Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 181.60 182 182 183 183 185
Indeks Giełdowy 5730.93 5885 5840 5796 5751 5662

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
Stopa Bezrobocia 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflacja 5.70 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Bilans Handlowy -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 82.90 72 72 72 72 70
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
PKB 88.90 95 95 95 95 98
Pkb W Cenach Stałych 2507363.00 2366831 2350666 2556257 2602643 2706749
Produkt Narodowy Brutto 14047307.00 14293135 14265040 14321229 14581105 15164349
Środki Trwałe Brutto 3707078.50 3771952 3764538 3779367 3847947 4001865
Pkb Per Capita 3936.50 4250 4250 4250 4250 4358
Pkb Per Capita Ppp 11955.50 12303 12303 12303 12303 12303
Rolnictwo w PKB 170732.00 165357 165768 174061 177220 184309
Budownictwo w PKB 166770.00 180191 168143 170022 173107 180032
Przemysł w PKB 313145.00 455377 317999 319251 325045 338046
Górnictwo w PKB 55822.00 63743 56281 56911 57943 60261
Administracja Publiczna w PKB 109306.00 99026 104395 111437 113460 117998
Usługi w PKB 1461425.00 1359374 1429749 1489923 1516959 1577638
Transport w PKB 282904.00 236836 213482 288421 293654 305401
Media w PKB 25676.00 25452 26143 26177 26652 27718

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Bezrobotni Zarejestrowani 437797.00 417000 419000 420000 421000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.20 53 53.1 53.3 53.5 53.9
Populacja 21.67 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500.00 61900 61900 61900 62500 64000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500.00 25800 25800 25800 26200 26800
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.00 21 21 21 20.9 20.9
Wskaźnik Zatrudnienia 95.10 95.1 95.3 95.3 95.5 95.5
Koszty Utrzymania Rodziny 52100.00 52100 52100 52100 42900 44500
Koszty Utrzymania 29100.00 29100 29100 29100 25300 25300
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 5.70 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.60 135 136 137 139 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136.30 138 140 140 140 145
Inflacja Bazowa 3.00 3.5 4 3.5 4.1 4.1
Deflator Pkb 149.82 160 157 157 157 164
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142.10 143 144 138 146 149
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 3.1 5.5 1.9 2.5 2.5
Cpi Transport 115.30 116 119 121 121 127
Inflacja Żywności 12.40 15 7.5 6.5 6.5 6.9

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Stopa Międzybankowa 8.10 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
Podaż Pieniądza M2 6790393.00 6830000 6890000 6900000 6920000 7000000
Rezerwy Walutowe 1356934.00 1387640 1407485 1427329 1447174 1526552
Bilans Banków 9624866.20 9450000 9470000 9480000 9600000 9800000
Stopa Depozytowa 6.50 7 7 7 7 7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 5 5 5 6 6
Bilans Banku Centralnego 1911778.50 2310000 2280000 2320000 2350000 2350000
Stopa Pożyczkowa 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
Saldo Obrotów Bieżących -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Eksport 999.90 1210 1190 1250 1280 1340
Import 1784.20 2050 1690 1700 1890 1950
Dług Zagraniczny 55157.27 56900 57500 58000 60000 62000
Przyjazdy Turystów 228434.00 205000 83000 130000 220000 240000
Rezerwy Złota 19.66 20.3 20.6 20.6 20.6 21
Dochody z Turystyki 332.20 350 200 250 450 500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 515.30 620 580 600 750 750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 230.00 210 210 960 550 550

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 82.90 72 72 72 72 70
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Bilans Budżetu -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000
Wydatki Rządowe 1300180.20 1322933 1320333 1325534 1349587 1403571
Wydatki Budżetu Państwa 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Dług Publiczny 12599843.00 12700000 12700000 12850000 12900000 13200000
Dochody Budżetu Państwa 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000
Wydatki Wojskowe 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa 1.30 2.5 2.1 2.8 3.1 3.1
Stopa Utylizacji Surowców 81.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
Rejestracje nowych samochodów 2999.00 4500 3000 5500 5690 5690
PMI dla Usług 57.00 53.5 53.5 53 56.9 56.9
Koniunktura w Przemyśle 63.00 75 78 80 88 88
Przemysłowy PMI 54.00 54.5 56 53 55.9 55.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.30 0.8 0.6 0.5 1.3 1.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wydatki Konsumpcyjne 10081222.90 10257644 10237482 10277807 10464309 10882882
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5794826.90 5819451 5877797 5936142 5994487 6227869
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.74 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 837.90 855 855 860 873 832
Pozwolenia Na Budowę 2491.00 2750 2200 2600 2940 2940


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.