Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 370.15 362 354 347 339 325
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 1.2 3.5 1.3 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 10 4.2 4.5 7.5 3.9
Stopa Bezrobocia 8.00 8.5 8 7.4 7 6.5
Inflacja 1.40 1.3 1.4 1.8 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.1 0.6 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 595.00 -50 -50 150 150 150
Saldo Obrotów Bieżących -116.90 -570 -570 -590 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -1.4 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 60.60 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.1 -7.1 -7.1 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle 10.30 -1.5 -1 -0.5 -0.5 0.5
Optymizm Konsumentów -22.50 -20 -18 -16 -16 -11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.10 0.5 -0.3 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 1.2 3.5 1.3 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 10 4.2 4.5 7.5 3.9
PKB 105.42 104 104 104 104 107
Pkb W Cenach Stałych 22.36 21.66 23.61 23.37 24.04 24.28
Środki Trwałe Brutto 4.94 4.24 4.73 5.16 5.31 5.36
Pkb Per Capita 21039.30 20500 20500 20500 20500 21100
Pkb Per Capita Ppp 32792.60 32800 32800 32800 32800 33300
Rolnictwo w PKB 0.43 0.58 0.99 0.45 0.46 0.46
Budownictwo w PKB 1535.00 1140 1506 1604 1650 1667
Przemysł w PKB 4303.00 3809 4041 4497 4626 4672
Administracja Publiczna w PKB 3.15 3.03 3.24 3.29 3.38 3.42
Usługi w PKB 2946.00 3571 4111 3079 3167 3199

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.00 8.5 8 7.4 7 6.5
Koszty Pracy 135.20 140 136 134 121 124
Przeciętne Wynagrodzenia 1136.00 1198 1170 1285 1318 1355
Wynagrodzenia w Przemyśle 1106.00 1157 1149 1265 1295 1332
Płaca Minimalna 623.00 620 620 620 670 670
Populacja 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Wzrost Wynagrodzeń 5.80 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.40 1.3 1.4 1.8 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.1 0.6 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 178.90 179 179 180 182 183
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.93 110 110 110 112 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129.30 130 130 130 132 133
Inflacja Bazowa 1.60 1.9 2.2 2.3 1.7 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.90 107 109 120 120 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 0.6 0.8 1 1 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 251.80 259 259 261 256 265
Cpi Transport 133.10 123 126 127 135 129
Inflacja Żywności -0.90 0.7 1 1.4 0.9 1.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 595.00 -50 -50 150 150 150
Saldo Obrotów Bieżących -116.90 -570 -570 -590 -590 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -1.4 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1
Import 7632.00 6150 6150 6250 6250 6250
Eksport 8227.00 6100 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 60.60 58 58 58 58 60
Budżet Państwa do PKB -6.20 -7.1 -7.1 -7.1 -5 -5
Bilans Budżetu -637.20 -914 -914 -913 -913 -913
Wydatki Rządowe 4.73 3.85 4.01 4.94 5.08 5.13
Wydatków Rządowych W Pkb 42.80 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 10.30 -1.5 -1 -0.5 -0.5 0.5
Produkcja Przemysłowa 24.50 4.8 4.8 5.5 5.5 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -22.50 -20 -18 -16 -16 -11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.10 0.5 -0.3 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.30 1.1 1.5 2.2 2.5 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 12.37 12.86 13 12.92 13.3 13.43
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16098.00 15222 15330 16822 17305 17478
Kredyt Konsumencki 5844.00 6926 6471 6297 6282 6543
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.39 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
Cena Benzyny 1.57 1.39 1.32 1.23 1.19 1.13

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -0.80 1.1 2.8 1.9 1.9 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.