Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-11
Indeks Giełdowy 9238 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-09
Stopa Bezrobocia 13.92 2019-09
Inflacja 0.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-10
Bilans Handlowy -3984900 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 3320 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8.9 2019-10
Przemysłowy PMI 46.8 2019-10
PMI dla Usług 52.7 2019-10
Optymizm Konsumentów 73.3 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-09
PKB 1426 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 312516 2019-09
Środki Trwałe Brutto 63006 2019-09
Pkb Per Capita 33146 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35056 2018-12
Rolnictwo w PKB 8482 2019-09
Budownictwo w PKB 18356 2019-09
Przemysł w PKB 34615 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 51198 2019-09
Usługi w PKB 211664 2019-09
Transport w PKB 67253 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.92 2019-09
Pracujący 19874 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3178 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 17085 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 2789 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych 97.95 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 5.4 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.8 2019-09
Koszty Pracy 105 2019-06
Wydajność 114 2019-09
Wolne Etaty 59.41 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1992 2019-06
Płaca Minimalna 1050 2019-12
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.54 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.72 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.02 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Inflacja Bazowa 1 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.3 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 110 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-08
Inflacja Żywności 1.2 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-10
Cpi Transport 109 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-10
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1062398 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1239961 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1276140 2019-09
Bilans Banków 2694 2019-09
Rezerwy Walutowe 66886 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 438688 2019-09
Bilans Banku Centralnego 715998 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 1.8 2019-08
Prywatna długu do PKB 194 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3984900 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 3320 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 19436300 2019-08
Import 23421200 2019-08
Terms of Trade 103 2019-08
Rachunek kapitałowy 6265 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1401 2019-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3108 2019-06
Przyjazdy Turystów 8915 2019-09
Rezerwy Złota 282 2019-12
Dług Zagraniczny 2100503000 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.02 2017-12
Dochody z Turystyki 9397 2019-08
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -7808 2019-09
Wydatki Rządowe 58969 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.3 2018-12
Dług Publiczny 1210915185 2019-06
Wnioski o Azyl 8220 2019-09
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8.9 2019-10
Przemysłowy PMI 46.8 2019-10
PMI dla Usług 52.7 2019-10
Produkcja Przemysłowa 0.9 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 79 2019-12
Zmiany Zapasów 2929 2019-09
Bankructwa 1384 2019-09
Produkcja Samochodów 1827 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 113272 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 93961 2019-10
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23843 2019-08
Zamówienia W Przemyśle -1.9 2019-08
Produkcja w Górnictwie 5.5 2019-09
Produkcja Stali 1175 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 73.3 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 177296 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 254122 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.27 2019-06
Kredyt Konsumencki 655445913 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1165150 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 2019-09
Cena Benzyny 1.5 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.3 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.45 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.7 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1637 2019-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 31.57 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.78 2019-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 20385 2019-08
Sprzedaż Nowych Domów 6.43 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.