Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 344 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 5 2019-07
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -364 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -12.3 2019-07
Optymizm Konsumentów -4.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
PKB 106 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 20.07 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3.91 2019-03
Pkb Per Capita 20670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31326 2018-12
Rolnictwo w PKB 0.54 2019-03
Budownictwo w PKB 887 2019-03
Przemysł w PKB 5264 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2.42 2019-03
Usługi w PKB 3382 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2019-07
Pracujący 2588 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 136626 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94.2 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.3 2019-06
Koszty Pracy 120 2019-03
Wydajność 112 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1125 2019-06
Płaca Minimalna 520 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111 2019-06
Populacja 5.45 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.6 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2442 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 640 2018-12
Koszty Utrzymania 450 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 108 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 4.6 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125 2019-07
Inflacja Bazowa 2.5 2019-07
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 248 2019-07
Cpi Transport 129 2019-07
Inflacja Żywności 4.7 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.2 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Podaż Pieniądza M0 12.55 2019-06
Podaż Pieniądza M1 53.3 2019-06
Podaż Pieniądza M2 66.2 2019-06
Podaż Pieniądza M3 66.2 2019-06
Bilans Banków 81881 2019-01
Rezerwy Walutowe 6128 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 19910 2019-06
Bilans Banku Centralnego 44682 2019-06
Prywatna długu do PKB 137 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -364 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Eksport 6488 2019-06
Import 6284 2019-06
Dług Zagraniczny 100 2019-03
Terms of Trade 100 2019-05
Rachunek kapitałowy 852 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 330 2019-06
Rezerwy Złota 31.7 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-04
Indeks Terroryzmu 0.12 2017-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -1427 2019-07
Wydatki Rządowe 3.47 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 40.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8144 2019-07
Dług Publiczny 43067 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 9571 2019-07
Wnioski o Azyl 20 2019-05
Rating Kredytowy 79.63
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -12.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -2.1 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 89.4 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 9396 2019-06
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2019-03
Index Konkurencyjności 66.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 41 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2018-12
Ranking Korupcji 57 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2432 2019-05
Zamówienia W Przemyśle -8.7 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-06
Produkcja w Górnictwie 10.9 2019-06
Nowe Zamówienia 4289 2019-06
Produkcja Stali 430 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 10.51 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 12349 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 533 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.75 2019-06
Kredyt Konsumencki 6634 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 95.1 2019-07
Cena Benzyny 1.51 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 67.89 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.7 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.