Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-07
Indeks Giełdowy 9170 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.41 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-03
Inflacja 0.4 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-06
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -1605300 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -413 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -3.7 2019-06
Przemysłowy PMI 47.9 2019-06
PMI dla Usług 53.6 2019-06
Optymizm Konsumentów 102 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-03
PKB 1426 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 307460 2019-03
Środki Trwałe Brutto 66171 2019-03
Pkb Per Capita 33146 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35056 2018-12
Rolnictwo w PKB 7563 2019-03
Budownictwo w PKB 18628 2019-03
Przemysł w PKB 38154 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 50583 2019-03
Usługi w PKB 203137 2019-03
Transport w PKB 66355 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-03
Pracujący 19471 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3136 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 16570 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2901 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -63.8 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.7 2019-05
Koszty Pracy 100 2019-03
Wydajność 102 2019-03
Wolne Etaty 51.75 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1876 2019-03
Płaca Minimalna 1050 2019-06
Populacja 46.66 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 63.58 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.35 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1150 2018-12
Koszty Utrzymania 855 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.62 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-06
Inflacja Bazowa 0.7 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2019-04
Inflacja Żywności 0.5 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-06
Cpi Transport 109 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1032483 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1220715 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1263149 2019-05
Bilans Banków 2673 2019-05
Rezerwy Walutowe 64667 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 447123 2019-05
Bilans Banku Centralnego 725352 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 2.1 2019-04
Prywatna długu do PKB 194 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1605300 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -413 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2018-12
Eksport 24764585 2019-04
Import 26369800 2019-04
Terms of Trade 99.7 2019-04
Rachunek kapitałowy 3933 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1091 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3475 2019-03
Przyjazdy Turystów 7953 2019-05
Rezerwy Złota 282 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-03
Dług Zagraniczny 2057984000 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.02 2017-12
Dochody z Turystyki 4185 2019-04
Bronie Sprzedaży 1188 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -15202 2019-05
Wydatki Rządowe 56967 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.3 2018-12
Dług Publiczny 1200257869 2019-03
Wnioski o Azyl 10425 2019-05
Rating Kredytowy 62.25
Wydatki Wojskowe 17039 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -3.7 2019-06
Przemysłowy PMI 47.9 2019-06
PMI dla Usług 53.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa 1.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.5 2019-06
Zmiany Zapasów 2135 2019-03
Bankructwa 1648 2019-03
Produkcja Samochodów 2314 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 115540 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 130519 2019-06
Szybkość Internetu 15487 2017-03
Adresy IP 14575619 2017-03
Index Konkurencyjności 74.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 30 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21864 2019-05
Zamówienia W Przemyśle -2.1 2019-05
Produkcja w Górnictwie 3.3 2019-05
Produkcja Stali 1276 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 173667 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 203397 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -4.52 2019-03
Kredyt Konsumencki 646754555 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1175567 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.45 2019-05
Cena Benzyny 1.53 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1636 2019-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 39.25 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 0.54 2019-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29032 2019-04
Sprzedaż Nowych Domów 8.31 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hiszpania - Wskaźniki ekonomiczne.