Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 8645.62 8568 8341 8120 7905 7491
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.62 0.69 0.76 0.84 0.92 1.12

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.2 0.7 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 5.9 6.1 4.9 5 3.9
Stopa Bezrobocia 14.57 15.2 14.9 14.7 14.4 13.7
Inflacja 6.50 6.2 5.4 4.7 3.8 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.8 0.4 0.3 0.6 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Bilans Handlowy -4207100.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Saldo Obrotów Bieżących 2135.00 2050 2750 1890 2480 2220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.3 0.3 0.3 0.3 1.8
Dług Publiczny do PKB 120.00 117 117 117 117 115
Budżet Państwa do PKB -11.00 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 5.90 2 4.5 6 5 1
Przemysłowy PMI 56.20 54.2 54.4 54.6 54.4 54.4
PMI dla Usług 55.80 54 54.2 54.6 55 55
Optymizm Konsumentów 81.30 102 100 101 105 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.10 1.1 0.9 -0.9 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 45 45 47 47 47

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.2 0.7 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 5.9 6.1 4.9 5 3.9
PKB 1281.20 1450 1450 1450 1450 1510
Pkb W Cenach Stałych 301432.00 304514 309875 316202 316504 328847
Środki Trwałe Brutto 60502.00 62868 62163 63467 63527 66005
PKB Per Capita 24935.40 32900 32900 32900 32900 33800
PKB Per Capita PPP 36215.45 39660 39660 39660 39660 40260
Rolnictwo w PKB 7393.00 8969 8336 7755 7763 8065
Budownictwo w PKB 15499.00 16380 16394 16258 16274 16909
Przemysł w PKB 34254.00 34518 35084 35932 35967 37369
Administracja Publiczna w PKB 54986.00 57443 58298 57680 57735 59987
Usługi w PKB 203877.00 204842 210345 213867 214071 222420
Transport w PKB 58768.00 56558 58178 61648 61706 64113

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 14.57 15.2 14.9 14.7 14.4 13.7
Pracujący 20031.00 19720 19780 19840 19900 20400
Bezrobotni Zarejestrowani 3105.91 3340 3410 3360 3260 3180
Zmiana Liczby Bezrobotnych -76.78 -27 -60 -43 -20 -14
Bezrobocie Długoterminowe 6.10 6.73 6.43 6.23 5.93 5.93
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.20 29.83 29.53 29.33 29.03 29.03
Koszty Pracy 108.90 115 119 107 113 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1952.37 2263 1996 2147 2015 2320
Płaca Minimalna 1108.33 1210 1210 1210 1210 1270
Populacja 47.33 47.85 47.85 47.85 47.85 48.21
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 58.9 59.1 59.2 59.5 59.8
Zmiana Zatrudnienia -0.90 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 50.52 50 50.4 50.6 50.7 51
Wzrost Wynagrodzeń 16.67 4.6 4 3.2 2.5 2

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 6.50 6.2 5.4 4.7 3.8 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.8 0.4 0.3 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.66 112 113 113 116 117
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.13 112 113 113 115 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.26 105 106 106 108 109
Inflacja Bazowa 2.10 1.4 1.2 1.4 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133.00 127 130 132 137 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.10 20.8 15.7 7.4 2.8 2.8
Inflacja Żywności 5.00 2.9 2 2.3 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 126.68 111 117 122 131 133
Cpi Transport 116.58 118 118 118 119 120

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.28 -0.28
Bilans Banków 2948.00 3200 3180 3240 3290 3340
Kredyty dla Sektora prywatnego 466434.00 487514 484568 477561 480427 494840
Tempo Wzrostu Kredytów 5.80 3.6 3.2 3.2 3 3
Prywatny dług do PKB 212.00 198 198 198 198 195
Bilans Banku Centralnego 1177961.00 1172000 1179000 1181000 1199000 1239000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -4207100.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Saldo Obrotów Bieżących 2135.00 2050 2750 1890 2480 2220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.3 0.3 0.3 0.3 1.8
Import 34515900.00 29900000 22700000 26200000 25200000 25200000
Eksport 30308800.00 29100000 24500000 25200000 24800000 25500000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2478.00 3240 3260 1980 3650 3870
Przyjazdy Turystów 3348.45 3200 3460 5100 3220 4150
Dochody z Turystyki 4249.00 2980 3200 2980 3640 4340
Dług Zagraniczny 2320288000.00 2387000000 2407000000 2415000000 2423000000 2494000000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 120.00 117 117 117 117 115
Budżet Państwa do PKB -11.00 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -2.8
Wydatki Rządowe 64589.00 66894 67883 67754 67818 70463
Wydatków Rządowych W Pkb 52.30 46 46 46 46 44
Dług Publiczny 1432228250.00 1402000000 1414000000 1421000000 1429000000 1446000000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 45 45 47 47 47
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 5.90 2 4.5 6 5 1
Przemysłowy PMI 56.20 54.2 54.4 54.6 54.4 54.4
PMI dla Usług 55.80 54 54.2 54.6 55 55
Produkcja Przemysłowa 4.80 4.6 5.4 4.3 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.50 0.6 0.8 -0.9 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.60 4.6 5.1 4.5 3.8 3.8
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 86081.00 91200 102300 92200 123200 134900
Produkcja Samochodów 1557.00 1890 1710 2320 1710 1940
Rejestracje nowych samochodów 84114.00 89500 95600 108900 125500 136500
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.40 54.6 54.4 54.7 55 54.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 81.30 102 100 101 105 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.10 1.1 0.9 -0.9 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.90 4.5 5.2 4.5 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 164354.00 166107 173829 172407 172572 179302
Rozporządzalny Dochód Osobisty 210645.00 220177 259975 220967 221177 229803
Kredyt Konsumencki 640480975.00 673760151 688110820 671864543 672505024 698732720
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1201894.00 1234272 1245978 1225236 1237951 1275089
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.17 1.17 1.17 1.17 1.27 1.27
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.40 60 60 60 60 59
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.93 100 100 100 100 98
Cena Benzyny 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana -1.90 5.1 5.6 4.4 3.6 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1661.60 1726 1738 1740 1725 1742
Rozpoczęte Budowy Domów 1.45 1.6 1.8 2.3 2.9 2.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.20 75.8 75.8 75.8 75.8 75.7
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 36249.00 36200 30200 30600 28700 30400
Sprzedaż Nowych Domów 9.34 8 8.4 9.1 9.8 11
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 36.90 40 32 36 32 37


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.