Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 0.98 1 1 1.01 1.01 1.02
Indeks Giełdowy 9785.70 9532 9433 9335 9238 9046
Obligacje Rządowe 10-letnie -1.06 0.07 0.16 0.25 0.35 0.42
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
Stopa Bezrobocia 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
Inflacja 0.30 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2671.16 4300 4050 3770 3500 2580
Saldo Obrotów Bieżących 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Dług Publiczny do PKB 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Budżet Państwa do PKB 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w przemyśle 97.10 95 94 96 98 100
Przemysłowy PMI 44.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
Optymizm Konsumentów -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
PKB 705.50 715 715 729 729 729
Pkb W Cenach Stałych 176651.74 176066 177587 177763 179125 180606
Środki Trwałe Brutto 43546.20 43279 43224 43267 44156 43959
Pkb Per Capita 78816.20 79400 79400 80200 80200 80200
Pkb Per Capita Ppp 59019.20 59800 59800 60900 60900 60900
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6323 6335 6335 6360 6424
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.10 114 114 114 114 116
Populacja 8.48 8.54 8.54 8.6 8.6 8.6
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5071.00 5128 5115 5050 5065 5150
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.30 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.14 102 102 103 103 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.17 101 101 102 103 102
Inflacja Bazowa 0.40 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.58 104 104 103 103 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 0.5 1 0.9 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.65 104 104 104 104 105
Cpi Transport 104.87 104 103 105 107 104
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.84 -0.84 -0.84 -0.84 -0.84 -0.84
Stopa Depozytowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 2671.16 4300 4050 3770 3500 2580
Saldo Obrotów Bieżących 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Import 16926.10 17450 18150 18950 19420 20620
Eksport 19597.25 21750 22200 22720 22920 23200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Budżet Państwa do PKB 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 19991.24 19986 20136 20155 20271 20478
Wydatków Rządowych W Pkb 32.50 32.8 32.8 32.6 32.6 32.6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12.46 12.46 12.46 12 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 97.10 95 94 96 98 100
Przemysłowy PMI 44.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24.00 -27 -8 -10 -2 -6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 0.6 0.5 0.8 1 1.1
Wydatki Konsumpcyjne 93430.10 93300 94213 94306 94738 95815
Cena Benzyny 1.69 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.