Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 320.14 320 313 306 300 287
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.49 0.61 0.67 0.73 0.81 0.95

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 9.5 -0.7 0.8 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 -6.3 -4.5 -2.4 2 2.6
Stopa Bezrobocia 5.10 6.5 7.2 8.3 8.7 6.8
Inflacja 3.00 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 73.00 430 430 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -279.30 -400 -100 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 48.90 55 55 55 58 58
Budżet Państwa do PKB -0.70 -6.4 -6.4 -6.4 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -22 -19 -16 -12 -7
Optymizm Konsumentów -7.80 -37 -33 -28 -23 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 9.5 -0.7 0.8 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 -6.3 -4.5 -2.4 2 2.6
PKB 111.00 115 115 115 122 122
Pkb W Cenach Stałych 23.02 21.34 22.87 22.47 23.48 23.05
Środki Trwałe Brutto 5.84 4.68 4.98 5.7 5.95 5.84
Pkb Per Capita 20669.90 21500 21500 21500 22400 22400
Pkb Per Capita Ppp 31326.30 29918 31750 31750 29918 31103
Rolnictwo w PKB 0.43 0.65 0.91 0.42 0.44 0.43
Budownictwo w PKB 1916.00 1385 2038 1870 1954 1919
Przemysł w PKB 4429.00 5408 4203 4323 4518 4435
Administracja Publiczna w PKB 3.02 2.49 2.94 2.95 3.08 3.03
Usługi w PKB 3471.00 3658 4136 3388 3540 3476

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.10 6.5 7.2 8.3 8.7 6.8
Koszty Pracy 114.20 124 118 118 118 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1171.00 1161 1166 1263 1213 1298
Wynagrodzenia w Przemyśle 1154.00 1147 1150 1244 1196 1279
Płaca Minimalna 520.00 560 560 560 610 610
Populacja 5.46 5.47 5.47 5.47 5.48 5.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 63 63 63 63 63
Koszty Utrzymania Rodziny 640.00 660 662 663 663 682
Koszty Utrzymania 450.00 464 466 466 466 479
Płace Nisko Wykwalifikowanych 678.00 700 702 702 702 722
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1250.00 1290 1294 1295 1295 1331
Wzrost Wynagrodzeń 6.90 3.2 3.5 3.6 3.6 2.8

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.00 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.50 178 178 178 181 183
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.37 109 109 109 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.30 128 129 128 130 131
Inflacja Bazowa 3.20 2.2 2.2 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.80 113 112 111 115 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.40 3 2.7 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 254.60 254 255 256 261 262
Cpi Transport 129.30 131 135 132 132 135
Inflacja Żywności 4.60 1.9 1.9 1.7 1.7 2.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 73.00 430 430 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -279.30 -400 -100 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Import 6528.00 6890 6890 6150 6150 6250
Eksport 6601.00 7320 7320 6100 6100 6100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.90 55 55 55 58 58
Budżet Państwa do PKB -0.70 -6.4 -6.4 -6.4 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -824.50 -950 -950 -914 -914 -913
Wydatki Rządowe 4.68 3.73 3.78 4.57 4.78 4.69
Wydatków Rządowych W Pkb 40.60 40.3 40.3 40.3 40.3 40.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -22 -19 -16 -12 -7
Produkcja Przemysłowa -1.50 2.5 2.7 3 2.6 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -7.80 -37 -33 -28 -23 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 2.7 3 3.1 3.1 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 12.60 10.59 12.11 12.3 12.85 12.62
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14170.00 13127 13957 13830 14453 14189
Kredyt Konsumencki 6582.00 6495 6540 6464 6725 6632
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.82 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Cena Benzyny 1.28 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 7.60 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.