Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93
Indeks Giełdowy 10023.90 9816 9643 9473 9307 8973
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.51 0.05 0.11 0.17 0.24 0.38

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.30 1.7 1.2 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.30 -3.2 2.5 7.5 3.7 4.2
Stopa Bezrobocia 3.20 4.6 4.5 4.3 4 3.6
Inflacja -0.80 -0.6 -0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2673.00 180 1580 2980 3200 80
Saldo Obrotów Bieżących 9877.53 19500 20800 17800 17600 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 41.00 51 48 48 48 48
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.2 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 113.80 100 95 97 92 94
Przemysłowy PMI 53.10 47 50.5 53.2 53 53.6
Optymizm Konsumentów -12.00 -14 -12 -10 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 0.5 1.1 0.6 -1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 18 18 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.30 1.7 1.2 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.30 -3.2 2.5 7.5 3.7 4.2
PKB 703.08 650 695 695 695 695
Pkb W Cenach Stałych 160985.62 180606 174074 179793 173060 184038
Środki Trwałe Brutto 39178.60 43959 42785 44026 42117 44794
Pkb Per Capita 79406.70 77200 78200 78200 78200 78200
Pkb Per Capita Ppp 68627.80 66500 67500 67500 67500 67500

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 4.6 4.5 4.3 4 3.6
Przeciętne Wynagrodzenia 6304.00 6424 6317 6336 6373 6527
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.90 116 113 113 114 118
Populacja 8.54 8.6 8.66 8.66 8.66 8.66
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Bezrobocie Długoterminowe 1.40 1.9 2.1 1.8 1.7 1.7
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5095.00 4610 4650 4750 4810 4890
Wzrost Wynagrodzeń 0.90 0.2 0.5 1.1 1 1.2

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.80 -0.6 -0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.21 101 101 102 101 101
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.81 102 101 102 102 103
Inflacja Bazowa -0.30 0.2 0.5 0.6 0.7 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.98 105 98.84 98.34 98.49 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.10 -2 -0.6 0.2 0.4 0.9
Inflacja Żywności 0.50 0.2 0.6 0.4 0.8 1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.24 103 103 104 103 104
Cpi Transport 99.16 102 102 99.47 99.26 102
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.44 101 101 101 101 101

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.77 -0.46 -0.76 -0.76 -0.76 0.04
Stopa Depozytowa -0.38 -0.06 -0.37 -0.37 -0.37 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 2673.00 180 1580 2980 3200 80
Saldo Obrotów Bieżących 9877.53 19500 20800 17800 17600 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8
Import 15235.00 15620 16120 16500 17700 18420
Eksport 17908.00 17200 19100 19700 20400 21900
Przyjazdy Turystów 1540.00 690 950 1500 1650 910

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 41.00 51 48 48 48 48
Budżet Państwa do PKB 1.50 -6.2 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu 8097.00 -2200 -840 -840 -840 -840
Wydatki Rządowe 20428.04 25100 25600 24800 22900 22500
Wydatków Rządowych W Pkb 32.70 37 36 36 36 36

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 18 18 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12.46 12 12 12 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6.23 6 6 6 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6.23 6 6 6 6.23

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 113.80 100 95 97 92 94
Przemysłowy PMI 53.10 47 50.5 53.2 53 53.6
Produkcja Przemysłowa -8.60 -2.8 2.5 7.5 5.1 5.1
PMI dla Usług 51.70 48 51 52.8 53.2 54
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 26.20 15 18 16 12 14

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -12.00 -14 -12 -10 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 0.5 1.1 0.6 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.50 -1.2 4.5 2.2 1.8 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 82029.70 95815 91172 92025 88182 97635
Kredyt Konsumencki 913029.00 895982 870285 921988 975679 913006
Cena Benzyny 1.58 1.42 1.43 1.35 1.29 1.35


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.