Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 320 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.2 2020-05
Inflacja 2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -492 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -789 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-06
Optymizm Konsumentów -35.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Przypadki koronawirusa 1764 2020-07
Śmierć koronawirusa 28 2020-07
Odzyskany koronawirus 1473 2020-07
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.7 2020-03
PKB 105 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19.83 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3.68 2020-03
Pkb Per Capita 21039 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32793 2019-12
Rolnictwo w PKB 0.48 2020-03
Budownictwo w PKB 583 2020-03
Przemysł w PKB 4414 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 2.85 2020-03
Usługi w PKB 3324 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2020-05
Pracujący 2552 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 198256 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.8 2020-05
Koszty Pracy 135 2020-03
Wydajność 106 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1083 2020-04
Płaca Minimalna 520 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1060 2020-04
Populacja 5.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2342 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 112 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128 2020-05
Inflacja Bazowa 2 2020-05
Deflator Pkb 108 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 99 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.5 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 255 2020-05
Cpi Transport 120 2020-05
Inflacja Żywności 4.8 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Podaż Pieniądza M0 13.6 2020-05
Podaż Pieniądza M1 59.8 2020-05
Podaż Pieniądza M2 71.4 2020-05
Podaż Pieniądza M3 71.3 2020-05
Bilans Banków 86160 2020-03
Rezerwy Walutowe 7603 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 20756 2020-05
Bilans Banku Centralnego 53697 2020-05
Prywatna długu do PKB 136 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -492 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -789 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Eksport 3749 2020-04
Import 4241 2020-04
Dług Zagraniczny 106 2020-03
Terms of Trade 102 2020-03
Rachunek kapitałowy -494 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 282 2020-04
Rezerwy Złota 31.7 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2020-02
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -774 2020-06
Wydatki Rządowe 3.6 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5894 2020-06
Dług Publiczny 44316 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 9804 2020-06
Wnioski o Azyl 10 2020-04
Rating Kredytowy 78 2020-07
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-06
Produkcja Przemysłowa -42 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -47.4 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 4123 2020-05
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 0.41 2020-03
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2019-12
Ranking Korupcji 59 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2069 2020-04
Zamówienia W Przemyśle -7.2 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -26.7 2020-04
Produkcja w Górnictwie -0.3 2020-04
Nowe Zamówienia 1989 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -35.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.9 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 11.9 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13456 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 758 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.29 2020-05
Kredyt Konsumencki 6325 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 64.8 2020-06
Cena Benzyny 1.22 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 68.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.7 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1764 2020-07
Śmierć koronawirusa 28 2020-07
Odzyskany koronawirus 1473 2020-07
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.