Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 7154 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.36 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -18.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 15.33 2020-06
Inflacja -0.6 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.9 2020-07
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy 124400 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 750 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.5 2020-07
Przemysłowy PMI 53.5 2020-07
PMI dla Usług 51.9 2020-07
Optymizm Konsumentów 53.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 337334 2020-08
Śmierć koronawirusa 28605 2020-08
Odzyskany koronawirus 150376 2020-08
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -18.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -22.1 2020-06
PKB 1394 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 244877 2020-06
Środki Trwałe Brutto 46626 2020-06
Pkb Per Capita 33350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40883 2019-12
Rolnictwo w PKB 9280 2020-06
Budownictwo w PKB 13739 2020-06
Przemysł w PKB 25348 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 52541 2020-06
Usługi w PKB 167086 2020-06
Transport w PKB 36246 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.33 2020-06
Pracujący 18607 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3773 2020-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 16121 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2486 2020-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -89.8 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 5.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 40.8 2020-06
Koszty Pracy 101 2020-03
Wydajność 105 2020-06
Wolne Etaty 37.54 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1890 2020-03
Płaca Minimalna 1050 2020-06
Populacja 46.94 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 47.03 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.54 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń -3.61 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2466 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.9 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-07
Inflacja Bazowa 0.6 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.3 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.1 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 113 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2020-05
Inflacja Żywności 2.2 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-07
Cpi Transport 105 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1180928 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1336106 2020-06
Podaż Pieniądza M3 1384696 2020-06
Bilans Banków 2815 2020-05
Rezerwy Walutowe 67512 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 476133 2020-06
Bilans Banku Centralnego 929541 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 2.8 2020-04
Prywatna długu do PKB 194 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 124400 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 750 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Eksport 17514800 2020-05
Import 17390400 2020-05
Terms of Trade 108 2020-05
Rachunek kapitałowy -3432 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -28 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2993 2020-03
Przyjazdy Turystów 205 2020-06
Rezerwy Złota 282 2020-03
Dług Zagraniczny 2147127000 2020-03
Indeks Terroryzmu 3.35 2018-12
Dochody z Turystyki 1681 2020-03
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -48767 2020-06
Wydatki Rządowe 61036 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dług Publiczny 1224160712 2020-03
Wnioski o Azyl 55 2020-05
Rating Kredytowy 71 2020-08
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.5 2020-07
Przemysłowy PMI 53.5 2020-07
PMI dla Usług 51.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -14 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 14 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.4 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 71.9 2020-09
Nowe Zamówienia -46.57 2020-07
Zmiany Zapasów 2502 2020-06
Bankructwa 1111 2020-06
Produkcja Samochodów 1645 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 70666 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 117929 2020-07
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23699 2019-12
Produkcja w Górnictwie 4.1 2020-06
Produkcja Stali 834 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 53.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.7 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 130817 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 209939 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.73 2020-03
Kredyt Konsumencki 643709260 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1211576 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.64 2020-06
Cena Benzyny 1.44 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -32.6 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1640 2020-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 21.79 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.36 2020-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 25538 2020-05
Sprzedaż Nowych Domów 5.43 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 337334 2020-08
Śmierć koronawirusa 28605 2020-08
Odzyskany koronawirus 150376 2020-08
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.