HISZPANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 15.3 2018-06
Inflacja 2.2 2018-08
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -3247700 2018-07
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2018-09
Indeks Giełdowy 9491 Punkty 2018-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.53 % 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 % 2018-06
PKB 1311 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 299267 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 63383 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 32406 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 8049 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 16276 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 39353 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 49137 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 197230 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 63834 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.3 % 2018-06
Pracujący 19344 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3270 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 16444 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2900 Tysiąc 2018-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych 47.05 Tysiąc 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.4 % 2018-07
Koszty Pracy 98.3 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 35.43 Tysiąc 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1952 Eur / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 859 Eur / Miesiąc 2018-12
Populacja 46.66 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 63.53 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.8 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1100 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 810 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1980 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 927 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 0.8 % 2018-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 113 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.38 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 960686 W Mln Eur 2018-07
Podaż Pieniądza M2 1168097 W Mln Eur 2018-07
Podaż Pieniądza M3 1212839 W Mln Eur 2018-07
Bilans Banków 2681 Mld Eur 2018-07
Rezerwy Walutowe 58573 W Mln Eur 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 454577 W Mln Eur 2018-07
Bilans Banku Centralnego 730825 W Mln Eur 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 1 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 200 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3247700 Eur-Tysiąc 2018-07
Eksport 24354884 Eur-Tysiąc 2018-07
Import 27602500 Eur-Tysiąc 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 490 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy 5767 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17079 W Mln Eur 2018-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3347 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 9980 Tysiąc 2018-07
Rezerwy Złota 282 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2018-05
Dług Zagraniczny 1991484000 Eur-Tysiąc 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.7 2016-12
Dochody z Turystyki 5328 W Mln Eur 2018-05
Bronie Sprzedaży 814 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -18080 W Mln Eur 2018-07
Wydatki Rządowe 54951 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41 % 2017-12
Dług Publiczny 1160613351 Eur-Tysiąc 2018-03
Wnioski o Azyl 3800 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 15686 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Przemysłowy PMI 53 2018-08
PMI dla Usług 52.7 Punkty Indeksowe 2018-08
Produkcja Przemysłowa 0.5 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.7 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 79.5 % 2018-09
Zmiany Zapasów 1862 W Mln Eur 2018-06
Bankructwa 1610 Firmy 2018-06
Produkcja Samochodów 2224 Setki jednostek 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 153732 2018-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 107692 2018-08
Szybkość Internetu 15487 KBps 2017-03
Adresy IP 14575619 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.7 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 42 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23314 Gigawatogodzina 2018-07
Zamówienia W Przemyśle 2.7 % 2018-07
Produkcja w Górnictwie -5.9 % 2018-07
Produkcja Stali 1200 Tysięcy Ton 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.4 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 170505 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 198065 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -4.18 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 646057957 Eur-Tysiąc 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1189099 W Mln Eur 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.22 % 2018-07
Cena Benzyny 1.58 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.5 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.8 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1588 EUR / SQ. METR 2018-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.12 Tysiąc 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.89 Tysięcy Sztuk 2018-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 30600 Jednostki 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 7.78 Tysiąc 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.3 mm 2015-12
Temperatura 8.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.