Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-05
Indeks Giełdowy 9165 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.59 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2021-03
Stopa Bezrobocia 15.98 2021-03
Inflacja 2.2 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -1081800 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1710 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -1.9 2021-04
Przemysłowy PMI 57.7 2021-04
PMI dla Usług 54.6 2021-04
Optymizm Konsumentów 77.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 3598452 2021-05
Śmierć koronawirusa 79281 2021-05
Odzyskany koronawirus 150376 2021-05
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2021-03
PKB 1394 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 287407 2021-03
Środki Trwałe Brutto 57849 2021-03
Pkb Per Capita 33350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40883 2019-12
Rolnictwo w PKB 8234 2021-03
Budownictwo w PKB 15456 2021-03
Przemysł w PKB 33096 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 54270 2021-03
Usługi w PKB 193739 2021-03
Transport w PKB 51646 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.98 2021-03
Pracujący 19207 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3911 2021-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 16511 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2696 2021-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -39.01 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 5 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 37.7 2021-03
Koszty Pracy 99.4 2020-09
Wydajność 100 2021-03
Wolne Etaty 46.99 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 2061 2020-12
Płaca Minimalna 1108 2021-03
Populacja 47.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.2 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.47 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.69 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 6.6 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 2525 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-04
Inflacja Bazowa 0 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.3 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 115 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2021-02
Inflacja Żywności 0.3 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-04
Cpi Transport 110 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 45.07 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21071940 2021-05
Przypadki koronawirusa 3598452 2021-05
Śmierć koronawirusa 79281 2021-05
Odzyskany koronawirus 150376 2021-05
Łóżka szpitalne 2.97 2017-12
Szpitale 16.68 2017-12
Lekarze 4.17 2017-12
Pielęgniarki 5.96 2017-12
Łóżka OIOM 239 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.38 2021-05
Podaż Pieniądza M1 1239988 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1374046 2021-03
Podaż Pieniądza M3 1416226 2021-03
Bilans Banków 2861 2021-02
Rezerwy Walutowe 65611 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 470573 2021-03
Bilans Banku Centralnego 1063358 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 7.9 2021-02
Prywatna długu do PKB 190 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1081800 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1710 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Eksport 23542000 2021-02
Import 24623800 2021-02
Terms of Trade 103 2021-02
Rachunek kapitałowy -1958 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4017 2021-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3448 2020-09
Przyjazdy Turystów 490 2021-03
Rezerwy Złota 282 2020-12
Dług Zagraniczny 2236173000 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.81 2019-12
Dochody z Turystyki 290 2021-02
Bronie Sprzedaży 1201 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11 2020-12
Bilans Budżetu -11114 2021-03
Wydatki Rządowe 63689 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dług Publiczny 1345569813 2020-12
Wnioski o Azyl 7590 2020-09
Rating Kredytowy 71 2021-05
Wydatki Wojskowe 17986 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.9 2021-04
Przemysłowy PMI 57.7 2021-04
PMI dla Usług 54.6 2021-04
Produkcja Przemysłowa 12.4 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.1 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.4 2021-06
Nowe Zamówienia -10 2021-03
Zmiany Zapasów -841 2021-03
Bankructwa 2428 2020-12
Produkcja Samochodów 1709 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 76900 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 78595 2021-04
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 75.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 23 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.2 2021-04
Indeks Percepcji Korupcji 62 2020-12
Ranking Korupcji 32 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21112 2021-02
Produkcja w Górnictwie 21 2021-03
Produkcja Stali 891 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.9 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 159672 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 240872 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.99 2020-12
Kredyt Konsumencki 637515851 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1191382 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.26 2021-03
Cena Benzyny 1.67 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.2 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.01 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -17.1 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1622 2020-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 37.18 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.2 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2.32 2020-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 31647 2021-02
Sprzedaż Nowych Domów 10.15 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.