Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-10
Indeks Giełdowy 6825 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.1 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -17.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 15.33 2020-06
Inflacja -0.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -1735800 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1447 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -9.1 2020-09
Przemysłowy PMI 50.8 2020-09
PMI dla Usług 42.4 2020-09
Optymizm Konsumentów 49.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 974449 2020-10
Śmierć koronawirusa 33992 2020-10
Odzyskany koronawirus 150376 2020-10
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -17.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.5 2020-06
PKB 1394 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 245867 2020-06
Środki Trwałe Brutto 46125 2020-06
Pkb Per Capita 33350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40883 2019-12
Rolnictwo w PKB 9324 2020-06
Budownictwo w PKB 14185 2020-06
Przemysł w PKB 25680 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 52075 2020-06
Usługi w PKB 167652 2020-06
Transport w PKB 37168 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.33 2020-06
Pracujący 18607 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3776 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 16121 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2486 2020-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -26.33 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 4.1 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 43.9 2020-08
Koszty Pracy 96.1 2020-06
Wydajność 105 2020-06
Wolne Etaty 42.85 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1804 2020-06
Płaca Minimalna 1050 2020-06
Populacja 46.94 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -7.5 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 47.03 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.54 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń -1.77 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 2466 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-09
Inflacja Bazowa 0.4 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.5 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 113 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-07
Inflacja Żywności 2.4 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-09
Cpi Transport 104 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-10
Podaż Pieniądza M1 1188215 2020-08
Podaż Pieniądza M2 1339553 2020-08
Podaż Pieniądza M3 1382470 2020-08
Bilans Banków 2921 2020-07
Rezerwy Walutowe 68357 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 470676 2020-08
Bilans Banku Centralnego 961504 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 4.7 2020-06
Prywatna długu do PKB 194 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1735800 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1447 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Eksport 17664200 2020-08
Import 19400000 2020-08
Terms of Trade 107 2020-07
Rachunek kapitałowy 6616 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1726 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3389 2020-06
Przyjazdy Turystów 2443 2020-08
Rezerwy Złota 282 2020-06
Dług Zagraniczny 2206499000 2020-06
Indeks Terroryzmu 3.35 2018-12
Dochody z Turystyki 2079 2020-07
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -60295 2020-08
Wydatki Rządowe 61391 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dług Publiczny 1290656882 2020-06
Wnioski o Azyl 7095 2020-06
Rating Kredytowy 71 2020-10
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -9.1 2020-09
Przemysłowy PMI 50.8 2020-09
PMI dla Usług 42.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa -5.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.6 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 71.9 2020-09
Nowe Zamówienia -33 2020-09
Zmiany Zapasów 2395 2020-06
Bankructwa 1111 2020-06
Produkcja Samochodów 631 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 100633 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 70729 2020-09
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23699 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.3 2020-08
Produkcja Stali 696 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 49.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.4 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 130660 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 231149 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 31.13 2020-06
Kredyt Konsumencki 646488667 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1192297 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.47 2020-08
Cena Benzyny 1.44 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.9 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.6 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1610 2020-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 24.63 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1.25 2020-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 26014 2020-07
Sprzedaż Nowych Domów 6.77 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 974449 2020-10
Śmierć koronawirusa 33992 2020-10
Odzyskany koronawirus 150376 2020-10
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.