Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 352.02 362 368 375 382 397
Indeks Giełdowy 8393.47 7837 7432 7046 6682 6008

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 3.25 3.2 3.2 3.2 4.2
Stopa Bezrobocia 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
Inflacja 29.80 17.3 15 12.5 10 6
Stopa Procentowa 13.50 6.75 7 7 6.5 6.5
Bilans Handlowy -762.00 -500 -430 -350 -350 -500
Saldo Obrotów Bieżących -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
Dług Publiczny do PKB 101.00 115 115 115 115 120
Budżet Państwa do PKB -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 3.25 3.2 3.2 3.2 4.2
PKB 80.71 83 83 83 83 88
Pkb W Cenach Stałych 2814879.00 2318625 2244571 2579791 2904955 3026963
Produkt Narodowy Brutto 16402705.00 15041265 15033981 16927592 16927592 17638550
Środki Trwałe Brutto 4370577.00 3933613 3931708 4510435 4510435 4699874
PKB Per Capita 4052.75 4300 4300 4300 4300 4500
PKB Per Capita PPP 12536.94 13300 13300 13300 13300 13600
Rolnictwo w PKB 179656.00 155554 173875 183581 185405 193192
Budownictwo w PKB 170312.00 149336 141609 147403 175762 183144
Przemysł w PKB 360709.00 455801 333845 439070 372252 387886
Górnictwo w PKB 58221.00 51523 48399 51845 60084 62608
Administracja Publiczna w PKB 133113.00 96753 109465 116988 137373 143142
Usługi w PKB 1589682.00 1367136 1344570 1504147 1640552 1709455
Transport w PKB 333337.00 228478 171445 255495 344004 358452
Media w PKB 27708.00 26050 27776 28438 28595 29796

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
Bezrobotni Zarejestrowani 432463.00 415000 412000 412000 412000 375000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.50 52 52.5 52.5 52.5 53
Populacja 21.92 22.36 22.36 22.4 22.4 22.4
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.80 33 33 33 33 28
Wskaźnik Zatrudnienia 95.40 95.4 95.7 96 96 96

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 29.80 17.3 15 12.5 10 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 180.20 167 166 174 181 184
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 166.30 157 159 169 180 180
Inflacja Bazowa 10.90 8.3 8.3 8.3 8.3 6.5
Deflator Pkb 170.11 178 175 191 187 203
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 163.30 144 144 158 193 189
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 34.60 16.3 17 18 18 20
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.00 2.5 2.3 2.2 2.2 1.8
Inflacja Żywności 30.20 16.3 15.4 15 15 12
Cpi Transport 205.20 210 215 220 225 229

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 13.50 6.75 7 7 6.5 6.5
Stopa Międzybankowa 6.96 0.21 0.46 0.46 -0.04 -0.04
Podaż Pieniądza M2 9735818.00 10168987 10408987 10649000 10649000 11609000
Rezerwy Walutowe 2311.00 2650 2800 3000 3000 4500
Bilans Banków 14732561.20 14032900 14332900 14645677 14645677 15845677
Stopa Pożyczkowa 14.50 7.75 8 8 7.5 7.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Banku Centralnego 3629874.60 2585500 2618000 2650000 2650000 2750000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -762.00 -500 -430 -350 -350 -500
Saldo Obrotów Bieżących -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
Import 1819.00 1900 1930 1950 1950 2500
Eksport 1057.00 1400 1500 1600 1600 2000
Dług Zagraniczny 50724.21 53600 52500 52000 52000 50000
Przyjazdy Turystów 62980.00 100000 100000 250000 250000 250000
Rezerwy Złota 6.70 8 8 8 8 10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 204.90 550 560 575 575 600
Dochody z Turystyki 173.60 100 180 250 250 300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 178.75 220 240 250 250 350

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 101.00 115 115 115 115 120
Budżet Państwa do PKB -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Bilans Budżetu -1016483.00 -1874933 -1874933 -1874933 -1874933 -1974933
Wydatki Rządowe 1610287.00 1607075 1606297 1661816 1661816 1731612
Wydatki Wojskowe 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Dług Publiczny 17589373.00 18500000 19000000 19500000 19500000 22000000
Dochody Budżetu Państwa 1463811.00 1600000 1700000 1800000 1800000 2200000
Wydatki Budżetu Państwa 3521735.00 3674933 3674933 3674933 3674933 4174933

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -13.61 1.25 1.5 2 2 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 69.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów 229520.00 50000 100000 150000 150000 150000
Rejestracje nowych samochodów 113.00 200 300 400 400 600
Przemysłowy PMI 36.40 61 61 64 64 65
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.10 2 2 2 2 2.2
PMI dla Usług 43.80 59 59 60 60 62
Koniunktura w Przemyśle 103.00 115 120 125 125 140

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 11814865.00 10933912 10928617 12192941 12192941 12705044
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6679451.10 6627869 6627869 6461877 6461877 6061877
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.85 3.1 3.35 3.35 2.85 2.85

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 909.00 905 910 915 915 940
Pozwolenia Na Budowę 1552.00 2650 2800 3000 3000 3000


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.