Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.06
Indeks Giełdowy 380 383 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 1.4 Procent
Stopa Bezrobocia 6.5 6.7 Procent
Inflacja 11.8 10.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 1.7 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -420 -259 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -798 -690 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 -2.7 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 63.1 59.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.2 -5.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 6.3 0.7 Punkty
Optymizm Konsumentów -23.1 -28.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 -0.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 25 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 1.4 Procent
PKB 105 105 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 22.91 23.08 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 5.3 4.52 Mld Eur
PKB Per Capita 17252 18128 USD
PKB Per Capita PPP 30330 31871 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3 -4.4 Procent
Rolnictwo w PKB 0.31 0.58 Mld Eur
Budownictwo w PKB 1634 1261 W Mln Eur
Przemysł w PKB 4276 4079 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 3.19 3.21 Mld Eur
Usługi w PKB 3498 4432 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6.5 6.7 Procent
Pracujący 2614 2591 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 176533 180265
Uczestnictwo w Rynku Pracy 93.4 93.2 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 4.5 4 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.8 18.8 Procent
Koszty Pracy 143 124 Punkty
Wydajność 118 115 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 1342 1214 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 646 623 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 1316 1185 Eur / Miesiąc
Populacja 5.46 5.45 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.5
Zmiana Zatrudnienia -1.1 0 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 70.8 70.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2490 2474 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 80.6 77.6 Tysiąc
Wzrost Wynagrodzeń 6.9 2.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 11.8 10.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 1.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 200 198 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122 120 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 144 142 Punkty
Inflacja Bazowa 11.1 9.5 Procent
Deflator Pkb 112 111 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 138 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 102 101 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 100 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.4 1.7 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 10.9 9.6 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 292 288 Punkty
Cpi Transport 159 152 Punkty
Inflacja Żywności 13.9 11.7 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.5 13.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 130 130 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7070354 7069561 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1788133 1787919 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 20075 20069 Osoby
Łóżka szpitalne 5.76 5.7 na 1000 osób
Szpitale 23.65 23.87 na jeden milion osób
Lekarze 3.57 3.52 na 1000 osób
Pielęgniarki 5.74 5.7 na 1000 osób
Łóżka OIOM 4.85 4.81 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Podaż Pieniądza M0 15.75 15.67 Mld Eur
Podaż Pieniądza M1 71.1 71.5 Mld Eur
Podaż Pieniądza M2 80.5 80.6 Mld Eur
Podaż Pieniądza M3 80.5 80.4 Mld Eur
Bilans Banków 108633 107906 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 9426 8846 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 22454 22280 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 93014 91442 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 142 136 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -420 -259 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -798 -690 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 -2.7 Procent Pkb
Eksport 8607 8012 W Mln Eur
Import 9027 8271 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 133 114 Mld Eur
Terms of Trade 98.84 100 Punkty
Rachunek kapitałowy -798 -633 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1001 502 W Mln Eur
Rezerwy Złota 31.69 31.69 Ton
Crude Oil Imports from Russia 445 435 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 126605 124476 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 0 0 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 0.03 0.06
Sprzedaż Broni 1 12 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 63.1 59.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.2 -5.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu -1384 -1148 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 4.96 3.85 Mld Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 48 42.7 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 5233 3892 W Mln Eur
Dług Publiczny 59172 56608 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 6617 5041 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 25 25 Osoby
Rating Kredytowy 76
Wydatki Wojskowe 1778 1803 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 25 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 48.6 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 35.2 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 13.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 6.3 0.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa -7.3 -0.2 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.4 2.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 82.8 Procent
Rejestracje nowych samochodów 6058 7476
Szybkość Internetu 13037 13018 KBps
Adresy IP 898295 860635 IP
Zmiany Zapasów -0.88 1.69 Mld Eur
Index Konkurencyjności 66.77 66.84 Punkty
Ranking Konkurencyjności 42 41
Indeks Percepcji Korupcji 52 49 Punkty
Ranking Korupcji 56 60
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 42
Produkcja Energii Elektrycznej 2429 2586 Gigawatogodzina
Zamówienia W Przemyśle -5.64 2.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 -1.2 Procent
Produkcja w Górnictwie -23.3 -22 Procent
Nowe Zamówienia 5493 5363 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -23.1 -28.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 -0.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.5 16.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 12.78 12.83 Mld Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16524 14938 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2129 814 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.6 2.59 Procent
Kredyt Konsumencki 5767 5745 W Mln Eur
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 103 95.7 Punkty
Cena Benzyny 1.71 1.56 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.24 69.39 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 1.9 13.3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163 158 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 92.3 90.9 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.