Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.58 2020-10
Indeks Giełdowy 692 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-06
Inflacja 1.8 2020-09
Stopa Procentowa 1.25 2020-10
Bilans Handlowy -530 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -170 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 37120 2020-10
Śmierć koronawirusa 781 2020-10
Odzyskany koronawirus 29931 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-06
PKB 51.41 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 893373 2020-06
Środki Trwałe Brutto 247610 2020-06
Pkb Per Capita 7213 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18180 2019-12
Rolnictwo w PKB 55545 2020-06
Budownictwo w PKB 46457 2020-06
Przemysł w PKB 185565 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 119198 2020-06
Usługi w PKB 130850 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-06
Pracujący 2844200 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 508 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 60029 2020-07
Płaca Minimalna 308 2019-12
Populacja 6.96 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.2 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52 2020-06
Koszty Pracy 110 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 6.3 2020-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.5 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 201 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 218 2020-09
Cpi Transport 169 2020-09
Inflacja Żywności 3.5 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2020-10
Stopa Międzybankowa 1.02 2020-10
Podaż Pieniądza M0 244613 2020-08
Rezerwy Walutowe 13030 2020-09
Stopa Depozytowa 0.25 2020-10
Stopa Pożyczkowa 2.25 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1253682 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1112467 2020-08
Podaż Pieniądza M2 1415026 2020-08
Podaż Pieniądza M3 3133275 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -530 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -170 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.9 2019-12
Eksport 1544 2020-08
Import 2074 2020-08
Dług Zagraniczny 28418 2019-12
Rachunek kapitałowy -220 2020-07
Rezerwy Złota 31.3 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 133 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 3639 2020-05
Bronie Sprzedaży 27 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny 3128957 2020-08
Rating Kredytowy 46 2020-10
Wydatki Rządowe 265998 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 813 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.2 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2020-07
Szybkość Internetu 11086 2017-03
Adresy IP 1302521 2017-03
Index Konkurencyjności 60.85 2019-12
Ranking Konkurencyjności 72 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 44 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.6 2020-07
Produkcja w Górnictwie 1.7 2020-07
Produkcja Stali 115 2020-08

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2020-08
Kredyt Konsumencki 1215525 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 852956 2020-06
Cena Benzyny 1.39 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.9 2020-07

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2041 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 37120 2020-10
Śmierć koronawirusa 781 2020-10
Odzyskany koronawirus 29931 2020-10
Łóżka OIOM 456 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Serbia - Wskaźniki ekonomiczne.