Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-03
Indeks Giełdowy 9166 2019-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.1 2019-03
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 14.45 2018-12
Inflacja 1.1 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-02
Stopa Procentowa 0 2019-03
Bilans Handlowy -4483276 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 4670 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2017-12
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle -4.9 2019-02
Przemysłowy PMI 49.9 2019-02
PMI dla Usług 54.5 2019-02
Optymizm Konsumentów 96.1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
PKB 1311 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 306495 2018-12
Środki Trwałe Brutto 65063 2018-12
Pkb Per Capita 32406 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 2017-12
Rolnictwo w PKB 7912 2018-12
Budownictwo w PKB 18201 2018-12
Przemysł w PKB 38095 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 49866 2018-12
Usługi w PKB 202419 2018-12
Transport w PKB 65448 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.45 2018-12
Pracujący 19565 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3179 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 16670 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2895 2018-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 3.3 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 6.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.6 2019-01
Koszty Pracy 98.4 2018-09
Wydajność 110 2018-12
Wolne Etaty 54.51 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2039 2018-12
Płaca Minimalna 1050 2019-06
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 64 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-02
Inflacja Bazowa 0.7 2019-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2019-01
Inflacja Żywności 1.4 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-02
Cpi Transport 108 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-03
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-03
Podaż Pieniądza M1 987924 2019-01
Podaż Pieniądza M2 1183397 2019-01
Podaż Pieniądza M3 1223847 2019-01
Bilans Banków 2660 2018-12
Rezerwy Walutowe 62641 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 442170 2019-01
Bilans Banku Centralnego 741217 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 1.6 2018-11
Prywatna długu do PKB 200 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4483276 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 4670 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2017-12
Eksport 22525344 2019-01
Import 27008620 2019-01
Terms of Trade 102 2019-01
Rachunek kapitałowy 9321 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1691 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2552 2018-09
Przyjazdy Turystów 4197 2019-01
Rezerwy Złota 282 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2018-11
Dług Zagraniczny 2003697000 2018-09
Indeks Terroryzmu 4.02 2017-12
Dochody z Turystyki 3934 2018-11
Bronie Sprzedaży 814 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2017-12
Bilans Budżetu -12378 2018-11
Wydatki Rządowe 56676 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41 2017-12
Dług Publiczny 1175703594 2018-09
Wnioski o Azyl 6480 2019-01
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 15686 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4.9 2019-02
Przemysłowy PMI 49.9 2019-02
PMI dla Usług 54.5 2019-02
Produkcja Przemysłowa 2.4 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 80.59 2019-03
Zmiany Zapasów 2096 2018-12
Bankructwa 1489 2018-12
Produkcja Samochodów 1823 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 108050 2019-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 100701 2019-02
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 26087 2019-01
Zamówienia W Przemyśle -0.7 2019-01
Produkcja w Górnictwie -6 2019-01
Produkcja Stali 1180 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96.1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 173866 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 201373 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.18 2018-09
Kredyt Konsumencki 646845146 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1168809 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.25 2019-01
Cena Benzyny 1.47 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.6 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 10.9 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1619 2018-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.39 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.86 2018-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 20933 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 9.26 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.