Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-01
Indeks Giełdowy 9069 2019-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 2019-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 14.55 2018-09
Inflacja 1.2 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2018-12
Stopa Procentowa 0 2018-12
Bilans Handlowy -3836500 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 294 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2017-12
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle -2.7 2018-12
Przemysłowy PMI 51.1 2018-12
PMI dla Usług 54 2018-12
Optymizm Konsumentów 90.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-09
PKB 1311 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 302695 2018-09
Środki Trwałe Brutto 65024 2018-09
Pkb Per Capita 32406 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 2017-12
Rolnictwo w PKB 7499 2018-09
Budownictwo w PKB 17713 2018-09
Przemysł w PKB 38333 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 49354 2018-09
Usługi w PKB 200131 2018-09
Transport w PKB 65304 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.55 2018-09
Pracujący 19528 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3188 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 16814 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 2714 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -50.6 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 6.6 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.1 2018-11
Koszty Pracy 102 2018-06
Wydajność 112 2018-09
Wolne Etaty 32.72 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1843 2018-09
Płaca Minimalna 1050 2019-06
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.01 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.73 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2018-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2018-12
Inflacja Bazowa 0.9 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 114 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2018-10
Inflacja Żywności 1.3 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2018-12
Cpi Transport 106 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2018-12
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-01
Podaż Pieniądza M1 992581 2018-11
Podaż Pieniądza M2 1193101 2018-11
Podaż Pieniądza M3 1239413 2018-11
Bilans Banków 2655 2018-09
Rezerwy Walutowe 61708 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 452288 2018-11
Bilans Banku Centralnego 748612 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 1.6 2018-09
Prywatna długu do PKB 200 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3836500 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 294 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2017-12
Eksport 26413300 2018-10
Import 30249900 2018-10
Terms of Trade 100 2018-10
Rachunek kapitałowy 3873 2018-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -9659 2018-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2552 2018-09
Przyjazdy Turystów 4550 2018-11
Rezerwy Złota 282 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2018-08
Dług Zagraniczny 2003697000 2018-09
Indeks Terroryzmu 1.7 2016-12
Dochody z Turystyki 6021 2018-10
Bronie Sprzedaży 814 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2017-12
Bilans Budżetu -12378 2018-11
Wydatki Rządowe 55858 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41 2017-12
Dług Publiczny 1175703594 2018-09
Wnioski o Azyl 3800 2018-08
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 15686 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2.7 2018-12
Przemysłowy PMI 51.1 2018-12
PMI dla Usług 54 2018-12
Produkcja Przemysłowa -2.6 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 78.5 2018-12
Zmiany Zapasów 2177 2018-09
Bankructwa 1079 2018-09
Produkcja Samochodów 2063 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 113838 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 98587 2018-12
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2017-12
Ranking Korupcji 42 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23662 2018-11
Zamówienia W Przemyśle 5.8 2018-10
Produkcja w Górnictwie -21.9 2018-11
Produkcja Stali 1302 2018-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 172118 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 201373 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.18 2018-09
Kredyt Konsumencki 648306635 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1193037 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.46 2018-11
Cena Benzyny 1.38 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.7 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.1 2018-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1590 2018-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 34.11 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.86 2018-09
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 30356 2018-10
Sprzedaż Nowych Domów 8.04 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.