Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 347 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
Stopa Bezrobocia 5 2019-09
Inflacja 2.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -212 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -490 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1 2019-09
Optymizm Konsumentów -7.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
PKB 106 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 21.79 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4.78 2019-06
Pkb Per Capita 20670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31326 2018-12
Rolnictwo w PKB 0.66 2019-06
Budownictwo w PKB 1415 2019-06
Przemysł w PKB 5524 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 2.55 2019-06
Usługi w PKB 3736 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2019-09
Pracujący 2570 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 138893 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94.3 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.1 2019-08
Koszty Pracy 120 2019-06
Wydajność 120 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1123 2019-08
Płaca Minimalna 520 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1109 2019-08
Populacja 5.45 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2420 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 640 2018-12
Koszty Utrzymania 450 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 111 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125 2019-08
Inflacja Bazowa 2.6 2019-09
Deflator Pkb 109 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 99.1 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.1 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 250 2019-09
Cpi Transport 132 2019-09
Inflacja Żywności 4.9 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Podaż Pieniądza M0 12.64 2019-08
Podaż Pieniądza M1 54.2 2019-08
Podaż Pieniądza M2 67.1 2019-08
Podaż Pieniądza M3 67.1 2019-08
Bilans Banków 84510 2019-07
Rezerwy Walutowe 6558 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 20237 2019-08
Bilans Banku Centralnego 45153 2019-08
Prywatna długu do PKB 137 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -212 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -490 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Eksport 5891 2019-08
Import 6203 2019-08
Dług Zagraniczny 103 2019-06
Terms of Trade 99.97 2019-06
Rachunek kapitałowy -659 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -217 2019-07
Rezerwy Złota 31.69 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -1841 2019-09
Wydatki Rządowe 3.81 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 40.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 10456 2019-09
Dług Publiczny 42946 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 12296 2019-09
Wnioski o Azyl 30 2019-07
Rating Kredytowy 79.63
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1 2019-09
Produkcja Przemysłowa -8.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -9.5 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 89.4 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 4849 2019-09
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 0.99 2019-06
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2018-12
Ranking Korupcji 57 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2090 2019-07
Zamówienia W Przemyśle -9.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-07
Produkcja w Górnictwie 5 2019-08
Nowe Zamówienia 4110 2019-08
Produkcja Stali 430 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.9 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 10.82 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13409 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1218 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.85 2019-08
Kredyt Konsumencki 6649 2019-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 97.9 2019-09
Cena Benzyny 1.45 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 67.89 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.9 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.