Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 98.2 2021-04
Indeks Giełdowy 759 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 9.9 2020-12
Inflacja 1.8 2021-03
Stopa Procentowa 1 2021-04
Bilans Handlowy -476 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 303 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 645173 2021-04
Śmierć koronawirusa 5773 2021-04
Odzyskany koronawirus 29931 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
PKB 51.41 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1311669 2020-12
Środki Trwałe Brutto 355562 2020-12
Pkb Per Capita 7213 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18180 2019-12
Rolnictwo w PKB 91922 2020-12
Budownictwo w PKB 82934 2020-12
Przemysł w PKB 266551 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 136698 2020-12
Usługi w PKB 221770 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.9 2020-12
Pracujący 2920900 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 510 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 63109 2021-01
Płaca Minimalna 366 2021-03
Populacja 6.93 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.17 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 49.7 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.1 2020-12
Koszty Pracy 116 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 8.2 2020-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.4 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 204 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 227 2021-03
Cpi Transport 176 2021-03
Inflacja Żywności 0.3 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.88 2021-04
Podaż Pieniądza M0 261478 2021-02
Rezerwy Walutowe 13423 2021-02
Stopa Depozytowa 0.1 2021-04
Stopa Pożyczkowa 1.9 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1256579 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1180395 2021-02
Podaż Pieniądza M2 1503161 2021-02
Podaż Pieniądza M3 3328508 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -476 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 303 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Eksport 1911 2021-02
Import 2387 2021-02
Dług Zagraniczny 30813 2020-12
Rachunek kapitałowy 178 2021-01
Rezerwy Złota 35.47 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 766 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12
Przyjazdy Turystów 31810 2021-02
Bronie Sprzedaży 33 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny 3191562 2021-01
Rating Kredytowy 46 2021-04
Wydatki Rządowe 278897 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 1173 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.6 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.4 2021-02
Szybkość Internetu 11086 2017-03
Adresy IP 1302521 2017-03
Index Konkurencyjności 60.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 72 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.2 2021-02
Produkcja w Górnictwie -3 2021-02
Produkcja Stali 119 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2021-02
Kredyt Konsumencki 1250831 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 948574 2020-12
Cena Benzyny 1.48 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1480 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.3 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 645173 2021-04
Śmierć koronawirusa 5773 2021-04
Odzyskany koronawirus 29931 2021-04
Łóżka OIOM 456 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Serbia - Wskaźniki ekonomiczne.