Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 188 2020-03
Indeks Giełdowy 4572 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-09
Inflacja 6.2 2020-02
Stopa Procentowa 6.25 2020-03
Bilans Handlowy -784 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Przypadki koronawirusa 106 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 7 2020-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
PKB 91 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2507363 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 14047307 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3707078 2018-12
Pkb Per Capita 3936 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11956 2018-12
Rolnictwo w PKB 170732 2019-09
Budownictwo w PKB 166770 2019-09
Przemysł w PKB 399491 2019-09
Górnictwo w PKB 55822 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 109306 2019-09
Usługi w PKB 1461425 2019-09
Transport w PKB 282904 2019-09
Media w PKB 25676 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-09
Pracujący 8155341 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 437797 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 2019-09
Populacja 21.9 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.9 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 52100 2018-12
Koszty Utrzymania 29100 2018-12
Płaca Minimalna 10000 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.3 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137 2020-02
Inflacja Bazowa 3.2 2020-02
Deflator Pkb 150 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 155 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 148 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-02
Cpi Transport 116 2020-02
Inflacja Żywności 14.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.7 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 7.65 2020-03
Podaż Pieniądza M0 657718 2019-11
Podaż Pieniądza M1 859032 2020-01
Podaż Pieniądza M2 7001066 2020-01
Bilans Banków 9624866 2019-11
Rezerwy Walutowe 1364192 2020-01
Stopa Depozytowa 6.5 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2020-03
Bilans Banku Centralnego 1907948 2020-01
Stopa Pożyczkowa 7.5 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -784 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 1000 2019-12
Import 1784 2019-12
Dług Zagraniczny 55157 2019-09
Terms of Trade 104 2019-11
Przyjazdy Turystów 207507 2020-02
Rezerwy Złota 19.66 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 140 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 515 2019-11
Indeks Terroryzmu 3.57 2018-12
Dochody z Turystyki 332 2019-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Bilans Budżetu -760769 2018-12
Wydatki Rządowe 1300180 2018-12
Rating Kredytowy 30 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 2693228 2018-12
Dług Publiczny 12874786 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1932459 2018-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-12
Zmiany Zapasów 313743 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 2999 2019-11
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 78 2019-12
Index Konkurencyjności 57.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 84 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 99 2019-12
Przemysłowy PMI 53.6 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-11
PMI dla Usług 50.2 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10081223 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5864336 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.34 2020-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 838 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2491 2019-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 106 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 7 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.