Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-03
Indeks Giełdowy 363 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.8 2021-01
Inflacja 0.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy 159 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -186 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -5.3 2021-02
Optymizm Konsumentów -38.4 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.5 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 319582 2021-03
Śmierć koronawirusa 7665 2021-03
Odzyskany koronawirus 255972 2021-03
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-12
PKB 105 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 22.36 2020-12
Środki Trwałe Brutto 4.54 2020-09
Pkb Per Capita 21039 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32793 2019-12
Rolnictwo w PKB 0.43 2020-12
Budownictwo w PKB 1535 2020-12
Przemysł w PKB 4303 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 3.15 2020-12
Usługi w PKB 2946 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2021-01
Pracujący 2529 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 213881 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 92.8 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.5 2020-12
Koszty Pracy 117 2020-09
Wydajność 112 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1282 2020-12
Płaca Minimalna 623 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1260 2020-12
Populacja 5.46 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2378 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 111 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 5.8 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 178 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 2021-01
Inflacja Bazowa 1.2 2021-01
Deflator Pkb 108 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 99.7 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 251 2021-01
Cpi Transport 128 2021-01
Inflacja Żywności -0.5 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Podaż Pieniądza M0 14.49 2020-12
Podaż Pieniądza M1 65.1 2020-12
Podaż Pieniądza M2 75.8 2020-12
Podaż Pieniądza M3 75.6 2020-12
Bilans Banków 93529 2020-12
Rezerwy Walutowe 7883 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 20795 2020-12
Bilans Banku Centralnego 58058 2020-12
Prywatna długu do PKB 136 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 159 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -186 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2019-12
Eksport 6493 2020-12
Import 6334 2020-12
Dług Zagraniczny 111 2020-09
Terms of Trade 99.34 2020-10
Rachunek kapitałowy -1279 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 48.1 2020-12
Rezerwy Złota 31.69 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2020-10
Indeks Terroryzmu 0.03 2019-12
Bronie Sprzedaży 12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -188 2021-01
Wydatki Rządowe 3.85 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1003 2021-01
Dług Publiczny 52923 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 1190 2021-01
Wnioski o Azyl 30 2020-08
Rating Kredytowy 76 2021-03
Wydatki Wojskowe 1186 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5.3 2021-02
Produkcja Przemysłowa 6.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.9 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 3325 2021-01
Szybkość Internetu 13037 2017-03
Adresy IP 898295 2017-03
Zmiany Zapasów 0.14 2020-09
Index Konkurencyjności 66.77 2019-12
Ranking Konkurencyjności 42 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2020-12
Ranking Korupcji 60 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 45 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2471 2020-11
Zamówienia W Przemyśle 11.1 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.1 2020-11
Produkcja w Górnictwie 9.7 2020-12
Nowe Zamówienia 4161 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -38.4 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.5 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.8 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 12.47 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14712 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1490 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.24 2020-12
Kredyt Konsumencki 6026 2020-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 77.7 2021-02
Cena Benzyny 1.59 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.64 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.1 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 319582 2021-03
Śmierć koronawirusa 7665 2021-03
Odzyskany koronawirus 255972 2021-03
Łóżka szpitalne 5.82 2017-12
Szpitale 24.08 2017-12
Lekarze 3.42 2017-12
Pielęgniarki 5.65 2017-12
Łóżka OIOM 491 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowacja - Wskaźniki ekonomiczne.