Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 199.00 200 201 203 204 206
Indeks Giełdowy 7966.95 7836 7544 7264 6993 6483

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Inflacja 5.20 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Bilans Handlowy -715.70 -780 -820 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
PKB 80.71 88 88 88 88 97
Pkb W Cenach Stałych 2393922.00 2394580 2877019 2472921 2489679 3006484
Produkt Narodowy Brutto 14567811.00 15823523 15453611 15150523 15048549 15832297
Środki Trwałe Brutto 3809794.30 4415971 4078202 3962186 3935518 4140484
Pkb Per Capita 3845.68 4100 4100 4100 4100 4300
Pkb Per Capita Ppp 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
Rolnictwo w PKB 163272.00 185621 195353 168660 169803 204143
Budownictwo w PKB 154286.00 155624 182381 159377 160457 190588
Przemysł w PKB 470383.00 438338 371783 485906 489198 388514
Górnictwo w PKB 53120.00 53441 62364 54873 55245 65170
Administracja Publiczna w PKB 99561.00 114942 135266 102847 103543 141352
Usługi w PKB 1411836.00 1520599 1592691 1458427 1468309 1664362
Transport w PKB 235511.00 292163 339260 243283 244931 354527
Media w PKB 26856.00 27735 26791 27742 27930 27997

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Bezrobotni Zarejestrowani 441997.00 431000 429000 429000 429000 429000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.90 53 53.5 53.5 53.5 53.5
Populacja 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Płaca Minimalna 10000.00 10000 11000 11000 11000 11000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.70 23 22 22 22 21
Wskaźnik Zatrudnienia 94.60 95 95 95 95 96

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.20 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142.40 141 143 144 147 149
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 143.10 139 145 145 145 145
Inflacja Bazowa 3.20 4 4 4 4 4.5
Deflator Pkb 151.90 158 157 158 157 164
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 157.90 156 158 163 163 163
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.70 7.5 5.8 5.1 3 3
Cpi Transport 123.60 122 125 126 128 130
Inflacja Żywności 11.30 4.5 5.5 5 5 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.8 1 1 1 1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Stopa Międzybankowa 6.96 6.96 6.96 7.21 7.21 7.21
Podaż Pieniądza M2 8944644.00 8452404 8620394 8620394 8620394 9180362
Rezerwy Walutowe 4033.00 1467018 1526552 1526552 1526552 1605930
Bilans Banków 12066815.00 10429706 10432900 10432900 10432900 10445677
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Banku Centralnego 2287240.00 2266318 2297790 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -715.70 -780 -820 -800 -800 -800
Saldo Obrotów Bieżących -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1607.40 1750 1950 1950 1950 1950
Eksport 891.70 970 1150 1150 1150 1150
Dług Zagraniczny 47307.20 60000 62000 62000 62000 62000
Przyjazdy Turystów 1614.00 40000 80000 100000 150000 250000
Rezerwy Złota 6.70 15 15 15 15 20
Transfery Pieniężne od Emigrantów 460.00 700 700 700 700 750
Dochody z Turystyki 2.00 250 400 400 400 500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 124.38 590 590 590 590 700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 86.80 93 93 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Bilans Budżetu -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Wydatki Rządowe 1556489.00 1537433 1430344 1618749 1607853 1691592
Wydatki Wojskowe 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Wydatki Budżetu Państwa 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Dług Publiczny 16053804.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Dochody Budżetu Państwa 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 8.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 17.60 4.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Stopa Utylizacji Surowców 67.00 81 81 81 81 81
Zmiany Zapasów -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
Rejestracje nowych samochodów 437.00 3500 3500 3500 3500 4000
Przemysłowy PMI 50.40 60 55 55 56 55
Produkcja Dóbr w Fabrykach 17.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
PMI dla Usług 51.30 58 57 57 59 57
Koniunktura w Przemyśle 82.00 52 55 55 55 68

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 10589745.40 11290372 11090474 11013335 10939207 11508935
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6630802.70 6183214 6227869 6227869 6227869 6461877
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.65 5.86 5.86 6.11 6.11 6.11

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 868.50 850 830 830 830 840
Pozwolenia Na Budowę 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.