Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-03
Indeks Giełdowy 328 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-02
Inflacja 3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 27.6 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -279 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1.3 2020-02
Optymizm Konsumentów -11.1 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Przypadki koronawirusa 226 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-12
PKB 111 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 23.02 2019-12
Środki Trwałe Brutto 5.84 2019-12
Pkb Per Capita 20670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31326 2018-12
Rolnictwo w PKB 0.43 2019-12
Budownictwo w PKB 1916 2019-12
Przemysł w PKB 4429 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3.02 2019-12
Usługi w PKB 3471 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-02
Pracujący 2591 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 138943 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94.4 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.7 2020-01
Koszty Pracy 114 2019-09
Wydajność 128 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1171 2020-01
Płaca Minimalna 520 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1154 2020-01
Populacja 5.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2427 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 640 2018-12
Koszty Utrzymania 450 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 118 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 6.9 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 2020-02
Inflacja Bazowa 3.2 2020-02
Deflator Pkb 105 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 255 2020-02
Cpi Transport 129 2020-02
Inflacja Żywności 4.6 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Podaż Pieniądza M0 12.88 2020-01
Podaż Pieniądza M1 57.1 2020-01
Podaż Pieniądza M2 69.3 2020-01
Podaż Pieniądza M3 69.3 2020-01
Bilans Banków 86634 2019-11
Rezerwy Walutowe 6901 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 20230 2020-01
Bilans Banku Centralnego 47178 2020-01
Prywatna długu do PKB 136 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 27.6 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -279 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Eksport 6682 2020-01
Import 6655 2020-01
Dług Zagraniczny 106 2019-09
Terms of Trade 99.18 2019-11
Rachunek kapitałowy -75.02 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209 2020-01
Rezerwy Złota 31.69 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-11
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -626 2020-02
Wydatki Rządowe 4.68 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 40.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2175 2020-02
Dług Publiczny 43184 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2896 2020-02
Wnioski o Azyl 15 2019-12
Rating Kredytowy 78 2020-03
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.3 2020-02
Produkcja Przemysłowa 0.5 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 82.2 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 7220 2020-02
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów -0.88 2019-12
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2019-12
Ranking Korupcji 59 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2433 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -9.4 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.5 2020-01
Produkcja w Górnictwie 16.7 2020-01
Nowe Zamówienia 4586 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.1 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 12.6 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14170 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1399 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.6 2020-01
Kredyt Konsumencki 6593 2020-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 98 2020-02
Cena Benzyny 1.43 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.26 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.9 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 226 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.