Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 192.00 193 193 194 194 195
Indeks Giełdowy 7734.57 7418 7304 7192 7081 6859

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
Stopa Bezrobocia 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Inflacja 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
PKB 84.01 88 88 88 88 97
Pkb W Cenach Stałych 2336176.00 2795324 2384293 2043653 2948698 2907137
Produkt Narodowy Brutto 14583892.00 14890154 15167248 16406879 15453611 15485760
Środki Trwałe Brutto 4070019.60 4155490 4232820 4578772 4078202 4321710
Pkb Per Capita 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Pkb Per Capita Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Rolnictwo w PKB 181094.00 189353 159884 175767 205560 196927
Budownictwo w PKB 151828.00 176883 154925 130416 188223 183958
Przemysł w PKB 399491.00 407880 415471 449427 382982 424196
Górnictwo w PKB 52138.00 58912 53281 44738 62917 61268
Administracja Publiczna w PKB 112139.00 128979 102576 117663 135809 134138
Usługi w PKB 1483511.00 1539630 1422207 1364321 1617054 1601215
Transport w PKB 285037.00 331247 242234 150494 352635 344497
Media w PKB 27059.00 26255 27239 26841 26900 27305

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Bezrobotni Zarejestrowani 458359.00 429000 430000 431000 429000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.20 52 52.5 53 53.5 53.5
Populacja 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.70 22.5 22 23 22 21
Wskaźnik Zatrudnienia 94.30 94 94 95 95 96

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.00 139 141 141 144 150
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 140.60 139 140 142 145 145
Inflacja Bazowa 2.90 3.9 3.9 4 4 4.5
Deflator Pkb 151.80 158 158 158 158 165
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 146.10 145 147 149 150 154
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.50 1.5 0.5 2.8 2.8 3
Cpi Transport 121.10 121 121 122 126 132
Inflacja Żywności 9.20 3.5 3.5 5.5 5.5 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.6 0.8 1 1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Podaż Pieniądza M2 8166461.00 8116423 8284414 8452404 8620394 9180362
Rezerwy Walutowe 1079078.00 1361472 1414358 1467018 1526552 1605930
Bilans Banków 10924978.80 10423317 10426511 10429706 10432900 10445677
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Banku Centralnego 2287528.40 2203373 2234846 2266318 2297790 2423679

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1204.80 1790 1800 1750 1950 1950
Eksport 819.20 1000 970 970 1150 1150
Dług Zagraniczny 51617.77 59000 57000 60000 62000 62000
Przyjazdy Turystów 393.00 25000 31000 42000 44000 250000
Rezerwy Złota 6.70 15 15 15 15 20
Transfery Pieniężne od Emigrantów 611.70 650 650 700 700 750
Dochody z Turystyki 0.00 150 200 250 400 500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 153.00 400 400 590 590 700

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Bilans Budżetu -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Wydatki Rządowe 1416988.70 1446745 1473668 1594112 1430344 1504615
Wydatki Wojskowe 1710.00 1800 1800 1800 1800 1800
Wydatki Budżetu Państwa 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Dług Publiczny 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Dochody Budżetu Państwa 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 15 8 8 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 2.40 2.5 3.5 4.5 3.5 4.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -7711.60 155000 155000 355000 355000 456000
Rejestracje nowych samochodów 2688.00 3000 3300 3500 3500 4000
Przemysłowy PMI 61.20 55 57 60 55 55
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 55.60 53 55 58 57 57
Koniunktura w Przemyśle 45.00 45 45 52 55 68

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 10405872.40 10624396 10822107 11706606 11090474 11049372
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7058161.90 6052833 6112833 6183214 6227869 6461877
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 861.60 875 865 850 830 840
Pozwolenia Na Budowę 1021.00 2700 2900 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.