Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2020-02
Indeks Giełdowy 817 2020-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.5 2019-09
Inflacja 1.9 2019-12
Stopa Procentowa 2.25 2020-02
Bilans Handlowy -1052 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -288 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 54.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2019-09
PKB 50.51 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1004136 2019-09
Środki Trwałe Brutto 317782 2019-09
Pkb Per Capita 6880 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16035 2018-12
Rolnictwo w PKB 76887 2019-09
Budownictwo w PKB 61500 2019-09
Przemysł w PKB 203136 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 112424 2019-09
Usługi w PKB 163612 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2019-09
Pracujący 2938700 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 507 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 56331 2019-11
Płaca Minimalna 308 2019-12
Populacja 7 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 49.6 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.8 2019-09
Koszty Pracy 107 2019-11
Wzrost Wynagrodzeń 10.3 2019-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 199 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 217 2019-12
Cpi Transport 178 2019-12
Inflacja Żywności 2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2020-02
Stopa Międzybankowa 1.62 2020-02
Podaż Pieniądza M0 209568 2019-12
Rezerwy Walutowe 13694 2020-01
Stopa Depozytowa 1 2020-02
Stopa Pożyczkowa 3.5 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1162815 2019-12
Podaż Pieniądza M1 903689 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1186682 2019-12
Podaż Pieniądza M3 2823643 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1052 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -288 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Eksport 1492 2019-12
Import 2544 2019-12
Dług Zagraniczny 28576 2019-09
Rachunek kapitałowy -243 2019-11
Rezerwy Złota 21.26 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 81.9 2019-11
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 138915 2019-12
Bronie Sprzedaży 2 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.6 2018-12
Dług Publiczny 2815637 2019-12
Rating Kredytowy 45 2020-02
Wydatki Rządowe 231804 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41 2018-12
Wydatki Wojskowe 813 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.9 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 8.3 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.3 2019-12
Szybkość Internetu 11086 2017-03
Adresy IP 1302521 2017-03
Index Konkurencyjności 60.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 72 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2019-12
Produkcja w Górnictwie 9.6 2019-12
Produkcja Stali 158 2019-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.1 2019-12
Kredyt Konsumencki 1112071 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 936774 2019-09
Cena Benzyny 1.42 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.5 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Serbia - Wskaźniki ekonomiczne.