 0.7 1 1.1 0.8 0.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.03 101 101 101 101 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.52 102 101 103 103 103
Inflacja Bazowa 0.20 0.6 0.7 0.7 0.7 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.40 103 101 102 102 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.20 3.2 1.4 1.5 1.2 1.2
Inflacja Żywności -2.10 0.4 0.8 1 0.8 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.17 101 101 101 102 102
Cpi Transport 104.06 100 100 101 104 102
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.99 101 101 101 101 102

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.76 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Depozytowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 4264.21 2700 2980 80 80 80
Saldo Obrotów Bieżących -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.80 4.5 4.5 4.5 5 5
Import 16542.66 16500 17700 18420 18420 21520
Eksport 20806.86 19700 20400 21900 21900 23700
Przyjazdy Turystów 801.19 1500 1650 910 910 1200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 42.90 45.8 45.8 45.8 44.6 44.6
Budżet Państwa do PKB -2.60 -3.8 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2
Bilans Budżetu 8097.00 -840 -840 -840 -840 -450
Wydatki Rządowe 21271.38 24800 22900 22500 22500 23000
Wydatków Rządowych W Pkb 36.20 37 37 37 32.8 32.8

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 14.93 17.77 18 17.77 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.80 12.46 12 12.46 12.46 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.40 6.23 6 6.23 6.23 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.40 6.23 6 6.23 6.23 6.23

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 143.20 115 109 110 106 105
Przemysłowy PMI 69.90 53.2 53 53.6 53.6 52
Produkcja Przemysłowa 4.80 10.5 5.1 5.1 5.1 3.2
PMI dla Usług 49.10 52.8 53.2 54 54 53.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 72.20 65 45 22 25 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -7.10 1.5 6 4.5 2.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.40 0.6 -1 -1 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 35.70 2.2 1.8 4.8 4.8 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 87421.00 88244 95501 94483 95752 97884
Kredyt Konsumencki 939075.00 975679 949672 966394 991663 1001184
Cena Benzyny 1.83 1.64 1.56 1.35 1.41 1.34


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.