Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 8817.48 8489 8228 7974 7729 7260
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.34 0.41 0.45 0.5 0.55 0.66

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 3.2 2.7 1.2 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.80 7 8 9.5 8.6 3.6
Stopa Bezrobocia 15.26 15.1 15.4 15.2 14.9 14.4
Inflacja 3.30 3.4 2.8 2.2 1.9 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1597400.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Saldo Obrotów Bieżących 277.00 1480 1950 2050 2750 2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Dług Publiczny do PKB 120.00 120 120 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -11.00 -10.4 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2
Koniunktura w Przemyśle 1.20 1 6.3 2 2.5 5
Przemysłowy PMI 59.50 59.1 54 54.2 54.4 54.4
PMI dla Usług 60.10 58.9 54.5 54 54.2 55
Optymizm Konsumentów 91.60 95 98 102 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 47 45 47 47 47

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 3.2 2.7 1.2 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.80 7 8 9.5 8.6 3.6
PKB 1281.20 1280 1280 1380 1380 1380
Pkb W Cenach Stałych 297717.00 308967 313230 315671 323321 324507
Środki Trwałe Brutto 57533.00 61851 63101 63795 62481 65373
Pkb Per Capita 29600.35 32000 32000 32900 32900 32900
Pkb Per Capita Ppp 36215.45 38800 38800 39660 39660 39660
Rolnictwo w PKB 8287.00 9389 9803 9442 9000 10156
Budownictwo w PKB 15525.00 18043 17929 16920 16860 18575
Przemysł w PKB 34293.00 35487 37272 36495 37242 38614
Administracja Publiczna w PKB 55202.00 56577 58202 59535 59949 60298
Usługi w PKB 200895.00 206509 208767 212172 218172 216283
Transport w PKB 56532.00 56277 57313 57528 61394 59377

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 15.26 15.1 15.4 15.2 14.9 14.4
Pracujący 19671.70 19400 19500 19720 19800 19900
Bezrobotni Zarejestrowani 3333.92 3680 3700 3640 3620 3420
Zmiana Liczby Bezrobotnych -82.58 59 -36 -27 -60 -20
Bezrobocie Długoterminowe 6.30 6.14 6.44 6.24 5.94 5.64
Stopa Bezrobocia Młodzieży 35.10 34.94 35.24 35.04 34.74 34.44
Koszty Pracy 102.50 106 107 113 107 116
Przeciętne Wynagrodzenia 2064.37 1999 2152 1996 2147 2206
Płaca Minimalna 1108.33 1108 1108 1210 1210 1210
Populacja 47.33 47.5 47.5 47.85 47.85 47.85
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.58 57.9 57.7 57.9 58.2 58.5
Zmiana Zatrudnienia -0.90 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 49.63 48.9 48.7 49 49.4 49.9
Wzrost Wynagrodzeń 15.56 7.5 4.4 4.6 4 2.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.30 3.4 2.8 2.2 1.9 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.00 107 108 107 109 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.62 107 107 108 110 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.97 104 105 105 106 107
Inflacja Bazowa 0.70 0.7 1.2 1.4 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.50 108 108 109 117 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.30 8.4 6.9 3.6 3.7 2.8
Inflacja Żywności 1.90 1.4 1.7 1.9 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.71 105 106 107 113 107
Cpi Transport 113.74 108 108 113 115 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2960.00 3200 3280 3200 3180 3290
Kredyty dla Sektora prywatnego 467550.00 488899 485558 486572 484568 500125
Tempo Wzrostu Kredytów 6.50 3.6 3.2 3.4 3.2 3
Prywatna długu do PKB 212.00 202 202 198 198 198
Bilans Banku Centralnego 1128868.00 1055000 1062000 1072000 1079000 1099000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -1597400.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Saldo Obrotów Bieżących 277.00 1480 1950 2050 2750 2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Import 28165140.03 25500000 24400000 29100000 22700000 25200000
Eksport 26567777.38 24500000 24100000 29100000 24500000 24800000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5027.00 1250 4500 3240 3260 3650
Przyjazdy Turystów 4395.38 4500 2400 3200 3460 3220
Dochody z Turystyki 1995.00 2400 2840 2980 3200 3640
Dług Zagraniczny 2270036000.00 2324000000 2363000000 2387000000 2407000000 2423000000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 120.00 120 120 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -11.00 -10.4 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2
Wydatki Rządowe 64041.00 64500 64900 64200 64000 64800
Wydatków Rządowych W Pkb 52.30 49 49 46 46 46
Dług Publiczny 1392732509.00 1414000000 1399000000 1402000000 1414000000 1429000000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 47 45 47 47 47
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.20 1 6.3 2 2.5 5
Przemysłowy PMI 59.50 59.1 54 54.2 54.4 54.4
PMI dla Usług 60.10 58.9 54.5 54 54.2 55
Produkcja Przemysłowa 3.40 5.6 5.1 4.6 5.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 -1 0.4 0.6 0.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.60 6.3 5.5 4.6 5.1 3.8
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 47584.00 85900 112500 91200 102300 123200
Produkcja Samochodów 1463.00 2150 1670 1890 1710 1710
Rejestracje nowych samochodów 76571.00 102500 115500 89500 95600 125500
Zbiorczy Wskaźnik PMI 60.60 59.1 54.2 54.6 54.4 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 91.60 95 98 102 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.10 5.7 5.6 4.5 5.2 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 171468.00 170207 172004 175615 186214 178196
Rozporządzalny Dochód Osobisty 207910.00 220651 260142 227661 225790 269507
Kredyt Konsumencki 636222994.00 681661819 688517119 696664178 690938171 713303735
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1193204.00 1235083 1234834 1231889 1245978 1271879
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.50 62 62 60 60 60
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.01 102 102 100 100 100
Cena Benzyny 1.74 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana -13.20 5.7 6.5 5.1 5.6 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1625.40 1710 1750 1790 1760 1850
Rozpoczęte Budowy Domów 0.90 1.4 2.5 1.6 1.8 2.9
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.20 76.2 76.2 75.8 75.8 75.8
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 37961.00 28500 26700 36200 30200 28700
Sprzedaż Nowych Domów 9.36 5.5 7.5 8 8.4 9.8
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.84 32 26 40 32 32


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.