Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 351 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.06 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.92 2019-12
Inflacja 3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 158 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -284 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -6 2019-12
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
PKB 106 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 23.22 2019-09
Środki Trwałe Brutto 5.05 2019-09
Pkb Per Capita 20670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31326 2018-12
Rolnictwo w PKB 0.93 2019-09
Budownictwo w PKB 2069 2019-09
Przemysł w PKB 4267 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2.99 2019-09
Usługi w PKB 4199 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.92 2019-12
Pracujący 2585 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 135517 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.7 2019-11
Koszty Pracy 114 2019-09
Wydajność 128 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1371 2019-11
Płaca Minimalna 520 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1354 2019-11
Populacja 5.45 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2427 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 640 2018-12
Koszty Utrzymania 450 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 118 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126 2019-12
Inflacja Bazowa 2.3 2019-12
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 250 2019-12
Cpi Transport 129 2019-12
Inflacja Żywności 5.2 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Podaż Pieniądza M0 12.76 2019-11
Podaż Pieniądza M1 56.5 2019-11
Podaż Pieniądza M2 68.8 2019-11
Podaż Pieniądza M3 68.7 2019-11
Bilans Banków 86634 2019-11
Rezerwy Walutowe 6382 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 20602 2019-11
Bilans Banku Centralnego 46634 2019-11
Prywatna długu do PKB 136 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 158 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -284 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Eksport 7309 2019-11
Import 7152 2019-11
Dług Zagraniczny 106 2019-09
Terms of Trade 100 2019-10
Rachunek kapitałowy 752 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 381 2019-11
Rezerwy Złota 31.69 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-08
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -2185 2019-12
Wydatki Rządowe 3.84 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 40.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 15741 2019-12
Dług Publiczny 43273 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 17925 2019-12
Wnioski o Azyl 30 2019-10
Rating Kredytowy 78 2020-01
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6 2019-12
Produkcja Przemysłowa -4.4 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.2 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 7714 2019-12
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 1.8 2019-09
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2019-12
Ranking Korupcji 59 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2294 2019-10
Zamówienia W Przemyśle -7.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2019-11
Produkcja w Górnictwie 11.6 2019-11
Nowe Zamówienia 4503 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 12.29 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14170 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1399 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.72 2019-11
Kredyt Konsumencki 6640 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 97.9 2019-12
Cena Benzyny 1.46 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.26 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -10.5 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.