Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 351.78 344 337 330 323 309
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.32 0.03 0.06 0.09 0.13 0.21

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.30 3.2 1.5 1.1 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.10 -5 0.2 13.8 7.5 5.5
Stopa Bezrobocia 7.40 8.3 7.7 7.4 7.4 6.8
Inflacja 1.40 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 335.00 -50 -50 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -93.20 -570 -570 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 48.00 55 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.30 -6.4 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle -9.00 -3 -2 -1.5 -1 -0.5
Optymizm Konsumentów -31.00 -28 -23 -20 -18 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 -0.9 1 0.5 -0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.30 3.2 1.5 1.1 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.10 -5 0.2 13.8 7.5 5.5
PKB 105.42 92 104 104 104 104
Pkb W Cenach Stałych 19.73 23.69 21.87 19.87 22.45 24.54
Środki Trwałe Brutto 3.90 5.86 5.54 3.69 4.44 6.07
Pkb Per Capita 21039.30 19300 20500 20500 20500 20500
Pkb Per Capita Ppp 32792.60 31750 31750 32800 32800 32800
Rolnictwo w PKB 0.55 0.56 0.41 0.48 0.62 0.58
Budownictwo w PKB 1064.00 2279 1820 584 1211 2361
Przemysł w PKB 3538.00 5561 4107 4423 4026 5761
Administracja Publiczna w PKB 2.76 2.84 2.87 2.85 3.14 2.94
Usługi w PKB 3259.00 3529 3297 3331 3709 3656

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 8.3 7.7 7.4 7.4 6.8
Koszty Pracy 130.90 130 134 140 140 134
Przeciętne Wynagrodzenia 1121.00 1244 1273 1198 1122 1285
Wynagrodzenia w Przemyśle 1103.00 1224 1256 1157 1098 1265
Płaca Minimalna 580.00 560 610 610 610 610
Populacja 5.46 5.47 5.48 5.48 5.48 5.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83
Wzrost Wynagrodzeń 3.00 3.6 3.6 3.6 3.6 2.8

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.40 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.80 176 177 179 179 180
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.45 108 108 110 110 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.40 127 130 130 130 130
Inflacja Bazowa 1.20 2 2 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.40 116 111 115 112 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 255.90 253 254 258 258 258
Cpi Transport 123.90 130 131 128 123 133
Inflacja Żywności 0.10 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 335.00 -50 -50 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -93.20 -570 -570 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5872.00 6150 6150 6150 6150 6250
Eksport 6208.00 6100 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 48.00 55 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.30 -6.4 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -678.60 -914 -914 -914 -914 -913
Wydatki Rządowe 3.50 4.8 4.45 3.6 3.98 4.97
Wydatków Rządowych W Pkb 42.80 50.5 46.3 46.3 46.3 46.3

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -9.00 -3 -2 -1.5 -1 -0.5
Produkcja Przemysłowa -0.80 1.1 2.6 4.8 4.8 5.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -31.00 -28 -23 -20 -18 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 -0.9 1 0.5 -0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 -0.5 3.5 4.2 3.5 4
Wydatki Konsumpcyjne 11.69 11.84 11.97 11.92 13.31 12.27
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13838.00 15537 14678 13483 15748 16096
Kredyt Konsumencki 6241.00 7188 6292 6504 7165 7447
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.38 2.82 2.29 2.29 2.29 3.32
Cena Benzyny 1.38 1.29 1.1 1.05 0.99 1.23

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -19.20 -0.3 0.5 1.1 2.8 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.