Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 181 2019-10
Indeks Giełdowy 5835 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-06
Inflacja 5 2019-09
Stopa Procentowa 7 2019-10
Bilans Handlowy -717 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -673 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
PKB 88.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2315995 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 14047307 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3707078 2018-12
Pkb Per Capita 3936 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11956 2018-12
Rolnictwo w PKB 163752 2019-06
Budownictwo w PKB 166688 2019-06
Przemysł w PKB 313145 2019-06
Górnictwo w PKB 55454 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 102798 2019-06
Usługi w PKB 1408279 2019-06
Transport w PKB 211106 2019-06
Media w PKB 25765 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-06
Pracujący 8203018 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 399784 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.6 2019-06
Populacja 21.67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.1 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 52100 2018-12
Koszty Utrzymania 29100 2018-12
Płaca Minimalna 10000 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.6 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-09
Inflacja Bazowa 5.6 2019-09
Deflator Pkb 150 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 161 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 145 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-09
Cpi Transport 115 2019-09
Inflacja Żywności 3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-10
Stopa Międzybankowa 8.43 2019-10
Podaż Pieniądza M0 627073 2019-07
Podaż Pieniądza M1 798746 2019-07
Podaż Pieniądza M2 6697443 2019-07
Bilans Banków 9439842 2019-07
Rezerwy Walutowe 1565035 2019-06
Stopa Depozytowa 7 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2019-10
Bilans Banku Centralnego 2029775 2019-07
Stopa Pożyczkowa 8 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -717 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -673 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 999 2019-07
Import 1716 2019-07
Dług Zagraniczny 55469 2019-06
Terms of Trade 111 2019-07
Przyjazdy Turystów 108575 2019-09
Rezerwy Złota 19.89 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 167 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 562 2019-05
Indeks Terroryzmu 4.05 2017-12
Dochody z Turystyki 313 2019-04
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Bilans Budżetu -760769 2018-12
Wydatki Rządowe 1300180 2018-12
Rating Kredytowy 37.5
Wydatki Budżetu Państwa 2693228 2018-12
Dług Publiczny 12271315 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1932459 2018-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.1 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-12
Zmiany Zapasów 313743 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 3515 2019-07
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 63 2019-06
Index Konkurencyjności 57.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 84 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2018-12
Przemysłowy PMI 56.6 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2019-07
PMI dla Usług 52.9 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10081223 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5635504 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.89 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 828 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 3007 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.