Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 9412.96 9490 9392 9295 9199 9011
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.30 0.42 0.46 0.51 0.56 0.68
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
Stopa Bezrobocia 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
Inflacja 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Dług Publiczny do PKB 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
Koniunktura w Przemyśle -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
PMI dla Usług 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
Przemysłowy PMI 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
Optymizm Konsumentów 77.70 82 85 89 88 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
PKB 1426.19 1590 1590 1590 1590 1650
Pkb W Cenach Stałych 311917.00 308211 311830 313477 316596 321028
Środki Trwałe Brutto 63466.00 61746 62270 63783 64418 65320
Pkb Per Capita 33146.40 34100 34100 34100 34100 34600
Pkb Per Capita Ppp 35055.70 35900 35900 35900 35900 35900
Rolnictwo w PKB 8545.00 8393 8402 8588 8673 8795
Budownictwo w PKB 18358.00 18001 18375 18450 18633 18894
Przemysł w PKB 34366.00 34193 34454 34538 34881 35370
Administracja Publiczna w PKB 50800.00 50364 50973 51054 51562 52284
Usługi w PKB 211287.00 208714 211385 212343 214456 217459
Transport w PKB 67084.00 66544 67198 67419 68090 69044
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
Zmiana Liczby Bezrobotnych -34.60 -29 -82 44 -32.1 -36
Bezrobocie Długoterminowe 5.20 6.1 5.3 5.4 5 5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.10 33.5 32.7 32.8 32.4 32.4
Koszty Pracy 104.80 103 107 108 107 110
Przeciętne Wynagrodzenia 1876.95 1923 2040 1926 1920 1966
Płaca Minimalna 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
Populacja 46.66 46.92 46.92 46.92 46.92 47.05
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.72 62 62.4 62.6 63 63.2
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1179 1178 1180 1176 1205
Koszty Utrzymania 855.00 876 876 877 875 896
Wzrost Wynagrodzeń 5.34 2.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2040 2038 2042 2036 2085
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 955 954 956 953 976
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1
Wskaźnik Zatrudnienia 64.54 64.2 64.4 64.6 65 65.2
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.23 104 106 105 106 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.88 105 106 105 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.98 103 105 104 106 107
Inflacja Bazowa 1.00 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.20 104 105 104 104 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.90 0.4 0.9 1.2 1.6 1.9
Inflacja Żywności 1.70 1.5 1.4 1.2 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.83 106 105 105 104 105
Cpi Transport 109.96 110 110 111 111 113
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2720.70 2910 2990 3020 3040 3280
Kredyty dla Sektora prywatnego 438525.00 447040 446802 440881 445103 451334
Tempo Wzrostu Kredytów 0.70 1.5 1.2 1.6 1.9 2.2
Prywatna długu do PKB 194.10 186 186 186 186 182
Bilans Banku Centralnego 719825.00 743000 749000 756000 761000 777000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Import 26925000.00 29900000 27100000 27100000 25500000 26400000
Eksport 25061400.00 28400000 25600000 24800000 23700000 24500000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -883.00 1750 3020 -1870 2320 2050
Przyjazdy Turystów 4664.35 4990 9420 9610 5250 5520
Dochody z Turystyki 6247.00 4610 6950 7360 4050 4440
Dług Zagraniczny 2124834000.00 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000 2133000000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
Wydatki Rządowe 58423.00 57818 58334 58715 59299 60130
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2
Dług Publiczny 1207754952.00 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000 1259000000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
PMI dla Usług 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
Przemysłowy PMI 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
Produkcja Przemysłowa 2.10 1.4 1.6 1.8 1.7 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.60 1.2 1.4 1.6 1.4 1.7
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 105853.00 119400 140800 62900 99500 105500
Produkcja Samochodów 1395.00 1770 2360 1490 1220 1450
Rejestracje nowych samochodów 116673.00 109200 116900 103600 111800 119500
Produkcja w Górnictwie 24.90 1.4 1.6 2 1.5 1.2
Zamówienia W Przemyśle -20.20 1.5 2.4 2.6 2.8 2.2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 77.70 82 85 89 88 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 1.2 1.4 1.9 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 176966.00 175256 176514 177851 179620 182135
Rozporządzalny Dochód Osobisty 207374.00 204414 255309 208411 210485 213431
Kredyt Konsumencki 643953189.00 649994795 658513400 647179394 653612487 662763062
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1172743.00 1176670 1187658 1170976 1190334 1206999
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.49 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.60 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.45 85 85 85 85 85
Cena Benzyny 1.51 1.66 1.7 1.74 1.78 1.78
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -3.00 2.3 2.7 2.2 2.4 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1638.30 1710 1720 1720 1832 1922
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29691.00 29500 30720 34000 25100 27700
Sprzedaż Nowych Domów 7.67 8.79 8.85 8.91 9.15 9.15
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 31.01 34.12 40.12 38.42 32.65 34.44
Rozpoczęte Budowy Domów 0.88 0.65 1.15 1.01 1.09 1.25
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.