Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 6943.20 6784 6643 6506 6371 6101
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.85 0.9 0.99 1.09 1.2 1.42

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -4.6 -1.8 1.2 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -10 -6.3 -4 0.8 1
Stopa Bezrobocia 13.80 17.2 18.9 19 18.7 17.8
Inflacja 0.10 0.9 1.2 1.1 1.1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -3507467.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących -1725.00 2800 900 2040 2040 1940
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
Dług Publiczny do PKB 95.50 101 101 101 105 105
Budżet Państwa do PKB -2.50 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -30 -18 -16 -14 -10
Przemysłowy PMI 45.70 40 42 47 50.8 51.5
PMI dla Usług 23.00 38 43 48.4 51 52.9
Optymizm Konsumentów 63.30 51 55 62 67 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -4.6 -1.8 1.2 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -10 -6.3 -4 0.8 1
PKB 1460.00 1500 1500 1500 1550 1550
Pkb W Cenach Stałych 315781.00 300036 305367 303150 318307 306181
Środki Trwałe Brutto 62291.00 59915 62133 59799 62789 60397
Pkb Per Capita 33146.40 34100 34100 34100 34600 34600
Pkb Per Capita Ppp 35055.70 35900 35900 35900 33544 33399
Rolnictwo w PKB 8195.00 8084 8366 7867 8261 7946
Budownictwo w PKB 18264.00 17680 17972 17533 18410 17709
Przemysł w PKB 35035.00 33151 33644 33634 35315 33970
Administracja Publiczna w PKB 51783.00 49045 49733 49712 52197 50209
Usługi w PKB 215271.00 203389 206850 206660 216993 208727
Transport w PKB 68209.00 64657 65675 65481 68755 66135

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 13.80 17.2 18.9 19 18.7 17.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych 302.30 72 44 -32.1 -32.1 -36
Bezrobocie Długoterminowe 5.20 7.5 9.2 9.3 9 9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 30.90 33.2 34.9 35 34.7 34.7
Koszty Pracy 100.50 107 103 103 103 105
Przeciętne Wynagrodzenia 2075.43 2040 1926 2123 2123 2174
Płaca Minimalna 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
Populacja 46.94 46.92 46.92 46.92 47.05 47.05
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.74 62.4 62.6 63 63 63.2
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1178 1180 1176 1176 1205
Koszty Utrzymania 855.00 876 877 875 875 896
Zmiana Zatrudnienia 0.80 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
Wskaźnik Zatrudnienia 64.71 64.4 64.6 65 65 65.2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2038 2042 2036 2036 2085
Wzrost Wynagrodzeń 3.91 2.4 2.6 2.3 2.3 2.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.10 0.9 1.2 1.1 1.1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.08 106 105 106 104 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.77 106 105 106 105 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.68 105 104 106 104 107
Inflacja Bazowa 1.10 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.00 105 104 104 104 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.20 0.9 1.2 1.6 1.6 1.9
Inflacja Żywności 2.00 1.4 1.2 1.4 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.56 105 105 104 104 105
Cpi Transport 109.57 110 111 111 111 113

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2720.70 2990 3020 3040 3040 3280
Kredyty dla Sektora prywatnego 428140.00 429902 429476 418061 431565 422241
Tempo Wzrostu Kredytów 0.70 1.2 1.6 1.9 2.3 2.2
Prywatna długu do PKB 194.10 186 186 186 186 182
Bilans Banku Centralnego 726220.00 749000 756000 761000 761000 777000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -3507467.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących -1725.00 2800 900 2040 2040 1940
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
Import 26649854.99 27100000 27100000 25500000 25500000 26400000
Eksport 23142387.83 25600000 24800000 23700000 23700000 24500000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -7568.00 3020 -1870 2320 2320 2050
Przyjazdy Turystów 4423.58 2500 3000 3500 4000 4900
Dochody z Turystyki 3905.00 6950 7360 4050 4050 4440
Dług Zagraniczny 2107770000.00 2097000000 2092000000 2095000000 2095000000 2133000000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 95.50 101 101 101 105 105
Budżet Państwa do PKB -2.50 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
Wydatki Rządowe 59321.00 56128 57196 56948 59796 57518
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2
Dług Publiczny 1188861917.00 1229000000 1231000000 1231000000 1231000000 1259000000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -30 -18 -16 -14 -10
Przemysłowy PMI 45.70 40 42 47 50.8 51.5
PMI dla Usług 23.00 38 43 48.4 51 52.9
Produkcja Przemysłowa -1.30 1.6 1.8 1.7 1.7 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.5 -0.3 0.2 0.2 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.10 1.4 1.6 1.4 1.4 1.7
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 37644.00 140800 62900 99500 99500 105500
Produkcja Samochodów 2081.00 2360 1490 1220 1220 1450
Rejestracje nowych samochodów 107573.00 116900 103600 111800 111800 119500
Produkcja w Górnictwie 23.10 1.6 2 1.5 1.5 1.2
Zamówienia W Przemyśle 1.70 2.4 2.6 2.8 2.8 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 63.30 51 55 62 67 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.80 1.4 1.9 1.5 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 177312.00 169838 173250 170220 178730 171922
Rozporządzalny Dochód Osobisty 248435.00 245652 203019 199079 209033 201070
Kredyt Konsumencki 647479049.00 633554020 630404414 621579887 652658881 627795686
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1150191.00 1142736 1140682 1112301 1159393 1123424
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.09 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.40 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.45 85 85 85 85 85
Cena Benzyny 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -6.20 2.7 2.2 2.4 2.4 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1652.80 1720 1720 1832 1832 1922
Rozpoczęte Budowy Domów 1.29 1.15 1.01 1.09 1.09 1.25
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 39314.00 30720 34000 25100 25100 27700
Sprzedaż Nowych Domów 8.48 8.85 8.91 9.15 9.15 9.15
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.44 40.12 38.42 32.65 32.65 34.44


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.