Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 9174.60 9475 9372 9270 9169 8970
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.82 1.04 1.07 1.11 1.14 1.22
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
Stopa Bezrobocia 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Inflacja 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 97 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
PMI dla Usług 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Przemysłowy PMI 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Optymizm Konsumentów 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
PKB 1311.32 1510 1510 1510 1550 1550
Pkb W Cenach Stałych 307460.00 303337 305343 312667 313609 318608
Środki Trwałe Brutto 66105.00 64663 65420 66659 67427 67926
Pkb Per Capita 32405.75 33600 33600 33600 34100 34100
Pkb Per Capita Ppp 34272.36 35400 35400 35400 35900 35900
Rolnictwo w PKB 7548.00 8086 7689 8150 7699 8304
Budownictwo w PKB 18617.00 17733 18072 18776 18989 19133
Przemysł w PKB 38133.00 38750 38507 38806 38896 39543
Administracja Publiczna w PKB 50567.00 49419 49853 51012 51578 51981
Usługi w PKB 203137.00 199772 201298 206401 207200 210323
Transport w PKB 66060.00 65710 65730 67441 67381 68723
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3147.42 2670 2640 2600 2600 2500
Zmiana Liczby Bezrobotnych -91.50 -88.6 32 -45.5 -45.5 -32.1
Bezrobocie Długoterminowe 5.70 5.2 5.1 5.1 5.1 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.70 30.9 29.8 29.4 29.4 27
Koszty Pracy 106.00 104 99.5 109 109 112
Przeciętne Wynagrodzenia 2039.01 1995 1890 2070 2070 2100
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1050 1150 1150
Populacja 46.66 46.89 46.89 46.79 46.92 46.92
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.35 61.5 61.7 62 62 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
Koszty Utrzymania 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 950 950 950 950 990
Zmiana Zatrudnienia 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 63.58 63.8 63.9 64 64 65
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.74 106 106 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.15 104 103 105 103 107
Inflacja Bazowa 0.90 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.60 106 108 106 107 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 1.7 1.9 1.8 2 2
Inflacja Żywności 0.80 1.7 2 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.45 107 110 110 108 112
Cpi Transport 110.19 111 111 107 111 109
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.13
Podaż Pieniądza M2 1217373.00 1540000 1590000 1650000 1650000 1980000
Bilans Banków 2633.40 3280 3340 3490 3490 4060
Kredyty dla Sektora prywatnego 444816.00 507000 511000 514000 514000 545000
Tempo Wzrostu Kredytów 1.40 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Prywatna długu do PKB 199.70 185 185 185 179 179
Bilans Banku Centralnego 739656.00 752000 759000 772000 772000 785000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Import 27821800.00 26600000 26800000 25000000 29900000 25500000
Eksport 25469200.00 25100000 24300000 23200000 28400000 23700000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2466.00 2900 -2200 2370 2370 2320
Przyjazdy Turystów 5645.75 9150 9150 5890 5890 6150
Rezerwy Złota 281.60 282 282 282 282 282
Dochody z Turystyki 3350.00 6720 7150 3620 3620 4050
Dług Zagraniczny 2014359000.00 1991502000 2002699000 2006503000 2006503000 2031138000
Wydobycie Ropy Naftowej 1.00 2 2 2 2 2
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 97 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 56820.00 55731 56367 57698 57956 58794
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41 41 41 41.1 41.1
Dług Publiczny 1173988055.00 1189000000 1195000000 1209000000 1209000000 1231000000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
PMI dla Usług 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Przemysłowy PMI 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Produkcja Przemysłowa -3.10 3 2.4 2.2 2.2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.20 -0.4 -0.3 0.3 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 2.5 2.3 2.6 2.6 2.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 119417.00 137800 91700 111400 111400 119500
Produkcja Samochodów 2067.00 2400 2480 1700 1700 1900
Rejestracje nowych samochodów 118655.00 115400 120100 132200 132200 149800
Produkcja w Górnictwie -17.20 2 1.5 1.1 1.1 1.5
Produkcja Stali 1371.00 1340 1270 1180 1180 1260
Zamówienia W Przemyśle 2.00 3.6 3.2 2.9 2.9 2.8
Produkcja Energii Elektrycznej 22160.00 24100 22100 25700 25700 25600
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.70 2.7 2.3 2.4 2.4 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 173559.00 171356 173225 177102 177030 180467
Rozporządzalny Dochód Osobisty 234005.00 233980 202904 238919 238685 243459
Kredyt Konsumencki 646845146.00 660113610 652851265 660428894 659782049 672977043
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1170816.00 1410000 1440000 1490000 1490000 1650000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.39 1.11 1.11 1.11 1.36 1.36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.60 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 100.42 91.5 91.5 91.5 85 85
Cena Benzyny 1.55 1.43 1.4 1.36 1.33 1.33
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana -5.80 2.8 2.5 2.2 2.2 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1636.30 1695 1715 1721 1721 1832
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 31018.00 30200 32200 22700 22700 25100
Sprzedaż Nowych Domów 8.05 8.45 8.65 8.88 8.88 11.51
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 34.60 38.78 36.22 30.16 30.16 34.65
Rozpoczęte Budowy Domów 0.86 1.09 1.15 1.25 1.25 1.64
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.10 76.9 76.9 76.9 76.4 76.4


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.