Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 344.11 338 334 330 326 318
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
Stopa Bezrobocia 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
Inflacja 2.90 2.8 2.8 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 204.00 550 -150 600 430 -50
Saldo Obrotów Bieżących -364.40 -20 -480 -480 -480 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 48.90 47 47 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Koniunktura w przemyśle -12.30 -8 -7 -6 -6 -8
Optymizm Konsumentów -4.10 -7.5 -8 -9 -9 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
PKB 106.47 111 111 115 115 115
Pkb W Cenach Stałych 20.07 23.06 22.71 20.75 20.77 23.48
Środki Trwałe Brutto 3.91 4.98 5.61 4.04 4.05 5.81
Pkb Per Capita 20669.90 21000 21000 21500 21500 21500
Pkb Per Capita Ppp 31326.30 31600 31600 31750 31750 31750
Rolnictwo w PKB 0.54 1.14 0.54 0.56 0.56 0.56
Budownictwo w PKB 887.00 2170 2185 917 918 2259
Przemysł w PKB 5264.00 5134 5331 5443 5448 5513
Administracja Publiczna w PKB 2.42 2.59 2.72 2.5 2.5 2.82
Usługi w PKB 3382.00 4032 3383 3497 3500 3498
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 1125.00 1111 1204 1163 1163 1244
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111.00 1098 1185 1148 1148 1224
Płaca Minimalna 520.00 520 520 560 560 560
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Koszty Utrzymania Rodziny 640.00 658 663 663 663 685
Wzrost Wynagrodzeń 4.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678.00 562 702 702 702 726
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250.00 979 1295 1295 1295 1338
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.90 2.8 2.8 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 173.80 174 174 176 177 178
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125.30 125 125 126 128 127
Inflacja Bazowa 2.50 2.1 2.2 2.2 2.2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.60 112 111 114 114 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.20 3.7 3.9 3.9 3 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 248.50 247 250 254 254 255
Cpi Transport 129.30 136 128 132 131 131
Inflacja Żywności 4.70 4.4 4 4 4 4.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 204.00 550 -150 600 430 -50
Saldo Obrotów Bieżących -364.40 -20 -480 -480 -480 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
Import 6284.00 6690 6050 6690 6890 6150
Eksport 6488.00 7240 5900 7290 7320 6100
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 47 47 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Wydatki Rządowe 3.47 3.79 4.6 3.58 3.59 4.76
Wydatków Rządowych W Pkb 40.60 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -12.30 -8 -7 -6 -6 -8
Produkcja Przemysłowa -2.10 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -4.10 -7.5 -8 -9 -9 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 3.5 3.7 3.7 3.7 3.1
Wydatki Konsumpcyjne 10.51 11.25 11.36 10.87 10.88 11.74
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.75 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
Cena Benzyny 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -3.70 4.4 2.4 2.4 2.4 2.2


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.