Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2020-12
Indeks Giełdowy 345 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.46 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-10
Inflacja 1.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy 708 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 429 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2020-11
Optymizm Konsumentów -34.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 107183 2020-12
Śmierć koronawirusa 898 2020-12
Odzyskany koronawirus 71738 2020-12
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-09
PKB 105 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19.73 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3.9 2020-06
Pkb Per Capita 21039 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32793 2019-12
Rolnictwo w PKB 0.55 2020-06
Budownictwo w PKB 1064 2020-06
Przemysł w PKB 3538 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 2.76 2020-06
Usługi w PKB 3259 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-10
Pracujący 2504 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 201281 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 93.4 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.8 2020-10
Koszty Pracy 131 2020-06
Wydajność 114 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2020-09
Płaca Minimalna 580 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1169 2020-09
Populacja 5.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.8 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2292 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 118 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 3 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128 2020-10
Inflacja Bazowa 1.5 2020-10
Deflator Pkb 107 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.8 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 256 2020-10
Cpi Transport 124 2020-10
Inflacja Żywności 1 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Podaż Pieniądza M0 14.04 2020-09
Podaż Pieniądza M1 62.6 2020-09
Podaż Pieniądza M2 73.5 2020-09
Podaż Pieniądza M3 73.4 2020-09
Bilans Banków 91455 2020-08
Rezerwy Walutowe 8071 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 21236 2020-09
Bilans Banku Centralnego 56566 2020-09
Prywatna długu do PKB 136 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 708 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 429 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Eksport 7256 2020-09
Import 6548 2020-09
Dług Zagraniczny 113 2020-06
Terms of Trade 100 2020-08
Rachunek kapitałowy -282 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -975 2020-09
Rezerwy Złota 31.69 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -110 2020-10
Wydatki Rządowe 3.5 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 11499 2020-10
Dług Publiczny 53268 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 16274 2020-10
Wnioski o Azyl 30 2020-08
Rating Kredytowy 76 2020-12
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2020-11
Produkcja Przemysłowa -0.2 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 79.7 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 6694 2020-10
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów -0.25 2020-06
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2019-12
Ranking Korupcji 59 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2259 2020-08
Zamówienia W Przemyśle 4.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2020-09
Produkcja w Górnictwie 13.3 2020-09
Nowe Zamówienia 4914 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -34.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 11.69 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13838 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1441 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.38 2020-09
Kredyt Konsumencki 6210 2020-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 86.6 2020-11
Cena Benzyny 1.36 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.64 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -22.1 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 107183 2020-12
Śmierć koronawirusa 898 2020-12
Odzyskany koronawirus 71738 2020-12
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.