Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 356.83 349 342 335 328 314
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.44 0.04 0.09 0.15 0.21 0.32

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 11.60 1.5 1.1 1.1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 0.2 13.8 3.5 3.5 3.9
Stopa Bezrobocia 7.40 7.7 7.4 7.4 6.8 5.5
Inflacja 1.60 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 222.90 -50 -50 -50 150 150
Saldo Obrotów Bieżących 274.80 -570 -570 -570 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Dług Publiczny do PKB 48.00 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -1.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.8
Koniunktura w Przemyśle -0.30 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5
Optymizm Konsumentów -32.60 -23 -20 -18 -16 -11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 1 0.5 -0.3 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 11.60 1.5 1.1 1.1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 0.2 13.8 3.5 3.5 3.9
PKB 105.42 104 104 104 104 107
Pkb W Cenach Stałych 22.65 22.31 19.84 22.41 24.54 23.09
Środki Trwałe Brutto 4.54 5.72 3.64 4.38 6.07 5.92
Pkb Per Capita 21039.30 20500 20500 20500 20500 21100
Pkb Per Capita Ppp 32792.60 31750 32800 32800 32800 33300
Rolnictwo w PKB 0.95 0.45 0.47 0.6 0.58 0.46
Budownictwo w PKB 1445.00 1784 571 1179 2361 1846
Przemysł w PKB 3878.00 4193 4266 3941 5761 4340
Administracja Publiczna w PKB 3.11 3 2.84 3.13 2.94 3.11
Usługi w PKB 3945.00 3186 3321 3694 3656 3298

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.40 7.7 7.4 7.4 6.8 5.5
Koszty Pracy 117.40 130 134 140 134 134
Przeciętne Wynagrodzenia 1163.00 1244 1273 1198 1285 1285
Wynagrodzenia w Przemyśle 1137.00 1224 1256 1157 1265 1265
Płaca Minimalna 580.00 610 610 610 610 610
Populacja 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wzrost Wynagrodzeń 2.70 3.6 3.6 3.6 2.8 2.8

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.60 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177.00 177 179 179 180 179
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.71 108 110 110 110 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.60 130 130 130 130 133
Inflacja Bazowa 1.50 2 2 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 107 109 107 120 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 0.4 0.6 0.8 1 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 256.10 254 258 258 258 257
Cpi Transport 124.80 131 128 123 133 133
Inflacja Żywności 0.60 1.7 1.7 1.7 2.4 2.4

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 222.90 -50 -50 -50 150 150
Saldo Obrotów Bieżących 274.80 -570 -570 -570 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Import 7307.00 6150 6150 6150 6250 6250
Eksport 7530.00 6100 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 48.00 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -1.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.8
Bilans Budżetu -461.00 -914 -914 -914 -913 -913
Wydatki Rządowe 3.85 4.57 3.61 3.99 4.97 4.74
Wydatków Rządowych W Pkb 42.80 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.30 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5
Produkcja Przemysłowa 2.20 2.6 4.8 4.8 5.5 2.2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -32.60 -23 -20 -18 -16 -11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 1 0.5 -0.3 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 3.5 4.2 3.5 4 4
Wydatki Konsumpcyjne 12.47 12.26 11.95 13.31 12.27 12.69
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14712.00 15072 13483 15748 16096 15599
Kredyt Konsumencki 6111.00 6424 6504 7165 7447 6649
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.30 2.35 2.35 2.35 3.32 2.35
Cena Benzyny 1.46 1.29 1.1 1.05 1.23 1.23

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -9.00 0.5 1.1 2.8 1.9 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.