Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 185.75 186 187 187 188 189
Indeks Giełdowy 4992.62 4916 4840 4765 4692 4545

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 0.5 2.1 4 5.5 4
Stopa Bezrobocia 4.50 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Inflacja 3.90 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -840.00 -800 -800 -790 -830 -800
Saldo Obrotów Bieżących -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 0.5 2.1 4 5.5 4
PKB 84.01 82 82 88 88 88
Pkb W Cenach Stałych 2737830.00 2513631 2795324 2847343 2888411 2907137
Produkt Narodowy Brutto 14583892.00 14011443 14890154 15167248 15386006 15485760
Środki Trwałe Brutto 4070019.60 3716346 4155490 4232820 4293871 4321710
Pkb Per Capita 4011.70 3950 3950 4100 4100 4100
Pkb Per Capita Ppp 13078.10 12600 12600 13100 13100 13100
Rolnictwo w PKB 185458.00 171159 189353 192876 195658 196927
Budownictwo w PKB 173245.00 167187 176883 180175 182773 183958
Przemysł w PKB 399491.00 400490 407880 415471 421463 424196
Górnictwo w PKB 57700.00 55962 58912 60008 60874 61268
Administracja Publiczna w PKB 126326.00 109579 128979 131379 133274 134138
Usługi w PKB 1507963.00 1465079 1539630 1568282 1590901 1601215
Transport w PKB 324434.00 283611 331247 337411 342278 344497
Media w PKB 25715.00 25740 26255 26744 27129 27305

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.50 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Bezrobotni Zarejestrowani 387460.00 420000 421000 421000 421000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.90 53.3 53.5 53.5 53.5 53.9
Populacja 21.90 22.13 22.13 22.36 22.36 22.36
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.30 22.8 23 23 23 23
Wskaźnik Zatrudnienia 94.90 95.3 95.5 95.5 95.5 95.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.90 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135.30 137 139 140 142 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137.90 140 141 142 144 146
Inflacja Bazowa 2.90 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Deflator Pkb 151.80 156 159 159 160 166
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143.70 138 146 146 147 150
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.20 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
Cpi Transport 116.70 121 121 122 123 127
Inflacja Żywności 9.90 6.5 6.5 4 4 6.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Podaż Pieniądza M2 7466098.00 6900000 6920000 6920000 6920000 7000000
Rezerwy Walutowe 1389747.00 1427329 1447174 1467018 1467018 1526552
Bilans Banków 10254910.00 9480000 9600000 9600000 9600000 9800000
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 5 6 6 6 6
Bilans Banku Centralnego 2062164.90 2320000 2350000 2350000 2350000 2350000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -840.00 -800 -800 -790 -830 -800
Saldo Obrotów Bieżących -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1123.00 1550 1750 1790 1800 1950
Eksport 282.00 750 950 1000 970 1150
Dług Zagraniczny 50448.47 58000 60000 60000 60000 62000
Przyjazdy Turystów 0.00 130000 220000 230000 230000 240000
Rezerwy Złota 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21
Transfery Pieniężne od Emigrantów 527.00 600 750 750 750 750
Dochody z Turystyki 135.00 250 450 380 380 500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 235.00 960 550 550 550 550

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Budżet Państwa do PKB -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Bilans Budżetu -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929
Wydatki Rządowe 1416988.70 1303431 1446745 1473668 1494923 1504615
Wydatki Wojskowe 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Wydatki Budżetu Państwa 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Dług Publiczny 12874786.00 13964155 14235609 14507063 14507063 15592881
Dochody Budżetu Państwa 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -0.40 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Stopa Utylizacji Surowców 81.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
Rejestracje nowych samochodów 3753.00 5500 5690 5690 5690 5690
Przemysłowy PMI 49.30 55 51.9 52 52 55.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 43.10 47 51 53 53 56.9
Koniunktura w Przemyśle 78.00 36 43 47 47 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 10405872.40 10106426 10624396 10822107 10978195 11049372
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.30 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6013092.90 5936142 5994487 6052833 6052833 6227869
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 839.70 860 873 873 873 832
Pozwolenia Na Budowę 2491.00 2600 2940 2940 2940 2940


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.