Ostatni Poprzedni
Waluta 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 8626 8484 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 5.5 Procent
Stopa Bezrobocia 13.65 13.33 Procent
Inflacja 8.3 9.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 3 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -4641800 -4251905 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących 250 -2600 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 118 120 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.9 -10.3 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -0.6 5.1 Punkty
Przemysłowy PMI 53.3 54.2 Punkty
PMI dla Usług 57.1 53.4 Punkty
Optymizm Konsumentów 74.6 53.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.8 0.7 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47 45 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 5.5 Procent
PKB 1281 1393 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 317760 319515 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 65940 62765 W Mln Eur
PKB Per Capita 24935 28091 USD
PKB Per Capita PPP 36215 40806 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.1 -10.8 Procent
Rolnictwo w PKB 7984 8623 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 15561 16042 W Mln Eur
Przemysł w PKB 34835 36526 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 55006 54472 W Mln Eur
Usługi w PKB 211757 212588 W Mln Eur
Transport w PKB 67088 66225 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 13.65 13.33 Procent
Pracujący 20085 20185 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 3022 3109 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 17276 17447 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 2809 2738 Tysiąc
Zmiana Liczby Bezrobotnych -86.26 -2.92 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 5.7 6.1 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.6 29.8 Procent
Koszty Pracy 113 104 Punkty
Wydajność 98.58 101 Punkty
Wolne Etaty 43.76 57.47 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 2166 1952 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 1126 1108 Eur / Miesiąc
Populacja 47.33 46.94 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 65.83
Zmiana Zatrudnienia 1 2.6 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 50.51 50.83 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.5 58.65 Procent
Wzrost Wynagrodzeń 5.07 5.02 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 2489 2228 Eur / Miesiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.3 9.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 3 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 108 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115 116 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 102 Punkty
Inflacja Bazowa 4.4 3.4 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 154 145 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.6 41.2 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 139 132 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 134 136 Punkty
Inflacja Żywności 10.1 6.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m -0.3 3.9 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 8.3 9.8 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 124 Punkty
Cpi Transport 110 116 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 202 202 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 94653236 94567014 dawki
Zakażenia Koronawirusem 11508309 11451676 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 102218 102392 Osoby
Łóżka szpitalne 2.95 2.97 na 1000 osób
Szpitale 16.48 16.71 na jeden milion osób
Lekarze 4.73 4.33 na 1000 osób
Pielęgniarki 6.1 6.08 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.48 2.49 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 Procent
Podaż Pieniądza M1 1367473 1347926 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 1467011 1447738 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 1507305 1489771 W Mln Eur
Bilans Banków 2985 3004 Mld Eur
Rezerwy Walutowe 85634 82829 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 465368 466053 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 1215554 1203668 W Mln Eur
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 3.7 Procent
Prywatny dług do PKB 212 190 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -4641800 -4251905 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących 250 -2600 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2.1 Procent Pkb
Eksport 33090200 29920329 Eur-Tysiąc
Import 37732000 34172234 Eur-Tysiąc
Terms of Trade 104 97.4 Punkty
Rachunek kapitałowy 2496 -3627 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 284 -13890 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3194 3014 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 4032 3157 Tysiąc
Rezerwy Złota 282 282 Ton
Import gazu ziemnego 138858 132776 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 7842 15103 Teradżul
Dług Zagraniczny 2328495000 2320288000 Eur-Tysiąc
Indeks Terroryzmu 2.81 3.35
Dochody z Turystyki 2487 2993 W Mln Eur
Sprzedaż Broni 1201 989 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 118 120 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.9 -10.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu -5811 -11364 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 66786 65506 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 52.3 42.1 Procent Pkb
Dług Publiczny 1427235371 1432228250 Eur-Tysiąc
Wnioski o Azyl 9295 7675 Osoby
Rating Kredytowy 71
Wydatki Wojskowe 17160 17189 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47 45 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 29.9 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -0.6 5.1 Punkty
Przemysłowy PMI 53.3 54.2 Punkty
PMI dla Usług 57.1 53.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.1 2.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 0 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.46 3.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 80.02 78.8 Procent
Nowe Zamówienia 8.2 13.6 Punkty
Zmiany Zapasów 3973 8918 W Mln Eur
Bankructwa 2428 1678 Firmy
Produkcja Samochodów 1527 1521 Setki jednostek
Rejestracje nowych samochodów 89057 84798
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 69111 59920 Jednostki
Szybkość Internetu 15487 15363 KBps
Adresy IP 14575619 13803828 IP
Produkcja Cementu 1663 1416 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 75.28 74.2 Punkty
Ranking Konkurencyjności 23 26
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 53.1 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 61 62 Punkty
Ranking Korupcji 34 32
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 30
Produkcja Energii Elektrycznej 21082 24288 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -21.82 -2.4 Procent
Produkcja Stali 891 1133 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 74.6 53.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.8 0.7 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.2 0.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 170629 172177 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 249025 210645 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.81 3.75 Procent
Kredyt Konsumencki 642404208 640480975 Eur-Tysiąc
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1183481 1182123 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.1 0.97 Procent
Cena Benzyny 1.93 2.04 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.9 61.4 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.93 93.01 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana -7.7 -0.8 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1694 1662 EUR / SQ. METR
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 47.76 42.7 Tysiąc
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 76.2 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 0.88 1.3 Tysięcy Sztuk
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 36537 36185 Jednostki
Sprzedaż Nowych Domów 11.51 10.92 Tysięcy Sztuk


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.