Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-05
Indeks Giełdowy 9220 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.87 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-03
Inflacja 1.5 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-04
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -2352600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -3.8 2019-04
Przemysłowy PMI 51.8 2019-04
PMI dla Usług 53.1 2019-04
Optymizm Konsumentów 97 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-03
PKB 1311 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 307460 2019-03
Środki Trwałe Brutto 66105 2019-03
Pkb Per Capita 32406 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 2017-12
Rolnictwo w PKB 7548 2019-03
Budownictwo w PKB 18617 2019-03
Przemysł w PKB 38133 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 50567 2019-03
Usługi w PKB 203137 2019-03
Transport w PKB 66060 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-03
Pracujący 19471 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3147 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 16570 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2901 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -91.5 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 5.7 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.7 2019-03
Koszty Pracy 106 2018-12
Wydajność 102 2019-03
Wolne Etaty 55.39 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2039 2018-12
Płaca Minimalna 1050 2019-06
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 63.58 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.35 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-04
Inflacja Bazowa 0.9 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-02
Inflacja Żywności 0.8 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-04
Cpi Transport 110 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-05
Podaż Pieniądza M1 1022065 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1217373 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1260407 2019-03
Bilans Banków 2633 2019-02
Rezerwy Walutowe 63677 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 444816 2019-03
Bilans Banku Centralnego 739656 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 1.4 2019-01
Prywatna długu do PKB 200 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2352600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Eksport 25469200 2019-03
Import 27821800 2019-03
Terms of Trade 105 2019-02
Rachunek kapitałowy -2697 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2466 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3315 2018-12
Przyjazdy Turystów 5646 2019-03
Rezerwy Złota 282 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-01
Dług Zagraniczny 2014359000 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.02 2017-12
Dochody z Turystyki 3350 2019-02
Bronie Sprzedaży 814 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -6754 2019-03
Wydatki Rządowe 56820 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.3 2018-12
Dług Publiczny 1173988055 2018-12
Wnioski o Azyl 10335 2019-03
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -3.8 2019-04
Przemysłowy PMI 51.8 2019-04
PMI dla Usług 53.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa -3.1 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.5 2019-06
Zmiany Zapasów 2132 2019-03
Bankructwa 1648 2019-03
Produkcja Samochodów 2067 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 112881 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 119417 2019-04
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22160 2019-03
Zamówienia W Przemyśle 4.5 2019-02
Produkcja w Górnictwie -17.2 2019-03
Produkcja Stali 1371 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 173559 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 234005 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.17 2018-12
Kredyt Konsumencki 646845146 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1170816 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.39 2019-03
Cena Benzyny 1.55 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.6 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -5.8 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1619 2018-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 34.6 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.86 2018-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 31018 2019-02
Sprzedaż Nowych Domów 8.05 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.