Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 200.00 202 203 205 206 208
Indeks Giełdowy 9915.22 9260 8910 8573 8250 7637

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 4 3.3 4 3 4.5
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 5.1 4.9 4.8 5
Inflacja 5.70 3.5 3.7 3.5 3.5 4
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -586.30 -800 -800 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących -990.17 -750 -750 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 101.00 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 4 3.3 4 3 4.5
PKB 80.71 88 88 88 88 97
Pkb W Cenach Stałych 2170052.00 2948698 2877019 2472921 2256854 3006484
Produkt Narodowy Brutto 14567811.00 15453611 15150523 15048549 15150523 15832297
Środki Trwałe Brutto 3809794.30 4078202 3962186 3935518 3962186 4140484
Pkb Per Capita 3845.68 4100 4100 4100 4100 4300
Pkb Per Capita Ppp 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
Rolnictwo w PKB 164573.00 205560 195353 168660 171156 204143
Budownictwo w PKB 137391.00 188223 182381 159377 142887 190588
Przemysł w PKB 470383.00 382982 371783 485906 489198 388514
Górnictwo w PKB 46875.00 62917 62364 54873 48750 65170
Administracja Publiczna w PKB 105558.00 135809 135266 102847 109780 141352
Usługi w PKB 1303929.00 1617054 1592691 1458427 1356086 1664362
Transport w PKB 161662.00 352635 339260 243283 168128 354527
Media w PKB 26864.00 26900 26791 27742 27939 27997

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 5.1 4.9 4.8 5
Bezrobotni Zarejestrowani 441997.00 429000 429000 429000 429000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.90 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
Populacja 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Płaca Minimalna 10000.00 11000 11000 11000 11000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.70 22 22 22 22 21
Wskaźnik Zatrudnienia 94.30 95 95 95 95 96

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 5.70 3.5 3.7 3.5 3.5 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144.10 143 144 147 149 149
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 147.20 145 147 150 153 152
Inflacja Bazowa 4.10 4 4 4 4 4.5
Deflator Pkb 151.90 157 158 157 157 164
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 158.00 158 166 166 163 163
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.40 5.8 5.1 3 3 3
Cpi Transport 127.40 129 130 131 133 134
Inflacja Żywności 11.50 5.5 5 5 5 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 1 1 1 1 1

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5.5 5.5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 6.96 7.46 7.46
Podaż Pieniądza M2 9269581.00 8620394 8620394 8620394 8620394 9180362
Rezerwy Walutowe 2806.00 1526552 1526552 1526552 1526552 1605930
Bilans Banków 12923184.00 10432900 10432900 10432900 10432900 10445677
Stopa Pożyczkowa 6.00 6 6 6 6.5 6.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 2 2 2 2 2
Bilans Banku Centralnego 2324344.10 2297790 2297790 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -586.30 -800 -800 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących -990.17 -750 -750 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1686.70 1950 1950 1950 1950 1950
Eksport 1100.40 1150 1150 1150 1150 1150
Dług Zagraniczny 50438.48 62000 62000 62000 62000 62000
Przyjazdy Turystów 13547.00 80000 100000 150000 150000 250000
Rezerwy Złota 6.70 15 15 15 15 20
Transfery Pieniężne od Emigrantów 478.00 700 700 700 700 750
Dochody z Turystyki 3.00 400 400 400 400 500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 173.51 590 590 590 590 700

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 101.00 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Bilans Budżetu -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Wydatki Rządowe 1556489.00 1430344 1618749 1607853 1618749 1691592
Wydatki Wojskowe 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Wydatki Budżetu Państwa 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Dług Publiczny 16053804.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Dochody Budżetu Państwa 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 5.10 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Stopa Utylizacji Surowców 67.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
Rejestracje nowych samochodów 191.00 3500 3500 3500 3500 4000
Przemysłowy PMI 54.30 55 55 56 56 55
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.10 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 52.20 57 57 59 59 57
Koniunktura w Przemyśle 68.00 55 55 55 55 68

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 10589745.40 11090474 11013335 10939207 11013335 11508935
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6816823.20 6227869 6227869 6227869 6227869 6461877
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.01 6.01 6.01 6.01 6.51 6.51

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 868.50 830 830 830 830 840
Pozwolenia Na Budowę 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.