HISZPANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-03
Stopa Bezrobocia 16.74 2018-03
Inflacja 2.3 2018-06
Stopa Procentowa 0 2018-06
Bilans Handlowy -3050045 2018-04
Dług Publiczny do PKB 98.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2018-07
Indeks Giełdowy 9725 Punkty 2018-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.31 % 2018-07
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 % 2018-03
PKB 1311 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 298023 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 61680 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 32406 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 34272 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 8088 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 16045 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 38767 W Mln Eur 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 49103 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 197451 W Mln Eur 2018-03
Transport w PKB 63169 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.74 % 2018-03
Pracujący 18874 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3285 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 16060 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2814 Tysiąc 2018-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -89.97 Tysiąc 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.8 % 2018-05
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2017-12
Wydajność 104 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 61.5 Tysiąc 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1844 Eur / Miesiąc 2018-03
Płaca Minimalna 859 Eur / Miesiąc 2018-06
Populacja 46.66 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 62.07 % 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.46 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1100 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 810 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1980 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 927 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1 % 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 % 2018-05
Wskaźnik Cen Importowych 110 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-06
Stopa Międzybankowa -0.38 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 936475 W Mln Eur 2018-05
Podaż Pieniądza M2 1150446 W Mln Eur 2018-05
Podaż Pieniądza M3 1209701 W Mln Eur 2018-05
Bilans Banków 2672 Mld Eur 2018-04
Rezerwy Walutowe 59227 W Mln Eur 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 452731 W Mln Eur 2018-05
Bilans Banku Centralnego 721980 W Mln Eur 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów 1 % 2018-03
Prywatna długu do PKB 200 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3050045 Eur-Tysiąc 2018-04
Eksport 25309000 Eur-Tysiąc 2018-05
Import 27463000 Eur-Tysiąc 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -1516 W Mln Eur 2018-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-04
Rachunek kapitałowy 1823 W Mln Eur 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1434 W Mln Eur 2018-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3308 W Mln Eur 2018-03
Przyjazdy Turystów 8084 Tysiąc 2018-05
Rezerwy Złota 282 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2018-03
Dług Zagraniczny 1957442000 Eur-Tysiąc 2018-03
Indeks Terroryzmu 1.7 2016-12
Dochody z Turystyki 3850 W Mln Eur 2018-04
Bronie Sprzedaży 814 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -14493 W Mln Eur 2018-05
Wydatki Rządowe 54438 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41 % 2017-12
Dług Publiczny 1160613351 Eur-Tysiąc 2018-03
Wnioski o Azyl 2845 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 15686 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 53.4 2018-06
PMI dla Usług 55.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 1.6 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 % 2018-06
Zmiany Zapasów 1814 W Mln Eur 2018-03
Bankructwa 1457 Firmy 2018-03
Produkcja Samochodów 2492 Setki jednostek 2018-05
Rejestracje nowych samochodów 119214 2018-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 142376 2018-06
Szybkość Internetu 15487 KBps 2017-03
Adresy IP 14575619 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.7 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 42 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22049 Gigawatogodzina 2018-04
Zamówienia W Przemyśle 6.7 % 2018-05
Produkcja w Górnictwie -8.1 % 2018-05
Produkcja Stali 1337 Tysięcy Ton 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 169149 W Mln Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 198065 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -4.18 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 646057957 Eur-Tysiąc 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1191313 W Mln Eur 2018-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 % 2018-05
Cena Benzyny 1.54 Usd / Litr 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.3 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 103 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.2 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1567 EUR / SQ. METR 2018-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.87 Tysiąc 2018-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.1 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.89 Tysiąc 2018-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 28724 Jednostki 2018-04
Sprzedaż Nowych Domów 8.3 Tysiąc 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.3 mm 2015-12
Temperatura 8.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.