Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 7335.34 7190 7041 6896 6753 6466
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.44 0.48 0.52 0.57 0.63 0.75

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.20 7.8 4 2.5 1.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
Stopa Bezrobocia 14.41 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Inflacja -0.30 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1520000.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących -1530.00 900 1040 1980 2600 1950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 95.50 115 115 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle -23.40 -18 -16 -10 -3 -10
Przemysłowy PMI 49.00 42 47 50.8 54 51.5
PMI dla Usług 50.20 43 48.4 51 53.7 52.9
Optymizm Konsumentów 60.70 55 64 70 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 19.30 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.20 7.8 4 2.5 1.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
PKB 1394.12 1200 1200 1280 1280 1280
Pkb W Cenach Stałych 299661.00 302214 296136 298462 343112 309462
Środki Trwałe Brutto 59984.00 60962 58971 59744 68682 61625
Pkb Per Capita 33349.70 31100 31100 32000 32000 32000
Pkb Per Capita Ppp 40883.30 37900 37900 38800 38800 38800
Rolnictwo w PKB 8509.00 8201 7965 8475 9743 8323
Budownictwo w PKB 16849.00 17858 17485 16782 19292 18272
Przemysł w PKB 31859.00 33545 32865 31732 36479 34344
Administracja Publiczna w PKB 52147.00 49378 48389 51938 59708 50566
Usługi w PKB 204832.00 204843 201544 204013 234533 210614
Transport w PKB 60052.00 65176 63911 59812 68760 66787

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 14.41 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Zmiana Liczby Bezrobotnych 5.10 44 -32.1 -12 -40 -36
Bezrobocie Długoterminowe 5.10 6.8 6.9 6.6 6.2 6.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.90 34.9 35 34.7 34.3 34.3
Koszty Pracy 101.10 97.89 107 102 102 108
Przeciętne Wynagrodzenia 1889.78 1828 2042 1899 1909 2073
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
Populacja 46.94 46.92 46.92 47.05 47.05 47.05
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.18 55 55.5 56.5 57.2 57.7
Wzrost Wynagrodzeń -1.55 -2.6 -1.6 0.5 1 1.5
Zmiana Zatrudnienia -1.00 0.3 -0.8 0.3 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 63.60 60.6 60.2 60.5 61.2 61.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.30 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.87 104 108 104 106 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.47 104 105 104 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.51 103 104 104 106 106
Inflacja Bazowa 1.00 0.6 0.5 0.8 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.60 98.38 100 99.39 97.8 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.70 -4.3 -1.8 0.5 2.3 2.6
Inflacja Żywności 2.80 2.5 1.9 2 2.1 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.24 103 103 101 99.75 104
Cpi Transport 103.47 109 110 107 103 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2815.30 2920 3040 3230 3360 3280
Kredyty dla Sektora prywatnego 475552.00 456236 452464 459010 491721 466943
Tempo Wzrostu Kredytów 2.80 4 3.9 3.6 3.4 3.2
Prywatna długu do PKB 194.10 204 204 202 202 202
Bilans Banku Centralnego 831183.00 856000 861000 869000 867000 862000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1520000.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
Saldo Obrotów Bieżących -1530.00 900 1040 1980 2600 1950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Import 16561344.17 17500000 19500000 22500000 208400 23200000
Eksport 15042773.10 15800000 17700000 19500000 17800000 22600000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4346.00 -1870 -2320 2920 3060 4500
Przyjazdy Turystów 0.00 3000 2300 2900 4600 2900
Dochody z Turystyki 1681.00 2360 1250 2250 2850 2840
Dług Zagraniczny 2147127000.00 2222000000 2255000000 2295000000 2287000000 2363000000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 95.50 115 115 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Wydatki Rządowe 60441.00 69170 72220 74240 73450 71900
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 50 50 46 46 46
Dług Publiczny 1224160712.00 1261000000 1271000000 1301000000 1321000000 1299000000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -23.40 -18 -16 -10 -3 -10
Przemysłowy PMI 49.00 42 47 50.8 54 51.5
PMI dla Usług 50.20 43 48.4 51 53.7 52.9
Produkcja Przemysłowa -24.50 -6.8 -3 7.8 12 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 14.70 -1.6 0.5 0.4 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -26.50 -7 -3.6 8.2 14 5.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 82651.00 57900 85500 65500 98800 95500
Produkcja Samochodów 733.00 1190 1220 1510 1680 1370
Rejestracje nowych samochodów 4386.00 75600 98800 101800 67900 109500
Produkcja w Górnictwie -0.80 2 1.5 1.5 1.5 1.2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 60.70 55 64 70 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 19.30 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19.00 -6.2 -3.2 8.5 12 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 166252.00 171221 166503 165587 190359 173996
Rozporządzalny Dochód Osobisty 209939.00 200945 233032 247441 284458 243518
Kredyt Konsumencki 643709260.00 623952003 607335348 641134423 737047103 634665439
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1196643.00 1211756 1203834 1203730 1237329 1242357
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.90 64 64 62 62 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.21 105 105 102 102 102
Cena Benzyny 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -32.60 -7.2 -3.6 12 19 6.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1640.40 1320 1360 1410 1450 1490
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 23840.00 17000 25100 24100 26300 26700
Sprzedaż Nowych Domów 4.44 3 3.2 3.8 4 7.5
Rozpoczęte Budowy Domów 0.36 0.3 0.6 0.7 1 1.1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.4 76.4 76.2 76.2 76.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 20.60 15 20 26 25 26


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.