Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 346.34 340 337 333 330 324
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 0 0 0 0 0
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia 4.94 4.7 4.8 4.7 4.7 4.4
Inflacja 2.70 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 162.20 -150 600 430 430 -50
Saldo Obrotów Bieżących -193.10 -480 -150 -400 -100 -570
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Dług Publiczny do PKB 48.90 47.8 47.3 47.3 47.3 47.3
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -7 -6 -6 -6 -8
Optymizm Konsumentów -9.00 -8 -6 -5.8 -5.9 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
PKB 106.47 111 115 115 115 115
Pkb W Cenach Stałych 21.79 22.45 20.53 22.3 22.32 22.99
Środki Trwałe Brutto 4.78 5.55 4 4.89 4.9 5.68
Pkb Per Capita 20669.90 21000 21500 21500 21500 21500
Pkb Per Capita Ppp 31326.30 31600 31750 31750 31750 31750
Rolnictwo w PKB 0.66 0.53 0.55 0.67 0.67 0.54
Budownictwo w PKB 1415.00 2159 907 1448 1449 2211
Przemysł w PKB 5524.00 5269 5385 5651 5657 5396
Administracja Publiczna w PKB 2.55 2.69 2.48 2.6 2.61 2.76
Usługi w PKB 3736.00 3344 3460 3822 3826 3424
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.94 4.7 4.8 4.7 4.7 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1127.00 1204 1163 1186 1161 1244
Wynagrodzenia w Przemyśle 1111.00 1185 1148 1166 1147 1224
Płaca Minimalna 520.00 520 560 560 560 560
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 62.67 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 62.67 63 63 63 63
Koszty Utrzymania Rodziny 640.00 663 663 664 660 685
Wzrost Wynagrodzeń 4.70 3.9 3.8 3.2 3.5 3.6
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678.00 702 702 704 700 726
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250.00 1295 1295 1298 1290 1338
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.70 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174.30 174 177 178 178 178
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125.70 125 126 128 128 127
Inflacja Bazowa 2.40 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.20 111 114 113 113 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 3.5 3.1 3 2.7 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 249.70 250 255 254 255 256
Cpi Transport 129.80 128 132 131 135 131
Inflacja Żywności 4.80 4.4 2.6 1.9 1.9 1.7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 162.20 -150 600 430 430 -50
Saldo Obrotów Bieżących -193.10 -480 -150 -400 -100 -570
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Import 6811.30 6050 6690 6890 6890 6150
Eksport 6973.50 5900 7290 7320 7320 6100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 47.8 47.3 47.3 47.3 47.3
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 3.81 4.55 3.55 3.89 3.9 4.66
Wydatków Rządowych W Pkb 40.60 40.5 40.3 40.3 40.3 40.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -7 -6 -6 -6 -8
Produkcja Przemysłowa -2.50 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -9.00 -8 -6 -5.8 -5.9 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.30 1.2 2.5 2.7 3 3.1
Wydatki Konsumpcyjne 10.82 11.22 10.76 11.07 11.08 11.49
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.75 2.57 2.82 2.87 2.87 2.82
Cena Benzyny 1.47 1.35 1.31 1.27 1.24 1.16
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.