Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.69 2020-08
Indeks Giełdowy 668 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2020-03
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-03
Inflacja 1.6 2020-06
Stopa Procentowa 1.25 2020-07
Bilans Handlowy -445 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -58 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 27332 2020-08
Śmierć koronawirusa 614 2020-08
Odzyskany koronawirus 14047 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2020-03
PKB 51.41 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 939206 2020-03
Środki Trwałe Brutto 267124 2020-03
Pkb Per Capita 7213 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18180 2019-12
Rolnictwo w PKB 48291 2020-03
Budownictwo w PKB 37832 2020-03
Przemysł w PKB 210545 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 118192 2020-03
Usługi w PKB 146031 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-03
Pracujący 2877400 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 523 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 58892 2020-05
Płaca Minimalna 308 2019-12
Populacja 6.96 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 49.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54 2020-03
Koszty Pracy 135 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 7.8 2020-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.5 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 202 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 217 2020-06
Cpi Transport 164 2020-06
Inflacja Żywności 4.4 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.7 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2020-07
Stopa Międzybankowa 1.03 2020-08
Podaż Pieniądza M0 248833 2020-06
Rezerwy Walutowe 14000 2020-06
Stopa Depozytowa 1.25 2020-07
Stopa Pożyczkowa 2.5 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1233203 2020-06
Podaż Pieniądza M1 1115859 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1403657 2020-06
Podaż Pieniądza M3 3104716 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -445 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -58 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Eksport 1567 2020-06
Import 2012 2020-06
Dług Zagraniczny 28418 2019-12
Rachunek kapitałowy -305 2020-05
Rezerwy Złota 30.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 205 2020-05
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 3639 2020-05
Bronie Sprzedaży 27 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny 3150240 2020-05
Rating Kredytowy 46 2020-08
Wydatki Rządowe 244154 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 813 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.6 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2020-06
Szybkość Internetu 11086 2017-03
Adresy IP 1302521 2017-03
Index Konkurencyjności 60.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 72 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.8 2020-06
Produkcja w Górnictwie 3.8 2020-06
Produkcja Stali 117 2020-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.5 2020-06
Kredyt Konsumencki 1184375 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 855356 2020-03
Cena Benzyny 1.37 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.4 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1343 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 27332 2020-08
Śmierć koronawirusa 614 2020-08
Odzyskany koronawirus 14047 2020-08
Łóżka OIOM 456 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Serbia - Wskaźniki ekonomiczne.