Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.99 1 1.01 1.01 1.02 1.03
Indeks Giełdowy 10446.12 10385 10278 10172 10067 9861
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.63 0.06 0.13 0.21 0.3 0.36
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1 1.2 1.1 1.2 1.5
Stopa Bezrobocia 2.30 2.5 2.6 2.5 2.5 3.2
Inflacja -0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.3 0.4 0.2 0.3 -0.2
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Bilans Handlowy 2389.21 1750 1770 1770 3500 180
Saldo Obrotów Bieżących 21272.85 21800 18200 25900 19100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
Dług Publiczny do PKB 27.70 26.8 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB 1.30 1 0.6 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w Przemyśle 93.00 94 96 98 102 100
Przemysłowy PMI 48.80 50.8 52 52.9 53.4 53.6
Optymizm Konsumentów -10.40 -10 -6 -4 -7 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.3 -0.4 -1.2 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 17.77 18 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1 1.2 1.1 1.2 1.5
PKB 705.50 715 729 729 729 729
Pkb W Cenach Stałych 177877.86 177587 177763 178815 179149 180606
Środki Trwałe Brutto 42822.50 43224 43267 43310 42985 43959
Pkb Per Capita 78816.20 79400 80200 80200 80200 80200
Pkb Per Capita Ppp 59019.20 59800 60900 60900 60900 60900
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.30 2.5 2.6 2.5 2.5 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 6291.00 6335 6335 6335 6354 6424
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.40 114 114 113 114 116
Populacja 8.48 8.51 8.54 8.54 8.54 8.54
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 5137.00 5115 5050 5065 5190 5150
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.7 0.7 1 0.9 1.1
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.3 0.4 0.2 0.3 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.66 102 102 103 102 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.03 101 101 102 102 102
Inflacja Bazowa 0.40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.90 104 103 102 102 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.40 -1.2 0.1 0.5 0.4 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.02 104 104 104 104 104
Cpi Transport 102.52 103 105 106 103 103
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Międzybankowa -0.72 -0.71 -0.46 -0.76 -0.76 -0.46
Stopa Depozytowa -0.38 -0.31 -0.36 -0.36 -0.36 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2389.21 1750 1770 1770 3500 180
Saldo Obrotów Bieżących 21272.85 21800 18200 25900 19100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
Import 16951.47 18150 18950 19420 19980 20620
Eksport 19340.68 22200 22720 22920 23020 23200
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 27.70 26.8 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB 1.30 1 0.6 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 20084.58 20136 20155 20205 20209 20478
Wydatków Rządowych W Pkb 32.50 32.8 32.6 32.6 32.6 32.6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 17.77 17.77 18 18 17.77
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 12.46 12.46 12 12 12.46
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6.23 6.23 6 6 6.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.00 6.23 6.23 6 6 6.23
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 93.00 94 96 98 102 100
Przemysłowy PMI 48.80 50.8 52 52.9 53.4 53.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -3.90 -18 -22 -9 -7 -6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -10.40 -10 -6 -4 -7 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.3 -0.4 -1.2 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 0.5 0.8 1 0.9 1.1
Wydatki Konsumpcyjne 93646.80 94213 94306 94320 94544 95815
Cena Benzyny 1.64 1.5 1.46 1.42 1.38 1.3


Szwajcaria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.