Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.06 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 380.16 372 364 356 349 334
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.94 2.13 2.35 2.58 2.84 3.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.5 1.2 1.3 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 0.7 1.8 3 3.5 2.5
Stopa Bezrobocia 6.50 6.7 6.6 6.5 6.4 5.7
Inflacja 11.80 9.8 8.4 7.2 6.2 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.85 0.4 0.05 -0.1 0.02
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -420.00 -150 -150 -150 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących -798.40 -550 -600 -650 -700 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 63.10 63 63 63 60 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 6.30 -8 -6 -4 -1 0.5
Optymizm Konsumentów -23.10 -22 -20 -18 -12 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 -1.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.5 1.2 1.3 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 0.7 1.8 3 3.5 2.5
PKB 104.57 104 104 107 107 107
Pkb W Cenach Stałych 22.91 22.15 23.5 23.59 23.71 24.18
Środki Trwałe Brutto 5.30 4.15 4.61 5.46 5.49 5.6
PKB Per Capita 17251.65 20500 20500 21100 21100 21100
PKB Per Capita PPP 30330.04 32800 32800 33300 33300 33300
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3.00 4.8 4.8 4.8 5 5
Rolnictwo w PKB 0.31 0.41 0.59 0.32 0.32 0.32
Budownictwo w PKB 1634.00 1099 1284 1683 1691 1725
Przemysł w PKB 4276.00 4582 4152 4404 4426 4514
Administracja Publiczna w PKB 3.19 2.91 3.26 3.28 3.3 3.36
Usługi w PKB 3498.00 3937 4512 3603 3620 3693

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.50 6.7 6.6 6.5 6.4 5.7
Koszty Pracy 143.14 140 135 127 147 152
Przeciętne Wynagrodzenia 1342.00 1308 1289 1432 1382 1475
Wynagrodzenia w Przemyśle 1316.00 1292 1271 1412 1355 1454
Płaca Minimalna 646.00 670 670 670 670 740
Populacja 5.46 5.48 5.48 5.49 5.49 5.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wzrost Wynagrodzeń 6.90 3 3 3 3 3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 11.80 9.8 8.4 7.2 6.2 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.85 0.4 0.05 -0.1 0.02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 200.30 200 200 201 210 211
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122.06 122 122 122 128 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 144.00 135 136 138 144 139
Inflacja Bazowa 11.10 2.7 1.6 1.4 1.4 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.90 122 122 125 141 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.50 9.4 3.5 1.6 1.6 1.6
Inflacja Żywności 13.90 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 291.80 284 285 286 306 300
Cpi Transport 158.60 160 161 161 161 161

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -420.00 -150 -150 -150 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących -798.40 -550 -600 -650 -700 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.5 -2.5
Import 9027.00 6250 6250 6250 6250 6250
Eksport 8607.00 6100 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 63.10 63 63 63 60 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -1384.40 -913 -913 -913 -913 -913
Wydatki Rządowe 4.96 4.08 3.92 5.11 5.13 5.24
Wydatków Rządowych W Pkb 48.00 46.3 46.3 43.2 43.2 43.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 6.30 -8 -6 -4 -1 0.5
Produkcja Przemysłowa -7.30 5.5 5.5 2.2 2.2 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -23.10 -22 -20 -18 -12 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 -1.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.50 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 12.78 12.41 13.07 13.16 13.23 13.49
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16524.00 15049 15207 17020 17102 17445
Cena Benzyny 1.71 1.77 1.83 1.89 1.96 1.96
Kredyt Konsumencki 5767.00 5803 5838 5852 5969 5999
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.60 2.6 2.85 3.1 3.1 3.35

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.