Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.19 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 8604.66 8394 8220 8050 7883 7549
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.44 0.48 0.53 0.58 0.69

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.8 3.6 2 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 19.5 8.1 4.5 3.6 3.4
Stopa Bezrobocia 16.13 19.6 18.8 18.2 17.6 16
Inflacja 1.30 1.2 1.1 1.4 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1081800.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -1013.00 2600 1480 1950 2050 2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 2.5 2.5 2.5 2 2
Dług Publiczny do PKB 120.00 121 121 121 118 118
Budżet Państwa do PKB -11.00 -7 -7 -7 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle -3.70 5 8.9 6.3 2 5
Przemysłowy PMI 56.90 54 53.4 52.5 53.7 54.4
PMI dla Usług 48.10 53.7 52.5 53.4 54 55
Optymizm Konsumentów 73.00 75 84 81 86 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.8 3.6 2 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 19.5 8.1 4.5 3.6 3.4
PKB 1394.12 1280 1280 1280 1380 1380
Pkb W Cenach Stałych 290028.00 298272 293769 324980 303079 313384
Środki Trwałe Brutto 58427.00 59586 56252 69284 61056 63132
Pkb Per Capita 33349.70 32000 32000 32000 32900 32900
Pkb Per Capita Ppp 40883.30 38800 38800 38800 39660 39660
Rolnictwo w PKB 9077.00 8365 11011 8471 9485 9808
Budownictwo w PKB 16601.00 16682 16704 19516 17348 17938
Przemysł w PKB 34511.00 32088 30600 40334 36064 37290
Administracja Publiczna w PKB 53891.00 51540 62465 53021 56316 58231
Usługi w PKB 193303.00 203389 201634 214529 202002 208870
Transport w PKB 53068.00 59434 44912 70097 55456 57342

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 16.13 19.6 18.8 18.2 17.6 16
Pracujący 19344.30 18500 18100 18700 18900 19400
Bezrobotni Zarejestrowani 3949.64 5000 4850 4420 4250 3800
Zmiana Liczby Bezrobotnych -59.15 40 59 -36 -27 -20
Bezrobocie Długoterminowe 5.00 6.97 8.47 4.4 7.07 5.47
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.60 41.87 43.37 42.57 41.97 40.37
Koszty Pracy 99.40 102 97.06 101 101 103
Przeciętne Wynagrodzenia 2061.32 1899 1822 1881 2092 2130
Płaca Minimalna 1108.33 1108 1108 1108 1210 1210
Populacja 47.33 47.5 47.5 47.5 47.85 47.85
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 66 66 66 66.17 66.17
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 66 66 66 66.17 66.17
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.19 57.2 57.5 57.7 57.9 58.5
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 1 1.2 1.5 1.4 1.8
Zmiana Zatrudnienia 1.20 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 48.81 47.4 47.8 49 49.5 50

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.30 1.2 1.1 1.4 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.23 105 106 110 106 107
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.07 105 106 110 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.43 103 106 109 105 107
Inflacja Bazowa 0.30 1 0.9 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.70 99.99 99.74 110 103 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 2.3 3.4 2.6 2.2 2
Inflacja Żywności 1.40 2.1 1.8 1.7 1.9 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.85 102 101 114 104 106
Cpi Transport 110.20 108 105 112 107 108

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2861.40 3260 3300 3280 3200 3290
Kredyty dla Sektora prywatnego 467762.00 469201 497559 486067 485558 501096
Tempo Wzrostu Kredytów 6.00 4.5 3 3.2 3.4 3.2
Prywatna długu do PKB 190.40 202 202 202 198 198
Bilans Banku Centralnego 1053536.00 1067000 1055000 1062000 1072000 1099000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -1081800.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -1013.00 2600 1480 1950 2050 2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 2.5 2.5 2.5 2 2
Import 24623800.00 20600000 24100000 23600000 24100000 25200000
Eksport 23542000.00 21500000 22500000 22600000 21900000 23400000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4017.00 3060 1250 4500 3240 3650
Przyjazdy Turystów 284.31 3400 4500 2400 3200 3220
Dochody z Turystyki 395.00 2850 3400 2840 2980 3640
Dług Zagraniczny 2236173000.00 2287000000 2324000000 2363000000 2387000000 2423000000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 120.00 121 121 121 118 118
Budżet Państwa do PKB -11.00 -7 -7 -7 -4 -4
Wydatki Rządowe 63239.00 66450 68500 67900 68200 66300
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 46 46 46 43 43
Dług Publiczny 1345569813.00 1321000000 1314000000 1299000000 1302000000 1329000000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -3.70 5 8.9 6.3 2 5
Przemysłowy PMI 56.90 54 53.4 52.5 53.7 54.4
PMI dla Usług 48.10 53.7 52.5 53.4 54 55
Produkcja Przemysłowa -2.10 12 5.6 5.1 4.6 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.3 -1 0.4 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.60 14 6.3 5.5 4.6 3.8
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 85819.00 73800 65900 95500 41200 105200
Produkcja Samochodów 1689.00 1510 1950 1570 1290 1710
Rejestracje nowych samochodów 112037.00 67900 102500 109500 109500 125500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 73.00 75 84 81 86 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.90 12 5.7 5.6 4.5 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 159263.00 165602 156975 184076 166430 172088
Rozporządzalny Dochód Osobisty 240872.00 209064 276333 248328 213518 220777
Kredyt Konsumencki 637515851.00 646284097 772553957 686436584 666204064 688855002
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1186019.00 1230454 1266097 1227930 1234834 1274349
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.20 62 62 62 60 60
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.01 102 102 102 100 100
Cena Benzyny 1.62 1.47 1.4 1.26 1.26 1.2

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -17.10 19 5.7 6.5 5.1 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1622.30 1450 1470 1490 1540 1650
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 27518.00 26300 19500 26700 26200 28700
Sprzedaż Nowych Domów 8.42 4 5.5 7.5 8 9.8
Rozpoczęte Budowy Domów 2.32 2.5 2.4 2.6 2.1 1.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.20 76.2 76.2 76.2 75.8 75.8
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 31.34 25 23 26 29 32


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.