Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.5 2021-01
Indeks Giełdowy 733 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 9 2020-09
Inflacja 1.3 2020-12
Stopa Procentowa 1 2021-01
Bilans Handlowy -707 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -266 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 377445 2021-01
Śmierć koronawirusa 3830 2021-01
Odzyskany koronawirus 29931 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-09
PKB 51.41 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1260291 2020-09
Środki Trwałe Brutto 299483 2020-09
Pkb Per Capita 7213 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18180 2019-12
Rolnictwo w PKB 100050 2020-09
Budownictwo w PKB 65819 2020-09
Przemysł w PKB 257880 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 124178 2020-09
Usługi w PKB 212663 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-09
Pracujący 2936600 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 493 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 60109 2020-10
Płaca Minimalna 308 2019-12
Populacja 6.96 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 49.9 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.8 2020-09
Koszty Pracy 101 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń 8.1 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.5 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 201 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 219 2020-12
Cpi Transport 168 2020-12
Inflacja Żywności 1.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.89 2021-01
Podaż Pieniądza M0 246864 2020-11
Rezerwy Walutowe 13500 2020-12
Stopa Depozytowa 0.1 2021-01
Stopa Pożyczkowa 1.9 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1257326 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1128683 2020-11
Podaż Pieniądza M2 1444528 2020-11
Podaż Pieniądza M3 3214714 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -707 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -266 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Eksport 1900 2020-11
Import 2606 2020-11
Dług Zagraniczny 28418 2019-12
Rachunek kapitałowy -100 2020-11
Rezerwy Złota 31.93 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 264 2020-11
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12
Przyjazdy Turystów 26851 2020-11
Bronie Sprzedaży 27 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny 3134079 2020-11
Rating Kredytowy 46 2021-01
Wydatki Rządowe 244070 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 813 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.4 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2020-09
Szybkość Internetu 11086 2017-03
Adresy IP 1302521 2017-03
Index Konkurencyjności 60.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 72 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2020-09
Produkcja w Górnictwie 0.5 2020-09
Produkcja Stali 121 2020-11

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2020-11
Kredyt Konsumencki 1242594 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 945520 2020-09
Cena Benzyny 1.46 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2392 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 377445 2021-01
Śmierć koronawirusa 3830 2021-01
Odzyskany koronawirus 29931 2021-01
Łóżka OIOM 456 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Serbia - Wskaźniki ekonomiczne.