Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 0.89 0.89 0.9 0.9 0.9 0.91
Indeks Giełdowy 10747.92 10712 10524 10338 10156 9792
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.48 0.05 0.11 0.17 0.24 0.38

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.20 1.5 2 1.4 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 2.5 7.5 3.7 4.2 2.2
Stopa Bezrobocia 3.50 4.5 4.3 4 3.6 3.2
Inflacja -0.80 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 3046.00 2700 2980 3200 80 80
Saldo Obrotów Bieżących 8778.45 20800 17800 17600 17500 16200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.90 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
Dług Publiczny do PKB 41.00 48 48 48 48 46
Budżet Państwa do PKB 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 104.30 95 97 92 94 99
Przemysłowy PMI 58.00 50.5 53.2 53 53.6 52
Optymizm Konsumentów -12.80 -12 -10 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 1.1 0.6 -1 -1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 18 18 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.20 1.5 2 1.4 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 2.5 7.5 3.7 4.2 2.2
PKB 703.08 695 695 695 695 730
Pkb W Cenach Stałych 179833.33 174074 179793 173060 184038 181385
Środki Trwałe Brutto 45555.10 42785 44026 42117 44794 44582
Pkb Per Capita 79406.70 78200 78200 78200 78200 79500
Pkb Per Capita Ppp 68627.80 67500 67500 67500 67500 68200

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.50 4.5 4.3 4 3.6 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6304.00 6424 6317 6336 6527 6527
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.90 116 113 113 118 118
Populacja 8.54 8.66 8.66 8.66 8.66 8.72
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Bezrobocie Długoterminowe 1.60 2.1 1.8 1.7 1.7 1.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5138.00 4950 4750 4810 4890 4990
Wzrost Wynagrodzeń 0.90 0.5 1.1 1 1.2 1.7

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.80 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.86 101 101 102 104 101
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.71 102 101 102 103 103
Inflacja Bazowa -0.40 0.5 0.6 0.7 0.7 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.37 98.17 98.84 98.34 107 99.06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.30 -0.6 0.2 0.4 0.9 1.2
Inflacja Żywności -0.40 0.6 0.4 0.8 1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.52 103 103 104 106 104
Cpi Transport 99.91 102 102 99.47 105 102
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.19 100 101 101 104 101

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.76 -0.79 -0.79 -0.79 0.04 -0.79
Stopa Depozytowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 0.44 -0.4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 3046.00 2700 2980 3200 80 80
Saldo Obrotów Bieżących 8778.45 20800 17800 17600 17500 16200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.90 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2
Import 15669.20 16120 16500 17700 18420 21520
Eksport 18763.49 19100 19700 20400 21900 23700
Przyjazdy Turystów 1540.00 950 1500 1650 910 1200

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 41.00 48 48 48 48 46
Budżet Państwa do PKB 1.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.6
Bilans Budżetu 8097.00 -840 -840 -840 -840 -450
Wydatki Rządowe 20143.19 25600 24800 22900 22500 23000
Wydatków Rządowych W Pkb 32.70 36 36 36 36 34

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 18 18 17.77 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12.46 12 12 12.46 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6.23 6 6 6.23 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6.23 6 6 6.23 6.23

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 104.30 95 97 92 94 99
Przemysłowy PMI 58.00 50.5 53.2 53 53.6 52
Produkcja Przemysłowa -5.10 2.5 7.5 5.1 5.1 3.2
PMI dla Usług 51.70 51 52.8 53.2 54 53.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 43.20 18 16 12 14 7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -12.80 -12 -10 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 1.1 0.6 -1 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.70 4.5 2.2 1.8 4.8 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 91929.00 91172 92025 88182 97635 95001
Kredyt Konsumencki 908085.00 870285 921988 975679 913006 906837
Cena Benzyny 1.65 1.42 1.43 1.35 1.35 1.35


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.