Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-09
Indeks Giełdowy 370 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.33 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.6 2020-08
Inflacja 1.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 333 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 39.8 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.3 2020-08
Optymizm Konsumentów -30.8 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 6756 2020-09
Śmierć koronawirusa 40 2020-09
Odzyskany koronawirus 3668 2020-09
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.1 2020-06
PKB 105 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19.73 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3.9 2020-06
Pkb Per Capita 21039 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32793 2019-12
Rolnictwo w PKB 0.55 2020-06
Budownictwo w PKB 1064 2020-06
Przemysł w PKB 3538 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 2.76 2020-06
Usługi w PKB 3259 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2020-08
Pracujący 2504 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 208362 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 93.4 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.8 2020-07
Koszty Pracy 131 2020-06
Wydajność 114 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1157 2020-07
Płaca Minimalna 580 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1132 2020-07
Populacja 5.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.8 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2292 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 118 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 3 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 2020-08
Inflacja Bazowa 1.5 2020-08
Deflator Pkb 107 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 256 2020-08
Cpi Transport 125 2020-08
Inflacja Żywności 1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Podaż Pieniądza M0 13.93 2020-07
Podaż Pieniądza M1 60.9 2020-07
Podaż Pieniądza M2 72.1 2020-07
Podaż Pieniądza M3 72 2020-07
Bilans Banków 87990 2020-05
Rezerwy Walutowe 7889 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 20991 2020-07
Bilans Banku Centralnego 54346 2020-07
Prywatna długu do PKB 136 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 333 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 39.8 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Eksport 5883 2020-07
Import 5551 2020-07
Dług Zagraniczny 106 2020-03
Terms of Trade 99.77 2020-05
Rachunek kapitałowy -988 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 57.8 2020-07
Rezerwy Złota 31.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2020-05
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -154 2020-08
Wydatki Rządowe 3.5 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 8720 2020-08
Dług Publiczny 52698 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 12707 2020-08
Wnioski o Azyl 10 2020-05
Rating Kredytowy 76 2020-09
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa -3.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.4 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 6980 2020-08
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów -0.25 2020-06
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2019-12
Ranking Korupcji 59 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2187 2020-06
Zamówienia W Przemyśle -41.9 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7 2020-07
Produkcja w Górnictwie 3.2 2020-07
Nowe Zamówienia 3756 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -30.8 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 11.69 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13838 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1441 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.46 2020-07
Kredyt Konsumencki 6272 2020-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 83.5 2020-08
Cena Benzyny 1.38 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 68.69 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.3 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6756 2020-09
Śmierć koronawirusa 40 2020-09
Odzyskany koronawirus 3668 2020-09
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.