Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-09
Indeks Giełdowy 9131 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.26 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 14.02 2019-06
Inflacja 0.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-08
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -1532700 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 2050 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 1.4 2019-08
Przemysłowy PMI 48.8 2019-08
PMI dla Usług 54.3 2019-08
Optymizm Konsumentów 86 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
PKB 1426 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 311064 2019-06
Środki Trwałe Brutto 62059 2019-06
Pkb Per Capita 33146 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35056 2018-12
Rolnictwo w PKB 8206 2019-06
Budownictwo w PKB 18266 2019-06
Przemysł w PKB 34138 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 50957 2019-06
Usługi w PKB 212157 2019-06
Transport w PKB 66777 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.02 2019-06
Pracujący 19805 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3144 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 16853 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2952 2019-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych 54.4 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.1 2019-07
Koszty Pracy 105 2019-06
Wydajność 106 2019-06
Wolne Etaty 33.22 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1992 2019-06
Płaca Minimalna 1050 2019-06
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.49 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.74 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.92 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-08
Inflacja Bazowa 0.9 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 111 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2019-06
Inflacja Żywności 1 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-08
Cpi Transport 109 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-09
Podaż Pieniądza M1 1044230 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1226327 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1267870 2019-07
Bilans Banków 2682 2019-07
Rezerwy Walutowe 67618 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 444880 2019-07
Bilans Banku Centralnego 729289 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 2.1 2019-06
Prywatna długu do PKB 194 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1532700 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 2050 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Eksport 24938700 2019-06
Import 26471300 2019-06
Terms of Trade 102 2019-06
Rachunek kapitałowy 4510 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1628 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3475 2019-03
Przyjazdy Turystów 9887 2019-07
Rezerwy Złota 282 2019-09
Dług Zagraniczny 2057984000 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.02 2017-12
Dochody z Turystyki 6784 2019-06
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -13922 2019-07
Wydatki Rządowe 58162 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.3 2018-12
Dług Publiczny 1200257869 2019-03
Wnioski o Azyl 9780 2019-07
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1.4 2019-08
Przemysłowy PMI 48.8 2019-08
PMI dla Usług 54.3 2019-08
Produkcja Przemysłowa 0.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2019-09
Zmiany Zapasów 2853 2019-06
Bankructwa 1588 2019-06
Produkcja Samochodów 2066 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 118853 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 90774 2019-08
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25095 2019-07
Zamówienia W Przemyśle 0.9 2019-06
Produkcja w Górnictwie -1.4 2019-07
Produkcja Stali 1100 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 86 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 175561 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 203397 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -4.52 2019-03
Kredyt Konsumencki 646754555 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1172632 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.28 2019-07
Cena Benzyny 1.49 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.7 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1636 2019-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 39.35 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.54 2019-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29900 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 8.54 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.