Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 185.10 186 186 187 187 188
Indeks Giełdowy 5993.55 5935 5844 5754 5665 5488

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
Stopa Bezrobocia 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Inflacja 4.10 3.5 4.7 3.7 3.3 4
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -208.70 -500 -600 -790 -830 -800
Saldo Obrotów Bieżących -221.00 -850 -750 -780 -790 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8.5 -8.5 -8 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
PKB 84.01 82 82 88 88 88
Pkb W Cenach Stałych 2292589.00 2513631 2795324 2384293 2418681 2907137
Produkt Narodowy Brutto 14583892.00 14011443 14890154 15167248 15386006 15485760
Środki Trwałe Brutto 4070019.60 3716346 4155490 4232820 4293871 4321710
Pkb Per Capita 4011.70 3950 3950 4100 4100 4100
Pkb Per Capita Ppp 13078.10 12600 12600 13100 13100 13100
Rolnictwo w PKB 153735.00 171159 189353 159884 162190 196927
Budownictwo w PKB 148966.00 167187 176883 154925 157159 183958
Przemysł w PKB 399491.00 400490 407880 415471 421463 424196
Górnictwo w PKB 51232.00 55962 58912 53281 54050 61268
Administracja Publiczna w PKB 98631.00 109579 128979 102576 104056 134138
Usługi w PKB 1367507.00 1465079 1539630 1422207 1442720 1601215
Transport w PKB 232917.00 283611 331247 242234 245727 344497
Media w PKB 26191.00 25740 26255 27239 27632 27305

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Bezrobotni Zarejestrowani 483172.00 420000 425000 429000 430000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.00 51 51.5 52 52.5 53.5
Populacja 21.90 22.13 22.13 22.36 22.36 22.36
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.30 24 24 22.5 22 22
Wskaźnik Zatrudnienia 94.30 93 93.5 94 94 95

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 4.10 3.5 4.7 3.7 3.3 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135.40 136 138 138 140 144
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 139.90 140 140 142 144 145
Inflacja Bazowa 3.20 3.3 3.5 3.9 4.1 4.1
Deflator Pkb 151.80 154 158 157 157 165
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 144.90 145 146 145 147 150
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.80 7.1 2.5 1.5 0.5 2.5
Cpi Transport 117.00 119 120 120 121 125
Inflacja Żywności 12.30 9.5 6.5 3.5 4 5.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.6 1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Podaż Pieniądza M2 7717772.00 7780443 7948433 8116423 8284414 8620394
Rezerwy Walutowe 1317527.00 1224653 1337607 1361472 1414358 1526552
Bilans Banków 10394251.00 10416928 10420122 10423317 10426511 10432900
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Banku Centralnego 2078669.00 2140429 2171901 2203373 2234846 2297790

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -208.70 -500 -600 -790 -830 -800
Saldo Obrotów Bieżących -221.00 -850 -750 -780 -790 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1294.00 1250 1550 1790 1800 1950
Eksport 1085.00 750 950 1000 970 1150
Dług Zagraniczny 50448.47 58000 60000 59000 57000 62000
Przyjazdy Turystów 0.00 10000 22000 25000 31000 44000
Rezerwy Złota 6.70 10 10 15 15 15
Transfery Pieniężne od Emigrantów 431.80 400 550 650 750 750
Dochody z Turystyki 135.00 50 90 150 200 400
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 153.00 150 350 400 550 550

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8.5 -8.5 -8 -8 -8
Bilans Budżetu -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929
Wydatki Rządowe 1416988.70 1303431 1446745 1473668 1494923 1504615
Wydatki Wojskowe 1710.00 1700 1700 1800 1800 1800
Wydatki Budżetu Państwa 2915291.00 3098399 3098399 3286666 3286666 3286666
Dług Publiczny 12874786.00 13964155 13964155 14507063 14507063 14507063
Dochody Budżetu Państwa 1898808.00 2163447 2163447 2296310 2296310 2296310

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -13.70 -9.5 -1.5 2.5 3.5 3.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -7711.60 155000 155000 355000 355000 355000
Rejestracje nowych samochodów 2929.00 2000 2500 3000 3300 3500
Przemysłowy PMI 57.90 55 51.9 52 53 55.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13.70 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 56.00 50 51 53 53 57
Koniunktura w Przemyśle 33.00 25 37 45 47 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 10405872.40 10106426 10624396 10822107 10978195 11049372
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.30 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5943257.90 5936142 5994487 6052833 6112833 6227869
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.66 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 851.30 860 873 875 865 830
Pozwolenia Na Budowę 2752.00 2600 2900 2700 2900 3000


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.