Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 387.26 377 368 358 349 332
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.08 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 3.5 1.3 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 4.2 4.5 7.5 6.6 3.9
Stopa Bezrobocia 7.37 7.5 7.2 7 6.8 6.5
Inflacja 3.80 2.8 2.4 2 1.8 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.1 0.6 0.6 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -11.00 -50 150 -150 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących -292.20 -570 -590 -590 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 60.60 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.1 -7.1 -5 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1.8 -0.5 -0.5 -0.5 0.5
Optymizm Konsumentów -18.80 -16.7 -14 -11 -7 -5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 -0.3 0.5 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 3.5 1.3 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 4.2 4.5 7.5 6.6 3.9
PKB 104.57 104 104 104 104 107
Pkb W Cenach Stałych 21.90 23.57 23.49 21.36 23.34 24.41
Środki Trwałe Brutto 4.08 4.75 5.17 3.52 4.35 5.37
Pkb Per Capita 20007.55 20500 20500 20500 20500 21100
Pkb Per Capita Ppp 30330.04 32800 32800 32800 32800 33300
Rolnictwo w PKB 0.50 0.87 0.4 0.38 0.53 0.42
Budownictwo w PKB 1156.00 1605 1762 590 1232 1831
Przemysł w PKB 4267.00 3736 4163 4636 4549 4326
Administracja Publiczna w PKB 2.87 3.22 3.32 3.04 3.06 3.45
Usługi w PKB 4489.00 4943 3758 4070 4785 3904

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 7.37 7.5 7.2 7 6.8 6.5
Koszty Pracy 130.70 124 140 140 135 145
Przeciętne Wynagrodzenia 1244.00 1250 1318 1272 1308 1357
Wynagrodzenia w Przemyśle 1221.00 1230 1295 1245 1292 1334
Płaca Minimalna 623.00 620 620 670 670 670
Populacja 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wzrost Wynagrodzeń 8.10 5.2 2.8 3.2 3 3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.80 2.8 2.4 2 1.8 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.1 0.6 0.6 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 183.40 182 181 182 185 184
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.97 111 111 112 113 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133.10 130 130 132 134 133
Inflacja Bazowa 4.50 2.2 2.3 1.7 1.7 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 107 120 110 113 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.50 0.8 1 1 1 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 261.20 263 262 257 263 267
Cpi Transport 138.60 127 128 136 136 130
Inflacja Żywności 3.60 1 1.4 0.9 0.9 1.4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -11.00 -50 150 -150 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących -292.20 -570 -590 -590 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1 -2.1
Import 6745.00 6150 6250 6250 6250 6250
Eksport 6735.00 6100 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 60.60 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.1 -7.1 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -239.40 -914 -913 -913 -913 -913
Wydatki Rządowe 4.05 4.04 5.09 3.84 4.31 5.29
Wydatków Rządowych W Pkb 48.00 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1.8 -0.5 -0.5 -0.5 0.5
Produkcja Przemysłowa 7.80 4.8 5.5 5.5 5.5 2.2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -18.80 -16.7 -14 -11 -7 -5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 -0.3 0.5 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.50 1.5 2.2 2.5 2.3 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 12.35 13.08 13.01 12.15 13.17 13.51
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14944.00 15330 16946 14875 15930 17607
Kredyt Konsumencki 5762.00 6471 6297 6282 6143 6543
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
Cena Benzyny 1.68 1.6 1.52 1.44 1.37 1.3

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana -3.90 2.8 1.9 1.9 1.9 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.