Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97
Indeks Giełdowy 10162.26 9912 9738 9566 9398 9061
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.39 0.04 0.08 0.13 0.18 0.29

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.60 2.5 1 1.2 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.30 -4.4 -3.2 2.5 4.5 4.2
Stopa Bezrobocia 3.40 4.5 4.6 4.2 3.8 3.6
Inflacja -1.30 -0.7 0.3 0.5 1 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.3
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2811.00 840 580 1980 1200 3480
Saldo Obrotów Bieżących 17359.51 19100 19500 20800 17800 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 41.00 48 48 54 54 54
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle 59.40 76 82 85 87 94
Przemysłowy PMI 41.90 46 47 50.5 53.2 51
Optymizm Konsumentów -39.30 -20 -14 -12 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 30.70 -1.2 0.5 1.1 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.60 2.5 1 1.2 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.30 -4.4 -3.2 2.5 4.5 4.2
PKB 703.08 650 650 695 695 695
Pkb W Cenach Stałych 174007.83 174147 172948 178358 181838 180212
Środki Trwałe Brutto 42520.60 41899 42291 43584 44434 44068
Pkb Per Capita 78816.20 77200 77200 77900 77900 77900
Pkb Per Capita Ppp 59019.20 57900 57900 58500 58500 58500

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.40 4.5 4.6 4.2 3.8 3.6
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6253 6304 6322 6360 6379
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.40 112 113 113 114 114
Populacja 8.54 8.6 8.6 8.66 8.66 8.66
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5102.00 4690 4610 4650 4750 4800
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 -0.6 0.2 0.5 1.1 1.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.30 -0.7 0.3 0.5 1 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.37 101 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.96 101 101 102 102 102
Inflacja Bazowa -0.80 -0.3 0.2 0.5 0.6 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.65 98.89 99.68 99.84 98.43 101
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.50 -2.2 -1 0.4 0.8 1.2
Inflacja Żywności 1.00 0.8 0.5 0.6 0.4 1.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.43 103 104 104 104 105
Cpi Transport 99.27 102 103 103 100 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.53 101 101 101 102 102

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67
Stopa Depozytowa -0.33 -0.4 -0.06 -0.4 -0.4 0.44

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 2811.00 840 580 1980 1200 3480
Saldo Obrotów Bieżących 17359.51 19100 19500 20800 17800 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8
Import 13637.00 14180 16620 17120 18500 18420
Eksport 16448.00 15020 17200 19100 19700 21900
Przyjazdy Turystów 1343.00 1000 1200 1300 1500 1800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 41.00 48 48 54 54 54
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.2 -6.2 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu 8097.00 -2200 -2200 -840 -840 -840
Wydatki Rządowe 20389.76 19666 19599 20900 21307 20422
Wydatków Rządowych W Pkb 32.70 37 37 36 36 36

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6 6 6 6 6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 59.40 76 82 85 87 94
Przemysłowy PMI 41.90 46 47 50.5 53.2 51
Produkcja Przemysłowa 0.80 -12 -4.2 2.5 3.6 5.1
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 48.70 12 15 18 16 14

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -39.30 -20 -14 -12 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 30.70 -1.2 0.5 1.1 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.60 -2.8 -1.2 2.5 3.6 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 90950.50 91913 91249 93224 95043 95082
Kredyt Konsumencki 902357.00 871782 870285 921988 942963 906837
Cena Benzyny 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.