Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 176.40 177 178 178 179 180
Indeks Giełdowy 5354.53 5274 5237 5200 5164 5092
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2 2.9 3.3 3.5 3.8
Inflacja 5.00 5.2 4.4 4.6 4.4 4.7
Stopa Procentowa 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
Bilans Handlowy -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
Saldo Obrotów Bieżących -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 82.90 75 75 75 72 72
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16.00 16 17 17 17 17
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2 2.9 3.3 3.5 3.8
PKB 87.17 94.8 94.8 94.8 96.1 96.1
Pkb W Cenach Stałych 2326273.00 2302819 2477202 2768814 2774175 2874029
Produkt Narodowy Brutto 14047307.00 13191225 13249998 14510868 14538963 15062281
Środki Trwałe Brutto 3707078.50 3537145 3552905 3829412 3836826 3974930
Pkb Per Capita 3842.30 4230 4230 4230 4350 4350
Pkb Per Capita Ppp 11669.10 12150 12150 12150 12303 12303
Rolnictwo w PKB 162364.00 163684 172524 193020 193394 200355
Budownictwo w PKB 177851.00 164471 161711 176740 177082 183456
Przemysł w PKB 348130.00 314763 395207 359618 360315 373284
Górnictwo w PKB 62670.00 56285 53958 59078 59193 61323
Administracja Publiczna w PKB 97321.00 101981 109303 127524 127771 132370
Usługi w PKB 1335470.00 1399989 1442380 1518406 1521345 1576105
Transport w PKB 232601.00 216390 282995 331123 331764 343706
Media w PKB 25028.00 24322 25654 25259 25308 26219
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bezrobotni Zarejestrowani 389406.00 345000 348000 355000 355000 349000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.20 53.7 54.2 53.8 53.8 51.9
Populacja 21.67 21.9 21.9 21.68 21.92 21.92
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.60 21.5 21.5 21.5 21 20.9
Wskaźnik Zatrudnienia 95.90 95.2 95.4 95.5 95.5 95.9
Koszty Utrzymania Rodziny 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
Koszty Utrzymania 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
Płaca Minimalna 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 5.00 5.2 4.4 4.6 4.4 4.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129.00 132 130 132 132 138
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134.20 131 133 134 137 139
Inflacja Bazowa 6.20 3.2 3.7 3.8 4 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139.10 145 136 144 145 150
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.5 0.6 0.9 0.6 1.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 6.2 5.4 5 5 3.8
Cpi Transport 111.40 114 115 116 113 121
Inflacja Żywności 0.80 1.5 2.9 3.3 4.5 6.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
Stopa Międzybankowa 9.68 11 11 11 10.5 10.5
Podaż Pieniądza M2 6550042.00 6210000 6230000 6270000 6270000 6400000
Rezerwy Walutowe 1085117.00 1555000 1600000 1630000 1630000 1720000
Bilans Banków 9045664.40 9500000 9750000 9820000 9820000 10500000
Stopa Depozytowa 7.50 8 8 8 7.5 7.5
Bilans Banku Centralnego 1917438.70 2180000 2220000 2270000 2270000 2350000
Stopa Pożyczkowa 8.50 9 9 9 8.5 8.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
Saldo Obrotów Bieżących -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
Eksport 1137.00 1120 1150 1090 1210 1180
Import 1729.00 1910 1820 1810 2050 1890
Dług Zagraniczny 52310.45 54557 54720 54037 54141 56090
Przyjazdy Turystów 166975.00 141000 146000 251000 236000 264000
Rezerwy Złota 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
Dochody z Turystyki 475.20 322 338 490 500 470
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584.50 570 550 720 700 750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 352.00 840 410 710 710 820
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 82.90 75 75 75 72 72
Budżet Państwa do PKB -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
Wydatki Rządowe 1300180.20 1141981 1147069 1343086 1345687 1394123
Dług Publiczny 11977539.00 11000000 11300000 11600000 11600000 12200000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 16.00 16 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 5.70 0.9 1.2 1.3 2.5 3.1
Zmiany Zapasów 313742.80 1170000 1170000 1170000 1220000 1220000
Rejestracje nowych samochodów 4294.00 5480 5410 3380 5500 5690
PMI dla Usług 44.70 49.9 53.5 54.1 53.5 56.9
Koniunktura w przemyśle 74.00 71 82 85 75 88
Przemysłowy PMI 50.70 48.7 53.8 53.7 54 55.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.80 0.1 0.8 1 0.8 1.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 10081222.90 8345445 8382628 10413903 10434066 10809632
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5618197.90 5620000 5690000 5720000 5720000 5800000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.20 12.51 12.51 12.51 12.01 12.01
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 808.50 837 845 861 855 873
Pozwolenia Na Budowę 2362.00 2700 2840 2720 2720 2940


Sri-Lanka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.