Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 183 2020-08
Indeks Giełdowy 5221 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Inflacja 4.2 2020-07
Stopa Procentowa 4.5 2020-07
Bilans Handlowy -407 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -221 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 86.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Przypadki koronawirusa 2880 2020-08
Śmierć koronawirusa 11 2020-08
Odzyskany koronawirus 2638 2020-08

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-03
PKB 84.01 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2292589 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 14583892 2019-12
Środki Trwałe Brutto 4070020 2019-12
Pkb Per Capita 4012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13078 2019-12
Rolnictwo w PKB 153735 2020-03
Budownictwo w PKB 148966 2020-03
Przemysł w PKB 399491 2019-09
Górnictwo w PKB 51232 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 98631 2020-03
Usługi w PKB 1367507 2020-03
Transport w PKB 232917 2020-03
Media w PKB 26191 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Pracujący 8020446 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 387460 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51 2020-03
Populacja 21.9 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.3 2020-03
Płaca Minimalna 10000 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.3 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.2 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 139 2020-07
Inflacja Bazowa 3.2 2020-07
Deflator Pkb 152 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 144 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 152 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-07
Cpi Transport 117 2020-07
Inflacja Żywności 10.9 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-07
Stopa Międzybankowa 6.96 2020-08
Podaż Pieniądza M0 805190 2020-03
Podaż Pieniądza M1 991778 2020-05
Podaż Pieniądza M2 7523814 2020-05
Bilans Banków 10254910 2020-03
Rezerwy Walutowe 1210834 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-08
Bilans Banku Centralnego 2062165 2020-03
Stopa Pożyczkowa 5.5 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -407 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -221 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.2 2019-12
Eksport 587 2020-05
Import 994 2020-05
Dług Zagraniczny 50448 2020-03
Terms of Trade 104 2020-05
Przyjazdy Turystów 0 2020-06
Rezerwy Złota 6.7 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 153 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 432 2020-05
Indeks Terroryzmu 3.57 2018-12
Dochody z Turystyki 135 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.8 2019-12
Bilans Budżetu -1016483 2019-12
Wydatki Rządowe 1416989 2019-12
Rating Kredytowy 28 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 2915291 2019-12
Dług Publiczny 12874786 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1898808 2019-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -25.5 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 81 2019-12
Zmiany Zapasów -7712 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 3139 2020-02
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 33 2020-03
Index Konkurencyjności 57.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 84 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 99 2019-12
Przemysłowy PMI 67.3 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.5 2020-05
PMI dla Usług 50.4 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10405872 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.3 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5963471 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.48 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 851 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 2752 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2880 2020-08
Śmierć koronawirusa 11 2020-08
Odzyskany koronawirus 2638 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.