Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 9194.50 9143 9041 8942 8842 8646
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.48 0.28 0.31 0.34 0.37 0.45
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Inflacja 0.10 0.7 1 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Dług Publiczny do PKB 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
PMI dla Usług 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Przemysłowy PMI 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Optymizm Konsumentów 73.30 75 82 85 89 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
PKB 1426.19 1510 1590 1590 1590 1590
Pkb W Cenach Stałych 312516.00 310375 311276 315511 317204 315031
Środki Trwałe Brutto 63006.00 61057 62361 62934 63951 61972
Pkb Per Capita 33146.40 33600 34100 34100 34100 34100
Pkb Per Capita Ppp 35055.70 35400 35900 35900 35900 35900
Rolnictwo w PKB 8482.00 8585 8417 8426 8609 8714
Budownictwo w PKB 18356.00 17820 18259 18727 18631 18087
Przemysł w PKB 34615.00 34350 34549 34946 35134 34866
Administracja Publiczna w PKB 51198.00 50292 50976 51810 51966 51047
Usługi w PKB 211664.00 210557 210713 213729 214839 213715
Transport w PKB 67253.00 66472 67225 67904 68262 67469
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Zmiana Liczby Bezrobotnych 97.95 -45.5 -29 -82 44 -32.1
Bezrobocie Długoterminowe 5.40 5.2 5.38 5.1 5.28 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.80 29.4 31.98 32.68 31.88 27
Koszty Pracy 104.80 109 109 103 107 112
Przeciętne Wynagrodzenia 1992.18 2070 2100 1923 2040 2100
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1150 1150 1150 1150
Populacja 46.66 46.74 46.83 46.83 46.83 46.83
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.72 62 62 62.4 62.6 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1200 1185 1179 1178 1270
Koszty Utrzymania 855.00 1080 881 876 876 1150
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2310 2050 2040 2038 2390
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 950 960 955 954 990
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
Wskaźnik Zatrudnienia 64.54 64 64.2 64.4 64.6 65
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.10 0.7 1 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.16 105 105 106 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.86 105 103 103 105 107
Inflacja Bazowa 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.80 106 107 104 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 -0.6 0.4 0.9 1.2 1.6
Inflacja Żywności 0.90 0.9 0.8 1.1 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.38 109 107 105 105 110
Cpi Transport 109.55 106 110 110 111 108
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.38 -0.13
Bilans Banków 2693.70 2850 2910 2990 3020 3040
Kredyty dla Sektora prywatnego 438688.00 451636 451488 450951 445268 458410
Tempo Wzrostu Kredytów 1.80 1.7 1.8 2.1 2 1.9
Prywatna długu do PKB 194.10 191 186 186 186 186
Bilans Banku Centralnego 718727.00 732000 743000 749000 756000 761000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Import 23421200.00 25000000 29900000 27100000 27100000 25500000
Eksport 19436300.00 23200000 28400000 25600000 24800000 23700000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1401.00 2370 1750 3020 -1870 2320
Przyjazdy Turystów 8914.76 4990 4990 9420 9610 5250
Dochody z Turystyki 9397.00 3620 4610 6950 7360 4050
Dług Zagraniczny 2100503000.00 2056000000 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 58969.00 57994 58539 59240 59854 58864
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41 41.1 41.1 41.1 41.1
Dług Publiczny 1210915185.00 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
PMI dla Usług 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Przemysłowy PMI 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Produkcja Przemysłowa 0.90 1.1 1.4 1.6 1.8 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 -0.7 0.4 0.5 -0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.70 0.7 1.2 1.4 1.6 1.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 93961.00 97400 119400 140800 62900 99500
Produkcja Samochodów 1827.00 1050 1770 2360 1490 1220
Rejestracje nowych samochodów 118275.00 108200 109200 116900 103600 111800
Produkcja w Górnictwie 5.50 1.1 1.4 1.6 2 1.5
Zamówienia W Przemyśle -1.90 2.9 2.5 2.4 2.6 2.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 73.30 75 82 85 89 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 0.9 1.2 1.4 1.9 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 177296.00 176895 176991 178068 179955 179548
Rozporządzalny Dochód Osobisty 254122.00 238217 206448 257680 257934 241790
Kredyt Konsumencki 655445913.00 658489896 656455873 664622156 665277602 668367244
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1165150.00 1195333 1188378 1198687 1182627 1213263
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 1.11 1.36 1.28 1.28 1.36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.30 56.1 54.5 54.5 54.5 54.5
Cena Benzyny 1.50 1.33 1.29 1.25 1.22 1.15
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 2.70 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1637.40 1721 1710 1720 1720 1832
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 20385.00 22700 29500 30720 34000 25100
Sprzedaż Nowych Domów 6.43 7.51 8.79 8.85 8.91 9.15
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 31.57 29.16 34.12 40.12 38.42 32.65
Rozpoczęte Budowy Domów 0.78 0.99 0.65 1.15 1.01 1.09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.9 76.4 76.4 76.4 76.4


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.