HISZPANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2017-12
Stopa Bezrobocia 16.55 2017-12
Inflacja 1.2 2018-03
Stopa Procentowa 0 2018-03
Bilans Handlowy -2167000 2018-02
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.23 2018-04
Indeks Giełdowy 9884 Punkty 2018-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.28 % 2018-04
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2017-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 % 2017-12
PKB 1232 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 296207 W Mln Eur 2017-12
Środki Trwałe Brutto 61277 W Mln Eur 2017-12
Pkb Per Capita 31450 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 33261 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 7925 W Mln Eur 2017-12
Budownictwo w PKB 15653 W Mln Eur 2017-12
Przemysł w PKB 38938 W Mln Eur 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 48908 W Mln Eur 2017-12
Usługi w PKB 196146 W Mln Eur 2017-12
Transport w PKB 62881 W Mln Eur 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.55 % 2017-12
Pracujący 18998 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3328 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 16193 Tysiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2805 Tysiąc 2017-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych -47.7 Tysiąc 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 7.1 % 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 35.5 % 2018-02
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2017-12
Wydajność 110 Punkty Indeksowe 2017-12
Wolne Etaty 43.34 Tysiąc 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2020 Eur / Miesiąc 2017-12
Płaca Minimalna 859 Eur / Miesiąc 2018-06
Populacja 46.53 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.57 % 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.8 % 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1100 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 810 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1980 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 927 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 % 2018-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Inflacja Bazowa 1.2 % 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 % 2018-02
Wskaźnik Cen Importowych 111 Punkty Indeksowe 2018-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 Punkty Indeksowe 2018-01
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-03
Stopa Międzybankowa -0.38 % 2018-04
Podaż Pieniądza M1 904230 W Mln Eur 2018-02
Podaż Pieniądza M2 1128890 W Mln Eur 2018-02
Podaż Pieniądza M3 1192552 W Mln Eur 2018-02
Bilans Banków 2686 Mld Eur 2018-02
Rezerwy Walutowe 57122 W Mln Eur 2018-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 467583 W Mln Eur 2018-02
Bilans Banku Centralnego 706581 W Mln Eur 2018-03
Tempo Wzrostu Kredytów 1.2 % 2018-01
Prywatna długu do PKB 207 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2167000 Eur-Tysiąc 2018-02
Eksport 22590000 Eur-Tysiąc 2018-02
Import 24757000 Eur-Tysiąc 2018-02
Saldo Obrotów Bieżących -445 W Mln Eur 2018-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Terms of Trade 101 Punkty Indeksowe 2018-01
Rachunek kapitałowy 2925 W Mln Eur 2018-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1821 W Mln Eur 2018-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3083 W Mln Eur 2017-12
Przyjazdy Turystów 4225 Tysiąc 2018-02
Rezerwy Złota 282 Ton 2018-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2017-12
Dług Zagraniczny 1918114000 Eur-Tysiąc 2017-12
Indeks Terroryzmu 1.7 2016-12
Dochody z Turystyki 3645 W Mln Eur 2018-01
Bronie Sprzedaży 814 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -10121 W Mln Eur 2018-02
Wydatki Rządowe 54127 W Mln Eur 2017-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 % 2016-12
Dług Publiczny 1144298328 Eur-Tysiąc 2017-12
Wnioski o Azyl 2830 Osoby 2018-02
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 14994 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.9 Punkty Indeksowe 2018-03
Przemysłowy PMI 54.8 2018-03
PMI dla Usług 56.2 Punkty Indeksowe 2018-03
Produkcja Przemysłowa 3.1 % 2018-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 % 2018-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.2 % 2018-02
Stopa Utylizacji Surowców 80.03 % 2017-12
Zmiany Zapasów 1880 W Mln Eur 2017-12
Bankructwa 1380 Firmy 2017-12
Produkcja Samochodów 2088 Setki jednostek 2018-02
Rejestracje nowych samochodów 117870 2018-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 128175 2018-03
Szybkość Internetu 15487 KBps 2017-03
Adresy IP 14575619 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.7 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 42 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23269 Gigawatogodzina 2018-02
Zamówienia W Przemyśle 6.9 % 2018-01
Produkcja w Górnictwie 13.7 % 2018-02
Produkcja Stali 1118 Tysięcy Ton 2018-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98.6 Punkty Indeksowe 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 % 2018-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 % 2018-02
Wydatki Konsumpcyjne 167438 W Mln Eur 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 225629 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.28 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 646733656 Eur-Tysiąc 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1203553 W Mln Eur 2018-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.97 % 2018-02
Cena Benzyny 1.54 Usd / Litr 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.8 % of GDP 2017-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.3 % 2018-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1559 EUR / SQ. METR 2017-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 33.96 Tysiąc 2018-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.8 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.27 Tysiąc 2017-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29778 Jednostki 2018-01
Sprzedaż Nowych Domów 7.52 Tysiąc 2018-02
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.3 mm 2015-12
Temperatura 8.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.