Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 8188.00 7970 7706 7450 7203 6733
Waluta 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.62 2.81 3.09 3.4 3.74 4.52

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 5.1 2.9 1.8 2.5 3.7
Stopa Bezrobocia 13.65 13.2 12.7 12.4 12 11
Inflacja 10.20 10.2 8.7 7.2 6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 1.8 0.3 0.6 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -6394400.00 -7000000 -7000000 -7800000 -7350000 -5500000
Saldo Obrotów Bieżących 1201.00 2750 1890 2480 2090 2220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
Dług Publiczny do PKB 118.40 115 115 114 114 114
Budżet Państwa do PKB -6.90 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 2.40 0.7 6 5 4.5 1
Przemysłowy PMI 53.80 54.4 54.6 54.4 54.2 53.8
PMI dla Usług 56.50 54.2 54.6 55 54.5 54.7
Optymizm Konsumentów 76.00 75 82 95 94 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.9 -0.9 0.6 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 45 45 47 47 47

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 5.1 2.9 1.8 2.5 3.7
PKB 1281.20 1450 1450 1450 1450 1510
Pkb W Cenach Stałych 317760.00 307431 313847 325266 325704 337301
Środki Trwałe Brutto 65940.00 62283 62796 63895 67589 66259
PKB Per Capita 24935.40 32900 32900 32900 32900 33800
PKB Per Capita PPP 36215.45 39660 39660 39660 39660 40260
Rolnictwo w PKB 7984.00 8024 8320 8778 8184 9103
Budownictwo w PKB 15561.00 16330 15923 16331 15950 16935
Przemysł w PKB 34835.00 34494 35035 37183 35706 38559
Administracja Publiczna w PKB 55006.00 57715 56549 55452 56381 57504
Usługi w PKB 211757.00 208120 211669 216415 217051 224422
Transport w PKB 67088.00 57637 62835 67417 68765 69911

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 13.65 13.2 12.7 12.4 12 11
Pracujący 20084.70 19780 19840 19900 19900 20400
Bezrobotni Zarejestrowani 2922.99 3410 3360 3260 3260 3180
Zmiana Liczby Bezrobotnych -99.51 -60 -43 -20 -20 -14
Bezrobocie Długoterminowe 5.60 5.15 4.65 4.35 3.95 3.95
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.90 28.45 27.95 27.65 27.25 27.25
Koszty Pracy 113.10 113 108 116 116 118
Przeciętne Wynagrodzenia 2006.61 2147 2015 2220 2057 2264
Płaca Minimalna 1125.83 1210 1210 1210 1210 1270
Populacja 47.33 47.85 47.85 47.85 47.85 48.21
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.50 59.1 59.2 59.5 59.5 59.8
Zmiana Zatrudnienia 1.00 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 50.51 50.4 50.6 50.7 50.7 51
Wzrost Wynagrodzeń 5.18 4 3.2 2.5 2.5 2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 10.20 10.2 8.7 7.2 6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 1.8 0.3 0.6 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.23 110 109 111 114 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.16 118 117 119 122 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.09 109 108 103 104 105
Inflacja Bazowa 4.90 4.2 3.4 1.5 1.2 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 157.10 130 132 140 159 144
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 43.60 15.7 7.4 2.8 3 2.5
Inflacja Żywności 10.98 7.4 5.3 3.2 2.2 0.5
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 10.00 10 9.4 7.8 4.5 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.81 122 127 121 132 123
Cpi Transport 113.64 116 116 117 117 118

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 0.37 0.87 1.12 1.12
Bilans Banków 2985.20 3180 3240 3290 3290 3340
Kredyty dla Sektora prywatnego 470105.00 484568 477561 485995 479329 500575
Tempo Wzrostu Kredytów 3.30 3.2 3.2 3 3 3
Prywatny dług do PKB 212.00 198 198 198 198 195
Bilans Banku Centralnego 1214192.00 1179000 1181000 1199000 1199000 1239000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -6394400.00 -7000000 -7000000 -7800000 -7350000 -5500000
Saldo Obrotów Bieżących 1201.00 2750 1890 2480 2090 2220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
Import 37707600.00 40000000 39500000 39700000 39500000 39000000
Eksport 31313200.00 33000000 32500000 31900000 32150000 33500000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 284.00 3260 1980 3650 3650 3870
Przyjazdy Turystów 6102.14 3460 5100 3220 3220 4150
Dług Zagraniczny 2341053000.00 2407000000 2415000000 2423000000 2423000000 2494000000
Dochody z Turystyki 2487.00 3200 2980 3640 3640 4340

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 118.40 115 115 114 114 114
Budżet Państwa do PKB -6.90 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Wydatki Rządowe 66786.00 64000 66763 64800 68456 66400
Wydatków Rządowych W Pkb 52.30 46 46 46 46 44
Dług Publiczny 1453853221.00 1414000000 1421000000 1429000000 1429000000 1446000000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.00 45 45 47 47 47
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.40 0.7 6 5 4.5 1
Przemysłowy PMI 53.80 54.4 54.6 54.4 54.2 53.8
PMI dla Usług 56.50 54.2 54.6 55 54.5 54.7
Produkcja Przemysłowa 2.40 5.4 4.3 3.4 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.10 0.8 -0.9 0.5 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.07 5.1 4.5 3.8 3.8 3.8
Produkcja Samochodów 1596.00 1710 2320 1710 1710 1940
Rejestracje nowych samochodów 89057.00 95600 108900 125500 125500 136500
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 84977.00 102300 92200 123200 123200 134900
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.70 54.4 54.7 55 55 54.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 76.00 75 82 95 94 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.9 -0.9 0.6 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 5.2 4.5 3.4 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 170629.00 171326 170273 175276 174895 181761
Rozporządzalny Dochód Osobisty 249025.00 257524 216754 253507 255251 262887
Kredyt Konsumencki 642988843.00 681625327 659054923 653967484 659063564 678164281
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1191817.00 1245978 1225236 1228772 1218985 1265636
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.76 0.76 1.51 2.01 2.26 2.26
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.90 60 60 60 60 59
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.93 100 100 100 100 98
Cena Benzyny 2.19 2.27 2.35 2.44 2.52 2.52

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana -3.80 5.6 4.4 3.6 3.6 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1734.00 1817 1806 1816 1838 1852
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.10 75.8 75.8 75.8 75.8 75.7
Rozpoczęte Budowy Domów 1.09 1.8 2.3 2.9 2.9 2.7
Sprzedaż Nowych Domów 8.79 8.4 9.1 9.8 9.8 11
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 33423.00 30200 30600 28700 28700 30400
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 38.56 32 36 32 32 37


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.