Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 9000 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.42 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 15.26 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 149 2021-09
Inflacja 3.3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 69740837 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -1597400 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 277 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1.2 2021-08
Przemysłowy PMI 59.5 2021-08
PMI dla Usług 60.1 2021-08
Optymizm Konsumentów 91.6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47 2021-12
Przypadki koronawirusa 4946601 2021-09
Śmierć koronawirusa 86229 2021-09
Odzyskany koronawirus 150376 2021-09
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.5 2021-06
PKB 1281 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 292059 2021-06
Środki Trwałe Brutto 58589 2021-06
Pkb Per Capita 29600 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 36215 2020-12
Rolnictwo w PKB 7857 2021-06
Budownictwo w PKB 15451 2021-06
Przemysł w PKB 33067 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 54946 2021-06
Usługi w PKB 198252 2021-06
Transport w PKB 54833 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.26 2021-06
Pracujący 19672 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3334 2021-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 16836 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2835 2021-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -82.58 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 6.3 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 35.1 2021-07
Koszty Pracy 102 2021-03
Wydajność 98.7 2021-06
Wolne Etaty 39.74 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 2064 2021-06
Płaca Minimalna 1108 2021-06
Populacja 47.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 49.63 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.58 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 15.56 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 2248 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 149 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 69740837 2021-09
Przypadki koronawirusa 4946601 2021-09
Śmierć koronawirusa 86229 2021-09
Odzyskany koronawirus 150376 2021-09
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Inflacja Bazowa 0.7 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 123 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2021-07
Inflacja Żywności 1.9 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2021-08
Cpi Transport 114 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.38 2021-09
Podaż Pieniądza M1 1292346 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1410202 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1455772 2021-07
Bilans Banków 2960 2021-06
Rezerwy Walutowe 78095 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 467550 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1128868 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 6.5 2021-04
Prywatna długu do PKB 212 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1597400 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 277 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Eksport 26567777 2021-07
Import 28165140 2021-07
Terms of Trade 104 2021-07
Rachunek kapitałowy 2666 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5027 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3742 2021-03
Przyjazdy Turystów 4395 2021-07
Rezerwy Złota 282 2021-06
Dług Zagraniczny 2297180000 2021-06
Indeks Terroryzmu 2.81 2019-12
Dochody z Turystyki 1995 2021-06
Bronie Sprzedaży 1201 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11 2020-12
Bilans Budżetu -48077 2021-07
Wydatki Rządowe 63980 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.3 2020-12
Dług Publiczny 1392732509 2021-03
Wnioski o Azyl 3815 2021-04
Rating Kredytowy 71 2021-09
Wydatki Wojskowe 17160 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.2 2021-08
Przemysłowy PMI 59.5 2021-08
PMI dla Usług 60.1 2021-08
Produkcja Przemysłowa 3.4 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.6 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2021-09
Nowe Zamówienia 0 2021-08
Zmiany Zapasów 1684 2021-06
Bankructwa 2428 2020-12
Produkcja Samochodów 524 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 76571 2021-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 47584 2021-08
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 60.6 2021-08
Indeks Percepcji Korupcji 62 2020-12
Ranking Korupcji 32 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22326 2021-07
Produkcja w Górnictwie 22.53 2021-07
Produkcja Stali 891 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91.6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.1 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 163835 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 207910 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.94 2021-03
Kredyt Konsumencki 648549312 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1193204 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.34 2021-07
Cena Benzyny 1.74 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.8 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.01 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.2 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1649 2021-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 40.75 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.2 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.9 2021-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 37961 2021-06
Sprzedaż Nowych Domów 9.51 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.