Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 0.98 1 1.01 1.01 1.02 1.03
Indeks Giełdowy 9982.57 9421 9319 9218 9119 8923
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.50 0.05 0.1 0.16 0.23 0.28
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
Stopa Bezrobocia 2.30 2.4 2.7 3 2.6 3.2
Inflacja 0.60 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 1654.00 1600 3300 1750 1770 180
Saldo Obrotów Bieżących 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
Dług Publiczny do PKB 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
Budżet Państwa do PKB 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Koniunktura w przemyśle 94.40 94.9 95 94 96 100
Przemysłowy PMI 48.60 52.5 52.5 52.8 53 53.6
Optymizm Konsumentów -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
PKB 678.89 702 702 702 715 715
Pkb W Cenach Stałych 176651.74 176784 176066 177587 177763 180606
Środki Trwałe Brutto 43546.20 43902 43279 43224 43267 43959
Pkb Per Capita 76667.44 77000 77000 77000 77200 77200
Pkb Per Capita Ppp 57410.17 57800 57800 57800 58000 58000
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 2.30 2.4 2.7 3 2.6 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6323 6323 6335 6335 6424
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.10 114 114 114 114 116
Populacja 8.48 8.54 8.54 8.54 8.6 8.6
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5071.00 5095 5128 5115 5050 5150
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.60 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 103 102 102 103 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.72 102 101 101 102 102
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.20 102 104 103 103 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 -0.8 0.5 1 0.9 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.81 104 104 104 104 105
Cpi Transport 106.39 106 104 103 105 104
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71
Stopa Depozytowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 1654.00 1600 3300 1750 1770 180
Saldo Obrotów Bieżących 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
Import 17241.00 17520 18450 19150 19950 20620
Eksport 18894.00 19150 21750 22200 22720 23200
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
Budżet Państwa do PKB 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Wydatki Rządowe 19991.24 20037 19986 20136 20155 20478
Wydatków Rządowych W Pkb 33.00 32.4 32.4 32.4 32 32
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 94.40 94.9 95 94 96 100
Przemysłowy PMI 48.60 52.5 52.5 52.8 53 53.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -14.30 -16.4 -6 -4 -2 -6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.70 0.9 1 0.7 1.1 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 93430.10 93389 93300 94213 94306 95815
Cena Benzyny 1.64 1.53 1.49 1.45 1.42 1.42


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.