Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 337.90 326 319 312 306 292
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.17 0.03 0.05 0.08 0.12 0.18

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.20 5.5 3.2 1.5 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 -7.2 -5 0.2 13.8 5.5
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 8.3 7.7 7.4 6.8
Inflacja 1.80 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 709.90 430 -50 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -101.20 -100 -570 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 48.00 55 55 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.30 -6.4 -6.4 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -6 -3 -2 -1.5 -0.5
Optymizm Konsumentów -34.40 -33 -28 -23 -20 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.60 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.20 5.5 3.2 1.5 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 -7.2 -5 0.2 13.8 5.5
PKB 105.42 92 92 104 104 104
Pkb W Cenach Stałych 19.83 22.66 21.87 19.87 22.57 23.07
Środki Trwałe Brutto 3.68 4.93 5.54 3.69 4.19 5.85
Pkb Per Capita 21039.30 19300 19300 20500 20500 20500
Pkb Per Capita Ppp 32792.60 31750 31750 31750 32800 32800
Rolnictwo w PKB 0.48 0.9 0.41 0.48 0.55 0.43
Budownictwo w PKB 583.00 2019 1820 584 663 1920
Przemysł w PKB 4414.00 4165 4208 4423 5023 4439
Administracja Publiczna w PKB 2.85 2.91 2.87 2.85 3.24 3.03
Usługi w PKB 3324.00 4098 3297 3331 3783 3479

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 8.3 7.7 7.4 6.8
Koszty Pracy 134.80 119 134 140 140 138
Przeciętne Wynagrodzenia 1231.00 1166 1273 1198 1122 1309
Wynagrodzenia w Przemyśle 1209.00 1151 1256 1157 1098 1291
Płaca Minimalna 520.00 560 560 610 610 610
Populacja 5.46 5.47 5.47 5.48 5.48 5.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.42 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.42 63 63 63 63 63
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 3.5 3.6 3.6 3.6 2.8

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.80 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.70 177 177 179 179 179
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.46 108 108 110 110 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.40 129 128 130 130 131
Inflacja Bazowa 1.80 2.2 2 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.60 112 111 115 112 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 2.7 2.1 2.1 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 255.30 253 254 258 258 257
Cpi Transport 121.60 134 131 128 123 133
Inflacja Żywności 2.60 1.9 1.7 1.7 1.7 2.4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 709.90 430 -50 -50 -50 150
Saldo Obrotów Bieżących -101.20 -100 -570 -570 -570 -590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Import 4396.00 6890 6150 6150 6150 6250
Eksport 4596.00 7320 6100 6100 6100 6100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 48.00 55 55 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.30 -6.4 -6.4 -7.6 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -773.60 -950 -914 -914 -914 -913
Wydatki Rządowe 3.60 3.74 4.45 3.6 4.09 4.69
Wydatków Rządowych W Pkb 42.80 50.5 50.5 46.3 46.3 46.3

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -6 -3 -2 -1.5 -0.5
Produkcja Przemysłowa -33.50 -8.5 1.1 2.6 4.8 5.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -34.40 -33 -28 -23 -20 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.60 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.60 -2 -0.5 3.5 4.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 11.90 12 11.97 11.92 13.54 12.63
Rozporządzalny Dochód Osobisty 13456.00 13830 14678 13483 15313 15485
Kredyt Konsumencki 6296.00 6481 6292 6504 7266 6638
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.55 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Cena Benzyny 1.22 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -12.40 -2 -0.3 0.5 1.1 1.9


Słowacja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.