Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 181 2020-01
Indeks Giełdowy 5935 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-09
Inflacja 4.8 2019-12
Stopa Procentowa 7 2019-12
Bilans Handlowy -762 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
PKB 88.9 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2507363 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 14047307 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3707078 2018-12
Pkb Per Capita 3936 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11956 2018-12
Rolnictwo w PKB 170732 2019-09
Budownictwo w PKB 166770 2019-09
Przemysł w PKB 313145 2019-06
Górnictwo w PKB 55822 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 109306 2019-09
Usługi w PKB 1461425 2019-09
Transport w PKB 282904 2019-09
Media w PKB 25676 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-09
Pracujący 8155341 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 420231 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 2019-09
Populacja 21.67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.1 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 52100 2018-12
Koszty Utrzymania 29100 2018-12
Płaca Minimalna 10000 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-12
Inflacja Bazowa 4.8 2019-12
Deflator Pkb 150 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 155 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 148 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-12
Cpi Transport 116 2019-12
Inflacja Żywności 6.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-12
Stopa Międzybankowa 8.41 2020-01
Podaż Pieniądza M0 627073 2019-07
Podaż Pieniądza M1 817647 2019-11
Podaż Pieniądza M2 6790393 2019-11
Bilans Banków 9624866 2019-11
Rezerwy Walutowe 1356934 2019-11
Stopa Depozytowa 7 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1911778 2019-11
Stopa Pożyczkowa 8 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -762 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 979 2019-11
Import 1741 2019-11
Dług Zagraniczny 55157 2019-09
Terms of Trade 104 2019-11
Przyjazdy Turystów 241663 2019-12
Rezerwy Złota 19.66 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 230 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 518 2019-08
Indeks Terroryzmu 3.57 2018-12
Dochody z Turystyki 270 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Bilans Budżetu -760769 2018-12
Wydatki Rządowe 1300180 2018-12
Rating Kredytowy 30 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 2693228 2018-12
Dług Publiczny 12599843 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 1932459 2018-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.5 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-12
Zmiany Zapasów 313743 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 3499 2019-10
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 63 2019-06
Index Konkurencyjności 57.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 84 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 99 2019-12
Przemysłowy PMI 54.3 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 2019-09
PMI dla Usług 60.2 2019-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10081223 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5740658 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.15 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 838 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2491 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.