Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 192.00 193 193 194 194 195
Indeks Giełdowy 7600.57 7459 7344 7231 7120 6897

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
Stopa Bezrobocia 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Inflacja 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Bilans Handlowy -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
PKB 84.01 88 88 88 88 97
Pkb W Cenach Stałych 2766364.00 2326978 1970989 2948698 2429623 2538956
Produkt Narodowy Brutto 14567811.00 14802650 15823523 15453611 15167248 15849774
Środki Trwałe Brutto 3809794.30 4131070 4415971 4078202 4232820 4423297
Pkb Per Capita 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Pkb Per Capita Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Rolnictwo w PKB 187839.00 156041 169517 205560 188338 196813
Budownictwo w PKB 175366.00 151200 125779 188223 157901 165007
Przemysł w PKB 399491.00 405483 433448 382982 415471 434167
Górnictwo w PKB 59965.00 52000 43147 62917 54224 56664
Administracja Publiczna w PKB 130063.00 100110 113479 135809 116625 121873
Usługi w PKB 1531434.00 1388020 1315812 1617054 1542851 1612280
Transport w PKB 326212.00 236411 145143 352635 296438 309778
Media w PKB 25761.00 26584 25887 26900 28141 29408

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Bezrobotni Zarejestrowani 458359.00 430000 431000 429000 429000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.00 52.5 53 53.5 53.5 53.5
Populacja 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.70 22 23 22 22 21
Wskaźnik Zatrudnienia 94.60 94 95 95 95 96

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.90 140 141 143 144 149
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 141.30 139 140 145 145 145
Inflacja Bazowa 3.20 3.9 4 4 4 4.5
Deflator Pkb 151.90 157 158 157 158 164
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 149.00 149 150 156 150 155
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 2.7 2.8 1.6 1.3 3
Cpi Transport 121.90 121 122 125 126 130
Inflacja Żywności 9.60 5.5 4.5 5.5 5 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 0.8 1 1 1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 10 6.96 7.21
Podaż Pieniądza M2 8600019.00 8284414 8452404 8620394 8620394 9180362
Rezerwy Walutowe 941232.00 1414358 1467018 1526552 1526552 1605930
Bilans Banków 11917316.70 10426511 10429706 10432900 10432900 10445677
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 8 5.5 5.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Banku Centralnego 2404246.10 2234846 2266318 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1520.00 1800 1750 1950 1950 1950
Eksport 951.70 970 970 1150 1150 1150
Dług Zagraniczny 49211.62 57000 60000 62000 62000 62000
Przyjazdy Turystów 4581.00 10000 40000 80000 100000 250000
Rezerwy Złota 6.70 15 15 15 15 20
Transfery Pieniężne od Emigrantów 611.70 650 700 700 700 750
Dochody z Turystyki 134.50 200 250 400 400 500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 88.95 400 590 590 590 700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Bilans Budżetu -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Wydatki Rządowe 1556489.00 1438244 1537433 1430344 1473668 1539983
Wydatki Wojskowe 1760.00 1800 1800 1800 1800 1800
Wydatki Budżetu Państwa 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Dług Publiczny 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Dochody Budżetu Państwa 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 15 8 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -1.70 3.5 4.5 3.5 3.5 4.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -64200.50 155000 355000 355000 355000 456000
Rejestracje nowych samochodów 254.00 3300 3500 3500 3500 4000
Przemysłowy PMI 67.00 57 60 55 55 55
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 62.10 55 58 57 57 57
Koniunktura w Przemyśle 82.00 45 52 55 55 68

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 10589745.40 10561960 11290372 11090474 10822107 11309102
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6367392.00 6112833 6183214 6227869 6227869 6461877
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.76 5.9 5.9 11.51 5.9 6.15

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 865.10 865 850 830 830 840
Pozwolenia Na Budowę 1021.00 2900 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.