Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 14.55 2018-09
Inflacja 2.3 2018-10
Stopa Procentowa 0 2018-10
Bilans Handlowy -3057300 2018-08
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-11
Indeks Giełdowy 9077 Punkty 2018-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.64 % 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 % 2018-09
PKB 1311 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 303017 W Mln Eur 2018-09
Środki Trwałe Brutto 65299 W Mln Eur 2018-09
Pkb Per Capita 32406 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7659 W Mln Eur 2018-09
Budownictwo w PKB 17705 W Mln Eur 2018-09
Przemysł w PKB 38725 W Mln Eur 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 49717 W Mln Eur 2018-09
Usługi w PKB 200117 W Mln Eur 2018-09
Transport w PKB 65754 W Mln Eur 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.55 % 2018-09
Pracujący 19528 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3223 Tysiąc 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 16814 Tysiąc 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 2714 Tysiąc 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych 52.2 Tysiąc 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 6.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.3 % 2018-09
Koszty Pracy 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 51.56 Tysiąc 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1952 Eur / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 859 Eur / Miesiąc 2018-12
Populacja 46.66 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.01 % 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.73 % 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 Eur / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 855 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 Eur / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1 % 2018-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 111 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 1.7 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 110 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-10
Stopa Międzybankowa -0.38 % 2018-11
Podaż Pieniądza M1 979588 W Mln Eur 2018-09
Podaż Pieniądza M2 1183397 W Mln Eur 2018-09
Podaż Pieniądza M3 1227582 W Mln Eur 2018-09
Bilans Banków 2673 Mld Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 60777 W Mln Eur 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 450834 W Mln Eur 2018-09
Bilans Banku Centralnego 738667 W Mln Eur 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 0.9 % 2018-08
Prywatna długu do PKB 200 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3057300 Eur-Tysiąc 2018-08
Eksport 20714800 Eur-Tysiąc 2018-08
Import 23772100 Eur-Tysiąc 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 1830 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Terms of Trade 99.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 2880 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 388 W Mln Eur 2018-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3347 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 8924 Tysiąc 2018-09
Rezerwy Złota 282 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2018-07
Dług Zagraniczny 1991484000 Eur-Tysiąc 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.7 2016-12
Dochody z Turystyki 8032 W Mln Eur 2018-08
Bronie Sprzedaży 814 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -13245 W Mln Eur 2018-09
Wydatki Rządowe 56107 W Mln Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41 % 2017-12
Dług Publiczny 1163885055 Eur-Tysiąc 2018-06
Wnioski o Azyl 3800 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 15686 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2.5 Punkty Indeksowe 2018-10
Przemysłowy PMI 51.8 2018-10
PMI dla Usług 54 Punkty Indeksowe 2018-10
Produkcja Przemysłowa -0.1 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 78.5 % 2018-12
Zmiany Zapasów 2255 W Mln Eur 2018-09
Bankructwa 1079 Firmy 2018-09
Produkcja Samochodów 1532 Setki jednostek 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 103592 2018-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 88410 2018-10
Szybkość Internetu 15487 KBps 2017-03
Adresy IP 14575619 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 42 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22286 Gigawatogodzina 2018-09
Zamówienia W Przemyśle 7.5 % 2018-08
Produkcja w Górnictwie -13.6 % 2018-09
Produkcja Stali 1267 Tysięcy Ton 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.9 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 172064 W Mln Eur 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 230251 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.45 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 655297176 Eur-Tysiąc 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1184281 W Mln Eur 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.31 % 2018-09
Cena Benzyny 1.55 Usd / Litr 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.5 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.2 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1588 EUR / SQ. METR 2018-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 34.75 Tysiąc 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1.37 Tysięcy Sztuk 2018-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 28755 Jednostki 2018-08
Sprzedaż Nowych Domów 8.02 Tysiąc 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.3 mm 2015-12
Temperatura 8.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.