Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 387 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.6 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.37 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 85.58 2021-09
Inflacja 3.8 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4673547 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -11 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -292 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 60.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2021-08
Optymizm Konsumentów -18.8 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Przypadki koronawirusa 406760 2021-09
Śmierć koronawirusa 12596 2021-09
Odzyskany koronawirus 255972 2021-09
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.6 2021-06
PKB 105 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 21.9 2021-06
Środki Trwałe Brutto 4.08 2021-06
Pkb Per Capita 20008 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 30330 2020-12
Rolnictwo w PKB 0.5 2021-06
Budownictwo w PKB 1156 2021-06
Przemysł w PKB 4267 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 2.87 2021-06
Usługi w PKB 4489 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.37 2021-08
Pracujący 2535 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 199528 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 93.1 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.7 2021-07
Koszty Pracy 131 2021-06
Wydajność 115 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1244 2021-07
Płaca Minimalna 623 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1221 2021-07
Populacja 5.46 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.1 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2422 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 76.7 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 8.1 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 85.58 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4673547 2021-09
Przypadki koronawirusa 406760 2021-09
Śmierć koronawirusa 12596 2021-09
Odzyskany koronawirus 255972 2021-09
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 183 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133 2021-08
Inflacja Bazowa 4.5 2021-08
Deflator Pkb 109 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 261 2021-08
Cpi Transport 139 2021-08
Inflacja Żywności 3.6 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.5 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Podaż Pieniądza M0 15.18 2021-07
Podaż Pieniądza M1 69.2 2021-07
Podaż Pieniądza M2 78.1 2021-07
Podaż Pieniądza M3 78 2021-07
Bilans Banków 102330 2021-07
Rezerwy Walutowe 7373 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 21328 2021-07
Bilans Banku Centralnego 65802 2021-07
Prywatna długu do PKB 142 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -11 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -292 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.4 2020-12
Eksport 6735 2021-07
Import 6745 2021-07
Dług Zagraniczny 109 2021-03
Terms of Trade 101 2021-05
Rachunek kapitałowy -1313 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 93.4 2021-07
Rezerwy Złota 31.69 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0 2021-05
Indeks Terroryzmu 0.03 2019-12
Bronie Sprzedaży 1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.2 2020-12
Bilans Budżetu -239 2021-08
Wydatki Rządowe 4.05 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 10330 2021-08
Dług Publiczny 56005 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 14285 2021-08
Wnioski o Azyl 15 2021-02
Rating Kredytowy 76 2021-09
Wydatki Wojskowe 1778 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2021-08
Produkcja Przemysłowa 7.8 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 82.7 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 6778 2021-08
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 0.6 2021-06
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2020-12
Ranking Korupcji 60 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2267 2021-06
Zamówienia W Przemyśle 10.9 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-07
Produkcja w Górnictwie -7.6 2021-07
Nowe Zamówienia 4172 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18.8 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 12.35 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14944 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1494 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.43 2021-07
Kredyt Konsumencki 5762 2021-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 99.2 2021-08
Cena Benzyny 1.68 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.39 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.9 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.