Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 184 2020-10
Indeks Giełdowy 5727 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.4 2020-06
Inflacja 4 2020-10
Stopa Procentowa 4.5 2020-10
Bilans Handlowy -342 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -548 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 86.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Przypadki koronawirusa 10424 2020-10
Śmierć koronawirusa 19 2020-10
Odzyskany koronawirus 4142 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2020-03
PKB 84.01 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2292589 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 14583892 2019-12
Środki Trwałe Brutto 4070020 2019-12
Pkb Per Capita 4012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13078 2019-12
Rolnictwo w PKB 153735 2020-03
Budownictwo w PKB 148966 2020-03
Przemysł w PKB 399491 2019-09
Górnictwo w PKB 51232 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 98631 2020-03
Usługi w PKB 1367507 2020-03
Transport w PKB 232917 2020-03
Media w PKB 26191 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2020-06
Pracujący 7977000 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 458359 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.2 2020-06
Populacja 21.9 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.3 2020-03
Płaca Minimalna 10000 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.7 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 139 2020-09
Inflacja Bazowa 2.9 2020-09
Deflator Pkb 152 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 144 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 144 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-10
Cpi Transport 118 2020-10
Inflacja Żywności 10 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.7 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-10
Stopa Międzybankowa 6.96 2020-10
Podaż Pieniądza M0 768941 2020-06
Podaż Pieniądza M1 1058461 2020-08
Podaż Pieniądza M2 7858436 2020-08
Bilans Banków 10924979 2020-08
Rezerwy Walutowe 1383168 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-10
Bilans Banku Centralnego 2287528 2020-08
Stopa Pożyczkowa 5.5 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -342 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -548 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.2 2019-12
Eksport 947 2020-08
Import 1289 2020-08
Dług Zagraniczny 50814 2020-06
Terms of Trade 112 2020-08
Przyjazdy Turystów 0 2020-09
Rezerwy Złota 6.7 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 153 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 664 2020-08
Indeks Terroryzmu 3.57 2018-12
Dochody z Turystyki 135 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.8 2019-12
Bilans Budżetu -1016483 2019-12
Wydatki Rządowe 1416989 2019-12
Rating Kredytowy 26 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 2915291 2019-12
Dług Publiczny 12874786 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1898808 2019-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.4 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 81 2019-12
Zmiany Zapasów -7712 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 3177 2020-06
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 45 2020-09
Index Konkurencyjności 57.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 84 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 99 2019-12
Przemysłowy PMI 59.8 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2020-07
PMI dla Usług 54.3 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10405872 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.3 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6046389 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.19 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 862 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 1021 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 10424 2020-10
Śmierć koronawirusa 19 2020-10
Odzyskany koronawirus 4142 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.