Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-05
Indeks Giełdowy 375 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 8 2021-03
Inflacja 1.4 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy 595 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -117 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 60.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 10.3 2021-04
Optymizm Konsumentów -22.5 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.1 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 385475 2021-05
Śmierć koronawirusa 11920 2021-05
Odzyskany koronawirus 255972 2021-05
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-12
PKB 105 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 22.36 2020-12
Środki Trwałe Brutto 4.94 2020-12
Pkb Per Capita 21039 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32793 2019-12
Rolnictwo w PKB 0.43 2020-12
Budownictwo w PKB 1535 2020-12
Przemysł w PKB 4303 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 3.15 2020-12
Usługi w PKB 2946 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2021-03
Pracujący 2539 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 218627 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 93 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.8 2021-03
Koszty Pracy 135 2020-12
Wydajność 115 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1136 2021-02
Płaca Minimalna 623 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1106 2021-02
Populacja 5.46 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2390 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 109 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.8 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 2021-03
Inflacja Bazowa 1.6 2021-03
Deflator Pkb 108 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 100 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 252 2021-03
Cpi Transport 133 2021-03
Inflacja Żywności -0.9 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 32.84 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1792674 2021-05
Przypadki koronawirusa 385475 2021-05
Śmierć koronawirusa 11920 2021-05
Odzyskany koronawirus 255972 2021-05
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Podaż Pieniądza M0 14.73 2021-03
Podaż Pieniądza M1 66.6 2021-03
Podaż Pieniądza M2 76.7 2021-03
Podaż Pieniądza M3 76.5 2021-03
Bilans Banków 95290 2021-02
Rezerwy Walutowe 7622 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 21320 2021-03
Bilans Banku Centralnego 61707 2021-03
Prywatna długu do PKB 136 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 595 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -117 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Eksport 8227 2021-03
Import 7632 2021-03
Dług Zagraniczny 111 2020-12
Terms of Trade 99.76 2021-01
Rachunek kapitałowy 894 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 171 2021-02
Rezerwy Złota 31.69 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.03 2019-12
Bronie Sprzedaży 1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Bilans Budżetu -637 2021-04
Wydatki Rządowe 4.73 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4398 2021-04
Dług Publiczny 52923 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 7026 2021-04
Wnioski o Azyl 30 2020-08
Rating Kredytowy 76 2021-05
Wydatki Wojskowe 1917 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 10.3 2021-04
Produkcja Przemysłowa 24.5 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 6542 2021-03
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów -0.82 2020-12
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2020-12
Ranking Korupcji 60 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2657 2021-02
Zamówienia W Przemyśle 4.6 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2021-02
Produkcja w Górnictwie -0.8 2021-02
Nowe Zamówienia 4846 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -22.5 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 12.37 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16098 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3028 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.39 2021-03
Kredyt Konsumencki 5844 2021-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2021-04
Cena Benzyny 1.57 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.64 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.8 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.