Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 1
Indeks Giełdowy 10812.48 10505 10413 10321 10231 10052
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.64 0.05 0.11 0.18 0.25 0.31
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
Stopa Bezrobocia 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
Inflacja 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2212.14 3770 3500 3040 2580 2480
Saldo Obrotów Bieżących 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
Dług Publiczny do PKB 40.90 38 38 38 38 36.6
Budżet Państwa do PKB 1.40 1 1 1 1 1.1
Koniunktura w Przemyśle 96.40 96 98 102 100 101
Przemysłowy PMI 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
Optymizm Konsumentów -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
PKB 705.50 729 729 729 729 740
Pkb W Cenach Stałych 177877.86 177659 178133 178945 180546 183615
Środki Trwałe Brutto 42822.50 43072 42827 43079 43465 44204
Pkb Per Capita 78816.20 80200 80200 80200 80200 81100
Pkb Per Capita Ppp 59019.20 60900 60900 60900 60900 61700
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6335 6354 6348 6360 6462
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.40 113 114 113 114 115
Populacja 8.48 8.6 8.6 8.6 8.6 8.66
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.7 1 0.9 1.1 1.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5137.00 5050 5065 5190 5150 5100
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.69 102 103 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.07 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.72 103 102 102 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 0.1 0.5 0.4 0.7 1.1
Inflacja Żywności -0.70 0.4 0.2 0.3 0.5 1.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.04 104 104 104 104 105
Cpi Transport 102.32 105 106 103 103 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.17 101 102 102 101 102
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.68 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
Stopa Depozytowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.06 0.44
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 2212.14 3770 3500 3040 2580 2480
Saldo Obrotów Bieżących 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
Import 16723.15 18950 19420 19980 20620 21420
Eksport 18935.30 22720 22920 23020 23200 23900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 40.90 38 38 38 38 36.6
Budżet Państwa do PKB 1.40 1 1 1 1 1.1
Bilans Budżetu 2176.00 -294 -294 -294 -294 -868
Wydatki Rządowe 20084.58 20076 20088 20205 20386 20732
Wydatków Rządowych W Pkb 32.40 32.5 32.5 32.5 32.5 32.3
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6 6 6 6 6
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 96.40 96 98 102 100 101
Przemysłowy PMI 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
Produkcja Przemysłowa 8.00 5.1 5.1 5.1 3.4 2.9
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 12.50 -6 -9 -7 -6 -7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.00 0.8 1 0.9 1.1 1.6
Wydatki Konsumpcyjne 93646.80 93750 94007 94209 95052 96667
Kredyt Konsumencki 893238.00 883290 889442 896741 906637 922049
Cena Benzyny 1.66 1.77 1.81 1.86 1.9 1.9


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.