Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 178 2019-08
Indeks Giełdowy 5912 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Inflacja 3.3 2019-07
Stopa Procentowa 7.5 2019-07
Bilans Handlowy -823 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 423 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-03
PKB 88.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2326273 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 14047307 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3707078 2018-12
Pkb Per Capita 3936 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11956 2018-12
Rolnictwo w PKB 162364 2019-03
Budownictwo w PKB 177851 2019-03
Przemysł w PKB 348130 2018-12
Górnictwo w PKB 62670 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 97321 2019-03
Usługi w PKB 1335470 2019-03
Transport w PKB 232601 2019-03
Media w PKB 25028 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Pracujący 8182970 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 399784 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.6 2019-03
Populacja 21.67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.3 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 52100 2018-12
Koszty Utrzymania 29100 2018-12
Płaca Minimalna 10000 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-07
Inflacja Bazowa 5.7 2019-07
Deflator Pkb 150 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 155 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-07
Cpi Transport 114 2019-07
Inflacja Żywności -2.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-07
Stopa Międzybankowa 8.76 2019-08
Podaż Pieniądza M0 687638 2019-03
Podaż Pieniądza M1 853568 2019-03
Podaż Pieniądza M2 6550042 2019-03
Bilans Banków 9187271 2019-03
Rezerwy Walutowe 1085117 2019-02
Stopa Depozytowa 7.5 2019-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2019-08
Bilans Banku Centralnego 2031981 2019-03
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -823 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 423 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 961 2019-05
Import 1784 2019-05
Dług Zagraniczny 54222 2019-03
Terms of Trade 108 2019-04
Przyjazdy Turystów 115701 2019-07
Rezerwy Złota 19.9 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 167 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.05 2017-12
Dochody z Turystyki 475 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Bilans Budżetu -760769 2018-12
Wydatki Rządowe 1300180 2018-12
Rating Kredytowy 37.5
Wydatki Budżetu Państwa 2693228 2018-12
Dług Publiczny 11977539 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1932459 2018-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.7 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-12
Zmiany Zapasów 313743 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 3758 2019-03
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w przemyśle 74 2019-03
Index Konkurencyjności 56 2018-12
Ranking Konkurencyjności 85 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2018-12
Przemysłowy PMI 55.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2019-04
PMI dla Usług 57.1 2019-07
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10081223 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5618198 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.52 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 828 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 3007 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.