Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 177.10 177 177 178 179 180
Indeks Giełdowy 5894.51 5864 5820 5775 5731 5644
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
Inflacja 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7 6.5 6.5 6.5
Bilans Handlowy -823.00 -670 -910 -910 -910 -820
Saldo Obrotów Bieżących 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 82.90 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16.00 17 17 17 17 17
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
PKB 88.90 94.8 94.8 96.1 96.1 96.1
Pkb W Cenach Stałych 2326273.00 2471098 2747371 2755412 2774175 2835287
Produkt Narodowy Brutto 14047307.00 13217346 14398490 14440632 14538963 14859241
Środki Trwałe Brutto 3707078.50 3544149 3799755 3810877 3836826 3921348
Pkb Per Capita 3936.50 4230 4230 4350 4350 4350
Pkb Per Capita Ppp 11955.50 12150 12150 12303 12303 12303
Rolnictwo w PKB 162364.00 172099 191525 192086 193394 197654
Budownictwo w PKB 177851.00 161313 175371 175885 177082 180983
Przemysł w PKB 348130.00 394233 356833 357878 360315 368252
Górnictwo w PKB 62670.00 53825 58621 58792 59193 60497
Administracja Publiczna w PKB 97321.00 109034 126536 126907 127771 130585
Usługi w PKB 1335470.00 1438825 1506646 1511056 1521345 1554859
Transport w PKB 232601.00 282297 328559 329520 331764 339072
Media w PKB 25028.00 25590 25063 25137 25308 25865
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bezrobotni Zarejestrowani 399784.00 348000 355000 355000 355000 349000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.60 54.2 53.8 53.8 53.8 51.9
Populacja 21.67 21.9 21.68 21.92 21.92 21.92
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.60 21.5 21.5 21 21 20.9
Wskaźnik Zatrudnienia 95.30 95.4 95.5 95.5 95.5 95.9
Koszty Utrzymania Rodziny 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
Koszty Utrzymania 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130.00 130 132 132 136 138
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134.60 133 134 137 137 139
Inflacja Bazowa 5.70 3.7 3.8 4 4 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137.60 136 144 145 144 150
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 0.9 0.6 0.6 1.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 5.4 5 5 4.3 3.8
Cpi Transport 113.50 115 116 113 119 121
Inflacja Żywności -2.60 2.9 3.3 4.5 4.5 6.9
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7 6.5 6.5 6.5
Stopa Międzybankowa 8.76 9.44 9.44 8.94 8.94 8.94
Podaż Pieniądza M2 6550042.00 6230000 6270000 6270000 6270000 6400000
Rezerwy Walutowe 1085117.00 1600000 1630000 1630000 1630000 1720000
Bilans Banków 9187270.70 9750000 9820000 9820000 9820000 10500000
Stopa Depozytowa 7.50 7.5 7.5 7 7 7
Bilans Banku Centralnego 2031981.00 2220000 2270000 2270000 2270000 2350000
Stopa Pożyczkowa 8.50 8.5 8.5 8 8 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -823.00 -670 -910 -910 -910 -820
Saldo Obrotów Bieżących 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
Eksport 961.00 1150 1090 1210 1190 1180
Import 1784.00 1820 1810 2050 1990 1890
Dług Zagraniczny 54221.66 58000 58500 54037 54141 62000
Przyjazdy Turystów 115701.00 90000 151000 170000 83000 164000
Rezerwy Złota 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
Dochody z Turystyki 475.20 338 490 500 500 470
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584.50 550 720 700 710 750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 167.00 410 710 710 710 820
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 82.90 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
Wydatki Rządowe 1300180.20 1144242 1332685 1336585 1345687 1375331
Dług Publiczny 11977539.00 11300000 11600000 11600000 11600000 12200000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 5.70 1.2 1.3 2.5 2.5 3.1
Zmiany Zapasów 313742.80 1170000 1170000 1220000 1220000 1220000
Rejestracje nowych samochodów 3758.00 5410 3380 5500 5500 5690
PMI dla Usług 57.10 53.5 54.1 53.5 53.5 56.9
Koniunktura w przemyśle 74.00 82 85 75 75 88
Przemysłowy PMI 55.70 53.8 53.7 54 54 55.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.80 0.8 1 0.8 0.6 1.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 10081222.90 8361971 10333253 10363497 10434066 10663918
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5618197.90 5690000 5720000 5720000 5720000 5800000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.52 12.2 12.2 11.7 11.7 11.7
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 827.80 845 861 855 855 873
Pozwolenia Na Budowę 3007.00 2840 2720 2720 2720 2940


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.