Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 9377 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.29 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 13.92 2019-09
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -1863000 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 2830 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1.9 2019-12
Przemysłowy PMI 47.4 2019-12
PMI dla Usług 54.9 2019-12
Optymizm Konsumentów 77.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 1426 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 311917 2019-09
Środki Trwałe Brutto 63466 2019-09
Pkb Per Capita 33146 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35056 2018-12
Rolnictwo w PKB 8545 2019-09
Budownictwo w PKB 18358 2019-09
Przemysł w PKB 34366 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 50800 2019-09
Usługi w PKB 211287 2019-09
Transport w PKB 67084 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.92 2019-09
Pracujący 19874 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3164 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 17085 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 2789 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -34.6 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 5.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.1 2019-11
Koszty Pracy 105 2019-06
Wydajność 114 2019-09
Wolne Etaty 32.34 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1877 2019-09
Płaca Minimalna 1050 2019-12
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 64.54 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.72 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.34 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-12
Inflacja Bazowa 1 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 114 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-11
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-12
Cpi Transport 110 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-01
Podaż Pieniądza M1 1082034 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1253814 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1292066 2019-11
Bilans Banków 2721 2019-11
Rezerwy Walutowe 66523 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 438525 2019-11
Bilans Banku Centralnego 719825 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 0.7 2019-11
Prywatna długu do PKB 194 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1863000 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 2830 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 25061400 2019-11
Import 26925000 2019-11
Terms of Trade 102 2019-11
Rachunek kapitałowy 2344 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -883 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2726 2019-09
Przyjazdy Turystów 4664 2019-11
Rezerwy Złota 282 2019-12
Dług Zagraniczny 2124834000 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.35 2018-12
Dochody z Turystyki 6247 2019-10
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -10987 2019-11
Wydatki Rządowe 58423 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.3 2018-12
Dług Publiczny 1207754952 2019-09
Wnioski o Azyl 10490 2019-12
Rating Kredytowy 70 2020-01
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.9 2019-12
Przemysłowy PMI 47.4 2019-12
PMI dla Usług 54.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa 2.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 79 2019-12
Zmiany Zapasów 2953 2019-09
Bankructwa 1384 2019-09
Produkcja Samochodów 1395 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 116673 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 105853 2019-12
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24028 2019-11
Zamówienia W Przemyśle -20.2 2019-11
Produkcja w Górnictwie 24.9 2019-11
Produkcja Stali 1070 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 176966 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 207374 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.26 2019-09
Kredyt Konsumencki 643953189 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1172743 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.49 2019-11
Cena Benzyny 1.51 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.6 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.45 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1638 2019-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 31.01 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.88 2019-09
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29691 2019-10
Sprzedaż Nowych Domów 7.67 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.