Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 9281.60 9102 9007 8912 8819 8635
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.41 0.41 0.43 0.45 0.47 0.51
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Stopa Bezrobocia 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Inflacja 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -2110200.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -413.00 800 2920 980 1420 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
PMI dla Usług 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Przemysłowy PMI 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Optymizm Konsumentów 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
PKB 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Pkb W Cenach Stałych 307460.00 305443 312667 312361 313609 318608
Środki Trwałe Brutto 66171.00 65441 66659 66594 67427 67926
Pkb Per Capita 33146.40 33600 33600 33600 34100 34100
Pkb Per Capita Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Rolnictwo w PKB 7563.00 7692 8150 8142 7699 8304
Budownictwo w PKB 18628.00 18078 18776 18758 18989 19133
Przemysł w PKB 38154.00 38519 38806 38768 38896 39543
Administracja Publiczna w PKB 50583.00 49869 51012 50962 51578 51981
Usługi w PKB 203137.00 201364 206401 206199 207200 210323
Transport w PKB 66355.00 65751 67441 67375 67381 68723
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Zmiana Liczby Bezrobotnych -63.80 32 -45.5 -45.5 -82 -32.1
Bezrobocie Długoterminowe 5.60 5.4 5.2 5.2 5.1 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.70 29.8 29.4 32.1 32.4 27
Koszty Pracy 100.40 99.5 109 109 103 112
Przeciętne Wynagrodzenia 1876.19 1890 2070 2100 1923 2100
Płaca Minimalna 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Populacja 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.35 61.7 62 62 62.4 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1150.00 1200 1200 1185 1179 1270
Koszty Utrzymania 855.00 1080 1080 881 876 1150
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1990.00 2310 2310 2050 2040 2390
Płace Nisko Wykwalifikowanych 932.00 950 950 960 955 990
Zmiana Zatrudnienia 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 63.58 63.9 64 64 64.4 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.82 105 106 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.49 103 105 103 103 107
Inflacja Bazowa 0.70 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.60 108 106 107 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
Inflacja Żywności 0.50 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.22 110 110 107 106 111
Cpi Transport 109.16 111 107 110 111 109
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.13
Bilans Banków 2673.30 2810 2850 2910 2990 3040
Kredyty dla Sektora prywatnego 447123.00 511000 514000 452967 453712 545000
Tempo Wzrostu Kredytów 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Prywatna długu do PKB 194.10 191 191 186 186 186
Bilans Banku Centralnego 725352.00 749000 752000 763000 769000 765000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2110200.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Saldo Obrotów Bieżących -413.00 800 2920 980 1420 2040
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 28801800.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Eksport 26691500.00 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1091.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Przyjazdy Turystów 7952.79 9220 4990 4990 9420 5250
Dochody z Turystyki 4185.00 7150 3620 4610 6950 4050
Dług Zagraniczny 2057984000.00 2002699000 2006503000 2056660539 2054646180 2031138000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 97.10 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 56967.00 56385 57698 57641 57956 58794
Wydatków Rządowych W Pkb 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Dług Publiczny 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
PMI dla Usług 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Przemysłowy PMI 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Produkcja Przemysłowa 1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 -0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.30 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 130519.00 61700 97400 119400 140800 99500
Produkcja Samochodów 2314.00 1420 1050 1770 2360 1220
Rejestracje nowych samochodów 115540.00 101100 108200 109200 116900 111800
Produkcja w Górnictwie 3.30 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Zamówienia W Przemyśle -2.10 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.40 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 173667.00 173282 177102 176928 177030 180467
Rozporządzalny Dochód Osobisty 203397.00 202849 238919 238685 238685 243459
Kredyt Konsumencki 646754555.00 653071689 660428894 659782049 659782049 672977043
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1175567.00 1440000 1490000 1198855 1194232 1650000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.45 1.11 1.11 1.36 1.05 1.36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Cena Benzyny 1.53 1.4 1.36 1.33 1.37 1.33
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 0.00 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1636.30 1615 1721 1710 1720 1832
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 29032.00 32200 22700 29500 30720 25100
Sprzedaż Nowych Domów 8.31 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 39.25 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Rozpoczęte Budowy Domów 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Hiszpania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.