Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-02
Indeks Giełdowy 8289 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 16.13 2020-12
Inflacja 0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy -1073000 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 3335 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -3.6 2021-01
Przemysłowy PMI 49.3 2021-01
PMI dla Usług 41.7 2021-01
Optymizm Konsumentów 55.7 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 3170644 2021-02
Śmierć koronawirusa 68468 2021-02
Odzyskany koronawirus 150376 2021-02
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-12
PKB 1394 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 289143 2020-12
Środki Trwałe Brutto 56037 2020-12
Pkb Per Capita 33350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40883 2019-12
Rolnictwo w PKB 9312 2020-12
Budownictwo w PKB 15578 2020-12
Przemysł w PKB 34425 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 54259 2020-12
Usługi w PKB 195857 2020-12
Transport w PKB 54789 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.13 2020-12
Pracujący 19344 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3964 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 16545 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2799 2020-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 76.2 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 5 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 40.7 2020-12
Koszty Pracy 96.1 2020-06
Wydajność 98.8 2020-12
Wolne Etaty 35.39 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 1859 2020-09
Płaca Minimalna 1108 2021-03
Populacja 46.94 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.2 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.81 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.19 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.14 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2525 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2021-01
Inflacja Bazowa 0.6 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2020-12
Inflacja Żywności 1.7 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-01
Cpi Transport 107 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1240128 2020-12
Podaż Pieniądza M2 1381999 2020-12
Podaż Pieniądza M3 1416836 2020-12
Bilans Banków 2901 2020-12
Rezerwy Walutowe 66965 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 470502 2020-12
Bilans Banku Centralnego 1003669 2021-01
Tempo Wzrostu Kredytów 6 2020-11
Prywatna długu do PKB 194 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1073000 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 3335 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Eksport 22761700 2020-12
Import 23834700 2020-12
Terms of Trade 103 2020-12
Rachunek kapitałowy 4235 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1955 2020-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3448 2020-09
Przyjazdy Turystów 649 2020-12
Rezerwy Złota 282 2020-12
Dług Zagraniczny 2208328000 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.81 2019-12
Dochody z Turystyki 395 2020-11
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -72322 2020-11
Wydatki Rządowe 64768 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dług Publiczny 1308085199 2020-09
Wnioski o Azyl 7590 2020-09
Rating Kredytowy 71 2021-02
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3.6 2021-01
Przemysłowy PMI 49.3 2021-01
PMI dla Usług 41.7 2021-01
Produkcja Przemysłowa -0.6 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.01 2021-03
Nowe Zamówienia -16 2021-01
Zmiany Zapasów 46 2020-12
Bankructwa 2428 2020-12
Produkcja Samochodów 1562 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 112037 2020-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41966 2021-01
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2020-12
Ranking Korupcji 32 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23664 2020-12
Produkcja w Górnictwie -10 2020-12
Produkcja Stali 891 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.7 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.5 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 161073 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 204323 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.76 2020-09
Kredyt Konsumencki 637067121 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1196545 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.12 2020-12
Cena Benzyny 1.55 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.6 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.01 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.6 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1620 2020-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 28.72 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.59 2020-09
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 28756 2020-11
Sprzedaż Nowych Domów 7.39 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3170644 2021-02
Śmierć koronawirusa 68468 2021-02
Odzyskany koronawirus 150376 2021-02
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.