Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 6716.60 6520 6385 6253 6124 5864
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.19 0.25 0.28 0.3 0.33 0.39

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -17.80 11 4 2.5 1.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.50 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
Stopa Bezrobocia 15.33 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Inflacja -0.40 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -306300.00 -5700000 -2600000 -3000000 -4000000 -2600000
Saldo Obrotów Bieżących 1447.00 900 1040 1980 2600 1950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 95.50 115 115 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle -9.10 -14 -16 -10 -6 -10
Przemysłowy PMI 49.90 50.5 47 50.8 54 51.5
PMI dla Usług 47.70 46.2 48.4 51 53.7 52.9
Optymizm Konsumentów 49.90 55 64 70 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 -2.7 -0.7 0.9 0.8 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -17.80 11 4 2.5 1.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.50 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
PKB 1394.12 1200 1200 1280 1280 1280
Pkb W Cenach Stałych 245867.00 302012 296251 296605 281518 309583
Środki Trwałe Brutto 46125.00 60109 58192 59284 52813 60810
Pkb Per Capita 33349.70 31100 31100 32000 32000 32000
Pkb Per Capita Ppp 40883.30 37900 37900 38800 38800 38800
Rolnictwo w PKB 9324.00 8100 7936 8452 10676 8294
Budownictwo w PKB 14185.00 17649 17383 16483 16242 18165
Przemysł w PKB 25680.00 33728 33363 31783 29404 34864
Administracja Publiczna w PKB 52075.00 49265 48614 51119 59626 50801
Usługi w PKB 167652.00 203975 200691 201654 191962 209722
Transport w PKB 37168.00 64414 63521 58989 42557 66380

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 15.33 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Pracujący 18607.20 17950 16480 16100 16500 17700
Bezrobotni Zarejestrowani 3802.81 4000 4500 5100 5000 4420
Zmiana Liczby Bezrobotnych 29.78 44 -32.1 -12 -40 -36
Bezrobocie Długoterminowe 4.10 7.67 7.77 7.47 7.07 6.57
Stopa Bezrobocia Młodzieży 41.70 45.27 45.37 45.07 44.67 44.17
Koszty Pracy 96.10 97.89 107 102 97.06 108
Przeciętne Wynagrodzenia 1804.08 1828 2042 1899 1822 2073
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
Populacja 46.94 46.92 46.92 47.05 47.05 47.05
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.54 55 55.5 56.5 57.2 57.7
Wzrost Wynagrodzeń -1.34 -2.6 -1.6 0.5 1 1.5
Zmiana Zatrudnienia -7.50 0.3 -0.8 0.3 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 47.03 45 45.9 46 47.4 49

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.40 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.23 104 105 104 106 106
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.58 104 105 104 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.23 103 104 104 106 106
Inflacja Bazowa 0.40 0.6 0.5 0.8 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.10 99.72 100 99.39 99.74 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.50 -3 -1.8 0.5 2.3 2.6
Inflacja Żywności 2.20 2.5 1.9 2 2.1 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.06 103 103 101 101 104
Cpi Transport 104.56 109 110 107 105 111

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2920.60 2920 3040 3230 3360 3280
Kredyty dla Sektora prywatnego 470676.00 456236 452464 459010 492322 466943
Tempo Wzrostu Kredytów 4.70 4 3.9 3.6 3.4 3.2
Prywatna długu do PKB 194.10 204 204 202 202 202
Bilans Banku Centralnego 935672.00 956000 961000 969000 967000 962000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -306300.00 -5700000 -2600000 -3000000 -4000000 -2600000
Saldo Obrotów Bieżących 1447.00 900 1040 1980 2600 1950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Import 23691800.00 24500000 22300000 22500000 21800000 25200000
Eksport 23385400.00 18800000 19700000 19500000 17800000 22600000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1726.00 -1870 -2320 2920 3060 4500
Przyjazdy Turystów 2464.44 2500 1800 2900 4600 2400
Dochody z Turystyki 2079.00 2360 1250 2250 2850 2840
Dług Zagraniczny 2206499000.00 2222000000 2255000000 2295000000 2287000000 2363000000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 95.50 115 115 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Wydatki Rządowe 61391.00 69170 72220 74240 73450 71900
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 50 50 46 46 46
Dług Publiczny 1224160712.00 1261000000 1271000000 1301000000 1321000000 1299000000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -9.10 -14 -16 -10 -6 -10
Przemysłowy PMI 49.90 50.5 47 50.8 54 51.5
PMI dla Usług 47.70 46.2 48.4 51 53.7 52.9
Produkcja Przemysłowa -6.40 -6.8 -3 7.8 12 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.30 -1.6 0.5 0.4 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.90 -7 -3.6 8.2 14 5.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 66925.00 -6 85500 65500 98800 95500
Produkcja Samochodów 631.00 1190 1220 1510 1680 1370
Rejestracje nowych samochodów 106059.00 85600 98800 101800 67900 109500

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 49.90 55 64 70 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 -2.7 -0.7 0.9 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.40 -4.3 -3.2 8.5 12 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 130660.00 170291 165655 164135 149606 173110
Rozporządzalny Dochód Osobisty 209939.00 200945 233032 209099 240380 243518
Kredyt Konsumencki 646488667.00 623952003 607335348 641134423 737047103 634665439
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1192297.00 1211756 1203834 1203730 1252770 1242357
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.90 64 64 62 62 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.21 105 105 102 102 102
Cena Benzyny 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -10.50 -7.2 -3.6 12 19 6.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1610.10 1320 1360 1410 1450 1490
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 26748.00 17000 25100 24100 26300 26700
Sprzedaż Nowych Domów 6.77 4.8 3.2 3.8 4 7.5
Rozpoczęte Budowy Domów 0.36 0.3 0.6 0.7 1 1.1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.4 76.4 76.2 76.2 76.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 25.89 19 20 26 25 26


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.