Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 177 2019-06
Indeks Giełdowy 5372 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.6 2018-12
Inflacja 5 2019-05
Stopa Procentowa 7.5 2019-05
Bilans Handlowy -592 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -815 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-03
PKB 87.17 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2326273 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 14047307 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3707078 2018-12
Pkb Per Capita 3842 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11669 2017-12
Rolnictwo w PKB 162364 2019-03
Budownictwo w PKB 177851 2019-03
Przemysł w PKB 348130 2018-12
Górnictwo w PKB 62670 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 97321 2019-03
Usługi w PKB 1335470 2019-03
Transport w PKB 232601 2019-03
Media w PKB 25028 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2018-12
Pracujący 8088448 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 389406 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.2 2018-12
Populacja 21.67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 52100 2018-12
Koszty Utrzymania 29100 2018-12
Płaca Minimalna 10000 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-05
Inflacja Bazowa 6.2 2019-05
Deflator Pkb 150 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 169 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 142 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-05
Cpi Transport 111 2019-05
Inflacja Żywności 0.8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-05
Stopa Międzybankowa 9.76 2019-06
Podaż Pieniądza M0 640943 2018-12
Podaż Pieniądza M1 853568 2019-03
Podaż Pieniądza M2 6550042 2019-03
Bilans Banków 9045664 2018-12
Rezerwy Walutowe 1085117 2019-02
Stopa Depozytowa 7.5 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1917439 2018-12
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -592 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -815 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 1137 2019-03
Import 1729 2019-03
Dług Zagraniczny 52310 2018-12
Terms of Trade 120 2019-02
Przyjazdy Turystów 166975 2019-04
Rezerwy Złota 19.9 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 352 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.05 2017-12
Dochody z Turystyki 475 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 82.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2018-12
Bilans Budżetu -760769 2018-12
Wydatki Rządowe 1300180 2018-12
Rating Kredytowy 37.5
Wydatki Budżetu Państwa 2693228 2018-12
Dług Publiczny 11977539 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1932459 2018-12
Wydatki Wojskowe 1710 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.7 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-12
Zmiany Zapasów 313743 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 4294 2019-01
Szybkość Internetu 8527 2017-03
Adresy IP 85420 2017-03
Koniunktura w przemyśle 74 2019-03
Index Konkurencyjności 56 2018-12
Ranking Konkurencyjności 85 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2018-12
Przemysłowy PMI 50.7 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2019-04
PMI dla Usług 44.7 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 10081223 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5618198 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.2 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 808 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 2362 2018-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Sri-Lanka - Wskaźniki ekonomiczne.