Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 347.71 347 343 340 336 330
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7
Stopa Bezrobocia 4.92 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
Inflacja 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 158.00 600 430 430 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -284.00 -150 -400 -100 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
Dług Publiczny do PKB 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -6 -6 -6 -8 -4
Optymizm Konsumentów -11.90 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7
PKB 106.47 115 115 115 115 122
Pkb W Cenach Stałych 23.22 20.22 21.96 23.4 23.78 24.42
Środki Trwałe Brutto 5.05 3.94 4.82 5.09 5.17 5.31
Pkb Per Capita 20669.90 21500 21500 21500 21500 22400
Pkb Per Capita Ppp 31326.30 31750 31750 31750 31750 31750
Rolnictwo w PKB 0.93 0.55 0.66 0.93 0.95 0.97
Budownictwo w PKB 2069.00 894 1426 2086 2119 2176
Przemysł w PKB 4267.00 5304 5566 4301 4369 4487
Administracja Publiczna w PKB 2.99 2.44 2.57 3.01 3.06 3.14
Usługi w PKB 4199.00 3408 3765 4233 4300 4416
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.92 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
Koszty Pracy 114.20 125 124 118 118 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1371.00 1186 1161 1166 1173 1206
Wynagrodzenia w Przemyśle 1354.00 1165 1147 1150 1149 1181
Płaca Minimalna 520.00 560 560 560 560 610
Populacja 5.45 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 63 63 63 63 63
Koszty Utrzymania Rodziny 640.00 664 660 662 663 682
Koszty Utrzymania 450.00 467 464 466 466 479
Wzrost Wynagrodzeń 4.70 3.8 3.2 3.5 3.6 2.8
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678.00 703 700 702 702 722
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250.00 1297 1290 1294 1295 1331
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174.30 177 178 178 179 183
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.89 107 109 109 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125.60 126 128 129 127 130
Inflacja Bazowa 2.30 2.2 2.2 2.2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.30 113 113 112 112 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 3.1 3 2.7 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 250.10 255 254 255 256 262
Cpi Transport 129.20 132 131 135 133 136
Inflacja Żywności 5.20 2.6 1.9 1.9 1.7 2.4
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 158.00 600 430 430 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -284.00 -150 -400 -100 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
Import 7152.00 6690 6890 6890 6150 6250
Eksport 7309.00 7290 7320 7320 6100 6100
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
Bilans Budżetu -2184.53 -950 -950 -950 -914 -913
Wydatki Rządowe 3.84 3.49 3.83 3.87 3.93 4.04
Wydatków Rządowych W Pkb 40.60 40.3 40.3 40.3 40.3 40.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -6 -6 -6 -8 -4
Produkcja Przemysłowa -4.40 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -11.90 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.00 2.5 2.7 3 3.1 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 12.29 10.59 10.9 12.39 12.59 12.93
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14170.00 12444 13512 14283 14510 14902
Kredyt Konsumencki 6640.00 6681 6685 6693 6799 6983
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
Cena Benzyny 1.50 1.6 1.64 1.68 1.72 1.72
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -10.50 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.