Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 9036.15 8970 8870 8772 8674 8482
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.23 0.29 0.32 0.35 0.39 0.47
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Stopa Bezrobocia 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Inflacja 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
PMI dla Usług 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Przemysłowy PMI 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Optymizm Konsumentów 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
PKB 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Pkb W Cenach Stałych 311064.00 307593 311435 311448 316974 317352
Środki Trwałe Brutto 62059.00 60172 61206 62678 63238 62369
Pkb Per Capita 33146.40 33600 33600 34100 34100 34100
Pkb Per Capita Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Rolnictwo w PKB 8206.00 8368 8625 8125 8362 8789
Budownictwo w PKB 18266.00 17427 17820 17983 18613 18158
Przemysł w PKB 34138.00 34479 34369 34486 34787 35022
Administracja Publiczna w PKB 50957.00 50144 50460 50791 51925 51419
Usługi w PKB 212157.00 208154 211334 211904 216188 215349
Transport w PKB 66777.00 66144 66731 66854 68046 67998
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Zmiana Liczby Bezrobotnych 54.40 32 -45.5 -29 -82 -32.1
Bezrobocie Długoterminowe 5.60 5.58 5.38 6.08 5.28 4.88
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.10 32.08 31.88 32.58 31.78 31.38
Koszty Pracy 104.80 102 109 103 107 112
Przeciętne Wynagrodzenia 1992.18 1911 2100 1923 2040 2148
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Populacja 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.74 61.7 62 62 62.4 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1161 1185 1179 1178 1212
Koszty Utrzymania 855.00 850 881 876 876 901
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2064 2050 2040 2038 2097
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 927 960 955 954 982
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.1
Wskaźnik Zatrudnienia 64.49 63.9 64 64.2 64.4 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.12 104 105 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.79 103 104 103 105 105
Inflacja Bazowa 0.90 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.20 105 103 104 105 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 -1.2 -0.6 0.4 0.9 1.6
Inflacja Żywności 1.00 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.91 109 109 107 105 111
Cpi Transport 109.37 110 107 110 110 108
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bilans Banków 2681.90 2710 2850 2910 2990 3040
Kredyty dla Sektora prywatnego 444880.00 460302 452967 453712 453175 461573
Tempo Wzrostu Kredytów 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Prywatna długu do PKB 194.10 191 191 186 186 186
Bilans Banku Centralnego 729289.00 729000 732000 743000 749000 761000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 26471300.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Eksport 24938700.00 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1628.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Przyjazdy Turystów 9887.05 9220 4990 4990 9420 5250
Dochody z Turystyki 6784.00 7150 3620 4610 6950 4050
Dług Zagraniczny 2057984000.00 2045000000 2056000000 2099000000 2097000000 2095000000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 58162.00 57467 58107 58649 59267 59211
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Dług Publiczny 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
PMI dla Usług 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Przemysłowy PMI 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Produkcja Przemysłowa 0.80 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 -0.6 -0.7 0.4 0.5 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 90774.00 61700 97400 119400 140800 99500
Produkcja Samochodów 2066.00 1420 1050 1770 2360 1220
Rejestracje nowych samochodów 118853.00 101100 108200 109200 116900 111800
Produkcja w Górnictwie -1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Zamówienia W Przemyśle 0.90 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 175561.00 176774 177592 177714 178897 180966
Rozporządzalny Dochód Osobisty 203397.00 205725 238919 207465 207262 243459
Kredyt Konsumencki 646754555.00 661921074 660430436 659689646 659042892 672978614
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1172632.00 1209151 1198855 1194232 1204598 1221633
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Cena Benzyny 1.49 1.43 1.39 1.35 1.31 1.32
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 2.70 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1636.30 1615 1721 1710 1720 1832
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29900.00 32200 22700 29500 30720 25100
Sprzedaż Nowych Domów 8.54 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 39.35 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Rozpoczęte Budowy Domów 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.