Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-05
Indeks Giełdowy 7141 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.65 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 14.41 2020-03
Inflacja -0.7 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-04
Stopa Procentowa 0 2020-04
Bilans Handlowy -2036300 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1331 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -35.1 2020-04
Przemysłowy PMI 30.8 2020-04
PMI dla Usług 7.1 2020-04
Optymizm Konsumentów 49.9 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.3 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 254113 2020-05
Śmierć koronawirusa 27119 2020-05
Odzyskany koronawirus 150376 2020-05
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 2020-03
PKB 1460 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 298554 2020-03
Środki Trwałe Brutto 59630 2020-03
Pkb Per Capita 33146 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35056 2018-12
Rolnictwo w PKB 8465 2020-03
Budownictwo w PKB 16589 2020-03
Przemysł w PKB 33717 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 52368 2020-03
Usługi w PKB 201419 2020-03
Transport w PKB 60466 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.41 2020-03
Pracujący 19681 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3831 2020-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 16833 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2848 2020-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 283 2020-04
Bezrobocie Długoterminowe 5.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.1 2020-03
Koszty Pracy 108 2019-12
Wydajność 101 2020-03
Wolne Etaty 14.47 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 2075 2019-12
Płaca Minimalna 1050 2019-12
Populacja 46.94 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 63.6 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.18 2020-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń -1.97 2020-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2466 2019-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-04
Inflacja Bazowa 1.1 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.9 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.4 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 113 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2020-03
Inflacja Żywności 4 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.52 2020-04
Cpi Transport 103 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1101895 2020-03
Podaż Pieniądza M2 1259825 2020-03
Podaż Pieniądza M3 1297938 2020-03
Bilans Banków 2707 2020-02
Rezerwy Walutowe 71311 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 443060 2020-03
Bilans Banku Centralnego 804003 2020-04
Tempo Wzrostu Kredytów 1.2 2020-01
Prywatna długu do PKB 194 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2036300 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1331 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2019-12
Eksport 21769200 2020-03
Import 23805500 2020-03
Terms of Trade 103 2020-03
Rachunek kapitałowy -3021 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2081 2020-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3222 2019-12
Przyjazdy Turystów 2018 2020-03
Rezerwy Złota 282 2020-03
Dług Zagraniczny 2107770000 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.35 2018-12
Dochody z Turystyki 3653 2020-01
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -5509 2020-03
Wydatki Rządowe 60483 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dług Publiczny 1188861917 2019-12
Wnioski o Azyl 10490 2019-12
Rating Kredytowy 70 2020-05
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -35.1 2020-04
Przemysłowy PMI 30.8 2020-04
PMI dla Usług 7.1 2020-04
Produkcja Przemysłowa -12.2 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.9 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.7 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 70 2020-06
Nowe Zamówienia -8 2020-03
Zmiany Zapasów 2839 2020-03
Bankructwa 1501 2020-03
Produkcja Samochodów 1154 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 34129 2020-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 4163 2020-04
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23699 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -16.4 2020-03
Produkcja w Górnictwie -11.5 2020-03
Produkcja Stali 676 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 49.9 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.1 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 164675 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 248435 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.91 2019-12
Kredyt Konsumencki 647479049 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1161902 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.88 2020-03
Cena Benzyny 1.27 2020-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.7 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1653 2019-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 28.42 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1.29 2019-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 36050 2020-02
Sprzedaż Nowych Domów 6.38 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 254113 2020-05
Śmierć koronawirusa 27119 2020-05
Odzyskany koronawirus 150376 2020-05
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.