Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 346 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.94 2019-10
Inflacja 2.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 162 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -193 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2019-11
Optymizm Konsumentów -9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
PKB 106 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 23.22 2019-09
Środki Trwałe Brutto 5.05 2019-09
Pkb Per Capita 20670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31326 2018-12
Rolnictwo w PKB 0.93 2019-09
Budownictwo w PKB 2069 2019-09
Przemysł w PKB 4267 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2.99 2019-09
Usługi w PKB 4199 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.94 2019-10
Pracujący 2585 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 136192 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 94.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.1 2019-10
Koszty Pracy 114 2019-09
Wydajność 128 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1127 2019-09
Płaca Minimalna 520 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111 2019-09
Populacja 5.45 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2420 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 640 2018-12
Koszty Utrzymania 450 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 111 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126 2019-10
Inflacja Bazowa 2.4 2019-10
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 99.6 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.6 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 250 2019-10
Cpi Transport 130 2019-10
Inflacja Żywności 4.8 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Podaż Pieniądza M0 12.69 2019-10
Podaż Pieniądza M1 56.4 2019-10
Podaż Pieniądza M2 68.5 2019-10
Podaż Pieniądza M3 68.5 2019-10
Bilans Banków 85700 2019-09
Rezerwy Walutowe 6756 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 20457 2019-10
Bilans Banku Centralnego 46858 2019-10
Prywatna długu do PKB 136 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 162 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -193 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2018-12
Eksport 6974 2019-09
Import 6811 2019-09
Dług Zagraniczny 103 2019-06
Terms of Trade 100 2019-08
Rachunek kapitałowy 298 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 198 2019-08
Rezerwy Złota 31.69 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-07
Indeks Terroryzmu 0.06 2018-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -1810 2019-11
Wydatki Rządowe 3.84 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 40.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 13493 2019-11
Dług Publiczny 43273 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 15303 2019-11
Wnioski o Azyl 10 2019-09
Rating Kredytowy 78 2019-12
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.5 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 9436 2019-10
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 1.8 2019-09
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 50 2018-12
Ranking Korupcji 57 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2021 2019-09
Zamówienia W Przemyśle -7.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-09
Produkcja w Górnictwie 2 2019-09
Nowe Zamówienia 4644 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.3 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 12.29 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13409 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1218 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.72 2019-10
Kredyt Konsumencki 6640 2019-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 99 2019-11
Cena Benzyny 1.46 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.26 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.5 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.